Допоможи підроздлам ЗС України, задіяним в обороні Кривого Рогу і Дніпропетровської області!
 
>>

НАКАЗ від 20.09.2021 № 323/421 "Про взаємодію між Службою безпеки України і Службою зовнішньої розвідки України при пересиланні матеріалів особових справ співробітників та військовозобов'язаних, які перебувають у їхньому запасі". Служба безпеки України. 2021

Документ актуальний на 26.11.2021
завантажити документ, актуальний на поточний час

СЛУЖБА БЕЗПЕКИ УКРАЇНИ

СЛУЖБА ЗОВНІШНЬОЇ РОЗВІДКИ УКРАЇНИ

НАКАЗ

20.09.2021  № 323/421

Зареєстровано в Міністерстві

юстиції України

06 жовтня 2021 р.

за № 1300/36922

Про взаємодію між Службою безпеки України і Службою зовнішньої розвідки України при пересиланні матеріалів особових справ співробітників та військовозобов'язаних, які перебувають у їхньому запасі

Відповідно до законів України "Про Службу безпеки України", "Про розвідку" та "Про Службу зовнішньої розвідки України", Положення про проходження військової служби військовослужбовцями Служби безпеки України, затвердженого Указом Президента України від 27 грудня 2007 року № 1262, Положення про проходження військової служби військовослужбовцями Служби зовнішньої розвідки України, затвердженого Указом Президента України від 17 липня 2006 року № 619, з метою організації взаємодії між Службою безпеки України (далі - СБУ) і Службою зовнішньої розвідки України (далі - СЗРУ) та впорядкування пересилання матеріалів особових справ співробітників та військовозобов'язаних, які перебувають у запасі СБУ або СЗРУ (далі - військовозобов'язані), НАКАЗУЄМО:

1. Надати право прийняття рішення про пересилання матеріалів особових справ співробітників та військовозобов'язаних посадовим особам в:

СБУ - начальникам (керівникам) Управління роботи з особовим складом, Служби мобілізації та територіальної оборони, Галузевого державного архіву, а також підрозділів, органів, закладів, установ СБУ, у складі яких є підрозділи кадрового забезпечення, та особам, які виконують їх обов'язки;

СЗРУ - начальникам Управління кадрів, галузевого державного архіву, Мобілізаційного відділу та особам, які виконують їх обов'язки.

2.

Установити, що:

пересилання матеріалів особової справи переведеного для подальшого проходження військової служби (служби) співробітника (прийнятого на роботу в порядку переведення) здійснюється у місячний строк з дати його звільнення (виключення зі списків особового складу), зазначеної у відповідному наказі про переведення;

пересилання матеріалів особової справи військовозобов'язаного, прийнятого на військову службу до СЗРУ чи СБУ, здійснюється на підставі письмового запиту, адресованого начальнику Служби мобілізації та територіальної оборони СБУ або начальнику регіонального органу СБУ чи Мобілізаційного відділу СЗРУ за місцем зберігання такої справи, підписаного посадовою особою СЗРУ чи СБУ, зазначеною у пункті 1 цього наказу, та витягу з відповідного наказу про прийняття на військову службу. Матеріали особової справи колишнього співробітника СЗРУ, який перебуває у запасі СБУ, після виключення його з військового обліку в СБУ пересилаються для подальшого зберігання до галузевого державного архіву СЗРУ;

пересилання матеріалів особової справи співробітника та військовозобов'язаного, який розглядається як кандидат на військову службу (службу, роботу), для ознайомлення здійснюється на підставі письмового запиту, адресованого посадовій особі за місцем зберігання такої справи, підписаного посадовою особою, зазначеною у пункті 1 цього наказу, з обов'язковим поверненням її протягом одного місяця;

поводження з узятими на архівний облік матеріалами особових справ, які зберігаються в галузевих державних архівах СБУ чи СЗРУ (інших підрозділах архівного забезпечення СБУ), здійснюється відповідно до вимог законодавства України. Приймання-передавання архівних матеріалів особової справи для їх подальшого обліку та зберігання дозволяється лише між державними архівами на підставі листів про приймання та передавання документів. Пересилання архівних матеріалів особової справи для ознайомлення поза архівом відбувається з оформленням акта про видачу таких документів у тимчасове користування;

відправка матеріалів особових справ здійснюється з обов'язковим внесенням відомостей про останнє переміщення по службі, застосування заохочень та накладення дисциплінарних стягнень, наявність права на пільгове обчислення вислуги років, невикористані відпустки тощо.

3. Управлінню правового забезпечення СБУ забезпечити подання цього наказу на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України в установленому законодавством порядку.

4. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

Голова

Служби безпеки України

І. Баканов

Голова Служби

зовнішньої розвідки України

О. Литвиненко

ПОГОДЖЕНО:

В.о. Голови Державної архівної служби України

Т. Ємельянова


Публікації документа

 • Офіційний вісник України від 22.10.2021 — 2021 р., № 81, стор. 658, стаття 5225, код акта 107613/2021

= завантажити законодавчий акт, актуальний на поточний час =
| >>

Служба безпеки України:

 1. НАКАЗ від 27.01.2021 № 28 "Про внесення змін до Переліку військових посад Служби безпеки України, які в мирний час можуть заміщуватися цивільними особами (на умовах строкового трудового договору)". Служба безпеки України. 2021 рікк
 2. НАКАЗ від 27.01.2021 № 28 "Про внесення змін до Переліку військових посад Служби безпеки України, які в мирний час можуть заміщуватися цивільними особами (на умовах строкового трудового договору)". Служба безпеки України. 2021 рікк
 3. НАКАЗ від 17.03.2021 № 79 "Про затвердження Правил носіння військової форми одягу та знаків розрізнення в Службі безпеки України". Служба безпеки України. 2021 рікк
 4. НАКАЗ від 03.03.2021 № 69 "Про розмір плати за харчування дітей у закладах дошкільної освіти Служби безпеки України на 2021 рік". Служба безпеки України. 2021 рікк
 5. НАКАЗ від 29.01.2021 № 31 "Про затвердження Інструкції про порядок прийняття Службою безпеки України рішень про заборону в’їзду в Україну іноземцям та особам без громадянства". Служба безпеки України. 2021 рікк
 6. НАКАЗ від 15.03.2021 № 76 "Про внесення зміни до Умов оплати праці працівників штабу Антитерористичного центру при Службі безпеки України, транспортних, соціально-побутових та експлуатаційно-ремонтних організацій, а також наукових, науково-дослідних та спеціалізованих установ Служби безпеки України". Служба безпеки України. 2021 рікк
 7. НАКАЗ від 29.03.2021 № 102 "Про визнання таким, що втратив чинність, наказу Служби безпеки України від 16 жовтня 2006 року № 679/ДСК". Служба безпеки України. 2021 рікк
 8. МЕМОРАНДУМ від Дата підписання: "про взаєморозуміння щодо співробітництва у сфері розвитку туристичного сектору між державним агентством розвитку туризму України та Міністерством економіки Об’єднаних Арабських Еміратів". Служба безпеки України. 2021 рікк
 9. НАКАЗ від 26.04.2021 № 143 "Про затвердження Змін до Зводу відомостей, що становлять державну таємницю". Служба безпеки України. 2021 рікк
 10. НАКАЗ від 17.05.2021 № 162 "Про внесення зміни до Порядку проведення у Службі безпеки України переатестації військовослужбовців сержантського і старшинського складу у військових званнях". Служба безпеки України. 2021 рікк
 11. НАКАЗ від 28.05.2021 № 178 "Про затвердження Змін до Інструкції про організацію виконання Положення про проходження військової служби військовослужбовцями Служби безпеки України". Служба безпеки України. 2021 рікк
 12. НАКАЗ від 09.06.2021 № 191 "Про затвердження Норм забезпечення речовим майном військовослужбовців та підрозділів Служби безпеки України в мирний час та особливий період". Служба безпеки України. 2021 рікк
 13. НАКАЗ від 15.06.2021 № 199 "Про внесення змін до Інструкції про порядок оформлення в Службі безпеки України матеріалів про адміністративні правопорушення". Служба безпеки України. 2021 рікк
 14. НАКАЗ від 24.06.2021 № 214 "Про внесення зміни до Порядку відшкодування витрат на копіювання або друк документів, що надаються Службою безпеки України за запитом на інформацію". Служба безпеки України. 2021 рікк
 15. НАКАЗ від 23.07.2021 № 257 "Про утворення Міжвідомчої робочої групи". Служба безпеки України. 2021 рікк
 16. НАКАЗ від 12.07.2021 № 76 "Про затвердження форм для надання фінансової підтримки розвитку фермерських господарств". Служба безпеки України. 2021 рікк
 17. НАКАЗ від 23.07.2021 № 258 "Про затвердження Змін до Умов оплати праці працівників Служби безпеки України, які отримали кваліфікацію судового експерта". Служба безпеки України. 2021 рікк
 18. НАКАЗ від 31.08.2021 № 159 "Про визнання такими, що втратили чинність, деяких наказів Мінагрополітики". Служба безпеки України. 2021 рікк
 19. НАКАЗ від 15.09.2021 № 321 "Про затвердження Змін до Положення про експертно-кваліфікаційну комісію Служби безпеки України та атестацію судових експертів". Служба безпеки України. 2021 рікк
 20. НАКАЗ від 13.09.2021 № 320 "Про затвердження Положення про державний нагляд за безпечним веденням робіт у Службі безпеки України". Служба безпеки України. 2021 рікк
- Антимонопольний комітет - Верховний Суд України - Вищий адміністративний суд України - Вищий господарський суд - Вищий спеціалізований суд - Генеральна прокуратура України - ДА електронного урядування - Державіаслужба України - Державні утворення на території України (1917-1920) - Держатомрегулювання - Держаудитслужба України - Держкомтелерадіо України - Держкордонслужба України - Держнаглядохоронпраці України - Держспецзв’язок - Держспоживстандарт України - Держстат України - Держфінпослуг України - ДКА України - Закони України - Законодавство Української РСР - Кабінет Міністрів України - Кодекси України - Конституційний Суд України - МВС України - МЗС України - Міжнародні документи, ратифіковані Верховною Радою України - Міжнародні угоди України - Мін'юст України - Мінагрополітики України - Мінекономрозвитку України - Міненерговугілля України - Мінінфраструктури України - Мінкультури України - Мінмолодьспорт України - Міноборони України - Мінприроди України - Мінрегіон України - Мінсоцполітики України - Мінфін України - МІП - МНС України - МОЗ України - МОН України - МТОТ - Нацдержслужба України - Національне агентство з питань запобігання корупції - Національне антикорупційне бюро України - Національний банк України - Нацком.енергетики - Нацкомфінпослуг - Нацрада телерадіомовлення - НКРЗІ - НКЦПФР - Основний Закон України - Пенсійний фонд України - Постанови Верховної Ради України - Президент України - РНБО України - Розпорядження Голови ВР України - Розпорядження Кабінета Міністрів України - Служба безпеки України - Служба зовнішньої розвідки - Укрдержархів - Управління державної охорони - Фонд гарант.вкладів фізич.осіб - Фонд державного майна - Фонд соцстраху по безробіттю - Фундаментальне законодавство України - Центрвиборчком України -