<<
>>

НАКАЗ від 01.04.2021 № 536 "Про затвердження Авіаційних правил України «Правила сертифікації цивільних аеродромів України»". Державіаслужба України. 2021

Документ актуальний на 09.06.2021
завантажити документ, актуальний на поточний час

ДЕРЖАВНА АВІАЦІЙНА СЛУЖБА УКРАЇНИ

НАКАЗ

01.04.2021  № 536

Зареєстровано в Міністерстві

юстиції України

12 травня 2021 р.

за № 630/36252

Про затвердження Авіаційних правил України «Правила сертифікації цивільних аеродромів України»

Відповідно до частин першої та п’ятої статті 11, частини першої статті 65 Повітряного кодексу України, пунктів 4, 8 Положення про Державну авіаційну службу України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 08 жовтня 2014 року № 520, з метою здійснення державного нагляду за дотриманням встановлених законодавством вимог щодо цивільних аеродромів та впровадження процедур сертифікації аеродромів НАКАЗУЮ:

1. Затвердити Авіаційні правила України «Правила сертифікації цивільних аеродромів України», що додаються.

2. Затвердити Зміни до Правил сертифікації аеропортів, затверджених наказом Державної служби України з нагляду за забезпеченням безпеки авіації від 13 червня 2006 року № 407, зареєстрованих у Міністерстві юстиції України 23 червня 2006 року за № 740/12614 (із змінами), що додаються.

3. Управлінню аеродромів та аеропортів (Голодняк Г.Г.) забезпечити в установленому законодавством порядку подання цього наказу на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.

4. Установити, що сертифікати аеродромів, видані відповідно до Правил сертифікації цивільних аеродромів України, затверджених наказом Державної служби України з нагляду за забезпеченням безпеки авіації від 25 жовтня 2005 року № 796, зареєстрованих у Міністерстві юстиції України 10 листопада 2005 року за № 1357/11637, є чинними протягом установленого в них терміну дії.

5.

Визнати таким, що втратив чинність, наказ Державної служби України з нагляду за забезпеченням безпеки авіації від 25 жовтня 2005 року № 796 «Про затвердження Правил сертифікації цивільних аеродромів України», зареєстрований у Міністерстві юстиції України 10 листопада 2005 року за № 1357/11637 (із змінами).

6. Цей наказ набирає чинності через 6 місяців з дня його офіційного опублікування.

Голова Державіаслужби

О. Більчук

ПОГОДЖЕНО:

Голова Державної регуляторної служби України

Міністр інфраструктури України

О. Кучер

В. Криклій


ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Державної авіаційної

служби України

01 квітня 2021 року № 536

Зареєстровано в Міністерстві

юстиції України

12 травня 2021 р.

за № 630/36252

АВІАЦІЙНІ ПРАВИЛА УКРАЇНИ

«Правила сертифікації цивільних аеродромів України»

I. Загальні положення

1. Ці Авіаційні правила поширюються i є обов’язковими для всіх юридичних осіб незалежно від форм власності та відомчої належності, які здійснюють експлуатацію цивільних аеродромів (вертодромів) або аеродромів спільного використання, що використовуються для польотів повітряних суден цивільної авіації (далі - аеродроми).

Ці Авіаційні правила не застосовуються до аеродромів (вертодромів), сертифікованих відповідно до Авіаційних правил України «Технічні вимоги та адміністративні процедури для сертифікації аеродромів», затверджених наказом Державної авіаційної служби України від 06 листопада 2017 року № 849, зареєстрованих у Міністерстві юстиції України 28 грудня 2017 року за № 1574/31442.

Ці Авіаційні правила не застосовуються до злітно-посадкових майданчиків, допущених до експлуатації згідно з Правилами допуску до експлуатації злітно-посадкових майданчиків для польотів легких повітряних суден, затвердженими наказом Державної служби України з нагляду за забезпеченням безпеки авіації від 01 грудня 2004 року № 205, зареєстрованими в Міністерстві юстиції України 24 грудня 2004 року за № 1644/10243.

2. Ці Авіаційні правила використовуються при підготовці матеріалів для сертифікації аеродромів (вертодромів), а також здійснення нагляду за експлуатантами цих аеродромів (вертодромів) та застосовуються уповноваженим органом з питань цивільної авіації (далі - уповноважений орган), експлуатантами аеродромів (вертодромів).

3. Експлуатація аеродрому (вертодрому) з метою виконання авіаційних перевезень та/або авіаційних робіт за відсутності сертифіката або у разі припинення дії чи анулювання сертифіката, отриманого відповідно до цих Авіаційних правил, заборонена.

4. Експлуатант аеродрому (вертодрому) може провадити діяльність з наземного обслуговування за умови проходження процедури сертифікації та отримання сертифіката відповідності згідно з вимогами Правил сертифікації аеропортів, затверджених наказом Державної служби України з нагляду за забезпеченням безпеки авіації від 13 червня 2006 року № 407, зареєстрованих у Міністерстві юстиції України 23 червня 2006 року за № 740/12614 (із змінами).

5. Експлуатант аеродрому (вертодрому) повинен здійснювати контроль за діяльністю суб’єктів наземного обслуговування та суб’єктів, що надають послуги з управління на пероні, в межах впровадженої системи управління безпекою польотів на аеродромі (вертодромі).

6. У цих Авіаційних правилах терміни вживаються в таких значеннях:

анулювання сертифіката - офіційна процедура, внаслідок якої сертифікат визнається недійсним;

відповідальний керівник - посадова особа експлуатанта аеродрому (вертодрому), яка має відповідну кваліфікацію та повноваження щодо організації діяльності експлуатанта аеродрому (вертодрому) та відповідає за управління організацією (в тому числі за фінансові питання);

декларування - задокументовані наміри суб’єкта авіаційної діяльності здійснювати послуги з управління діяльністю та рухом повітряних суден і транспортних засобів на пероні одного або більше аеродрому(ів);

декларація - документ, який містить дані щодо суб’єкта, що надає послуги з управління на пероні, обсягу та порядку надання цих послуг на аеродромі(ах);

додаток до сертифіката - документ, який додається до сертифіката, використовується для доповнення його загальних положень і є невід’ємною його частиною;

експлуатант аеродрому (вертодрому) - юридична особа, що здійснює експлуатацію аеродрому (вертодрому);

заявка - офіційне звернення експлуатанта аеродрому (вертодрому) у відповідній формі до уповноваженого органу для одержання сертифіката та додатка до сертифіката;

заявник - експлуатант аеродрому (вертодрому), який подав до уповноваженого органу заявку для одержання сертифіката та додатка до сертифіката;

інспекційна перевірка - перевірка, що здійснюється уповноваженим органом в процесі нагляду за діяльністю сертифікованих аеродромів (вертодромів);

керівництво аеродрому (вертодрому) - невід’ємна частина заявки для одержання сертифіката та додатка до сертифіката, складовою частиною якого є процедури та оцінки з безпеки, які підлягають погодженню уповноваженим органом;

особа, відповідальна за експлуатаційну діяльність та технічне обслуговування аеродрому (вертодрому) - посадова особа експлуатанта аеродрому (вертодрому), яка має відповідну кваліфікацію та повноваження щодо організації експлуатаційної діяльності та технічного обслуговування на аеродромі (вертодромі) для забезпечення безпеки польотів;

особа, відповідальна за управління безпекою польотів - посадова особа експлуатанта аеродрому (вертодрому), яка має відповідну кваліфікацію та повноваження щодо розроблення, управління та підтримання ефективної системи управління безпекою польотів на аеродромі (вертодромі);

площа маневрування - частина аеродрому, крім перонів, призначена для зльоту, посадки і наземного руху повітряним судном;

робоча площа аеродрому - спеціально підготовлена частина льотного поля, призначена для зльоту, посадки і руління повітряного судна, що складається з площі маневрування та перонів;

сертифікат - документ, виданий уповноваженим органом за результатами сертифікації, який засвідчує відповідність аеродрому (вертодрому) цим Авіаційним правилам;

сертифікаційна перевірка - огляд стану аеродрому (вертодрому) та його обладнання на місці, що виконується уповноваженим органом при сертифікації аеродрому (вертодрому), з оформленням відповідних документів за її результатами;

сертифікаційні вимоги - сукупність технічних та організаційних вимог, виконання яких є необхідною умовою забезпечення безпеки польотів та демонстрації відповідності цим Авіаційним правилам;

сертифікація аеродрому (вертодрому) - процедура підтвердження того, що аеродром (вертодром) відповідає вимогам цих Авіаційних правил з видачею відповідного сертифіката;

суб’єкт, що надає послуги з управління на пероні - юридична особа, що здійснює або має намір здійснювати надання послуг з управління на пероні та отримала від уповноваженого органу повідомлення про відповідність декларації цим Авіаційним правилам;

припинення дії сертифіката - офіційна процедура тимчасового припинення уповноваженим органом дії сертифіката з правом відновлення його дії після усунення невідповідностей, що призвели до припинення;

послуги з управління на пероні - надання послуг з управління діяльністю та рухом повітряних суден і транспортних засобів на пероні.

Інші терміни, що використовуються у цих Авіаційних правилах, вживаються у значеннях, наведених у Повітряному кодексі України та інших нормативно-правових актах.

7. У цих Авіаційних правилах використовуються такі скорочення:

ДВЧ - дуже високі частоти;

ЗПС - злітно-посадкова смуга;

МК - магнітний курс;

МС - місце стоянки;

ПС - повітряне судно;

РД - руліжна доріжка;

ССО - система світлосигнального обладнання;

АІР - Збірник аеронавігаційної інформації;

FATO - зона кінцевого етапу заходу на посадку та зльоту;

ICAO - Міжнародна організація цивільної авіації;

IFR/VFR - правила польотів за приладами / правила візуальних польотів;

РАРІ - покажчик траєкторії точного заходу на посадку;

TLOF - зона приземлення та відриву;

VOR (VHF omnidirectional range) - всебічно направлений азимутальний радіомаяк діапазону ДВЧ.

