<<
>>

НАКАЗ від 14.01.2020 № 4 "Про Умови оплати праці працівників Служби безпеки України, які отримали кваліфікацію судового експерта". Служба безпеки України. 2020

Документ актуальний на 13.02.2020
завантажити документ, актуальний на поточний час

СЛУЖБА БЕЗПЕКИ УКРАЇНИ

Центральне управління

НАКАЗ

14.01.2020  № 4

Зареєстровано в Міністерстві

юстиції України

27 січня 2020 р.

за № 89/34372

Про Умови оплати праці працівників Служби безпеки України, які отримали кваліфікацію судового експерта

{Із змінами, внесеними згідно з Наказом Служби безпеки

№ 258 від 23.07.2021}

Відповідно до статей 10, 13 Закону України «Про Службу безпеки України», статті 18 Закону України «Про судову експертизу», постанови Кабінету Міністрів України від 30 березня 2011 року № 314 «Про умови оплати праці працівників державних спеціалізованих установ судових експертиз» та з метою упорядкування умов оплати праці працівників Служби безпеки України, які отримали кваліфікацію судового експерта НАКАЗУЮ:

1. Затвердити Умови оплати праці працівників Служби безпеки України, які отримали кваліфікацію судового експерта, що додаються.

2. Виплату заробітної плати працівникам Служби безпеки України, які отримали кваліфікацію судового експерта, здійснювати в межах фонду заробітної плати, затвердженого у кошторисах регіональних органів та установ Служби безпеки України.

3. Начальникам Управління правового забезпечення та Фінансово-економічного управління Служби безпеки України забезпечити подання цього наказу на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України в установленому законодавством порядку.

4. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

Голова Служби

І.

Баканов

ПОГОДЖЕНО:

Міністр соціальної політики України

Керівник Секретаріату

Спільного представницького органу

сторони роботодавців на національному рівні

Перший заступник Голови

Спільного представницького органу

об’єднань профспілок

Голова Об’єднаного комітету профспілки

Служби безпеки України

Ю. Соколовська

Р. Іллічов

О.О. Шубін

В.І. Шатілов


ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Центрального управління

Служби безпеки України

14 січня 2020 року № 4

Зареєстровано в Міністерстві

юстиції України

27 січня 2020 р.

за № 89/34372

УМОВИ

оплати праці працівників Служби безпеки України, які отримали кваліфікацію судового експерта

I. Загальні положення

1. Ці Умови застосовуються при обчисленні заробітної плати керівних працівників, які отримали кваліфікацію судового експерта, Українського науково-дослідного інституту спеціальної техніки та судових експертиз Служби безпеки України (далі - ІСТЕ СБУ), працівників (у тому числі керівних працівників), які отримали кваліфікацію судового експерта, Центру судових і спеціальних експертиз Українського науково-дослідного інституту спеціальної техніки та судових експертиз Служби безпеки України (далі - ЦССЕ ІСТЕ СБУ) та відокремлених експертних підрозділів Українського науково-дослідного інституту спеціальної техніки та судових експертиз Служби безпеки України у регіональних органах Служби безпеки України (далі - ВЕП ІСТЕ СБУ).

Ці Умови поширюються на директора ІСТЕ СБУ та його заступників за наявності у них кваліфікації судового експерта.

{Абзац другий пункту 1 розділу I із змінами, внесеними згідно з Наказом Служби безпеки № 258 від 23.07.2021}

Також ці Умови поширюються на стажистів судового експерта у ЦССЕ ІСТЕ СБУ та у ВЕП ІСТЕ СБУ, які проходять відповідну підготовку і ще не мають кваліфікації судового експерта.

2. Оплата праці працівників, які отримали кваліфікацію судового експерта, здійснюється за фактично відпрацьований час, виходячи з посадового окладу, з урахуванням доплат, надбавок та премії, передбачених законодавством України.

