<<
>>

НАКАЗ від 14.08.2020 № 1126 "Про затвердження Змін до Авіаційних правил України «Правила повітряних перевезень та обслуговування пасажирів і багажу»". Державіаслужба України. 2020

Документ актуальний на 06.11.2020
завантажити документ, актуальний на поточний час

ДЕРЖАВНА АВІАЦІЙНА СЛУЖБА УКРАЇНИ

НАКАЗ

14.08.2020  № 1126

Зареєстровано в Міністерстві

юстиції України

19 жовтня 2020 р.

за № 1022/35305

Про затвердження Змін до Авіаційних правил України «Правила повітряних перевезень та обслуговування пасажирів і багажу»

Відповідно до частин першої, п’ятої статті 11, частини другої статті 100 Повітряного кодексу України, пункту 8 Положення про Державну авіаційну службу України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 08 жовтня 2014 року № 520, з метою приведення нормативно-правових актів у відповідність до міжнародного законодавства НАКАЗУЮ:

1. Затвердити Зміни до Авіаційних правил України «Правила повітряних перевезень та обслуговування пасажирів і багажу», затверджених наказом Державної авіаційної служби України від 26 листопада 2018 року № 1239, зареєстрованих у Міністерстві юстиції України 08 лютого 2019 року за № 141/33112, що додаються.

2. Управлінню авіаційних перевезень та міжнародного співробітництва департаменту авіаційних перевезень, аеропортів та міжнародного співробітництва (Шевчук І.О.) в установленому законодавством порядку забезпечити:

подання цього наказу на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України;

оприлюднення цього наказу на офіційному вебсайті.

3. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

Голова Державіаслужби

О.

Більчук

ПОГОДЖЕНО:

Уповноважений

Верховної Ради України з прав людини

Голова Антимонопольного комітету України

Міністр інфраструктури України

Міністр внутрішніх справ України

В.о. Голови

Державної регуляторної служби України

Виконавчий директор

Громадської Спілки «Всеукраїнське

Громадське об’єднання «Національна

Асамблея людей  з інвалідністю України»

Т.в.о. Голови Державної служби України

з питань безпечності харчових продуктів

та захисту споживачів

Л. Денісова

О. Піщанська

В. Криклій

А. Аваков

В. Загородній

Н. Скрипка

О. Шевченко

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Державної авіаційної

служби України

14 серпня 2020 року № 1126

Зареєстровано в Міністерстві

юстиції України

19 жовтня 2020 р.

за № 1022/35305

ЗМІНИ

до Авіаційних правил України «Правила повітряних перевезень та обслуговування пасажирів і багажу»

1. Абзац тридцять сьомий пункту 6 розділу І викласти в такій редакції:

«претензія - складена у письмовій формі вимога заінтересованої особи про поновлення прав, відшкодування заподіяної шкоди, що виникла в результаті внутрішнього або міжнародного повітряного перевезення, виплату компенсації тощо.».

2. У главі 1 розділу VII:

1) у пункті 4 друге речення виключити;

2) у пункті 5 слова та цифри «, але не раніше ніж за 15 хвилин до часу вильоту рейсу, який зазначений у квитку» виключити.

3. У розділі VIII:

1) главу 1 доповнити новим пунктом 32 такого змісту:

«32. Допомога має надаватись пасажирам з інвалідністю або з обмеженою рухливістю, не принижуючи гідність особистості, та гарантувати отримання цією категорією пасажирів послуг, передбачених для всіх пасажирів з урахуванням вимог безпеки польотів, авіаційної безпеки та техніки безпеки на борту повітряного судна.