II. Державна система сертифікації аеродромів (вертодромів)

1. Основні заходи

1. Головним засобом забезпечення державного контролю за аеродромами (вертодромами) є їх сертифікація та здійснення постійного нагляду.

2. Рішення про видачу сертифіката приймається уповноваженим органом та оформлюється наказом.

3. Сертифікаційні вимоги до аеродромів (далі - сертифікаційні вимоги), на які поширюються ці Авіаційні правила, розробляються та затверджуються уповноваженим органом з урахуванням вимог Додатка 14 до Конвенції про міжнародну цивільну авіацію «Аеродроми, Том І. Проектування та експлуатація аеродромів».

У якості сертифікаційних вимог до вертодромів застосовуються вимоги Додатка 14 до Конвенції про міжнародну цивільну авіацію «Аеродроми. Том II. Вертодроми».

4. Чек-листи відповідності, які додаються до заявки, а також які використовуються під час сертифікаційних та інспекційних перевірок, встановлюються уповноваженим органом.

5. Директиви з безпеки видаються уповноваженим органом у разі необхідності виконання негайних дій при виникненні небезпечної ситуації, що впливає на безпеку польотів на аеродромі (вертодромі).

6. Директиви з безпеки повинні містити щонайменше таку інформацію:

ідентифікація небезпечних умов;

визначення пошкодженої конструкції, обладнання або процедури;

необхідні дії та їх обґрунтування, в тому числі поправки або додаткові сертифікаційні вимоги до аеродромів, яких необхідно дотримуватись;

строк для дотримання необхідних дій;

дата набрання чинності.

7. Керівництво аеродрому (вертодрому) та, у разі наявності, оцінка(и) з безпеки при відхиленні від вимог підлягають схваленню уповноваженим органом до видачі сертифіката.

Керівництво аеродрому (вертодрому) підписується відповідальним керівником експлуатанта аеродрому (вертодрому).

8. На підставі рішення уповноваженого органу сертифікат може бути анульований або його дія припинена, якщо експлуатант аеродрому (вертодрому) порушить сертифікаційні вимоги.

2. Організація державної системи сертифікації аеродромів (вертодромів) та нагляду

1. Уповноважений орган здійснює:

сертифікацію аеродрому (вертодрому) і нагляд за діяльністю експлуатантів аеродромів (вертодромів);

нагляд за суб’єктами, що надають послуги з управління на пероні.

2. Упроваджуючи систему сертифікації аеродромів (вертодромів) та подальшого нагляду, уповноважений орган забезпечує контроль за діяльністю експлуатантів аеродромів (вертодромів) та суб’єктами, що надають послуги з управління на пероні, щодо забезпечення безпеки польотів.

3. Обов’язки експлуатанта аеродрому (вертодрому) та суб’єкта, що надає послуги з управління на пероні

1. Експлуатант аеродрому (вертодрому) зобов’язаний:

1) утримувати аеродром (вертодром) та його наземне обладнання у працездатному стані згідно з програмою технічного обслуговування;

2) виконувати вимоги нормативно-правових актів, що регулюють діяльність цивільної авіації з питань експлуатації аеродромів (вертодромів);

3) виконувати директиви з безпеки;

4) розробляти технологічно-експлуатаційні заходи, необхідні для забезпечення функціонування аеродрому (вертодрому);

5) розробити та на постійній основі підтримувати в актуальному стані керівництво аеродрому (вертодрому);

6) впровадити та супроводжувати систему управління, поєднуючи її із системою управління безпекою польотів;

7) впровадити програми для поширення даних з безпеки польотів та обміну відповідною інформацією між суб’єктами авіаційної діяльності та повідомляти про події в галузі цивільної авіації відповідно до авіаційних правил України;

8) забезпечувати контроль за діяльністю суб’єктів наземного обслуговування та суб’єктів, що надають послуги з управління на пероні (у разі наявності);

9) забезпечувати контроль за станом приаеродромної території, будівництвом об’єктів, діяльністю суб’єктів на аеродромі (вертодромі) та на приаеродромній території;

10) здійснювати управління небезпеками, що створюються представниками живої природи;

11) повідомляти про зміни характеристик аеродрому (вертодрому), зазначених у додатку до сертифіката та керівництві аеродрому (вертодрому), згідно з процедурою управління змінами;

12) мати достатню кількість підготовленого персоналу з визначенням обов’язків, беручи до уваги структуру організації та кількість задіяного персоналу;

13) створити та впровадити програму підготовки персоналу, включаючи початкову, періодичну підготовку та продовження навчання, для персоналу, залученого до експлуатації, обслуговування та управління на аеродромі, та іншого персоналу, в тому числі інших організацій, які надають послуги на аеродромі;

14) забезпечити навчання, зокрема правилам водіння на аеродромі, практичну підготовку та допуск до роботи в контрольованій зоні аеродрому для водіїв транспортних засобів, включаючи водіїв сторонніх організацій;

15) встановити та впровадити процедури для допуску та експлуатації транспортних засобів;

16) мати офіційні домовленості (угоди) з організаціями, з якими він обмінюється аеронавігаційними даними та/або аеронавігаційною інформацією, а також договори з іншими організаціями, що залучені для надання послуг на аеродромі (вертодромі);

17) забезпечити координацію з провайдером аеронавігаційного обслуговування при виконанні робіт на робочій площі аеродрому;

18) надавати всі необхідні дані щодо аеродрому (вертодрому) та послуг, що надаються на ньому, з відповідним рівнем якості для публікації у АІР;

19) контролювати опубліковані дані щодо аеродрому (вертодрому) та послуг, що надаються на ньому, та повідомляти про зміни таких даних у встановленому порядку;

20) забезпечити використання методів виявлення помилок під час отримання, передачі та зберігання аеронавігаційних даних;

21) оцінювати та повідомляти про стан поверхні ЗПС та наявність забруднення на робочій площі аеродрому;

22) впроваджувати систему керування та контролю наземним рухом на аеродромі;

23) гарантувати, що:

забезпечуються аварійно-рятувальні та протипожежні заходи та наявність відповідного обладнання, вогнегасних речовин і можливості своєчасного надання достатньої кількості персоналу для виконання аварійно-рятувальних робіт;

забезпечені та впроваджені засоби та процедури з метою експлуатації в нічних, зимових умовах, умовах низької видимості та в складних погодних умовах;

аеродромні візуальні засоби та електричні системи функціонують правильно;

24) перевіряти організації, що беруть участь у зберіганні та заправці паливом повітряних суден, стосовно того, що процедури, які вони використовують, гарантують заправку повітряних суден незабрудненим паливом та належної специфікації;

25) погоджувати з уповноваженим органом:

визначення місця розташування або розширення аеропорту (аеродрому), завдання на проєктування для розроблення проєктів будівництва нових і реконструкції діючих аеропортів (аеродромів) та зміни до них, що стосуються забезпечення безпеки польотів, в тому числі в частині можливості використання повітряного простору;

керівництво аеродрому (вертодрому) з підтвердними документами та, у разі наявності, оцінки з безпеки при відхиленні від вимог;

кандидатури відповідального керівника, особи, відповідальної за експлуатаційну діяльність та технічне обслуговування аеродрому (вертодрому), та особи, відповідальної за управління безпекою польотів, до призначення на посаду в установленому порядку (далі - відповідальні особи).

2. Суб’єкт, що надає послуги з управління на пероні, зобов’язаний:

до початку діяльності задекларувати таку діяльність;

виконувати вимоги нормативно-правових актів та сертифікаційних вимог;

виконувати директиви з безпеки;

провадити свою діяльність відповідно до змісту керівництва аеродрому;

розробляти процедури, що застосовуються у роботі, та погоджувати їх з експлуатантом аеродрому;

гарантувати, що персонал, задіяний у роботі, відповідно підготовлений;

повідомляти про зміни у декларації експлуатанта аеродрому та уповноважений орган;

повідомляти про події в галузі цивільної авіації експлуатанта аеродрому та уповноважений орган відповідно до авіаційних правил України;

допускати представників експлуатанта аеродрому та уповноваженого органу для проведення нагляду за діяльністю.

4. Порядок сертифікації аеродромів (вертодромів)

1. Процес сертифікації аеродромів (вертодромів) складається з 5 етапів:

1) етап попередньої зустрічі - установча нарада керівника (відповідальних осіб) експлуатанта аеродрому (вертодрому) з уповноваженим органом;

2) етап офіційної подачі та попередньої оцінки заявки - подача експлуатантом аеродрому (вертодрому) заявки з комплектом документів та попередня оцінка заявки уповноваженим органом на наявність всіх необхідних документів та відповідність заявки вимогам, встановленим цими Авіаційними правилами;

3) етап оцінки документації - формування уповноваженим органом плану проведення процесу сертифікації, формування робочої групи та аналіз наданого керівництва аеродрому (вертодрому) з письмовим повідомленням експлуатанта аеродрому (вертодрому) про виявлені невідповідності (у разі наявності) та усунення експлуатантом аеродрому (вертодрому) невідповідностей та/або надання до уповноваженого органу плану коригуючих дій, прийняття рішення уповноваженим органом про анулювання заявки для одержання сертифіката та додатка до сертифіката аеродрому (вертодрому);

4) етап проведення сертифікаційної перевірки - проведення сертифікаційної перевірки аеродрому (вертодрому) на місці з перевіркою на відповідність сертифікаційним вимогам, в ході та за результатами якої відповідно проводиться:

огляд стану аеродрому (вертодрому) та його обладнання на місці;

оформлення акта з повідомленням експлуатанта аеродрому (вертодрому);

отримання від експлуатанта аеродрому (вертодрому) звітів (планів) про усунення невідповідностей, виявлених під час сертифікаційної перевірки (у разі наявності);

проведення повторної інспекційної перевірки аеродрому (вертодрому) (у разі необхідності);

оформлення звіту з повідомленням експлуатанта аеродрому (вертодрому) (у разі проведення повторної інспекційної перевірки);

5) етап видачі сертифіката / відмови у видачі - прийняття уповноваженим органом рішення про видачу сертифіката або про відмову у видачі сертифіката з відповідним обґрунтуванням.

