Допоможи підроздлам ЗС України, задіяним в обороні Кривого Рогу і Дніпропетровської області!
 <<
>>

НАКАЗ від 05.02.2019 № 153 "Про затвердження Авіаційних правил України, Частина 47 «Правила реєстрації цивільних повітряних суден в Україні»". Державіаслужба України. 2019

Документ актуальний на 16.04.2019
завантажити документ, актуальний на поточний час

ДЕРЖАВНА АВІАЦІЙНА СЛУЖБА УКРАЇНИ

НАКАЗ

05.02.2019  № 153

Зареєстровано в Міністерстві

юстиції України

12 березня 2019 р.

за № 240/33211

Про затвердження Авіаційних правил України, Частина 47 «Правила реєстрації цивільних повітряних суден в Україні»

Відповідно до вимог статей 11, 39, 41 Повітряного кодексу України, пункту 8 Положення про Державну авіаційну службу України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 08 жовтня 2014 року № 520, з метою забезпечення дотримання стандартів та рекомендованої практики Міжнародної організації цивільної авіації НАКАЗУЮ:

1. Затвердити Авіаційні правила України, Частина 47 «Правила реєстрації цивільних повітряних суден в Україні», що додаються.

2. Департаменту льотної придатності (Овчинніков В.М.) в установленому законодавством порядку забезпечити:

1) подання цього наказу на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України;

2) оприлюднення цього наказу на офіційному веб-сайті.

3. Реєстраційні посвідчення повітряного судна, тимчасові облікові посвідчення повітряного судна, видані відповідно до Авіаційних правил України, Частина 47 «Правила реєстрації цивільних повітряних суден в Україні», затверджених наказом Міністерства інфраструктури України від 25 жовтня 2012 року № 636, зареєстрованих в Міністерстві юстиції України 16 листопада 2012 року за № 1926/22238, є чинними протягом встановленого в них терміну дії.

4. Визнати таким, що втратив чинність, наказ Міністерства інфраструктури України від 25 жовтня 2012 року № 636 «Про затвердження Авіаційних правил України, Частина 47 «Правила реєстрації цивільних повітряних суден в Україні», зареєстрований в Міністерстві юстиції України 16 листопада 2012 року за № 1926/22238.

5.

Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

Голова Державіаслужби

О. Більчук

ПОГОДЖЕНО:

В.о. Міністра інфраструктури України

Голова Державної регуляторної служби України

В. Довгань

К. Ляпіна


ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Державної

авіаційної служби України

05 лютого 2019 року № 153

Зареєстровано в Міністерстві

юстиції України

12 березня 2019 р.

за № 240/33211

АВІАЦІЙНІ ПРАВИЛА УКРАЇНИ,

Частина 47 «Правила реєстрації цивільних повітряних суден в Україні»

I. Загальні положення

1. Ці Авіаційні правила є обов’язковими для всіх суб’єктів авіаційної діяльності.

2. Ці Авіаційні правила визначають процедуру та вимоги до реєстрації (перереєстрації) цивільних повітряних суден (далі - повітряні судна) у Державному реєстрі цивільних повітряних суден України, порядок виключення їх з цього реєстру, надання та нанесення державного та реєстраційного знаків на повітряні судна, порядок тимчасового обліку нових, модифікованих повітряних суден та повітряних суден після їх технічного обслуговування.

3. У цих Авіаційних правилах терміни вживаються в таких значеннях:

авіація загального призначення - авіація, що не використовується для здійснення комерційних повітряних перевезень і виконання авіаційних робіт;

автожир - літальний апарат, важчий за повітря, що підтримується в польоті за рахунок взаємодії повітря з одним або декількома несучими гвинтами, які вільно обертаються навколо осей, що перебувають приблизно у вертикальному положенні;

аеростат - літальний апарат, легший за повітря, що переміщується у повітрі без допомоги силової установки;

безпілотне повітряне судно - повітряне судно, призначене для виконання польоту без пілота на борту, керування польотом якого і контроль за яким здійснюються за допомогою спеціальної станції керування, що розташована поза повітряним судном. До безпілотних повітряних суден належать безпілотні некеровані аеростати і дистанційно пілотовані повітряні судна;

вертоліт - літальний апарат, важчий за повітря, що підтримується в польоті, головним чином, за рахунок взаємодії повітря з одним або декількома несучими гвинтами, які обертаються силовою установкою навколо осей, що перебувають приблизно у вертикальному положенні;

власник повітряного судна - юридична або фізична особа, право власності якої на повітряне судно підтверджене відповідними документами;

вогнетривкий матеріал - матеріал, який витримує нагрівання, як сталь або краще;

гвинтокрил - літальний апарат, важчий за повітря, який переміщується за допомогою силової установки та підтримується в повітрі за рахунок взаємодії повітря з одним або декількома несучими гвинтами;

дельтаплан - безмоторний літальний апарат, важчий за повітря, підйомна сила якого в польоті створюється переважно за рахунок аеродинамічних реакцій на поверхні, що дає змогу рухатися в таких умовах польоту, а керування в польоті здійснюється, головним чином, за рахунок переміщення центру мас (балансирне керування), зліт та посадка на якому здійснюються за допомогою ніг пілота;

держава реєстрації - держава, у реєстрі повітряних суден якої зареєстровано повітряне судно;

державне повітряне судно - повітряне судно, що застосовується у військовій, прикордонній службі, службі цивільного захисту, в органах Національної поліції та контролюючих органах;

державний знак повітряного судна - знак, який складається з декількох символів і показує національну належність повітряного судна. Надається державі реєстрації Міжнародною організацією цивільної авіації (ІСАО). Цей знак надається уповноваженим органом з питань цивільної авіації повітряним суднам, що реєструються у Державному реєстрі цивільних повітряних суден України;

Державний реєстр цивільних повітряних суден України - книга та електронна база даних, у яких ведеться поточний реєстр цивільних повітряних суден та безпілотних повітряних суден, зареєстрованих в Україні;

дирижабль - літальний апарат, легший за повітря, який приводиться до руху силовою установкою;

дистанційно пілотоване повітряне судно - безпілотне повітряне судно, яке пілотується з пункту дистанційного пілотування;

дуже легке повітряне судно - повітряне судно, яке має не більше двох місць, включно з місцями екіпажу, та максимальну злітну масу не більше ніж 750 кг. Для дуже легкого гвинтокрила максимальна злітна маса - не більше ніж 600 кг;

експериментальне повітряне судно - прототип повітряного судна, модифіковане або нове повітряне судно, на якому схвалена уповноваженим органом з питань цивільної авіації організація розробника цивільної авіаційної техніки проводить випробування або дослідно-конструкторські, експериментальні та науково-дослідні роботи;

експлуатант - юридична або фізична особа, яка експлуатує чи пропонує послуги з експлуатації повітряних суден;

заявка - звернення заявника до уповноваженого органу з питань цивільної авіації з метою отримання державного та реєстраційного знаків для повітряного судна, реєстрації (перереєстрації) його у Державному реєстрі цивільних повітряних суден України або виключення його з цього реєстру;

заявник - власник повітряного судна або інша юридична особа України, або фізична особа - резидент, яка за письмовим дорученням власника подала заявку до уповноваженого органу з питань цивільної авіації з метою отримання державного та реєстраційного знаків, реєстрації (перереєстрації), виключення, схвалена уповноваженим органом з питань цивільної авіації організація розробника, виробника цивільної авіаційної техніки, організація з технічного обслуговування, яка подала заявку на тимчасове облікове посвідчення, схвалена уповноваженим органом з питань цивільної авіації організація розробника цивільної авіаційної техніки, яка подала заявку з метою отримання державного та реєстраційного знаків, реєстрації (перереєстрації), виключення експериментального повітряного судна;

комерційна авіація - авіація, що використовується для регулярних або нерегулярних авіатранспортних перевезень пасажирів, пошти або вантажу та виконання авіаційних робіт за плату або за договором найму;

легке повітряне судно - повітряне судно, яке має максимальну злітну масу не більше ніж 5700 кг;

літак - літальний апарат, важчий за повітря, який приводиться до руху силовою установкою, підйомна сила якого в польоті створюється в основному за рахунок аеродинамічних реакцій на поверхнях, що залишаються нерухомими в таких умовах польоту;

літальний апарат - пристрій для польотів в атмосфері чи космічному просторі;

літальний апарат, важчий за повітря,- будь-який літальний апарат, у якого підйомна сила в польоті створюється, головним чином, за рахунок аеродинамічних сил;

літальний апарат, легший за повітря,- будь-який літальний апарат, який утримується в повітрі, головним чином, за рахунок своєї аеростатичної підйомної сили;

мотодельтаплан - літальний апарат, важчий за повітря, який переміщується у повітрі за допомогою силової установки, підйомна сила якого в польоті створюється за рахунок аеродинамічних реакцій на крило з гнучкою аеродинамічною поверхнею на жорсткому каркасі, а керування в польоті здійснюється за рахунок переміщення центру мас;

мотопараплан - літальний апарат, важчий за повітря, підйомна сила якого в польоті створюється за рахунок аеродинамічних реакцій на поверхнях, які не мають жорсткого каркаса, та який має злітно-посадковий пристрій на жорсткому каркасі кабіни екіпажу. Має поршневий двигун (двигуни), не більше двох місць, включно з місцями екіпажу, необмежену максимальну злітну масу;

мотопланер - планер з поршневим двигуном (двигунами), який має не більше двох місць, включно з місцями екіпажу, та максимальну злітну масу не більше ніж 850 кг;

надлегке повітряне судно - повітряне судно, яке має не більше двох місць, включно з місцями екіпажу, та максимальну злітну масу не більше ніж 450 кг (для варіантів гідро- і спецпризначення із встановленим обладнанням - 495 кг);

орендар повітряного судна - юридична або фізична особа України, яка орендує повітряне судно для здійснення авіаційної діяльності;

орнітоптер - повітряне судно, важче за повітря, яке підтримується в польоті в основному за рахунок реакцій повітря з його поверхнями, яким надається маховий рух;

параплан - безмоторний літальний апарат, важчий за повітря, підйомна сила якого в польоті створюється за рахунок аеродинамічних реакцій на поверхнях, які не мають жорсткого каркаса, зліт та посадка на якому здійснюються за допомогою ніг пілота;