II. Визначення посадових окладів працівників

1. Конкретний розмір посадових окладів заступникам директора ІСТЕ СБУ і працівникам (у тому числі керівним працівникам), які отримали кваліфікацію судового експерта, ЦССЕ ІСТЕ СБУ встановлюється директором ІСТЕ СБУ у межах затвердженого фонду оплати праці відповідно до схеми посадових окладів працівників Служби безпеки України, які отримали кваліфікацію судового експерта, згідно з додатком 1 до цих Умов.

Директору ІСТЕ СБУ конкретний розмір посадового окладу встановлюється керівництвом Служби безпеки України відповідно до вимог чинного законодавства України.

{Пункт 1 розділу II із змінами, внесеними згідно з Наказом Служби безпеки № 258 від 23.07.2021}

2. Конкретний розмір посадових окладів працівникам (у тому числі керівним працівникам), які отримали кваліфікацію судового експерта, ВЕП ІСТЕ СБУ встановлюється начальниками регіональних органів Служби безпеки України у межах затвердженого фонду оплати праці відповідно до схеми посадових окладів працівників Служби безпеки України, які отримали кваліфікацію судового експерта згідно з додатком 1 до цих Умов.

{Пункт 2 розділу II із змінами, внесеними згідно з Наказом Служби безпеки № 258 від 23.07.2021}

3. Посадові оклади заступників директора ІСТЕ СБУ, заступників керівників структурних підрозділів ЦССЕ ІСТЕ СБУ, а також заступників керівників ВЕП ІСТЕ СБУ встановлюються на 5-15 відсотків нижче ніж посадовий оклад відповідного керівника.

{Пункт 3 розділу II із змінами, внесеними згідно з Наказом Служби безпеки № 258 від 23.07.2021}

III. Порядок установлення додаткових видів заробітної плати

1. Директор ІСТЕ СБУ та начальники регіональних органів Служби безпеки України у межах фонду заробітної плати, затвердженого в кошторисах, мають право установлювати працівникам Служби безпеки України, які отримали кваліфікацію судового експерта, такі надбавки:

1) надбавки у розмірі до 50 відсотків посадового окладу:

за високі досягнення у праці;

за виконання особливо важливої роботи;

за складність, напруженість у роботі.

Граничний розмір зазначених надбавок не повинен перевищувати 50 відсотків посадового окладу (для працівників, які мають кваліфікацію судового експерта, - 50 відсотків посадового окладу з урахуванням надбавки за вислугу років).

У разі несвоєчасного виконання завдань, погіршення якості роботи і порушення трудової дисципліни зазначена надбавка скасовується або розмір її зменшується;

2) надбавку за почесне звання «заслужений» - у розмірі 20 відсотків посадового окладу.

Надбавка встановлюється працівникам, якщо їх діяльність за профілем збігається з наявним почесним званням;

3) надбавку за знання та використання в роботі іноземної мови: однієї європейської - у розмірі 10, однієї східної, угро-фінської або африканської - 15, двох і більше мов - 25 відсотків посадового окладу.

Надбавка не встановлюється працівникам, для яких вимогами для зайняття посади передбачено знання іноземної мови, що підтверджено відповідним документом.

{Пункт 1 розділу III із змінами, внесеними згідно з Наказом Служби безпеки № 258 від 23.07.2021}

2. Директор ІСТЕ СБУ та начальники регіональних органів Служби безпеки України у межах фонду заробітної плати, затвердженого в кошторисах, мають право установлювати працівникам СБУ, які отримали кваліфікацію судового експерта, такі доплати:

1) у розмірі до 50 відсотків посадового окладу:

за виконання обов’язків тимчасово відсутніх працівників;

за суміщення посад;

за розширення зони обслуговування або збільшення обсягу виконуваних робіт.

Зазначені види доплат не встановлюються директору ІСТЕ СБУ і його заступникам, керівникам структурних підрозділів ЦССЕ ІСТЕ СБУ і їх заступникам, керівникам ВЕП ІСТЕ СБУ і їх заступникам;

2) за вчене звання:

професора - у граничному розмірі 33 відсотки посадового окладу;

доцента, старшого дослідника (старшого наукового співробітника) - у граничному розмірі 25 відсотків посадового окладу.

