<<
>>

НАКАЗ від 20.07.2017 № 565 "Про затвердження Авіаційних правил України "Технічні вимоги та адміністративні процедури для льотних екіпажів цивільної авіації""Набрання чинності відбудеться 01.01.2018. Державіаслужба України. 2017

Документ актуальний на 22.09.2017
завантажити документ, актуальний на поточний час

НАКАЗ20.07.2017  № 565Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 28 серпня 2017 р. за № 1056/30924Про затвердження Авіаційних правил України "Технічні вимоги та адміністративні процедури для льотних екіпажів цивільної авіації"Відповідно до частин третьої, сьомої статті 11 Повітряного кодексу України, Закону України "Про Загальнодержавну програму адаптації законодавства України до законодавства Європейського Союзу" та з метою впровадження в Україні положень правил Європейського Союзу, Регламенту Європейської комісії від 03 листопада 2011 року (EU) № 1178/2011, що встановлює технічні вимоги та адміністративні процедури для льотних екіпажів у цивільній авіації (з поправками від 30 березня 2012 року № 290/2012 та від 13 березня 2014 року № 245/2014), Регламенту Європейського Парламенту та Ради від 20 лютого 2008 року (ЄC) № 216/2008 НАКАЗУЮ:1. Затвердити Авіаційні правила України "Технічні вимоги та адміністративні процедури для льотних екіпажів цивільної авіації" (далі - Авіаційні правила), що додаються.2. Департаменту льотної експлуатації (Лісняк О.І.) забезпечити в установленому законодавством порядку:1) подання цього наказу на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України;2) розроблення до 31 грудня 2017 року всіх необхідних процедур, пов’язаних з введенням Авіаційних правил.3. Установити, що протягом перехідного періоду, який передбачається до 31 грудня 2019 року.1) сертифікати авіаційних навчальних закладів, спеціальні положення щодо підготовки та керівництва, видані, схвалені відповідно до Правил сертифікації авіаційних навчальних закладів цивільної авіації з підготовки льотного складу в Україні, затверджених наказом Державної служби України з нагляду за забезпеченням безпеки авіації від 17 серпня 2005 року № 601, зареєстрованих у Міністерстві юстиції України 02 вересня 2005 року за № 981/11261, є чинними протягом установленого в них строку дії, але не пізніше ніж до 31 грудня 2019 року;2) сертифікати відповідності авіаційних тренажерів, специфікації авіаційних тренажерів, схвалення застосування авіаційних тренажерів, видані відповідно до Правил сертифікації авіаційних тренажерів, затверджених наказом Міністерства транспорту України від 06 серпня 2002 року № 529, зареєстрованих у Міністерстві юстиції України 21 серпня 2002 року за № 687/6975, є чинними протягом установленого в них строку дії, але не пізніше ніж до 31 грудня 2019 року;3) медичні сертифікати авіаційного персоналу 1 - 3 класів (тільки бортпровідники), видані відповідно до Спільних Авіаційних Вимог JAR - FCL 3 "Ліцензування льотного екіпажу (медичне)", затверджених наказом Державної служби України з нагляду за забезпеченням безпеки авіації від 27 березня 2006 року № 223, зареєстрованих у Міністерстві юстиції України 12 квітня 2006 року за № 426/12300, та Правил медичної сертифікації авіаційного персоналу, крім членів льотного екіпажу, затверджених наказом Міністерства транспорту та зв'язку України від 27 березня 2007 року № 243, зареєстрованих у Міністерстві юстиції України 19 квітня 2007 року за № 393/13660, залишаються чинними протягом установленого в них строку дії, але не пізніше ніж до 31 грудня 2019 року;4) посвідчення авіаційного медичного екзаменатора, свідоцтва авіаційного медичного центру, видані відповідно до Правил надання повноважень авіаційним медичним центрам на проведення медичної сертифікації авіаційного персоналу, затверджених наказом Міністерства інфраструктури України від 30 листопада 2012 року № 730, зареєстрованих в Міністерстві юстиції України 24 грудня 2012 року за № 2144/22456, та Правил надання повноважень авіаційного медичного екзаменатора на проведення медичної сертифікації авіаційного персоналу, затверджених наказом Міністерства інфраструктури України від 30 листопада 2012 року № 731, зареєстрованих у Міністерстві юстиції України 24 грудня 2012 року за № 2145/22457, залишаються чинними протягом установленого в них строку дії, але не пізніше ніж до 31 грудня 2019 року.4. У пункті 5.4, підпункті 5.12.2 пункту 5.12 глави 5 Правил медичної сертифікації авіаційного персоналу, крім членів льотного екіпажу, затверджених наказом Міністерства транспорту та зв'язку України від 27 березня 2007 року № 243, зареєстрованих у Міністерстві юстиції України 19 квітня 2007 року за № 393/13660 (із змінами), та у таблиці додатка 7 до Правил слово "бортпровідник" у всіх відмінках та числах виключити.5. З 01 січня 2020 року визнати такими, що втратили чинність:1) наказ Міністерства транспорту України від 06 серпня 2002 року № 529 "Про затвердження Правил сертифікації авіаційних тренажерів", зареєстрований у Міністерстві юстиції України 21 серпня 2002 року за № 687/6975 (із змінами);2) наказ Державної служби України з нагляду за забезпеченням безпеки авіації від 17 серпня 2005 року № 601 "Про затвердження Правил сертифікації авіаційних навчальних закладів цивільної авіації з підготовки льотного складу в Україні", зареєстрований у Міністерстві юстиції України 02 вересня 2005 року за № 981/11261 (із змінами);3) наказ Державної служби України з нагляду за забезпеченням безпеки авіації від 27 березня 2006 року № 223 "Про застосування в цивільній авіації України Спеціальних Авіаційних Вимог JAR - FCL 1, 2, 3, 4 "Видача свідоцтв льотному екіпажу", зареєстрований у Міністерстві юстиції України 12 квітня 2006 року за № 426/12300;4) наказ Міністерства транспорту та зв’язку України від 01 грудня 2009 року № 1234 "Про затвердження Положення про екзаменатора з льотної діяльності", зареєстрований у Міністерстві юстиції України 10 лютого 2010 року за № 149/17444 (із змінами);5) наказ Міністерства інфраструктури України від 30 листопада 2012 року № 730 "Про затвердження Правил надання повноважень авіаційним медичним центрам на проведення медичної сертифікації авіаційного персоналу", зареєстрований у Міністерстві юстиції України 24 грудня 2012 року за № 2144/22456;6) наказ Міністерства інфраструктури України від 30 листопада 2012 року № 731 "Про затвердження Правил надання повноважень авіаційного медичного екзаменатора на проведення медичної сертифікації авіаційного персоналу", зареєстрований у Міністерстві юстиції України 24 грудня 2012 року за № 2145/22457.7) наказ Міністерства транспорту України від 07 грудня 1998 року № 486 "Про затвердження Правил видачі свідоцтв авіаційному персоналу в Україні", зареєстрований у Міністерстві юстиції України 29 грудня 1998 року за № 833/3273.6. Цей наказ набирає чинності з 01 січня 2018 року, крім:пункту 5 цього наказу, який набирає чинності з 01 січня 2020 року;підчастини В розділу 3 "Спеціальні вимоги до медичних сертифікатів LAPL" додатка ІV PART-MED до Авіаційних правил, яка набирає чинності з 01 січня 2019 року;підчастини D "Авіаційні медичні експерти (АМЕ), лікарі загальної практики - сімейні лікарі (GMP), лікарі з авіаційної медицини (OHMP)" додатка ІV PART-MED до Авіаційних правил, яка набирає чинності з 01 січня 2019 року;додатка VI PART-ARA до Авіаційних правил, який набирає чинності з 01 січня 2019 року;додатка VII PART-ORA до Авіаційних правил, який набирає чинності з 01 січня 2019 року.7. Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою.Т.в.о. Голови ДержавіаслужбиС.М. КоршукЗАТВЕРДЖЕНО Наказ Державної авіаційної служби України 20.07.2017 № 565Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 28 серпня 2017 р. за № 1056/30924АВІАЦІЙНІ ПРАВИЛА УКРАЇНИ "Технічні вимоги та адміністративні процедури для льотних екіпажів цивільної авіації"I. Загальні положення1. Ці Авіаційні правила містять такі додатки:1) додаток І "Свідоцтва льотного екіпажу" (PART - FCL);2) додаток ІІ "Умови заміни чинних національних свідоцтв";3) додаток ІІІ "Визнання свідоцтв";4) додаток ІV "Медична сертифікація авіаційного персоналу", авіаційних медичних центрів (AеMC), авіаційних медичних експертів (AME), лікарів загальної практики - сімейних лікарів (GMP) та лікарів з авіаційної медицини (OHMP) (PART - MED);5) додаток V "Сертифікація персоналу бортпровідників, який залучається до комерційних перевезень повітряним транспортом" (PART - СС);6) додаток VІ "Уповноважений орган - система управління та керування" (PART -ARA);7) додаток VІІ "Організації - система управління та керування" (PART - ORA).Кожний додаток складається з підчастин, розділів, глав, пунктів та доповнень.Для реалізації цих Авіаційних правил уповноважений орган з питань цивільної авіації (далі - уповноважений орган) застосовує прийнятні методи відповідності (АМС) та інструктивний матеріал (GM), враховуючи останні ревізії Регламентів Європейської Комісії.2. Ці Авіаційні правила встановлюють загальні вимоги щодо:1) умов видання свідоцтв, дотримання їх чинності, внесення змін, обмеження, призупинення дії та анулювання свідоцтв, права та обов’язки власників свідоцтв, умови заміни чинних національних свідоцтв пілотів та національних свідоцтв бортових механіків на свідоцтва пілотів, а також умови визнання свідоцтв інших країн;2) сертифікації осіб, що відповідають за льотну підготовку або навчання на тренажерах та за оцінку навичок пілота;3) медичних сертифікатів, що видаються пілотам, умов їх видання, дотримання їх чинності, внесення змін, обмеження, призупинення дії та анулювання медичних сертифікатів, прав та обов’язків власників медичних сертифікатів, а також умов заміни національних медичних сертифікатів на медичні сертифікати, що відповідають вимогам цих Авіаційних правил;4) сертифікації авіаційних медичних експертів (далі - АМЕ), а також умов виконання лікарями загальної практики - сімейної медицини, лікарями з авіаційної медицини обов’язків АМЕ;5) адміністративних процедур, які має виконувати уповноважений орган та організації з підготовки пілотів (АТО) відповідно до правил, про які йдеться у додатках, зазначених у підпунктах 1 - 7 пункту 1 цього розділу, що відповідають вимогам додатків І - VІІ цих Авіаційних правил.3. У цих Авіаційних правилах терміни вживаються в таких значеннях:JAR - спільні авіаційні вимоги, прийняті Авіаційною владою Об’єднаної Європи та схвалені до застосування уповноваженим органом;екіпаж повітряного судна (ПС) - льотний екіпаж та екіпаж пасажирського салону;звіт про кредити - звіт, на основі якого можуть бути визнані попередні досвід та кваліфікації;звіт про заміну - звіт, на основі якого свідоцтво може бути замінено на свідоцтво відповідно до вимог PART - FCL;кредит - визнання попереднього досвіду та кваліфікацій;сертифікат АМЕ та медичний сертифікат пілота, що відповідають вимогам PART - MED, - сертифікат, виданий або визнаний уповноваженим органом відповідно до вимог додатків IV - VII до цих Авіаційних правил;посвідчення АМЕ та медичний сертифікат пілота, що не відповідають вимогам PART - MED, - посвідчення, видане або визнане уповноваженим органом до набрання чинності цими Авіаційними правилами;свідоцтво PART - FCL - свідоцтво льотного екіпажу, що відповідає вимогам додатка І PART - FCL до цих Авіаційних правил;свідоцтво пілота легких повітряних суден - свідоцтво LAPL, що відповідає спеціальним вимогам додатка І PART - FCL до цих Авіаційних правил;свідоцтво, що не відповідає вимогам цих Авіаційних правил, - свідоцтво, видане або визнане уповноваженим органом до набрання чинності цими Авіаційними правилами;сертифікат або організація, що відповідають вимогам цих Авіаційних правил, - сертифікат або схвалення, які є виданими або визнаними, або ж організація, що є сертифікованою або визнаною уповноваженим органом відповідно до вимог та процедур додатків І - VII до цих Авіаційних правил;узгоджене з вимогами PART - FCL свідоцтво - свідоцтво пілота, у тому числі внесені до нього рейтинги та дозволи, яке було видане або визнане уповноваженим органом та відповідає вимогам додатків І - VII до цих Авіаційних правил;член екіпажу пасажирського салону - член екіпажу, який має відповідну кваліфікацію, не належить до членів льотного екіпажу або до членів технічного екіпажу і призначений експлуатантом для виконання обов’язків, пов’язаних із забезпеченням безпеки пасажирів під час комерційних перевезень.II. Видача свідоцтв та медична сертифікація пілотів1. Підготовка пілотів ПС має відповідати вимогам, визначеним у додатках І PART - FCL та IV PART - MED до цих Авіаційних правил.2. Власники свідоцтв пілотів, які були видані уповноваженим органом до набрання чинності цими Авіаційними правилами, незважаючи на повноваження власників свідоцтв можуть виконувати польоти, лише до дати, зазначеної в пункті 1 розділу ІІІ цих Авіаційних правил, з урахуванням додаткових вимог щодо перевезення пасажирів або виконання інших комерційних операцій, визначених у підчастинах В та С додатка І PART - FCL до цих Авіаційних правил.III. Чинні національні свідоцтва пілотів1. Свідоцтва, видані або визнані згідно з національними правилами до 31 грудня 2018 року, є чинними згідно з цими Авіаційними правилами. Такі свідоцтва підлягають заміні уповноваженим органом не пізніше 31 січня 2019 