>>

НАКАЗ від 15.06.2021 № 199 "Про внесення змін до Інструкції про порядок оформлення в Службі безпеки України матеріалів про адміністративні правопорушення". Служба безпеки України. 2021

Документ актуальний на 06.08.2021
завантажити документ, актуальний на поточний час

СЛУЖБА БЕЗПЕКИ УКРАЇНИ

Центральне управління

НАКАЗ

15.06.2021  № 199

Зареєстровано в Міністерстві

юстиції України

05 липня 2021 р.

за № 881/36503

Про внесення змін до Інструкції про порядок оформлення в Службі безпеки України матеріалів про адміністративні правопорушення

Відповідно до статей 10, 13 Закону України «Про Службу безпеки України», статті 235-2 Кодексу України про адміністративні правопорушення, з метою удосконалення порядку оформлення в Службі безпеки України матеріалів про адміністративні правопорушення НАКАЗУЮ:

1. Внести до Інструкції про порядок оформлення в Службі безпеки України матеріалів про адміністративні правопорушення, затвердженої наказом Центрального управління Служби безпеки України від 22 березня 2017 року № 173, зареєстрованої в Міністерстві юстиції України 14 квітня 2017 року за № 506/30374, такі зміни:

1) у розділі І:

пункт 1 після цифр «204-4,» доповнити цифрами та словами «210, 210-1, 211 (у частині правопорушень, вчинених військовозобов’язаними чи резервістами, які перебувають у запасі СБУ),»;

пункт 2 доповнити новим абзацом такого змісту:

«Протоколи про адміністративні правопорушення, передбачені статтями 210, 210-1, 211 КУпАП (у частині правопорушень, вчинених військовозобов’язаними чи резервістами, які перебувають у запасі СБУ), мають право складати співробітники Служби мобілізації та територіальної оборони Центрального управління СБУ та підрозділу мобілізації та територіальної оборони регіонального органу СБУ відповідно до їх службових (посадових) обов’язків (інструкцій).»;

2) у розділі II:

пункт 3 доповнити після абзацу п’ятого новим абзацом шостим такого змісту:

«Оформлення матеріалів про адміністративні правопорушення, передбачені статтями 210, 210-1, 211 КУпАП (у частині правопорушень, вчинених військовозобов’язаними чи резервістами, які перебувають у запасі СБУ), включаючи підготовку проекту протоколу, здійснюється співробітниками Служби мобілізації та територіальної оборони Центрального управління СБУ та підрозділу мобілізації та територіальної оборони регіонального органу СБУ відповідно до їх службових (посадових) обов’язків (інструкцій).».

У зв’язку з цим абзац шостий вважати відповідно абзацом сьомим;

пункт 13 після слів «найменування «військова частина» доповнити словами «, Службі мобілізації та територіальної оборони Центрального управління СБУ та підрозділах мобілізації та територіальної оборони регіональних органів СБУ»;

у пункті 15:

абзац другий після цифр «204-4» доповнити цифрами та словами «, 210, 210-1, 211 (у частині правопорушень, вчинених військовозобов’язаними чи резервістами, які перебувають у запасі СБУ)»;

доповнити новим абзацом такого змісту:

«Протоколи про адміністративні правопорушення, передбачені статтями 210, 210-1, 211 КУпАП (у частині правопорушень, вчинених військовозобов’язаними чи резервістами, які перебувають у запасі СБУ), подаються на розгляд начальникам Служби мобілізації та територіальної оборони Центрального управління СБУ, регіональних органів СБУ.»;

пункт 17 доповнити новим абзацом такого змісту:

«За результатами розгляду протоколів про адміністративні правопорушення, передбачені статтями 210, 210-1, 211 КУпАП (у частині правопорушень, вчинених військовозобов’язаними чи резервістами, які перебувають у запасі СБУ), начальниками Служби мобілізації та територіальної оборони Центрального управління СБУ, регіональних органів СБУ виноситься постанова по справі про адміністративне правопорушення в порядку, передбаченому КУпАП.»;

3) у розділі III:

абзац перший пункту 1 викласти в такій редакції:

«1.

