<<
>>

НАКАЗ від 23.07.2021 № 257 "Про утворення Міжвідомчої робочої групи". Служба безпеки України. 2021

Документ актуальний на 16.08.2021
завантажити документ, актуальний на поточний час

СЛУЖБА БЕЗПЕКИ УКРАЇНИ

Центральне управління

НАКАЗ

23.07.2021  № 257

Зареєстровано в Міністерстві

юстиції України

26 липня 2021 р.

за № 960/36582

Про утворення Міжвідомчої робочої групи

Відповідно до статей 10, 13 Закону України «Про Службу безпеки України», з метою виконання рішення Ради національної безпеки і оборони України від 02 квітня 2021 року «Про застосування персональних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій)», введеного в дію Указом Президента України від 03 квітня 2021 року № 140, та рішення Ради національної безпеки і оборони України від 15 квітня 2021 року «Про застосування персональних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій)», введеного в дію Указом Президента України від 21 квітня 2021 року № 169, НАКАЗУЮ:

1. Утворити Міжвідомчу робочу групу з проведення моніторингу ефективності застосованих спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій).

2. Затвердити Положення про Міжвідомчу робочу групу з проведення моніторингу ефективності застосованих спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій), що додається;

3. Начальнику Управління правового забезпечення Служби безпеки України та заступнику начальника Головного управління по боротьбі з корупцією та організованою злочинністю Служби безпеки України забезпечити подання цього наказу на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України в установленому законодавством порядку.

4.

Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

Голова Служби

І. Баканов

ПОГОДЖЕНО:

В.о. Голови Державної податкової

служби України

В.о. Голови Державної митної служби України

Міністр фінансів України

Голова Державної служби фінансового

моніторингу України

Є. Олейніков

Р. Черкасський

С. Марченко

І. Черкаський


ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Центрального управління

Служби безпеки України

23 липня 2021 року № 257

Зареєстровано в Міністерстві

юстиції України

26 липня 2021 р.

за № 960/36582

ПОЛОЖЕННЯ

про Міжвідомчу робочу групу з проведення моніторингу ефективності застосованих спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій)

1. Це Положення визначає організацію та порядок роботи Міжвідомчої робочої групи з проведення моніторингу ефективності застосованих спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій) (далі - Міжвідомча робоча група).

2. Міжвідомча робоча група утворюється з метою захисту національних інтересів, національної безпеки, суверенітету і територіальної цілісності України, протидії терористичній діяльності, а також запобігання порушенню, відновлення порушених прав, свобод та законних інтересів громадян України та виконання рішень Ради національної безпеки і оборони України від 02 квітня 2021 року «Про застосування персональних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій)», введеного в дію Указом Президента України від 03 квітня 2021 року № 140, та від 15 квітня 2021 року «Про застосування персональних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій)», введеного в дію Указом Президента України від 21 квітня 2021 року № 169.

3. Міжвідомча робоча група у своїй діяльності керується Конституцією та законами України, указами Президента України та постановами Верховної Ради України, прийнятими відповідно до Конституції і законів України, актами Кабінету Міністрів України та цим Положенням.

4. Основними завданнями Міжвідомчої робочої групи є:

проведення моніторингу ефективності застосованих спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій);

проведення оцінки ефективності застосованих спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій);

підготовка рекомендацій щодо вжиття заходів для забезпечення ефективності реалізації застосованих спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій).

5. Міжвідомча робоча група відповідно до покладених на неї завдань здійснює:

збір та аналіз інформації щодо моніторингу ефективності застосованих спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій);

збір та аналіз інформації для проведення оцінки ефективності застосованих спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій);

підготовку в разі потреби методології проведення оцінки ефективності застосованих спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій);

підготовку аналітичного звіту про стан моніторингу ефективності застосованих спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій).

6. Міжвідомча робоча група має право:

отримувати в установленому порядку від центральних і місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ і організацій, іноземних партнерів інформацію, необхідну для виконання покладених на неї завдань, у тому числі щодо проведення зовнішньоекономічної діяльності суб’єктів, до яких застосовані спеціальні економічні та інші обмежувальні заходи (санкції) (далі - підсанкційні суб’єкти), та пов’язаних з ними осіб;

залучати у разі потреби до участі у своїй роботі представників центральних і місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ і організацій (за погодженням з їх керівниками), а також незалежних експертів (за згодою);

виявляти суб’єктів господарювання, у тому числі з ознаками фіктивності, які можуть бути причетні до діяльності підсанкційних суб’єктів, сприяти уникненню застосованих санкцій, та вживати заходи щодо притягнення таких суб’єктів до відповідальності за дії на шкоду інтересам держави та її громадян;

вживати заходи щодо припинення підсанкційними суб’єктами, підконтрольними та афілійованими з ними особами, їх посібниками дій на шкоду інтересам держави, у тому числі шляхом незаконного відшкодування податку на додану вартість, ухилення від сплати податків, та попередження таких фактів у майбутньому;

ініціювати перед Головою СБ України питання щодо необхідності підготовки відповідних інформаційних запитів/листів про вжиття заходів щодо відшкодування завданих державі збитків, у тому числі за результатами проведених перевірок фінансово-господарської діяльності підсанкційних суб’єктів зовнішньоекономічної діяльності та підконтрольних їм структур.