року на свідоцтва, що відповідають вимогам цих Авіаційних правил.2. Свідоцтва, що не відповідають вимогам цих Авіаційних правил, у тому числі будь-які пов’язані з такими свідоцтвами рейтинги та дозволи, видані або визнані уповноваженим органом до дати застосування цих Авіаційних правил, підлягають заміні на свідоцтва згідно з цими Авіаційними правилами, але тільки за умови, що вони повністю відповідають вимогам цих Авіаційних правил. Заміну свідоцтв здійснює уповноважений орган, що видав свідоцтво.3. Свідоцтва, що не відповідають вимогам цих Авіаційних правил, підлягають заміні на свідоцтва згідно з вимогами цих Авіаційних правил за умови виконання таких вимог:1) виконано усі вимоги додатка ІІ "Умови заміни чинних національних свідоцтв" до цих Авіаційних правил; або2) інформація, зазначена у звіті про заміну, повністю відповідає усім вимогам до відповідного свідоцтва.4. Звіт про заміну, складений уповноваженим органом, повинен містити:1) нормативно-правові акти, на основі яких було видано свідоцтво пілота;2) обсяг прав, які надавались пілотам;3) посилання на відповідні вимоги додатка І PART - FCL цих Авіаційних правил, до яких може бути надано кредит;4) будь-які обмеження, що мають бути включені до свідоцтв PART - FCL, та будь-які вимоги, які пілот повинен виконати для зняття цих обмежень.5. До звіту про заміну свідоцтва додаються копії всіх документів, необхідних для підтвердження вимог, установлених у підпунктах 1 - 4 пункту 4 цього розділу. Під час підготовки звіту про заміну уповноважений орган, наскільки це можливо, має дати змогу власникам свідоцтв продовжувати свою діяльність.6. Власники рейтингу інструктора класу ПС (CRI) або посвідчення екзаменатора класу ПС (CRE), що мають право на використання однопілотних ПС складної конструкції з високими льотно-технічними характеристиками, повинні забезпечити заміну цих прав відповідно на сертифікат інструктора типу ПС (TRI) або посвідчення екзаменатора типу ПС (TRE) для однопілотних літаків.7. Уповноважений орган може дозволити пілоту-студенту використовувати обмежений обсяг прав на виконання польотів без нагляду, доки він не відповідатиме усім вимогам, необхідним для отримання свідоцтва LAPL:1) застосування прав обмежується територією України або її частиною та одномоторними поршневими літаками, максимальна злітна маса яких не перевищує 2000 кг, і виключає перевезення пасажирів;2) такі дозволи видаються на основі індивідуальної оцінки ризиків для безпеки, яку інструктор здійснює після оцінки концепції безпеки, проведеної уповноваженим органом.8. Організації з підготовки пілотів (АТО):1) повинні виконувати технічні вимоги та адміністративні процедури, встановлені у додатках VI PART - ARA та VII PART - ORA до цих Авіаційних правил, а також мати відповідний сертифікат, виданий уповноваженим органом;2) у разі наявності сертифіката, виданого уповноваженим органом за національними правилами України, вважаються такими, що відповідають вимогам цих Авіаційних правил. Діяльність таких організацій повинна бути обмежена раніше дозволеними видами діяльності. Не обмежуючи вимог пункту 2 цього розділу, організації з підготовки пілотів повинні до 31 грудня 2018 року доопрацювати свої системи керування, керівництва, тренувальні програми, процедури та інструкції відповідно до вимог додатка VII PART - ORA до цих Авіаційних правил;3) з 01 січня 2019 року АТО, які дотримуються вимог національних авіаційних правил або JAR - FCL і були сертифіковані або визнані в Україні до набрання чинності цими Авіаційними правилами, мають право проводити підготовку пілотів для отримання тільки свідоцтв РРL;4) повинні отримати від уповноваженого органу не пізніше ніж до 31 грудня 2019 року замість сертифікатів, зазначених у пункті 1 цього розділу, сертифікати, що відповідають вимогам додатка VI PARТ - ARA до цих Авіаційних правил.9. Тренувальне обладнання імітації польоту (FSTD):1) що використовується для підготовки, тестування та перевірок пілотів, за винятком випробувальних навчальних тренажерів, які використовуються для підготовки пілотів до випробувальних польотів, повинно відповідати технічним вимогам та адміністративним процедурам, визначеним у додатках VI PARТ - ARA та VII PARТ - ORA до цих Авіаційних правил, та мати визначений кваліфікаційний рівень;2) яке має сертифікати FSTD, видані або визнані відповідно до національних авіаційних правил України або вимог JAR - STD, до набрання чинності цими Авіаційними правилами вважається таким, що відповідає вимогам цих Авіаційних правил;3) повинно отримати в уповноваженого органу до 31 грудня 2019 року сертифікати, зазначені в підпункті 2 цього пункту, сертифікати FSTD, що відповідають вимогам, установленим у додатку VI PARТ - ARA до цих Авіаційних правил.10. Авіаційні медичні центри (АеМС) повинні:1) відповідати технічним вимогам та адміністративним процедурам, визначеним у додатках VI PARТ - ARA та VIІ PARТ - ORA до цих Авіаційних правил, та пройти сертифікацію;2) привести у відповідність до 31 січня 2018 року свої адміністративні процедури до вимог додатка VIІ PARТ - ORA до цих Авіаційних правил. Свідоцтва відповідності АеМС, які відповідають авіаційним правилам JAR та були видані або визнані уповноваженим органом до набрання чинності цими Авіаційними правилами, повинні вважатися такими, що були видані відповідно до вимог цих Авіаційних правил;3) отримати в уповноваженого органу до 31 грудня 2019 року замість свідоцтв відповідності АеМС, зазначених у цьому пункті, сертифікати відповідності АеМС, які повинні відповідати вимогам додатка VІ PARТ - ARA до цих Авіаційних правил.IV. Чинні національні свідоцтва АеМС, посвідчення АМЕ та медичні сертифікати пілотів1. Свідоцтва АеМС, посвідчення АМЕ та медичні сертифікати пілотів, які відповідають вимогам JAR, видані або визнані уповноваженим органом до набрання чинності цими Авіаційними правилами, вважаються виданими відповідно до цих Авіаційних правил.2. Заміна свідоцтв АеМС, посвідчень АМЕ та медичних сертифікатів пілотів та сертифікати, що відповідають вимогам додатка VI PARТ - ARA до цих Авіаційних правил, має бути здійснена до 31 грудня 2019 року.3. Свідоцтва АеМС, посвідчення АМЕ та медичні сертифікати пілотів, які не відповідають вимогам JAR, видані уповноваженим органом до набрання чинності цими Авіаційними правилами, залишаються чинними до дати наступного продовження їх дії або до 31 грудня 2019 року залежно від того, що станеться раніше.4. Заміна свідоцтв АеМС, посвідчень АМЕ та медичних сертифікатів пілотів, зазначених у пункті 1 цього розділу, повинна здійснюватися згідно з вимогами додатка IV PART - MED до цих Авіаційних