Допоможи підроздлам ЗС України, задіяним в обороні Кривого Рогу і Дніпропетровської області!
 
>>

НАКАЗ від 22.09.2021 № 214 "Про затвердження Порядку організації та проведення особистого прийому громадян у Державному агентстві меліорації та рибного господарства України і його територіальних органах". Служба безпеки України. 2021

Документ актуальний на 04.01.2022
завантажити документ, актуальний на поточний час

МІНІСТЕРСТВО АГРАРНОЇ ПОЛІТИКИ ТА ПРОДОВОЛЬСТВА УКРАЇНИ

НАКАЗ

22.09.2021  № 214

Зареєстровано в Міністерстві

юстиції України

18 листопада 2021 р.

за № 1515/37137

Про затвердження Порядку організації та проведення особистого прийому громадян у Державному агентстві меліорації та рибного господарства України і його територіальних органах

Відповідно до статті 22 Закону України «Про звернення громадян», Указу Президента України від 07 лютого 2008 року № 109 «Про першочергові заходи щодо забезпечення реалізації та гарантування конституційного права на звернення до органів державної влади та органів місцевого самоврядування», пункту 8 Положення про Міністерство аграрної політики та продовольства України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 17 лютого 2021 року № 124, з метою вдосконалення організації особистого прийому громадян у Державному агентстві меліорації та рибного господарства України і його територіальних органах, НАКАЗУЮ:

1. Затвердити Порядок організації та проведення особистого прийому громадян у Державному агентстві меліорації та рибного господарства України і його територіальних органах, що додається.

2. Визнати таким, що втратив чинність, наказ Міністерства аграрної політики та продовольства України від 17 грудня 2015 року № 483 «Про затвердження Порядку організації та проведення особистого прийому громадян у Державному агентстві рибного господарства України», зареєстрований в Міністерстві юстиції України 31 грудня 2015 року за № 1661/28106.

3. Державному агентству меліорації та рибного господарства України та його територіальним органам забезпечити:

1) організацію прийому громадян відповідно до вимог цього Порядку;

2) оприлюднення цього наказу.

4.

Управлінню регулювання аграрних ресурсів в установленому законодавством порядку забезпечити подання цього наказу на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.

5. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

6. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Міністра згідно з розподілом функціональних обов’язків

Міністр

Р. Лещенко

ПОГОДЖЕНО:

Т.в.о. Голови Державного агентства

меліорації та рибного господарства України

Генеральний Секретар Громадської Cпілки

«Всеукраїнське громадське об’еднання

«Національна Асамблея людей з інвалідністю України»

Уповноважений Верховної Ради України з прав людини

Урядовий Уповноважений з прав осіб з інвалідністю

А. Забуга

В. Назаренко

Л. Денісова

Т. Баранцова

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства

аграрної політики

та продовольства України

22 вересня 2021 року № 214

Зареєстровано в Міністерстві

юстиції України

18 листопада 2021 р.

за № 1515/37137

ПОРЯДОК

організації та проведення особистого прийому громадян у Державному агентстві меліорації та рибного господарства України і його територіальних органах

1. Цей Порядок визначає основні вимоги до організації та проведення особистого прийому громадян у Держрибагентстві та його територіальних органах з питань, що належать до їх компетенції.

2. Посадові особи Держрибагентства та його територіальних органів, які здійснюють особистий прийом громадян, у своїй діяльності керуються Конституцією України, Законами України «Про звернення громадян», «Про державну службу», Указом Президента України від 07 лютого 2008 року № 109 «Про першочергові заходи щодо забезпечення реалізації та гарантування конституційного права на звернення до органів державної влади та органів місцевого самоврядування», Положенням про Державне агентство меліорації та рибного господарства України, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 30 вересня 2015 року № 895, іншими нормативно-правовими актами, що врегульовують порядок прийому та розгляду звернень громадян, та цим Порядком.

3. У першочерговому порядку здійснюється прийом таких категорій громадян:

жінки, яким присвоєно почесне звання України «Мати-героїня»;

особи з інвалідністю внаслідок війни;

Герої Соціалістичної Праці;

Герої Радянського Союзу;

Герої України;

інші громадяни, які мають встановлені законодавством пільги.

4. Особлива увага приділяється вирішенню проблем, з якими звертаються ветерани війни та праці, особи з інвалідністю, громадяни, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, багатодітні сім’ї, учасники АТО, внутрішньо переміщені особи, одинокі матері (батьки) та інші громадяни, які потребують соціального захисту та підтримки.

5. Особистий прийом громадян Головою Держрибагентства та його заступниками (далі - керівництво Держрибагентства), керівником територіального органу Держрибагентства та його заступниками (далі - керівництво територіального органу Держрибагентства) проводиться за попереднім записом у дні та години, визначені графіком особистого прийому громадян, затвердженим наказом Держрибагентства або наказом відповідного територіального органу Держрибагентства (далі - графік прийому громадян), який розміщується на офіційних вебсайтах Держрибагентства та його територіальних органів.

