>>

НАКАЗ від 29.01.2021 № 31 "Про затвердження Інструкції про порядок прийняття Службою безпеки України рішень про заборону в’їзду в Україну іноземцям та особам без громадянства". Служба безпеки України. 2021

Документ актуальний на 21.04.2021
завантажити документ, актуальний на поточний час

СЛУЖБА БЕЗПЕКИ УКРАЇНИ

Центральне управління

НАКАЗ

29.01.2021  № 31

Зареєстровано в Міністерстві

юстиції України

25 березня 2021 р.

за № 399/36021

Про затвердження Інструкції про порядок прийняття Службою безпеки України рішень про заборону в’їзду в Україну іноземцям та особам без громадянства

Відповідно до Закону України «Про Службу безпеки України», статті 13 Закону України «Про правовий статус іноземців та осіб без громадянства», пункту 5 Порядку надання Державній прикордонній службі та виконання нею доручень уповноважених державних органів щодо осіб, які перетинають державний кордон, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 17 квітня 2013 року № 280, НАКАЗУЮ:

1. Затвердити Інструкцію про порядок прийняття Службою безпеки України рішень про заборону в’їзду в Україну іноземцям та особам без громадянства, що додається.

2. Визнати таким, що втратив чинність, наказ Служби безпеки України від 01 червня 2009 року № 344 «Про затвердження Інструкції про порядок прийняття Службою безпеки України рішень про заборону в’їзду в Україну іноземцям та особам без громадянства», зареєстрований в Міністерстві юстиції України 20 серпня 2009 року за № 785/16801 (зі змінами).

3. Начальникам Управління правового забезпечення та Департаменту контррозвідки Служби безпеки України забезпечити подання цього наказу на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України в установленому законодавством порядку.

4. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

Голова Служби

І.

Баканов

ПОГОДЖЕНО:

Міністр закордонних справ України

Міністр внутрішніх справ України

Голова Державної прикордонної служби України

Уповноважений Верховної Ради України

з прав людини

Заступник Міністра цифрової трансформації України

Д. Кулеба

А. Аваков

С. Дейнеко

Л. Денісова

О. Борняков


ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Центрального управління

Служби безпеки України

29 січня 2021 року № 31

Зареєстровано в Міністерстві

юстиції України

25 березня 2021 р.

за № 399/36021

ІНСТРУКЦІЯ

про порядок прийняття Службою безпеки України рішень про заборону в’їзду в Україну іноземцям та особам без громадянства

1. Ця Інструкція визначає порядок прийняття Службою безпеки України (далі - СБУ) рішень про заборону в’їзду в Україну іноземцям та особам без громадянства (далі - іноземець).

2. Рішення про заборону в’їзду в Україну іноземцю (далі - рішення про заборону в’їзду) приймається в інтересах забезпечення національної безпеки України або охорони громадського порядку, або боротьби з організованою злочинністю.

У порядку, передбаченому цією Інструкцією, рішення про заборону в’їзду приймається також:

за інформацією, отриманою від органу безпеки іноземної держави, з урахуванням відповідних міжнародних договорів, ратифікованих Верховною Радою України;

за поданням Міністерства закордонних справ України (далі - МЗС) відповідно до резолюцій Ради Безпеки ООН, в яких передбачено застосування персональних санкцій.

Не приймається рішення про заборону в’їзду стосовно іноземця, що має статус біженця в Україні, або особи, яка потребує додаткового або тимчасового захисту.

3. У разі наявності підстав для прийняття рішення про заборону в’їзду функціональним підрозділом Центрального управління СБУ (далі - ЦУ СБУ), регіональним органом СБУ (далі - уповноважений підрозділ СБУ) готується довідка.

У довідці зазначаються:

дані про іноземця, якому передбачається заборонити в’їзд в Україну: прізвище, ім’я (імена) та по батькові (за наявності) іноземця в називному відмінку (для громадян Російської Федерації та Республіки Білорусь - російською мовою з дублюванням латиницею, для громадян інших країн та осіб без громадянства - латиницею), число, місяць, рік народження, стать, громадянство (підданство) або країна постійного проживання, а також за наявності - дані національного паспорта або іншого документа, який посвідчує особу іноземця (вид, серія, номер, орган, який видав, дата видачі), місце народження, місце роботи, посада, місце проживання, контактний номер телефону;

відомості, що обґрунтовують необхідність прийняття рішення про заборону в’їзду, зокрема:

обставини, що є підставою для прийняття рішення про заборону в’їзду;

результати перевірки іноземця за інформаційними системами й оперативними обліками СБУ, МВС та банками даних Міжнародної організації кримінальної поліції - Інтерпол;

наявність родинних зв’язків в Україні (дружини або чоловіка, дітей, батьків, осіб, які перебувають під її опікою чи піклуванням);

наявність майнових зобов’язань перед юридичними та фізичними особами в Україні;

строк заборони в’їзду в Україну іноземцю (три роки).