2. Попередня зустріч проводиться уповноваженим органом на підставі звернення експлуатанта аеродрому (вертодрому) до офіційної подачі ним заявки.

3. Заявка для одержання сертифіката та додатка до сертифіката аеродрому (вертодрому) подається експлуатантом аеродрому (вертодрому) за встановленою формою відповідно до додатка 1 до цих Авіаційних правил.

4. До заявки для одержання сертифіката та додатка до сертифіката аеродрому (вертодрому) додаються наступні документи:

керівництво аеродрому (вертодрому) з підтвердними документами (процедурами, керівницт-вами), на які є посилання, відповідно до структури, наведеної у додатку 2 до цих Авіаційних правил;

оцінка(и) з безпеки при відхиленні від вимог (у разі наявності);

заповнені форми погодження відповідальних осіб відповідно до додатка 3 до цих Авіаційних правил.

5. Заявка для одержання сертифіката та додатка до сертифіката аеродрому (вертодрому) та керівництво аеродрому (вертодрому) для аеродромів, які використовуються ПС тільки для виконання одного або декількох з таких видів польотів та/або робіт: випробувальних, демонстраційних, учбово-тренувальних, експлуатації аеротаксі, технічного обслуговування ПС, авіаційних робіт та вертодромів, можуть містити скорочений обсяг інформації в залежності від масштабу діяльності на аеродромі (вертодромі) та характеру виконуваних польотів.

6. Експлуатант аеродрому (вертодрому) є відповідальним за достовірність відомостей, викладених у заявці для одержання сертифіката та додатка до сертифіката аеродрому (вертодрому), а також доданих до заявки документів.

7. Попередня оцінка заявки для одержання сертифіката та додатка до сертифіката аеродрому (вертодрому) проводиться в десятиденний строк з дня її реєстрації уповноваженим органом. Уповноважений орган повинен у цей строк повідомити заявника про прийняття заявки до розгляду або відхилення заявки у разі невиконання вимог цих Авіаційних правил.

8. Оцінка документації проводиться протягом двох місяців після прийняття уповноваженим органом заявки до розгляду за результатами її попередньої оцінки.

9. За результатами оцінки документації уповноважений орган інформує експлуатанта аеродрому про виявлені невідповідності або їх відсутність.

10. У разі відхилення від чинних сертифікаційних вимог експлуатант аеродрому (вертодрому) готує оцінку з безпеки при відхиленні від вимог з розрахунком ризиків, що підтверджує можливість експлуатації аеродрому (вертодрому) з наявними відхиленнями за умови, що ці відхилення компенсуються введенням пом’якшувальних заходів та рівень безпеки польотів не знижується. Оцінка з безпеки при відхиленні від вимог додається до заявки для одержання сертифіката та додатка до сертифіката аеродрому (вертодрому) або у разі виявлення уповноваженим органом невідповідностей вимогам за результатами оцінки документації.

11. Якщо експлуатант аеродрому (вертодрому) не може усунути виявлені невідповідності за результатами оцінки документації, він повинен у двотижневий строк розробити та надати на погодження до уповноваженого органу план коригуючих дій. У разі відсутності зауважень щодо запропонованих експлуатантом аеродрому (вертодрому) коригуючих дій та строків їх виконання уповноважений орган у двотижневий строк розглядає та погоджує зазначений план.

У разі наявності зауважень щодо запропонованих експлуатантом аеродрому (вертодрому) коригуючих дій та строків їх виконання уповноважений орган не погоджує зазначений план з наданням у двотижневий строк обґрунтованих зауважень.

12. Експлуатант аеродрому (вертодрому) повинен доопрацювати та надати на повторне погодження до уповноваженого органу план коригуючих дій у двотижневий строк.

У разі відсутності зауважень щодо запропонованих експлуатантом аеродрому (вертодрому) коригуючих дій та строків їх виконання уповноважений орган у двотижневий строк розглядає та погоджує зазначений план.

У разі наявності зауважень щодо запропонованих експлуатантом аеродрому (вертодрому) коригуючих дій та строків їх виконання уповноважений орган не погоджує зазначений план та приймає у двотижневий строк обґрунтоване рішення про анулювання заявки для одержання сертифіката та додатка до сертифіката аеродрому (вертодрому).

Експлуатант аеродрому (вертодрому) може повторно подати заявку для одержання сертифіката та додатка до сертифіката аеродрому (вертодрому) в порядку, встановленому цими Авіаційними правилами.

13. Сертифікаційна перевірка аеродрому (вертодрому) проводиться уповноваженим органом у разі відсутності невідповідностей за результатами оцінки документації або після погодження уповноваженим органом плану коригуючих дій експлуатанта аеродрому (вертодрому).

14. Метою проведення сертифікаційної перевірки є визначення на місці відповідності аеродрому (вертодрому) сертифікаційним вимогам згідно з наданими експлуатантом аеродрому (вертодрому) документами, а також визначення складу і стану об’єктів аеродрому (вертодрому) та наземного обладнання, технічного оснащення, організації експлуатації аеродрому (вертодрому) і об’єктів, впровадження заходів системи управління, у тому числі системи управління безпекою польотів, забезпечення постійної підготовки персоналу відповідно до вимог нормативно-правових актів.

15. За результатами сертифікаційної перевірки аеродрому (вертодрому) протягом 1 місяця після її завершення оформлюється акт, у якому можуть надаватись рекомендації щодо поліпшення функціонування аеродрому (вертодрому) та, у разі наявності, вказуються невідповідності 1 та 2 рівня відповідно до класифікації, наведеної у главі 11 цього розділу.

16. Експлуатант аеродрому (вертодрому) зобов’язаний усунути невідповідності 1 рівня, вказані в акті, до видачі сертифіката та подати звіт про їх усунення.

17. Якщо експлуатант аеродрому (вертодрому) не може усунути невідповідності 2 рівня до дати видачі сертифіката, вони повинні бути ним оцінені та за необхідності пом’якшені коригуючими заходами. План усунення невідповідностей 2 рівня розробляється експлуатантом аеродрому (вертодрому) та надається на розгляд уповноваженому органу протягом 1 місяця після затвердження акта сертифікаційної перевірки. План усунення невідповідностей 2 рівня повинен бути погоджений уповноваженим органом у разі прийняття ним запропонованих експлуатантом аеродрому (вертодрому) коригуючих заходів та строків їх усунення у двотижневий строк після його отримання.

18. Звіт експлуатанта аеродрому (вертодрому) щодо усунення невідповідностей 1 рівня розглядається уповноваженим органом у двотижневий строк після його отримання. З метою перевірки усунення невідповідностей 1 рівня проводиться повторна інспекційна перевірка аеродрому (вертодрому) (у разі необхідності), за результатами якої складається звіт.

Перевірка усунення невідповідностей 2 рівня виконується під час здійснення нагляду за аеродромами (вертодромами) згідно з встановленими строками.

19. У разі порушення експлуатантом аеродрому (вертодрому) встановлених у плані проведення процесу сертифікації аеродрому (вертодрому) строків процес сертифікації продовжується на відповідний строк.

20. Заявка для одержання сертифіката та додатка до сертифіката аеродрому (вертодрому), за якою уповноваженим органом не прийнято рішення про видачу сертифіката протягом трьох місяців з дня проведення сертифікаційної перевірки у зв’язку з порушенням експлуатантом аеродрому етапів процесу сертифікації, анулюється.

21. У разі відсутності невідповідностей 1 рівня за результатами сертифікаційної перевірки та оформлення всіх передбачених підпунктом 4 пункту 1 цієї глави документів уповноважений орган у п’ятиденний строк приймає рішення про видачу сертифіката та видає сертифікат (додаток 4) з додатком до сертифіката (додаток 5 або 6 відповідно).

22. Сертифікат видається експлуатанту аеродрому (вертодрому) та є безстроковим.

23. За наявності невідповідностей 1 рівня, які не усунено до видачі сертифіката, уповноважений орган приймає рішення про відмову у видачі сертифіката з відповідним обґрунтуванням.

Експлуатант аеродрому (вертодрому) може повторно подати заявку для одержання сертифіката та додатка до сертифіката аеродрому (вертодрому) в порядку, встановленому цими Авіаційними правилами.

5. Декларація про початок діяльності суб’єкта, що надає послуги з управління на пероні

1. Управління діяльністю на пероні з метою регулювання руху ПС та транспортних засобів забезпечується експлуатантом аеродрому.

2. У разі значного обсягу руху та складних умов експлуатації аеродрому забезпечення послуг з управління на пероні може виконуватись окремим суб’єктом, що надає послуги з управління на пероні.