6. У разі відсутності керівництва Держрибагентства, керівництва територіального органу Держрибагентства особистий прийом громадян здійснюють уповноважені ними посадові особи.

7. Прийом громадян з питань, що не потребують прийняття рішень керівництвом Держрибагентства та керівництвом територіального органу Держрибагентства (надання громадянам усних роз’яснень, консультацій тощо), здійснюють керівники структурних підрозділів Держрибагентства/ територіального органу Держрибагентства або особи, які їх заміщують, у дні та години за адресами, визначеними графіком прийому громадян керівниками структурних підрозділів Держрибагентства / територіальних органів Держрибагентства, що затверджується наказом Держрибагентства/ територіального органу Держрибагентства та розміщується на офіційних вебсайтах. Організацію розгляду зазначених звернень громадян проводить відповідний структурний підрозділ Держрибагентства / територіального органу Держрибагентства.

8. Запис громадян на особистий прийом до керівництва Держрибагентства / територіального органу Держрибагентства проводиться у разі, якщо питання, порушене громадянином, не вирішено після його прийому керівником структурного підрозділу Держрибагентства / територіального органу Держрибагентства або особами, які їх заміщують, відповідно до компетенції.

9. Попередній запис громадян на особистий прийом до керівництва Держрибагентства / територіального органу Держрибагентства здійснюється не пізніше ніж за сім днів до дня прийому відповідальним структурним підрозділом Держрибагентства / відповідальною особою територіального органу Держрибагентства за телефонами та адресами у дні та години, визначені графіком прийому громадян.

10. Під час попереднього запису на особистий прийом з’ясовуються прізвище, власне ім’я, по батькові (за наявності), місце проживання громадянина, зміст порушеного питання, до яких посадових осіб чи органів державної влади він звертався і яке було прийнято рішення, номери його контактних телефонів або відомості щодо інших засобів зв’язку з ним.

11. У записі на особистий прийом громадян може бути відмовлено з таких підстав:

1) повторне звернення одного й того самого громадянина з питання, що вже надавалося ним до Держрибагентства, його територіального органу для розгляду та опрацювання і було вирішено по суті;

2) звернення з приводу оскарження рішення було подане з порушенням строків, визначених статтею 17 Закону України «Про звернення громадян».

У разі відмови в записі на особистий прийом громадянинові відповідальним структурним підрозділом Держрибагентства / відповідальною посадовою особою територіального органу Держрибагентства надаються відповідні роз’яснення щодо причини такої відмови.

12. Забороняється відмова громадянинові в записі на особистий прийом з підстав ознак раси, кольору шкіри, політичних, релігійних та інших переконань, статі, етнічного та соціального походження, майнового стану, місця проживання, мовних або інших ознак.

13. Відповідальний структурний підрозділ Держрибагентства складає списки громадян, які виявили бажання потрапити на особистий прийом до керівництва Держрибагентства, та подає за цим списком матеріали, що викладені у зверненнях громадян, до структурних підрозділів Держ-рибагентства, територіальних органів Держрибагентства, підприємств, установ та організацій, що належать до сфери управління Держрибагентства, для вивчення та опрацювання відповідно до їх компетенції не пізніше, ніж за сім днів до прийому.

14. Структурні підрозділи Держрибагентства, територіальні органи Держрибагентства, підприємства, установи та організації, що належать до сфери управління Держрибагентства, надають пропозиції за підписом керівника або особи, яка його заміщує, про результати опрацювання наданих матеріалів за зверненнями громадян до відповідального структурного підрозділу Держрибагентства не пізніше, ніж за три дні до проведення особистого прийому.

15. За два дні до проведення особистого прийому списки громадян, які виявили бажання потрапити на особистий прийом, та матеріали щодо таких звернень подаються керівництву Держрибагентства для ознайомлення та проведення особистого прийому громадян.

16. Відповідальна посадова особа територіального органу Держрибагентства складає списки громадян, які виявили бажання потрапити на особистий прийом до керівництва територіального органу Держрибагентства, та подає за цим списком матеріали, що викладені у зверненнях громадян, до структурних підрозділів (посадових осіб) територіального органу Держрибагентства для вивчення та опрацювання відповідно до їх компетенції не пізніше, ніж за сім днів до прийому.

17. Структурні підрозділи (посадові особи) територіального органу Держрибагентства надають пропозиції за підписом керівника або особи, яка його заміщує, про результати опрацювання наданих матеріалів за зверненнями громадян відповідальній посадовій особі територіального органу Держрибагентства не пізніше, ніж за три дні до проведення особистого прийому.