4. Довідка, підготовлена регіональним органом СБУ, разом з матеріалами, що підтверджують обставини і характер вчинення іноземцем діяння, яке суперечить інтересам забезпечення національної безпеки України (далі - матеріали), направляються на погодження до функціонального підрозділу ЦУ СБУ за лінією роботи.

Начальник функціонального підрозділу ЦУ СБУ за лінією роботи зобов’язаний не пізніше десяти робочих днів з дня надходження довідки та матеріалів погодити довідку та повернути її разом з матеріалами до регіонального органу СБУ.

Якщо інформація, викладена у довідці або в матеріалах, є необґрунтованою та/або її недостатньо для прийняття рішення про заборону в’їзду, начальник функціонального підрозділу ЦУ СБУ за лінією роботи повертає матеріали та довідку без погодження з відповідним письмовим обґрунтуванням і пропозиціями щодо усунення недоліків.

Вимога щодо строку погодження довідки не поширюється на випадки, передбачені пунктом 8 цієї Інструкції.

5. На підставі відомостей, викладених у довідці, в уповноваженому підрозділі СБУ готується постанова про заборону в’їзду в Україну (додаток 1).

У постанові про заборону в’їзду в Україну не допускається викладення інформації з обмеженим доступом.

6. Постанова про заборону в’їзду в Україну складається у двох примірниках, які підписуються оперативним співробітником уповноваженого підрозділу СБУ та погоджуються:

у ЦУ СБУ - начальником функціонального підрозділу або його заступником;

у регіональному органі СБУ - начальником цього органу або його заступником.

Примірники постанови про заборону в’їзду в Україну затверджуються Головою СБУ, його першим заступником чи заступником відповідно до розподілу функціональних обов’язків.

Строк заборони в’їзду в Україну іноземцю обчислюється з дати затвердження постанови про заборону в’їзду в Україну.

7. Уповноважений підрозділ СБУ готує доручення Держприкордонслужбі щодо заборони в’їзду в Україну іноземцю (далі - доручення), форму якого наведено у додатку до Порядку надання Державній прикордонній службі та виконання нею доручень уповноважених державних органів щодо осіб, які перетинають державний кордон, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 17 квітня 2013 року № 280 (далі - Порядок).

Доручення, підписане посадовими особами, визначеними в абзаці третьому пункту 6 Порядку, направляється до Департаменту контррозвідки СБУ (далі - ДКР), який протягом двох робочих днів забезпечує його направлення органу Держприкордонслужби, визначеному Адміністрацією Держприкордонслужби (далі - орган Держприкордонслужби).

Уповноважений підрозділ СБУ надсилає доручення до органу Держприкордонслужби з одночасним інформуванням про це ДКР за наявності відомостей про в’їзд іноземця в Україну протягом:

двох днів з моменту затвердження постанови про заборону в’їзду в Україну - у ЦУ СБУ;

семи днів з моменту затвердження постанови про заборону в’їзду в Україну - у регіональному органі СБУ.

В інформуванні обов’язково зазначаються обставини, що слугували підставою для виконання доручення.

8. Перед наданням Держприкордонслужбі доручень щодо заборони в’їзду в Україну іноземцям, визначеним в абзаці першому пункту 10 Порядку, таке рішення погоджується з МЗС.

Для цього уповноважений підрозділ СБУ направляє до ДКР довідку, у якій викладаються відомості, передбачені пунктом 3 цієї Інструкції, матеріали, а також проект відповідного листа СБУ на адресу МЗС (далі - матеріали щодо погодження).

ДКР доповідає матеріали щодо погодження Голові СБУ, його першому заступнику чи заступнику відповідно до розподілу функціональних обов’язків, після чого забезпечує їх направлення до МЗС.

Строк погодження матеріалів - п’ять робочих днів.

Після повернення з МЗС матеріалів щодо погодження ДКР надсилає їх до уповноваженого підрозділу СБУ.

9. ДКР інформує МЗС про прийняття рішення про заборону в’їзду в Україну іноземцям, які є засновниками, власниками або керівниками юридичних осіб - суб’єктів підприємницької діяльності в Україні, представникам іноземних релігійних або громадських організацій.

