Допоможи підроздлам ЗС України, задіяним в обороні Кривого Рогу і Дніпропетровської області!
 <<
>>

НАКАЗ від 06.03.2019 № 286 "Про затвердження Авіаційних правил України «Підтримання льотної придатності повітряних суден та авіаційних виробів, компонентів і обладнання та схвалення організацій і персоналу, залучених до виконання цих завдань»". Державіаслужба України. 2019

Документ актуальний на 10.05.2019
завантажити документ, актуальний на поточний час

НАКАЗ06.03.2019  № 286Зареєстровано в Міністерствіюстиції України28 березня 2019 р.за № 316/33287Про затвердження Авіаційних правил України «Підтримання льотної придатності повітряних суден та авіаційних виробів, компонентів і обладнання та схвалення організацій і персоналу, залучених до виконання цих завдань»Відповідно до статті 11, частини третьої статті 42 Повітряного кодексу України, Закону України «Про Загальнодержавну програму адаптації законодавства України до законодавства Європейського Союзу» та з метою впровадження Регламенту Європейської Комісії від 26 листопада 2014 року (EU) № 1321/2014 (з поправками, враховуючи Регламент Європейської Комісії від 16 вересня 2015 року (EU) № 2015/1536) НАКАЗУЮ:1. Затвердити Авіаційні правила України «Підтримання льотної придатності повітряних суден та авіаційних виробів, компонентів і обладнання та схвалення організацій і персоналу, залучених до виконання цих завдань» (далі - Авіаційні правила), що додаються.2. Департаменту льотної придатності (Овчинніков В.М.) в установленому законодавством порядку забезпечити:подання цього наказу на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України;оприлюднення цього наказу на офіційному сайті;розроблення до 30 червня 2019 року всіх необхідних процедур, пов’язаних з введенням Авіаційних правил.3. Установити, що:1) сертифікати перегляду льотної придатності, видані відповідно до Правил з підтримання льотної придатності (Part-М), затверджених наказом Міністерства інфраструктури України від 10 лютого 2012 року № 85, зареєстрованих у Міністерстві юстиції України 28 лютого 2012 року за № 333/20646 (із змінами) (далі - Правила з підтримання льотної придатності (Part-М)), залишаються чинними протягом встановленого в них терміну дії;2) сертифікати схвалення організацій з управління підтриманням льотної придатності та сертифікати схвалення організацій з технічного обслуговування, видані відповідно до Правил з підтримання льотної придатності (Part-М), залишаються чинними до видачі нових сертифікатів відповідно до вимог Авіаційних правил;3) сертифікати схвалення організацій з підготовки до технічного обслуговування та екзаменування, видані відповідно до Правил схвалення організацій з підготовки до технічного обслуговування (Part-147), затверджених наказом Міністерства інфраструктури України від 27 липня 2011 року № 237, зареєстрованих у Міністерстві юстиції України 18 серпня 2011 року за № 986/19724, залишаються чинними до видачі нових сертифікатів відповідно до вимог Авіаційних правил;4) свідоцтва персоналу з технічного обслуговування повітряних суден, видані відповідно до Правил видачі свідоцтв персоналу з технічного обслуговування повітряних суден (Part-66), затверджених наказом Міністерства інфраструктури України від 27 липня 2011 року № 238, зареєстрованих у Міністерстві юстиції України 18 серпня 2011 року за № 987/19725, залишаються чинними протягом встановленого в них терміну дії;5) сертифікати схвалення організацій з технічного обслуговування, видані відповідно до Правил схвалення організацій з технічного обслуговування (Part-145), затверджених наказом Міністерства транспорту та зв’язку України від 20 квітня 2010 року № 209, зареєстрованих у Міністерстві юстиції України 02 серпня 2010 року за № 591/17886 (із змінами), залишаються чинними до видачі нових сертифікатів відповідно до вимог Авіаційних правил;6) до дати отримання організаціями з управління підтриманням льотної придатності привілеїв відповідно до М.