правил.V. Заміна рейтингів з льотних випробувань1. До свідоцтв пілотів, які до набрання чинності цими Авіаційними правилами мали свідоцтва пілотів-випробувачів національного стандарту та проводили льотні випробування за категоріями 1 та 2 або які проводили підготовку пілотів-випробувачів, повинні бути внесені відповідні рейтинги пілота-випробувача та/або інструктора з підготовки пілотів-випробувачів.2. Заміна кваліфікаційних рейтингів здійснюється відповідно до звіту про заміну складеного відповідно до пунктів 4 та 5 розділу ІІІ цих Авіаційних правил.VI. Чинні національні свідоцтва бортових механіків1. Для заміни свідоцтв бортових механіків, виданих відповідно до вимог Додатка 1 до Міжнародної конвенції про міжнародну цивільну авіацію (далі - Чиказька конвенція) "Видача свідоцтва авіаційному персоналу", на свідоцтва пілотів згідно з PART - FCL цих Авіаційних правил власники звертаються до уповноваженого органу.2. Заміна свідоцтв бортових механіків на свідоцтва пілота згідно з вимогами PART - FCL цих Авіаційних правил здійснюється відповідно до звіту про заміну, що відповідає вимогам, визначеним у пунктах 4 та 5 розділу ІІІ цих Авіаційних правил.3. Під час звернення бортових механіків до уповноваженого органу щодо отримання свідоцтва транспортного пілота (ATPL) для літаків потрібно враховувати положення щодо кредитів, зазначених у пункті FCL.510.A (c)(2) додатка І PART - FCL до цих Авіаційних правил.VII. Умови визнання свідоцтв та сертифікатів, які видані іншими країнами1. Уповноважений орган може видавати свідоцтва, що відповідають вимогам додатка I PART - FCL до цих Авіаційних правил, та пов’язані з ними медичні сертифікати на підставі чинних свідоцтв та медичних сертифікатів, виданих країнами EASA. Рішення про видачу свідоцтв приймає уповноважений орган за поданням профільної АТО із зазначенням у разі потреби необхідних напрямів та обсягів додаткової підготовки та тестування (наприклад; особливості авіаційного законодавства України, навігації в повітряному просторі України тощо).2. Заявники, що звернулися за отриманням свідоцтв від інших країн, які вже мають рівноцінне чинне свідоцтво або пов'язаний з ним медичний сертифікат, виданий не країною EASA, але згідно з додатком 1 Чиказької конвенції, можуть отримати свідоцтва та пов’язані з ними медичні сертифікати відповідно до цих Авіаційних правил на умовах відповідних міжнародних договорів. В інших випадках свідоцтво видається згідно з вимогами додатка ІІІ "Визнання свідоцтв" до цих Авіаційних правил.3. Уповноважений орган визначає обсяг кредитів заявника за рекомендацією сертифікованої в Україні навчальної організації з підготовки пілотів за відповідним напрямом.4. Власникам свідоцтв транспортного пілота (ATPL), виданого не країною EASA, але отриманого згідно з додатком 1 до Чиказької конвенції, досвід яких відповідає вимогам щодо досвіду для видачі ATPL для відповідної категорії ПС, як установлено у підчастині F додатка І PART - FCL до цих Авіаційних правил, може надаватись повний обсяг кредитів, що покриватиме вимоги стосовно проходження курсу підготовки та необхідного льотного досвіду. Обов’язковою вимогою до таких заявників є складання іспиту з теорії, як вимагається для отримання ATPL, та тестування льотних навичок за умови, що на час проведення тестування льотних навичок рейтинг про тип ПС є дійсним.5. Рейтинги про тип ПС (літак або вертоліт) можуть бути внесені до свідоцтв, виданих згідно з цими Правилами, на підставі підготовки, проведеної в АТО, сертифікованій в Україні, або в АТО, сертифікованій в країні - члені EASA. У разі проходження заявником такої підготовки не в країні - члені EASA дія таких рейтингів обмежується ПС, зареєстрованими в цій країні. Це обмеження може бути анульовано у разі, якщо пілот виконає вимоги пункту С.1 додатка ІІІ "Визнання свідоцтв" до цих Авіаційних правил.6. Уповноважений орган може визнавати сертифікати іноземних навчальних закладів (АТО) та авіаційних тренажерів (FSTD, FTD, FFS, FNPT, BITD, OTD), які видані країнами - членами EASA. Рішення про визнання таких сертифікатів може бути прийняте без ознайомлення безпосередньо з навчально-технічною базою АТО та тренажерами.VIII. Кредити за навчання, розпочате до набрання чинності цими Авіаційними правилами1. Відповідно до процедури видання свідоцтв PART - FCL згідно з додатком І до цих Авіаційних правил навчання, розпочате до набрання чинності цими Авіаційними правилами, що відповідає вимогам та процедурам уповноваженого органу, здійснюється під наглядом уповноваженого органу, рекомендоване в Україні до набрання чинності цими Авіаційними правилами та враховується в повному обсязі за умови, що навчання та тестування завершуються до 01 січня 2020 року.2. За навчання, розпочате до набрання чинності цими Авіаційними правилами згідно з додатком 1 до Чиказької конвенції, надаються кредити з метою отримання свідоцтв на основі звіту про кредит, підготовленого організацією з підготовки пілотів після консультації з уповноваженим органом.3. У звіті про кредит описується обсяг підготовки, зазначаються вимоги до свідоцтв, які покриває кредит, та в разі потреби вимоги, які заявникові потрібно задовольнити для отримання свідоцтва згідно з вимогами цих Авіаційних правил. До звіту додаються копії всіх документів, необхідних для підтвердження обсягу підготовки, та нормативно-правових актів України, згідно з якими було розпочато навчання.IX. Зарахування досвіду, набутого в період проходження військової служби1. Військовослужбовці, що проходили службу в державній авіації України, для отримання свідоцтв згідно з вимогами цих Авіаційних правил мають звернутися до уповноваженого органу.2. За знання, досвід та навички, набуті в період проходження військової служби, надається кредит, що покриває відповідні вимоги додатка І PART - FCL до цих Авіаційних правил, відповідно до елементів звіту про кредит, підготовленого організацією з підготовки пілотів після консультації з уповноваженим органом3. Звіт про кредити має містити:1) опис національних вимог, на основі яких були видані військові сертифікати, рейтинги, дозволи та/або кваліфікації;2) опис прав, наданих пілотам;3) вимоги додатка І PART - FCL до цих Авіаційних правил, що покриваються кредитом;4) обмеження, що мають бути включені до свідоцтва, та вимоги, яким пілоти мають відповідати для зняття цих обмежень;5) копії документів, необхідних для підтвердження складових звіту, а також копії відповідних національних вимог та процедур.X. Придатність бортпровідників за станом здоров’я1. Бортпровідники, які залучені до виконання функціональних обов’язків на ПС, задіяних в комерційних перевезеннях, повинні відповідати вимогам, установленим у додатку ІV PART - MED до цих Авіаційних правил.