<<
>>

НАКАЗ від 02.08.2019 № 1001 "Про затвердження Авіаційних правил України «Технічні вимоги та адміністративні процедури щодо моніторингу викидів (емісії) експлуатантами цивільних повітряних суден»". Державіаслужба України. 2019

Документ актуальний на 02.10.2019
завантажити документ, актуальний на поточний час

ДЕРЖАВНА АВІАЦІЙНА СЛУЖБА УКРАЇНИ

НАКАЗ

02.08.2019  № 1001

Зареєстровано в Міністерстві

юстиції України

23 серпня 2019 р.

за № 962/33933

Про затвердження Авіаційних правил України «Технічні вимоги та адміністративні процедури щодо моніторингу викидів (емісії) експлуатантами цивільних повітряних суден»

Відповідно до статей 11, 83, 84 Повітряного кодексу України, тому IV Додатка 16 до Конвенції про міжнародну цивільну авіацію, з метою встановлення загальних правил і процедур щодо вимірювання обсягів викидів (емісії) діоксину вуглецю від польотів цивільних повітряних суден НАКАЗУЮ:

1. Затвердити Авіаційні правила України «Технічні вимоги та адміністративні процедури щодо моніторингу викидів (емісії) експлуатантами цивільних повітряних суден», що додаються.

2. Управлінню стратегічного розвитку (Катерний В.) в установленому законодавством порядку забезпечити:

подання цього наказу на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України;

оприлюднення цього наказу на офіційному вебсайті Державної авіаційної служби України.

3. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

4. Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою.

В.о. Голови Державіаслужби

С. Коршук

ПОГОДЖЕНО:

Міністр інфраструктури України

Міністр екології та природних ресурсів України

В.о.

Голови Державної регуляторної служби України

В. Омелян

О. Семерак

В. Загородній


ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Державної

авіаційної служби України

02 серпня 2019 року № 1001

Зареєстровано в Міністерстві

юстиції України

23 серпня 2019 р.

за № 962/33933

АВІАЦІЙНІ ПРАВИЛА УКРАЇНИ

«Технічні вимоги та адміністративні процедури щодо моніторингу викидів (емісії) експлуатантами цивільних повітряних суден»

I. Загальні положення

1. Ці Авіаційні правила встановлюють вимоги до експлуатантів повітряних суден цивільної авіації та уповноваженого органу з питань цивільної авіації щодо планування, моніторингу та звітності щорічної емісії діоксиду вуглецю (СО2) повітряних суден під час виконання польотів.

2. Дія цих Авіаційних правил поширюється на всіх фізичних і юридичних осіб незалежно від форми власності, що здійснюють експлуатацію цивільних повітряних суден із максимальною сертифікованою злітною масою понад 5700 кг (далі - експлуатанти ПС).

3. Ці Авіаційні правила застосовуються до експлуатації повітряних суден цивільної авіації, що виконують міжнародні польоти, за винятком польотів з гуманітарною, медичною чи протипожежною метою.

4. Ці Авіаційні правила не застосовуються до експлуатації повітряних суден цивільної авіації під час виконання повітряних перевезень вищих посадових осіб.

5. Ці Авіаційні правила розроблено відповідно до вимог Повітряного кодексу України, стандартів та рекомендованої практики Міжнародної організації цивільної авіації.

6. У цих Авіаційних правилах використано такі скорочення:

СО2

-

діоксид вуглецю (Carbon Dioxide);

CORSIA

-

Система компенсації та скорочення викидів СО2 для міжнародної авіації (Carbon Offsetting and Reduction Scheme for International Aviation);

Doc

-

документ Міжнародної організації цивільної авіації;

IСAO

-

Міжнародна організація цивільної авіації (International Civil Aviation Organization);

CEF

-

паливо, що відповідає умовам CORSIA (CORSIA Eligible Fuel);

ПС

-

повітряне судно.

7. У цих Авіаційних правилах терміни вжито в таких значеннях:

звітний період - один календарний рік;

міжнародний політ - політ, що складається з одного або декількох міжнародних етапів польоту;

міжнародний етап польоту - етап польоту з одним або обома кінцевими пунктами, розташованими на території держави, яка не є державою реєстрації авіакомпанії, що виконує рейс, або повітряного судна,- у разі виконання польотів повітряним судном авіації загального призначення;

паливо, що відповідає умовам CORSIA,- авіаційне паливо сталого виробництва або низьковуглецеве авіаційне паливо, що відповідає умовам CORSIA, яке експлуатант ПС може використовувати для скорочення викидів (емісії);

пара аеродромів - група з двох аеродромів, які складаються з аеродрому вильоту та аеродрому прибуття;

пара держав - група з двох держав - членів ICAO, що складається з країни вильоту чи її території та країни прильоту чи її території;

повний польотний час чи час від забирання до встановлення колодок - вимірюється від початку руху повітряного судна з пункту завантаження до його зупинки в пункті вивантаження.