А.711 (b) додатка 1 (Part-M) до Авіаційних правил перегляд льотної придатності виконується уповноваженим органом з питань цивільної авіації за задовільних результатів оцінювання рекомендації, виданої організацією з управління підтриманням льотної придатності, схваленою належним чином відповідно до вимог Підчастини G Розділу А додатка 1 (Part-M) до Авіаційних правил.До дати отримання організаціями з управління підтриманням льотної придатності привілеїв відповідно до М.А.711 (b) додатка 1 (Part-M) до Авіаційних правил організація з управління підтриманням льотної придатності схвалюється на право надання уповноваженому органові з питань цивільної авіації рекомендації щодо перегляду льотної придатності відповідно до положень М.А.711 (b) 2 додатка 1 (Part-M) до Авіаційних правил.4. Визнати такими, що втратили чинність:1) наказ Міністерства транспорту та зв’язку України від 20 квітня 2010 року № 209 «Про затвердження Правил схвалення організацій з технічного обслуговування (Part-145) та затвердження Змін до Правил сертифікації організацій з технічного обслуговування авіаційної техніки», зареєстрований у Міністерстві юстиції України 02 серпня 2010 року за № 591/17886 (із змінами);2) наказ Міністерства інфраструктури України від 27 липня 2011 року № 237 «Про затвердження Правил схвалення організацій з підготовки до технічного обслуговування (Part-147)», зареєстрований у Міністерстві юстиції України 18 серпня 2011 року за № 986/19724;3) наказ Міністерства інфраструктури України від 27 липня 2011 року № 238 «Про затвердження Правил видачі свідоцтв персоналу з технічного обслуговування повітряних суден (Part-66)», зареєстрований у Міністерстві юстиції України 18 серпня 2011 року за № 987/19725;4) наказ Міністерства інфраструктури України від 10 лютого 2012 року № 85 «Про затвердження Правил з підтримання льотної придатності (Part-М)», зареєстрований у Міністерстві юстиції України 28 лютого 2012 року за № 333/20646 (із змінами).5. Цей наказ набирає чинності з 30 червня 2019 року, але не раніше дня його офіційного опублікування, крім підпунктів 2, 3 пункту 4 цього наказу та додатків 3-5 до Авіаційних правил, які набирають чинності з 30 червня 2020 року.Голова ДержавіаслужбиО. БільчукПОГОДЖЕНО:Голова Федерації роботодавцівтранспорту УкраїниВиконавчий Віце-президент Конфедераціїроботодавців УкраїниПерший заступник Голови Спільногопредставницького органу об’єднань профспілокКерівник Секретаріату Спільногопредставницького органу сторони роботодавцівна національному рівніТ.в.о. Міністра закордонних справ УкраїниГолова Державної регуляторноїслужби УкраїниВиконувач обов’язків Міністра економічногорозвитку і торгівлі УкраїниМіністр освіти і науки УкраїниО. КлимпушО. МірошниченкоО.О. ШубінР. ІллічовО.В. ЗеркальК. ЛяпінаЮ. БровченкоЛ. ГриневичЗАТВЕРДЖЕНОНаказ Державної авіаційноїслужби України06 березня 2019 року № 268Зареєстровано в Міністерствіюстиції України28 березня 2019 р.за № 316/33287АВІАЦІЙНІ ПРАВИЛА УКРАЇНИ «Підтримання льотної придатності повітряних суден та авіаційних виробів, компонентів і обладнання та схвалення організацій і персоналу, залучених до виконання цих завдань»I. Загальні положення1. Ці Авіаційні правила встановлюють загальні технічні вимоги та адміністративні процедури для забезпечення:(а) підтримання льотної придатності повітряних суден, включаючи будь-який компонент, що призначений для встановлення на них, які:(i) внесені до Державного реєстру цивільних повітряних суден України, якщо нагляд за безпекою польотів не було передано третій країні і вони не використовуються експлуатантом, який схвалений в Україні; або(ii) зареєстровані