Допоможи підроздлам ЗС України, задіяним в обороні Кривого Рогу і Дніпропетровської області!
 <<
>>

НАКАЗ від 05.11.2020 № 1762 "Про затвердження Авіаційних правил України «Положення про службу авіаційної безпеки суб’єкта авіаційної діяльності»". Державіаслужба України. 2020

Документ актуальний на 16.01.2021
завантажити документ, актуальний на поточний час

ДЕРЖАВНА АВІАЦІЙНА СЛУЖБА УКРАЇНИ

НАКАЗ

05.11.2020  № 1762

Зареєстровано в Міністерстві

юстиції України

23 грудня 2020 р.

за № 1282/35565

Про затвердження Авіаційних правил України «Положення про службу авіаційної безпеки суб’єкта авіаційної діяльності»

Відповідно до статті 11, частин другої та шостої статті 85 Повітряного кодексу України, пункту 17 Державної програми авіаційної безпеки цивільної авіації, затвердженої Законом України від 21 березня 2017 року № 1965-VIII, пункту 8 Положення про Державну авіаційну службу України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 08 жовтня 2014 року № 520, та з метою удосконалення порядку створення служб авіаційної безпеки суб’єктів авіаційної діяльності НАКАЗУЮ:

1. Затвердити Авіаційні правила України «Положення про службу авіаційної безпеки суб’єкта авіаційної діяльності», що додаються.

2. Управлінню системою авіаційної безпеки (Мачуський В.В.) в установленому законодавством порядку забезпечити:

подання цього наказу на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України;

оприлюднення цього наказу на офіційному вебсайті Державіаслужби.

3. Визнати таким, що втратив чинність, наказ Державної служби України з нагляду за забезпеченням безпеки авіації від 15 березня 2005 року № 188 «Про затвердження Положення про службу авіаційної безпеки авіаційного суб’єкта», зареєстрований у Міністерстві юстиції України 29 червня 2005 року за № 697/10977.

4. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

Голова Державіаслужби

О.

Більчук

ПОГОДЖЕНО:

Голова Державної

прикордонної служби України

В.о. Голови

Державної митної служби України

Міністр внутрішніх справ України

Міністр розвитку економіки, торгівлі

та сільського господарства України

Уповноважений Верховної Ради України

з прав людини

Голова Національної поліції України

Т.в.о. Голови

Державної регуляторної служби України

Міністр інфраструктури України

Тимчасово виконуючий обов’язки

Міністра оборони України

Перший заступник Голови

Служби безпеки України

С. Дейнеко

Є. Єнтіс

А. Аваков

І. Петрашко

Л. Денісова

І. Клименко

О. Мірошніченко

В. Криклій

І. Руснак

В. Малюк


ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Державної авіаційної

служби України

05 листопада 2020 року № 1762

Зареєстровано в Міністерстві

юстиції України

23 грудня 2020 р.

за № 1282/35565

АВІАЦІЙНІ ПРАВИЛА УКРАЇНИ

«Положення про службу авіаційної безпеки суб’єкта авіаційної діяльності»

I. Загальні положення

1. Ці Авіаційні правила розроблено відповідно до Повітряного кодексу України, Державної програми авіаційної безпеки цивільної авіації, затвердженої Законом України від 21 березня 2017 року № 1965-VIII (далі - Державна програма авіаційної безпеки цивільної авіації).

2. Ці Авіаційні правила є обов’язковими для суб’єктів авіаційної діяльності незалежно від форми власності і підпорядкованості.

3. Суб’єкти авіаційної діяльності на підставі цих Авіаційних правил розробляють власні положення про службу авіаційної безпеки.

4. Ці Авіаційні правила встановлюють завдання, функції, права, структуру та організацію діяльності служби авіаційної безпеки суб’єкта авіаційної діяльності.

5. У цих Авіаційних правилах використовуються такі скорочення:

АБ - авіаційна безпека;

САБ - служба авіаційної безпеки;

САД - суб’єкт авіаційної діяльності.

II. Засади організації САБ

1. САБ створюється з метою здійснення заходів АБ щодо захисту цивільної авіації від актів незаконного втручання, визначених Державною програмою авіаційної безпеки цивільної авіації.

