<<
>>

МЕМОРАНДУМ від домовилися про таке: "про взаєморозуміння між Державною авіаційною службою України та Агентством цивільної авіації Грузії щодо розвитку безпеки цивільної авіації". Державіаслужба України. 2019

Документ актуальний на 23.07.2019
завантажити документ, актуальний на поточний час

МЕМОРАНДУМ

про взаєморозуміння між Державною авіаційною службою України та Агентством цивільної авіації Грузії щодо розвитку безпеки цивільної авіації

Дата вчинення:

06.05.2019

Дата набрання чинності для України:

06.05.2019

Державна авіаційна служба України (ДАСУ, Державіаслужба), законодавчо визначена в якості Уповноваженого органу з питань цивільної авіації в Україні, та Агентство цивільної авіації Грузії (GCAA), законодавчо визначене в якості Уповноваженого органу цивільної авіації в Грузії, далі «Сторони»:

- з урахуванням Конвенції про міжнародну цивільну авіацію, підписану в м. Чикаго 7 грудня 1944 року, сторонами якої є Україна і Грузія;

- прагнучи підвищити безпеку польотів і якість навколишнього природного середовища;

- відзначаючи спільні проблеми безпечної експлуатації повітряних суден цивільної авіації;

- визнаючи зростаючу тенденцію до міжнародної кооперації у проектуванні, виробництві та взаємному використанню виробів цивільної авіаційної техніки;

- прагнучи до розширення співпраці і підвищення ефективності в питаннях, що стосуються безпеки польотів повітряних суден цивільної авіації, на основі рівності, взаємності і взаємної вигоди, як описано нижче, і в межах чинного законодавства держави кожної Сторони;

- з урахуванням можливого скорочення економічного тягаря, що накладається на авіаційну галузь, шляхом надлишкових технічних перевірок, оцінок і випробувань; а також

- визнаючи взаємну вигоду від процедур взаємного визнання схвалень з льотної придатності, екологічних схвалень або випробувань, схвалень льотних тренажерів, схвалень організацій з технічного обслуговування повітряних суден, схвалень організацій з виконання змін та/або модифікацій повітряних суден; схвалень персоналу з технічного обслуговування та схвалень льотного персоналу;

домовилися про таке:

Стаття I

У цьому Меморандумі терміни використовуються у такому значенні:

1.

Льотний персонал означає пілоти, бортінженери, бортрадисти, штурмани та бортпровідники.

2. Схвалення льотної придатності означає надання сертифікату льотної придатності, схвалення або визнання, що прийнятно, на основі висновку про те, що типова конструкція або зміна типової конструкції виробу цивільної авіаційної техніки відповідає стандартам, погодженим між Сторонами, або висновку про те, що виріб цивільної авіаційної техніки відповідає схваленій типовій конструкції що, як було встановлено, відповідає цим стандартам і знаходиться в стані, придатному для безпечної експлуатації.

3. Критерії льотної придатності означають всі критерії, що регулюють конструкцію, характеристики, матеріали, якість виготовлення, виробництво або модифікацію виробів цивільної авіаційної техніки відповідно до приписів Сторони-імпортеру, з тим щоб вона могла визначити, що конструкція, виробництво і стан цих виробів цивільної авіаційної техніки відповідають законодавству, стандартам і вимогам льотної придатності держави Сторони-імпортеру. Це включає вимоги до льотної придатності, їх тлумачення і методи визначення відповідності.

4. Заявник означає будь-яку фізичну чи юридичну особу, яка звертається до ДАСУ або GCAA за отриманням відповідного схвалення або за наданням послуги.

5. Виріб цивільної авіаційної техніки означає будь-яке повітряне судно цивільної авіації, авіаційний двигун або повітряний гвинт; а також збиральну одиницю, обладнання, матеріал, частину або компонент, які повинні бути встановлені на них, нові або які були в експлуатації.

