Допоможи підроздлам ЗС України, задіяним в обороні Кривого Рогу і Дніпропетровської області!
 <<
>>

НАКАЗ від 15.11.2019 № 1562 "Про затвердження Змін до деяких наказів Державної авіаційної служби України". Державіаслужба України. 2019

Документ актуальний на 14.01.2020
завантажити документ, актуальний на поточний час

ДЕРЖАВНА АВІАЦІЙНА СЛУЖБА УКРАЇНИ

НАКАЗ

15.11.2019  № 1562

Зареєстровано в Міністерстві

юстиції України

21 грудня 2019 р.

за № 1273/34244

Про затвердження Змін до деяких наказів Державної авіаційної служби України

Відповідно до частин третьої, сьомої статті 11 Повітряного кодексу України, Закону України «Про Загальнодержавну програму адаптації законодавства України до законодавства Європейського Союзу», пункту 8 Положення про Державну авіаційну службу України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 08 жовтня 2014 року № 520, з метою впровадження в Україні змін до Регламенту Європейської Комісії від 05 жовтня 2012 року (EU) № 965/2012 та Регламенту Європейської комісії від 03 листопада 2011 року (EU) № 1178/2011 НАКАЗУЮ:

1. Внести до наказу Державної авіаційної служби України від 05 липня 2018 року № 682 «Про затвердження Авіаційних правил України «Технічні вимоги та адміністративні процедури щодо льотної експлуатації в цивільній авіації», зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 27 вересня 2018 року за № 1109/32561, такі зміни:

1) в абзаці четвертому пункту 2 цифри «2018» замінити цифрами «2021»;

2) у пункті 3 цифри «2019» замінити цифрами «2021»;

3) у пункті 4 цифри «2020» замінити цифрами «2022».

2. Внести до наказу Державної авіаційної служби України від 20 липня 2017 року № 565 «Про затвердження Авіаційних правил України «Технічні вимоги та адміністративні процедури для льотних екіпажів цивільної авіації», зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 28 серпня 2017 року за № 1056/30924, такі зміни:

1) в абзаці першому, у підпунктах 1, 2 пункту 3 цифри «2019» замінити цифрами «2021»;

2) пункт 5 викласти у такій редакції:

«5.

Визнати такими, що втратили чинність:

1) з 01 січня 2020 року:

наказ Міністерства інфраструктури України від 30 листопада 2012 року № 730 «Про затвердження Правил надання повноважень авіаційним медичним центрам на проведення медичної сертифікації авіаційного персоналу», зареєстрований у Міністерстві юстиції України 24 грудня 2012 року за № 2144/22456;

наказ Міністерства інфраструктури України від 30 листопада 2012 року № 731 «Про затвердження Правил надання повноважень авіаційного медичного екзаменатора на проведення медичної сертифікації авіаційного персоналу», зареєстрований у Міністерстві юстиції України 24 грудня 2012 року за № 2145/22457;

2) з 01 січня 2022 року:

наказ Міністерства транспорту України від 07 грудня 1998 року № 486 «Про затвердження Правил видачі свідоцтва авіаційному персоналу в Україні», зареєстрований у Міністерстві юстиції України 29 грудня 1998 року за № 833/3273;

наказ Міністерства транспорту України від 06 серпня 2002 року № 529 «Про затвердження Правил сертифікації авіаційних тренажерів», зареєстрований у Міністерстві юстиції України 21 серпня 2002 року за № 687/6975 (із змінами);

наказ Державної служби України з нагляду за забезпеченням безпеки авіації від 17 серпня 2005 року № 601 «Про затвердження Правил сертифікації авіаційних навчальних закладів цивільної авіації з підготовки льотного складу в Україні», зареєстрований у Міністерстві юстиції України 02 вересня 2005 року за № 981/11261 (із змінами);

наказ Державної служби України з нагляду за забезпеченням безпеки авіації від 27 березня 2006 року № 223 «Про застосування в цивільній авіації України Спеціальних Авіаційних Вимог JAR - FCL 1, 2, 3, 4 «Видача свідоцтв льотному екіпажу», зареєстрований у Міністерстві юстиції України 12 квітня 2006 року за № 426/12300;