в третій країні і використовуються експлуатантом, який схвалений в Україні, у випадку коли нагляд за безпекою польотів був переданий Україні;(b) відповідності основним вимогам, визначеним у Доповненні II до Авіаційних правил України «Технічні вимоги та адміністративні процедури щодо льотної експлуатації в цивільній авіації», затверджених наказом Державної авіаційної служби України від 05 липня 2018 року № 682, зареєстрованих у Міністерстві юстиції України 27 вересня 2018 року за № 1109/32561 (далі - Авіаційні правила України «Технічні вимоги та адміністративні процедури щодо льотної експлуатації в цивільній авіації»), в частині підтримання льотної придатності повітряних суден, зареєстрованих в третіх країнах, включаючи будь-який компонент, що призначений для встановлення на них, для яких нагляд за безпекою польотів не було передано державі-члену, та які передано на умовах сухого лізингу авіаперевізнику.II. Терміни та визначенняУ цих Авіаційних правилах терміни вживаються в таких значеннях:(1) Агентство - Європейське Агентство з безпеки польотів (EASA);(2) держава-член - держави - члени Європейського Союзу та Україна;(3) експлуатація комерційного повітряного транспорту (САТ) - експлуатація повітряного судна для перевезення пасажирів, вантажу чи пошти за плату або іншу винагороду;(4) змагальний політ - льотна діяльність, коли повітряне судно використовується для повітряних перегонів, змагань або тренування для перегонів чи змагань і польотів до(із) місць проведення перегонів чи змагань;(5) комерційна експлуатація - експлуатація повітряного судна з метою надання послуг за плату, які доступні для громадськості, або якщо ці послуги не є доступними для громадськості, але виконуються за договором між експлуатантом та замовником, який не має контролю над експлуатантом;(6) комерційна спеціалізована експлуатація - експлуатація, що підпадає під дію вимог додатка III до Авіаційних правил України «Технічні вимоги та адміністративні процедури щодо льотної експлуатації в цивільній авіації» (Part-ORO);(7) компонент - будь-який двигун, гвинт, частина або прилад;(8) критичне завдання з технічного обслуговування - завдання з технічного обслуговування, що включає збирання або будь-яке втручання до системи або будь-якої частини повітряного судна, двигуна або гвинта та неправильне виконання яких може безпосередньо загрожувати безпеці польотів;(9) льотна демонстрація - льотна діяльність, що здійснюється з метою демонстрації або розваги на рекламному заході, відкритому для громадськості, включаючи заходи, на яких повітряне судно використовується для підготовки до демонстрації та польотів до місця (з місць) проведення рекламного заходу;(10) обмежена експлуатація - експлуатація повітряного судна, яка не підпадає під класифікацію повітряного судна складної конструкції, оснащеного двигуном, для:(i) польотів зі спільним несенням витрат фізичними особами, за умови розподілу прямих витрат орендарями повітряного судна, включаючи пілота та кількість осіб, на яких розподіляються витрати, обмежується шістьма;(ii) змагальних польотів або льотних демонстрацій за умови, що винагорода або будь-який цінний приз за такий політ обмежується відшкодуванням прямих операційних витрат та пропорційна внескам до щорічних витрат, а також призів вартістю не більше, ніж визначено уповноваженим органом з питань цивільної авіації (далі - компетентний орган);(iii) презентаційних польотів, парашутних стрибків, буксирування планерів або пілотажних польотів, що виконуються або організацією з підготовки пілотів, що має основне місце здійснення діяльності в Україні та схвалена відповідно до Авіаційних правил України «Технічні вимоги та адміністративні процедури для льотних екіпажів цивільної авіації», затверджених наказом Державної авіаційної служби України від 20 липня 2017 року № 265, зареєстрованих у Міністерстві юстиції України 28 серпня 2017 року за № 1056/30924, або організацією, створеною з метою сприяння авіаційному спорту чи авіації дозвілля, за умови, що повітряне судно експлуатується організацією, яка є власником або орендарем на умовах лізингу без екіпажу, і виконання польоту не приносить прибутку, що розподіляється поза межами організації, і коли до польотів залучаються особи, не пов’язані з організацією, і така діяльність не є основною.