6. Пов’язані з конструкцією експлуатаційні вимоги означають експлуатаційні або екологічні вимоги, що визначають конструктивні особливості або пов’язані з експлуатацією конструктивні параметри цього виробу цивільної авіаційної техніки, які роблять його придатним для конкретного виду експлуатації в Україні або в Грузії.

7. Екологічне схвалення означає висновок про те, що виріб цивільної авіаційної техніки відповідає стандартам, що застосовуються кожною Стороною щодо авіаційного шуму та/або емісії авіаційних двигунів.

8. Екологічні критерії означають всі критерії, що регулюють конструкцію, характеристики, матеріали, якість виготовлення, виробництво або модифікацію виробів цивільної авіаційної техніки, відповідно до приписів Сторони-імпортеру, з тим щоб вона могла визначити, що вироби цивільної авіаційної техніки відповідають законодавству, стандартам і вимогам держави Сторони-імпортеру щодо зменшення авіаційного шуму та зменшення емісії авіаційних двигунів. Це включає екологічні вимоги, їх тлумачення та методи визначення відповідності.

9. Екологічні випробування означають процес, за допомогою якого оцінюється виріб цивільної авіаційної техніки на предмет відповідності стандартам, що застосовуються кожною Стороною щодо авіаційного шуму та/або емісії авіаційних двигунів, з використанням процедур, узгоджених між Сторонами.

10. Сторона-експортер означає ДАСУ, в разі експорту виробу цивільної авіаційної техніки з України в Грузію; і означає GCAA, в разі експорту виробу цивільної авіаційної техніки з Грузії в Україну.

11. Кваліфікаційне оцінювання льотних тренажерів означає процес, за допомогою якого льотний тренажер оцінюється в порівнянні з імітованим повітряним судном, відповідно до стандартів, узгоджених між Сторонами, або означає висновок щодо відповідності льотного тренажеру цим стандартам.

12. Процедура Реалізації означає взаємно узгоджений Сторонами документ, що описує деталізовані умови та методи реалізації окремих положень цього Меморандуму за конкретними напрямками, щодо яких Сторони дійшли взаємної згоди.

13. Сторона-імпортер означає GCAA, в разі експорту виробу цивільної авіаційної техніки з України в Грузію; і означає ДАСУ, в разі експорту виробу цивільної авіаційної техніки з Грузії в Україну.

14. Типова конструкція означає опис всіх характеристик виробу цивільної авіаційної техніки, включаючи його конструкцію, виробництво, обмеження та інструкції з підтримання льотної придатності, які визначають його льотну придатність і характеристики захисту навколишнього природного середовища.

Стаття II

Для цілей цього Меморандуму Сторони домовилися відповідно до національного законодавства:

1. сприяти визнанню кожною Стороною схвалень льотної придатності і екологічних випробувань і схвалень виробів цивільної авіаційної техніки, для яких Сторона-експортер є первинним Уповноваженим органом цивільної авіації стосовно організації, відповідальної за типову конструкцію;

2. сприяти визнанню кожною Стороною офіційних схвалень і контролю іншої Сторони щодо організацій з технічного обслуговування повітряних суден та організацій з виконання змін та/або модифікацій повітряних суден;

3. сприяти визнанню кожною Стороною погодження та контролю іншої Сторони щодо закладів з навчання персоналу з технічного обслуговування повітряних суден та свідоцтв такого персоналу;

4. забезпечувати співпрацю і допомогу в області первинної льотної придатності і підтримання льотної придатності виробів цивільної авіаційної техніки, які знаходяться в експлуатації, в тому числі для виконання, за запитом, діяльності від імені одна одної;

5. забезпечувати співпрацю, допомогу і обмін інформацією та даними щодо авіаційних технічних напрямків, що становлять спільний інтерес, а також забезпечувати встановлення засобів передачі для обміну інформацією в міру необхідності;

6. забезпечувати ознайомлення з організаційними структурами, статутами, нормативно-правовими актами, методами і процедурами одна одної;

7. забезпечувати обмін візитами між фахівцями цивільної авіації та делегаціями, участь в семінарах цивільної авіації, а також участь в роботі в галузі цивільної авіації іншої Сторони;

8. забезпечувати спеціальні заходи для навчання та іншу технічну допомогу в галузі цивільної авіації; а також

9. забезпечувати інші форми співпраці в сфері безпеки цивільної авіації за взаємною згодою.