наказ Міністерства транспорту та зв’язку України від 01 грудня 2009 року № 1234 «Про затвердження Положення про екзаменатора з льотної діяльності», зареєстрований у Міністерстві юстиції України 10 лютого 2010 року за № 149/17444 (із змінами).»;

3) абзац другий пункту 6 викласти у такій редакції:

«підпункту 1 пункту 5, який набирає чинності з 01 січня 2020 року, та підпункту 2 пункту 5, який набирає чинності з 01 січня 2022 року;».

3. Затвердити Зміни до деяких наказів Державної авіаційної служби України, що додаються.

4. Департаменту льотної експлуатації (Лісняк О.) забезпечити в установленому законодавством порядку:

подання цього наказу на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України;

оприлюднення цього наказу на офіційному вебсайті Державіаслужби.

5. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

Голова Державіаслужби

О. Більчук

ПОГОДЖЕНО:

Міністр охорони здоров’я України

Міністр освіти і науки України

Міністр соціальної політики України

Міністр оборони України

Т.в.о. Міністра інфраструктури України

Т.в.о. Голови

Державної регуляторної служби України

З. Скалецька

Г. Новосад

Ю. Соколовська

А. Загороднюк

Д. Абрамович

О. Мірошніченко


ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Державної

авіаційної служби України

15 листопада 2019 року № 1562

Зареєстровано в Міністерстві

юстиції України

21 грудня 2019 р.

за № 1273/34244

ЗМІНИ

до деяких наказів Державної авіаційної служби України

1. В Авіаційних правилах України «Технічні вимоги та адміністративні процедури щодо льотної експлуатації в цивільній авіації», затверджених наказом Державної авіаційної служби України від 05 липня 2018 року № 682, зареєстрованих в Міністерстві юстиції України 27 вересня 2018 року за № 1109/32561:

1) абзац восьмий пункту 5 розділу I викласти у такій редакції:

«спеціалізована експлуатація (specialised operation) - усі види експлуатації, крім комерційної експлуатації повітряного транспорту, під час яких повітряне судно використовується для спеціалізованих видів діяльності (сільське господарство, будівництво, фотозйомка, геодезія, спостереження та патрулювання, повітряна реклама);»;

2) у пункті 1 розділу V цифри «2020» замінити цифрами «2022»;

3) у Додатку I:

після пункту (8b) доповнити новим пунктом такого змісту:

«(8с) літак (aeroplane) - повітряне судно, важче за повітря, яке приводиться до руху силовою установкою, підйомна сила якого в польоті створюється в основному за рахунок аеродинамічних реакцій на поверхнях, що залишаються нерухомими в умовах польоту;»;

після пункту (11а) доповнити новим пунктом такого змісту:

«(11b) повітряна куля (balloon) - пілотоване повітряне судно, легше повітря, яке не має силового приводу і підтримує політ за допомогою використання газу, легшого за повітря, або нагрітого повітря, включаючи аеростати, теплові аеростати, комбіновані повітряні кулі та (незважаючи на силовий привід) теплові дирижаблі;»;

після пункту 42 доповнити новими пунктами такого змісту:

«(42a) додаток EFB (EFB application) - програмний додаток, встановлений на хост-платформі EFB, що надає одну або декілька конкретних експлуатаційних функцій, які підтримують льотну експлуатацію;

(42b) хост-платформа EFB (EFB host platform) - апаратне обладнання, в якому знаходяться обчислювальні можливості та базове програмне забезпечення, включаючи операційну систему та програмне забезпечення введення/виведення;

(42c) EFB система (EFB system) - апаратне обладнання (включаючи будь-яку батарею, умови підключення, компоненти введення/виведення) та програмне забезпечення (включаючи бази даних та операційну систему), необхідні для підтримки передбачуваного(их) додатка(ів) EFB;»;

після пункту 44 доповнити новим пунктом такого змісту:

«(44a) електронний польотний портфель (electronic flight bag - EFB) - електронна інформаційна система, що складається з обладнання та додатків для льотного екіпажу, що дає змогу зберігати, оновлювати, відображати та обробляти функції EFB для підтримки льотної експлуатації або обов’язків льотного екіпажу;»;

після пункту 69 доповнити новим пунктом такого змісту:

«(69a) інтерфейс людина-машина (human-machine interface - HMI) - компонент певних пристроїв, що дає змогу здійснювати взаємодію між людиною та машиною. Такий інтерфейс складається з апаратних засобів та програмного забезпечення, що забезпечують інтерпретацію та обробку команд користувачів пристроями або системами, які, у свою чергу, виводять для користувача необхідні результати;»;

після пункту 78 доповнити новим пунктом такого змісту:

«(78a) стан незначної несправності (minor failure condition) - стан несправності, який несуттєво зменшує безпеку повітряних суден і за якого дії льотного екіпажу знаходяться в межах його можливостей;»;

після пункту 96 доповнити новим пунктом такого змісту:

«(96a) портативний електронний пристрій (portable electronic device - PED) - будь-який тип електронного пристрою, як правило, але не обмежуючись споживчою електронікою, що принесений на борт повітряного судна членами екіпажу, пасажирами або як частина вантажу, що не входить до складу сертифікованого повітряного судна. PED включає все обладнання, яке здатне споживати електричну енергію. Електрична енергія може бути забезпечена з внутрішніх джерел, таких як батареї (акумуляторні або такі, що не перезаряджаються), або шляхом підключення пристроїв до відповідних джерел струму повітряного судна;»;

після пункту 98 доповнити новим пунктом такого змісту:

«(98a) психоактивні речовини (psychoactive substances) - алкоголь, опіоїди, каннабіноїди, седативні та снодійні засоби, кокаїн, інші психостимулятори, галюциногени та летючі розчинники, за винятком кофеїну та тютюну;»;

після пункту 105 доповнити новим пунктом такого змісту:

«(105a) персонал, чутливий до безпеки (safety-sensitive personnel) - особи, які можуть загрожувати безпеці авіації, якщо вони виконують свої обов’язки та функції неналежно, включаючи членів льотного екіпажу та членів кабінного екіпажу, обслуговуючий персонал повітряних суден та диспетчерів повітряного руху;»;

після пункту 119 доповнити новим пунктом такого змісту:

«(119а) прив’язний аеростат (tethered gas balloon) - аеростат з прив’язною системою, яка безперервно зв’язує повітряну кулю з фіксованою точкою під час експлуатації;»;

після пункту 120 доповнити новими пунктами такого змісту:

«(120a) застосування EFB типу A (type A EFB application) - застосування EFB, чия несправність або неправильне використання не має впливу на безпеку польотів;

(120b) застосування EFB типу В (type B EFB application) - застосування EFB:

(a) невідповідність або неправильне використання яких класифікується як незначний стан несправності чи нижче; і (b) які не замінюють та не дублюють будь-яку систему або функціональність, що вимагається правилами підтримання льотної придатності, вимогами до повітряного простору або правилами експлуатації;»;

4) підчастину RAMP частини ARO Додатка II після пункту ARO.RAMP.105 доповнити новим пунктом такого змісту:

«ARO.RAMP.106 Тест на алкоголь

Починаючи з 14 серпня 2020 року уповноважений орган має забезпечити проведення тесту на алкоголь льотному та кабінному екіпажам.

(b) Європейське агентство з безпеки польотів надає уповноваженому органу перелік експлуатантів інших країн для встановлення пріоритету при тестуванні на алкоголь в рамках програми інспекцій на пероні згідно з ARO.RAMP.105 на основі проведеної оцінки ризику із врахуванням надійності та ефективності наявних програм психоактивних тестів.

(c) При виборі експлуатантів для тестування на алкоголь льотного та кабінного екіпажу уповноважений орган використовує перелік, встановлений відповідно до підпункту (b) цього пункту.