3. За 3 місяці перед початком надання послуг з управління на пероні суб’єкт, що надає послуги з управління на пероні, декларує наміри провадити таку діяльність на аеродромі та надає уповноваженому органу декларацію в довільній формі, яка містить, принаймні, наступні дані:

найменування суб’єкта, що надає послуги з управління на пероні, код згідно з Єдиним державним реєстром юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань (далі - ЄДРПОУ);

місцезнаходження суб’єкта, що надає послуги з управління на пероні, контактний номер телефону, еmail адреса;

запланована дата початку надання послуг з управління на пероні;

назва аеродрому(ів), на яких планується надання послуг з управління на пероні;

зобов’язання суб’єкта, що надає послуги з управління на пероні;

процедури, що застосовуватимуться під час роботи, погоджені з експлуатантом аеродрому;

інформація щодо підготовки персоналу (проходження навчання, сертифікати, свідоцтва).

4. Уповноважений орган за результатами розгляду декларації у місячний строк повідомляє суб’єкта, що надає послуги з управління на пероні, щодо можливості здійснення такої діяльності на аеродромі або надає обгрунтовану відмову у разі його невідповідності цим Авіаційним правилам.

6. Система управління експлуатанта аеродрому (вертодрому)

1. Експлуатант аеродрому (вертодрому) повинен впровадити та супроводжувати систему управління, поєднуючи її із системою управління безпекою польотів (SMS).

2. Система управління повинна містити:

1) чіткі обов’язки експлуатанта аеродрому (вертодрому), в тому числі керівника, відповідального за безпеку польотів;

2) опис усіх принципів і підходів експлуатанта аеродрому (вертодрому) щодо безпеки польотів, відображених у політиці з безпеки польотів, підписаній відповідальним керівником експлуатанта аеродрому (вертодрому);

3) процес визначення небезпек під час експлуатації аеродрому (вертодрому);

4) процес проведення аналізу, оцінки та зменшення ризиків для безпеки польотів під час експлуатації аеродрому;

5) перевірку ефективності забезпечення безпеки польотів експлуатанта аеродрому (вертодрому), враховуючи показники та цілі з безпеки польотів та підтвердження ефективності системи контролю ризиків для безпеки польотів;

6) процес визначення змін в організації експлуатанта аеродрому (вертодрому), системі управління експлуатанта аеродрому (вертодрому), інфраструктурі аеродрому або його експлуатації;

7) процес перегляду системи управління для визначення причин нестандартної діяльності системи управління безпекою польотів, наслідків цієї діяльності та усунення або пом’якшення таких причин;

8) програму підготовки персоналу;

9) засоби для обміну інформацією з безпеки польотів;

10) координацію системи управління безпекою польотів з планом заходів на випадок аварійної обстановки на аеродромі (далі - аварійний план аеродрому), координацію аварійного плану аеродрому з відповідними планами дій у надзвичайних ситуаціях інших організацій, які надають послуги на аеродромі;

11) процес контролю відповідності експлуатанта аеродрому (вертодрому) вимогам нормативно-правових актів.

3. Експлуатант аеродрому (вертодрому) повинен документувати всі процеси системи управління.

4. Система управління повинна бути пропорційна рівню організації та її діяльності, беручи до уваги небезпеку та ризики, що можуть бути спричинені цією діяльністю.

5. У випадку коли експлуатант аеродрому (вертодрому) має сертифікат провайдера аеронавігаційного обслуговування, система управління повинна включати всі види діяльності, вказані в цьому сертифікаті.

7. Ведення та зберігання записів

1. Експлуатант аеродрому (вертодрому) повинен впровадити систему ведення та зберігання записів, включаючи всі види діяльності, що він виконує.

2. Формат, порядок ведення та зберігання записів має бути визначений у керівництві аеродрому (вертодрому).

3. Записи мають бути захищені від пошкодження, внесення несанкціонованих змін і крадіжки відповідно до чинного законодавства.

4. Записи мають зберігатися протягом п’яти років, окрім наступних:

1) діючий сертифікат - до відмови або анулювання;

2) договори з іншими організаціями - протягом строку їх дії;

3) керівництво аеродрому (вертодрому), керівництва з експлуатації обладнання та систем, що використовуються на аеродромі (вертодромі),- протягом строку їх використання;

4) оцінки з безпеки - протягом строку дії обладнання, систем або процедур на аеродромі (вертодромі);

5) документація щодо навчання персоналу, результатів кваліфікаційних перевірок підготовки, підвищення кваліфікації персоналу, медичні записи, а також результати перевірок - протягом чотирьох років після закінчення їх застосування або закінчення терміну дії аудиту уповноваженим органом;

6) діючий реєстр виявлених небезпечних факторів.

8. Підготовка персоналу

1. Експлуатант аеродрому (вертодрому) має забезпечити підготовку персоналу, залученого до експлуатації, обслуговування та управління на аеродромі, та іншого персоналу, який працює без супроводження на робочій площі аеродрому або інших його робочих ділянках, в тому числі персоналу інших організацій, які надають послуги на аеродромі (вертодромі), та забезпечити постійну їх компетенцію.

2. Підготовка персоналу повинна:

включати початкову та періодичну підготовку, перепідготовку та продовження навчання;

відповідати функціям та завданням персоналу;

включати експлуатаційні процедури та вимоги до аеродрому, в тому числі вимоги до руху та експлуатації транспортних засобів на аеродромі.

3. Експлуатант аеродрому (вертодрому) повинен розробити та впровадити програму підготовки та перевірки кваліфікації персоналу, яка включає вимоги до початкової та періодичної підготовки, перепідготовки та продовження навчання персоналу, їх тривалості та оцінки компетентності персоналу, а також навчальні програми, що стосуються експлуатаційних процедур та вимог до аеродрому, в тому числі вимог до руху та експлуатації транспортних засобів на аеродромі.

4. Початкова підготовка має включати теоретичне та практичне навчання. Персонал, залучений до експлуатації, обслуговування та управління на аеродромі, та інший персонал, в тому числі інших організацій, які надають послуги на аеродромі, може виконувати свої обов’язки без нагляду та працювати без супроводження на робочій площі аеродрому або інших його робочих ділянках після успішного завершення початкової підготовки та оцінки його компетенції.

5. Періодичне навчання проводиться з інтервалом, що не перевищує 24 місяці з дати закінчення початкового навчання. Якщо періодичне навчання проводиться протягом останніх 3 календарних місяців інтервалу, новий період встановлюється з дати закінчення початкового навчання.

6. Перепідготовка виконується перед тим, як виконувати свої обов’язки без нагляду або без супроводження на робочій площі аеродрому або інших його робочих ділянках, коли вони не виконуються протягом періоду не менше 3 та не більше 12 місяців поспіль. У разі невиконання обов’язків понад 12 місяців поспіль такий персонал повинен пройти початкове навчання.

7. Продовження навчання виконується внаслідок змін умов експлуатаційної діяльності на аеродромі або призначення нових завдань (за потреби).

8. Перевірка кваліфікації персоналу здійснюється з інтервалом, що не перевищує 24 місяців з дати закінчення початкового навчання.

9. Експлуатант аеродрому (вертодрому) повинен залучати кваліфікованих, досвідчених інструкторів та експертів для впровадження програми підготовки.

10. Експлуатант аеродрому (вертодрому) повинен вести документацію щодо навчання персоналу, результатів кваліфікаційних перевірок для підтвердження відповідності вимогам цих Авіаційних правил та, у разі необхідності, надавати результати кваліфікаційних перевірок своєму персоналу або, якщо співробітник наймається іншим роботодавцем, надавати інформацію щодо його навчання та результатів кваліфікаційних перевірок новому роботодавцю.

9. Зміни

1. Експлуатант аеродрому (вертодрому) повинен попередньо погоджувати/повідомляти уповноважений орган про зміни, які стосуються:

даних у сертифікаті та додатку до сертифіката;

інформації в керівництві аеродрому (вертодрому) та керівництві з управління безпекою польотів на аеродромі (вертодромі);

інфраструктури аеродрому (вертодрому) та його обладнання;

експлуатації в умовах низької видимості;

процедури управління змінами.

2. Зміни, які потребують попереднього погодження з уповноваженим органом, можуть впроваджуватись тільки після їх погодження уповноваженим органом у порядку, визначеному процедурою управління змінами.

3. Експлуатант аеродрому (вертодрому) надає уповноваженому органу підтвердні матеріали щодо змін, які потребують попереднього погодження, в залежності від їх класу, за один та за три місяці до запровадження таких змін відповідно.

4. Уповноважений орган визначає необхідність проведення інспекційної перевірки за напрямами, що стосуються запропонованих змін.

5. За результатами інспекційної перевірки або на підставі розгляду наданих підтвердних документів, що стосуються запропонованих змін, уповноважений орган інформує експлуатанта аеродрому (вертодрому) у строк, визначений процедурою управління змінами, про їх відповідність або невідповідність цим Авіаційним правилам.

Якщо погоджена уповноваженим органом зміна впливає на дані сертифіката та/або додатка до нього, уповноважений орган приймає рішення про внесення змін до сертифіката та/або додатка до нього.

6. Порядок визначення експлуатантом аеродрому (вертодрому) змін, які потребують попереднього погодження з уповноваженим органом, наведено у додатку 7 до цих Авіаційних правил.

7. Порядок повідомлення про зміни, які не потребують попереднього погодження з уповноваженим органом згідно з пунктом 1 цієї глави, визначається експлуатантом аеродрому (вертодрому) у процедурі управління змінами.

8. Процедура управління змінами повинна включати опис змін, порядок їх впровадження, оцінки, обліку та відповідну підтвердну документацію та бути схвалена уповноваженим органом до видачі сертифіката.