Медичні сертифікати бортпровідників, які отримані відповідно до цих Авіаційних правил, є чинними, доки не закінчиться строк чинності медичного сертифіката, визначеного уповноваженим органом або незакінчиться строк чинності медичного сертифіката, передбаченого в пункті MED.C.005 додатка ІV PART - MED до цих Авіаційних правил.2. Строк чинності медичного сертифіката відраховується з дати останньої медичної перевірки або оцінювання.3. До закінчення строку чинності медичного сертифіката подальші медичні перевірки проводяться згідно з вимогами додатка ІV PART - MED до цих Авіаційних правил.Директор департаменту льотної експлуатаціїО.І. ЛіснякДодаток Iдо Авіаційних правил України"Технічні вимоги та адміністративніпроцедури для льотних екіпажівцивільної авіації"(пункт 1 розділу І)ДОДАТОК І (ANNEX I) СВІДОЦТВА ЛЬОТНОГО ПЕРСОНАЛУ ЧАСТИНА FCL - PART - FCL(з доповненнями)Директор департаменту льотної експлуатаціїО.І. ЛіснякДодаток IIдо Авіаційних правил України"Технічні вимоги та адміністративніпроцедури для льотних екіпажівцивільної авіації"(пункт 1 розділу І)ДОДАТОК II (ANNEX II) УМОВИ ЗАМІНИ ЧИННИХ НАЦІОНАЛЬНИХ СВІДОЦТВ ЧАСТИНА FCL - PART FCLА. ЛІТАКИ1. Свідоцтва пілотівСвідоцтво пілота, видане згідно чинного законодавства України замінюється свідоцтвом відповідно до цих Авіаційних правил за умови, що заявник відповідає таким вимогам:(a) для CPL (A) та ATPL (A) - виконання перевірки відповідно до вимог Part-FCL щодо продовження дії рейтингів про клас/тип, а також про право виконання польоту за приладами відповідно до наявних прав;(b) продемонструвати, що він отримав необхідні знання відповідних розділів експлуатаційних вимог частин Part-FCL;(c) підтвердження володіння мовою відповідно до FCL.055;(d) виконання вимог, встановлених у нижченаведеній таблиці:Чинне національне свідоцтвоКількість годин нальотуДодаткові вимогиСвідоцтво Part-FCLСкасування вимог123456ATPL(A)> 1500 як PIC на багатопілотних літакахНемаєATPL(A)Н/З(a)ATPL(A)> 1500 на багатопілотних літакахНемаєЯк в (c)(4)Як в (c)(5)(b)ATPL(A)> 500 на багатопілотних літакахПродемонструвати уміння планувати та виконувати польоти відповідно до FCL.515ATPL(A), з обмеженням Другий пілотПродемонструвати вміння виконувати обов’язки PIC відповідно до Доповнення 9 до Part-FCL(c)CPL/IR(A) та складання іспиту з теорії ICAO ATPLПродемонструвати уміння планувати та виконувати польоти відповідно до FCL.310 і FCL.615(b)(ii) виконати вимоги FCL.720.A(c)CPL/IR(A) із заліком з теорії ATPLН/З(d)CPL/IR(A)> 500 на багатопілотних літаках або в багатопілотних операціях на однопілотних ПС категорії CS-23 або еквівалентної згідно з вимогами Part-CAT і Part-ORO для комерційного повітряного транспорту(i) скласти іспит на ATPL(A) (*)(ii) виконати вимоги FCL.720.A(c)CPL/IR(A) із заліком з теорії ATPLН/З(e)CPL/IR(A)> 500 в якості PIC на однопілотних літакахCPL/IR(A), рейтинг про клас/тип На однопілотних літаках(f)CPL/IR(A)< 500 в якості PIC на однопілотних літакахПродемонструвати уміння планувати та виконувати польоти відповідно до рівня CPL/IRЯк в (4)(f)Отримати рейтинг для багатопілотних ПС згідно з Part- FCL(g)CPL(A)> 500 як PIC на однопілотних літакахНічний рейтинг, якщо потрібноCPL(A) рейтинг про клас/тип на однопілотних літакахCPL(A), з рейтингом типу/класу виключно для однопілотних літаків(h)CPL(A)< 500 як PIC на однопілотних літаках(i) Нічний рейтинг, якщо потрібно;(ii) продемонструвати уміння планувати та виконувати польоти відповідно до FCL.310Як в (4)(h)(і)PPL/IR(A)≥ 75 за IFRОтримати дозвіл на виконання польотів уночі за VFR, якщо його не включено до рейтингу IFRPPL/IR(A) (IR обмежене тільки PPL)Продемонструвати уміння планувати та виконувати польоти відповідно до FCL.615(b)(j)PPL(A)≥ 70 на літакахПродемонструвати вміння використовувати радіонавігаціюPPL(A)(k)__________*Власники CPL, які вже мають рейтинг про тип багато-пілотного ПС, не повинні складати теоретичні іспити для ATPL(A), якщо вони продовжують літати на тому самому типі літака, але їм не зараховується залік ATPL(A) з теорії для отримання свідоцтва відповідно до цих Авіаційних правил. Якщо вони бажають отримати рейтинг про тип для іншого типу багатопілотного літака, вони мають виконати вимоги, зазначені в рядку (e)(i) графи (3) вищенаведеної таблиці.2. Сертифікат інструктораСертифікат інструктора, виданий згідно з національними вимогами, замінюється свідоцтвом відповідно до цих Авіаційних правил за умови, що заявник відповідає таким вимогам:Чинне національне свідоцтво або сертифікатДосвідДодаткові вимогиСертифікат Part-FCL(1)(2)(3)(4)FI(A)/IRI(A)/TRI(A)/ CRI(A)Як вимагається у Part-FCL для відповідного сертифікатуН/ЗFI(A)/IRI(A)/TRI(A)/ CRI(A)Заміна здійснюється не більше ніж протягом 3 років. Для продовження потрібно виконати відповідні вимоги, встановлені у Part-FCL.3. Сертифікат SFI (A)Сертифікат SFI(A), виданий згідно чинного законодавства України, замінюється сертифікатом відповідно до цих Авіаційних правил за умови, що заявник відповідає таким вимогам:Чинне національне свідоцтво або сертифікатДосвідДодаткові вимогиСертифікат Part-FCL1234SFI(A)> 1500 годин нальоту на багатопілотних ПС(і) мати на момент звернення або в минулому СPL, MPL або ATPL для ПС;(іі) пройти тренажерну частину відповідного курсу підготовки для підтвердження типу, у тому числі МССSFI(A)SFI(A)Досвід виконання функцій SFI протягом останніх трьох роківПроходження тренажерної частини відповідного курсу підготовки для підтвердження типу, у тому числі МССSFI(A)Заміна здійснюється не більше ніж протягом 3 років. Для продовження потрібно виконати відповідні вимоги, встановлені у Part-FCL.4. Сертифікат STI(A)Сертифікат STI(A), виданий згідно чинного законодавства України може бути замінений сертифікатом відповідно до цих Авіаційних правил за умови, що заявник відповідає вимогам, встановленим у нижченаведеній таблиці:Чинне національне свідоцтво або сертифікатДосвідДодаткові вимогиСертифікат Part-FCL1234STI(A)> 500 годин нальоту на однопілотних літаках(і) мати на момент звернення або в минулому свідоцтво пілота;(іі) пройти професійну перевірку згідно з Доповненням 9 до Part-FCL на FSTD, що відповідає типовій підготовці, яку він/вона проводитимеSTI(A)STI(A)досвід виконання функцій STI(A) протягом останніх трьох роківПроходження професійної перевірки згідно з Доповненням 9 до Part-FCL на FSTD, що відповідає типовій підготовці, яку він/вона проводитимеSTI(A)Для продовження дії сертифіката потрібно виконати відповідні вимоги, встановлені у Part-FCL.