(d) Кожного разу, коли дані про тести на алкоголь включаються до централізованої бази даних Європейського агентства з безпеки польотів згідно з підпунктом (b) пункту ARO.RAMP.145, уповноважений орган повинен гарантувати, що такі дані не міститимуть будь-яких персональних даних відповідного члена екіпажу.

(e) У разі виникнення підозри тести на алкоголь можуть бути проведені в будь-який час.

(f) Методологія тестування на алкоголь має застосовувати визнані стандарти якості, які забезпечують точні результати тестування.

(g) Член льотного або кабінного екіпажу, який відмовляється від проходження тесту та/або співпрацювати під час тесту або який був під дією алкоголю, після отримання позитивного тесту не повинен продовжувати свої обов’язки.»;

5) доповнення 2 до Додатка II викласти у такій редакції:

«

Доповнення 2

до Додатка II (Part-ARO)

до Авіаційних правил України

«Технічні вимоги

та адміністративні процедури

щодо льотної експлуатації

в цивільній авіації»

(пункт ARO.GEN.310)

ЕКСПЛУАТАЦІЙНІ СПЕЦИФІКАЦІЇ

(з дотриманням умов, схвалених у керівництві з експлуатації)»;

6) розділ 1 підчастини А Додатка IV (Part-CAT) після пункту CAT.GEN.MPA.140 доповнити новим пунктом такого змісту:

«CAT.GEN.MPA.141 Використання електронних польотних портфелів (EFB)

(a) Якщо EFB використовується на борту ПС, експлуатант повинен переконатися, що він не має негативного впливу на льотно-технічні характеристики систем ПС чи обладнання або на здатність члена екіпажу керувати ПС.

(b) Експлуатант не повинен використовувати додатки EFB типу B, якщо вони не схвалені відповідно до підчастини M Додатка V (Part-SPA).»;

7) Додаток V (Part-SPA) доповнити новою підчастиною такого змісту:

«Підчастина М

ЕЛЕКТРОННІ ПОЛЬОТНІ ПОРТФЕЛІ (EFB)

SPA.EFB.100 Використання електронних польотних портфелів (EFB) - схвалення експлуатації.

(а) Експлуатант САТ повинен використовувати лише заявлений додаток EFB типу В, якщо отримав схвалення уповноваженого органу для такого використання.

(b) Щоб отримати схвалення експлуатації від уповноваженого органу для використання додатка EFB типу B, експлуатант повинен підтвердити, що:

(1) було проведено оцінку ризику, пов’язаного з використанням пристрою EFB, що виступає як хост-платформа для додатка, та самого додатка EFB і його відповідних функцій, в результаті чого ідентифіковано відповідні ризики та забезпечено належне управління й зниження цих ризиків;

(2) людино-машинні інтерфейси пристрою EFB та додатків EFB було оцінено на основі принципів людського фактора;

(3) було створено систему адміністрування EFB, а також запроваджено та впроваджено процедури й вимоги до навчання для адміністрування та використання пристрою EFB і додатків EFB, які включають процедури для:

(i) функціонування EFB;

(ii) управління змінами в EFB;

(iii) управління даними EFB;

(iv) технічного обслуговування EFB; і

(v) безпеки EFB;

(4) хост-платформа EFB підходить для використання за призначенням EFB.

Ця демонстрація має бути специфічною для додатка EFB і хост-платформи EFB, на якій встановлено програму.»;

8) підчастину А Додатка VI (Part-NCC) після пункту NCC.GEN.130 доповнити новим пунктом такого змісту:

«NCC.GEN.131 Використання електронних польотних портфелів (EFB)

(a) Якщо EFB використовується на борту ПС, експлуатант повинен переконатися, що він не має негативного впливу на льотно-технічні характеристики систем ПС чи обладнання або на здатність члена екіпажу керувати ПС.