10. Організація постійного нагляду

1. Уповноважений орган здійснює постійний нагляд за діяльністю сертифікованих аеродромів (вертодромів) та суб’єктів, що надають послуги з управління на пероні (у разі наявності), згідно з програмою з нагляду з метою визначення відповідності аеродромів (вертодромів) даним, зазначеним у додатку до сертифіката, та підтримання їх діяльності на рівні сертифікаційних вимог шляхом проведення інспекційних перевірок.

2. Постійний нагляд здійснюється з дати видачі сертифіката.

3. Для кожного сертифікованого аеродрому (вертодрому) уповноважений орган складає програму з нагляду у відповідному періоді, що складає не більше 48 місяців.

4. Програма з нагляду розробляється уповноваженим органом протягом місяця з дати видачі сертифіката та надається на погодження експлуатанту аеродрому (вертодрому).

5. Програма з нагляду на наступний період розробляється та затверджується після повного виконання попередньої програми нагляду.

6. Передбачені такі види нагляду:

планові інспекційні перевірки, що визначені програмою з нагляду, затвердженою уповноваженим органом та погодженою експлуатантом аеродрому (вертодрому);

позапланові інспекційні перевірки, що проводяться за окремою програмою перевірки залежно від підстав її проведення.

7. Експлуатант аеродрому (вертодрому) не менш ніж за 10 днів повідомляється про проведення планової інспекційної перевірки.

8. Позапланова інспекційна перевірка проводиться у разі:

зниження рівня безпеки польотів;

невідповідності аеродрому (вертодрому) в процесі його експлуатації чинним сертифікаційним вимогам, даним у сертифікаті та додатку до сертифіката та іншим нормативно-правовим актам;

впровадження змін, які потребують попереднього погодження з уповноваженим органом (у разі необхідності).

9. Про проведення позапланової інспекційної перевірки уповноважений орган повідомляє експлуатанта аеродрому (вертодрому) за 3 дні до проведення перевірки.

10. За результатами проведених інспекційних перевірок протягом 1 місяця уповноваженим органом складається акт, в якому можуть надаватися рекомендації щодо поліпшення функціонування аеродрому (вертодрому) та, у разі наявності, зазначаються невідповідності 1 та 2 рівня відповідно до класифікації, наведеної у главі 11 цього розділу.

11. Невідповідності, висновки, коригуючі дії

1. Уповноважений орган для забезпечення сертифікації та нагляду відповідно цих Авіаційних правил повинен мати систему, що забезпечує проведення аналізу виявлених невідповідностей з метою визначення їх впливу на безпеку польотів.

2. Уповноваженим органом встановлюється невідповідность 1 рівня під час виявлення будь-якої суттєвої невідповідності сертифікаційним вимогам, керівництву аеродрому (вертодрому) або процедурам експлуатанта аеродрому (вертодрому), суб’єкта, що надає послуги з управління на пероні, яка не узгоджується з сертифікатом та додатком до нього, декларацією або з заявкою для одержання сертифіката та додатка до сертифіката аеродрому (вертодрому) і яка зменшує безпеку польотів або створює серйозну загрозу безпеці польотів.

3. До невідповідностей 1 рівня належать:

недопущення державних інспекторів та осіб, уповноважених на проведення перевірки уповноваженого органу (далі - державні інспектори), на аеродром (вертодром) та до інфраструктури будівель і споруд експлуатанта аеродрому (вертодрому) або суб’єкта, що надає послуги з управління на пероні, після двох письмових запитів;

встановлення факту надання експлуатантом аеродрому (вертодрому) недостовірних документів та/або інформації;

встановлення факту неналежного використання аеродрому (вертодрому);

непризначення відповідального керівника експлуатанта аеродрому (вертодрому).

4. До невідповідностей 2 рівня уповноважений орган повинен відносити будь-яку суттєву невідповідність сертифікаційним вимогам, керівництву аеродрому (вертодрому) або процедурам експлуатанта аеродрому (вертодрому), суб’єкта, що надає послуги з управління на пероні, яка не узгоджується з сертифікатом та додатком до нього, декларацією або заявкою для одержання сертифіката та додатка до сертифіката аеродрому (вертодрому) і яка може знизити рівень безпеки польотів або бути небезпечною.

5. Невідповідності 2 рівня, які не можуть бути усунені до дати видачі сертифіката, повинні бути оцінені експлуатантом аеродрому (вертодрому) та за необхідності пом’якшені коригуючими заходами. План усунення невідповідностей 2 рівня повинен бути погоджений уповноваженим органом у разі прийняття ним запропонованих експлуатантом аеродрому (вертодрому) коригуючих заходів та строків їх усунення.

6. У разі якщо експлуатант аеродрому (вертодрому) не в змозі надати на розгляд уповноваженому органу прийнятний план усунення невідповідностей 2 рівня або виконати коригуючі дії у визначений ним строк чи строки, встановлені уповноваженим органом, невідповідності відносять до 1 рівня.

7. У разі виявлення невідповідностей 1 рівня уповноважений орган повинен вжити заходи відповідно до глави 12 цього розділу.

8. Уповноважений орган повинен вести облік усіх невідповідностей, які були віднесені до 1 рівня та щодо усунення яких необхідно вжити заходів, а також усіх коригуючих дій та даних про заходи щодо усунення таких невідповідностей.

12. Заходи впливу

1. У разі виявлення невідповідності сертифікаційним вимогам та даним сертифіката та додатка до нього уповноважений орган може застосувати один з таких заходів:

обмежити умови експлуатації аеродрому (вертодрому);

припинити дію сертифіката та додатка до нього;

анулювати сертифікат та додаток до нього.

2. Рішення про припинення дії сертифіката та додатка до нього приймається уповноваженим органом, якщо під час інспекційної перевірки виявлені невідповідності 1 рівня.

3. Рішення про анулювання сертифіката та додатка до нього приймається уповноваженим органом у разі неусунення виявлених невідповідностей 1 рівня протягом трьох місяців з дати припинення дії сертифіката та додатка до нього.

4. Експлуатант аеродрому повинен у місячний строк після закінчення строку усунення невідповідності 2 рівня, встановленого в акті, надати уповноваженому органу звіт з підтвердними матеріалами щодо їх усунення.

5. Відновлення дії сертифіката, дію якого припинено, та додатка до нього здійснюється уповноваженим органом після надання підтвердження усунення невідповідностей, через які дію сертифіката та додатка до нього було припинено. У разі позитивної оцінки наданих матеріалів уповноважений орган у п’ятиденний строк приймає рішення про відновлення дії сертифіката та додатка до нього.

6. Анульований сертифікат та додаток до нього не підлягає відновленню. Сертифікація аеродрому (вертодрому) у разі анулювання сертифіката та додатка до нього проводиться у відповідності до вимог, визначених цим розділом.

7. У разі виявлення невідповідності суб’єкта, що надає послуги з управління на пероні, вимогам, визначеним цими Авіаційними правилами, та даним, вказаним у декларації, уповноважений орган повідомляє суб’єкта, що надає послуги з управління на пероні, про таку невідповідність та неможливість подальшого здійснення діяльності.

8. Оскарження рішень уповноваженого органу здійснюється у визначеному законодавством України порядку.

13. Продовження дії сертифіката та додатка до сертифіката аеродрому (вертодрому)

1. Сертифікат та додаток до сертифіката аеродрому (вертодрому) продовжують діяти за умови, якщо:

експлуатант аеродрому (вертодрому) відповідає вимогам, визначеним цими Авіаційними правилами, і даним сертифіката та додатка до сертифіката аеродрому (вертодрому);

уповноважений орган при здійсненні нагляду визначає постійне дотримання вимог цих Авіаційних правил;

сертифікат та додаток до сертифіката аеродрому (вертодрому) не були анульовані або експлуатант аеродрому (вертодрому) не відмовився від нього.

2. Декларація суб’єкта, що надає послуги з управління на пероні, продовжує діяти за умови, якщо:

суб’єкт, що надає послуги з управління на пероні, відповідає вимогам, визначеним цими Авіаційними правилами, і даним, вказаним у декларації;

уповноважений орган та експлуатант аеродрому (вертодрому) контролюють постійне дотримання вимог цих Авіаційних правил;

декларація не була відкликана суб’єктом, що надає послуги з управління на пероні, або уповноваженим органом повідомлено про відповідність декларації цим Авіаційним правилам.

14. Припинення діяльності експлуатанта аеродрому (вертодрому)

1. Експлуатант аеродрому (вертодрому), який має намір припинити діяльність на аеродромі, повинен:

повідомити уповноважений орган у найстисліший строк;

надати таку інформацію необхідним постачальникам послуг аеронавігаційної інформації;

повернути сертифікат та додаток до сертифіката аеродрому (вертодрому) уповноваженому органу;

переконатися, що було вжито усіх необхідних заходів з метою запобігання ненавмисному використанню аеродрому (вертодрому) екіпажем повітряного судна.

2. У разі відмови від сертифіката та додатка до сертифіката аеродрому (вертодрому) або якщо сертифікат та додаток до сертифіката аеродрому (вертодрому) анульовано, експлуатант аеродрому (вертодрому) повертає їх до уповноваженого органу у десятиденний строк з дня прийняття відповідного рішення.

Начальник управління -

державний інспектор

з авіаційного нагляду

за безпекою авіації

управління аеродромів

та аеропортів

Г. Голодняк


Додаток 1

до Авіаційних правил України

«Правила сертифікації цивільних

аеродромів України»

(пункт 3 глави 4 розділу II)

ЗАЯВКА

ДЛЯ ОДЕРЖАННЯ СЕРТИФІКАТА ТА ДОДАТКА ДО СЕРТИФІКАТА АЕРОДРОМУ (ВЕРТОДРОМУ) 


Додаток 2

до Авіаційних правил України

«Правила сертифікації цивільних

аеродромів України»

(пункт 4 глави 4 розділу II)

СТРУКТУРА

керівництва аеродрому (вертодрому)

1. Керівництво аеродрому (вертодрому) має складатись з п’яти частин:

Частина A - Загальна інформація.