Інші терміни, що використовуються у цих Авіаційних правилах, вживаються у значеннях, наведених у стандартах Міжнародної організації цивільної авіації, Повітряному кодексі України та інших нормативно-правових актах.

II. Вимоги до здійснення моніторингу емісії

1. Розрахунок емісії СО2 здійснюється на основі споживання палива повітряним судном. Експлуатант ПС здійснює моніторинг викидів (емісії) та документально оформлює споживання палива під час міжнародних польотів відповідно до застосованого методу моніторингу, який погоджує уповноважений орган з питань цивільної авіації шляхом схвалення Плану моніторингу викидів (емісії) (далі - План) за формою, наведеною у додатку 1 до цих Авіаційних правил.

2. Для визначення прийнятного методу моніторингу споживання палива експлуатант ПС обраховує обсяг викидів (емісії) від виконання міжнародних польотів за попередній рік.

3. Експлуатант ПС, чий річний обсяг викидів (емісії) від виконання міжнародних польотів дорівнює або перевищує 500 000 тонн СО2, повинен використовувати один з методів моніторингу споживання палива відповідно до розділу III цих Авіаційних правил.

4. Експлуатант ПС, чий річний обсяг викидів (емісії) від виконання міжнародних польотів менше ніж 500 000 тонн СО2, використовує або один з методів моніторингу споживання палива відповідно до розділу III цих Авіаційних правил, або Інструмент оцінювання та звітності СО2 ICAO CORSIA (CERT). З 01 січня 2021 року положення цього пункту застосовуються за умови, якщо річний обсяг викидів (емісії) експлуатанта ПС від виконання міжнародних польотів перевищує або дорівнює 50 000 тонн СО2.

5. Експлуатант ПС використовує значення густини палива для розрахунку маси палива, якщо кількість заправленого палива зазначається в одиницях об’єму.

6. Розрахунок емісії СО2 від міжнародних польотів експлуатант ПС, що використовує один з методів моніторингу споживання палива відповідно до розділу III цих Авіаційних правил, здійснює за такою формулою:

де

СО2

-

емісія СО2 (в тоннах);

Mf

-

маса спожитого палива f (в тоннах);

FCFf

-

коефіцієнт перетворення певного виду палива f, що дорівнює 3,16 (у кг СО2 / кг палива) для палива Jet-A та 3,10 (у кг СО2 / кг палива) для палива AvGas або Jet-B.

7. Експлуатант ПС, чий річний обсяг викидів (емісії) від виконання міжнародних польотів менше ніж 10 000 тонн СО2, звільняється від здійснення моніторингу емісії до моменту, поки річний обсяг викидів (емісії) від виконання міжнародних польотів не досягне рівня 10 000 тонн СО2. У такому разі експлуатант зобов’язаний виконувати моніторинг емісії з 01 січня року, що настає після року, за результатами якого обсяг викидів (емісії) досяг зазначеного рівня.

III. Методи моніторингу споживання палива

1. Експлуатант ПС відповідно до вимог розділу II цих Авіаційних правил обирає один із таких методів моніторингу споживання палива:

Метод А;

Метод Б;

«Прибирання/встановлення колодок»;

«Заправка палива»;

«Розподіл палива згідно з повним польотним часом».

2. Використовуючи Метод А, експлуатант ПС розраховує споживання палива за такою формулою:

де

FN

-

витрата палива за політ, що розглядається (політ N), визначений методом А (в тоннах);

TN

-

кількість палива, що міститься в баках ПС після завершення заправок для польоту, що розглядається (тобто польоту N) (в тоннах);

TN+1

-

кількість палива, що міститься в баках ПС після завершення заправок для наступного польоту (тобто польоту N+1) (в тоннах);

UN+1

-

сумарна кількість заправленого палива для наступного польоту (тобто польоту N+1), виміряна в одиницях об’єму та помножена на значення густини (в тоннах).

Кількість заправленого палива визначається за кількістю, вказаною постачальником палива у розрахункових документах на постачання палива для кожного польоту.

3. Використовуючи Метод Б, експлуатант ПС розраховує споживання палива за такою формулою:

де

FN

-

витрата палива за політ, що розглядається (тобто політ N), визначений методом B (в тоннах);

RN-1

-

кількість палива, яке залишається в баках ПС в кінці попереднього польоту (тобто польоту N-1) в момент встановлення колодок перед цим польотом (в тоннах);

RN

-

кількість палива, яке залишається в баках ПС в кінці розглянутого польоту (тобто польоту N-1) в момент встановлення колодок після польоту (в тоннах);

UN

-

кількість заправленого палива для польоту, що розглядається, виміряна в одиницях об’єму і помножена на значення густини (в тоннах).