(b) Перед використанням програм EFB типу B експлуатант повинен:

(1) провести оцінку ризиків, пов’язаних з використанням пристрою EFB, що виступає як хост-платформа для додатка, і самих додатків EFB та їхніх відповідних функцій, в результаті чого будуть ідентифіковані відповідні ризики та забезпечено належне управління й зниження цих ризиків. Оцінка ризику має охоплювати ризики, пов’язані з інтерфейсом «людина-машина» пристрою EFB та відповідного додатка EFB; і

(2) запровадити систему адміністрування EFB, включаючи процедури та вимоги щодо навчання для адміністрування та використання пристрою і програм EFB.»;

9) пункт NCO.GEN.125 підчастини А Додатка VII (Part-NCО) викласти у такій редакції:

«NCO.GEN.125 Портативні електронні пристрої

Командир не повинен дозволяти будь-якій особі використовувати портативний електронний пристрій (PED) на борту ПС, включаючи електронний польотний портфель (EFB), що може негативно вплинути на льотно-технічні характеристики систем ПС чи обладнання або на здатність члена екіпажу керувати ПС.»;

10) підчастину А Додатка VIII (Part-SPO) після пункту SPO.GEN.130 доповнити новим пунктом такого змісту:

«SPO.GEN.131 Використання електронних польотних портфелів (EFB)

(a) Якщо EFB використовується на борту ПС, експлуатант повинен переконатися, що він не має негативного впливу на льотно-технічні характеристики систем ПС чи обладнання або на здатність члена екіпажу керувати ПС;

(b) Перед використанням програм EFB типу B експлуатант повинен:

(1) провести оцінку ризиків, пов’язаних з використанням пристрою EFB, що виступає як хост-платформа для додатка, і самих додатків EFB та їхніх відповідних функцій, в результаті чого будуть ідентифіковані відповідні ризики та забезпечено належне управління й зниження цих ризиків. Оцінка ризику має охоплювати ризики, пов’язані з інтерфейсом «людина-машина» пристрою EFB та відповідного додатка EFB; і

(2) запровадити систему адміністрування EFB, включаючи процедури та вимоги щодо навчання для адміністрування та використання пристрою і програм EFB.»;

11) у підпункті (а) пункту SPO.GEN.140 підчастини А Додатка VIII (Part-SPO):

підпункт (5) викласти у такій редакції:

«(5) копія заявки (декларації) на SPO - схвалення, яке визначено в ORO.DEC.100, або (якщо застосовно) копія схвалення, яке визначено в ORO.SPO.110;»;

підпункт (15) викласти у такій редакції:

«(15) поточні частини керівництва з експлуатації та/або SOP чи АFМ, які стосуються обов’язків членів екіпажу та спеціалістів із виконання завдання, що мають бути легко доступними для них;».

2. В Авіаційних правилах України «Технічні вимоги та адміністративні процедури для льотних екіпажів цивільної авіації», затверджених наказом Державної авіаційної служби України від 20 липня 2017 року № 565, зареєстрованих в Міністерстві юстиції України 28 серпня 2017 року за № 1056/30924:

1) пункт 2 розділу I доповнити новими підпунктами 6-9 такого змісту:

«6) періодичного медичного обстеження членів кабінного екіпажу, а також кваліфікації осіб, відповідальних за цю оцінку;

7) умов видачі свідоцтв бортпровідників, дотримання їх чинності, внесення змін, обмеження, призупинення дії та анулювання, а також прав та обов’язків власників свідоцтв бортпровідників;

8) умов видачі, дотримання їх чинності, внесення змін, обмеження, призупинення дії та анулювання сертифікатів навчальних організацій з підготовки авіаційного персоналу та авіаційних медичних центрів, що проводять авіаційно-медичне оцінювання льотного складу;

9) умов до сертифікації тренажерних пристроїв для проведення льотної підготовки, а також організацій, що використовують такі пристрої.»;

2) у розділі III:

пункти 1-3 викласти у такій редакції:

«1. Свідоцтва, видані або визнані уповноваженим органом згідно з національними правилами, є чинними згідно з цими Авіаційними правилами. Такі свідоцтва підлягають заміні уповноваженим органом не пізніше 31 грудня 2021 року на свідоцтва, що відповідають вимогам цих Авіаційних правил, у тому числі підлягають заміні будь-які пов’язані з такими свідоцтвами рейтинги та дозволи.