Стаття III

У разі необхідності, Сторони будуть працювати спільно, щоб розширити розуміння систем одна одної, включаючи стандарти, правила, практику і процедури, в наступних сферах, але не обмежуючись:

1. схвалення льотної придатності виробів цивільної авіаційної техніки;

2. екологічні схвалення і екологічні випробування;

3. схвалення організацій з технічного обслуговування та організацій з виконання змін та/або модифікацій повітряних суден;

4. схвалення персоналу з технічного обслуговування і льотного персоналу;

5. кваліфікаційна оцінка льотних тренажерів.

Стаття IV

В рамках положень, передбачених цим Меморандумом, коли Сторони погодяться з тим, що стандарти, правила, практика, процедури і системи обох Уповноважених органів в одній з технічних областей, зазначених в Статті III цього Меморандуму, дозволяють прийняти висновки про відповідність узгодженим стандартам, зроблені однією Стороною по відношенню до іншої Сторони, Сторони можуть виконувати Процедури Реалізації, призначені для встановлювання конкретних умов такої спільної співпраці між Сторонами та опису методів, за допомогою яких таке взаємне визнання приймається в цій технічній області.

Процедури Реалізації будуть включати відповідно до конкретних умов, серед іншого, характер та області застосування цих Процедур Реалізації, а також індивідуальну та спільну відповідальність Сторін разом з їх конкретними зобов’язаннями.

Процедури Реалізації будуть названі відповідно до області їх застосування, наприклад, Процедура Реалізації в області льотної придатності - ІРА, Процедура Реалізації в області технічного обслуговування - ІРМ, тощо.

Кожна Сторона призначає відповідний структурний підрозділ (підрозділи) в якості її виконавчого агента (агентів) для узгодження і виконання Процедур Реалізації відповідно до положень та області їх застосування

Стаття V

Державний бюджет не розглядатиметься як такий, що покриває будь-яку діяльність, узгоджену в рамках цього Меморандуму для обох Сторін. Передбачається, що будь-які витрати будуть забезпечуватися Заявником.

Стаття VI

Жодна із Сторін не може без письмової згоди іншої Сторони розголошувати третім сторонам інформацію, позначену Стороною, яка надає цю інформацію, як конфіденційну.

Стаття VII

У разі суперечливих тлумачень критеріїв льотної придатності або екологічних критеріїв, або пов’язаних з конструкцією експлуатаційних вимог, визначених Стороною-імпортером, що відносяться до сертифікації, схвалення або визнання відповідно до цього Меморандуму, і після вичерпного обговорення всіх технічних питань тлумачення Сторони-імпортеру має переважну силу.

Стаття VIII

Листування і документація будуть готуватися і надаватися англійською мовою, якщо Сторони не домовилися про інше за взаємною згодою.

Стаття IX

Цей Меморандум набирає чинності з дати підписання.

Дія цього Меморандуму може бути припинена кожною із Сторін в будь-який час, про що буде повідомлено іншій Стороні в письмовій формі. В цьому випадку дія Меморандуму буде припинена через шістдесят (60) днів після дати отримання такого повідомлення. Припинення дії цього Меморандуму не вплине на діяльність і проекти, які вже завершені або виконуються.

Однак кожна Сторона буде продовжувати виконувати свої зобов’язання, викладені в Розділі 4.2 Додатка 8 до Конвенції про міжнародну цивільну авіацію, яку підписали Україна та Грузія, щодо підтримання льотної придатності, до тих пір, поки будь-який виріб цивільної авіаційної техніки, імпортований з країни Сторони-експортера, експлуатується в країні Сторони-імпортера.