пілотований вільний аеростат - літальний апарат, легший за повітря, підйомна сила якого створюється за рахунок газу, легшого за повітря (газовий аеростат), або нагрітого повітря (тепловий аеростат);

планер - літальний апарат, важчий за повітря, який переміщується без силової установки, підйомна сила якого створюється за рахунок аеродинамічних реакцій на поверхнях, які залишаються нерухомими в таких умовах польоту, має не більше двох місць, включно з місцями екіпажу, та максимальну злітну масу не більше ніж 750 кг;

повітряне судно - апарат, що підтримується в атмосфері у результаті його взаємодії з повітрям, відмінної від взаємодії з повітрям, відбитим від земної поверхні;

реєстраційне посвідчення повітряного судна - документ, який засвідчує реєстрацію повітряного судна у Державному реєстрі цивільних повітряних суден України;

реєстраційний знак повітряного судна - знак, який складається з декількох символів та надається уповноваженим органом з питань цивільної авіації конкретному повітряному судну, що реєструється у Державному реєстрі цивільних повітряних суден України;

свідоцтво про виключення повітряного судна - документ, який засвідчує виключення повітряного судна з Державного реєстру цивільних повітряних суден України;

сертифікат типу - документ, що засвідчує відповідність зразка авіаційної техніки вимогам сертифікаційного базису;

сповіщення про надання державного та реєстраційного знаків повітряному судну - відповідне повідомлення встановленого зразка цими Авіаційними правилами про надання державного та реєстраційного знаків повітряному судну;

уповноважений орган з питань цивільної авіації - центральний орган виконавчої влади з питань цивільної авіації;

цивільна авіація - авіація, яка використовується для задоволення потреб економіки і громадян у повітряних перевезеннях і авіаційних роботах, а також для виконання польотів у приватних цілях;

цивільне повітряне судно - повітряне судно, що не належить до державних повітряних суден.

Під терміном «цивільне повітряне судно» слід розуміти також «безпілотне повітряне судно».

Інші терміни, що використовуються в цих Авіаційних правилах, вживаються у значеннях, наведених у Повітряному кодексі України, стандартах Міжнародної організації цивільної авіації та законодавчих актах України.

II. Загальні вимоги

1. Повітряне судно може бути зареєстроване лише в одному реєстрі.

2. Державний реєстр цивільних повітряних суден України ведеться уповноваженим органом з питань цивільної авіації.

3. Відомості, що містяться у Державному реєстрі цивільних повітряних суден України, розміщуються на веб-сайті уповноваженого органу з питань цивільної авіації та є офіційною інформацією, яка оновлюється щодня.

4. Реєстрація повітряного судна у Державному реєстрі цивільних повітряних суден України визначає його національну належність до України та означає, що уповноважений орган з питань цивільної авіації здійснює контроль за льотною придатністю та експлуатацією цього повітряного судна.

5. Реєстрація повітряного судна у Державному реєстрі цивільних повітряних суден України не є свідченням права власності на повітряне судно будь-якої юридичної або фізичної особи.

6. Уповноважений орган з питань цивільної авіації не видає будь-яких документів, які підтверджують право власності на повітряне судно.

7. Уповноважений орган з питань цивільної авіації не веде реєстр застав, заборон та інших обтяжень щодо повітряних суден.

8. З дня реєстрації повітряного судна у Державному реєстрі цивільних повітряних суден України всі записи, зроблені раніше щодо цього повітряного судна у реєстрах повітряних суден інших держав, Україною не визнаються.

9. Якщо повітряне судно не виключено з Державного реєстру цивільних повітряних суден України, занесення його до реєстру повітряних суден іншої держави Україною не визнається.

10. У Державному реєстрі цивільних повітряних суден України реєструються повітряні судна за класифікацією літальних апаратів згідно з додатком 7 до Конвенції про міжнародну цивільну авіацію (додаток 1).

11. У Державному реєстрі цивільних повітряних суден України не підлягають реєстрації:

повітряні судна, зліт яких здійснюється за допомогою ніг пілота (дельтаплани, параплани, мотопараплани тощо);

метеорологічні радіозонди та кулі-пілоти, що використовуються виключно для метеорологічних потреб;

безпілотні некеровані аеростати без корисного вантажу;

безпілотні повітряні судна, максимальна злітна вага яких не перевищує 20 кілограмів і які використовуються для розваг та спортивної діяльності.

12. Уповноважений орган з питань цивільної авіації реєструє експериментальне повітряне судно за заявкою схваленої уповноваженим органом з питань цивільної авіації організації розробника цивільної авіаційної техніки тільки на період виконання в Україні та за її межами випробувань або дослідно-конструкторських, експериментальних та науково-дослідних робіт тощо.

13. Уповноважений орган з питань цивільної авіації реєструє у Державному реєстрі цивільних повітряних суден України повітряне судно з метою відновлення льотної придатності строком, який не перевищує шести календарних місяців. У разі якщо таке повітряне судно орендується у нерезидента,- на термін дії договору оренди або лізингу.

14. Уповноважений орган з питань цивільної авіації реєструє у Державному реєстрі цивільних повітряних суден України повітряне судно, яке отримується експлуатантом України в оренду чи у лізинг у нерезидента. Якщо заявник не може подати документи у належному вигляді відповідно до вимог цих Авіаційних правил, таке повітряне судно реєструється на термін, який не перевищує один місяць. Після закінчення терміну дії реєстраційного посвідчення повітряне судно перереєструється в Державному реєстрі цивільних повітряних суден України на підставі заявки на перереєстрацію та комплекту документів відповідно до вимог цих Авіаційних правил, без сплати державних зборів, на термін дії договору оренди (лізингу) такого повітряного судна.

15. До реєстраційного посвідчення заноситься інформація про повітряне судно, власника, орендаря (експлуатанта) повітряного судна, термін оренди (лізингу) такого повітряного судна на підставі заявки на реєстрацію (перереєстрацію) повітряного судна і документів, передбачених цими Авіаційними правилами, поданих до уповноваженого органу з питань цивільної авіації.

16. Якщо відбулися зміни інформації, яка заноситься до реєстраційного посвідчення, таке повітряне судно перереєструється відповідно до вимог розділу VII та в строк, визначений розділом VIII цих Авіаційних правил.

17. Заявник сплачує державні збори за офіційні дії, що були виконані відповідно до вимог цих Авіаційних правил у розмірах та в порядку, визначених чинним законодавством.

18. Реєстраційне посвідчення повітряного судна, свідоцтво про виключення повітряного судна, сповіщення про надання державного та реєстраційного знаків, тимчасове облікове посвідчення повітряного судна підписуються керівником уповноваженого органу з питань цивільної авіації або його заступником та скріплюються гербовою печаткою уповноваженого органу з питань цивільної авіації.

19. Якщо повітряне судно нового типу, розробником якого є інша держава, вперше реєструється в Державному реєстрі цивільних повітряних суден України та на яке уповноважений орган з питань цивільної авіації видає сертифікат льотної придатності, протягом десяти робочих днів з дня реєстрації такого повітряного судна уповноважений орган з питань цивільної авіації повідомляє про його реєстрацію авіаційну владу держави розробника.

20. Заявки на надання державного і реєстраційного знаків, реєстрацію (перереєстрацію) повітряного судна у Державному реєстрі цивільних повітряних суден України, виключення їх з цього реєстру та їх тимчасовий облік розглядає уповноважений орган з питань цивільної авіації у строки, визначені цими Авіаційними правилами.

21. Уповноважений орган з питань цивільної авіації відмовляє в реєстрації повітряного судна у разі, якщо повітряне судно не відповідає встановленим вимогам щодо льотної придатності, охорони навколишнього природного середовища або інших обмежень, встановлених уповноваженим органом з питань цивільної авіації.

22. Нові, модифіковані, після технічного обслуговування повітряні судна, які не внесено до будь-якого реєстру цивільних повітряних суден та державного реєстру, на яких проводяться приймальні випробування, підлягають тимчасовому обліку з наданням тимчасових позначень та виданням тимчасового облікового посвідчення.

23. Тимчасовий облік таких повітряних суден здійснюється уповноваженим органом з питань цивільної авіації.

24. Порядок тимчасового обліку та форму тимчасового облікового посвідчення для таких повітряних суден визначено у розділі X цих Авіаційних правил.

25. Заявник відповідно до вимог цих Авіаційних правил повинен в довільній формі письмово інформувати уповноважений орган з питань цивільної авіації про таке:

1) протягом десяти робочих днів - про зміну відомостей, які стали підставою для реєстрації (перереєстрації) повітряного судна в Державному реєстрі цивільних повітряних суден України;

2) негайно - про зруйнування або зникнення безвісти повітряного судна, зареєстрованого у Державному реєстрі цивільних повітряних суден України;

3) в перший тиждень останнього місяця четвертого кварталу кожного поточного року - щодо інформації, занесеної до реєстраційного посвідчення повітряного судна з метою її актуалізації.

III. Надання державного та реєстраційного знаків

1. Кожному повітряному судну, яке реєструється у Державному реєстрі цивільних повітряних суден України, уповноважений орган з питань цивільної авіації надає державний та реєстраційний знаки, які мають бути нанесені на повітряне судно.

2. Наданий одному повітряному судну реєстраційний знак може використовуватись ним багаторазово протягом усього часу експлуатації і за жодних обставин не може передаватись іншому повітряному судну.

3. За бажанням заявника повітряному судну може бути надано реєстраційний знак на замовлення, у разі якщо цей знак не використовується іншим повітряним судном. Кількість замін реєстраційного знака для одного повітряного судна не обмежується.

4. Заявник подає до уповноваженого органу з питань цивільної авіації заявку на надання державного та реєстраційного знаків повітряному судну на офіційному бланку заявника (за наявності) згідно з додатком 2 до цих Авіаційних правил разом з комплектом документів, визначених у додатку 3 до цих Авіаційних правил. Без наявності комплекту документів заявка до розгляду не приймається.

Якщо повітряне судно - аматорської конструкції, додатково до заявки на надання державного та реєстраційного знаків повітряному судну подається акт побудови повітряного судна аматорської конструкції (додаток 4).