2. Свідоцтва, що не відповідають вимогам цих Авіаційних правил, у тому числі будь-які пов’язані з такими свідоцтвами рейтинги та дозволи, підлягають заміні на свідоцтва згідно з цими Авіаційними правилами до 31 грудня 2021 року, але тільки за умови, що вони будуть відповідати вимогам цих Авіаційних правил. Заміну свідоцтва здійснює уповноважений орган, що видав свідоцтво.

3. Свідоцтва, що не відповідають вимогам цих Авіаційних правил, але не всупереч пункту 1 цього розділу, підлягають заміні на свідоцтва згідно з вимогами цих Авіаційних правил за умови виконання таких вимог:

1) виконано усі вимоги Додатка II «Умови заміни чинних національних свідоцтв» до цих Авіаційних правил; або

2) інформація, зазначена у звіті про заміну, повністю відповідає усім вимогам до відповідного свідоцтва.»;

після пункту 7 доповнити розділ новим пунктом 8 такого змісту:

«8. Права використання навігації, що базується на характеристиках (PBN) рейтингу польоту за приладами (IR):

1) пілоти можуть виконувати польоти відповідно до процедур навігації, що базується на характеристиках, тільки якщо вони пройшли перенавчання за PBN окремо або у складі курсу польотів за приладами;

2) пілот отримує права на використання PBN, якщо він відповідає таким вимогам:

успішно пройшов курс теоретичної підготовки за курсом PBN;

успішно завершив льотне навчання, включаючи PBN;

успішно пройшов перевірку навичок;

3) вимоги, зазначені в підпункті 2 цього пункту, вважаються виконаними, якщо уповноважений орган вважає, що компетенції, отримані в результаті навчання та в результаті виконання польотів за PBN, відповідають необхідним компетенціям, а пілот продемонстрував відповідні компетенції на задовільному рівні під час перевірки навичок компетентним екзаменатором;

4) запис успішної демонстрації компетенції за PBN після завершення професійної перевірки або перевірки навичок вноситься до льотної книжки пілота або до еквівалентного документа, затвердженого уповноваженим органом;

5) до 31 грудня 2021 року пілоти з правами виконання польотів за приладами, але без проходження курсів PBN зобов’язані пройти курс підготовки щодо використання навігації, що базується на характеристиках (PBN). Після зазначеної дати PBN обов’язково включатиметься до підготовки за курсом для отримання рейтингу польотів за приладами (IR).».

У зв’язку з цим пункти 8-10 вважати відповідно пунктами 9-11;

у пункті 9:

підпункт 3 викласти у такій редакції:

«3) у термін до 31 грудня 2021 року АТО повинні розробити та погодити з уповноваженим органом курс підготовки для отримання рейтингу для польотів за приладами (IR), що включає підготовку за PBN.»;

підпункт 4 виключити;

підпункт 3 пункту 10 викласти у такій редакції:

«3) має отримати в уповноваженого органу до 31 грудня 2021 року сертифікати, зазначені в підпункті 2 цього пункту, сертифікати FSTD, що відповідають вимогам, установленим у додатку VI PARТ-ARA до цих Авіаційних правил та CS-FSTD (A/H).»;

3) у пункті 1 розділу VIII цифри «2020» замінити цифрами «2022»;

4) доповнити новим розділом такого змісту:

«XI. Можливості нагляду

1. Уповноважений орган має усі необхідні повноваження та обов’язки щодо підготовки та перенавчання відповідальних за нагляд осіб та впроваджує правила нагляду із забезпеченням відповідного контролю за ними.

2. Уповноважений орган встановлює правила:

1) координації та співпраці між уповноваженим органом та організаціями, особами, суб’єктами в межах їх компетенцій або обмежень їх прав;

2) координації та співпраці між навчальними організаціями, авіаційними медичними центрами, організаціями - власниками сертифікатів навчальних засобів імітації польоту відповідно до цих Авіаційних правил.

3. Уповноважений орган є відповідальним за забезпечення нагляду за всіма особами та організаціями, що охоплює програма нагляду, у тому числі за відповідними документами, що регулюють виконання вимог цих Авіаційних правил.

