<<
>>

до. Державіаслужба України. 2021

Документ актуальний на 13.09.2021
завантажити документ, актуальний на поточний час

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Державної

авіаційної служби України

30 квітня 2021 року № 700

Зареєстровано в Міністерстві

юстиції України

30 липня 2021 р.

за № 992/36614

ЗМІНИ

до Авіаційних правил України «Порядок сповіщення про події в галузі цивільної авіації, розгляду отриманої інформації, її аналізу та вжиття відповідних заходів»

1. Підпункти (d) та (f) пункту 4 розділу III викласти в такій редакції:

«(d) особи, які виконують функції, пов’язані із наданням послуг у системі організації повітряного руху / аеронавігаційного обслуговування (диспетчери управління повітряним рухом, диспетчери польотно-інформаційного обслуговування, персонал з електронних засобів для забезпечення безпеки повітряного руху);»;

«(f) особи, які виконують функції, пов’язані з установкою, модифікацією (модернізацією), технічним обслуговуванням, ремонтом, льотною перевіркою, перевіркою технічного стану і керуванням, вмиканням в роботу і вимкненням аеронавігаційного обладнання;».

2. У додатках до Авіаційних правил:

1) розділ III додатка 1 викласти в такій редакції:

«III. Події, пов’язані з аеронавігаційним обслуговуванням, ОрПР та обладнанням/occurrences related to air navigation services and facilities

1. Події, пов’язані з експлуатацією пс / aircraft-related occurrences

(1) Зіткнення або небезпечне зближення ПС із земною поверхнею, з іншим ПС або перешкодою на землі або у повітрі, в тому числі загроза зіткнення справного ПС із землею (CFIT). / A collision or a near collision on the ground or in the air, between an aircraft and another aircraft, terrain or obstacle, including near-controlled flight into terrain (near CFIT).

(2) Порушення мінімумів ешелонування.

/ Separation minima infringement.

(3) Некоректне ешелонування. / Inadequate separation.

(4) Повідомлення ACAS RAs. / ACAS RAs.

(5) Зіткнення з представниками дикої природи, в тому числі зіткнення із птахами. / Wildlife strike including bird strike.

(6) Викочування/виїзд за межі РД або ЗПС. / Taxiway or runway excursion.

(7) Факт або потенційна можливість несанкціонованої присутності ПС, машин, механізмів або людей на РД або ЗПС. / Actual or potential taxiway or runway incursion.

(8) Несанкціонована присутність у зоні фінального етапу заходження на посадку та зльоту (FATO)./ Final Approach and Take-off Area (FATO) incursion.

(9) Відхилення ПС від параметрів диспетчерського дозволу. / Aircraft deviation from ATC clearance.

(10) Відхилення ПС від встановлених вимог щодо системи ОрПР: / Aircraft deviation from applicable air traffic management (ATM) regulation:

(a) відхилення ПС від опублікованих процедур в системі ОрПР; / aircraft deviation from applicable published ATM procedures;

(b) порушення порядку використання повітряного простору, включаючи несанкціоноване проникнення в повітряний простір; / airspace infringement including unauthorised penetration of airspace;

(c) недотримання вимог щодо установки та експлуатації обладнання, пов’язаного з процедурами ОрПР. / deviation from aircraft ATM-related equipment carriage and operations, as mandated by applicable regulations.

(11) Події, пов’язані з плутаниною позивних. / Call sign confusion related occurrences.

2. Погіршення якості або повне припинення обслуговування або функцій/ degradation or total loss of services or functions

(1) Неможливість надання послуг у системі ОрПР або виконання функцій з ОрПР: / Inability to provide ATM services or to execute ATM functions:

(a) неможливість забезпечити ОПР або виконання функцій ОПР; / inability to provide air traffic services or to execute air traffic services functions;

(b) неможливість забезпечити управління використанням (менеджмент) повітряного простору або виконання функцій з управління використанням повітряного простору; / inability to provide airspace management services or to execute airspace management functions;

(c) неможливість забезпечити управління потоками повітряного руху та пропускною здатністю або виконання функцій з управління потоками повітряного руху та пропускною здатністю. / inability to provide air traffic flow management and capacity services or to execute air traffic flow management and capacity functions.

(2) Відсутня або в значній мірі некоректна, спотворена, неналежна або недостовірна інформація щодо будь-якого виду обслуговування польотів, в тому числі що стосується незадовільних умов поверхні ЗПС. / Missing or significantly incorrect, corrupted, inadequate or misleading information from any support service, including relating to poor runway surface conditions.

(3) Порушення функцій зв’язку. / Failure of communication service.

(4) Порушення функцій спостереження. / Failure of surveillance service.

(5) Порушення функції або служби з обробки даних та їх розповсюдження. / Failure of data processing and distribution function or service.

(6) Порушення функцій навігації. / Failure of navigation service.