5. Якщо власниками повітряного судна є декілька юридичних або фізичних осіб, заявку на надання державного та реєстраційного знаків повітряного судна підписують усі власники.

6. Заявку на надання державного та реєстраційного знаків для повітряного судна розглядає протягом десяти робочих днів від дня її реєстрації уповноважений орган з питань цивільної авіації. Якщо відомості, внесені до заявки, не відповідають вимогам цих Авіаційних правил або виникла потреба в розгляді додаткових документів, уповноважений орган з питань цивільної авіації надсилає заявнику відповідний письмовий запит. У такому разі строк розгляду заявки становить не більше ніж десять робочих днів з дня одержання всіх документів.

7. Сповіщення про надання державного та реєстраційного знаків повітряному судну видає уповноважений орган з питань цивільної авіації за позитивним розглядом заявки та документів, поданих до уповноваженого органу з питань цивільної авіації, та після сплати державних зборів.

8. Сповіщення про надання державного та реєстраційного знаків повітряному судну (додаток 5) дозволяє нанести на повітряне судно ці знаки після виключення такого повітряного судна з реєстру попередньої держави реєстрації та перед початком процедури реєстрації, але не дає права на виконання польотів.

9. Сповіщення про надання державного та реєстраційного знаків повітряному судну втрачає чинність, якщо повітряне судно протягом трьох місяців не було зареєстровано в Державному реєстрі цивільних повітряних суден України.

10. Строк дії сповіщення про надання державного та реєстраційного знаків повітряному судну може бути продовжено, якщо реєстрація повітряного судна не відбулася своєчасно з поважних причин.

11. Якщо сповіщення про надання державного та реєстраційного знаків повітряному судну втратило чинність, заявник протягом тридцяти календарних днів повинен усунути з поверхонь повітряного судна державний та реєстраційний знаки, якщо такі було нанесено, про що письмово повідомити уповноважений орган з питань цивільної авіації.

12. Заявник має право подати заявку на отримання сповіщення про надання державного та реєстраційного знаків повітряному судну повторно на загальних підставах.

IV. Вимоги до нанесення державного та реєстраційного знаків на повітряне судно

1. Державний знак повітряного судна, зареєстрованого у Державному реєстрі цивільних повітряних суден України, складається з двох заголовних літер латинського алфавіту «UR».

2. Реєстраційний знак повітряного судна складається з п’яти арабських цифр або з трьох-чотирьох заголовних літер латинського алфавіту. Між державним та реєстраційним знаками повітряного судна ставиться дефіс («UR-12345», «UR-ABC» або «UR-ABCD»).

3. Розподіл реєстраційних знаків за повітряними суднами:

1) для планерів, надлегких повітряних суден, повітряних суден аматорської конструкції надається реєстраційний знак, який складається з чотирьох заголовних літер латинського алфавіту. При цьому реєстраційний знак для повітряних суден аматорської конструкції починається із заголовної літери латинського алфавіту «Р»;

2) для інших повітряних суден надається реєстраційний знак, який складається з трьох заголовних літер латинського алфавіту;

3) експериментальним повітряним суднам надається реєстраційний знак, який складається з трьох заголовних літер латинського алфавіту в діапазоні від «EXA» до «EXZ». Ці знаки можуть використовуватись багаторазово тільки для експериментальних повітряних суден, проте один реєстраційний знак не може використовуватись одночасно для декількох повітряних суден, зареєстрованих у Державному реєстрі цивільних повітряних суден України;

4) для безпілотних повітряних суден надається реєстраційний знак, який складається з чотирьох заголовних літер латинського алфавіту. При цьому реєстраційний знак для безпілотних повітряних суден починається із заголовної літери латинського алфавіту «U»;

5) надані раніше реєстраційні знаки, які складаються з п’яти арабських цифр, залишаються за цими повітряними суднами до закінчення їх експлуатації.

4. Якщо реєстраційний знак складається з літер латинського алфавіту, не використовуються знаки «SOS», «XXX», «PAN», «TTT» та комбінації, які починаються з літери «Q».

5. Для нанесення на повітряне судно державного та реєстраційного знаків використовуються засоби, що забезпечують збереження державних та реєстраційних знаків протягом усього часу експлуатації.

6. Державні та реєстраційні знаки наносяться на зовнішні поверхні повітряного судна так, щоб вони були добре помітними і чітко розпізнавалися.

7. Нанесення державних та реєстраційних знаків на повітряні судна, важчі за повітря:

1) на фюзеляж повітряного судна - між крилом і хвостовим оперенням з обох сторін фюзеляжу. Якщо в зазначеному місці розташовано двигуни, знаки наносяться на капоти двигунів або на верхню частину вертикального хвостового оперення. Висота літер і цифр має становити не менше ніж 300 мм;

2) на крило повітряного судна - на ліву половину нижньої поверхні конструкції крила (вершини літер і цифр мають бути спрямовані до передньої крайки крила). Знаки розташовують на однаковій відстані від передньої і задньої крайок крила. Висота літер і цифр має становити не менше ніж 500 мм;

3) якщо в конструкції повітряного судна відсутні частини, зазначені в підпунктах 1, 2 цього пункту, або розміри повітряного судна не дають змоги виконати умови цих підпунктів, знаки наносяться так і такого розміру, щоб забезпечити їх швидке розпізнавання.

8. Нанесення державних та реєстраційних знаків на повітряні судна, легші за повітря:

1) на повітряні судна, легші за повітря, державний та реєстраційний знаки наносяться у двох діаметрально протилежних місцях поблизу лінії їх максимального горизонтального перерізу так, щоб вони були добре помітні з обох боків та знизу. Висота літер і цифр має становити не менше ніж 500 мм;

2) на дирижаблі державний та реєстраційний знаки наносяться на їх корпус або на поверхні стабілізатора.

На корпусі знаки наносяться уздовж обох сторін дирижабля, а також на верхній поверхні вздовж лінії симетрії.

На стабілізаторі знаки наносяться на горизонтальному і вертикальному стабілізаторах. На горизонтальному стабілізаторі знаки розміщуються на правій половині верхньої поверхні та лівій половині нижньої поверхні (вершини літер і цифр мають бути спрямовані до передньої крайки). На вертикальному стабілізаторі знаки розміщуються на кожній стороні нижньої половини стабілізатора (літери і цифри розміщуються горизонтально).

9. Літери і цифри кожної окремої групи знаків (на фюзеляжі, на крилі тощо) мають бути одного кольору та мати однакову висоту.

10. Ширина кожної літери і цифри (крім літери I і цифри 1) та довжина дефіса становлять дві третини від її висоти. Товщина ліній кожної літери і цифри становить одну шосту від її висоти. Відстань між літерами і цифрами має бути не менше ніж одна чверть їх ширини. Дефіс вважається окремим символом.

11. Накреслення літер і цифр державного та реєстраційного знаків виконується безперервними лініями, без орнаменту, без нахилу, без контуру згідно з додатком 6 до цих Авіаційних правил.

12. На повітряні судна, призначені для надання медичної допомоги населенню, може бути нанесено зображення червоного хреста.

13. На літаках червоний хрест наноситься знизу і зверху посередині кінцевої частини кожної площини, де немає державного та реєстраційного знаків, та з обох сторін кіля, а у разі багатокільового оперення - на їх зовнішні сторони.

14. На вертольотах червоний хрест наноситься на днище і з обох боків фюзеляжу.

15. Під час виконання зовнішнього фарбування на повітряному судні повинні бути збережені усі експлуатаційні, технологічні написи і аварійно-рятувальне маркування, виконані організацією виробника.

16. У разі зміни зовнішнього фарбування повітряного судна, зареєстрованого у Державному реєстрі цивільних повітряних суден України, заявник протягом десяти робочих днів подає до уповноваженого органу з питань цивільної авіації фотозображення повітряного судна (повністю) - вигляд зліва і справа зі зміненим зовнішнім фарбуванням повітряного судна, разом із супроводжувальним листом.

V. Розпізнавальна та інформаційна таблички повітряного судна

1. На кожному повітряному судні має бути встановлено розпізнавальну табличку, виготовлену з вогнетривкого матеріалу розмірами не більше ніж 70 х 130 мм, товщина якої 1-2 мм.

2. Розпізнавальна табличка встановлюється на видному місці біля головного входу у внутрішній частині повітряного судна за допомогою нероз’ємного з’єднання або на місці розташування, передбаченому документацією організації розробника.

3. Якщо немає головного входу, розпізнавальна табличка закріплюється на помітному місці на зовнішній поверхні повітряного судна.

4. На дистанційно пілотованому повітряному судні розпізнавальна табличка закріплюється на видному місці біля головного входу чи відсіку або кріпиться на видному місці до зовнішньої частини повітряного судна, якщо немає головного входу або відсіку.

5. На повітряному судні авіації загального призначення та безпілотному повітряному судні місце розташування розпізнавальної таблички визначає власник.

6. На розпізнавальній табличці зазначаються літерами латинського алфавіту позначення повітряного судна організацією розробника, заводський (серійний) номер повітряного судна, державний та реєстраційний знаки повітряного судна.

7. Для нанесення інформації на розпізнавальну табличку використовуються механічний спосіб нанесення написів, гравірування, вирізання, хімічне травлення, штампування тощо.

8. Написи на розпізнавальній табличці виконуються так, щоб чіткість написів не змінювалась протягом усього часу експлуатації повітряного судна.

9. На повітряному судні аматорської конструкції в кабіні пілотів на помітному місці додатково встановлюється інформаційна табличка, на якій механічним способом нанесено напис та виділено червоною фарбою - «Повітряне судно аматорської конструкції. Не призначене для комерційної експлуатації», розмірами не більше ніж 70 х 130 мм, товщина якої 1-2 мм.

10. На експериментальному повітряному судні в кабіні пілотів на помітному місці додатково встановлюється інформаційна табличка, на якій механічним способом нанесено напис та виділено червоною фарбою - «Експериментальне повітряне судно. Не призначене для комерційної експлуатації», розмірами не більше ніж 70 х 130 мм, товщина якої 1-2 мм.