Зазначена доплата встановлюється працівникам, якщо їх діяльність за профілем збігається з наявним вченим званням. За наявності у зазначених працівників двох або більше вчених звань доплата встановлюється за одним (вищим) званням;

3) за науковий ступінь:

доктора наук - у граничному розмірі 25 відсотків посадового окладу;

доктора філософії (кандидата наук) - у граничному розмірі 15 відсотків посадового окладу.

Зазначена доплата встановлюється працівникам, якщо їх діяльність за профілем збігається з наявним науковим ступенем. За наявності у зазначених працівників двох наукових ступенів доплата встановлюється за одним (вищим) науковим ступенем.

Відповідність вченого звання та наукового ступеня профілю діяльності працівника на займаній посаді визначається директором ІСТЕ СБУ та начальниками регіональних органів Служби безпеки України.

Документи, що засвідчують наявність вченого звання та наукового ступеня, повинні відповідати нормам та вимогам, передбаченим законодавством.

{Пункт 2 розділу III із змінами, внесеними згідно з Наказом Служби безпеки № 258 від 23.07.2021}

3. Директор ІСТЕ СБУ та начальники регіональних органів Служби безпеки України у межах фонду заробітної плати, затвердженого в кошторисах, мають право установлювати працівникам Служби безпеки України, які отримали кваліфікацію судового експерта, надбавку за кваліфікаційний клас судового експерта на підставі атестаційного листа, складеного за результатами атестації, відповідно до розмірів надбавок за кваліфікаційні класи судових експертів (додаток 2).

Якщо працівник отримав кваліфікацію судового експерта з кількох експертних спеціальностей і по кожній з них йому присвоєно кваліфікаційний клас судового експерта, то надбавка установлюється за найвищий кваліфікаційний клас.

{Пункт 3 розділу III в редакції Наказу Служби безпеки № 258 від 23.07.2021}

4. Директор ІСТЕ СБУ та начальники регіональних органів Служби безпеки України у межах фонду заробітної плати, затвердженого в кошторисах, мають право установлювати працівникам Служби безпеки України, які отримали кваліфікацію судового експерта, щомісячну надбавку за вислугу років у відсотках до посадового окладу з урахуванням надбавки за кваліфікаційний клас судового експерта і залежно від стажу роботи на підставі висновку про стаж роботи судового експерта (додаток 3) у таких розмірах: понад три роки - 10 відсотків, понад п’ять років - 15 відсотків, понад десять років - 20 відсотків, понад п’ятнадцять років - 25 відсотків, понад двадцять років - 30 відсотків, понад двадцять п’ять років - 40 відсотків.

{Абзац перший пункту 4 розділу III в редакції Наказу Служби безпеки № 258 від 23.07.2021}

Порядок обчислення стажу роботи для встановлення щомісячної надбавки за вислугу років працівникам, які отримали кваліфікацію судового експерта, державних спеціалізованих установ судових експертиз затверджено постановою Кабінету Міністрів України від 30 березня 2011 року № 314 «Про умови оплати праці працівників державних спеціалізованих установ судових експертиз».

IV. Виплата щомісячної надбавки за вислугу років працівникам Служби безпеки України, які отримали кваліфікацію судового експерта

1. Працівникам Служби безпеки України, які мають кваліфікацію судового експерта, у яких протягом календарного місяця виникло право (за наявності відповідного стажу роботи) на щомісячну надбавку за вислугу років в більшому розмірі, надбавка змінюється з дня набуття такого права.

2. Щомісячна надбавка за вислугу років працівникам Служби безпеки України, які отримали кваліфікацію судового експерта, виплачується на підставі висновку про стаж роботи судового експерта.