У разі якщо ПС не виконує польоту перед тим польотом, до якого застосовується моніторинг споживання палива (наприклад, коли такому польоту передують роботи з технічного обслуговування ПС), експлуатант може замінити RN-1 на кількість палива, що залишилось у баках ПС на момент завершення попередньої операції з ПС та зареєстроване у технічних журналах.

Експлуатант ПС, що на разовій основі виконує польоти, віднесені до іншого експлуатанта ПС, надає такому експлуатанту ПС інформацію про кількість палива, отриману методом «Прибирання/встановлення колодок».

4. Використовуючи метод «Прибирання/встановлення колодок», експлуатант ПС розраховує споживання палива за такою формулою:

де

FN

-

витрата палива за політ, що розглядається (тобто політ N), визначений методом «Прибирання/встановлення колодок» (в тоннах);

TN

-

кількість палива, що міститься в баках ПС в момент прибирання колодок для польоту, що розглядається (тобто польоту N) (в тоннах);

RN

-

кількість палива, яке залишається в баках ПС в момент встановлення колодок для польоту, що розглядається (тобто польоту N) (в тоннах).

5. Використовуючи метод «Заправка палива», експлуатант ПС розраховує споживання палива на польотах із заправкою палива (крім випадків, коли заправка палива для наступного польоту не здійснюється) за такою формулою:

де

FN

-

витрата палива за політ, що розглядається (тобто політ N), визначений методом «Заправка палива» (в тоннах);

UN

-

кількість заправленого палива для польоту, що розглядається, виміряне в одиницях об’єму і помножене на значення густини (в тоннах).

6. Використовуючи метод «Заправка палива», експлуатант ПС розраховує споживання палива на польотах без заправки палива для розподілення споживання палива від попередньої заправки пропорційно повному польотному часу за такими формулами:

де

FN

-

витрата палива за політ, що розглядається (тобто політ N), визначений методом «Заправка палива» (в тоннах);

FN+1

-

витрата палива за наступний політ (тобто політ N+1), визначений методом «Заправка палива» (в тоннах);

FN+n

-

витрата палива за один із наступних польотів (тобто політ N+n), визначений методом «Заправка палива» (в тоннах);

UN

-

кількість заправленого палива для польоту, що розглядається (тобто польоту N) (у тоннах);

BHN

-

повний польотний час польоту, що розглядається (тобто польоту N) (в годинах).

7. Використовуючи метод «Розподіл палива згідно з повним польотним часом», експлуатант ПС розраховує для кожного типу ПС середню норму витрат палива за такою формулою:

де

AFBRAO, AT

-

середні норми витрат палива для експлуатанта ПС (АО) і типу ПС (АТ) (в тоннах на годину);

UAO, AT, N

-

кількість заправленого палива для міжнародного польоту N для експлуатанта ПС (АО) і типу ПС (АТ), визначене методом моніторингу заправленого палива (в тоннах);

BHAO, AT, N

-

повний польотний час міжнародного польоту N для експлуатанта ПС (АО) і типу ПС (АТ) (у годинах).

Середні норми витрат палива для експлуатанта ПС розраховуються щороку з використанням даних за звітний рік. Середні норми витрат палива для кожного типу ПС зазначаються у Звіті щодо обсягів викидів (емісії).

8. Розрахунок споживання палива для кожного окремого міжнародного польоту методом «Розподіл палива згідно з повним польотним часом» здійснюється за такою формулою:

де

FN

-

кількість палива, яке розподілено на цей міжнародний політ (тобто політ N) методом «Розподіл палива згідно з повним польотним часом» (у тоннах);

AFBRAO, AT

-

середні норми витрат палива для експлуатанта ПС (АО) і типу ПС (АТ) (у тоннах на годину);

BHAO, AT, N

-

повний польотний час міжнародного польоту, що розглядається (польоту N), для експлуатанта ПС (АО) і типу ПС (АТ) (у годинах).

9. Обраний метод зазначається в Плані моніторингу викидів (емісії) та схвалюється уповноваженим органом з питань цивільної авіації до початку періоду моніторингу. Обраний метод використовується на постійній основі. У разі зміни методу моніторингу споживання палива експлуатант ПС подає до уповноваженого органу з питань цивільної авіації на схвалення оновлений План моніторингу викидів (емісії).

10. Експлуатант ПС, що планує скоротити викиди (емісію) за рахунок використання палива CEF, у разі заправки палива на території іншої країни повинен використовувати паливо, що відповідає критеріям сталості для палива, що відповідає умовам CORSIA.

IV. План моніторингу викидів (емісії)

1. План моніторингу викидів (емісії) - документ, що описує порядок та спосіб дій експлуатанта ПС, пов’язаних із здійсненням моніторингу емісії.