VI. Реєстрація повітряного судна у Державному реєстрі цивільних повітряних суден України

1. Повітряне судно реєструється у Державному реєстрі цивільних повітряних суден України за умови, якщо воно:

є власністю юридичної особи України або фізичної особи - резидента;

отримується експлуатантом України в оренду чи у лізинг у нерезидента.

2. Повітряне судно, яке реєструється в Державному реєстрі цивільних повітряних суден України, повинно:

бути виключено з реєстру повітряних суден держави попередньої реєстрації або з реєстру державних повітряних суден України або раніше ніде не зареєстровано;

мати сертифікат типу або еквівалентний до нього документ, виданий уповноваженим органом з питань цивільної авіації.

3. Заявник подає до уповноваженого органу з питань цивільної авіації заявку (додаток 7) на реєстрацію повітряного судна в Державному реєстрі цивільних повітряних суден України на офіційному бланку заявника (за наявності) разом з комплектом документів, визначених у додатку 8 до цих Авіаційних правил. Заявка на реєстрацію повітряного судна без наявності комплекту документів до розгляду не приймається.

4. Якщо власниками повітряного судна є декілька юридичних або фізичних осіб, заявку на реєстрацію повітряного судна підписують усі власники.

5. Заявку на реєстрацію повітряного судна розглядає уповноважений орган з питань цивільної авіації протягом десяти робочих днів від дня її реєстрації.

6. Якщо відомості, включені до заявки, не відповідають вимогам цих Авіаційних правил або виникла потреба в розгляді додаткових документів, уповноважений орган з питань цивільної авіації надсилає заявнику відповідний письмовий запит. У такому разі строк розгляду заявки не може перевищувати десяти робочих днів з дня одержання всіх документів.

7. У разі позитивного результату розгляду заявки та наявності комплекту документів на реєстрацію повітряного судна в Державному реєстрі цивільних повітряних суден України заявник забезпечує прийнятні умови, місце та час проведення інспектування, доступ до повітряного судна державним інспекторам або особам, уповноваженим на проведення перевірок, з метою визначення можливості реєстрації повітряного судна.

Про місце та час проведення інспектування заявник письмово повідомляє про це уповноважений орган з питань цивільної авіації.

8. Реєстраційне посвідчення повітряного судна (додаток 9) видається на підставі позитивного результату розгляду заявки на реєстрацію повітряного судна та документів, поданих до уповноваженого органу з питань цивільної авіації, інспектування повітряного судна та після сплати державних зборів.

9. На повітряне судно, власником якого є нерезидент, видається реєстраційне посвідчення повітряного судна із зазначенням терміну дії. Дія реєстраційного посвідчення повітряного судна обмежується строком дії договору оренди чи лізингу. В такому разі до реєстраційного посвідчення вноситься інформація про орендаря (експлуатанта) такого повітряного судна.

10. На повітряне судно, яке реєструється в Державному реєстрі цивільних повітряних суден України як експериментальне повітряне судно, видається реєстраційне посвідчення повітряного судна із зазначенням терміну дії, але не більше ніж один календарний рік. У такому разі до реєстраційного посвідчення вноситься інформація про схвалену уповноваженим органом з питань цивільної авіації організацію розробника цивільної авіаційної техніки, яка проводитиме відповідні випробування.

11. У разі недотримання заявником вимог цих Авіаційних правил щодо реєстрації повітряного судна у Державному реєстрі цивільних повітряних суден України уповноважений орган з питань цивільної авіації письмово повідомляє заявника про відмову у реєстрації та про її підстави.

12. Якщо повітряне судно протягом трьох календарних місяців не було зареєстровано в Державному реєстрі цивільних повітряних суден України уповноваженим органом з питань цивільної авіації, заявка на реєстрацію такого повітряного судна втрачає чинність.

13. Заявник має право подати заявку на реєстрацію повітряного судна в Державному реєстрі цивільних повітряних суден України повторно на загальних підставах.

VII. Перереєстрація повітряного судна у Державному реєстрі цивільних повітряних суден України

1. Перереєстрація повітряного судна здійснюється у таких випадках:

1) зміна власника повітряного судна;

2) зміна найменування / прізвища, імені, по батькові та (або) місцезнаходження / місця проживання власника повітряного судна;

3) зміна реєстраційного знака повітряного судна;

4) зміна позначення повітряного судна виробником;

5) закінчення строку дії реєстраційного посвідчення;

6) продовження строку дії договору оренди чи лізингу повітряного судна з нерезидентом;

7) зміна українського експлуатанта (орендаря) повітряного судна, яке орендує або бере в лізинг юридична особа України або фізична особа - резидент у нерезидента.

2. Заявник подає до уповноважного органу з питань цивільної авіації заявку на перереєстрацію повітряного судна в Державному реєстрі цивільних повітряних суден України згідно з додатком 10 до цих Авіаційних правил з комплектом документів відповідно до додатка 11 до цих Авіаційних правил. Заявка на перереєстрацію повітряного судна без комплекту документів до розгляду не приймається.

3. Заявка на перереєстрацію повітряного судна розглядається протягом десяти робочих днів від дня її реєстрації в уповноваженому органі з питань цивільної авіації.

4. Якщо власниками повітряного судна є декілька юридичних або фізичних осіб, заявку на перереєстрацію повітряного судна підписують усі власники.

5. Якщо відомості, включені до заявки, не відповідають вимогам цих Авіаційних правил або виникла потреба в розгляді додаткових документів, уповноважений орган з питань цивільної авіації надсилає заявнику відповідний письмовий запит. У такому разі строк розгляду заявки не може перевищувати десяти робочих днів з дня одержання всіх документів.

6. Інспектування повітряного судна під час перереєстрації, пов’язаної із заміною реєстраційного знака та позначення повітряного судна виробником, виконується під час чергового інспектування з метою підтвердження льотної придатності повітряного судна на прийнятних умовах щодо місця та часу проведення інспектування та забезпечення заявником доступу до повітряного судна державним інспекторам або особам, уповноваженим на проведення перевірок, з метою перереєстрації повітряного судна.

Про місце та час проведення інспектування заявник письмово повідомляє уповноважений орган з питань цивільної авіації.

7. Реєстраційне посвідчення під час перереєстрації повітряного судна в Державному реєстрі цивільних повітряних суден України видається на підставі заявки на перереєстрацію повітряного судна, документів, поданих до уповноваженого органу з питань цивільної авіації, інспектування (за потреби) та після сплати державних зборів.

8. У разі недотримання заявником вимог цих Авіаційних правил щодо перереєстрації повітряного судна у Державному реєстрі цивільних повітряних суден України уповноважений орган з питань цивільної авіації письмово повідомляє заявника про відмову у перереєстрації такого повітряного судна та про її підстави.

9. Якщо повітряне судно протягом одного календарного місяця не було перереєстроване в Державному реєстрі цивільних повітряних суден України, уповноваженим органом з питань цивільної авіації, заявка на перереєстрацію втрачає чинність.

10. Заявник має право подати заявку на перереєстрацію повітряного судна в Державному реєстрі цивільних повітряних суден України повторно на загальних підставах.

VIII. Реєстраційне посвідчення повітряного судна

1. Реєстраційне посвідчення повітряного судна є обов’язковим бортовим документом і під час виконання польоту має бути на борту повітряного судна.

2. Реєстраційне посвідчення безпілотного повітряного судна є обов’язковим бортовим документом і під час виконання польоту має бути в наявності у власника (експлуатанта) такого безпілотного повітряного судна.

3. У разі якщо кабіна екіпажу повітряного судна не захищена від повітряного потоку, має обмежені розміри або повітряне судно не має кабіни, дозволяється виконання польотів з копією реєстраційного посвідчення повітряного судна.

4. Реєстраційне посвідчення повітряного судна втрачає чинність з дати настання однієї з таких подій:

1) повітряне судно виключено з Державного реєстру цивільних повітряних суден України;

2) відбулася зміна власника повітряного судна;

3) відбулася зміна найменування / прізвища, імені, по батькові та (або) місцезнаходження / місця проживання власника повітряного судна;

4) відбулася зміна реєстраційного знака повітряного судна;

5) відбулася зміна позначення повітряного судна виробником;

6) реєстраційне посвідчення повітряного судна загублено;

7) реєстраційне посвідчення повітряного судна стало непридатним для використання внаслідок зносу, пошкодження, що не дає можливості розрізняти записи, помітки, печатку;

8) повітряне судно не мало льотної придатності протягом двадцяти чотирьох місяців та уповноважений орган з питань цивільної авіації протягом двадцяти чотирьох місяців не мав доступу до такого повітряного судна для здійснення контролю за льотною придатністю та експлуатацією такого повітряного судна;

9) закінчився строк дії реєстраційного посвідчення;

10) змінився український експлуатант (орендар) повітряного судна, яке орендує або бере в лізинг юридична особа України або фізична особа - резидент у нерезидента.

5. Якщо реєстраційне посвідчення повітряного судна загублено або стало непридатним для використання, на підставі заявки на видачу дубліката реєстраційного посвідчення повітряного судна згідно з додатком 9 до цих Авіаційних правил та наданих до уповноваженого органу з питань цивільної авіації письмових пояснень щодо обставин втрати або пошкодження реєстраційного посвідчення повітряного судна із зазначенням заходів щодо збереження документації та після сплати державних зборів видається реєстраційне посвідчення повітряного судна із зазначенням під номером реєстраційного посвідчення повітряного судна слів «Дублікат» українською та «Duplicate» англійською мовами.

6. Якщо відбулися зміни інформації, яка заноситься до реєстраційного посвідчення, таке повітряне судно має бути перереєстроване відповідно до вимог цих Авіаційних правил в строк до одного календарного місяця з дати настання такої події.

7. У такому разі заявник протягом десяти днів повинен повернути реєстраційне посвідчення повітряного судна, яке втратило чинність, до уповноваженого органу з питань цивільної авіації та подати заявку на перереєстрацію такого повітряного судна відповідно до вимог цих Авіаційних правил.