3. Стаж роботи, що дає право працівникам Служби безпеки України, які отримали кваліфікацію судового експерта, на отримання щомісячної надбавки за вислугу років, установлюється комісіями з установлення стажу роботи (далі - комісії), які створюються в ІСТЕ СБУ та регіональних органах Служби безпеки України.

Кількісний та персональний склад комісії затверджується наказом ІСТЕ СБУ або наказом начальника регіонального органу Служби безпеки України. Комісія утворюється у складі голови, секретаря та членів комісії. Головою комісії призначається заступник керівника установи, органу. До складу комісії включаються керівники підрозділів кадрового забезпечення, фінансових та юридичних підрозділів, представники профспілкового органу чи вповноваженого на представництво трудовим колективом органу.

До складу комісії можуть включатися й інші особи.

Оформлення матеріалів щодо роботи комісій покладається на співробітників підрозділів кадрового забезпечення.

4. Документом для визначення стажу роботи є трудова книжка, військовий квиток та інші документи, які відповідно до законодавства України підтверджують стаж роботи.

5. Робота комісії проводиться у такому порядку:

1) членами комісії перевіряються трудова книжка, військовий квиток, довідки та інші документи. Ці документи вказуються у висновку про стаж роботи судового експерта. У разі потреби на засідання комісії запрошується працівник, стаж роботи якого встановлюється;

2) визначаються періоди, які підлягають включенню до стажу роботи, на якій посаді та в яких експертних підрозділах, науково-дослідних, наукових установах Служби безпеки України, інших державних спеціалізованих установах, що здійснюють судово-експертну діяльність, науково-дослідних, наукових установах працювала (проходила службу) особа в ці періоди;

3) рішення комісії оформлюється висновком про стаж роботи судового експерта, який підписується головою і членами комісії.

6. Висновок про стаж роботи судового експерта оформлюється на кожного працівника Служби безпеки України, який отримав кваліфікацію судового експерта, окремо в двох примірниках, один з яких передається до фінансового підрозділу, а другий залучається до матеріалів особової справи.

{Умови доповнено новим розділом IV згідно з Наказом Служби безпеки № 258 від 23.07.2021}

V. Інші питання оплати праці

1. Працівникам Служби безпеки України, які отримали кваліфікацію судового експерта, у межах затвердженого фонду оплати праці надається матеріальна допомога на оздоровлення при наданні щорічної відпустки та допомога для вирішення соціально-побутових питань у розмірах, що не перевищують середньомісячної заробітної плати.

2. Преміювання працівників Служби безпеки України, які отримали кваліфікацію судового експерта, проводиться у межах кошторисних призначень, затверджених на оплату праці.

Начальник

Фінансово-економічного

управління

Д. Анікін

Додаток 1

до Умов оплати праці працівників

Служби безпеки України, які отримали

кваліфікацію судового експерта

(пункт 1 розділу II)

СХЕМА

посадових окладів працівників Служби безпеки України, які отримали кваліфікацію судового експерта

Найменування посад

Місячний посадовий оклад,

гривень

Директор науково-дослідного інституту

8933-10116

Завідувач відділу

8277-8933

Завідувач сектору

7620-8277

Головний судовий експерт

7751-9459

Провідний судовий експерт

7226-8933

Старший судовий експерт

6831-7883

Судовий експерт

6306-7226

Стажист судового експерта

5518-6831

__________

Примітка.

Посадові оклади, визначені цією схемою, змінюються в установленому порядку пропорційно підвищенню посадового окладу (тарифної ставки) працівника I тарифного розряду, розмір якого визначено у примітці 1 до додатка 1 до постанови Кабінету Міністрів України від 30 серпня 2002 року № 1298 «Про оплату праці працівників на основі Єдиної тарифної сітки розрядів і коефіцієнтів з оплати праці працівників установ, закладів та організацій окремих галузей бюджетної сфери» (у редакції постанови Кабінету Міністрів України від 22 серпня 2005 року № 790).