18. За два дні до проведення особистого прийому списки громадян, які виявили бажання потрапити на особистий прийом, та матеріали щодо таких звернень подаються керівництву територіального органу Держрибагентства для ознайомлення та проведення особистого прийому громадян.

19. Під час особистого прийому громадянин зобов’язаний пред’явити документ, що посвідчує його особу. У разі відсутності такого документа або відмови його пред’явити громадянин не допускається до особистого прийому.

Під час особистого прийому громадян можуть брати участь їх представники, повноваження яких оформлені в установленому законодавством порядку, та/або особи, які перебувають у родинних стосунках з такими громадянами і мають документи, що посвідчують їхні особи та підтверджують повноваження.

Присутність сторонніх осіб під час проведення особистого прийому не допускається.

20. Для забезпечення кваліфікованого роз’яснення порушених громадянином питань відповідальний структурний підрозділ Держрибагентства/відповідальна посадова особа територіального органу Держрибагентства може залучати до їх розгляду працівників відповідних структурних підрозділів Держрибагентства, його територіальних органів та підприємств, установ, організацій, що належать до сфери управління Держрибагентства, або одержувати за запитом від них необхідну інформацію.

21. Під час особистого прийому громадян розглядається питання по суті, надається обґрунтоване роз’яснення відповідно до чинного законодавства та вживаються заходи щодо усунення порушень (за їх наявності).

22. Якщо вирішити порушене в усному зверненні громадянина питання безпосередньо під час особистого прийому неможливо, воно розглядається в тому самому порядку, що й письмове звернення. Про результати такого розгляду громадянинові за його бажанням надається усна або письмова відповідь.

23. Відповідь на звернення, подане під час особистого прийому громадян керівництвом Держрибагентства / територіального органу Держрибагентства, надається за підписом посадової особи, яка здійснювала цей прийом, у разі її відсутності - посадової особи, яка виконує її обов’язки.

24. Письмові та усні звернення, подані під час особистого прийому громадян, невідкладно передаються відповідальним структурним підрозділом Держрибагентства / відповідальною посадовою особою територіального органу Держрибагентства для реєстрації.

25. Облік прийому громадян керівництвом Держрибагентства / територіального органу Держрибагентства та контроль за дотриманням строків розгляду звернень, прийнятих під час особистого прийому, здійснюються відповідальним структурним підрозділом Держрибагентства / відповідальною посадовою особою територіального органу Держрибагентства.

26. Облік громадян, особистий прийом яких здійснюють керівники структурних підрозділів Держрибагентства / територіального органу Держрибагентства або особи, які їх заміщують, та контроль за дотриманням строків розгляду таких звернень здійснюються працівником, на якого покладено обов’язки з ведення діловодства за зверненнями громадян у відповідному структурному підрозділі Держрибагентства або його територіального органу.

Заступник начальника

управління -

начальник відділу

регулювання земельних

відносин Управління

регулювання аграрних

ресурсів

С. Руденко


Публікації документа

 • Офіційний вісник України від 03.12.2021 — 2021 р., № 92, стор. 402, стаття 6001, код акта 108445/2021

= завантажити законодавчий акт, актуальний на поточний час =
| >>

Служба безпеки України:

 1. НАКАЗ від 27.01.2021 № 28 "Про внесення змін до Переліку військових посад Служби безпеки України, які в мирний час можуть заміщуватися цивільними особами (на умовах строкового трудового договору)". Служба безпеки України. 2021 рікк
 2. НАКАЗ від 27.01.2021 № 28 "Про внесення змін до Переліку військових посад Служби безпеки України, які в мирний час можуть заміщуватися цивільними особами (на умовах строкового трудового договору)". Служба безпеки України. 2021 рікк
 3. НАКАЗ від 17.03.2021 № 79 "Про затвердження Правил носіння військової форми одягу та знаків розрізнення в Службі безпеки України". Служба безпеки України. 2021 рікк
 4. НАКАЗ від 03.03.2021 № 69 "Про розмір плати за харчування дітей у закладах дошкільної освіти Служби безпеки України на 2021 рік". Служба безпеки України. 2021 рікк
 5. НАКАЗ від 29.01.2021 № 31 "Про затвердження Інструкції про порядок прийняття Службою безпеки України рішень про заборону в’їзду в Україну іноземцям та особам без громадянства". Служба безпеки України. 2021 рікк
 6. НАКАЗ від 15.03.2021 № 76 "Про внесення зміни до Умов оплати праці працівників штабу Антитерористичного центру при Службі безпеки України, транспортних, соціально-побутових та експлуатаційно-ремонтних організацій, а також наукових, науково-дослідних та спеціалізованих установ Служби безпеки України". Служба безпеки України. 2021 рікк
 7. НАКАЗ від 29.03.2021 № 102 "Про визнання таким, що втратив чинність, наказу Служби безпеки України від 16 жовтня 2006 року № 679/ДСК". Служба безпеки України. 2021 рікк
 8. МЕМОРАНДУМ від Дата підписання: "про взаєморозуміння щодо співробітництва у сфері розвитку туристичного сектору між державним агентством розвитку туризму України та Міністерством економіки Об’єднаних Арабських Еміратів". Служба безпеки України. 2021 рікк
 9. НАКАЗ від 26.04.2021 № 143 "Про затвердження Змін до Зводу відомостей, що становлять державну таємницю". Служба безпеки України. 2021 рікк
 10. НАКАЗ від 17.05.2021 № 162 "Про внесення зміни до Порядку проведення у Службі безпеки України переатестації військовослужбовців сержантського і старшинського складу у військових званнях". Служба безпеки України. 2021 рікк
 11. НАКАЗ від 28.05.2021 № 178 "Про затвердження Змін до Інструкції про організацію виконання Положення про проходження військової служби військовослужбовцями Служби безпеки України". Служба безпеки України. 2021 рікк
 12. НАКАЗ від 09.06.2021 № 191 "Про затвердження Норм забезпечення речовим майном військовослужбовців та підрозділів Служби безпеки України в мирний час та особливий період". Служба безпеки України. 2021 рікк
 13. НАКАЗ від 15.06.2021 № 199 "Про внесення змін до Інструкції про порядок оформлення в Службі безпеки України матеріалів про адміністративні правопорушення". Служба безпеки України. 2021 рікк
 14. НАКАЗ від 24.06.2021 № 214 "Про внесення зміни до Порядку відшкодування витрат на копіювання або друк документів, що надаються Службою безпеки України за запитом на інформацію". Служба безпеки України. 2021 рікк
 15. НАКАЗ від 23.07.2021 № 257 "Про утворення Міжвідомчої робочої групи". Служба безпеки України. 2021 рікк
 16. НАКАЗ від 12.07.2021 № 76 "Про затвердження форм для надання фінансової підтримки розвитку фермерських господарств". Служба безпеки України. 2021 рікк
 17. НАКАЗ від 23.07.2021 № 258 "Про затвердження Змін до Умов оплати праці працівників Служби безпеки України, які отримали кваліфікацію судового експерта". Служба безпеки України. 2021 рікк
 18. НАКАЗ від 31.08.2021 № 159 "Про визнання такими, що втратили чинність, деяких наказів Мінагрополітики". Служба безпеки України. 2021 рікк
 19. НАКАЗ від 15.09.2021 № 321 "Про затвердження Змін до Положення про експертно-кваліфікаційну комісію Служби безпеки України та атестацію судових експертів". Служба безпеки України. 2021 рікк
 20. НАКАЗ від 13.09.2021 № 320 "Про затвердження Положення про державний нагляд за безпечним веденням робіт у Службі безпеки України". Служба безпеки України. 2021 рікк
- Антимонопольний комітет - Верховний Суд України - Вищий адміністративний суд України - Вищий господарський суд - Вищий спеціалізований суд - Генеральна прокуратура України - ДА електронного урядування - Державіаслужба України - Державні утворення на території України (1917-1920) - Держатомрегулювання - Держаудитслужба України - Держкомтелерадіо України - Держкордонслужба України - Держнаглядохоронпраці України - Держспецзв’язок - Держспоживстандарт України - Держстат України - Держфінпослуг України - ДКА України - Закони України - Законодавство Української РСР - Кабінет Міністрів України - Кодекси України - Конституційний Суд України - МВС України - МЗС України - Міжнародні документи, ратифіковані Верховною Радою України - Міжнародні угоди України - Мін'юст України - Мінагрополітики України - Мінекономрозвитку України - Міненерговугілля України - Мінінфраструктури України - Мінкультури України - Мінмолодьспорт України - Міноборони України - Мінприроди України - Мінрегіон України - Мінсоцполітики України - Мінфін України - МІП - МНС України - МОЗ України - МОН України - МТОТ - Нацдержслужба України - Національне агентство з питань запобігання корупції - Національне антикорупційне бюро України - Національний банк України - Нацком.енергетики - Нацкомфінпослуг - Нацрада телерадіомовлення - НКРЗІ - НКЦПФР - Основний Закон України - Пенсійний фонд України - Постанови Верховної Ради України - Президент України - РНБО України - Розпорядження Голови ВР України - Розпорядження Кабінета Міністрів України - Служба безпеки України - Служба зовнішньої розвідки - Укрдержархів - Управління державної охорони - Фонд гарант.вкладів фізич.осіб - Фонд державного майна - Фонд соцстраху по безробіттю - Фундаментальне законодавство України - Центрвиборчком України -