Цей Меморандум може бути змінений шляхом взаємної письмової згоди Сторін в будь-який час. Поправки набудуть чинності за тією ж процедурою, яка передбачена для набрання чинності цим Меморандумом.

Вчинено в м. Парижі, Французька Республіка, 06 травня 2019 року, у трьох (3) оригінальних примірниках, кожний українською, грузинською та англійською мовами, при цьому ці тексти є рівно автентичними. У випадку виникнення розбіжностей у тлумаченні, текст англійською мовою матиме переважну силу.

ЗА ДЕРЖАВНУ АВІАЦІЙНУ СЛУЖБУ

УКРАЇНИ

ЗА АГЕНТСТВО ЦИВІЛЬНОЇ АВІАЦІЇ

ГРУЗІЇ

Олександр БІЛЬЧУК

Леван КАРАНАДЗЕ

(підпис)

(підпис)

Голова Державної авіаційної служби

України

Директор агентства цивільної авіації

Грузії


Публікації документа

 • Офіційний вісник України від 05.07.2019 — 2019 р., № 51, стор. 278, стаття 1781, код акта 94814/2019

= завантажити законодавчий акт, актуальний на поточний час =
<< | >>

Державіаслужба України:

 1. НАКАЗ від 17.02.2020 № 278 "Про внесення змін до наказу Міністерства інфраструктури України від 28 жовтня 2011 року № 478". Державіаслужба України. 2020 рікк
 2. НАКАЗ від 20.01.2020 № 99 "Про затвердження Авіаційних правил України "Правила сертифікації суб'єктів, які здійснюють підготовку персоналу з організації та/або продажу повітряних перевезень"". Державіаслужба України. 2020 рікк
 3. НАКАЗ від 05.02.2020 № 218 "Про затвердження Авіаційних правил України "Правила сертифікації служб авіаційної безпеки суб'єктів авіаційної діяльності"". Державіаслужба України. 2020 рікк
 4. НАКАЗ від 05.02.2019 № 153 "Про затвердження Авіаційних правил України, Частина 47 «Правила реєстрації цивільних повітряних суден в Україні»". Державіаслужба України. 2019 рікк
 5. НАКАЗ від 06.03.2019 № 286 "Про затвердження Авіаційних правил України «Підтримання льотної придатності повітряних суден та авіаційних виробів, компонентів і обладнання та схвалення організацій і персоналу, залучених до виконання цих завдань»". Державіаслужба України. 2019 рікк
 6. НАКАЗ від 26.03.2019 № 381 "Про затвердження Авіаційних правил України «Вимоги до експлуатанта аеродрому щодо просторового зонування території навколо аеропорту з умов впливу авіаційного шуму»". Державіаслужба України. 2019 рікк
 7. НАКАЗ від 26.04.2019 № 529 "Про затвердження Авіаційних правил України, Частина 21 «Сертифікація повітряних суден, пов’язаних з ними виробів, компонентів та обладнання, а також організацій розробника та виробника» АПУ-21 (Part-21)". Державіаслужба України. 2019 рікк
 8. НАКАЗ від 15.03.2019 № 322 "Про затвердження Авіаційних правил України «Інструкція з організації та здійснення контролю на безпеку в аеропортах України»". Державіаслужба України. 2019 рікк
 9. НАКАЗ від 13.05.2019 № 582 "Про затвердження Авіаційних правил України «Обслуговування аеронавігаційною інформацією»". Державіаслужба України. 2019 рікк
 10. НАКАЗ від 16.04.2019 № 475 "Про затвердження Авіаційних правил України «Обслуговування повітряного руху»". Державіаслужба України. 2019 рікк
 11. НАКАЗ від 12.06.2019 № 732 "Про затвердження Змін до Авіаційних правил України «Метеорологічне обслуговування цивільної авіації»". Державіаслужба України. 2019 рікк
 12. НАКАЗ від 02.08.2019 № 1001 "Про затвердження Авіаційних правил України «Технічні вимоги та адміністративні процедури щодо моніторингу викидів (емісії) експлуатантами цивільних повітряних суден»". Державіаслужба України. 2019 рікк
