<<
>>

НАКАЗ від 01.10.2021 № 1543 "Про затвердження Змін до деяких Авіаційних правил України". Державіаслужба України. 2021

Документ актуальний на 21.12.2021
завантажити документ, актуальний на поточний час

ДЕРЖАВНА АВІАЦІЙНА СЛУЖБА УКРАЇНИ

НАКАЗ

01.10.2021  № 1543

Зареєстровано в Міністерстві

юстиції України

04 листопада 2021 р.

за № 1427/37049

Про затвердження Змін до деяких Авіаційних правил України

Відповідно до статей 5, 11, 98, частини другої статті 100 Повітряного кодексу України, пункту 78 Державної програми авіаційної безпеки цивільної авіації, затвердженої Законом України від 21 березня 2017 року № 1965-VIII, Положення про Державну авіаційну службу України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 08 жовтня 2014 року № 520, та з метою приведення нормативно-правових актів Державіаслужби у відповідність із Законом України від 15 липня 2021 року № 1664-IX «Про внесення змін до деяких законів України щодо підвищення соціальних гарантій для осіб з інвалідністю та дітей з інвалідністю» НАКАЗУЮ:

1. Затвердити Зміни до деяких Авіаційних правил України, що додаються.

2. Юридичному управлінню (Авдєєв В.С.) в установленому законодавством порядку забезпечити:

подання цього наказу на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України;

оприлюднення цього наказу на офіційному вебсайті.

3. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

Голова Державіаслужби

О.

Більчук

ПОГОДЖЕНО:

Урядовий Уповноважений з прав осіб з інвалідністю

В.о. Голови Державної служби України

з питань безпечності харчових продуктів

та захисту споживачів

Генеральний Секретар Громадської Спілки

«Всеукраїнське Громадське об’еднання

«Національна Асамблея людей з інвалідністю України»

В.о. Голови Антимонопольного комітету України

Уповноважений Верховної Ради України

з прав людини

Заступник Голови Служби безпеки України

Міністр внутрішніх справ України

Голова Національної поліції України

Міністр охорони здоров’я України

Міністр інфраструктури України

Т. Баранцова

А. Лордкіпанідзе

В. Назаренко

О. Музиченко

Л. Денісова

О. Якушев

Д. Монастирський

І. Клименко

В. Ляшко

О. Кубраков


ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Державної

авіаційної служби України

01 жовтня 2021 року № 1543

Зареєстровано в Міністерстві

юстиції України

04 листопада 2021 р.

за № 1427/37049

ЗМІНИ

до деяких Авіаційних правил України

1. Підпункт 3 пункту 1 розділу VI Авіаційних правил України «Правила сертифікації суб’єктів, що надають агентські послуги з продажу повітряних перевезень», затверджених наказом Державної авіаційної служби України від 15 березня 2018 року № 231, зареєстрованих в Міністерстві юстиції України 05 квітня 2018 року за № 407/31859, викласти в такій редакції:

«3) порушення правил оформлення перевізних документів та взаєморозрахунків з авіаційними перевізниками та вантажовідправниками, встановлених Міжнародною асоціацією повітряного транспорту (ІАТА), а також строків повернення коштів пасажирам за невикористані квитки, визначених Авіаційними правилами України «Правила повітряних перевезень та обслуговування пасажирів і багажу», затвердженими наказом Державної авіаційної служби України від 26 листопада 2018 року № 1239, зареєстрованими в Міністерстві юстиції України 08 лютого 2019 року за № 141/33112;».

2. У Авіаційних правилах України «Правила повітряних перевезень та обслуговування пасажирів і багажу», затверджених наказом Державної авіаційної служби України від 26 листопада 2018 року № 1239, зареєстрованих в Міністерстві юстиції України 08 лютого 2019 року за № 141/33112:

1) пункт 1 глави 2 розділу VII доповнити новим реченням такого змісту:

«Першочергове та позачергове право на отримання послуг, що надаються авіаперевізником, визначається згідно із законодавством України.»;

2) главу 4 розділу XXV після пункту 2 доповнити пунктом 3 такого змісту:

«3. Пріоритетне проходження будь-якого виду контролю визначається згідно із законодавством України.».

У зв’язку з цим пункт 3 вважати відповідно пунктом 4.