4. Уповноважений орган не має здійснювати нагляд за діяльністю, коли є докази того, що це може призвести до конфлікту інтересів, зокрема сімейних або фінансових.

5. Персонал, уповноважений для виконання сертифікації та/або нагляду, має право:

1) перевіряти записи, дані, процедури та будь-які інші матеріали, що стосуються процесу сертифікації та/або нагляду;

2) знімати копії або робити витяги з таких записів, даних, процедур та інших матеріалів;

3) доступу до всіх приміщень і об’єктів, що стосуються мети перевірки, підприємства, організації чи установи, в яких проводиться перевірка;

4) проводити аудити, технічні розслідування, перевірки, у тому числі на пероні, та позапланові перевірки;

5) у разі потреби вживати або ініціювати впровадження примусових заходів.

6. Завдання відповідно до пункту 5 цього розділу мають здійснюватися відповідно до законодавства.».

Заступник директора

департаменту

льотної експлуатації -

начальник управління

виконання польотів -

державний інспектор

з авіаційного нагляду

за льотною експлуатацією

Е. Дьомін


Документи та файли

Сигнальний документ — f491537n166.doc

Публікації документа

 • Офіційний вісник України від 28.12.2019 — 2019 р., № 100, стор. 226, стаття 3396, код акта 97298/2019

= завантажити законодавчий акт, актуальний на поточний час =
<< | >>

Державіаслужба України:

 1. НАКАЗ від 08.02.2021 № 207 "Про затвердження Змін до Авіаційних правил України «Порядок надання і анулювання прав на експлуатацію повітряних ліній»". Державіаслужба України. 2021 рікк
 2. НАКАЗ від 17.02.2020 № 278 "Про внесення змін до наказу Міністерства інфраструктури України від 28 жовтня 2011 року № 478". Державіаслужба України. 2020 рікк
 3. НАКАЗ від 20.01.2020 № 99 "Про затвердження Авіаційних правил України "Правила сертифікації суб'єктів, які здійснюють підготовку персоналу з організації та/або продажу повітряних перевезень"". Державіаслужба України. 2020 рікк
 4. НАКАЗ від 05.02.2020 № 218 "Про затвердження Авіаційних правил України "Правила сертифікації служб авіаційної безпеки суб'єктів авіаційної діяльності"". Державіаслужба України. 2020 рікк
 5. НАКАЗ від 24.06.2020 № 870 "Про внесення зміни до Авіаційних правил України "Інструкція з організації та здійснення контролю на безпеку в аеропортах України"". Державіаслужба України. 2020 рікк
 6. НАКАЗ від 23.06.2020 № 859 "Про внесення зміни до Авіаційних правил України "Технічні вимоги та адміністративні процедури для льотних екіпажів цивільної авіації"". Державіаслужба України. 2020 рікк
 7. НАКАЗ від 14.08.2020 № 1126 "Про затвердження Змін до Авіаційних правил України «Правила повітряних перевезень та обслуговування пасажирів і багажу»". Державіаслужба України. 2020 рікк
 8. НАКАЗ від 14.08.2020 № 1126 "Про затвердження Змін до Авіаційних правил України «Правила повітряних перевезень та обслуговування пасажирів і багажу»". Державіаслужба України. 2020 рікк
 9. НАКАЗ від 14.09.2020 № 1276 "Про затвердження Авіаційних правил України «Правила сертифікації та затвердження зареєстрованих агентів, відомих вантажовідправників»". Державіаслужба України. 2020 рікк
 10. НАКАЗ від 05.11.2020 № 1762 "Про затвердження Авіаційних правил України «Положення про службу авіаційної безпеки суб’єкта авіаційної діяльності»". Державіаслужба України. 2020 рікк
 11. НАКАЗ від 26.10.2020 № 1681 "Про внесення змін до Авіаційних правил України «Обслуговування аеронавігаційною інформацією»". Державіаслужба України. 2020 рікк
 12. НАКАЗ від 26.11.2020 № 1933 "Про затвердження Змін до Авіаційних правил України «Підтримання льотної придатності повітряних суден та авіаційних виробів, компонентів і обладнання та схвалення організацій і персоналу, залучених до виконання цих завдань»". Державіаслужба України. 2020 рікк
 13. НАКАЗ від 12.11.2020 № 1801 "Про затвердження Авіаційних правил України «Порядок видачі дозволів на бортові радіостанції цивільних повітряних суден»". Державіаслужба України. 2020 рікк
 14. НАКАЗ від 12.11.2020 № 1801 "Про затвердження Авіаційних правил України «Порядок видачі дозволів на бортові радіостанції цивільних повітряних суден»". Державіаслужба України. 2020 рікк
 15. НАКАЗ від 12.11.2020 № 1802 "Про затвердження Авіаційних правил України «Порядок та умови повітряних перевезень небезпечних вантажів»". Державіаслужба України. 2020 рікк
 16. УГОДА від домовилися про таке: "з питань льотної придатності між Державною авіаційною службою України та Інститутом цивільної авіації Куби". Державіаслужба України. 2020 рікк
 17. НАКАЗ від 05.02.2019 № 153 "Про затвердження Авіаційних правил України, Частина 47 «Правила реєстрації цивільних повітряних суден в Україні»". Державіаслужба України. 2019 рікк
 18. НАКАЗ від 06.03.2019 № 286 "Про затвердження Авіаційних правил України «Підтримання льотної придатності повітряних суден та авіаційних виробів, компонентів і обладнання та схвалення організацій і персоналу, залучених до виконання цих завдань»". Державіаслужба України. 2019 рікк
 19. НАКАЗ від 26.03.2019 № 381 "Про затвердження Авіаційних правил України «Вимоги до експлуатанта аеродрому щодо просторового зонування території навколо аеропорту з умов впливу авіаційного шуму»". Державіаслужба України. 2019 рікк
 20. НАКАЗ від 26.04.2019 № 529 "Про затвердження Авіаційних правил України, Частина 21 «Сертифікація повітряних суден, пов’язаних з ними виробів, компонентів та обладнання, а також організацій розробника та виробника» АПУ-21 (Part-21)". Державіаслужба України. 2019 рікк
- Антимонопольний комітет - Верховний Суд України - Вищий адміністративний суд України - Вищий господарський суд - Вищий спеціалізований суд - Генеральна прокуратура України - ДА електронного урядування - Державіаслужба України - Державні утворення на території України (1917-1920) - Держатомрегулювання - Держаудитслужба України - Держкомтелерадіо України - Держкордонслужба України - Держнаглядохоронпраці України - Держспецзв’язок - Держспоживстандарт України - Держстат України - Держфінпослуг України - ДКА України - Закони України - Законодавство Української РСР - Кабінет Міністрів України - Кодекси України - Конституційний Суд України - МВС України - МЗС України - Міжнародні документи, ратифіковані Верховною Радою України - Міжнародні угоди України - Мін'юст України - Мінагрополітики України - Мінекономрозвитку України - Міненерговугілля України - Мінінфраструктури України - Мінкультури України - Мінмолодьспорт України - Міноборони України - Мінприроди України - Мінрегіон України - Мінсоцполітики України - Мінфін України - МІП - МНС України - МОЗ України - МОН України - МТОТ - Нацдержслужба України - Національне агентство з питань запобігання корупції - Національне антикорупційне бюро України - Національний банк України - Нацком.енергетики - Нацкомфінпослуг - Нацрада телерадіомовлення - НКРЗІ - НКЦПФР - Основний Закон України - Пенсійний фонд України - Постанови Верховної Ради України - Президент України - РНБО України - Розпорядження Голови ВР України - Розпорядження Кабінета Міністрів України - Служба безпеки України - Служба зовнішньої розвідки - Укрдержархів - Управління державної охорони - Фонд гарант.вкладів фізич.осіб - Фонд державного майна - Фонд соцстраху по безробіттю - Фундаментальне законодавство України - Центрвиборчком України -