2. САБ може створюватися в будь-якому САД та підлягає сертифікації на право здійснення заходів АБ щодо захисту цивільної авіації від актів незаконного втручання відповідно до Авіаційних правил України «Правила сертифікації служб авіаційної безпеки суб’єктів авіаційної діяльності», затверджених наказом Державної авіаційної служби України від 05 лютого 2020 року № 218, зареєстрованих у Міністерстві юстиції України 21 травня 2020 року за № 458/34741.

3. Керівник САД, в якому створено САБ, відповідає за забезпечення її необхідними матеріальними та людськими ресурсами, приміщеннями, технічними засобами захисту цивільної авіації від актів незаконного втручання, форменим одягом, страхування її працівників як авіаційного персоналу.

4. САБ незалежно від форми власності САД повинна в повному обсязі забезпечувати здійснення заходів АБ щодо захисту цивільної авіації від актів незаконного втручання, які визначені сертифікатом САБ.

III. Завдання та функції САБ

1. Завданням САБ є попередження актів незаконного втручання або спроб їх вчинення шляхом здійснення заходів АБ щодо захисту цивільної авіації від актів незаконного втручання відповідно до вимог Державної програми авіаційної безпеки цивільної авіації.

2. САБ відповідно до вимог Державної програми авіаційної безпеки цивільної авіації виконує наступні основні функції:

1) здійснює заходи АБ щодо захисту цивільної авіації від актів незаконного втручання, які визначені сертифікатом САБ, в порядку, визначеному законодавством України, у тому числі авіаційними правилами України, правилами і процедурами, передбаченими програмою АБ САД;

2) розробляє власні стандартно-експлуатаційні процедури з метою практичного здійснення заходів АБ щодо захисту цивільної авіації від актів незаконного втручання;

3) забезпечує якісну, своєчасну підготовку персоналу САБ відповідно до щорічної програми підготовки персоналу САД.

IV. Права персоналу САБ

1. При виконанні службових обов’язків персонал САБ має право:

1) здійснювати заходи АБ щодо захисту цивільної авіації від актів незаконного втручання у відповідності до сертифіката САБ та сертифікатів про підготовку з АБ;

2) вимагати, в межах своєї компетенції, від усіх фізичних та юридичних осіб, яким надано право перебувати в контрольованих зонах САД, виконання вимог програми АБ САД;

3) здійснювати тимчасове затримання (з дотриманням вимог законодавства України та особистої безпеки):

осіб, які незаконно проникли в контрольовану зону САД, з метою запобігання правопорушенням та їх припинення на об’єктах САД;

транспортних засобів в межах контрольованої зони САД при порушенні вимог контролю доступу;

виконання рейсів повітряними суднами для проведення додаткових заходів АБ щодо захисту цивільної авіації від актів незаконного втручання при одержанні з будь-яких джерел повідомлення про загрозу безпеці виконання польоту.

Особи, які незаконно проникли та знаходяться в контрольованій зоні САД, передаються персоналом САБ правоохоронним органам у порядку, встановленому законодавством України;

4) проводити ручний догляд тимчасово затриманих осіб, їх особистих речей, здійснювати догляд транспортних засобів та вилучати предмети, заборонені для пронесення до контрольованої зони, зони обмеженого доступу, що охороняється, та критичних частин таких зон та/або перевезення на борту повітряного судна;

5) проводити догляд та контроль на безпеку пасажирів, інших осіб, які не є пасажирами, їх речей, ручної поклажі, багажу, вантажу, пошти, бортприпасів, бортового харчування та супутніх засобів, транспортних засобів при вході/в’їзді до контрольованої зони, а також вилучати предмети, заборонені для пронесення до контрольованої зони, зони обмеженого доступу, що охороняється, та критичних частин таких зон та/або перевезення на борту повітряного судна;

6) не допускати пасажирів, інших осіб, які не є пасажирами, їх речей, ручної поклажі, багаж, вантаж, пошту, бортприпаси, бортове харчування та супутні засоби, транспортні засоби в зону обмеженого доступу, що охороняється, без здійснення догляду та контролю на безпеку;

7) вимагати від персоналу САД, пасажирів, інших осіб, які не є пасажирами, надання усних або письмових пояснень за фактами порушень вимог АБ в межах контрольованої зони САД;

8) брати участь, в межах компетенції, у проведенні службових розслідувань обставин вчинення, спроб вчинення актів незаконного втручання у діяльність цивільної авіації, інших порушень вимог АБ в межах контрольованої зони САД;

9) отримувати дані щодо повідомлень навмисно неправдивої інформації з питань безпеки з звукозаписувальних засобів та пристроїв, які використовують САД, для оцінки загроз та ризиків цивільній авіації;

10) взаємодіяти з органами, що забезпечують виконання Державної програми авіаційної безпеки цивільної авіації, які здійснюють свою діяльність на території САД, під час виконання завдань, покладених на САБ.