2. План містить інформацію про:

експлуатанта ПС;

парк повітряних суден, дані про польоти та види палива, що використовуються;

методи та способи розрахунку емісії від міжнародних польотів;

управління даними, їх передання та контроль.

3. Експлуатант ПС надає уповноваженому органу з питань цивільної авіації свій План протягом 3 місяців після того, як до нього починають застосовуватись умови, визначені розділом II цих Авіаційних правил.

4. Уповноважений орган з питань цивільної авіації схвалює План протягом 30 календарних днів з дня його отримання від експлуатанта ПС.

5. Експлуатант ПС повторно подає уповноваженому органу з питань цивільної авіації на схвалення План, якщо до нього було внесено суттєві зміни (зміни, що впливають на величину викидів СО2). Повторне схвалення Плану уповноважений орган з питань цивільної авіації здійснює протягом 20 календарних днів з дня його отримання від експлуатанта ПС.

6. У разі встановлення невідповідності Плану вимогам цих Авіаційних правил або подання експлуатантом ПС неповної інформації уповноважений орган з питань цивільної авіації інформує експлуатанта ПС про виявлені недоліки з об’єктивним обґрунтуванням. Експлуатант ПС усуває недоліки протягом 20 календарних днів.

7. У період 2019-2020 років експлуатант ПС використовує той самий метод моніторингу, який він планує використовувати у період 2021-2023 років, з урахуванням очікуваного обсягу емісії СО2. За потреби застосовувати інший метод моніторингу експлуатант ПС подає оновлений План не пізніше ніж 30 вересня 2020 року для того, щоб використовувати новий метод моніторингу з 01 січня 2021 року.

8. Якщо річний обсяг викидів емісії СО2 експлуатанта ПС від міжнародних польотів у будь-який період після 01 січня 2021 року перевищує показник 50 000 тонн за звітний рік (у), а також за рік (у+1), експлуатант ПС подає оновлений План не пізніше ніж 30 вересня (у+2) року для того, щоб перейти на один із методів моніторингу з 01 січня (у+3) року.

V. Контроль та підготовка Звіту щодо обсягів викидів (емісії)

1. Звіт щодо обсягів викидів (емісії) (далі - Звіт) - документ, що демонструє обсяги емісії СО2 експлуатанта ПС за звітний період, що розраховувались відповідно до схваленого Плану.

2. Звіт містить інформацію про:

експлуатанта ПС;

парк повітряних суден та види палива, що використовуються;

загальну кількість міжнародних польотів та польотів за парами аеродромів;

сумарну емісію СО2 та емісію за парами аеродромів;

обсяг використаного палива CEF (за наявності).

Форму Звіту наведено у додатку 2 до цих Авіаційних правил.

3. Експлуатант ПС подає уповноваженому органу з питань цивільної авіації верифікований за стандартом ISO 14064-3:2006 Звіт та відповідний звіт щодо верифікації до 01 травня наступного за звітним року.

4. Уповноважений орган з питань цивільної авіації протягом 30 календарних днів з дня отримання Звіту від експлуатанта ПС перевіряє Звіт. У разі встановлення помилок, невідповідності Звіту вимогам цих Авіаційних правил, подання експлуатантом ПС неповної інформації уповноважений орган з питань цивільної авіації інформує експлуатанта ПС про виявлені недоліки з об’єктивним обґрунтуванням. Експлуатант ПС усуває недоліки протягом 20 календарних днів.

5. Експлуатант ПС відповідає за своєчасне заповнення прогалин у даних під час здійснення моніторингу емісії, виправлення недоліків та перевірку інформації перед поданням Звіту до уповноваженого органу з питань цивільної авіації.

6. У разі неподання або подання з порушенням визначених цими Авіаційними правилами строків відповідних матеріалів уповноваженому органу з питань цивільної авіації до експлуатанта ПС застосовуються в порядку, встановленому законодавством України, фінансові санкції у вигляді штрафу відповідно до Повітряного кодексу України.

7. Уповноважений орган з питань цивільної авіації на основі звітів експлуатантів ПС розраховує сумарну емісію СО2 за звітний період (починаючи з періоду 2019-2020 років) та подає до ІСАО узагальнений Звіт країни щодо обсягів викидів (емісії) за формою, наведеною у додатку 3 до цих Авіаційних правил.

Начальник управління

стратегічного розвитку

В. Катерний

Додаток 1

до Авіаційних правил України

«Технічні вимоги та адміністративні

процедури щодо моніторингу викидів

(емісії) експлуатантами цивільних

повітряних суден»

(пункт 1 розділу II)

СХВАЛЕНО

Державна авіаційна служба України

«____» ____________ 20___ року

ЗАТВЕРДЖЕНО

Експлуатант ПС (найменування)

П. І. Б.