Послуги з перевезення та обслуговування пасажирів з інвалідністю або з обмеженою рухливістю повинні бути адаптовані до потреб таких пасажирів та надаватися з урахуванням інструктивного матеріалу, наведеного у Manual on Access to Air Transport by Persons with Disabilities (Doc 9984).»;

2) пункт 6 глави 2 доповнити трьома новими абзацами такого змісту:

«Авіаперевізник, який здійснює перевезення дитини без супроводу, зазначає наступну інформацію в супровідних документах:

прізвище та ім’я (імена), номер паспорту або документу, що посвідчує особу, а також контактну інформацію (країна проживання, домашня адреса та номер телефону) дитини, що перевозиться без супроводу, особи, яка відправляє таку дитину при вильоті та особи, яка зустрічає дитину в пункті призначення;

прізвище та ім’я (імена), а також контактну інформацію (країна проживання, домашня адреса та номер телефону) одного з батьків або особи, яка виконує їх обов’язки.».

4. У розділі IX:

1) абзац перший пункту 3 викласти в такій редакції:

«3. Час закінчення реєстрації пасажирів та оформлення багажу в аеропортах України встановлюється правилами авіаперевізника.»;

2) пункт 5 викласти в такій редакції:

«5. Реєстрація пасажирів та оформлення багажу здійснюються на підставі квитка та одного із документів, що посвідчують особу, визначених законодавством України або відображення в електронному вигляді інформації, що міститься в цих документах.»;

3) абзац третій пункту 8 виключити.

У зв’язку з цим абзац четвертий вважати абзацом третім;

4) абзац другий пункту 9 виключити.

5. У розділі XI:

1) пункт 1 глави 2 викласти в такій редакції:

«1. Як ручну поклажу понад норму, встановлену авіаперевізником, незалежно від правил застосування тарифу, за яким придбано квиток, пасажир має право перевезти безоплатно такі речі: харчування для дитини, необхідне під час польоту, дитяча дорожня люлька (для дітей до одного року), прогулянковий дитячий візок, складене крісло колісне та/або милиці, спеціальна апаратура та обладнання, якими користуються особи з інвалідністю, якщо для цього, на думку авіаційного перевізника, є достатньо місця та якщо це відповідає вимогам безпеки.

Загальна вага незареєстрованого багажу (ручної поклажі), за винятком речей, вказаних в абзаці першому цього пункту, встановлюється правилами авіаперевізника.»;

2) в абзаці другому пункту 1 глави 6 слова та цифри «постанові Кабінету Міністрів України від 12 травня 2007 року № 723 «Про затвердження переліку небезпечних предметів і речовин, заборонених до перевезення повітряним транспортом»» замінити словами та цифрами «Авіаційних правилах України «Інструкція з організації та здійснення контролю на безпеку в аеропортах України», затверджених наказом Державної авіаційної служби України від 15 березня 2019 року № 322, зареєстрованих в Міністерстві юстиції України 07 червня 2019 року за № 594/33565».

6. У главі 2 розділу XII:

1) абзац четвертий пункту 4 викласти у такій редакції:

«дрібних тварин, маса яких разом із засобами перевезення не перевищує масу, встановлену авіаперевізником»;

2) пункт 5 викласти у такій редакції:

«5. Тварини, маса яких із засобом перевезення перевищує встановлену авіаперевізником масу, перевозяться в багажно-вантажних відсіках повітряного судна (крім собак-поводирів та службових собак).»

7. Главу 1 розділу XV доповнити новим пунктом 7 такого змісту:

«7. Рейс уважається виконаним, у разі передачі його виконання іншому авіаперевізнику, який забезпечує перевезення усіх пасажирів переданого рейсу спеціально організованим рейсом.

Зміна аеродрому вильоту або прильоту у межах однієї адміністративно-територіальної одиниці не може вважатися скасуванням рейсу.

Крім випадків скасування рейсу авіаперевізником, рейс уважається скасованим, у разі затримки при відправленні понад 48 годин.».

8. У розділі XVIII:

1) в абзаці четвертому пункту 4 глави 1 слово «кредитної» змінити словом «банківської»;

2) абзац одинадцятий пункту 1 глави 2 виключити.

9. Главу 4 розділу XXV доповнити новим пунктом 3 такого змісту:

«3. Персонал авіаперевізників, експлуатантів аеропортів та агентів з обслуговування, який безпосередньо контактує з пасажирами, має проходити підготовку з питань запобігання торгівлі людьми. Екіпаж пасажирського салону повинен мати підготовку з питань запобігання торгівлі людьми з урахуванням інструктивного матеріалу, наведеного у Guidelines for Training Cabin Crew on Identifying and Responding to Trafficking in Persons (Circular 352).».