7. Міжвідомчу робочу групу очолює голова, який затверджує її персональний склад.

8. До складу Міжвідомчої робочої групи входять голова, заступник голови, представники центральних органів виконавчої влади (за погодженням з їх керівниками), а також за згодою представники інших державних органів, установ та організацій.

9. На засідання Міжвідомчої робочої групи можуть запрошуватися з правом участі в обговоренні питань особи, які не є членами Міжвідомчої робочої групи та не беруть участі у голосуванні під час прийняття нею рішень.

10. Формою роботи Міжвідомчої робочої групи є засідання, що проводяться не рідше ніж щокварталу.

11. Засідання Міжвідомчої робочої групи проводить її голова, а в разі відсутності голови - головуючий, обраний із числа заступників голови.

Засідання Міжвідомчої робочої групи вважається правомочним, якщо на ньому присутні більш як половина її членів. Делегування членами Міжвідомчої робочої групи своїх повноважень іншим особам не допускається.

12. Протоколи засідань Міжвідомчої робочої групи веде секретар, який призначається головою (головуючим) Міжвідомчої робочої групи з числа осіб, які входять до її складу.

13. На своїх засіданнях Міжвідомча робоча група розробляє пропозиції з питань, що належать до її компетенції.

Пропозиції Міжвідомчої робочої групи вважаються схваленими, якщо за них проголосувало більш як половина загальної кількості членів Міжвідомчої робочої групи.

У разі рівного розподілу голосів вирішальним є голос головуючого на засіданні.

14. Пропозиції фіксуються у протоколі засідання, який підписується головуючим на засіданні та секретарем, і надсилаються усім членам Міжвідомчої робочої групи.

Член Міжвідомчої робочої групи, який не підтримує пропозиції (рекомендації), може викласти у письмовій формі свою окрему думку, що додається до протоколу засідання.

Перший заступник

Голови Служби

безпеки України -

начальник Головного

управління по боротьбі

з корупцією та організованою

злочинністю Центрального

управління Служби

безпеки України

В. Малюк


Публікації документа

 • Офіційний вісник України від 27.07.2021 — 2021 р., № 57, стор. 396, стаття 3554, код акта 106247/2021

= завантажити законодавчий акт, актуальний на поточний час =
<< | >>

Служба безпеки України:

 1. НАКАЗ від 31.01.2022 № 44 "Про затвердження лімітів та прогнозів допустимого вилову спеціального використання водних біоресурсів загальнодержавного значення в Азовському морі із затоками на 2022 рік та внесення змін до деяких наказів Міністерства аграрної політики та продовольства України". Служба безпеки України. 2022 рікк
 2. НАКАЗ від 12.05.2022 № 120 "Про затвердження Змін до Зводу відомостей, що становлять державну таємницю". Служба безпеки України. 2022 рікк
 3. НАКАЗ від 01.06.2022 № 133 "Про затвердження Норм забезпечення спеціальним форменим одягом та спорядженням військовослужбовців штабу Антитерористичного центру при Службі безпеки України в мирний час та особливий період". Служба безпеки України. 2022 рікк
 4. ПОСТАНОВА від 20.04.2022 № 29 "Про затвердження Порядку та форми ведення єдиного державного реєстру операторів поштового зв’язку". Служба безпеки України. 2022 рікк
 5. НАКАЗ від 23.06.2022 № 159 "Про затвердження Порядку видачі спеціальних дозволів на виконання топографо-геодезичних вишукувань під час дії воєнного стану, їх обліку та зберігання". Служба безпеки України. 2022 рікк
 6. НАКАЗ від 30.05.2022 № 127 "Про затвердження Порядку надання в електронній формі інформації з реєстру застрахованих осіб Державного реєстру загальнообов’язкового державного соціального страхування на запити органів Служби безпеки України". Служба безпеки України. 2022 рікк
 7. НАКАЗ від 26.07.2022 № 494 "Про затвердження Переліку записів, які не зобов’язані вести оператори ринку, діяльність яких становить низький ризик поширення хвороб тварин". Служба безпеки України. 2022 рікк
 8. НАКАЗ від 08.08.2022 № 229 "Про затвердження Порядку призначення та виплати у Службі безпеки України одноразової грошової допомоги, передбаченої постановою Кабінету Міністрів України від 28 лютого 2022 року № 168 «Питання деяких виплат військовослужбовцям, особам рядового і начальницького складу, поліцейським та їх сім’ям під час дії воєнного стану»". Служба безпеки України. 2022 рікк
 9. НАКАЗ від 05.08.2022 № 222 "Про затвердження форми довідки на військовозобов’язаного (резервіста) Служби безпеки України, який виїжджає за кордон". Служба безпеки України. 2022 рікк
 10. НАКАЗ від 14.09.2022 № 295 "Про врахування висловлених органом державної реєстрації зауважень до наказу Центрального управління Служби безпеки України від 06 вересня 2022 року № 273". Служба безпеки України. 2022 рікк
 11. НАКАЗ від 06.09.2022 № 273 "Про внесення змін до Інструкції про порядок видачі у Службі безпеки України посвідчень учасників бойових дій, нагрудних знаків «Ветеран війни - учасник бойових дій» та листів талонів на право одержання проїзних квитків з 50-відсотковою знижкою їх вартості". Служба безпеки України. 2022 рікк
 12. НАКАЗ від 27.01.2021 № 28 "Про внесення змін до Переліку військових посад Служби безпеки України, які в мирний час можуть заміщуватися цивільними особами (на умовах строкового трудового договору)". Служба безпеки України. 2021 рікк
 13. НАКАЗ від 27.01.2021 № 28 "Про внесення змін до Переліку військових посад Служби безпеки України, які в мирний час можуть заміщуватися цивільними особами (на умовах строкового трудового договору)". Служба безпеки України. 2021 рікк
 14. НАКАЗ від 17.03.2021 № 79 "Про затвердження Правил носіння військової форми одягу та знаків розрізнення в Службі безпеки України". Служба безпеки України. 2021 рікк
 15. НАКАЗ від 03.03.2021 № 69 "Про розмір плати за харчування дітей у закладах дошкільної освіти Служби безпеки України на 2021 рік". Служба безпеки України. 2021 рікк
 16. НАКАЗ від 29.01.2021 № 31 "Про затвердження Інструкції про порядок прийняття Службою безпеки України рішень про заборону в’їзду в Україну іноземцям та особам без громадянства". Служба безпеки України. 2021 рікк
 17. НАКАЗ від 15.03.2021 № 76 "Про внесення зміни до Умов оплати праці працівників штабу Антитерористичного центру при Службі безпеки України, транспортних, соціально-побутових та експлуатаційно-ремонтних організацій, а також наукових, науково-дослідних та спеціалізованих установ Служби безпеки України". Служба безпеки України. 2021 рікк
 18. НАКАЗ від 29.03.2021 № 102 "Про визнання таким, що втратив чинність, наказу Служби безпеки України від 16 жовтня 2006 року № 679/ДСК". Служба безпеки України. 2021 рікк
 19. МЕМОРАНДУМ від Дата підписання: "про взаєморозуміння щодо співробітництва у сфері розвитку туристичного сектору між державним агентством розвитку туризму України та Міністерством економіки Об’єднаних Арабських Еміратів". Служба безпеки України. 2021 рікк
 20. НАКАЗ від 26.04.2021 № 143 "Про затвердження Змін до Зводу відомостей, що становлять державну таємницю". Служба безпеки України. 2021 рікк
- Антимонопольний комітет - Верховний Суд України - Вищий адміністративний суд України - Вищий господарський суд - Вищий спеціалізований суд - Генеральна прокуратура України - ДА електронного урядування - Державіаслужба України - Державні утворення на території України (1917-1920) - Держатомрегулювання - Держаудитслужба України - Держкомтелерадіо України - Держкордонслужба України - Держнаглядохоронпраці України - Держспецзв’язок - Держспоживстандарт України - Держстат України - Держфінпослуг України - ДКА України - Закони України - Законодавство Української РСР - Кабінет Міністрів України - Кодекси України - Конституційний Суд України - МВС України - МЗС України - Міжнародні документи, ратифіковані Верховною Радою України - Міжнародні угоди України - Мін'юст України - Мінагрополітики України - Мінекономрозвитку України - Міненерговугілля України - Мінінфраструктури України - Мінкультури України - Мінмолодьспорт України - Міноборони України - Мінприроди України - Мінрегіон України - Мінсоцполітики України - Мінфін України - МІП - МНС України - МОЗ України - МОН України - МТОТ - Нацдержслужба України - Національне агентство з питань запобігання корупції - Національне антикорупційне бюро України - Національний банк України - Нацком.енергетики - Нацкомфінпослуг - Нацрада телерадіомовлення - НКРЗІ - НКЦПФР - Основний Закон України - Пенсійний фонд України - Постанови Верховної Ради України - Президент України - РНБО України - Розпорядження Голови ВР України - Розпорядження Кабінета Міністрів України - Служба безпеки України - Служба зовнішньої розвідки - Укрдержархів - Управління державної охорони - Фонд гарант.вкладів фізич.осіб - Фонд державного майна - Фонд соцстраху по безробіттю - Фундаментальне законодавство України - Центрвиборчком України -