«____» ____________ 20___ року

ПЛАН

моніторингу викидів (емісії)

№ поля

Назва поля

Опис

1

Контрольний примірник

Версія №

Контрольний примірник

2

Ідентифікація експлуатанта повітряного судна та опис його діяльності

Назва експлуатанта ПС

Місцезнаходження

Відповідальна особа

Ідентифікація експлуатанта ПС для міжнародних рейсів

Відповідальність у межах CORSIA

Ідентифікатор ІCАО

Перелік реєстраційних знаків

Додаткова інформація щодо віднесення польоту до експлуатанта

Сертифікат експлуатанта

Ідентифікаційний номер сертифіката експлуатанта

Дата видачі

Термін придатності

Інформація про сертифікат

Опис структури власності компанії

Опис діяльності експлуатанта ПС

Контактна особа

Альтернативна контактна особа

3

Дані про кількість ПС і операції

Декларація парку ПС

Додаткові типи ПС

Детальна інформація про порядок визначення методів моніторингу для додаткових типів ПС

Зміни в парку ПС та типі палива

Повнота інформації щодо всіх ПС та рейсів

Перелік пар аеродромів, з/до яких виконує польоти експлуатант

Визначення всіх міжнародних рейсів

Визначення міжнародних рейсів, до яких застосовуються компенсаційні вимоги

Визначення польотів, до яких не застосовуються вимоги моніторингу

4

Методи та засоби для розрахунку викидів

Метод моніторингу використання палива та/або Інструмент оцінювання та звітності CO2 ICAO CORSIA (CERT)

Варіант для спрощеного моніторингу на маршрутах, на які не розповсюджуються компенсаційні вимоги

Методи моніторингу використання палива

Спрощений метод моніторингу

Очікувані щорічні викиди CO2

Додаткова інформація про оцінку

Спосіб введення даних для звітування

Відокремлення викидів, пов’язаних з компаніями, підпорядкованими експлуатанту ПС, у 2019-2020 роках

Метод моніторингу споживання палива: Метод A Час вимірювання та відповідна документація для обраного методу

Густина палива для міжнародних рейсів

Метод моніторингу споживання палива: Метод Б Час вимірювання та відповідна документація для обраного методу

Густина палива для міжнародних рейсів

Метод моніторингу споживання палива:

«Прибирання /встановлення колодок»

Час вимірювання та відповідна документація для обраного методу

Метод моніторингу споживання палива: «Заправка палива»

Вимірювання повного польотного часу (за переліт) та відповідної документації для обраного методу

Коригування для польотів з нульовою заправкою палива

Заправка палива

Густина палива для міжнародних рейсів

Метод моніторингу споживання палива: «Розподіл палива

згідно з повним польотним часом»

Варіанти для обчислення витрат палива

Вимірювання повного польотного часу (за переліт) та відповідна документація для обраного методу

Заправка палива

Густина палива для міжнародних рейсів

Інструмент оцінки та аналізу CO2 ICAO CORSIA (CERT)

Опис відповідних вхідних даних

5

Управління даними, потоком даних, система контролю, аналіз ризиків і прогалини в даних

Опис управління даними

Прогалини в даних

Опис доступних додаткових джерел

Оброблення прогалин даних та помилкових значень даних

Прогалини даних за умов існування додаткових джерел

Пояснення прогалин даних, до яких не можуть застосовуватися описані додаткові джерела

Документація та план ведення обліку

Пояснення ризиків

Перегляд Плану моніторингу емісії

Додаток 2

до Авіаційних правил України

«Технічні вимоги та адміністративні

процедури щодо моніторингу викидів

(емісії) експлуатантами цивільних

повітряних суден»

(пункт 2 розділу V)

СХВАЛЕНО

Державна авіаційна служба України

«____» ____________ 20___ року

ЗАТВЕРДЖЕНО

Експлуатант ПС (найменування)

П. І. Б.

«____» ____________ 20___ року

ЗВІТ

щодо обсягів викидів (емісії) експлуатанта ПС

№ поля

Назва поля

Опис

1

Загальна інформація про експлуатанта ПС

Назва експлуатанта ПС

Місце знаходження

Контактна особа

Ідентифікатор ICAO

2

Довідкова інформація про План моніторингу викидів (емісії) експлуатанта ПС

Довідкова інформація про План моніторингу викидів (емісії), на основі якого проводиться моніторинг емісії в розглянутому році

Обраний метод моніторингу

3

Інформація для ідентифікації органу з верифікації та звіту про верифікацію

Назва і контактна інформація органу з верифікації (звіт про верифікацію подається окремо від звіту про емісію експлуатанта ПС)