Для потреб цих Авіаційних правил обмежена експлуатація не вважається експлуатацією комерційного повітряного транспорту або комерційною спеціалізованою експлуатацією;(11) організація - фізична особа-підприємець, юридична особа або підрозділ юридичної особи. Така організація може мати один або декілька офісів у межах держав-членів або поза їх межами;(12) основне місце здійснення діяльності - головний офіс або зареєстрований офіс організації (для юридичних осіб), через який виконуються фінансування та контроль діяльності, пов’язаної з вимогами цих Авіаційних правил;(13) передпольотний огляд - огляд, що виконується перед вильотом для того, щоб переконатися в придатності повітряного судна до запланованого польоту;(14) персонал, який засвідчує технічне обслуговування,- персонал, відповідальний за передачу в експлуатацію повітряного судна чи компонента після технічного обслуговування;(15) підтримання льотної придатності - всі процеси, які забезпечують у будь-який час експлуатації відповідність повітряного судна чинним вимогам з льотної придатності та знаходження повітряного судна в придатному для безпечної експлуатації стані;(16) повітряне судно - апарат, що підтримується в атмосфері у результаті його взаємодії з повітрям, відмінної від взаємодії з повітрям, відбитим від земної поверхні;(17) повітряне судно складної конструкції, оснащене двигуном, означає:(i) літак:з максимальною сертифікованою злітною масою понад 5700 кг, абосертифікований для максимальної пасажировмісності понад дев’ятнадцять осіб, абосертифікований для експлуатації мінімальним льотним екіпажем з двох пілотів, абообладнаний турбореактивним двигуном (двигунами) або більше ніж одним турбогвинтовим двигуном, або(ii) вертоліт, сертифікований:з максимальною злітною масою понад 3175 кг, абодля максимальної пасажировмісності понад дев’ять осіб, абодля експлуатації мінімальним льотним екіпажем з двох пілотів, або(iii) повітряне судно з поворотними гвинтами;(18) повітряне судно ELA1 - пілотоване європейське легке повітряне судно, до якого належать:(i) літак з максимальною злітною масою 1200 кг або менше та який не підпадає під класифікацію складного повітряного судна;(ii) планер або мотопланер з максимальною злітною масою 1200 кг або менше;(iii) аеростат з максимальним розрахунковим об’ємом газу або гарячого повітря не більше ніж 3400 м-3 для теплових аеростатів, 1050 м-3 для газових аеростатів, 300 м-3 для прив’язних газових аеростатів;(iv) дирижабль, розрахований не більше ніж на чотирьох осіб та з максимальним розрахунковим об’ємом газу або гарячого повітря не більше ніж 3400 м-3 для теплових дирижаблів та 1000 м-3 для газових дирижаблів;(19) повітряне судно ELA2 - таке пілотоване європейське легке повітряне судно, до якого належать:(i) літак з максимальною злітною масою 2000 кг або менше, який не підпадає під класифікацію складного повітряного судна, оснащеного двигуном;(ii) планер або мотопланер з максимальною злітною масою 2000 кг або менше;(iii) аеростат;(iv) тепловий дирижабль;(v) газовий дирижабль з усіма такими характеристиками:максимальною різницею між максимальною вагою та статичною підйомною силою, що не перевищує 3 %;незмінним напрямом тяги (за винятком реверсу);звичайними та простими: конструкцією, системою