10. Перший примірник затвердженої постанови про заборону в’їзду в Україну, довідка та другий примірник доручення зберігаються в уповноваженому підрозділі СБУ, який виніс постанову про заборону в’їзду в Україну.

Перший примірник доручення та другий примірник постанови про заборону в’їзду в Україну, завірений гербовою печаткою, направляються ДКР.

11. Уповноважений підрозділ СБУ інформує ДКР про надходження інформації про:

припинення існування обставин, на підставі яких іноземцю було заборонено в’їзд в Україну;

винесення судом рішення, яке набрало законної сили, про скасування рішення про заборону в’їзду.

У таких випадках уповноважений підрозділ СБУ, який приймав рішення про заборону в’їзду, готує з урахуванням вимог пунктів 3-7, 9 цієї Інструкції повідомлення Держприкордонслужбі та постанову про скасування рішення про заборону в’їзду в Україну (додаток 2). Зазначені матеріали направляються в ДКР, який протягом двох робочих днів забезпечує їх направлення до Держприкордонслужби.

12. У разі невиконання рішення про заборону в’їзду іноземцю забороняється подальший в’їзд в Україну на десять років, що додається до частини строку заборони в’їзду в Україну, який не сплив до моменту прийняття повторного рішення про заборону в’їзду.

Питання необхідності продовження строку заборони в’їзду в Україну іноземцю розглядається уповноваженим підрозділом СБУ за один місяць до закінчення встановленого строку заборони.

Рішення про продовження строку заборони в’їзду в Україну іноземцю готуються в порядку, визначеному пунктами 3-7 цієї Інструкції.

13. Матеріали, пов’язані із забороною в’їзду в Україну іноземцю, зберігаються в уповноваженому підрозділі СБУ, який виніс постанову про заборону в’їзду в Україну, протягом року після закінчення строку заборони їй в’їзду в Україну.

Начальник Департаменту

контррозвідки

О. Руснак


Додаток 1

до Інструкції про порядок прийняття

Службою безпеки України рішень

про заборону в’їзду в Україну

іноземцям та особам без громадянства

(пункт 5)

ПОСТАНОВА

про заборону в’їзду в Україну

Додаток 2

до Інструкції про порядок прийняття

Службою безпеки України рішень

про заборону в’їзду в Україну

іноземцям та особам без громадянства

(пункт 11)

ПОСТАНОВА

про скасування рішення про заборону в’їзду в Україну


Документи та файли

Сигнальний документ — f504949n72.doc
Сигнальний документ — f504949n73.doc

Публікації документа

 • Офіційний вісник України від 06.04.2021 — 2021 р., № 26, стор. 273, стаття 1299, код акта 103792/2021

= завантажити законодавчий акт, актуальний на поточний час =
| >>

Служба безпеки України:

 1. НАКАЗ від 27.01.2021 № 28 "Про внесення змін до Переліку військових посад Служби безпеки України, які в мирний час можуть заміщуватися цивільними особами (на умовах строкового трудового договору)". Служба безпеки України. 2021 рікк
 2. НАКАЗ від 27.01.2021 № 28 "Про внесення змін до Переліку військових посад Служби безпеки України, які в мирний час можуть заміщуватися цивільними особами (на умовах строкового трудового договору)". Служба безпеки України. 2021 рікк
 3. НАКАЗ від 17.03.2021 № 79 "Про затвердження Правил носіння військової форми одягу та знаків розрізнення в Службі безпеки України". Служба безпеки України. 2021 рікк
 4. НАКАЗ від 03.03.2021 № 69 "Про розмір плати за харчування дітей у закладах дошкільної освіти Служби безпеки України на 2021 рік". Служба безпеки України. 2021 рікк
 5. НАКАЗ від 14.01.2020 № 4 "Про Умови оплати праці працівників Служби безпеки України, які отримали кваліфікацію судового експерта". Служба безпеки України. 2020 рікк
 6. НАКАЗ від 22.01.2020 № 15 "Про внесення змін до Інструкції про порядок видачі у Службі безпеки України посвідчень учасників бойових дій, нагрудних знаків "Ветеран війни - учасник бойових дій"та листів талонів на право одержання проїзних квитків з 50-відсотковою знижкою їх вартості". Служба безпеки України. 2020 рікк
 7. ДОГОВІР від Дата вчинення: "про співробітництво між Службою безпеки України та Інститутом національної пам’яті Словацької Республіки". Служба безпеки України. 2020 рікк
 8. НАКАЗ від 21.02.2020 № 56 "Про затвердження Змін до Зводу відомостей, що становлять державну таємницю". Служба безпеки України. 2020 рікк
 9. НАКАЗ від 13.03.2020 № 80 "Про затвердження Змін до Положення про експертно-кваліфікаційну комісію Служби безпеки України та атестацію судових експертів". Служба безпеки України. 2020 рікк
 10. НАКАЗ від 20.02.2020 № 53 "Про затвердження Положення про робочу групу з питань проведення огляду загальнодержавної системи боротьби з тероризмом". Служба безпеки України. 2020 рікк
 11. НАКАЗ від 24.04.2020 № 109 "Про затвердження Змін до Зводу відомостей, що становлять державну таємницю". Служба безпеки України. 2020 рікк
 12. НАКАЗ від 24.04.2020 № 109 "Про затвердження Змін до Зводу відомостей, що становлять державну таємницю". Служба безпеки України. 2020 рікк
 13. НАКАЗ від 06.05.2020 № 120 "Про затвердження Змін до деяких нормативно-правових актів". Служба безпеки України. 2020 рікк
 14. НАКАЗ від 12.05.2020 № 124 "Про затвердження Змін до Інструкції про організацію забезпечення і надання військовослужбовцям Служби безпеки України та членам їх сімей житлових приміщень". Служба безпеки України. 2020 рікк
 15. НАКАЗ від 13.05.2020 № 127 "Про відомчу відзнаку Служби безпеки України «Вогнепальна зброя» та затвердження Положення про неї". Служба безпеки України. 2020 рікк
 16. НАКАЗ від 26.05.2020 № 140 "Про затвердження Положення про продовольче забезпечення в системі Служби безпеки України". Служба безпеки України. 2020 рікк
 17. НАКАЗ від 18.06.2020 № 166 "Про затвердження уніфікованих форм актів, що складаються за результатами проведення планових (позапланових) заходів державного нагляду (контролю), та інших форм розпорядчих документів". Служба безпеки України. 2020 рікк
 18. НАКАЗ від 01.07.2020 № 180 "Про затвердження Змін до Положення про комісію з питань розгляду матеріалів про визнання учасниками бойових дій у Службі безпеки України". Служба безпеки України. 2020 рікк
 19. НАКАЗ від 08.07.2020 № 190 "Про внесення змін до Переліку військових посад Служби безпеки України, які в мирний час можуть заміщуватися цивільними особами (на умовах строкового трудового договору)". Служба безпеки України. 2020 рікк
 20. НАКАЗ від 09.07.2020 № 193 "Про затвердження Змін до Зводу відомостей, що становлять державну таємницю". Служба безпеки України. 2020 рікк
- Антимонопольний комітет - Верховний Суд України - Вищий адміністративний суд України - Вищий господарський суд - Вищий спеціалізований суд - Генеральна прокуратура України - ДА електронного урядування - Державіаслужба України - Державні утворення на території України (1917-1920) - Держатомрегулювання - Держаудитслужба України - Держкомтелерадіо України - Держкордонслужба України - Держнаглядохоронпраці України - Держспецзв’язок - Держспоживстандарт України - Держстат України - Держфінпослуг України - ДКА України - Закони України - Законодавство Української РСР - Кабінет Міністрів України - Кодекси України - Конституційний Суд України - МВС України - МЗС України - Міжнародні документи, ратифіковані Верховною Радою України - Міжнародні угоди України - Мін'юст України - Мінагрополітики України - Мінекономрозвитку України - Міненерговугілля України - Мінінфраструктури України - Мінкультури України - Мінмолодьспорт України - Міноборони України - Мінприроди України - Мінрегіон України - Мінсоцполітики України - Мінфін України - МІП - МНС України - МОЗ України - МОН України - МТОТ - Нацдержслужба України - Національне агентство з питань запобігання корупції - Національне антикорупційне бюро України - Національний банк України - Нацком.енергетики - Нацкомфінпослуг - Нацрада телерадіомовлення - НКРЗІ - НКЦПФР - Основний Закон України - Пенсійний фонд України - Постанови Верховної Ради України - Президент України - РНБО України - Розпорядження Голови ВР України - Розпорядження Кабінета Міністрів України - Служба безпеки України - Служба зовнішньої розвідки - Укрдержархів - Управління державної охорони - Фонд гарант.вкладів фізич.осіб - Фонд державного майна - Фонд соцстраху по безробіттю - Фундаментальне законодавство України - Центрвиборчком України -