<<
>>

НАКАЗ від 24.04.2020 № 109 "Про затвердження Змін до Зводу відомостей, що становлять державну таємницю". Служба безпеки України. 2020

Документ актуальний на 27.05.2020
завантажити документ, актуальний на поточний час

СЛУЖБА БЕЗПЕКИ УКРАЇНИ

НАКАЗ

24.04.2020  № 109

Зареєстровано в Міністерстві

юстиції України

05 травня 2020 р.

за № 403/34686

Про затвердження Змін до Зводу відомостей, що становлять державну таємницю

Відповідно до статей 10-12 Закону України «Про державну таємницю», Порядку організації та забезпечення режиму секретності в державних органах, органах місцевого самоврядування, на підприємствах, в установах і організаціях, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 18 грудня 2013 року № 939, на підставі рішень державних експертів з питань таємниць про скасування раніше прийнятих рішень про віднесення інформації до державної таємниці, зареєстрованих у Службі безпеки України 24 лютого 2020 року за №№ 2110, 2115, 2117, 2119, 27 лютого 2020 року за № 2122, 17 березня 2020 року за № 2172, 18 березня 2020 року за № 2222, 24 березня 2020 року за № 2198, 25 березня 2020 року за №№ 2192, 2193, 27 березня 2020 року за № 2226, та рішень державних експертів з питань таємниць про віднесення інформації до державної таємниці, зареєстрованих у Службі безпеки України 24 лютого 2020 року за №№ 2111, 2116, 2118, 2120, 27 лютого 2020 року за № 2123, 12 березня 2020 року за № 2133, 18 березня 2020 року за № 2223, 24 березня 2020 року за № 2197, 25 березня 2020 року за № 2194, 27 березня 2020 року за № 2227, НАКАЗУЮ:

1. Затвердити Зміни до Зводу відомостей, що становлять державну таємницю, затвердженого наказом Служби безпеки України від 12 серпня 2005 року № 440, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 17 серпня 2005 року за № 902/11182, що додаються.

2. Начальникам Управління правового забезпечення та Департаменту охорони державної таємниці та ліцензування Служби безпеки України забезпечити подання цього наказу на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України в установленому законодавством порядку.

3. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

Голова Служби

І.

Баканов


ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Служби безпеки України

24 квітня 2020 року № 109

Зареєстровано в Міністерстві

юстиції України

05 травня 2020 р.

за № 403/34686

ЗМІНИ

до Зводу відомостей, що становлять державну таємницю

У Відомостях, що становлять державну таємницю:

у розділі 2:

статтю 2.1.21 виключити;

статтю 2.2.3 викласти у такій редакції:

«

2.2.3

Відомості про дислокацію, характеристики, систему охорони баз зберігання страхового фонду документації

ДАС

за сукупністю всіх показників у цілому щодо України

ЦТ

10

за окремими показниками в цілому щодо окремих баз зберігання

Т

5

»;

у розділі 3:

статтю 3.1.1 викласти у такій редакції:

«

3.1.1

Відомості за окремими показниками про зміст директив, планів,  вказівок делегаціям (посадовим особам), які представляють Україну на міжнародних переговорах (консультаціях, нарадах, форумах, семінарах) із зовнішньополітичних (зовнішньоекономічних) питань, володіння якими дає змогу контрагенту впливати на хід переговорів, що створює загрозу національним інтересам і безпеці.

При засекречуванні ступінь секретності встановлюється і змінюється в залежності від умов, обсягу і важливості відповідних відомостей за рішенням посадової особи, уповноваженої на встановлення грифа секретності

Т

ЦТ

5

10

МЗС

»;

статті 3.1.5, 3.1.6 викласти у такій редакції:

«

3.1.5

Відомості про довгострокові прогнози, оцінки центральних органів влади щодо перспектив стратегічного розвитку двостороннього (багатостороннього) співробітництва з питань зовнішньополітичної (зовнішньоекономічної) діяльності України, володіння якими дає змогу країні зацікавленості або третій стороні здійснювати вплив на потенційне співробітництво, що створює загрозу національним інтересам і безпеці.