керування та системою балонетів, та;системою управління без підсилювачів;(vi) дуже легкий гвинтокрил;(20) повітряне судно LSA - легкий спортивний літак, який має такі характеристики:(i) максимальна злітна маса не більше ніж 600 кг;(ii) максимальна критична швидкість під час посадки (VS0) не більше ніж 45 вузлів індикаторної повітряної швидкості (Calibrated Airspeed) при максимальній сертифікованій злітній масі та критичній центрівці;(iii) максимальна кількість місць не більше ніж для двох осіб, включаючи пілота;(iv) одномоторний, гвинтовий, безтурбінний двигун;(v) негерметична кабіна;(21) презентаційний політ - нетривалий політ за плату або іншу винагороду, запропоновану схваленим навчальним закладом або організацією, створеною для сприяння повітряному спорту або дозвіллю з метою залучення нових слухачів або нових членів;(22) технічне обслуговування - капітальний ремонт, ремонт, огляд, заміна, модифікація або усунення дефекту повітряного судна чи компонента або будь-яка комбінація цих робіт, за винятком передпольотного огляду;(23) JAA - Об’єднані авіаційні власті;(24) JAR - Спільні авіаційні вимоги.Інші терміни, які використовуються у цих Авіаційних правилах, вживаються у значеннях, наведених у Повітряному кодексі України та інших нормативно-правових актах.III. Вимоги до підтримання льотної придатності1. Підтримання льотної придатності повітряних суден, зазначених у пункті 1 (a) Розділу I цих Авіаційних правил, та компонентів, призначених для встановлення на них, має здійснюватися відповідно до положень додатка 1 до цих Авіаційних правил (Part-M).2. Організації та персонал, які задіяні в підтриманні льотної придатності повітряних суден, зазначених у пункті 1 (a) Розділу I цих Авіаційних правил, та компонентів, призначених для встановлення на них, включаючи технічне обслуговування, мають відповідати вимогам додатка 1 до цих Авіаційних правил (Part-M) та положенням Розділів IV та V цих Авіаційних правил.3. Шляхом відступу від положень пункту 1 Розділу III цих Авіаційних правил підтримання льотної придатності повітряних суден, зазначених в пункті 1 (a) Розділу I цих Авіаційних правил, які мають дозвіл на виконання польотів, має здійснюватися на підставі особливих заходів з підтримання льотної придатності, як визначено в дозволі на виконання польотів відповідно до Авіаційних правил України, Частина 21 «Сертифікація повітряних суден, пов’язаних з ними виробів, компонентів та обладнання, а також організацій розробника та виробника», затверджених наказом Міністерства інфраструктури України від 17 січня 2014 року № 27, зареєстрованих у Міністерстві юстиції України 06 лютого 2014 року за № 240/25017 (далі - Part-21).4. Програми технічного обслуговування, що були схвалені до введення в дію цих Авіаційних правил, вважаються такими, що відповідають вимогам цих Авіаційних правил.5. Підтримання льотної придатності повітряних суден, зазначених у пункті 1 (b) Розділу I та компонентів, призначених для встановлення на них, має здійснюватись відповідно до положень додатка 5 до цих Авіаційних правил (Part-T).IV. Схвалення організацій з технічного обслуговування1. Схвалення організацій з технічного обслуговування має бути видано відповідно до положень Підчастини F додатка 1 (Part-M) або додатка 2 (Part-145) до цих Авіаційних правил.2. Cертифікати передачі до експлуатації та сертифікати дозволеної передачі, видані до введення та відповідно до Правил з підтримання льотної придатності (Part-M), вважаються еквівалентними тим, що вимагаються згідно з М.А.801 та М.А.802 додатка 1 до цих Авіаційних правил (Part-M) відповідно.V. Персонал, який засвідчує технічне обслуговування1. Персонал, який засвідчує технічне обслуговування, має бути кваліфікований згідно з положеннями додатка 3 до цих Авіаційних правил (Part-66), за винятком персоналу, зазначеного в М.