IX. Виключення повітряного судна з Державного реєстру цивільних повітряних суден України

1. Повітряне судно виключається з Державного реєстру цивільних повітряних суден України у разі:

1) припинення експлуатації типу повітряного судна;

2) подання власником повітряного судна або уповноваженою ним особою заявки на виключення повітряного судна з Державного реєстру цивільних повітряних суден України;

3) повітряне судно не мало льотної придатності протягом двадцяти чотирьох місяців та уповноважений орган з питань цивільної авіації протягом двадцяти чотирьох місяців не мав доступу до такого повітряного судна для здійснення контролю за льотною придатністю та експлуатацією такого повітряного судна;

4) припинення договору оренди чи лізингу такого повітряного судна.

У разі якщо власник повітряного судна є нерезидентом, заявку на виключення подає юридична особа України або фізична особа - резидент за письмовим дорученням власника-нерезидента.

2. Заявник подає до уповноваженого органу з питань цивільної авіації заявку на виключення повітряного судна згідно з додатком 12 до цих Авіаційних правил з комплектом документів відповідно до додатку 13 до цих Авіаційних правил. Заявка на виключення повітряного судна без комплекту документів до розгляду не приймається.

3. Якщо власниками повітряного судна є декілька юридичних осіб України або фізичних осіб - резидентів, заявку на виключення повітряного судна з Державного реєстру цивільних повітряних суден України підписують усі власники.

4. Заявка на виключення повітряного судна розглядається протягом десяти робочих днів від дня її реєстрації в уповноваженому органі з питань цивільної авіації.

5. Якщо відомості, внесені до заявки на виключення, не відповідають вимогам цих Авіаційних правил або виникла потреба в розгляді додаткових документів, уповноважений орган з питань цивільної авіації надсилає заявнику відповідний письмовий запит. У такому разі строк розгляду заявки не може перевищувати десяти робочих днів з дня одержання всіх документів.

6. Перед виключенням повітряного судна з Державного реєстру цивільних повітряних суден України з його зовнішніх поверхонь має бути усунено державні та реєстраційні знаки України, демонтовано розпізнавальну табличку з державним та реєстраційним знаками України та інформаційну табличку (за наявності), про що заявник письмово повідомляє уповноважений орган з питань цивільної авіації.

7. У разі позитивного результату розгляду заявки на виключення повітряного судна з Державного реєстру цивільних повітряних суден України та наявності комплекту документів заявник забезпечує прийнятні умови, місце та час проведення інспектування, доступ до повітряного судна державним інспекторам або особам, уповноваженим на проведення перевірок, з метою виключення повітряного судна.

Про місце та час проведення інспектування заявник письмово повідомляє уповноважений орган з питань цивільної авіації.

8. Свідоцтво про виключення повітряного судна (додаток 14) видається на підставі позитивного результату розгляду заявки, документів, поданих до уповноваженого органу з питань цивільної авіації, інспектування повітряного судна та після сплати державних зборів.

9. У разі недотримання заявником вимог цих Авіаційних правил щодо виключення повітряного судна з Державного реєстру цивільних повітряних суден України уповноважений орган з питань цивільної авіації письмово повідомляє заявника про відмову у виключенні повітряного судна та про її підстави.

10. Якщо повітряне судно протягом одного календарного місяця не було виключено з Державного реєстру цивільних повітряних суден України уповноваженим органом з питань цивільної авіації, заявка на виключення такого повітряного судна втрачає чинність.

11. Заявник має право подати заявку на виключення повітряного судна з Державного реєстру цивільних повітряних суден України повторно на загальних підставах.

12. У випадках, наведених у підпунктах 1, 3, 4 пункту 1 цього розділу, повітряне судно виключається без видачі свідоцтва про виключення на підставі наказу уповноваженого органу з питань цивільної авіації, про що робиться відповідний запис у Державному реєстрі цивільних повітряних суден України.

13. Уповноважений орган з питань цивільної авіації протягом десяти робочих днів письмово повідомляє заявника про виключення повітряного судна з Державного реєстру цивільних повітряних суден України (у разі виключення без видачі свідоцтва).

14. Заявник протягом десяти робочих днів після отримання письмового повідомлення про виключення повітряного судна з Державного реєстру цивільних повітряних суден України повинен усунути державні та реєстраційні знаки із зовнішніх поверхонь повітряного судна, демонтувати розпізнавальну табличку з державним та реєстраційним знаками України та інформаційну табличку (за наявності), про що письмово повідомити уповноважений орган з питань цивільної авіації, подати оригінали сповіщення про надання державного і реєстраційного знаків повітряному судну та реєстраційного посвідчення (за винятком, коли повітряне судно повністю зруйноване або серйозно пошкоджене і не підлягає відновленню, зникло безвісти чи опинилось у місці, де доступ до нього неможливий).

15. Якщо повітряне судно було виключено з Державного реєстру цивільних повітряних суден України без видачі свідоцтва про виключення, для отримання свідоцтва про виключення повітряного судна з Державного реєстру цивільних повітряних суден України заявник письмово звертається до уповноваженого органу з питань цивільної авіації з поясненням причин щодо необхідності отримання свідоцтва про виключення повітряного судна та на загальних підставах подає заявку на виключення повітряного судна з комплектом документів.

16. У разі позитивного результату розгляду заявки на виключення повітряного судна з Державного реєстру цивільних повітряних суден України та наявності комплекту документів заявник забезпечує прийнятні умови, місце та час проведення інспектування, доступ до повітряного судна державним інспекторам або особам, уповноваженим на проведення перевірок, з метою виключення повітряного судна.

Про місце та час проведення інспектування заявник письмово повідомляє уповноважений орган з питань цивільної авіації.

17. Свідоцтво про виключення повітряного судна видається на підставі позитивного результату розгляду заявки, документів, поданих до уповноваженого органу з питань цивільної авіації, інспектування повітряного судна та після сплати державних зборів.

18. У разі недотримання заявником вимог цих Авіаційних правил щодо виключення повітряного судна з Державного реєстру цивільних повітряних суден України уповноважений орган з питань цивільної авіації письмово повідомляє заявника про відмову у виключенні повітряного судна та про її підстави.

19. Якщо повітряне судно протягом одного календарного місяця не було виключено з Державного реєстру цивільних повітряних суден України уповноваженим органом з питань цивільної авіації, заявка на виключення такого повітряного судна втрачає чинність.

20. Заявник має право подати заявку на виключення повітряного судна з Державного реєстра цивільних повітряних суден України повторно на загальних підставах.

X. Тимчасовий облік повітряних суден

1. Тимчасовий облік повітряних суден веде уповноважений орган з питань цивільної авіації.

2. Нові, модифіковані та після технічного обслуговування повітряні судна, не внесені до Державного реєстру цивільних повітряних суден України, реєстру державних повітряних суден України, цивільних або державних реєстрів інших держав, на яких проводяться приймальні випробування в Україні, можуть бути прийняті на тимчасовий облік з наданням тимчасових облікових знаків та виданням тимчасового облікового посвідчення повітряного судна згідно з вимогами цього розділу.

3. Тимчасовий облік повітряних суден не є частиною Державного реєстру цивільних повітряних суден України та ведеться з метою внутрішнього відомчого упорядкування допуску до приймально-здавальних робіт повітряних суден, зазначених у пункті 2 цього розділу.

4. Кожному повітряному судну, прийнятому на тимчасовий облік, надається тимчасовий обліковий знак, який наноситься на повітряне судно на період виконання випробувальних польотів.

5. Уповноважений орган з питань цивільної авіації за відповідним письмовим запитом надає схваленим уповноваженим органом з питань цивільної авіації організаціям розробника, виробника цивільної авіаційної техніки, організаціям з технічного обслуговування блок тимчасових облікових знаків.

6. Схвалені організації розробника, виробника цивільної авіаційної техніки, організації з технічного обслуговування наносять на повітряне судно, на якому планується виконання випробувальних польотів, один тимчасовий обліковий знак, з наданого уповноваженим органом з питань цивільної авіації блоку тимчасових облікових знаків.

7. Схвалені організації розробника, виробника цивільної авіаційної техніки, організації з технічного обслуговування подають до уповноваженого органу з питань цивільної авіації заявку на тимчасовий облік повітряного судна згідно з додатком 15 до цих Авіаційних правил разом з комплектом документів, визначених додатком 16 до цих Авіаційних правил. Заявка на тимчасовий облік повітряного судна без подання комплекту документів до розгляду не приймається.

8. Заявка на тимчасовий облік повітряного судна розглядається уповноваженим органом з питань цивільної авіації протягом десяти робочих днів від дня її реєстрації. Якщо відомості, внесені до заявки, не відповідають вимогам цих Авіаційних правил або виникла потреба в розгляді додаткових документів, необхідних для продовження процедури взяття на тимчасовий облік, уповноважений орган з питань цивільної авіації надсилає заявнику відповідний письмовий запит. У такому разі строк розгляду заявки не може перевищувати десяти робочих днів з дня одержання всіх документів.

9. Тимчасове облікове посвідчення повітряного судна (додаток 17) видається уповноваженим органом з питань цивільної авіації за результатами розгляду заявки та документів, поданих до уповноваженого органу з питань цивільної авіації.

10. Якщо відмовлено в постановці на тимчасовий облік повітряного судна, уповноважений орган з питань цивільної авіації протягом десяти робочих днів письмово повідомляє заявника про відмову та її підстави.

11. Тимчасовий обліковий знак складається з двох або трьох арабських цифр і наноситься на повітряне судно з обох боків фюзеляжу ближче до кабіни пілотів. Висота цифр має становити не менше ніж 300 мм.

12. Накреслення арабських цифр тимчасового облікового знака виконується безперервними лініями, без орнаменту, без нахилу, без контуру.

13. Тимчасовий обліковий знак може використовуватись багаторазово для різних повітряних суден, проте один тимчасовий обліковий знак повітряного судна не може використовуватись одночасно для декількох повітряних суден, які знаходяться на тимчасовому обліку.

14. Схвалені уповноваженим органом з питань цивільної авіації організації розробника, виробника цивільної авіаційної техніки, організації з технічного обслуговування протягом десяти робочих днів після закінчення виконання випробувальних польотів (виробничих перельотів) або строку дії тимчасового облікового посвідчення повинні усунути тимчасові облікові знаки із зовнішніх поверхонь повітряного судна, повернути оригінал тимчасового облікового посвідчення, про що письмово повідомити уповноважений орган з питань цивільної авіації.