При засекречуванні ступінь секретності встановлюється і змінюється в залежності від умов, обсягу і важливості відповідних відомостей за рішенням посадової особи, уповноваженої на встановлення грифа секретності

Т

ЦТ

5

10

МЗС

3.1.6

Відомості про конкретні пропозиції, узагальнені оцінки, прогнози і перспективи розвитку подій, що розкривають стратегію або тактику зовнішньої політики, для вирішення зовнішньополітичних (зовнішньо-економічних) питань та спрямовані на забезпечення інтересів України.

При засекречуванні ступінь секретності встановлюється і змінюється в залежності від умов, обсягу і важливості відповідних відомостей, за рішенням посадової особи, уповноваженої на встановлення грифа секретності

Т

ЦТ

5

10

МЗС

»;

статтю 3.1.8 викласти у такій редакції:

«

3.1.8

Відомості про зміст превентивних заходів, що плануються українською стороною з метою протидії недружнім акціям інших країн, розголошення яких створює загрозу національним інтересам і безпеці.

При засекречуванні ступінь секретності встановлюється і змінюється в залежності від умов, обсягу і важливості відповідних відомостей, за рішенням посадової особи, уповноваженої на встановлення грифа секретності

Т

ЦТ

5

10

МЗС

»;

у розділі 4:

статтю 4.1.14 викласти у такій редакції:

«

4.1.14

Відомості про штатну, фактичну чисельність негласних штатних співробітників (працівників)

ГУР

ДБР

ДПС

ДФС

НАБ

СБ

СЗР

за окремими показниками в цілому щодо ГУР;

за сукупністю всіх показників у цілому щодо: СБ, СЗР, ДПС, розвідувального органу Адміністрації ДПС; ДБР

ЦТ

10

за окремими показниками в цілому щодо: СБ; СЗР; ДПС,  розвідувального органу Адміністрації ДПС; ДБР; НАБ;

за сукупністю всіх показників у цілому щодо: оперативного підрозділу Центрального управління СБ; оперативного підрозділу СЗР; територіального (структурного) підрозділу розвідувального органу Адміністрації ДПС, оперативно-розшукового підрозділу органу ДПС; підрозділу податкової міліції ДФС; підрозділу (органу) ДБР

Т

5

»;

статтю 4.2.6 викласти у такій редакції:

«

4.2.6

Відомості про кількість осіб, які на конфіденційній основі залучені, готуються до залучення або залучалися раніше до співробітництва  для виконання завдань оперативно-розшукової, контррозвідувальної чи розвідувальної діяльності

ГУР

ДКВС

ДПС

ДФС

СЗР

за окремими показниками в цілому щодо: СЗР; ДПС, розвідувального органу Адміністрації ДПС; ГУР;

за сукупністю всіх показників у цілому щодо: ДКВС; оперативного підрозділу СЗР; територіального (структурного) підрозділу розвідувального органу Адміністрації ДПС, оперативного підрозділу органу ДПС

ЦТ

10

за окремими показниками в цілому щодо: оперативного підрозділу СЗР; територіального (структурного) підрозділу розвідувального органу Адміністрації ДПС, оперативного підрозділу органу ДПС; органу, установи виконання покарань, слідчого ізолятора ДКВС; підрозділу ГУР;

за сукупністю всіх показників у цілому щодо: підрозділу податкової міліції ДФС

Т

5

»;

доповнити новою статтею 4.2.9 такого змісту:

«

4.2.9

Відомості про наявність (відсутність) осіб, у тому числі про їх кількість, які залучені, або готуються до залучення, або залучалися протягом останніх п’яти років до конфіденційного співробітництва з УДО  для виконання завдань оперативно-розшукової діяльності чи здійснення окремих контррозвідувальних заходів з метою забезпечення безпеки конкретної особи (у місцях постійного та/або тимчасового перебування) або об’єкту, щодо яких здійснюється державна охорона

Т

5

УДО

»;

статтю 4.3.2 викласти у такій редакції:

«

4.3.2

Відомості за окремими показниками про планування, організацію, методику, технічні прийоми і тактику проведення антитерористичних заходів, сили і засоби (особовий склад та спеціалісти окремих підрозділів, військових частин, озброєння, бойова техніка, технічні засоби розвідки, спеціальні технічні і транспортні засоби, засоби зв’язку, інші матеріально-технічні засоби), які готуються до залучення, залучаються або залучалися до проведення конкретного антитерористичного заходу, розголошення яких може завдати шкоди ефективному проведенню такого заходу  і (або) створити небезпеку життю чи здоров’ю його учасникам, заручникам та іншим громадянам