4

Звітний рік

Рік, в який проводився моніторинг емісії

5

Вид(и) і маса використаного палива

Сумарна маса кожного виду палива:

Jet-A (у тоннах);

Jet-A1 (у тоннах);

Jet-B (у тоннах);

AvGas (у тоннах)

Вказані сумарні значення мають включати види палива, що відповідає умовам CORSIA

Експлуатант ПС, що використовує Інструмент оцінювання та звітності СО2 ICAO CORSIA (CERT), не заповнює поле 5

6

Загальна кількість міжнародних польотів за звітний рік

Загальна кількість міжнародних польотів (сумарна кількість значень з поля 7)

7

Кількість міжнародних польотів за парами аеродромів

Кількість міжнародних польотів за парами аеродромів (без округлення) окремо за кожною парою

8

Емісія CO2 за парами аеродромів

Обсяг емісії CO2 від міжнародних польотів за парами аеродромів (у тоннах) окремо за кожною парою

9

Обробка прогалин у даних

Відсоток прогалин у даних (округлення до найближчої 0,1 %)

Причина прогалин у даних, якщо відсоток прогалин у даних перевищує 5 %

10

Інформація про повітряні судна

Перелік типів ПС

Ідентифікатори ПС, відповідно до пункту 7 Плану польоту (застосовується для всіх міжнародних польотів)

Інформація про орендовані ПС

Середня норма витрати палива (AFBR) для кожного типу ПС у тоннах на годину з трьома десятковими розрядами (заповнюється у разі, якщо експлуатант ПС використовує метод моніторингу «Розподіл палива згідно з повним польотним часом»).

11

Відповідність критеріям застосовності Інструменту оцінювання та звітності СО2 ICAO CORSIA (CERT)

Версія Інструменту оцінювання та звітності СО2 ICAO CORSIA (CERT)

Область застосування Інструменту оцінювання та звітності СО2 ICAO CORSIA (CERT) (для всіх польотів або для обробки прогалин у даних)

12

Заповнюється з 01 січня 2021 року, якщо подається заява про скорочення емісії за рахунок використання видів палива, що відповідають умовам CORSIA

Заявлене паливо, що відповідає умовам CORSIA

Вид палива (вид палива, сировинний матеріал і процес перетворення)

Сумарна маса заявленого незмішаного палива, що відповідає умовам CORSIA (в тоннах), для кожного виду палива

Інформація про емісію (за видами палива)

Затверджені значення емісії життєвого циклу

Заявлене скорочення емісії за рахунок використання палива, що відповідає умовам CORSIA

Скорочення емісії (сумарне)

Сумарне заявлене скорочення емісії за рахунок використання всіх видів палива, що відповідає умовам CORSIA (у тоннах)

13

Сумарна емісія CO2

Сумарна емісія CO2 (заснована на сумарній масі палива в тоннах з поля 5 і представлена в тоннах)

Додаткова інформація до Звіту щодо обсягів викидів (емісії) експлуатанта ПС,

якщо подається заява про скорочення емісії за рахунок використання

кожного виду палива, що відповідає умовам CORSIA

№ поля

Назва поля

Опис

1

Дата придбання незмішаного палива, що відповідає умовам CORSIA

2

Ідентифікація виробника незмішаного палива, що відповідає умовам CORSIA

Назва та контактна інформація виробника незмішаного палива, що відповідає умовам CORSIA

3

Виробництво палива

Дата і місце виробництва незмішаного палива, що відповідає умовам CORSIA

Номер та маса кожної партії незмішаного палива, що відповідає умовам CORSIA

4

Вид палива

Вид палива (Jet-A, Jet-A1, Jet-B, AvGas)

Сировинний матеріал та процес перетворення, використаний для виробництва незмішаного палива, що відповідає умовам CORSIA

5

Придбане паливо

Частка партії незмішаного палива, що відповідає умовам CORSIA, з округленням до найближчого відсотка (заповнюється, якщо придбано менше цілої партії палива, що відповідає умовам CORSIA)

Сумарна маса кожної партії придбаного незмішаного палива, що відповідає умовам CORSIA (в тоннах)

Загальна маса придбаного незмішаного палива, що відповідає умовам CORSIA (в тоннах)

6

Свідоцтво відповідності палива критеріям сталості CORSIA

Дійсний документ про сертифікацію сталості в межах затверджених систем сертифікації сталості (Doc)

7

Значення емісії життєвого циклу палива, що відповідає умовам CORSIA

Встановлене за замовчуванням або фактичне значення емісії життєвого циклу (LSf) незмішаного палива, що відповідає умовам CORSIA f (сума показників, наведених нижче в gCO2e / MJ, округлене до найближчого цілого числа)

Встановлене за замовчуванням або фактичне значення базової оцінки життєвого циклу (LCA) незмішаного палива, що відповідає умовам CORSIA f (в gCO2e / MJ, округлене до найближчого цілого числа)