А.606 (h), М.А.607 (b), M.A.801 (d) та M.A.803 додатка 1 до цих Авіаційних правил (Part-M) та 145.А.30 (j), доповнення IV до додатка 2 до цих Авіаційних правил (Part-145).2. Персонал, який засвідчує технічне обслуговування, що має свідоцтво, видане відповідно до Правил видачі свідоцтв персоналу з технічного обслуговування повітряних суден (Part-66), затверджених наказом Міністерства інфраструктури України від 27 липня 2011 року № 238, зареєстрованих у Міністерстві юстиції України 18 серпня 2011 року за № 987/19725, у наданій категорії/підкатегорії вважається таким, що має права, зазначені в 66.А.20 (а) додатка 3 до цих Авіаційних правил (Part-66), які відповідають такій категорії/підкатегорії. Вимоги щодо базових знань, що відповідають цим новим правам, у разі розширення прав такого свідоцтва до нової категорії/підкатегорії мають вважатися такими, що виконані.3. Персонал з технічного обслуговування, що має свідоцтво, яке включає повітряне судно, що не вимагає індивідуальної підготовки на тип, може продовжувати застосовувати свої права до першого продовження дії або зміни, після чого свідоцтво буде замінено відповідно до процедури, зазначеної в 66.В.125 додатка 3 до цих Авіаційних правил (Part-66), та рейтингів, визначених в 66.А.45 додатка 3 до цих Авіаційних правил (Part-66).4. Конвертаційні звіти та звіти про зарахування екзаменів, що відповідали вимогам, застосовним до введення цих Авіаційних правил, мають вважатися такими, що відповідають цим Авіаційним правилам.5. До того часу, як ці Авіаційні правила визначать вимоги до персоналу, який засвідчує технічне обслуговування:(i) повітряних суден, крім літаків та вертольотів;(ii) компонентів,чинні вимоги відповідних держав-членів продовжують застосовуватися, за винятком організацій з технічного обслуговування, розташованих за межами Європейського Союзу, де вимоги мають бути схвалені Агентством.VI. Вимоги до організацій з підготовки1. Організації, задіяні у підготовці персоналу, зазначеного у Розділі V, мають бути схвалені відповідно до додатка 4 до цих Авіаційних правил (Part-147), з правом на:a) проведення визнаних курсів базової підготовки; та/абоb) проведення визнаних курсів підготовки на тип; таc) проведення екзаменування; таd) видання сертифікатів про підготовку.2. Курси підготовки на тип повітряного судна, схвалені до схвалення мінімальної програми курсу підготовки на тип повітряного судна персоналу, який засвідчує технічне обслуговування, в прийнятних даних для забезпечення експлуатації для відповідного типу, мають включати, починаючи з 31 грудня 2022 року або в межах двох років після того, як дані експлуатаційної придатності схвалені незалежно від того, що наступить пізніше, відповідні елементи, визначені в обов’язковій частині прийнятних даних для забезпечення експлуатації.VII. Прийнятні методи відповідності1. Агентство має розробити прийнятні методи відповідності (Acceptable Means of Compliance) (далі - AMC), які можуть використовуватися компетентним органом, організаціями та персоналом для демонстрації відповідності положенням додатків до цих Авіаційних правил.2. AMC, видані Агентством, не мають впроваджувати нові вимоги та пом’якшувати наявні вимоги додатків до цих Авіаційних правил.3. У разі застосування виданих Агентством АМС відповідні вимоги додатків до цих Авіаційних правил вважаються виконаними без подальшої демонстрації.VIII. Визнання сертифікатів1. Для потреб додатків до цих Авіаційних правил Агентством вважається уповноважений орган з питань цивільної авіації.2. Cертифікати про підготовку персоналу для технічного обслуговування, видані організаціями, що мають відповідне схвалення EASA або компетентних органів держав - членів Європейського Союзу відповідно до положень Регламенту