 13. НАКАЗ від 07.08.2019 № 1017 "Про затвердження Авіаційних правил України «Правила охорони повітряних суден та інших важливих об’єктів цивільної авіації, забезпечення контролю доступу до них»". Державіаслужба України. 2019 рікк
 14. НАКАЗ від 07.08.2019 № 1017 "Про затвердження Авіаційних правил України «Правила охорони повітряних суден та інших важливих об’єктів цивільної авіації, забезпечення контролю доступу до них»". Державіаслужба України. 2019 рікк
 15. МЕМОРАНДУМ від досягли наступного порозуміння: "про взаєморозуміння між Державною авіаційною службою України та Генеральною дирекцією цивільної авіації Туреччини щодо розвитку безпеки цивільної авіації". Державіаслужба України. 2019 рікк
 16. НАКАЗ від 15.11.2019 № 1562 "Про затвердження Змін до деяких наказів Державної авіаційної служби України". Державіаслужба України. 2019 рікк
 17. НАКАЗ від 27.12.2019 № 1817 "Про затвердження Авіаційних правил України "Порядок сповіщення про події в галузі цивільної авіації, розгляду отриманої інформації, її аналізу та вжиття відповідних заходів"". Державіаслужба України. 2019 рікк
 18. НАКАЗ від 15.03.2018 № 231 "Про затвердження Авіаційних правил України «Правила сертифікації суб’єктів, що надають агентські послуги з продажу повітряних перевезень»". Державіаслужба України. 2018 рікк
 19. НАКАЗ від 29.03.2018 № 288 "Про затвердження Авіаційних правил України «Порядок надання, припинення дії, відмови у наданні дозволів на виліт повітряного судна для перевезення товарів військового призначення та подвійного використання»". Державіаслужба України. 2018 рікк
 20. НАКАЗ від 23.03.2018 № 270/126 "Про затвердження Авіаційних правил України, Частина 92 «Реєстрація авіаційних аварійних привідних передавачів ELT 406 MHz»". Державіаслужба України. 2018 рікк
- Антимонопольний комітет - Верховний Суд України - Вищий адміністративний суд України - Вищий господарський суд - Вищий спеціалізований суд - Генеральна прокуратура України - ДА електронного урядування - Державіаслужба України - Державні утворення на території України (1917-1920) - Держатомрегулювання - Держаудитслужба України - Держкомтелерадіо України - Держкордонслужба України - Держнаглядохоронпраці України - Держспецзв’язок - Держспоживстандарт України - Держстат України - Держфінпослуг України - ДКА України - Закони України - Законодавство Української РСР - Кабінет Міністрів України - Кодекси України - Конституційний Суд України - МВС України - МЗС України - Міжнародні документи, ратифіковані Верховною Радою України - Міжнародні угоди України - Мін'юст України - Мінагрополітики України - Мінекономрозвитку України - Міненерговугілля України - Мінінфраструктури України - Мінкультури України - Мінмолодьспорт України - Міноборони України - Мінприроди України - Мінрегіон України - Мінсоцполітики України - Мінфін України - МІП - МНС України - МОЗ України - МОН України - МТОТ - Нацдержслужба України - Національне агентство з питань запобігання корупції - Національне антикорупційне бюро України - Національний банк України - Нацком.енергетики - Нацкомфінпослуг - Нацрада телерадіомовлення - НКРЗІ - НКЦПФР - Основний Закон України - Пенсійний фонд України - Постанови Верховної Ради України - Президент України - РНБО України - Розпорядження Голови ВР України - Розпорядження Кабінета Міністрів України - Служба безпеки України - Служба зовнішньої розвідки - Укрдержархів - Управління державної охорони - Фонд гарант.вкладів фізич.осіб - Фонд державного майна - Фонд соцстраху по безробіттю - Фундаментальне законодавство України - Центрвиборчком України -