В. ВЕРТОЛЬОТИ1. Свідоцтво пілотаСвідоцтво пілота, видане згідно згідно чинного законодавства України, замінюється на свідоцтво відповідно до цих Авіаційних правил за умови що заявник відповідає таким вимогам:(a) виконання у формі професійної перевірки вимог Part-FCL щодо продовження рейтингу про тип та про право польоту за приладами відповідно до наявних прав;(b) демонстрація знання відповідних частин операційних вимог Part-FCL;(c) підтвердження володіння мовою відповідно до FCL.055;(d) виконання вимог, зазначених у нижчевикладеній таблиці:Наявність чинного національного свідоцтваКількість годин нальотуДодаткові вимогиСвідоцтво Part - FCLСкасування вимог123456ATPL(H), дійсна IR(H)> 1 000 як PIC на багатопілотних вертольотахНемаєATPL(H)/IRН/З(a)ATPL(H), IR(H) відсутня> 1 000 як PIC на багатопілотних вертольотахНемаєATPL(H)(b)ATPL(H), дійсна IR(H)> 1 000 на багатопілотних вертольотахНемаєATPL(H)/ IR з обмеженням другий пілотПродемонструвати вміння діяти як PIC згідно з Доповненням 9 до Part-FCL(c)ATPL(H), IR(H) відсутня> 1 000 на багатопілотних вертольотахНемаєATPL(H) з обмеженням другий пілотПродемонструвати вміння діяти як PIC у відповідності з Доповненням 9 до Part- FCL(d)ATPL(H) дійсна IR(H)> 500 на багатопілотних вертольотахпродемонструвати знання планування та виконання польоту відповідно до FCL.515 та FCL.615(b)Як в (4)(c)Як в (5)(c)(e)ATPL(H), IR(H) відсутня> 500 на багатопілотних вертольотахЯк в (3)(e)Як в (4)(d)Як в (5)(d)(f)CPL/IR(H) і складений іспит з теоретичної підготовки ICAO ATPL(H) в державі, яка видала свідоцтво(i)продемонструвати знання планування та виконання польоту відповідно до FCL.310 і FCL.615(b);(ii) виконати інші вимоги FCL.720.H(b)CPL/IR(H) з заліком з теорії ATPL(H), при умові, що іспит з теоретичної підготовки ICAO ATPL(H) оцінювався як частина рівню Part- FCL ATPLН/З(g)CPL/IR(H)> 500 годин на багатопілотних вертольотах(i) скласти іспит для Part-FCL ATPL(H) з теоретичної підготовки в державі, яка видала свідоцтво (*)(ii) виконати інші вимоги FCL.720.H(b)CPL/IR(H) з теоретичним заліком Part-FCL ATPL(H)Н/З(h)CPL/IR(H)> 500 як PIC на однопілотних вертольотахНемаєCPL/IR(H) з обмеженням до однопілотних вертольотівОтримати рейтинг багатопілотних вертольотів відповідно до вимог Part-FCL(i)CPL/IR(H)< 500 як PIC на однопілотних вертольотахПродемонструвати знання планування та виконання польотів відповідно до вимог FCL.310 і FCL.615(b)Як в (4)(i)(j)CPL(H)> 500 як PIC на однопілотних вертольотахНічний рейтингCPL(H) обмеження до одно пілотних вертольотів(k)CPL(H)< 500 як PIC на однопілотних вертольотахНічний рейтинг. Продемонструвати уміння планувати та виконувати польоти у відповідно до FCL.310Як в (4)(k)(l)CPL(H), без нічного дозволу> 500 як PIC на однопілотних вертольотахЯк в (4)(k) та обмеження день VFR(m)CPL(H), без нічного дозволу< 500 в PIC на однопілотних вертольотахПродемонструвати уміння планувати та виконувати польоти відповідно до FCL.310Як в (4)(k) та обмеження день VFR(n)PPL/IR(H)≥ 75 за IFRPPL/IR(H) (IR обмежене до PPL)Продемонструвати уміння планувати та виконувати польоти відповідно до FCL.615(b)(j)PPL(H)≥ 75 на вертольотахПродемонструвати вміння користуватися радіонавігацієюPPL (H)(p)__________*Власники CPL, які також мають рейтинг типу для багатопілотного вертольота, можуть не складати іспити з теоретичної підготовки для ATPL(H), якщо вони продовжують працювати на тому самому типі вертольота, але їм не зараховується залік з теорії ATPL(H) для свідоцтва відповідно до цих Авіаційних правил. Якщо їм потрібний рейтинг на інший тип багатопілотного вертольота, вони мають виконати вимоги, наведені в рядку (h)(i) графи (3) цієї таблиці.2. Сертифікат інструктораСертифікат інструктора, виданий згідно згідно чинного законодавства України, замінюється сертифікатом відповідно до цих Авіаційних правил за умови, що заявник відповідає таким вимогам:Чинне національне свідоцтво або сертифікатДосвідДодаткові вимогиСертифікат Part-FCL1234FI(H)/IRI(H)/TRI(H)Як вимагається у Part-FCL для відповідного сертифікатуН/ЗFI(H)/IRI(H)/TRI(H)Для продовження дії сертифіката потрібно виконати відповідні вимоги, встановлені у Part-FCL.3. Сертифікат SFI(H)Сертифікат SFI(H), виданий згідно згідно чинного законодавства України, замінюється свідоцтвом відповідно до цих Авіаційних правил за умови, що заявник відповідає таким вимогам:Чинне національне свідоцтво або сертифікатДосвідДодаткові вимогиСертифікат Part-FCL1234SFI(H)> 1000 годин нальоту на багатопілотних вертольотах(і)мати на момент звернення або в минулому СPL, MPL або ATPL;(іі)пройти тренажерну частину відповідного курсу підготовки для підтвердження типу, у тому числі МССSFI(H)SFI(H)досвід виконання функцій SFI(H) протягом останніх трьох роківпроходження тренажерної частини відповідного курсу підготовки для підтвердження типу, у тому числі МССSFI(H)Для продовження дії сертифіката потрібно виконати відповідні вимоги, встановлені у Part-FCL.4. Сертифікат STIСертифікат STI(H), виданий згідно чинного законодавства України, може бути замінено свідоцтвом відповідно до цих Авіаційних правил за умови, що заявник відповідає вимогам, встановленим у нижченаведеній таблиці:Чинне національне свідоцтво або дозвілДосвідДодаткові вимогиСвідоцтво Part-FCL1234STI(H)> 500 годин нальоту на однопілотних вертольотах(i) Мати на момент звернення або в минулому свідоцтво пілота;(ii) пройти перевірку згідно з Доповненням 9 до Part-FCL на FSTD, що відповідає типовій підготовці, яку він проводитимеSTI(H)STI(H)досвід виконання функцій STI(H) протягом останніх трьох роківПроходження перевірки згідно з Доповненням 9 до Part-FCL на FSTD, що відповідає типовій підготовці, яку він проводитимеSTI(H)Для продовження дії сертифіката потрібно виконати вимоги, встановлені у Part-FCL.Директор департаменту льотної експлуатаціїО.І. ЛіснякДодаток IIIдо Авіаційних правил України"Технічні вимоги та адміністративніпроцедури для льотних екіпажівцивільної авіації"(пункт 1 розділу І)ДОДАТОК ІІІ (ANNEX III)А. ВИЗНАННЯ СВІДОЦТВЗагальні положення1. Свідоцтво пілота, видане відповідно до вимог положень Додатка 1 до Чиказької Конвенції іншою країною, може бути визнано уповноваженим органом. Пілот має подати заявку до уповноваженого органу, якщо він проживає або зареєстрований на території Україні.Пілот, який не проживає на території України, має звернутися до уповноваженого органу України, якщо експлуатант, у якого він працює або має намір працювати, зареєстрований як суб’єкт господарювання на території України, або ПС, на якому він літає або має намір літати занесений до державного реєстру цивільних повітряних суден України.2. Строк визнання свідоцтва не перевищує одного року за умови, що свідоцтво є чинним.