3. У Авіаційних правилах України «Інструкція з організації та здійснення контролю на безпеку в аеропортах України», затверджених наказом Державної авіаційної служби України від 15 березня 2019 року № 322, зареєстрованих в Міністерстві юстиції України 07 червня 2019 року за № 594/33565:

1) в абзаці третьому пункту 13 розділу II слова «пасажири з обмеженими фізичними можливостями» замінити словами «пасажири з обмеженими фізичними можливостями або особи з інвалідністю»;

2) в розділі VIII:

в підпункті 1 пункту 1 слова «пасажири з обмеженими фізичними можливостями» замінити словами «пасажири з обмеженими фізичними можливостями або особи з інвалідністю»;

пункт 2 викласти в такій редакції:

«2. Пасажири з обмеженими фізичними можливостями або особи з інвалідністю, які не можуть самостійно пересуватися, та особи, які їх супроводжують, а також ручна поклажа таких пасажирів підлягають догляду окремо від основного потоку пасажирів. Зазначені особи супроводжуються агентами суб’єктів наземного обслуговування / авіаперевізників до ПС після здійснення догляду та отримання інформації про готовність ПС для посадки пасажирів.

Особи з інвалідністю, які прямують на лікування (за наявності підтвердних документів), особи з інвалідністю першої групи та діти з інвалідністю, в тому числі ручна поклажа таких пасажирів, мають право на пріоритет перед іншими пасажирами на проходження догляду. Разом з такими особами у пріоритетному порядку можуть проходити догляд пасажири, які їх супроводжують (не більше двох), та, у разі необхідності, пасажири, які є їх близькими родичами першої лінії спорідненості.»;

в пункті 3 слова «пасажири з обмеженими фізичними можливостями» замінити словами «пасажири з обмеженими фізичними можливостями або особи з інвалідністю»;

в пункті 5 слова «пасажирів з обмеженими фізичними можливостями» замінити словами «пасажирів з обмеженими фізичними можливостями або осіб з інвалідністю».

Начальник

юридичного управління

В. Авдєєв


Публікації документа

 • Офіційний вісник України від 19.11.2021 — 2021 р., № 88, стор. 808, стаття 5736, код акта 108174/2021

= завантажити законодавчий акт, актуальний на поточний час =
<< | >>

Державіаслужба України:

 1. НАКАЗ від 10.02.2022 № 226 "Про врахування висловлених органом державної реєстрації зауважень до наказу Державної авіаційної служби України від 09 грудня 2021 року № 1920". Державіаслужба України. 2022 рікк
 2. НАКАЗ від 08.02.2021 № 207 "Про затвердження Змін до Авіаційних правил України «Порядок надання і анулювання прав на експлуатацію повітряних ліній»". Державіаслужба України. 2021 рікк
 3. НАКАЗ від 01.04.2021 № 536 "Про затвердження Авіаційних правил України «Правила сертифікації цивільних аеродромів України»". Державіаслужба України. 2021 рікк
 4. НАКАЗ від 23.04.2021 № 645 "Про затвердження Авіаційних правил України «Технічні вимоги та адміністративні процедури для сертифікації та експлуатації наземних засобів зв’язку, навігації та спостереження в цивільній авіації України»". Державіаслужба України. 2021 рікк
 5. НАКАЗ від 25.05.2021 № 826 "Про затвердження Змін до деяких наказів Державної авіаційної служби України". Державіаслужба України. 2021 рікк
 6. до. Державіаслужба України. 2021 рікк
 7. НАКАЗ від 30.04.2021 № 700 "Про затвердження Авіаційних правил України «Вимоги до провайдерів аеронавігаційного обслуговування, провайдерів послуг дизайну процедур польотів, провайдерів аеронавігаційних даних та до системи сертифікації та нагляду за ними» та Змін до Авіаційних правил України «Порядок сповіщення про події в галузі цивільної авіації, розгляду отриманої інформації, її аналізу та вжиття відповідних заходів»". Державіаслужба України. 2021 рікк
 8. НАКАЗ від 05.08.2021 № 1226 "Про затвердження Змін до Авіаційних правил України «Метеорологічне обслуговування цивільної авіації»". Державіаслужба України. 2021 рікк
 9. НАКАЗ від 22.09.2021 № 1480 "Про затвердження Авіаційних правил України «Вимоги до цивільних аеродромів України щодо забезпечення обслуговування повітряного руху»". Державіаслужба України. 2021 рікк
 10. НАКАЗ від 20.09.2021 № 1460 "Про затвердження Авіаційних правил України «Правила та порядок аеронавігаційного обслуговування. Управління аеронавігаційною інформацією»". Державіаслужба України. 2021 рікк
 11. НАКАЗ від 19.11.2021 № 1796 "Про внесення змін до наказу Державної авіаційної служби України від 20 липня 2017 року № 565". Державіаслужба України. 2021 рікк
 12. до. Державіаслужба України. 2021 рікк
 13. НАКАЗ від 19.11.2021 № 1795 "Про затвердження Авіаційних правил України «Правила повітряних перевезень вантажів»". Державіаслужба України. 2021 рікк
 14. НАКАЗ від 17.02.2020 № 278 "Про внесення змін до наказу Міністерства інфраструктури України від 28 жовтня 2011 року № 478". Державіаслужба України. 2020 рікк
 15. НАКАЗ від 20.01.2020 № 99 "Про затвердження Авіаційних правил України "Правила сертифікації суб'єктів, які здійснюють підготовку персоналу з організації та/або продажу повітряних перевезень"". Державіаслужба України. 2020 рікк
 16. НАКАЗ від 05.02.2020 № 218 "Про затвердження Авіаційних правил України "Правила сертифікації служб авіаційної безпеки суб'єктів авіаційної діяльності"". Державіаслужба України. 2020 рікк
 17. НАКАЗ від 24.06.2020 № 870 "Про внесення зміни до Авіаційних правил України "Інструкція з організації та здійснення контролю на безпеку в аеропортах України"". Державіаслужба України. 2020 рікк
 18. НАКАЗ від 23.06.2020 № 859 "Про внесення зміни до Авіаційних правил України "Технічні вимоги та адміністративні процедури для льотних екіпажів цивільної авіації"". Державіаслужба України. 2020 рікк
 19. НАКАЗ від 14.08.2020 № 1126 "Про затвердження Змін до Авіаційних правил України «Правила повітряних перевезень та обслуговування пасажирів і багажу»". Державіаслужба України. 2020 рікк
 20. НАКАЗ від 14.08.2020 № 1126 "Про затвердження Змін до Авіаційних правил України «Правила повітряних перевезень та обслуговування пасажирів і багажу»". Державіаслужба України. 2020 рікк
- Антимонопольний комітет - Верховний Суд України - Вищий адміністративний суд України - Вищий господарський суд - Вищий спеціалізований суд - Генеральна прокуратура України - ДА електронного урядування - Державіаслужба України - Державні утворення на території України (1917-1920) - Держатомрегулювання - Держаудитслужба України - Держкомтелерадіо України - Держкордонслужба України - Держнаглядохоронпраці України - Держспецзв’язок - Держспоживстандарт України - Держстат України - Держфінпослуг України - ДКА України - Закони України - Законодавство Української РСР - Кабінет Міністрів України - Кодекси України - Конституційний Суд України - МВС України - МЗС України - Міжнародні документи, ратифіковані Верховною Радою України - Міжнародні угоди України - Мін'юст України - Мінагрополітики України - Мінекономрозвитку України - Міненерговугілля України - Мінінфраструктури України - Мінкультури України - Мінмолодьспорт України - Міноборони України - Мінприроди України - Мінрегіон України - Мінсоцполітики України - Мінфін України - МІП - МНС України - МОЗ України - МОН України - МТОТ - Нацдержслужба України - Національне агентство з питань запобігання корупції - Національне антикорупційне бюро України - Національний банк України - Нацком.енергетики - Нацкомфінпослуг - Нацрада телерадіомовлення - НКРЗІ - НКЦПФР - Основний Закон України - Пенсійний фонд України - Постанови Верховної Ради України - Президент України - РНБО України - Розпорядження Голови ВР України - Розпорядження Кабінета Міністрів України - Служба безпеки України - Служба зовнішньої розвідки - Укрдержархів - Управління державної охорони - Фонд гарант.вкладів фізич.осіб - Фонд державного майна - Фонд соцстраху по безробіттю - Фундаментальне законодавство України - Центрвиборчком України -