15. Повітряне судно знімається з тимчасового обліку на підставі письмового повідомлення схвалених уповноваженим органом з питань цивільної авіації організацій розробника, виробника цивільної авіаційної техніки, організацій з технічного обслуговування про закінчення випробувальних польотів або виробничих перельотів, усунення тимчасових облікових знаків повітряного судна із зовнішніх поверхонь повітряного судна та повернення оригіналу тимчасового облікового посвідчення до уповноваженого органу з питань цивільної авіації.

16. Тимчасове облікове посвідчення повітряного судна є обов’язковим бортовим документом і під час виконання польоту має знаходитись на борту повітряного судна.

XI. Реєстраційна справа повітряного судна

1. На кожне повітряне судно, зареєстроване у Державному реєстрі цивільних повітряних суден України, уповноважений орган з питань цивільної авіації веде реєстраційну справу повітряного судна.

2. У реєстраційній справі повітряного судна зберігаються всі заявки та документи, які до них додавались, ксерокопії документів, виданих уповноваженим органом з питань цивільної авіації.

3. Реєстраційна справа повітряного судна зберігається протягом трьох років після його виключення з Державного реєстру цивільних повітряних суден України.

4. Після спливу строку зберігання реєстраційна справа знищується, про що уповноважений орган з питань цивільної авіації оформляє відповідний акт знищення.

5. Документи, які надсилаються до уповноваженого органу з питань цивільної авіації, за формою та змістом мають відповідати чинному законодавству України та цим Авіаційним правилам.

6. Заявки та документи, подані до уповноваженого органу з питань цивільної авіації відповідно до вимог цих Авіаційних правил з виправленнями, частково заповнені, склеєні або оброблені за допомогою комп’ютерної техніки, до розгляду не приймаються.

7. Уся вхідна документація та кореспонденція підлягає обов’язковій реєстрації.

Заступник

директора департаменту

льотної придатності

В. Овчинніков

Додаток 1

до Авіаційних правил України,

Частина 47 «Правила реєстрації

цивільних повітряних суден в Україні»

(пункт 10 розділу II)

КЛАСИФІКАЦІЯ

літальних апаратів згідно з додатком 7 до Конвенції про міжнародну цивільну авіацію


Додаток 2

до Авіаційних правил України,

Частина 47 «Правила реєстрації

цивільних повітряних суден в Україні»

(пункт 4 розділу III)

ЗАЯВКА


Додаток 3

до Авіаційних правил України,

Частина 47 «Правила реєстрації

цивільних повітряних суден в Україні»

(пункт 4 розділу III)

КОМПЛЕКТ

документів, який подається із заявкою на надання державного та реєстраційного знаків повітряному судну

1. Для повітряного судна, яке є власністю юридичної особи України або фізичної особи - резидента:

1) документи, що підтверджують право власності на повітряне судно (подаються у вигляді копій, засвідчених відповідно до чинного законодавства України; якщо зазначені документи викладено іноземною мовою, вони подаються разом з офіційним перекладом державною мовою);

2) фотозображення ідентифікаційної таблички організації виробника; мінімальний розмір фотозображення - формат А4 (подається у роздрукованому вигляді) (для повітряних суден аматорської конструкції та безпілотних повітряних суден - за наявності);

3) юридична особа України подає:

копію сторінки установчого документа, де зазначено найменування юридичної особи українською та іноземною мовами (за наявності);

фізична особа - резидент подає:

копію сторінок паспорта громадянина України, де зазначено місце проживання, зразок підпису фізичної особи та проставлено відмітку щодо реєстраційного номера облікової картки платника податків (за наявності) (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили про це відповідний контролюючий орган);

копію довідки про присвоєння реєстраційного номера облікової картки платника податків (за наявності);

копію сторінки паспорта громадянина України для виїзду за кордон (за наявності), де зазначено прізвище, ім’я, по батькові;

4) оригінал документа, що підтверджує сплату державних зборів.

2. Якщо повітряне судно орендує або бере в лізинг юридична особа України або фізична особа - резидент у нерезидента з метою експлуатації:

1) договір оренди (лізингу) повітряного судна. Якщо повітряне судно береться в суборенду - письмовий дозвіл власника повітряного судна на передання його в суборенду (подаються у вигляді оригіналів або засвідчених копій відповідно до чинного законодавства України; якщо зазначені документи викладено іноземною мовою, вони подаються разом з офіційним перекладом державною мовою);

2) фотозображення ідентифікаційної таблички організації виробника; мінімальний розмір фотозображення - формат А4 (подається у роздрукованому вигляді) (для повітряних суден аматорської конструкції та безпілотних повітряних суден - за наявності);

3) юридична особа України подає:

копію сторінки установчого документа, де зазначено найменування юридичної особи українською та іноземною мовами (за наявності);

фізична особа - резидент подає:

копію сторінок паспорта громадянина України, де зазначено місце проживання, зразок підпису фізичної особи та проставлено відмітку щодо реєстраційного номера облікової картки платника податків (за наявності) (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили про це відповідний контролюючий орган);

копію довідки про присвоєння реєстраційного номера облікової картки платника податків (за наявності);

копію сторінки паспорта громадянина України для виїзду за кордон (за наявності), де зазначено прізвище, ім’я, по батькові;

4) оригінал документа, що підтверджує сплату державних зборів.

3. У разі повітряного судна аматорської конструкції та безпілотного повітряного судна подаються документи (у вигляді копій, засвідчених відповідно до чинного законодавства України; якщо зазначені документи викладено іноземною мовою,- разом з офіційним перекладом державною мовою), які підтверджують придбання основних вузлів, агрегатів та матеріалів (набору частин), що використовувались під час виготовлення або збирання повітряного судна.

4. Якщо повітряне судно аматорської конструкції, додатково подається акт побудови повітряного судна аматорської конструкції.


Додаток 4

до Авіаційних правил України,

Частина 47 «Правила реєстрації

цивільних повітряних суден в Україні»

(пункт 4 розділу III)

АКТ

побудови повітряного судна аматорської конструкції

Додаток 5

до Авіаційних правил України,

Частина 47 «Правила реєстрації

цивільних повітряних суден в Україні»

(пункт 4 розділу III)

СПОВІЩЕННЯ

про надання державного та реєстраційного знаків повітряному судну


Додаток 6

до Авіаційних правил України,

Частина 47 «Правила реєстрації

цивільних повітряних суден в Україні»

(пункт 11 розділу IV)


Додаток 7

до Авіаційних правил України,

Частина 47 «Правила реєстрації

цивільних повітряних суден в Україні»

(пункт 3 розділу VI)

ЗАЯВКА


Додаток 8

до Авіаційних правил України,

Частина 47 «Правила реєстрації

цивільних повітряних суден в Україні»

(пункт 3 розділу VI)

КОМПЛЕКТ

документів, який подається із заявкою на реєстрацію повітряного судна в Державному реєстрі цивільних повітряних суден України

1. Для повітряного судна, яке є власністю юридичної особи України або фізичної особи - резидента:

1) оригінал документа про виключення повітряного судна з реєстру держави попередньої реєстрації або про виключення повітряного судна з реєстру державних повітряних суден України (для повітряного судна, що орендується у Збройних Силах України, інших військових формуваннях, утворених відповідно до законів України, органах Національної поліції, спеціально уповноваженого центрального органу виконавчої влади з питань цивільного захисту, органі охорони державного кордону України, відповідного контролюючого органу тощо) або документ від авіаційної влади держави виробника повітряного судна, що повітряне судно не було зареєстроване (для нового повітряного судна). Документ про виключення повітряного судна з реєстру держави попередньої реєстрації або документ від авіаційної влади держави виробника повітряного судна, що повітряне судно не було зареєстровано (для нового повітряного судна), може бути надано електронним повідомленням від авіаційної влади відповідної держави до уповноваженого органу з питань цивільної авіації);

2) кольорові фотозображення повітряного судна - вигляд зліва і справа з нанесеними державними та реєстраційними знаками; мінімальний розмір фотозображення - формат А4 (подаються після отримання сповіщення про надання державного та реєстраційного знаків) (подаються у роздрукованому вигляді);

3) фотозображення встановленої на повітряне судно розпізнавальної таблички; мінімальний розмір фотозображення - формат А4 (подається у роздрукованому вигляді);

4) для повітряного судна аматорської конструкції - фотозображення встановленої на повітряне судно інформаційної таблички; мінімальний розмір фотозображення - формат А4 (подається у роздрукованому вигляді);

5) для експериментального повітряного судна - фотозображення встановленої на повітряне судно інформаційної таблички; мінімальний розмір фотозображення - формат А4 (подається у роздрукованому вигляді);

6) оригінал документа, що підтверджує сплату державних зборів.

2. Якщо повітряне судно орендує або бере в лізинг юридична або фізична особа України у нерезидента з метою експлуатації:

1) оригінал документа про виключення повітряного судна з реєстру держави попередньої реєстрації або про виключення повітряного судна з реєстру державних повітряних суден України (для повітряного судна, що орендується у Збройних Силах України, інших військових формуваннях, утворених відповідно до законів України, органах Національної поліції, спеціально уповноваженого центрального органу виконавчої влади з питань цивільного захисту, органі охорони державного кордону України, відповідного контролюючого органу тощо) або документ від авіаційної влади держави виробника повітряного судна, що повітряне судно не було зареєстроване (для нового повітряного судна). Документ про виключення повітряного судна з реєстру держави попередньої реєстрації або документ від авіаційної влади держави виробника повітряного судна, що повітряне судно не було зареєстровано (для нового повітряного судна), може бути надано електронним повідомленням від авіаційної влади відповідної держави до уповноваженого органу з питань цивільної авіації);

2) документи, що підтверджують право власності на повітряне судно (подаються у вигляді копій, засвідчених відповідно до чинного законодавства України; якщо зазначені документи викладено іноземною мовою, вони подаються разом з офіційним перекладом державною мовою);

3) акт приймання-передавання повітряного судна від орендодавця (лізингодавця) повітряного судна до орендаря (лізингоодержувача) (подається у вигляді оригіналу або копії, засвідченої відповідно до чинного законодавства України; якщо зазначений документ викладено іноземною мовою, він подається разом з офіційним перекладом державною мовою);

4) кольорові фотозображення повітряного судна - вигляд зліва і справа з нанесеними державними та реєстраційними знаками; мінімальний розмір фотозображення - формат А4 (подаються після отримання сповіщення про надання державного та реєстраційного знаків) (подаються у роздрукованому вигляді);

5) фотозображення розпізнавальної таблички; мінімальний розмір фотозображення - формат А4 (подається у роздрукованому вигляді);

6) оригінал документа, що підтверджує сплату державних зборів.