Європейської Комісії від 26 листопада 2014 року (EU) № 1321/2014, визнаються в Україні такими, що видані відповідно до положень цих Авіаційних правил.3. Організації з технічного обслуговування, основне місце діяльності яких розташоване поза межами території України, схвалені відповідно до положень Регламенту Європейської Комісії від 26 листопада 2014 року (EU) № 1321/2014, визнаються в Україні такими, що схвалені відповідно до положень цих Авіаційних правил.4. Сертифікати дозволеної передачі - Форми 1 EASA, видані відповідно до вимог щодо встановлення компонентів Регламенту Європейської Комісії від 26 листопада 2014 року (EU) № 1321/2014, визнаються в Україні такими, що відповідають положенням цих Авіаційних правил.5. Курси підготовки на тип повітряного судна, які були розпочаті та завершені до 30 червня 2020 року, можуть бути використані для включення рейтингу типу до свідоцтва персоналу з технічного обслуговування повітряних суден до 29 червня 2023 року.6. Будь-який курс теоретичної підготовки на тип повітряного судна та/або курс практичної підготовки на тип повітряного судна, завершений після 30 червня 2020 року, може бути використаний для включення рейтингу типу до свідоцтва персоналу з технічного обслуговування повітряних суден протягом трьох років після того, як він розпочався (навіть якщо цей курс розпочався до 30 червня 2020 року).Заступник директорадепартаменту льотноїпридатностіВ. ОвчинніковДодаток 1до Авіаційних правил України«Підтримання льотної придатностіповітряних суден та авіаційних виробів,компонентів і обладнання та схваленняорганізацій і персоналу, залученихдо виконання цих завдань»(пункт 1 розділу III)ДОДАТОК 1 (ANNEX I)Частина-М (Part-M)ЗмістМ.1. Загальні відомості... дивитись законодавчий акт

= завантажити законодавчий акт, актуальний на поточний час =
<< | >>

Державіаслужба України:

 1. НАКАЗ від 08.02.2021 № 207 "Про затвердження Змін до Авіаційних правил України «Порядок надання і анулювання прав на експлуатацію повітряних ліній»". Державіаслужба України. 2021 рікк
 2. НАКАЗ від 01.04.2021 № 536 "Про затвердження Авіаційних правил України «Правила сертифікації цивільних аеродромів України»". Державіаслужба України. 2021 рікк
 3. НАКАЗ від 23.04.2021 № 645 "Про затвердження Авіаційних правил України «Технічні вимоги та адміністративні процедури для сертифікації та експлуатації наземних засобів зв’язку, навігації та спостереження в цивільній авіації України»". Державіаслужба України. 2021 рікк
 4. НАКАЗ від 25.05.2021 № 826 "Про затвердження Змін до деяких наказів Державної авіаційної служби України". Державіаслужба України. 2021 рікк
 5. до. Державіаслужба України. 2021 рікк
 6. НАКАЗ від 30.04.2021 № 700 "Про затвердження Авіаційних правил України «Вимоги до провайдерів аеронавігаційного обслуговування, провайдерів послуг дизайну процедур польотів, провайдерів аеронавігаційних даних та до системи сертифікації та нагляду за ними» та Змін до Авіаційних правил України «Порядок сповіщення про події в галузі цивільної авіації, розгляду отриманої інформації, її аналізу та вжиття відповідних заходів»". Державіаслужба України. 2021 рікк
 7. НАКАЗ від 05.08.2021 № 1226 "Про затвердження Змін до Авіаційних правил України «Метеорологічне обслуговування цивільної авіації»". Державіаслужба України. 2021 рікк
 8. НАКАЗ від 22.09.2021 № 1480 "Про затвердження Авіаційних правил України «Вимоги до цивільних аеродромів України щодо забезпечення обслуговування повітряного руху»". Державіаслужба України. 2021 рікк
 9. НАКАЗ від 01.10.2021 № 1543 "Про затвердження Змін до деяких Авіаційних правил України". Державіаслужба України. 2021 рікк
 10. НАКАЗ від 20.09.2021 № 1460 "Про затвердження Авіаційних правил України «Правила та порядок аеронавігаційного обслуговування. Управління аеронавігаційною інформацією»". Державіаслужба України. 2021 рікк