Цей строк може бути продовжено лише один раз уповноваженим органом, який визнав свідоцтво, якщо протягом строку визнання пілот почав проходження підготовки або проходить підготовку для отримання свідоцтва згідно з Part-FCL. Таке продовження охоплює час, необхідний для отримання свідоцтва згідно з цими Авіаційними правилами.Власники свідоцтв прийнятих уповноваженим органом, використовують свої права відповідно до вимог, зазначених у Part-FCL.Свідоцтва пілотів для комерційних повітряних перевезень та іншої комерційної діяльності3. Власники свідоцтв пілотів для здійснення комерційних повітряних перевезень та іншої комерційної діяльності виконують такі вимоги:(а) виконати у формі перевірки навичок вимоги Part-FCL для продовження дії рейтингу про тип/клас відповідно до прав наявного свідоцтва;(b) продемонструвати, що він отримав необхідні знання відповідних розділів експлуатаційних вимог частин Part-FCL;(c) продемонструвати, що він отримав необхідні мовні навички відповідно до FCL.055;(d) мати чинний медичний сертифікат 1-го класу відповідно до Part-MED;(e) для пілотів літаків - відповідати вимогам щодо нальоту, встановленим у нижченаведеній таблиці:Чинне свідоцтвоЗагальний налітПрава1234ATPL(A)> 1 500 годин як PIC на багатопілотних ПСКомерційний повітряний транспорт на багатопілотних ПС як PIC(a)ATPL(A) або CPL(A)/IR (*)> 1 500 годин як PIC або другий пілот на багатопілотних ПС відповідно експлуатаційних вимогКомерційний повітряний транспорт на багатопілотних літаках як другий пілот(b)CPL(A)/IR> 1 000 годин як PIC на комерційному повітряному транспорті після отримання IRКомерційний повітряний транспорт на однопілотних ПС як PIC(c)CPL(A)/IR> 1 000 годин як PIC або як другий пілот в однопілотних літаках відповідно до експлуатаційних вимогКомерційний повітряний транспорт на однопілотних літаках як другий пілот відповідно до експлуатаційних вимог(d)ATPL(A), CPL(A)/IR, CPL(A)> 700 годин на ПС, за винятком TMGs, включаючи 200 годин роботи, і 50 годин виконання цих функцій протягом останніх 12 місяцівПовноваження дійсні на літаках, які не виконують операції комерційного повітряного транспорту(e)CPL(A)> 1 500 годин як PIC на комерційному повітряному транспорті, включаючи 500 годин роботи на гідропланахКомерційний повітряний транспорт на однопілотних ПС як PIC(f)__________*Власники свідоцтва CPL(A)/IR для багатопілотних літаків d в зобов’язані підтвердити рівень володіння англійською мовою за шкалою ІСАО ATPL (A).(f) для пілотів вертольотів - відповідати вимогам щодо нальоту, встановленим у нижченаведеній таблиці:Чинне свідоцтвоЗагальний налітПрава1234ATPL(H), чинна IR> 1000 годин як РІС на багатопілотних вертольотахКомерційні повітряні перевезення як РІС на багатопілотних вертольотах за VFR та IFR(a)ATPL(H), немає чинної IR> 1000 годин як РІС на багатопілотних вертольотахКомерційні повітряні перевезення як РІС на багатопілотних вертольотах за VFR(b)ATPL(H), чинна IR> 1000 годин як пілота на багатопілотних вертольотахКомерційні повітряні перевезення як другий пілот на багатопілотних вертольотах за VFR та IFR(c)ATPL(H), немає чинної IR> 1000 годин як пілот на багатопілотних вертольотахКомерційні повітряні перевезення як другий пілот на багатопілотних вертольотах за VFR(d)CPL(H)/IR (*)> 1000 годин як пілот на багатопілотних вертольотахКомерційні повітряні перевезення як другий пілот на багатопілотних вертольотах(e)CPL(H)/IR> 1000 годин комерційних перевезень як РІС після отримання IRКомерційні повітряні перевезення як РІС на однопілотних вертольотах(f)ATPL(H), чинна або не чинна IR, CPL(H)/IR, CPL(H)> 700 годин на гелікоптерах, окрім сертифікованих як CS-27/29 або аналогічних, у тому числі 200 годин виконання функцій, для яких заявник бажає отримати права, та 50 годин виконання таких функцій протягом попередніх 12 місяцівПраво на здійснення польотів на вертольотах, окрім комерційних повітряних перевезень(g)__________*Власники свідоцтва CPL(H)/IR для багатопілотних вертольотів зобов’язані підтвердити рівень володіння англійською мовою за шкалою ATPL (H) ІКАО.Свідоцтва пілотів для некомерційної діяльності з чинним рейтингом IR4. Якщо пілот, який є власником свідоцтва РPL, CPL або ATPL з чинним рейтингом IR, бажає використовувати лише права приватного пілота, він виконує такі вимоги:(a) проходить перевірку навичок для підтвердження рейтингу про тип/клас відповідно до прав наявного свідоцтва згідно з Доповненнями 7 та 9 до Part-FCL;(b) підтверджує знання Повітряного права, Аеронавігаційних погодних кодів, Льотного планування та характеристик (IR) та Принципів взаємодії "людина-оператор";(c) підтверджує, що він отримав мовні навички відповідно до FCL.055;(d) має чинний медичний сертифікат щонайменше 2-го класу, виданий згідно з Додатком 1 до Чиказької Конвенції;(e) має мінімальний досвід нальоту 100 годин за приладами як РІС на відповідній категорії ПС.Свідоцтва пілотів для некомерційної діяльності без рейтингу IR5. Якщо пілот, який є власником РPL, CPL або ATPL без рейтингу IR, бажає використовувати лише права приватного пілота, він виконує такі вимоги:(a) підтверджує знання Повітряного права та Принципів взаємодії "людина-оператор";(b) проходить перевірку навичок для PPL згідно з Part-FCL;(c) виконує відповідні вимоги Part-FCL для отримання рейтингу про тип/клас відповідно до прав наявного свідоцтва;(d) має чинний медичний сертифікат щонайменше 2-го класу, виданий згідно з Додатком 1 до Чиказької Конвенції;(e) підтверджує володіння мовою згідно з FCL.055;(f) має щонайменше 100 годин нальоту як пілот ПС відповідної категорії, після отримання відповідного свідоцтва.Визнання свідоцтв пілотів для виконання спеціальних завдань обмеженої тривалості6. Незважаючи на положення цього додатка, для виконання польотів, що здійснюються виробником ПС, уповноважений орган може визнати свідоцтво, видане іншою країною згідно з Додатком 1 до Чиказької Конвенції, на строк не більше ніж 12 місяців для виконання спеціальних завдань обмеженої тривалості, таких як навчальні польоти для введення в експлуатацію, демонстраційні польоти, перегінні або випробувальні польоти, за умови, що заявник відповідає таким вимогам:(a) має відповідне свідоцтво, медичний сертифікат та необхідні рейтинги та кваліфікації, отримані згідно з Додатком 1 до Чиказької Конвенції;(b) працює безпосередньо або опосередковано на виробника ПС.