Частина B - Вимоги до систем управління, кваліфікації та підготовки персоналу.

Частина C - Особливості місця розташування аеродрому (вертодрому).

Частина D - Відомості про особливості аеродрому (вертодрому), що передаються до служби аеронавігаційної інформації.

Частина E - Особливості експлуатаційних процедур аеродрому (вертодрому), його обладнання та заходів безпеки.

2. Керівництво аеродрому (вертодрому) повинно мати наступну структуру:

«Частина A - Загальні положення.

0. Адміністрування та контроль керівництва аеродрому (вертодрому).

0.1. Вступ.

0.1.1./0.1.2. Зобов’язання відповідального керівника експлуатанта аеродрому (вертодрому).

0.1.3. Зміст та короткий опис розділів, їх вміст, застосування та використання.

0.1.4. Визначення термінів та скорочень.

0.2. Система внесення змін та ревізій.

0.2.1. Інформація про особу (осіб), відповідальних за внесення змін та ревізій.

0.2.2. Перелік змін та ревізій.

0.2.3. Заборона внесення рукописних змін або ревізій, окрім випадків, що вимагають негайного внесення змін або ревізій в інтересах безпеки.

0.2.4. Опис нумерації сторінок або абзаців, а також дата набрання ними чинності.

0.2.5. Перелік діючих сторінок.

0.2.6. Перелік діючих змін.

0.2.7. Тимчасові зміни.

0.2.8. Перелік утримувачів примірників керівництва аеродрому (вертодрому).

1. Загальна інформація.

1.1. Мета та сфера застосування керівництва аеродрому (вертодрому).

1.2. Вимоги до сертифіката, а також до керівництва аеродрому (вертодрому).

1.3. Умови використання аеродрому (вертодрому) його користувачами.

1.4. Обов’язки експлуатанта аеродрому (вертодрому); права уповноваженого органу та роз’яснення персоналу щодо проведення сертифікаційних та інспекційних перевірок уповноваженим органом.

1.4.1. Обов’язки експлуатанта аеродрому (вертодрому).

1.4.2. Вимоги до відповідального керівника.

1.4.3. Права уповноваженого органу.

1.4.4. Роз’яснення персоналу щодо проведення сертифікаційних та інспекційних перевірок уповноваженим органом.

Частина B - Вимоги до систем управління, кваліфікації та підготовки персоналу

2. Опис системи управління.

2.1. Організація та розподіл обов’язків.

2.2. Опис системи управління безпекою польотів.

2.3. Контроль за дотриманням виконання усіх дій у відповідності до процедур.

2.4. Опис системи управління якістю для надання аеронавігаційних даних та аеронавігаційної інформації.

2.5. Процедури звітування про події уповноваженому органу.

2.6. Процедура щодо контролю за забороною використання алкоголю, психотропних речовин та ліків.

2.7. Процедура з експлуатаційної безпеки.

2.8. Опис методів та порядку реєстрації операцій ПС.

3. Підготовка персоналу та перевірка його кваліфікації.

3.1. Програма підготовки персоналу.

3.2. Програма перевірки компетенції персоналу.

Частина C - Особливості місця розташування аеродрому (вертодрому).

4. Опис місця розташування аеродрому (вертодрому).

4.1. План, що відображає відстань від аеродрому (вертодрому) до найближчого населеного пункту.

4.2. Детальні карти та плани аеродрому (вертодрому), що показують його розташування та межі, основні об’єкти інфраструктури, розташування контрольної точки аеродрому (вертодрому), розташування злітно-посадкової смуги, зон TLOF/FATO, руліжних доріжок та перонів, візуальні та невізуальні засоби заходу на посадку та метеообладнання.

4.3. План, що відображає розміщення будь-яких аеродромних споруд та обладнання за межами аеродрому (наземних засобів зв’язку, навігації та спостереження та ССО).

4.4. Опис фізичних характеристик аеродрому (вертодрому), профілю місцевості, візуальних та невізуальних засобів заходу на посадку, а також інформації щодо розрахункової температури повітря в районі аеродрому (вертодрому), типу штучного покриття та його несучої спроможності, рівня необхідного пожежного захисту, наземних засобів та основних перешкод.

4.5. Опис випадків відхилень від вимог.

4.6. Опис видів експлуатації, які дозволені на аеродромі (вертодромі).

Частина D - Відомості про особливості аеродрому (вертодрому), що передаються до служби аеронавігаційної інформації.

5. Служба аеронавігаційної інформації володіє відповідною інформацією, а також існують процедури для розповсюдження загальної інформації, включно із наступним:

5.1. Назва аеродрому (вертодрому).

5.2. Розміщення аеродрому (вертодрому).

5.3. Географічні координати контрольної точки аеродрому (вертодрому) в системі WGS-84.

5.4. Перевищення та хвиля геоїда аеродрому (вертодрому).

5.5. Перевищення та хвиля геоїда кожного порогу ЗСП, перевищення кожного кінця ЗПС і будь-яких точок значного підвищення або пониження уздовж ЗПС, а також найбільше перевищення зони приземлення ЗПС, призначеної для точних заходів на посадку, перевищення зон TLOF/FATO.

5.6. Розрахункова температура повітря в районі аеродрому (вертодрому).

5.7. Докладна інформація щодо аеродромного маяка.

5.8. Інформація щодо керівника експлуатанта аеродрому (вертодрому) та його контактні дані (прізвище, власне ім’я та по батькові (за наявності), телефон, адреса електронної пошти), за якими з експлуатантом аеродрому (вертодрому) можливо зв’язатися у будь-який момент.

6. Розміри аеродрому (вертодрому) та пов’язана інформація, включно із наступним:

6.1. ЗПС - істинний азимут, цифрове позначення, довжина, ширина, розташування зміщеного порогу ЗПС, ухил, тип поверхні, тип ЗПС, а для ЗПС, обладнаної для точних заходів на посадку, наявність зони, вільної від перешкод. Розміри зон TLOF/FATO, зони безпеки.

6.2. Довжина, ширина, тип поверхні штучних та ґрунтових елементів аеродрому (вертодрому).

6.3. Візуальні засоби для схем заходу на посадку, тип системи вогнів наближення і системи візуальної індикації глісади; маркування та система вогнів ЗПС, зон TLOF/FATO, руліжних доріжок і перонів, інші візуальні засоби орієнтації та управління на руліжних доріжках і перонах, розташування і тип системи візуальної стиковки з телескопічним трапом; наявність резервного джерела живлення для вогнів.

6.4. Розташування будь-яких аеродромних місць перевірки VOR.

6.5. Розташування та позначення стандартних маршрутів руління.

6.6. Географічні координати кожного порога, відповідних точок осьової лінії руліжної доріжки, місць стоянки, зон TLOF/FATO.

6.7. Географічні координати та перевищення вершини істотних перешкод в зонах заходження на посадку і зльоту, в зоні польотів по колу і в околицях аеродрому/вертодрому (у вигляді карт).

6.8. Тип штучного покриття та його несуча спроможність:

зазначена за методом «класифікаційне число повітряного судна - класифікаційне число покриття аеродрому (АCN-PCN)»;

максимальна допустима маса ПС для вертодрому.

6.9. Місце розміщення майданчиків передпольотної перевірки висотомірів та їх перевищення.

6.10. Наявні дистанції.

6.11. Контактні дані (номера телефону/еmail) відповідального на аеродромі (вертодромі) за видалення повітряних суден, що втратили спроможність рухатися, інформацію щодо можливості видалення повітряних суден, що втратили спроможність рухатися (найбільший тип повітряного судна).

6.12. Необхідний рівень пожежного захисту; види та кількість засобів пожежогасіння на аеродромі (вертодромі).

6.13. Випадки відхилення від вимог.

Частина E - Особливості експлуатаційних процедур аеродрому (вертодрому), його обладнання та заходів безпеки.

7. Звітування аеродрому (вертодрому), включно з:

7.1. Системою та порядком повідомлення про зміни аеронавігаційної інформації, зазначеної в збірнику AIP, а також інформування через NОТАМ та ведення обліку таких звітів.

7.2. Порядком та періодичністю перевірки аеронавігаційних даних, включно із сферами, що підлягають перевірці (перелічують, що є підставою для внесення змін до збірника АІР або видання NOTAM).

8. Процедури доступу на робочу площу аеродрому (вертодрому), включно з:

8.1. Координацією щодо питань авіаційної безпеки.

8.2. Запобіганням несанкціонованого проникнення до аеродрому (вертодрому).

9. Процедури інспекції, оцінювання та звітування щодо стану елементів аеродрому (вертодрому) та інших експлуатаційних зон та обладнання, включно з:

9.1. Механізмами і засобами підтримки зв’язку з органом обслуговування повітряного руху при проведенні інспекції.

9.2. Контрольними переліками (чек-листами) проведення інспекційних перевірок, журналами реєстрації інспекцій та іншими записами.

9.3. Періодичністю та тривалістю проведення інспекцій, результатами перевірок та вжитими подальшими діями.

10. Процедури інспекції, а також планового та аварійного обслуговування візуальних та невізуальних засобів заходу на посадку та електротехнічної системи аеродрому (вертодрому), включно з:

10.1. Контрольними переліками (чек-листами) проведення інспекційних перевірок, журналами реєстрації інспекцій та іншими записами.