Додаток 9

до Авіаційних правил України,

Частина 47 «Правила реєстрації

цивільних повітряних суден в Україні»

(пункт 8 розділу VI)

РЕЄСТРАЦІЙНЕ ПОСВІДЧЕННЯ

повітряного судна

Додаток 10

до Авіаційних правил України,

Частина 47 «Правила реєстрації

цивільних повітряних суден в Україні»

(пункт 2 розділу VII)

ЗАЯВКА


Додаток 11

до Авіаційних правил України,

Частина 47 «Правила реєстрації

цивільних повітряних суден в Україні»

(пункт 2 розділу VII)

КОМПЛЕКТ

документів, який подається із заявкою на перереєстрацію повітряного судна в Державному реєстрі цивільних повітряних суден України

1. У разі зміни власника повітряного судна, що знаходиться у власності юридичної особи України або фізичної особи - резидента:

1) документи, що підтверджують право власності на повітряне судно (подаються у вигляді копій, засвідчених власником повітряного судна; якщо зазначені документи викладено іноземною мовою, вони подаються разом з офіційним перекладом державною мовою);

2) оригінал реєстраційного посвідчення повітряного судна, що втратило чинність;

3) юридична особа України подає:

копію сторінки установчого документа, де зазначено найменування юридичної особи українською та іноземною мовами (за наявності);

фізична особа - резидент подає:

копію сторінок паспорта громадянина України, де зазначено місце проживання, зразок підпису фізичної особи та проставлено відмітку щодо реєстраційного номера облікової картки платника податків (за наявності) (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили про це відповідний контролюючий орган);

копію довідки про присвоєння реєстраційного номера облікової картки платника податків (за наявності);

копію сторінки паспорта громадянина України для виїзду за кордон (за наявності), де зазначено прізвище, ім’я, по батькові;

4) кольорові фотозображення повітряного судна - вигляд зліва і справа з нанесеними державними та реєстраційними знаками; мінімальний розмір фотозображення - формат А4 (подаються після отримання сповіщення про надання державного та реєстраційного знаків, якщо було змінено реєстраційний знак або змінено зовнішнє розфарбування повітряного судна) (подаються у роздрукованому вигляді);

5) оригінал документа, що підтверджує сплату державних зборів.

2. У разі зміни права власності на повітряне судно, яке орендує або бере в лізинг юридична особа України або фізична особа - резидент у нерезидента з метою експлуатації:

1) документи, що підтверджують право власності на повітряне судно (подаються у вигляді копій, засвідчених відповідно до чинного законодавства України; якщо зазначені документи викладено іноземною мовою, вони подаються разом з офіційним перекладом державною мовою);

2) договір оренди (лізингу) повітряного судна. Якщо повітряне судно береться в суборенду,- письмовий дозвіл власника повітряного судна на передання його у суборенду (подаються у вигляді оригіналів або у вигляді копій, засвідчених в установленому законодавством порядку; якщо зазначені документи викладено іноземною мовою, вони подаються разом з офіційним перекладом державною мовою);

3) акт приймання-передавання повітряного судна від орендодавця (лізингодавця) повітряного судна до орендаря (лізингоодержувача) (подається у вигляді оригіналу або копії, засвідченої відповідно до чинного законодавства України; якщо зазначений документ викладено іноземною мовою, він подається разом з офіційним перекладом державною мовою);

4) оригінал реєстраційного посвідчення повітряного судна, що втратило чинність;

5) оригінал документа, що підтверджує сплату державних зборів;

6) кольорові фотозображення повітряного судна - вигляд зліва і справа з нанесеними державними та реєстраційними знаками; мінімальний розмір фотозображення - формат А4 (подаються після отримання сповіщення про надання державного та реєстраційного знаків, якщо було змінено реєстраційний знак або змінено зовнішнє розфарбування повітряного судна) (подаються у роздрукованому вигляді);

7) фотозображення розпізнавальної таблички (подається після отримання сповіщення про надання державного і реєстраційного знаків повітряному судну, якщо реєстраційний знак було змінено); мінімальний розмір фотозображення - формат А4 (подається у роздрукованому вигляді).

3. У разі зміни українського експлуатанта повітряного судна, яке орендує або бере в лізинг юридична особа України або фізична особа - резидент у нерезидента:

1) договір оренди (лізингу) повітряного судна. Якщо повітряне судно береться в суборенду - письмовий дозвіл власника повітряного судна на передання його в суборенду (подаються у вигляді оригіналів або засвідчених копій відповідно до чинного законодавства України; якщо зазначені документи викладено іноземною мовою, вони подаються разом з офіційним перекладом державною мовою);

2) акт приймання-передавання повітряного судна від орендодавця (лізингодавця) повітряного судна до орендаря (лізингоодержувача) (подається у вигляді оригіналу або копії, засвідченої відповідно до чинного законодавства України; якщо зазначений документ викладено іноземною мовою, він подається разом з офіційним перекладом державною мовою);

3) оригінал реєстраційного посвідчення повітряного судна, що втратило чинність;

4) кольорові фотозображення повітряного судна - вигляд зліва і справа з нанесеними державними та реєстраційними знаками; мінімальний розмір фотозображення - формат А4 (подаються після отримання сповіщення про надання державного та реєстраційного знаків, якщо було змінено реєстраційний знак або змінено зовнішнє розфарбування повітряного судна) (подаються у роздрукованому вигляді);

5) оригінал документа, що підтверджує сплату державних зборів;

4. У разі зміни найменування / прізвища, імені, по батькові власника, орендаря (суборендаря) та (або) місцезнаходження / місця проживання власника повітряного судна:

1) документи, що підтверджують зміну найменування / прізвища, імені, по батькові власника, орендаря (суборендаря) та (або) місцезнаходження / місця проживання власника;

2) оригінал реєстраційного посвідчення повітряного судна, що втратило чинність;

3) оригінал документа, що підтверджує сплату державних зборів.

5. У разі зміни реєстраційного знака повітряного судна:

1) оригінал реєстраційного посвідчення повітряного судна, що втратило чинність;

2) оригінал документа, що підтверджує сплату державних зборів;

3) кольорові фотозображення повітряного судна - вигляд зліва і справа з нанесеними державними та реєстраційними знаками; мінімальний розмір фотозображення - формат А4 (подаються після отримання сповіщення про надання державного та реєстраційного знаків, якщо було змінено реєстраційний знак або змінено зовнішнє розфарбування повітряного судна) (подаються у роздрукованому вигляді).

6. У разі зміни позначення повітряного судна схваленою організацією розробника:

1) документи, що підтверджують зміну позначення повітряного судна розробником (подаються у вигляді оригіналів або у вигляді копій, засвідчених відповідно до чинного законодавства України; якщо зазначені документи викладено іноземною мовою, вони подаються разом з офіційним перекладом державною мовою);

2) оригінал реєстраційного посвідчення повітряного судна, що втратило чинність;

3) оригінал документа, що підтверджує сплату державних зборів.

7. У разі закінчення терміну дії реєстраційного посвідчення повітряного судна, якщо повітряне судно орендує або бере в лізинг фізична або юридична особа України у нерезидента:

1) укладений на новий строк договір оренди (лізингу) повітряного судна чи пролонгація попереднього договору оренди (лізингу) (подаються у вигляді оригіналів або копій, засвідчених відповідно до чинного законодавства України, якщо зазначені документи викладено іноземною мовою, вони подаються разом з офіційним перекладом державною мовою);

2) якщо повітряне судно береться в суборенду,- письмовий дозвіл власника повітряного судна на передання його в суборенду (подається у вигляді оригіналу або засвідченої копії відповідно до чинного законодавства України; якщо зазначений документ викладено іноземною мовою, він подається разом з офіційним перекладом державною мовою);

3) для експериментального повітряного судна додатково подаються:

еквівалентний документ, який визначає можливість, умови, строки та обмеження експлуатації повітряного судна в цивільній авіації України, виданий уповноваженим органом з питань цивільної авіації;

4) оригінал реєстраційного посвідчення повітряного судна, що втратило чинність;

5) оригінал документа, що підтверджує сплату державних зборів.

8. Якщо реєстраційне посвідчення повітряного судна загублено або стало непридатним для використання:

1) письмові пояснення щодо обставин втрати або пошкодження реєстраційного посвідчення повітряного судна із зазначенням заходів щодо збереження документації;

2) оригінал документа, що підтверджує сплату державних зборів.


Додаток 12

до Авіаційних правил України,

Частина 47 «Правила реєстрації

цивільних повітряних суден в Україні»

(пункт 2 розділу IX)

ЗАЯВКА


Додаток 13

до Авіаційних правил України,

Частина 47 «Правила реєстрації

цивільних повітряних суден в Україні»

(пункт 2 розділу IX)

КОМПЛЕКТ

документів, який подається із заявкою на виключення повітряного судна з Державного реєстру цивільних повітряних суден України

1. У разі якщо власник є юридичною особою України або фізичною особою - резидентом:

1) письмова згода від авіаційної влади держави майбутньої реєстрації, що повітряне судно буде зареєстровано або може бути зареєстровано (подається у вигляді оригіналу або може подаватися електронним повідомленням від авіаційної влади відповідної держави до уповноваженого органу з питань цивільної авіації);

2) оригінали таких документів: сповіщення про надання державного та реєстраційного знаків, реєстраційне посвідчення повітряного судна;

3) кольорові фотозображення повітряного судна (вигляд зліва і справа), які підтверджують усунення державних та реєстраційних знаків із зовнішніх поверхонь повітряного судна; мінімальний розмір фотозображення - формат А4 (подаються у роздрукованому вигляді);

4) документи, які підтверджують демонтаж розпізнавальної таблички та інформаційної таблички (за наявності) (подаються у вигляді копій, засвідчених власником повітряного судна або організацією з технічного обслуговування, яка виконувала такі роботи);

5) оригінал документа, що підтверджує сплату державних зборів.