10. У розділі XXVI:

1) у главі 4:

у пункті 1 цифри «250000» замінити цифрами «128821»;

пункт 3 викласти в такій редакції:

«3. Авіаперевізник повинен негайно, але не пізніше ніж протягом 15 днів після ідентифікації фізичної особи, яка має право на отримання компенсації, здійснити авансовий платіж, який може бути необхідним для задоволення нагальних фінансових потреб. У разі смерті пасажира авансовий платіж не повинен бути меншим ніж 16000 СПЗ.»;

2) у главі 5:

у пункті 1 цифри «4694» замінити цифрами «5346»;

у пункті 2 цифри «1131» замінити цифрами «1288».

11. Пункт 1 глави 1 розділу XXVII доповнити абзацом третім такого змісту:

«На запит уповноваженого органу з питань цивільної авіації суб’єкт, що надає платні послуги громадськості у якості посередника для отримання компенсації від авіаперевізника, передбаченої цими Авіаційними правилами, має надати оригінал документу(ів), що підтверджує повноваження, у тому числі копію документа, що посвідчує особу пасажира.».

12. Абзац перший пункту 4 розділу XXVIII виключити.

У зв’язку з цим абзац другий вважати абзацом першим.

Заступник

директора департаменту

авіаційних перевезень,

аеропортів та міжнародного

співробітництва -

начальник управління

авіаційних перевезень

та міжнародного

співробітництва

І. Шевчук


Публікації документа

 • Офіційний вісник України від 03.11.2020 — 2020 р., № 86, стор. 196, стаття 2780, код акта 101373/2020

= завантажити законодавчий акт, актуальний на поточний час =
<< | >>

Державіаслужба України:

 1. НАКАЗ від 10.02.2022 № 226 "Про врахування висловлених органом державної реєстрації зауважень до наказу Державної авіаційної служби України від 09 грудня 2021 року № 1920". Державіаслужба України. 2022 рікк
 2. НАКАЗ від 08.02.2021 № 207 "Про затвердження Змін до Авіаційних правил України «Порядок надання і анулювання прав на експлуатацію повітряних ліній»". Державіаслужба України. 2021 рікк
 3. НАКАЗ від 01.04.2021 № 536 "Про затвердження Авіаційних правил України «Правила сертифікації цивільних аеродромів України»". Державіаслужба України. 2021 рікк
 4. НАКАЗ від 23.04.2021 № 645 "Про затвердження Авіаційних правил України «Технічні вимоги та адміністративні процедури для сертифікації та експлуатації наземних засобів зв’язку, навігації та спостереження в цивільній авіації України»". Державіаслужба України. 2021 рікк
 5. НАКАЗ від 25.05.2021 № 826 "Про затвердження Змін до деяких наказів Державної авіаційної служби України". Державіаслужба України. 2021 рікк
 6. до. Державіаслужба України. 2021 рікк
 7. НАКАЗ від 30.04.2021 № 700 "Про затвердження Авіаційних правил України «Вимоги до провайдерів аеронавігаційного обслуговування, провайдерів послуг дизайну процедур польотів, провайдерів аеронавігаційних даних та до системи сертифікації та нагляду за ними» та Змін до Авіаційних правил України «Порядок сповіщення про події в галузі цивільної авіації, розгляду отриманої інформації, її аналізу та вжиття відповідних заходів»". Державіаслужба України. 2021 рікк
 8. НАКАЗ від 05.08.2021 № 1226 "Про затвердження Змін до Авіаційних правил України «Метеорологічне обслуговування цивільної авіації»". Державіаслужба України. 2021 рікк
 9. НАКАЗ від 22.09.2021 № 1480 "Про затвердження Авіаційних правил України «Вимоги до цивільних аеродромів України щодо забезпечення обслуговування повітряного руху»". Державіаслужба України. 2021 рікк
 10. НАКАЗ від 01.10.2021 № 1543 "Про затвердження Змін до деяких Авіаційних правил України". Державіаслужба України. 2021 рікк
 11. НАКАЗ від 20.09.2021 № 1460 "Про затвердження Авіаційних правил України «Правила та порядок аеронавігаційного обслуговування. Управління аеронавігаційною інформацією»". Державіаслужба України. 2021 рікк
 12. НАКАЗ від 19.11.2021 № 1796 "Про внесення змін до наказу Державної авіаційної служби України від 20 липня 2017 року № 565". Державіаслужба України. 2021 рікк
 13. до. Державіаслужба України. 2021 рікк
 14. НАКАЗ від 19.11.2021 № 1795 "Про затвердження Авіаційних правил України «Правила повітряних перевезень вантажів»". Державіаслужба України. 2021 рікк
 15. НАКАЗ від 17.02.2020 № 278 "Про внесення змін до наказу Міністерства інфраструктури України від 28 жовтня 2011 року № 478". Державіаслужба України. 2020 рікк
 16. НАКАЗ від 20.01.2020 № 99 "Про затвердження Авіаційних правил України "Правила сертифікації суб'єктів, які здійснюють підготовку персоналу з організації та/або продажу повітряних перевезень"". Державіаслужба України. 2020 рікк
 17. НАКАЗ від 05.02.2020 № 218 "Про затвердження Авіаційних правил України "Правила сертифікації служб авіаційної безпеки суб'єктів авіаційної діяльності"". Державіаслужба України. 2020 рікк
 18. НАКАЗ від 24.06.2020 № 870 "Про внесення зміни до Авіаційних правил України "Інструкція з організації та здійснення контролю на безпеку в аеропортах України"". Державіаслужба України. 2020 рікк
 19. НАКАЗ від 23.06.2020 № 859 "Про внесення зміни до Авіаційних правил України "Технічні вимоги та адміністративні процедури для льотних екіпажів цивільної авіації"". Державіаслужба України. 2020 рікк
 20. НАКАЗ від 14.08.2020 № 1126 "Про затвердження Змін до Авіаційних правил України «Правила повітряних перевезень та обслуговування пасажирів і багажу»". Державіаслужба України. 2020 рікк
- Антимонопольний комітет - Верховний Суд України - Вищий адміністративний суд України - Вищий господарський суд - Вищий спеціалізований суд - Генеральна прокуратура України - ДА електронного урядування - Державіаслужба України - Державні утворення на території України (1917-1920) - Держатомрегулювання - Держаудитслужба України - Держкомтелерадіо України - Держкордонслужба України - Держнаглядохоронпраці України - Держспецзв’язок - Держспоживстандарт України - Держстат України - Держфінпослуг України - ДКА України - Закони України - Законодавство Української РСР - Кабінет Міністрів України - Кодекси України - Конституційний Суд України - МВС України - МЗС України - Міжнародні документи, ратифіковані Верховною Радою України - Міжнародні угоди України - Мін'юст України - Мінагрополітики України - Мінекономрозвитку України - Міненерговугілля України - Мінінфраструктури України - Мінкультури України - Мінмолодьспорт України - Міноборони України - Мінприроди України - Мінрегіон України - Мінсоцполітики України - Мінфін України - МІП - МНС України - МОЗ України - МОН України - МТОТ - Нацдержслужба України - Національне агентство з питань запобігання корупції - Національне антикорупційне бюро України - Національний банк України - Нацком.енергетики - Нацкомфінпослуг - Нацрада телерадіомовлення - НКРЗІ - НКЦПФР - Основний Закон України - Пенсійний фонд України - Постанови Верховної Ради України - Президент України - РНБО України - Розпорядження Голови ВР України - Розпорядження Кабінета Міністрів України - Служба безпеки України - Служба зовнішньої розвідки - Укрдержархів - Управління державної охорони - Фонд гарант.вкладів фізич.осіб - Фонд державного майна - Фонд соцстраху по безробіттю - Фундаментальне законодавство України - Центрвиборчком України -