Відповідно до пункту 5 частини другої статті 262 КУпАП, пункту 4-1 частини першої статті 25 Закону України «Про Службу безпеки України» адміністративне затримання посадовими особами СБУ допускається лише при порушенні законодавства про державну таємницю або здійсненні незаконного доступу до інформації в автоматизованих системах, зберіганні спеціальних технічних засобів негласного отримання інформації, а також при порушенні військовозобов’язаними чи резервістами, які перебувають у запасі Служби безпеки України, правил військового обліку, законодавства про оборону, мобілізаційну підготовку та мобілізацію.»;

4) додаток 4 до Інструкції після цифр «203-1, 204-4» доповнити цифрами «, 210, 210-1, 211».

2. Начальнику Управління правового забезпечення Служби безпеки України забезпечити подання цього наказу на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України в установленому законодавством порядку.

3. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

Голова Служби

І. Баканов


Публікації документа

 • Офіційний вісник України від 20.07.2021 — 2021 р., № 55, стор. 393, стаття 3435, код акта 105890/2021

= завантажити законодавчий акт, актуальний на поточний час =
| >>

Служба безпеки України:

 1. НАКАЗ від 27.01.2021 № 28 "Про внесення змін до Переліку військових посад Служби безпеки України, які в мирний час можуть заміщуватися цивільними особами (на умовах строкового трудового договору)". Служба безпеки України. 2021 рікк
 2. НАКАЗ від 27.01.2021 № 28 "Про внесення змін до Переліку військових посад Служби безпеки України, які в мирний час можуть заміщуватися цивільними особами (на умовах строкового трудового договору)". Служба безпеки України. 2021 рікк
 3. НАКАЗ від 17.03.2021 № 79 "Про затвердження Правил носіння військової форми одягу та знаків розрізнення в Службі безпеки України". Служба безпеки України. 2021 рікк
 4. НАКАЗ від 03.03.2021 № 69 "Про розмір плати за харчування дітей у закладах дошкільної освіти Служби безпеки України на 2021 рік". Служба безпеки України. 2021 рікк
 5. НАКАЗ від 29.01.2021 № 31 "Про затвердження Інструкції про порядок прийняття Службою безпеки України рішень про заборону в’їзду в Україну іноземцям та особам без громадянства". Служба безпеки України. 2021 рікк
 6. НАКАЗ від 15.03.2021 № 76 "Про внесення зміни до Умов оплати праці працівників штабу Антитерористичного центру при Службі безпеки України, транспортних, соціально-побутових та експлуатаційно-ремонтних організацій, а також наукових, науково-дослідних та спеціалізованих установ Служби безпеки України". Служба безпеки України. 2021 рікк
 7. НАКАЗ від 29.03.2021 № 102 "Про визнання таким, що втратив чинність, наказу Служби безпеки України від 16 жовтня 2006 року № 679/ДСК". Служба безпеки України. 2021 рікк
 8. МЕМОРАНДУМ від Дата підписання: "про взаєморозуміння щодо співробітництва у сфері розвитку туристичного сектору між державним агентством розвитку туризму України та Міністерством економіки Об’єднаних Арабських Еміратів". Служба безпеки України. 2021 рікк
 9. НАКАЗ від 26.04.2021 № 143 "Про затвердження Змін до Зводу відомостей, що становлять державну таємницю". Служба безпеки України. 2021 рікк
 10. НАКАЗ від 17.05.2021 № 162 "Про внесення зміни до Порядку проведення у Службі безпеки України переатестації військовослужбовців сержантського і старшинського складу у військових званнях". Служба безпеки України. 2021 рікк
 11. НАКАЗ від 28.05.2021 № 178 "Про затвердження Змін до Інструкції про організацію виконання Положення про проходження військової служби військовослужбовцями Служби безпеки України". Служба безпеки України. 2021 рікк