2. Персонал САБ має право вирішувати інші питання відповідно до вимог законодавства України щодо здійснення заходів АБ щодо захисту цивільної авіації від актів незаконного втручання, які не врегульовані цими Авіаційними правилами.

V. Структура САБ

1. Структура САБ розробляється і затверджується керівником САД в залежності від визначених заходів АБ щодо захисту цивільної авіації від актів незаконного втручання і може включати підрозділи:

1) догляду;

2) воєнізованої охорони;

3) бюро перепусток;

4) контролю доступу;

5) оперативний центр;

6) кінологічний підрозділ;

7) технічного забезпечення.

2. Чисельність персоналу САБ має забезпечувати виконання заходів АБ щодо захисту цивільної авіації від актів незаконного втручання, враховуючи вимоги нормативно-правових актів у сфері АБ.

3. Діяльність структурних підрозділів, зазначених у пункті 1 цього розділу, здійснюється в межах завдань, функцій та повноважень, визначених цими Авіаційними правилами, та на підставі відповідних положень про структурні підрозділи.

4. Згідно організаційно-штатної структури САД, САБ безпосередньо підпорядковується заступнику керівника САД з АБ.

5. Керівництво САБ здійснює начальник САБ САД, який безпосередньо підпорядковується заступнику керівника САД з АБ. Начальнику САБ САД підпорядкований персонал САБ.

Посаду начальника САБ може обіймати особа, яка має рівень вищої освіти не нижче магістра чи бакалавра відповідного професійного спрямування, практичний досвід роботи в САБ не менше одного року та пройшла відповідну підготовку у сфері АБ.

6. Персонал САБ допускається до виконання заходів АБ щодо захисту цивільної авіації від актів незаконного втручання після проходження підготовки та сертифікації у відповідності до вимог програми підготовки персоналу з АБ.

7. Організація робочого часу, відпочинку, умов та оплати праці персоналу САБ здійснюється відповідно до законодавства України про працю і визначається правилами внутрішнього трудового розпорядку САД.

Начальника управління

системою авіаційної безпеки

В. Мачуський


Публікації документа

 • Офіційний вісник України від 06.01.2021 — 2021 р., № 2, стор. 232, стаття 104, код акта 102365/2020

= завантажити законодавчий акт, актуальний на поточний час =
<< | >>

Державіаслужба України:

 1. НАКАЗ від 08.02.2021 № 207 "Про затвердження Змін до Авіаційних правил України «Порядок надання і анулювання прав на експлуатацію повітряних ліній»". Державіаслужба України. 2021 рікк
 2. НАКАЗ від 01.04.2021 № 536 "Про затвердження Авіаційних правил України «Правила сертифікації цивільних аеродромів України»". Державіаслужба України. 2021 рікк
 3. НАКАЗ від 23.04.2021 № 645 "Про затвердження Авіаційних правил України «Технічні вимоги та адміністративні процедури для сертифікації та експлуатації наземних засобів зв’язку, навігації та спостереження в цивільній авіації України»". Державіаслужба України. 2021 рікк
 4. НАКАЗ від 25.05.2021 № 826 "Про затвердження Змін до деяких наказів Державної авіаційної служби України". Державіаслужба України. 2021 рікк
 5. до. Державіаслужба України. 2021 рікк
 6. НАКАЗ від 30.04.2021 № 700 "Про затвердження Авіаційних правил України «Вимоги до провайдерів аеронавігаційного обслуговування, провайдерів послуг дизайну процедур польотів, провайдерів аеронавігаційних даних та до системи сертифікації та нагляду за ними» та Змін до Авіаційних правил України «Порядок сповіщення про події в галузі цивільної авіації, розгляду отриманої інформації, її аналізу та вжиття відповідних заходів»". Державіаслужба України. 2021 рікк
 7. НАКАЗ від 05.08.2021 № 1226 "Про затвердження Змін до Авіаційних правил України «Метеорологічне обслуговування цивільної авіації»". Державіаслужба України. 2021 рікк
 8. НАКАЗ від 22.09.2021 № 1480 "Про затвердження Авіаційних правил України «Вимоги до цивільних аеродромів України щодо забезпечення обслуговування повітряного руху»". Державіаслужба України. 2021 рікк
 9. НАКАЗ від 01.10.2021 № 1543 "Про затвердження Змін до деяких Авіаційних правил України". Державіаслужба України. 2021 рікк
 10. НАКАЗ від 20.09.2021 № 1460 "Про затвердження Авіаційних правил України «Правила та порядок аеронавігаційного обслуговування. Управління аеронавігаційною інформацією»". Державіаслужба України. 2021 рікк
 11. НАКАЗ від 19.11.2021 № 1796 "Про внесення змін до наказу Державної авіаційної служби України від 20 липня 2017 року № 565". Державіаслужба України. 2021 рікк
 12. до. Державіаслужба України. 2021 рікк
 13. НАКАЗ від 19.11.2021 № 1795 "Про затвердження Авіаційних правил України «Правила повітряних перевезень вантажів»". Державіаслужба України. 2021 рікк
 14. НАКАЗ від 17.02.2020 № 278 "Про внесення змін до наказу Міністерства інфраструктури України від 28 жовтня 2011 року № 478". Державіаслужба України. 2020 рікк
 15. НАКАЗ від 20.01.2020 № 99 "Про затвердження Авіаційних правил України "Правила сертифікації суб'єктів, які здійснюють підготовку персоналу з організації та/або продажу повітряних перевезень"". Державіаслужба України. 2020 рікк
 16. НАКАЗ від 05.02.2020 № 218 "Про затвердження Авіаційних правил України "Правила сертифікації служб авіаційної безпеки суб'єктів авіаційної діяльності"". Державіаслужба України. 2020 рікк
 17. НАКАЗ від 24.06.2020 № 870 "Про внесення зміни до Авіаційних правил України "Інструкція з організації та здійснення контролю на безпеку в аеропортах України"". Державіаслужба України. 2020 рікк
 18. НАКАЗ від 23.06.2020 № 859 "Про внесення зміни до Авіаційних правил України "Технічні вимоги та адміністративні процедури для льотних екіпажів цивільної авіації"". Державіаслужба України. 2020 рікк
 19. НАКАЗ від 14.08.2020 № 1126 "Про затвердження Змін до Авіаційних правил України «Правила повітряних перевезень та обслуговування пасажирів і багажу»". Державіаслужба України. 2020 рікк
 20. НАКАЗ від 14.08.2020 № 1126 "Про затвердження Змін до Авіаційних правил України «Правила повітряних перевезень та обслуговування пасажирів і багажу»". Державіаслужба України. 2020 рікк
- Антимонопольний комітет - Верховний Суд України - Вищий адміністративний суд України - Вищий господарський суд - Вищий спеціалізований суд - Генеральна прокуратура України - ДА електронного урядування - Державіаслужба України - Державні утворення на території України (1917-1920) - Держатомрегулювання - Держаудитслужба України - Держкомтелерадіо України - Держкордонслужба України - Держнаглядохоронпраці України - Держспецзв’язок - Держспоживстандарт України - Держстат України - Держфінпослуг України - ДКА України - Закони України - Законодавство Української РСР - Кабінет Міністрів України - Кодекси України - Конституційний Суд України - МВС України - МЗС України - Міжнародні документи, ратифіковані Верховною Радою України - Міжнародні угоди України - Мін'юст України - Мінагрополітики України - Мінекономрозвитку України - Міненерговугілля України - Мінінфраструктури України - Мінкультури України - Мінмолодьспорт України - Міноборони України - Мінприроди України - Мінрегіон України - Мінсоцполітики України - Мінфін України - МІП - МНС України - МОЗ України - МОН України - МТОТ - Нацдержслужба України - Національне агентство з питань запобігання корупції - Національне антикорупційне бюро України - Національний банк України - Нацком.енергетики - Нацкомфінпослуг - Нацрада телерадіомовлення - НКРЗІ - НКЦПФР - Основний Закон України - Пенсійний фонд України - Постанови Верховної Ради України - Президент України - РНБО України - Розпорядження Голови ВР України - Розпорядження Кабінета Міністрів України - Служба безпеки України - Служба зовнішньої розвідки - Укрдержархів - Управління державної охорони - Фонд гарант.вкладів фізич.осіб - Фонд державного майна - Фонд соцстраху по безробіттю - Фундаментальне законодавство України - Центрвиборчком України -