10.2. Періодичністю та тривалістю проведення інспекцій, їх результатами та вжитими подальшими діями.

11. Процедури щодо експлуатації, технічного обслуговування та ремонту, процедури з усунення несправностей та інспекції аеродромного обладнання.

12. Процедури:

12.1. Технічного обслуговування робочої площі аеродрому, включно з ШЗПС, ГЗПС, льотними смугами та дренажною системою аеродрому, елементів вертодрому.

12.2. Експлуатації аеродромних покриттів з перевантаженням.

13. Процедури щодо безпечного проведення робіт на аеродромі (вертодромі), включно з:

13.1. Координацією, плануванням та безпечним проведенням робіт з будівництва та технічного обслуговування (включаючи аварійні (першочергові) роботи).

13.2. Механізмами та засобами зв’язку з органами управління повітряним рухом під час проведення таких робіт.

14. Процедури щодо управління діяльністю на пероні, включно з:

14.1. Домовленістю щодо передачі повітряних суден між органами управління повітряним рухом та структурним підрозділом (суб’єктом), що займається управлінням діяльністю на пероні.

14.2. Розподілом місць стоянки повітряних суден.

14.3. Порядком запуску двигунів та наданням дозволу на буксирування повітряних суден.

14.4. Послугами супроводу (маршалінгу) та «follow-me».

14.5. Організацією регулювання руху ПС та транспортних засобів на землі.

15. Процедури щодо управління безпекою на пероні, включно з:

15.1 Захистом від дії реактивного струменя.

15.2 Дотриманням техніки безпеки під час операцій заправки повітряних суден паливом.

15.3 Попередженням пошкоджень сторонніми предметами (FOD), у тому числі під час прибирання (підмітання) та очистки перону.

15.4 Моніторингом дотримання персоналом, що працює на пероні, процедур щодо забезпечення безпеки.

16. Процедури щодо контролю транспортних засобів, що працюють в безпосередній близькості від робочої площі аеродрому або в зоні маневрування, поблизу зон TLOF/FATO, в тому числі контролю за дотриманням правил дорожнього руху, правил проїзду, обмеження швидкості, та способу видачі водійських посвідчень, та заходи впливу у разі порушення вимог.

17. Процедури управління небезпеками, що створюються представниками живої природи, з оцінюванням небезпек та впровадження плану управління небезпеками, що створюються представниками живої природи, заповнення відповідних форм та надання інформації до збірника АІР.

18. Процедури:

18.1 Контролю та моніторингу перешкод в межах аеродрому (вертодрому) та поза його межами, повідомлення щодо характеру та місця розташування перешкод уповноваженому органу, включаючи внесення поправок до збірника АІР.

18.2 Моніторингу та мінімізації небезпек, пов’язаних з людським чинником та землекористуванням на приаеродромній території.

Необхідно зазначити також контрольні переліки (чек-листи) проведення інспекційних перевірок, журнали реєстрації інспекцій та інші записи; періодичність та тривалість проведення інспекцій, їх результати та вжиті подальші дії.

19. План заходів на випадок аварійної ситуації на аеродромі (вертодромі) (Аварійний план аеродрому (вертодрому)), включно з:

19.1 Реагуванням на випадок аварійних ситуацій, що виникають на аеродромі (вертодромі) та на прилеглій до нього території.

19.2 Випробування аеродромних (вертодромних) засобів та обладнання аеродрому (вертодрому) (опис випробувань аеродромних засобів і обладнання), що повинні використовуватися в аварійній ситуації, включаючи дані про частоту проведення таких випробувань.

19.3 Тренування для перевірки плану заходів на випадок аварійної ситуації на аеродромі (вертодромі) та їх періодичність.

20. Аварійно-рятувальні засоби, включно з описом об’єктів, обладнання, спорядження, персоналу та процедур в частині їх відповідності вимогам пожежної безпеки.

21. План видалення ПС, що втратили здатність рухатися, включаючи відповідні угоди, обладнання та процедури щодо його впровадження.

22. Процедури щодо поводження та зберігання палива та небезпечних вантажів на аеродромі/вертодромі, включно з:

22.1. Обладнанням, спеціальними зонами, призначеними для зберігання, порядком доставки, дозуванням, транспортуванням та заходами безпеки.

22.2. Якість та правильність специфікацій авіаційного палива, періодичність проведення аудитів та інспекцій, ведення контрольних переліків, відбір проб та облік.

23. Процедура експлуатації аеродрому в умовах низької видимості (при наявності).

24. Процедури щодо експлуатації в зимових умовах, включно із планом зимового утримання аеродрому (вертодрому) з описом наявних засобів та відповідних угод.

25. Процедури щодо експлуатації в складних погодних умовах.

26. Процедури експлуатації в нічних умовах.

27. Процедури захисту місць розміщення радіолокаційних та радіонавігаційних засобів, встановлених на аеродромі (вертодромі), контроль за їх діяльністю та наземне технічне обслуговування.

28. Процедура експлуатації аеродрому повітряним судном з більшою кодовою літерою (при наявності).

29. Процедура щодо дотримання правил пожежної безпеки на аеродромі (вертодромі).».

3. Зміст керівництва аеродрому (вертодрому) залежить від розмірів аеродрому (вертодрому) та масштабів діяльності на ньому. На великих аеродромах (вертодромах) інформацію щодо експлуатації аеродрому (вертодрому) можна зазначати в окремих процедурах та наводити посилання на них в керівництві аеродрому (вертодрому). Якщо будь-які розділи керівництва аеродрому (вертодрому) не застосовуються, необхідно використовувати систему нумерацїї, зазначену у пункті 2 цього додатка.


Додаток 3

до Авіаційних правил України

«Правила сертифікації цивільних

аеродромів України»

(пункт 4 глави 4 розділу II)

ІНФОРМАЦІЯ

Додаток 4

до Авіаційних правил України

«Правила сертифікації цивільних

аеродромів України»

(пункт 21 глави 4 розділу II)

СЕРТИФІКАТ

Додаток 5

до Авіаційних правил України

«Правила сертифікації цивільних

аеродромів України»

(пункт 21 глави 4 розділу II)

ДОДАТОК ДО СЕРТИФІКАТА № АП 00-00

APPENDIX TO CERTIFICATE

Додаток 6

до Авіаційних правил України

«Правила сертифікації цивільних

аеродромів України»

(пункт 21 глави 4 розділу II)

ДОДАТОК ДО СЕРТИФІКАТА № АП 00-00

APPENDIX TO CERTIFICATE


Додаток 7

до Авіаційних правил України

«Правила сертифікації цивільних

аеродромів України»

(пункт 6 глави 9 розділу II)

ПОРЯДОК

визначення експлуатантом аеродрому (вертодрому) змін

1. У разі виникнення на аеродромі (вертодромі) змін експлуатант аеродрому (вертодрому) відповідно до процедури управління змінами повинен їх оцінити.

2. Кожна зміна повинна бути ідентифікована, визначено її клас, встановлено масштаб зміни та виконано її оцінку.

3. Порядок оцінки змін складається з:

1) визначення необхідності впровадження зміни;

2) визначення особи, відповідальної за впровадження зміни, та зацікавлених сторін, яких стосується запланована зміна;

3) оцінка зміни;

4) визначення критеріїв оцінки та розрахунок ризиків;

5) розробка пом’якшувальних заходів;

6) надання відповідної заявки до уповноваженого органу;

7) отримання погодження від уповноваженого органу;

8) впровадження зміни;

9) доведення до зацікавлених сторін впровадженої зміни;

10) моніторинг діяльності зі зміною.

4. Залежно від масштабу зміни поділяються на значні і незначні.

5. Розподіл змін до значних/незначних виконує експлуатант аеродрому (вертодрому) із зазначенням такої інформації в процедурі управління змінами.

6. Експлуатантом аеродрому (вертодрому) повинні бути встановлені такі класи змін:

1) зміна класу 1 - до такої зміни відносяться зміни значного масштабу, які вимагають попереднього погодження уповноваженим органом. Матеріали щодо запропонованої зміни надаються на погодження уповноваженим органом за три місяці до її запровадження;

2) зміна класу 1 А - до такої зміни відносяться зміни незначного масштабу, які вимагають попереднього погодження уповноваженим органом. Матеріали щодо запропонованої зміни надаються на погодження уповноваженим органом за один місяць до її запровадження;

3) зміна класу 2 - до такої зміни відносяться зміни значного масштабу, які не вимагають попереднього погодження уповноваженим органом. Експлуатант аеродрому (вертодрому) за один місяць до їх запровадження інформує уповноважений органо та, у разі відсутності зауважень від уповноваженого органу, може запроваджувати такі зміни;

4) зміна класу 3 - до такої зміни відносяться зміни незначного масштабу, які не вимагають попереднього погодження уповноваженим органом. Експлуатант аеродрому (вертодрому) щорічно у першому кварталі року повідомляє уповноважений орган про такі зміни.


ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Державної авіаційної

служби України

01 квітня 2021 року № 536

ЗМІНИ

до Правил сертифікації аеропортів

1. Пункт 1.2 глави 1 викласти в такій редакції:

«1.2. Правила встановлюють єдиний порядок і процедури сертифікації суб’єктів аеропортової діяльності.».

2. У главі 2:

у пункті 2.1. слова «аеропортів та інших» виключити;

у підпункті 2.1.1 пункту 2.1 слова «аеропортів та інших» виключити.

3. У главі 3:

1) у пункті 3.5:

у підпунті 3.5.1 слово та цифри «(додатки 11, 12)» замінити словом та цифрами «(додаток 12)»;

підпункт 3.5.3 викласти в такій редакції:

«3.5.3. Уперше Сертифікат видається САД строком на один рік, надалі строком до трьох років.»;

підпункт 3.5.5 виключити.