2. У разі якщо власник повітряного судна є нерезидентом:

1) письмова згода від авіаційної влади держави майбутньої реєстрації, що повітряне судно буде зареєстровано або може бути зареєстровано (подається у вигляді оригіналу або може подаватися електронним повідомленням від авіаційної влади відповідної держави до уповноваженого органу з питань цивільної авіації);

2) оригінали таких документів: сповіщення про надання державного та реєстраційного знаків, реєстраційне посвідчення повітряного судна;

3) оригінал документа, яким власник - нерезидент повітряного судна уповноважує юридичну особу України або фізичну особу - резидента подати заявку на виключення повітряного судна з Державного реєстру цивільних повітряних суден України (подається у вигляді оригіналу або копії, засвідченої відповідно до чинного законодавства України; якщо зазначений документ викладено іноземною мовою, він подається разом з офіційним перекладом державною мовою);

4) документ про розірвання договору оренди (лізингу) повітряного судна (подається у вигляді оригіналу або копії, засвідченої відповідно до чинного законодавства України; якщо зазначений документ викладено іноземною мовою, він подається разом з офіційним перекладом державною мовою);

5) акт приймання-передавання від орендаря (суборендаря) до власника (орендодавця) повітряного судна (подається у вигляді оригіналу або копії, засвідченої відповідно до чинного законодавства України; якщо зазначений документ викладено іноземною мовою, він подається разом з офіційним перекладом державною мовою);

6) оригінал документа, що підтверджує сплату державних зборів.


Додаток 14

до Авіаційних правил України,

Частина 47 «Правила реєстрації

цивільних повітряних суден в Україні»

(пункт 8 розділу IX)

СВІДОЦТВО

про виключення повітряного судна

Додаток 15

до Авіаційних правил України,

Частина 47 «Правила реєстрації

цивільних повітряних суден в Україні»

(пункт 7 розділу Х)

ЗАЯВКА


Додаток 16

до Авіаційних правил України,

Частина 47 «Правила реєстрації

цивільних повітряних суден в Україні»

(пункт 7 розділу Х)

КОМПЛЕКТ

документів, який необхідно додати до заявки на тимчасовий облік повітряного судна

До заявки на тимчасовий облік повітряного судна додаються такі документи:

документ, який описує мету, обґрунтування, обмеження, термін виконання приймально-здавальних робіт тощо;

копія сторінок формуляра повітряного судна, де зазначено заводський номер, дату виготовлення тощо;

кольорові фотозображення повітряного судна - вигляд зліва і справа повітряного судна з нанесеним тимчасовим обліковим знаком; мінімальний розмір фотозображення - формат А4 (подаються у роздрукованому вигляді);

оригінал документа, що підтверджує сплату державних зборів.


Додаток 17

до Авіаційних правил України,

Частина 47 «Правила реєстрації

цивільних повітряних суден в Україні»

(пункт 9 розділу Х)

ТИМЧАСОВЕ ОБЛІКОВЕ ПОСВІДЧЕННЯ

повітряного судна


Документи та файли

Сигнальний документ — f483306n430.doc
Сигнальний документ — f483306n429.doc
Сигнальний документ — f483306n428.doc
Сигнальний документ — f483306n427.doc
Сигнальний документ — f483306n426.doc
Сигнальний документ — f483306n425.doc
Сигнальний документ — f483306n424.doc
Сигнальний документ — f483306n423.doc
Сигнальний документ — f483306n422.doc
Сигнальний документ — f483306n421.doc

Публікації документа

 • Офіційний вісник України від 05.04.2019 — 2019 р., № 26, стор. 219, стаття 934, код акта 93942/2019

= завантажити законодавчий акт, актуальний на поточний час =
<< | >>

Державіаслужба України:

 1. НАКАЗ від 08.02.2021 № 207 "Про затвердження Змін до Авіаційних правил України «Порядок надання і анулювання прав на експлуатацію повітряних ліній»". Державіаслужба України. 2021 рікк
 2. НАКАЗ від 01.04.2021 № 536 "Про затвердження Авіаційних правил України «Правила сертифікації цивільних аеродромів України»". Державіаслужба України. 2021 рікк
 3. НАКАЗ від 23.04.2021 № 645 "Про затвердження Авіаційних правил України «Технічні вимоги та адміністративні процедури для сертифікації та експлуатації наземних засобів зв’язку, навігації та спостереження в цивільній авіації України»". Державіаслужба України. 2021 рікк
 4. НАКАЗ від 25.05.2021 № 826 "Про затвердження Змін до деяких наказів Державної авіаційної служби України". Державіаслужба України. 2021 рікк
 5. до. Державіаслужба України. 2021 рікк
 6. НАКАЗ від 30.04.2021 № 700 "Про затвердження Авіаційних правил України «Вимоги до провайдерів аеронавігаційного обслуговування, провайдерів послуг дизайну процедур польотів, провайдерів аеронавігаційних даних та до системи сертифікації та нагляду за ними» та Змін до Авіаційних правил України «Порядок сповіщення про події в галузі цивільної авіації, розгляду отриманої інформації, її аналізу та вжиття відповідних заходів»". Державіаслужба України. 2021 рікк
 7. НАКАЗ від 05.08.2021 № 1226 "Про затвердження Змін до Авіаційних правил України «Метеорологічне обслуговування цивільної авіації»". Державіаслужба України. 2021 рікк
 8. НАКАЗ від 17.02.2020 № 278 "Про внесення змін до наказу Міністерства інфраструктури України від 28 жовтня 2011 року № 478". Державіаслужба України. 2020 рікк
 9. НАКАЗ від 20.01.2020 № 99 "Про затвердження Авіаційних правил України "Правила сертифікації суб'єктів, які здійснюють підготовку персоналу з організації та/або продажу повітряних перевезень"". Державіаслужба України. 2020 рікк
 10. НАКАЗ від 05.02.2020 № 218 "Про затвердження Авіаційних правил України "Правила сертифікації служб авіаційної безпеки суб'єктів авіаційної діяльності"". Державіаслужба України. 2020 рікк
 11. НАКАЗ від 24.06.2020 № 870 "Про внесення зміни до Авіаційних правил України "Інструкція з організації та здійснення контролю на безпеку в аеропортах України"". Державіаслужба України. 2020 рікк
 12. НАКАЗ від 23.06.2020 № 859 "Про внесення зміни до Авіаційних правил України "Технічні вимоги та адміністративні процедури для льотних екіпажів цивільної авіації"". Державіаслужба України. 2020 рікк
 13. НАКАЗ від 14.08.2020 № 1126 "Про затвердження Змін до Авіаційних правил України «Правила повітряних перевезень та обслуговування пасажирів і багажу»". Державіаслужба України. 2020 рікк
 14. НАКАЗ від 14.08.2020 № 1126 "Про затвердження Змін до Авіаційних правил України «Правила повітряних перевезень та обслуговування пасажирів і багажу»". Державіаслужба України. 2020 рікк
 15. НАКАЗ від 14.09.2020 № 1276 "Про затвердження Авіаційних правил України «Правила сертифікації та затвердження зареєстрованих агентів, відомих вантажовідправників»". Державіаслужба України. 2020 рікк
 16. НАКАЗ від 05.11.2020 № 1762 "Про затвердження Авіаційних правил України «Положення про службу авіаційної безпеки суб’єкта авіаційної діяльності»". Державіаслужба України. 2020 рікк
 17. НАКАЗ від 26.10.2020 № 1681 "Про внесення змін до Авіаційних правил України «Обслуговування аеронавігаційною інформацією»". Державіаслужба України. 2020 рікк
 18. НАКАЗ від 26.11.2020 № 1933 "Про затвердження Змін до Авіаційних правил України «Підтримання льотної придатності повітряних суден та авіаційних виробів, компонентів і обладнання та схвалення організацій і персоналу, залучених до виконання цих завдань»". Державіаслужба України. 2020 рікк
 19. НАКАЗ від 12.11.2020 № 1801 "Про затвердження Авіаційних правил України «Порядок видачі дозволів на бортові радіостанції цивільних повітряних суден»". Державіаслужба України. 2020 рікк
 20. НАКАЗ від 12.11.2020 № 1801 "Про затвердження Авіаційних правил України «Порядок видачі дозволів на бортові радіостанції цивільних повітряних суден»". Державіаслужба України. 2020 рікк
- Антимонопольний комітет - Верховний Суд України - Вищий адміністративний суд України - Вищий господарський суд - Вищий спеціалізований суд - Генеральна прокуратура України - ДА електронного урядування - Державіаслужба України - Державні утворення на території України (1917-1920) - Держатомрегулювання - Держаудитслужба України - Держкомтелерадіо України - Держкордонслужба України - Держнаглядохоронпраці України - Держспецзв’язок - Держспоживстандарт України - Держстат України - Держфінпослуг України - ДКА України - Закони України - Законодавство Української РСР - Кабінет Міністрів України - Кодекси України - Конституційний Суд України - МВС України - МЗС України - Міжнародні документи, ратифіковані Верховною Радою України - Міжнародні угоди України - Мін'юст України - Мінагрополітики України - Мінекономрозвитку України - Міненерговугілля України - Мінінфраструктури України - Мінкультури України - Мінмолодьспорт України - Міноборони України - Мінприроди України - Мінрегіон України - Мінсоцполітики України - Мінфін України - МІП - МНС України - МОЗ України - МОН України - МТОТ - Нацдержслужба України - Національне агентство з питань запобігання корупції - Національне антикорупційне бюро України - Національний банк України - Нацком.енергетики - Нацкомфінпослуг - Нацрада телерадіомовлення - НКРЗІ - НКЦПФР - Основний Закон України - Пенсійний фонд України - Постанови Верховної Ради України - Президент України - РНБО України - Розпорядження Голови ВР України - Розпорядження Кабінета Міністрів України - Служба безпеки України - Служба зовнішньої розвідки - Укрдержархів - Управління державної охорони - Фонд гарант.вкладів фізич.осіб - Фонд державного майна - Фонд соцстраху по безробіттю - Фундаментальне законодавство України - Центрвиборчком України -