Начальник

Фінансово-економічного

управління

Д. Анікін

Додаток 2

до Умов оплати праці працівників

Служби безпеки України, які отримали

кваліфікацію судового експерта

(пункт 3 розділу III)

РОЗМІРИ

надбавок за кваліфікаційні класи судових експертів

Кваліфікаційний клас судового експерта

Розмір надбавки, гривень

Вищий кваліфікаційний клас

700

1 кваліфікаційний клас

600

2 кваліфікаційний клас

500

3 кваліфікаційний клас

400

4 кваліфікаційний клас

300

5 кваліфікаційний клас

200

Начальник

Фінансово-економічного

управління

Д. Анікін

Додаток 3

до Умов оплати праці працівників

Служби безпеки України,

які отримали кваліфікацію

судового експерта

(пункт 4 розділу III)

ВИСНОВОК

про стаж роботи судового експерта

{Умови доповнено новим Додатком 3 згідно з Наказом Служби безпеки № 258 від 23.07.2021}


Документи та файли

Сигнальний документ — f492733n177.doc

Публікації документа

 • Офіційний вісник України від 07.02.2020 — 2020 р., № 10, стор. 331, стаття 427, код акта 97852/2020

= завантажити законодавчий акт, актуальний на поточний час =
<< | >>

Служба безпеки України:

 1. НАКАЗ від 31.01.2022 № 44 "Про затвердження лімітів та прогнозів допустимого вилову спеціального використання водних біоресурсів загальнодержавного значення в Азовському морі із затоками на 2022 рік та внесення змін до деяких наказів Міністерства аграрної політики та продовольства України". Служба безпеки України. 2022 рікк
 2. НАКАЗ від 12.05.2022 № 120 "Про затвердження Змін до Зводу відомостей, що становлять державну таємницю". Служба безпеки України. 2022 рікк
 3. НАКАЗ від 01.06.2022 № 133 "Про затвердження Норм забезпечення спеціальним форменим одягом та спорядженням військовослужбовців штабу Антитерористичного центру при Службі безпеки України в мирний час та особливий період". Служба безпеки України. 2022 рікк
 4. ПОСТАНОВА від 20.04.2022 № 29 "Про затвердження Порядку та форми ведення єдиного державного реєстру операторів поштового зв’язку". Служба безпеки України. 2022 рікк
 5. НАКАЗ від 23.06.2022 № 159 "Про затвердження Порядку видачі спеціальних дозволів на виконання топографо-геодезичних вишукувань під час дії воєнного стану, їх обліку та зберігання". Служба безпеки України. 2022 рікк
 6. НАКАЗ від 27.01.2021 № 28 "Про внесення змін до Переліку військових посад Служби безпеки України, які в мирний час можуть заміщуватися цивільними особами (на умовах строкового трудового договору)". Служба безпеки України. 2021 рікк
 7. НАКАЗ від 27.01.2021 № 28 "Про внесення змін до Переліку військових посад Служби безпеки України, які в мирний час можуть заміщуватися цивільними особами (на умовах строкового трудового договору)". Служба безпеки України. 2021 рікк
 8. НАКАЗ від 17.03.2021 № 79 "Про затвердження Правил носіння військової форми одягу та знаків розрізнення в Службі безпеки України". Служба безпеки України. 2021 рікк
 9. НАКАЗ від 03.03.2021 № 69 "Про розмір плати за харчування дітей у закладах дошкільної освіти Служби безпеки України на 2021 рік". Служба безпеки України. 2021 рікк
 10. НАКАЗ від 29.01.2021 № 31 "Про затвердження Інструкції про порядок прийняття Службою безпеки України рішень про заборону в’їзду в Україну іноземцям та особам без громадянства". Служба безпеки України. 2021 рікк
 11. НАКАЗ від 15.03.2021 № 76 "Про внесення зміни до Умов оплати праці працівників штабу Антитерористичного центру при Службі безпеки України, транспортних, соціально-побутових та експлуатаційно-ремонтних організацій, а також наукових, науково-дослідних та спеціалізованих установ Служби безпеки України". Служба безпеки України. 2021 рікк
 12. НАКАЗ від 29.03.2021 № 102 "Про визнання таким, що втратив чинність, наказу Служби безпеки України від 16 жовтня 2006 року № 679/ДСК". Служба безпеки України. 2021 рікк
 13. МЕМОРАНДУМ від Дата підписання: "про взаєморозуміння щодо співробітництва у сфері розвитку туристичного сектору між державним агентством розвитку туризму України та Міністерством економіки Об’єднаних Арабських Еміратів". Служба безпеки України. 2021 рікк
 14. НАКАЗ від 26.04.2021 № 143 "Про затвердження Змін до Зводу відомостей, що становлять державну таємницю". Служба безпеки України. 2021 рікк
 15. НАКАЗ від 17.05.2021 № 162 "Про внесення зміни до Порядку проведення у Службі безпеки України переатестації військовослужбовців сержантського і старшинського складу у військових званнях". Служба безпеки України. 2021 рікк
 16. НАКАЗ від 28.05.2021 № 178 "Про затвердження Змін до Інструкції про організацію виконання Положення про проходження військової служби військовослужбовцями Служби безпеки України". Служба безпеки України. 2021 рікк
 17. НАКАЗ від 09.06.2021 № 191 "Про затвердження Норм забезпечення речовим майном військовослужбовців та підрозділів Служби безпеки України в мирний час та особливий період". Служба безпеки України. 2021 рікк
 18. НАКАЗ від 15.06.2021 № 199 "Про внесення змін до Інструкції про порядок оформлення в Службі безпеки України матеріалів про адміністративні правопорушення". Служба безпеки України. 2021 рікк
 19. НАКАЗ від 24.06.2021 № 214 "Про внесення зміни до Порядку відшкодування витрат на копіювання або друк документів, що надаються Службою безпеки України за запитом на інформацію". Служба безпеки України. 2021 рікк
 20. НАКАЗ від 23.07.2021 № 257 "Про утворення Міжвідомчої робочої групи". Служба безпеки України. 2021 рікк
- Антимонопольний комітет - Верховний Суд України - Вищий адміністративний суд України - Вищий господарський суд - Вищий спеціалізований суд - Генеральна прокуратура України - ДА електронного урядування - Державіаслужба України - Державні утворення на території України (1917-1920) - Держатомрегулювання - Держаудитслужба України - Держкомтелерадіо України - Держкордонслужба України - Держнаглядохоронпраці України - Держспецзв’язок - Держспоживстандарт України - Держстат України - Держфінпослуг України - ДКА України - Закони України - Законодавство Української РСР - Кабінет Міністрів України - Кодекси України - Конституційний Суд України - МВС України - МЗС України - Міжнародні документи, ратифіковані Верховною Радою України - Міжнародні угоди України - Мін'юст України - Мінагрополітики України - Мінекономрозвитку України - Міненерговугілля України - Мінінфраструктури України - Мінкультури України - Мінмолодьспорт України - Міноборони України - Мінприроди України - Мінрегіон України - Мінсоцполітики України - Мінфін України - МІП - МНС України - МОЗ України - МОН України - МТОТ - Нацдержслужба України - Національне агентство з питань запобігання корупції - Національне антикорупційне бюро України - Національний банк України - Нацком.енергетики - Нацкомфінпослуг - Нацрада телерадіомовлення - НКРЗІ - НКЦПФР - Основний Закон України - Пенсійний фонд України - Постанови Верховної Ради України - Президент України - РНБО України - Розпорядження Голови ВР України - Розпорядження Кабінета Міністрів України - Служба безпеки України - Служба зовнішньої розвідки - Укрдержархів - Управління державної охорони - Фонд гарант.вкладів фізич.осіб - Фонд державного майна - Фонд соцстраху по безробіттю - Фундаментальне законодавство України - Центрвиборчком України -