Значення за замовчуванням зумовлених змін в землекористуванні (ILUC) для незмішаного палива, що відповідає умовам CORSIA f (в gCO2e / MJ, округлене до найближчого цілого числа)

8

Проміжний покупець

(заповнюється у разі, якщо експлуатант ПС, який заявляє про скорочення емісії за рахунок використання видів палива, що відповідають умовам CORSIA, не був початковим покупцем цього палива у виробника (наприклад, якщо експлуатант ПС придбав паливо у брокера або дистриб’ютора)

Назва та контактна інформація проміжного покупця

9

Сторона, відповідальна за доставку незмішаного палива, що відповідає умовам CORSIA, для змішування

Назва та контактна інформація сторони, відповідальної за доставку незмішаного палива, що відповідає умовам CORSIA, для змішування

10

Змішувач палива

Назва та контактна інформація сторони, відповідальної за змішування незмішаного палива, що відповідає умовам CORSIA, з авіаційним паливом

11

Місце, де незмішане паливо, що відповідає умовам CORSIA, змішується зі звичайним авіаційним паливом

12

Дата отримання незмішаного палива, що відповідає умовам CORSIA, змішувачем

13

Маса отриманого незмішаного палива, що відповідає умовам CORSIA (в тоннах)

Це значення може відрізнятися від сумарного значення, зазначеного в полі 5, у тих випадках, коли змішувач отримав тільки частину партії або партій (наприклад, у результаті продажу проміжному покупцеві)

14

Співвідношення, в якому незмішане паливо, що відповідає умовам CORSIA, змішується з авіаційним паливом

Значення, округлене до найближчого відсотка

15

Документи, що підтверджують, що вищезазначена(і) партія(ї) незмішаного палива, що відповідає умовам CORSIA, була(и) змішана(і) з авіаційним паливом (наприклад, оформлений за результатами змішування сертифікат аналізу сумішевого палива)

16

Маса заявленого незмішаного палива, що відповідає умовам CORSIA (у тоннах)

Це значення може відрізнятися від сумарного значення, зазначеного в полі 5, у тих випадках, коли тільки частину партії або партій заявляє експлуатант ПС

Додаток 3

до Авіаційних правил України

«Технічні вимоги та адміністративні

процедури щодо моніторингу викидів

(емісії) експлуатантами цивільних

повітряних суден»

(пункт7  розділу V)

ЗВІТ

країни щодо обсягів викидів (емісії)

№ поля

Назва поля

Опис

1

Сумарна річна емісія CO2 за парами держав, узагальнена за всіма експлуатантами ПС, що віднесені до держави (в тоннах)

У тому числі емісія від видів палива, що відповідають умовам CORSIA


Публікації документа

 • Офіційний вісник України від 13.09.2019 — 2019 р., № 70, стор. 409, стаття 2497, код акта 95889/2019

= завантажити законодавчий акт, актуальний на поточний час =
<< | >>

Державіаслужба України:

 1. НАКАЗ від 17.02.2020 № 278 "Про внесення змін до наказу Міністерства інфраструктури України від 28 жовтня 2011 року № 478". Державіаслужба України. 2020 рікк
 2. НАКАЗ від 20.01.2020 № 99 "Про затвердження Авіаційних правил України "Правила сертифікації суб'єктів, які здійснюють підготовку персоналу з організації та/або продажу повітряних перевезень"". Державіаслужба України. 2020 рікк
 3. НАКАЗ від 05.02.2020 № 218 "Про затвердження Авіаційних правил України "Правила сертифікації служб авіаційної безпеки суб'єктів авіаційної діяльності"". Державіаслужба України. 2020 рікк
 4. НАКАЗ від 24.06.2020 № 870 "Про внесення зміни до Авіаційних правил України "Інструкція з організації та здійснення контролю на безпеку в аеропортах України"". Державіаслужба України. 2020 рікк
 5. НАКАЗ від 23.06.2020 № 859 "Про внесення зміни до Авіаційних правил України "Технічні вимоги та адміністративні процедури для льотних екіпажів цивільної авіації"". Державіаслужба України. 2020 рікк
 6. НАКАЗ від 14.08.2020 № 1126 "Про затвердження Змін до Авіаційних правил України «Правила повітряних перевезень та обслуговування пасажирів і багажу»". Державіаслужба України. 2020 рікк
 7. НАКАЗ від 14.08.2020 № 1126 "Про затвердження Змін до Авіаційних правил України «Правила повітряних перевезень та обслуговування пасажирів і багажу»". Державіаслужба України. 2020 рікк
 8. НАКАЗ від 14.09.2020 № 1276 "Про затвердження Авіаційних правил України «Правила сертифікації та затвердження зареєстрованих агентів, відомих вантажовідправників»". Державіаслужба України. 2020 рікк
 9. НАКАЗ від 05.11.2020 № 1762 "Про затвердження Авіаційних правил України «Положення про службу авіаційної безпеки суб’єкта авіаційної діяльності»". Державіаслужба України. 2020 рікк
 10. НАКАЗ від 26.10.2020 № 1681 "Про внесення змін до Авіаційних правил України «Обслуговування аеронавігаційною інформацією»". Державіаслужба України. 2020 рікк
 11. НАКАЗ від 05.02.2019 № 153 "Про затвердження Авіаційних правил України, Частина 47 «Правила реєстрації цивільних повітряних суден в Україні»". Державіаслужба України. 2019 рікк
 12. НАКАЗ від 06.03.2019 № 286 "Про затвердження Авіаційних правил України «Підтримання льотної придатності повітряних суден та авіаційних виробів, компонентів і обладнання та схвалення організацій і персоналу, залучених до виконання цих завдань»". Державіаслужба України. 2019 рікк
 13. НАКАЗ від 26.03.2019 № 381 "Про затвердження Авіаційних правил України «Вимоги до експлуатанта аеродрому щодо просторового зонування території навколо аеропорту з умов впливу авіаційного шуму»". Державіаслужба України. 2019 рікк
 14. НАКАЗ від 26.04.2019 № 529 "Про затвердження Авіаційних правил України, Частина 21 «Сертифікація повітряних суден, пов’язаних з ними виробів, компонентів та обладнання, а також організацій розробника та виробника» АПУ-21 (Part-21)". Державіаслужба України. 2019 рікк
 15. МЕМОРАНДУМ від домовилися про таке: "про взаєморозуміння між Державною авіаційною службою України та Агентством цивільної авіації Грузії щодо розвитку безпеки цивільної авіації". Державіаслужба України. 2019 рікк
 16. НАКАЗ від 15.03.2019 № 322 "Про затвердження Авіаційних правил України «Інструкція з організації та здійснення контролю на безпеку в аеропортах України»". Державіаслужба України. 2019 рікк
 17. НАКАЗ від 13.05.2019 № 582 "Про затвердження Авіаційних правил України «Обслуговування аеронавігаційною інформацією»". Державіаслужба України. 2019 рікк
 18. НАКАЗ від 16.04.2019 № 475 "Про затвердження Авіаційних правил України «Обслуговування повітряного руху»". Державіаслужба України. 2019 рікк
 19. НАКАЗ від 12.06.2019 № 732 "Про затвердження Змін до Авіаційних правил України «Метеорологічне обслуговування цивільної авіації»". Державіаслужба України. 2019 рікк
 20. НАКАЗ від 07.08.2019 № 1017 "Про затвердження Авіаційних правил України «Правила охорони повітряних суден та інших важливих об’єктів цивільної авіації, забезпечення контролю доступу до них»". Державіаслужба України. 2019 рікк
- Антимонопольний комітет - Верховний Суд України - Вищий адміністративний суд України - Вищий господарський суд - Вищий спеціалізований суд - Генеральна прокуратура України - ДА електронного урядування - Державіаслужба України - Державні утворення на території України (1917-1920) - Держатомрегулювання - Держаудитслужба України - Держкомтелерадіо України - Держкордонслужба України - Держнаглядохоронпраці України - Держспецзв’язок - Держспоживстандарт України - Держстат України - Держфінпослуг України - ДКА України - Закони України - Законодавство Української РСР - Кабінет Міністрів України - Кодекси України - Конституційний Суд України - МВС України - МЗС України - Міжнародні документи, ратифіковані Верховною Радою України - Міжнародні угоди України - Мін'юст України - Мінагрополітики України - Мінекономрозвитку України - Міненерговугілля України - Мінінфраструктури України - Мінкультури України - Мінмолодьспорт України - Міноборони України - Мінприроди України - Мінрегіон України - Мінсоцполітики України - Мінфін України - МІП - МНС України - МОЗ України - МОН України - МТОТ - Нацдержслужба України - Національне агентство з питань запобігання корупції - Національне антикорупційне бюро України - Національний банк України - Нацком.енергетики - Нацкомфінпослуг - Нацрада телерадіомовлення - НКРЗІ - НКЦПФР - Основний Закон України - Пенсійний фонд України - Постанови Верховної Ради України - Президент України - РНБО України - Розпорядження Голови ВР України - Розпорядження Кабінета Міністрів України - Служба безпеки України - Служба зовнішньої розвідки - Укрдержархів - Управління державної охорони - Фонд гарант.вкладів фізич.осіб - Фонд державного майна - Фонд соцстраху по безробіттю - Фундаментальне законодавство України - Центрвиборчком України -