 11. НАКАЗ від 19.11.2021 № 1796 "Про внесення змін до наказу Державної авіаційної служби України від 20 липня 2017 року № 565". Державіаслужба України. 2021 рікк
 12. НАКАЗ від 17.02.2020 № 278 "Про внесення змін до наказу Міністерства інфраструктури України від 28 жовтня 2011 року № 478". Державіаслужба України. 2020 рікк
 13. НАКАЗ від 20.01.2020 № 99 "Про затвердження Авіаційних правил України "Правила сертифікації суб'єктів, які здійснюють підготовку персоналу з організації та/або продажу повітряних перевезень"". Державіаслужба України. 2020 рікк
 14. НАКАЗ від 05.02.2020 № 218 "Про затвердження Авіаційних правил України "Правила сертифікації служб авіаційної безпеки суб'єктів авіаційної діяльності"". Державіаслужба України. 2020 рікк
 15. НАКАЗ від 24.06.2020 № 870 "Про внесення зміни до Авіаційних правил України "Інструкція з організації та здійснення контролю на безпеку в аеропортах України"". Державіаслужба України. 2020 рікк
 16. НАКАЗ від 23.06.2020 № 859 "Про внесення зміни до Авіаційних правил України "Технічні вимоги та адміністративні процедури для льотних екіпажів цивільної авіації"". Державіаслужба України. 2020 рікк
 17. НАКАЗ від 14.08.2020 № 1126 "Про затвердження Змін до Авіаційних правил України «Правила повітряних перевезень та обслуговування пасажирів і багажу»". Державіаслужба України. 2020 рікк
 18. НАКАЗ від 14.08.2020 № 1126 "Про затвердження Змін до Авіаційних правил України «Правила повітряних перевезень та обслуговування пасажирів і багажу»". Державіаслужба України. 2020 рікк
 19. НАКАЗ від 14.09.2020 № 1276 "Про затвердження Авіаційних правил України «Правила сертифікації та затвердження зареєстрованих агентів, відомих вантажовідправників»". Державіаслужба України. 2020 рікк
 20. НАКАЗ від 05.11.2020 № 1762 "Про затвердження Авіаційних правил України «Положення про службу авіаційної безпеки суб’єкта авіаційної діяльності»". Державіаслужба України. 2020 рікк
- Антимонопольний комітет - Верховний Суд України - Вищий адміністративний суд України - Вищий господарський суд - Вищий спеціалізований суд - Генеральна прокуратура України - ДА електронного урядування - Державіаслужба України - Державні утворення на території України (1917-1920) - Держатомрегулювання - Держаудитслужба України - Держкомтелерадіо України - Держкордонслужба України - Держнаглядохоронпраці України - Держспецзв’язок - Держспоживстандарт України - Держстат України - Держфінпослуг України - ДКА України - Закони України - Законодавство Української РСР - Кабінет Міністрів України - Кодекси України - Конституційний Суд України - МВС України - МЗС України - Міжнародні документи, ратифіковані Верховною Радою України - Міжнародні угоди України - Мін'юст України - Мінагрополітики України - Мінекономрозвитку України - Міненерговугілля України - Мінінфраструктури України - Мінкультури України - Мінмолодьспорт України - Міноборони України - Мінприроди України - Мінрегіон України - Мінсоцполітики України - Мінфін України - МІП - МНС України - МОЗ України - МОН України - МТОТ - Нацдержслужба України - Національне агентство з питань запобігання корупції - Національне антикорупційне бюро України - Національний банк України - Нацком.енергетики - Нацкомфінпослуг - Нацрада телерадіомовлення - НКРЗІ - НКЦПФР - Основний Закон України - Пенсійний фонд України - Постанови Верховної Ради України - Президент України - РНБО України - Розпорядження Голови ВР України - Розпорядження Кабінета Міністрів України - Служба безпеки України - Служба зовнішньої розвідки - Укрдержархів - Управління державної охорони - Фонд гарант.вкладів фізич.осіб - Фонд державного майна - Фонд соцстраху по безробіттю - Фундаментальне законодавство України - Центрвиборчком України -