 12. НАКАЗ від 09.06.2021 № 191 "Про затвердження Норм забезпечення речовим майном військовослужбовців та підрозділів Служби безпеки України в мирний час та особливий період". Служба безпеки України. 2021 рікк
 13. НАКАЗ від 14.01.2020 № 4 "Про Умови оплати праці працівників Служби безпеки України, які отримали кваліфікацію судового експерта". Служба безпеки України. 2020 рікк
 14. НАКАЗ від 22.01.2020 № 15 "Про внесення змін до Інструкції про порядок видачі у Службі безпеки України посвідчень учасників бойових дій, нагрудних знаків "Ветеран війни - учасник бойових дій"та листів талонів на право одержання проїзних квитків з 50-відсотковою знижкою їх вартості". Служба безпеки України. 2020 рікк
 15. ДОГОВІР від Дата вчинення: "про співробітництво між Службою безпеки України та Інститутом національної пам’яті Словацької Республіки". Служба безпеки України. 2020 рікк
 16. НАКАЗ від 21.02.2020 № 56 "Про затвердження Змін до Зводу відомостей, що становлять державну таємницю". Служба безпеки України. 2020 рікк
 17. НАКАЗ від 13.03.2020 № 80 "Про затвердження Змін до Положення про експертно-кваліфікаційну комісію Служби безпеки України та атестацію судових експертів". Служба безпеки України. 2020 рікк
 18. НАКАЗ від 20.02.2020 № 53 "Про затвердження Положення про робочу групу з питань проведення огляду загальнодержавної системи боротьби з тероризмом". Служба безпеки України. 2020 рікк
 19. НАКАЗ від 24.04.2020 № 109 "Про затвердження Змін до Зводу відомостей, що становлять державну таємницю". Служба безпеки України. 2020 рікк
 20. НАКАЗ від 24.04.2020 № 109 "Про затвердження Змін до Зводу відомостей, що становлять державну таємницю". Служба безпеки України. 2020 рікк
- Антимонопольний комітет - Верховний Суд України - Вищий адміністративний суд України - Вищий господарський суд - Вищий спеціалізований суд - Генеральна прокуратура України - ДА електронного урядування - Державіаслужба України - Державні утворення на території України (1917-1920) - Держатомрегулювання - Держаудитслужба України - Держкомтелерадіо України - Держкордонслужба України - Держнаглядохоронпраці України - Держспецзв’язок - Держспоживстандарт України - Держстат України - Держфінпослуг України - ДКА України - Закони України - Законодавство Української РСР - Кабінет Міністрів України - Кодекси України - Конституційний Суд України - МВС України - МЗС України - Міжнародні документи, ратифіковані Верховною Радою України - Міжнародні угоди України - Мін'юст України - Мінагрополітики України - Мінекономрозвитку України - Міненерговугілля України - Мінінфраструктури України - Мінкультури України - Мінмолодьспорт України - Міноборони України - Мінприроди України - Мінрегіон України - Мінсоцполітики України - Мінфін України - МІП - МНС України - МОЗ України - МОН України - МТОТ - Нацдержслужба України - Національне агентство з питань запобігання корупції - Національне антикорупційне бюро України - Національний банк України - Нацком.енергетики - Нацкомфінпослуг - Нацрада телерадіомовлення - НКРЗІ - НКЦПФР - Основний Закон України - Пенсійний фонд України - Постанови Верховної Ради України - Президент України - РНБО України - Розпорядження Голови ВР України - Розпорядження Кабінета Міністрів України - Служба безпеки України - Служба зовнішньої розвідки - Укрдержархів - Управління державної охорони - Фонд гарант.вкладів фізич.осіб - Фонд державного майна - Фонд соцстраху по безробіттю - Фундаментальне законодавство України - Центрвиборчком України -