(7) Порушення режиму авіаційної безпеки системи ОрПР, що мала або могла мати прямий негативний вплив на безпеку обслуговування. / Failure of ATM system security which had or could have a direct negative impact on the safe provision of service.

(8) Значне перевантаження сектору / робочого місця ОПР, що призводить до потенційного порушення обслуговування. / Significant ATS sector/position overload leading to a potential deterioration in service provision.

(9) Некоректне прийняття або інтерпретація важливих повідомлень, включаючи нерозуміння вживаної мови, якщо це мало або могло мати прямий негативний вплив на безпеку польотів при наданні обслуговування. / Incorrect receipt or interpretation of significant communications, including lack of understanding of the language used, when this had or could have a direct negative impact on the safe provision of service.

(10) Тривала втрата зв’язку з ПС або іншим органом ОПР. / Prolonged loss of communication with an aircraft or with other ATS unit.

3. Інші авіаційні події / other occurrences

(1) Оголошення аварійного сигналу («Mayday» або «PAN»). / Declaration of an emergency («Mayday» or «PAN» call).

(2) Суттєве зовнішнє втручання в аеронавігаційне обслуговування (наприклад, мовлення радіостанцій в FM діапазоні, що створює завади системі ILS, VOR та авіаційному електрозв’язку). / Significant external interference with Air Navigation Services (for example radio broadcast stations transmitting in the FM band, interfering with ILS (instrument landing system), VOR (VHF Omni Directional Radio Range) and communication).

(3) Створення перешкод для ПС, органу ОПР або передачі радіоповідомлення, що спричинені використанням вогнепальної зброї, феєрверків, літаючих зміїв, лазерного випромінювання, ліхтарів високої потужності, лазерів, безпілотних авіаційних систем, моделей ПС та аналогічних засобів./Interference with an aircraft, an ATS unit or a radio communication transmission including by firearms, fireworks, flying kites, laser illumination, high-powered lights lasers, Remotely Piloted Aircraft Systems, model aircraft or by similar means.

(4) Аварійний злив палива. / Fuel dumping.

(5) Загроза вибуху бомби на борту ПС або захоплення ПС. / Bomb threat or hijack.

(6) Втома, що впливає або може впливати на здатність персоналу безпечно виконувати обов’язки з ОПР. / Fatigue impacting or potentially impacting the ability to perform safely the air navigation or air traffic duties.

(7) Будь-яка ситуація, коли стан або діяльність людини безпосередньо сприяли або могли сприяти виникненню авіаційної події або серйозного інциденту. / Any occurrence where the human performance has directly contributed to or could have contributed to an accident or a serious incident.»;

пункт 2.2 розділу II додатка 2 викласти в такій редакції:

«2.2. Поля даних стосовно аеронавігаційного обслуговування

(1) Вплив системи ОрПР:

Вплив на систему ОрПР;

Обслуговування, на яке впливає подія (вплив на систему ОрПР);

(2) Назва органу ОПР.

2.2.1.Поля даних стосовно порушення мінімумів ешелонування / втрати ешелонування та порушення порядку використання повітряного простору

(1) Повітряний простір:

Структурний елемент повітряного простору;

Клас повітряного простору;

Назва FIR/UIR.».

Заступник начальника

управління аеронавігації

В. Сімак


Публікації документа

 • Офіційний вісник України від 13.08.2021 — 2021 р., № 62, стор. 630, стаття 3965, код акта 106436/2021

= завантажити законодавчий акт, актуальний на поточний час =
<< | >>

Державіаслужба України:

 1. НАКАЗ від 10.02.2022 № 226 "Про врахування висловлених органом державної реєстрації зауважень до наказу Державної авіаційної служби України від 09 грудня 2021 року № 1920". Державіаслужба України. 2022 рікк
 2. НАКАЗ від 08.02.2021 № 207 "Про затвердження Змін до Авіаційних правил України «Порядок надання і анулювання прав на експлуатацію повітряних ліній»". Державіаслужба України. 2021 рікк
 3. НАКАЗ від 01.04.2021 № 536 "Про затвердження Авіаційних правил України «Правила сертифікації цивільних аеродромів України»". Державіаслужба України. 2021 рікк
 4. НАКАЗ від 23.04.2021 № 645 "Про затвердження Авіаційних правил України «Технічні вимоги та адміністративні процедури для сертифікації та експлуатації наземних засобів зв’язку, навігації та спостереження в цивільній авіації України»". Державіаслужба України. 2021 рікк
 5. НАКАЗ від 25.05.2021 № 826 "Про затвердження Змін до деяких наказів Державної авіаційної служби України". Державіаслужба України. 2021 рікк
 6. НАКАЗ від 30.04.2021 № 700 "Про затвердження Авіаційних правил України «Вимоги до провайдерів аеронавігаційного обслуговування, провайдерів послуг дизайну процедур польотів, провайдерів аеронавігаційних даних та до системи сертифікації та нагляду за ними» та Змін до Авіаційних правил України «Порядок сповіщення про події в галузі цивільної авіації, розгляду отриманої інформації, її аналізу та вжиття відповідних заходів»". Державіаслужба України. 2021 рікк
 7. НАКАЗ від 05.08.2021 № 1226 "Про затвердження Змін до Авіаційних правил України «Метеорологічне обслуговування цивільної авіації»". Державіаслужба України. 2021 рікк
 8. НАКАЗ від 22.09.2021 № 1480 "Про затвердження Авіаційних правил України «Вимоги до цивільних аеродромів України щодо забезпечення обслуговування повітряного руху»". Державіаслужба України. 2021 рікк
 9. НАКАЗ від 01.10.2021 № 1543 "Про затвердження Змін до деяких Авіаційних правил України". Державіаслужба України. 2021 рікк
 10. НАКАЗ від 20.09.2021 № 1460 "Про затвердження Авіаційних правил України «Правила та порядок аеронавігаційного обслуговування. Управління аеронавігаційною інформацією»". Державіаслужба України. 2021 рікк
 11. НАКАЗ від 19.11.2021 № 1796 "Про внесення змін до наказу Державної авіаційної служби України від 20 липня 2017 року № 565". Державіаслужба України. 2021 рікк
 12. до. Державіаслужба України. 2021 рікк
 13. НАКАЗ від 19.11.2021 № 1795 "Про затвердження Авіаційних правил України «Правила повітряних перевезень вантажів»". Державіаслужба України. 2021 рікк
 14. НАКАЗ від 17.02.2020 № 278 "Про внесення змін до наказу Міністерства інфраструктури України від 28 жовтня 2011 року № 478". Державіаслужба України. 2020 рікк
 15. НАКАЗ від 20.01.2020 № 99 "Про затвердження Авіаційних правил України "Правила сертифікації суб'єктів, які здійснюють підготовку персоналу з організації та/або продажу повітряних перевезень"". Державіаслужба України. 2020 рікк
 16. НАКАЗ від 05.02.2020 № 218 "Про затвердження Авіаційних правил України "Правила сертифікації служб авіаційної безпеки суб'єктів авіаційної діяльності"". Державіаслужба України. 2020 рікк
 17. НАКАЗ від 24.06.2020 № 870 "Про внесення зміни до Авіаційних правил України "Інструкція з організації та здійснення контролю на безпеку в аеропортах України"". Державіаслужба України. 2020 рікк
 18. НАКАЗ від 23.06.2020 № 859 "Про внесення зміни до Авіаційних правил України "Технічні вимоги та адміністративні процедури для льотних екіпажів цивільної авіації"". Державіаслужба України. 2020 рікк
 19. НАКАЗ від 14.08.2020 № 1126 "Про затвердження Змін до Авіаційних правил України «Правила повітряних перевезень та обслуговування пасажирів і багажу»". Державіаслужба України. 2020 рікк
 20. НАКАЗ від 14.08.2020 № 1126 "Про затвердження Змін до Авіаційних правил України «Правила повітряних перевезень та обслуговування пасажирів і багажу»". Державіаслужба України. 2020 рікк
- Антимонопольний комітет - Верховний Суд України - Вищий адміністративний суд України - Вищий господарський суд - Вищий спеціалізований суд - Генеральна прокуратура України - ДА електронного урядування - Державіаслужба України - Державні утворення на території України (1917-1920) - Держатомрегулювання - Держаудитслужба України - Держкомтелерадіо України - Держкордонслужба України - Держнаглядохоронпраці України - Держспецзв’язок - Держспоживстандарт України - Держстат України - Держфінпослуг України - ДКА України - Закони України - Законодавство Української РСР - Кабінет Міністрів України - Кодекси України - Конституційний Суд України - МВС України - МЗС України - Міжнародні документи, ратифіковані Верховною Радою України - Міжнародні угоди України - Мін'юст України - Мінагрополітики України - Мінекономрозвитку України - Міненерговугілля України - Мінінфраструктури України - Мінкультури України - Мінмолодьспорт України - Міноборони України - Мінприроди України - Мінрегіон України - Мінсоцполітики України - Мінфін України - МІП - МНС України - МОЗ України - МОН України - МТОТ - Нацдержслужба України - Національне агентство з питань запобігання корупції - Національне антикорупційне бюро України - Національний банк України - Нацком.енергетики - Нацкомфінпослуг - Нацрада телерадіомовлення - НКРЗІ - НКЦПФР - Основний Закон України - Пенсійний фонд України - Постанови Верховної Ради України - Президент України - РНБО України - Розпорядження Голови ВР України - Розпорядження Кабінета Міністрів України - Служба безпеки України - Служба зовнішньої розвідки - Укрдержархів - Управління державної охорони - Фонд гарант.вкладів фізич.осіб - Фонд державного майна - Фонд соцстраху по безробіттю - Фундаментальне законодавство України - Центрвиборчком України -