ГУР

ДПС

ЗС

МВС

МЮ

СБ

УДО

в цілому щодо суб’єктів, які безпосередньо здійснюють боротьбу з тероризмом

ЦТ

10

щодо окремого суб’єкта, який безпосередньо здійснює боротьбу з тероризмом

Т

5

»;

статтю 4.9.17 викласти у такій редакції:

«

4.9.17

Відомості про спеціальні вимоги до умов експлуатації засобів  або комплексів, призначених для оброблення секретної інформації на об’єктах урядового чи спеціального зв’язку

Т

5

ДССЗЗІ

»;

статтю 4.12.1 викласти у такій редакції:

«

4.12.1

Відомості про зміст матеріалів дізнання (досудового слідства),  якщо розголошення відомостей про це може завдати шкоди  національним інтересам і безпеці. Рішення про необхідність засекречування та розсекречування (але не пізніше вступу  в силу вироку суду) інформації приймає державний експерт  з питань таємниць

Т

5

ДБР

ДКВС

ДМС

ДПС

НПУ

СБ

»;

статтю 4.12.3 викласти у такій редакції:

«

4.12.3

Відомості про зміст матеріалів дізнання (досудового слідства) з питань, які містять інформацію, віднесену до державної таємниці.

Рішення про необхідність засекречування (відповідно до ступеня секретності відповідних матеріалів) або розсекречування інформації приймає керівник органу дізнання (досудового слідства) самостійно  або за поданням зацікавленої сторони (у разі представлення інформації про наявність у матеріалах дізнання (досудового слідства) державної таємниці, але на термін, що не перевищує максимального терміну засекречування відповідних матеріалів)

ОВ

ЦТ Т

30

10

5

ДБР

ДКВС

ДМС

ДПС

НПУ

СБ

».

Начальник Департаменту

охорони державної таємниці

та ліцензування

І. Носко


Публікації документа

 • Офіційний вісник України від 22.05.2020 — 2020 р., № 39, стор. 95, стаття 1289, код акта 99099/2020

= завантажити законодавчий акт, актуальний на поточний час =
<< | >>

Служба безпеки України:

 1. НАКАЗ від 27.01.2021 № 28 "Про внесення змін до Переліку військових посад Служби безпеки України, які в мирний час можуть заміщуватися цивільними особами (на умовах строкового трудового договору)". Служба безпеки України. 2021 рікк
 2. НАКАЗ від 27.01.2021 № 28 "Про внесення змін до Переліку військових посад Служби безпеки України, які в мирний час можуть заміщуватися цивільними особами (на умовах строкового трудового договору)". Служба безпеки України. 2021 рікк
 3. НАКАЗ від 17.03.2021 № 79 "Про затвердження Правил носіння військової форми одягу та знаків розрізнення в Службі безпеки України". Служба безпеки України. 2021 рікк
 4. НАКАЗ від 03.03.2021 № 69 "Про розмір плати за харчування дітей у закладах дошкільної освіти Служби безпеки України на 2021 рік". Служба безпеки України. 2021 рікк
 5. НАКАЗ від 14.01.2020 № 4 "Про Умови оплати праці працівників Служби безпеки України, які отримали кваліфікацію судового експерта". Служба безпеки України. 2020 рікк
 6. НАКАЗ від 22.01.2020 № 15 "Про внесення змін до Інструкції про порядок видачі у Службі безпеки України посвідчень учасників бойових дій, нагрудних знаків "Ветеран війни - учасник бойових дій"та листів талонів на право одержання проїзних квитків з 50-відсотковою знижкою їх вартості". Служба безпеки України. 2020 рікк
 7. ДОГОВІР від Дата вчинення: "про співробітництво між Службою безпеки України та Інститутом національної пам’яті Словацької Республіки". Служба безпеки України. 2020 рікк
 8. НАКАЗ від 21.02.2020 № 56 "Про затвердження Змін до Зводу відомостей, що становлять державну таємницю". Служба безпеки України. 2020 рікк
 9. НАКАЗ від 13.03.2020 № 80 "Про затвердження Змін до Положення про експертно-кваліфікаційну комісію Служби безпеки України та атестацію судових експертів". Служба безпеки України. 2020 рікк
 10. НАКАЗ від 20.02.2020 № 53 "Про затвердження Положення про робочу групу з питань проведення огляду загальнодержавної системи боротьби з тероризмом". Служба безпеки України. 2020 рікк
 11. НАКАЗ від 24.04.2020 № 109 "Про затвердження Змін до Зводу відомостей, що становлять державну таємницю". Служба безпеки України. 2020 рікк
 12. НАКАЗ від 06.05.2020 № 120 "Про затвердження Змін до деяких нормативно-правових актів". Служба безпеки України. 2020 рікк
 13. НАКАЗ від 12.05.2020 № 124 "Про затвердження Змін до Інструкції про організацію забезпечення і надання військовослужбовцям Служби безпеки України та членам їх сімей житлових приміщень". Служба безпеки України. 2020 рікк
 14. НАКАЗ від 13.05.2020 № 127 "Про відомчу відзнаку Служби безпеки України «Вогнепальна зброя» та затвердження Положення про неї". Служба безпеки України. 2020 рікк
 15. НАКАЗ від 26.05.2020 № 140 "Про затвердження Положення про продовольче забезпечення в системі Служби безпеки України". Служба безпеки України. 2020 рікк
 16. НАКАЗ від 18.06.2020 № 166 "Про затвердження уніфікованих форм актів, що складаються за результатами проведення планових (позапланових) заходів державного нагляду (контролю), та інших форм розпорядчих документів". Служба безпеки України. 2020 рікк
 17. НАКАЗ від 01.07.2020 № 180 "Про затвердження Змін до Положення про комісію з питань розгляду матеріалів про визнання учасниками бойових дій у Службі безпеки України". Служба безпеки України. 2020 рікк
 18. НАКАЗ від 08.07.2020 № 190 "Про внесення змін до Переліку військових посад Служби безпеки України, які в мирний час можуть заміщуватися цивільними особами (на умовах строкового трудового договору)". Служба безпеки України. 2020 рікк
 19. НАКАЗ від 09.07.2020 № 193 "Про затвердження Змін до Зводу відомостей, що становлять державну таємницю". Служба безпеки України. 2020 рікк
 20. НАКАЗ від 06.08.2020 № 220 "Про внесення змін до Інструкції про порядок оформлення в Службі безпеки України матеріалів про адміністративні правопорушення". Служба безпеки України. 2020 рікк
- Антимонопольний комітет - Верховний Суд України - Вищий адміністративний суд України - Вищий господарський суд - Вищий спеціалізований суд - Генеральна прокуратура України - ДА електронного урядування - Державіаслужба України - Державні утворення на території України (1917-1920) - Держатомрегулювання - Держаудитслужба України - Держкомтелерадіо України - Держкордонслужба України - Держнаглядохоронпраці України - Держспецзв’язок - Держспоживстандарт України - Держстат України - Держфінпослуг України - ДКА України - Закони України - Законодавство Української РСР - Кабінет Міністрів України - Кодекси України - Конституційний Суд України - МВС України - МЗС України - Міжнародні документи, ратифіковані Верховною Радою України - Міжнародні угоди України - Мін'юст України - Мінагрополітики України - Мінекономрозвитку України - Міненерговугілля України - Мінінфраструктури України - Мінкультури України - Мінмолодьспорт України - Міноборони України - Мінприроди України - Мінрегіон України - Мінсоцполітики України - Мінфін України - МІП - МНС України - МОЗ України - МОН України - МТОТ - Нацдержслужба України - Національне агентство з питань запобігання корупції - Національне антикорупційне бюро України - Національний банк України - Нацком.енергетики - Нацкомфінпослуг - Нацрада телерадіомовлення - НКРЗІ - НКЦПФР - Основний Закон України - Пенсійний фонд України - Постанови Верховної Ради України - Президент України - РНБО України - Розпорядження Голови ВР України - Розпорядження Кабінета Міністрів України - Служба безпеки України - Служба зовнішньої розвідки - Укрдержархів - Управління державної охорони - Фонд гарант.вкладів фізич.осіб - Фонд державного майна - Фонд соцстраху по безробіттю - Фундаментальне законодавство України - Центрвиборчком України -