У зв’язку з цим підпункти 3.5.6-3.5.8 вважати відповідно підпунктами 3.5.5-3.5.7;

2) у пункті 3.6:

у підпункті 3.6.1. слова «аеропортів та інших» виключити;

у підпункті 3.6.9 слово «аеропортів» замінити словом «САД».

6. У додатках:

1) додаток 1 викласти в новій редакції, що додається;

2) в абзацах десятому - дванадцятому додатка 5 слова «Сертифіката аеропорту або» виключити;

3) додаток 11 виключити.

У зв’язку з цим додатки 12, 13 вважати відповідно додатками 11, 12.

Начальник управління

аеродромів та аеропортів

Г. Голодняк


Додаток 1

до Правил сертифікації аеропортів

(підпункту 2.1.5 пункту 2.1 глави 2)

ВИДИ

аеропортової діяльності, що підлягають сертифікації

Сертифікації підлягає така діяльність з наземного забезпечення польотів:

авіапаливозабезпечення авіаційних перевезень і робіт - комплекс заходів, спрямований на забезпечення експлуатації та обслуговування ПС кондиційними авіаційними ПММ і спеціальними рідинами, приймання, збереження, підготовку та видачу на заправлення, заправлення ПС авіаційними ПММ і спеціальними рідинами, здійснення контролю якості авіаційних ПММ та інші заходи з контролю кількісних та (чи) якісних характеристик (властивостей) авіаційних ПММ на етапах авіапаливозабезпечення авіаційних перевезень;

забезпечення обслуговування пасажирів, багажу, пошти і вантажів - комплекс заходів в аеропорту щодо реєстрації та оформлення пасажирів, їх посадки та висадки, оформлення перевізної документації, обробки багажу, пошти і вантажів, їх навантаження (розвантаження) на борт (з борту) ПС з метою їх перевезення за заявленим маршрутом за умови дотримання вимог АБ, БП, забезпечення перевезення небезпечних та спеціальних вантажів, захисту здоров’я пасажирів;

наземне адміністрування в аеропорту - послуги екіпажам, представникам авіакомпаній, представництвам та іншим суб’єктам в офісному обслуговуванні, зв’язку, взаєморозрахунках та інших послугах, пов’язаних із взаємодією в аеропорту;

обслуговування на пероні та місцях стоянок ПС - комплекс заходів щодо супроводження, руління та буксирування ПС перед вильотом та після прильоту, надання послуг із завантаження та розвантаження, включаючи бортове харчування (кетерінг), миття, зняття зледеніння та інше.

До об’єктів, обладнання та авіаційної наземної техніки, що підлягають обов’язковій сертифікації відповідно до окремих правил сертифікації, належать:

аеродром;

світлосигнальне обладнання аеродромів;

радіотехнічне обладнання;

метеорологічне обладнання, що встановлене на аеродромі;

авіаційні паливно-мастильні матеріали та спеціальні рідини.


Документи та файли

Сигнальний документ — f506261n518.doc
Сигнальний документ — f506261n516.docx
Сигнальний документ — f506261n515.docx
Сигнальний документ — f506261n514.docx
Сигнальний документ — f506261n513.docx

Публікації документа

 • Офіційний вісник України від 25.05.2021 — 2021 р., № 39, стор. 210, стаття 2343, код акта 104833/2021

= завантажити законодавчий акт, актуальний на поточний час =
<< | >>

Державіаслужба України:

 1. НАКАЗ від 10.02.2022 № 226 "Про врахування висловлених органом державної реєстрації зауважень до наказу Державної авіаційної служби України від 09 грудня 2021 року № 1920". Державіаслужба України. 2022 рікк
 2. НАКАЗ від 08.02.2021 № 207 "Про затвердження Змін до Авіаційних правил України «Порядок надання і анулювання прав на експлуатацію повітряних ліній»". Державіаслужба України. 2021 рікк
 3. НАКАЗ від 23.04.2021 № 645 "Про затвердження Авіаційних правил України «Технічні вимоги та адміністративні процедури для сертифікації та експлуатації наземних засобів зв’язку, навігації та спостереження в цивільній авіації України»". Державіаслужба України. 2021 рікк
 4. НАКАЗ від 25.05.2021 № 826 "Про затвердження Змін до деяких наказів Державної авіаційної служби України". Державіаслужба України. 2021 рікк
 5. до. Державіаслужба України. 2021 рікк
 6. НАКАЗ від 30.04.2021 № 700 "Про затвердження Авіаційних правил України «Вимоги до провайдерів аеронавігаційного обслуговування, провайдерів послуг дизайну процедур польотів, провайдерів аеронавігаційних даних та до системи сертифікації та нагляду за ними» та Змін до Авіаційних правил України «Порядок сповіщення про події в галузі цивільної авіації, розгляду отриманої інформації, її аналізу та вжиття відповідних заходів»". Державіаслужба України. 2021 рікк
 7. НАКАЗ від 05.08.2021 № 1226 "Про затвердження Змін до Авіаційних правил України «Метеорологічне обслуговування цивільної авіації»". Державіаслужба України. 2021 рікк
 8. НАКАЗ від 22.09.2021 № 1480 "Про затвердження Авіаційних правил України «Вимоги до цивільних аеродромів України щодо забезпечення обслуговування повітряного руху»". Державіаслужба України. 2021 рікк
 9. НАКАЗ від 01.10.2021 № 1543 "Про затвердження Змін до деяких Авіаційних правил України". Державіаслужба України. 2021 рікк
 10. НАКАЗ від 20.09.2021 № 1460 "Про затвердження Авіаційних правил України «Правила та порядок аеронавігаційного обслуговування. Управління аеронавігаційною інформацією»". Державіаслужба України. 2021 рікк
 11. НАКАЗ від 19.11.2021 № 1796 "Про внесення змін до наказу Державної авіаційної служби України від 20 липня 2017 року № 565". Державіаслужба України. 2021 рікк
 12. до. Державіаслужба України. 2021 рікк
 13. НАКАЗ від 19.11.2021 № 1795 "Про затвердження Авіаційних правил України «Правила повітряних перевезень вантажів»". Державіаслужба України. 2021 рікк
 14. НАКАЗ від 17.02.2020 № 278 "Про внесення змін до наказу Міністерства інфраструктури України від 28 жовтня 2011 року № 478". Державіаслужба України. 2020 рікк
 15. НАКАЗ від 20.01.2020 № 99 "Про затвердження Авіаційних правил України "Правила сертифікації суб'єктів, які здійснюють підготовку персоналу з організації та/або продажу повітряних перевезень"". Державіаслужба України. 2020 рікк
 16. НАКАЗ від 05.02.2020 № 218 "Про затвердження Авіаційних правил України "Правила сертифікації служб авіаційної безпеки суб'єктів авіаційної діяльності"". Державіаслужба України. 2020 рікк
 17. НАКАЗ від 24.06.2020 № 870 "Про внесення зміни до Авіаційних правил України "Інструкція з організації та здійснення контролю на безпеку в аеропортах України"". Державіаслужба України. 2020 рікк
 18. НАКАЗ від 23.06.2020 № 859 "Про внесення зміни до Авіаційних правил України "Технічні вимоги та адміністративні процедури для льотних екіпажів цивільної авіації"". Державіаслужба України. 2020 рікк
 19. НАКАЗ від 14.08.2020 № 1126 "Про затвердження Змін до Авіаційних правил України «Правила повітряних перевезень та обслуговування пасажирів і багажу»". Державіаслужба України. 2020 рікк
 20. НАКАЗ від 14.08.2020 № 1126 "Про затвердження Змін до Авіаційних правил України «Правила повітряних перевезень та обслуговування пасажирів і багажу»". Державіаслужба України. 2020 рікк
- Антимонопольний комітет - Верховний Суд України - Вищий адміністративний суд України - Вищий господарський суд - Вищий спеціалізований суд - Генеральна прокуратура України - ДА електронного урядування - Державіаслужба України - Державні утворення на території України (1917-1920) - Держатомрегулювання - Держаудитслужба України - Держкомтелерадіо України - Держкордонслужба України - Держнаглядохоронпраці України - Держспецзв’язок - Держспоживстандарт України - Держстат України - Держфінпослуг України - ДКА України - Закони України - Законодавство Української РСР - Кабінет Міністрів України - Кодекси України - Конституційний Суд України - МВС України - МЗС України - Міжнародні документи, ратифіковані Верховною Радою України - Міжнародні угоди України - Мін'юст України - Мінагрополітики України - Мінекономрозвитку України - Міненерговугілля України - Мінінфраструктури України - Мінкультури України - Мінмолодьспорт України - Міноборони України - Мінприроди України - Мінрегіон України - Мінсоцполітики України - Мінфін України - МІП - МНС України - МОЗ України - МОН України - МТОТ - Нацдержслужба України - Національне агентство з питань запобігання корупції - Національне антикорупційне бюро України - Національний банк України - Нацком.енергетики - Нацкомфінпослуг - Нацрада телерадіомовлення - НКРЗІ - НКЦПФР - Основний Закон України - Пенсійний фонд України - Постанови Верховної Ради України - Президент України - РНБО України - Розпорядження Голови ВР України - Розпорядження Кабінета Міністрів України - Служба безпеки України - Служба зовнішньої розвідки - Укрдержархів - Управління державної охорони - Фонд гарант.вкладів фізич.осіб - Фонд державного майна - Фонд соцстраху по безробіттю - Фундаментальне законодавство України - Центрвиборчком України -