У такому випадку, права власника обмежуються проведенням льотної підготовки та випробувань для першого отримання рейтингів про тип, наглядом за першими лінійними польотами пілотів експлуатанта, польотами з метою доставки або перегону, першими лінійними польотами ПС, демонстраційними або випробувальними польотами.B. КОНВЕРСІЯ СВІДОЦТВ1. Свідоцтва PPL/BPL/SPL, CPL або ATPL, видані відповідно до вимог положень Додатка 1 до Чиказької Конвенції іншою країною, можуть бути конвертовані уповноваженим органом у свідоцтва відповідно до цих Авіаційних правил в в свідоцтва PPL/BPL/SPL з рейтингом класу/типу.Пілот звертається до уповноваженого органу держави, у якій він проживає або зареєстрований.2. Пілот виконує такі мінімальні вимоги для відповідної категорії ПС:(a) складає письмовий іспит з Повітряного права та Принципів взаємодії "людина-оператор";(b) проходить перевірку навичок для отримання свідоцтва PPL/BPL/SPL відповідно до вимог Part-FCL;(c) виконує вимоги для отримання рейтингу про клас/тип відповідно до Підчастини Н;(d) має чинний медичний сертифікат щонайменше 2-го класу, виданий згідно з Part-Med;(e) підтверджує рівень володіння мовою згідно з FCL.055;(f) має щонайменше 100 годин нальоту як пілот, після отримання відповідного свідоцтва.С. ПЕРЕНЕСЕННЯ РЕЙТИНГІВ ПРО КЛАС ТА ТИП1. Чинні рейтинги про клас/тип, що містяться у свідоцтві, виданому іншою країною, можуть бути перенесені до свідоцтв згідно з цими Авіаційними правилами за умови, що заявник:(a) відповідає вимогам щодо нальоту та попереднім умовам надання відповідного рейтингу про тип/клас згідно з вимогами Part-FCL;(b) проходить відповідну перевірку навичок для отримання рейтингу про клас/тип згідно з вимогами Part-FCL;(c) здійснює польоти на цей час;(d) має не менше ніж:(i) для рейтингів про клас для літаків - 100 годин нальоту як пілот на літаках такого класу;(ii) для рейтингів про тип для літаків - 500 годин нальоту як пілот на літаках такого типу;(iii) для одномоторних вертольотів з максимальною сертифікованою злітною вагою до 3175 кг - 100 годин нальоту як пілот на вертольотах такого типу;(iv) для всіх інших вертольотів - 350 годин нальоту як пілот на вертольотах відповідного класу.Директор департаменту льотної експлуатаціїО.І. ЛіснякДодаток IVдо Авіаційних правил України"Технічні вимоги та адміністративніпроцедури для льотних екіпажівцивільної авіації"(пункт 1 розділу І)ДОДАТОК IV (ANNEX IV) МЕДИЧНА СЕРТИФІКАЦІЯ АВІАЦІЙНОГО ПЕРСОНАЛУ, АВІАЦІЙНИХ МЕДИЧНИХ ЦЕНТРІВ (AеMC), АВІАЦІЙНИХ МЕДИЧНИХ ЕКСПЕРТІВ (АМЕ), ЛІКАРІВ ЗАГАЛЬНОЇ ПРАКТИКИ - СІМЕЙНИХ ЛІКАРІВ (GMP) ТА ЛІКАРІВ З АВІАЦІЙНОЇ МЕДИЦИНИ (OHMP) ЧАСТИНА MED - PART MEDПІДЧАСТИНА А (SUBPART A) ЗАГАЛЬНІ ВИМОГИ... дивитись законодавчий акт

= завантажити законодавчий акт, актуальний на поточний час =
<< | >>
РОЗДІЛ 3 ДОДАТКОВІ ВИМОГИ ДО АТО, ЯКІ ПРОВОДЯТЬ СПЕЦІАЛЬНІ ТИПИ ПІДГОТОВКИ

Державіаслужба України:

 1. НАКАЗ від 10.02.2022 № 226 "Про врахування висловлених органом державної реєстрації зауважень до наказу Державної авіаційної служби України від 09 грудня 2021 року № 1920". Державіаслужба України. 2022 рікк
 2. НАКАЗ від 08.06.2022 № 528 "Про внесення змін до деяких наказів Державної авіаційної служби України". Державіаслужба України. 2022 рікк
 3. НАКАЗ від 16.06.2022 № 549 "Про внесення змін до наказу Державної авіаційної служби України від 20 липня 2017 року № 565". Державіаслужба України. 2022 рікк
 4. НАКАЗ від 07.11.2022 № 909 "Про врахування висловлених органом державної реєстрації зауважень до наказу Державної авіаційної служби України від 18 жовтня 2022 року № 869". Державіаслужба України. 2022 рікк
 5. НАКАЗ від 18.10.2022 № 869 "Про внесення змін до деяких наказів Державної служби України з нагляду за забезпеченням безпеки авіації". Державіаслужба України. 2022 рікк
 6. НАКАЗ від 07.11.2022 № 909 "Про врахування висловлених органом державної реєстрації зауважень до наказу Державної авіаційної служби України від 18 жовтня 2022 року № 869". Державіаслужба України. 2022 рікк
 7. НАКАЗ від 18.10.2022 № 869 "Про внесення змін до деяких наказів Державної служби України з нагляду за забезпеченням безпеки авіації". Державіаслужба України. 2022 рікк
 8. НАКАЗ від 13.10.2022 № 858 "Про затвердження Змін до Авіаційних правил України «Обслуговування повітряного руху»". Державіаслужба України. 2022 рікк
 9. НАКАЗ від 08.02.2021 № 207 "Про затвердження Змін до Авіаційних правил України «Порядок надання і анулювання прав на експлуатацію повітряних ліній»". Державіаслужба України. 2021 рікк
 10. НАКАЗ від 01.04.2021 № 536 "Про затвердження Авіаційних правил України «Правила сертифікації цивільних аеродромів України»". Державіаслужба України. 2021 рікк
 11. НАКАЗ від 23.04.2021 № 645 "Про затвердження Авіаційних правил України «Технічні вимоги та адміністративні процедури для сертифікації та експлуатації наземних засобів зв’язку, навігації та спостереження в цивільній авіації України»". Державіаслужба України. 2021 рікк
 12. НАКАЗ від 25.05.2021 № 826 "Про затвердження Змін до деяких наказів Державної авіаційної служби України". Державіаслужба України. 2021 рікк
 13. до. Державіаслужба України. 2021 рікк
 14. НАКАЗ від 30.04.2021 № 700 "Про затвердження Авіаційних правил України «Вимоги до провайдерів аеронавігаційного обслуговування, провайдерів послуг дизайну процедур польотів, провайдерів аеронавігаційних даних та до системи сертифікації та нагляду за ними» та Змін до Авіаційних правил України «Порядок сповіщення про події в галузі цивільної авіації, розгляду отриманої інформації, її аналізу та вжиття відповідних заходів»". Державіаслужба України. 2021 рікк
 15. НАКАЗ від 05.08.2021 № 1226 "Про затвердження Змін до Авіаційних правил України «Метеорологічне обслуговування цивільної авіації»". Державіаслужба України. 2021 рікк
 16. НАКАЗ від 22.09.2021 № 1480 "Про затвердження Авіаційних правил України «Вимоги до цивільних аеродромів України щодо забезпечення обслуговування повітряного руху»". Державіаслужба України. 2021 рікк
 17. НАКАЗ від 01.10.2021 № 1543 "Про затвердження Змін до деяких Авіаційних правил України". Державіаслужба України. 2021 рікк
 18. НАКАЗ від 20.09.2021 № 1460 "Про затвердження Авіаційних правил України «Правила та порядок аеронавігаційного обслуговування. Управління аеронавігаційною інформацією»". Державіаслужба України. 2021 рікк
 19. НАКАЗ від 19.11.2021 № 1796 "Про внесення змін до наказу Державної авіаційної служби України від 20 липня 2017 року № 565". Державіаслужба України. 2021 рікк
 20. до. Державіаслужба України. 2021 рікк
- Антимонопольний комітет - Верховний Суд України - Вищий адміністративний суд України - Вищий господарський суд - Вищий спеціалізований суд - Генеральна прокуратура України - ДА електронного урядування - Державіаслужба України - Державні утворення на території України (1917-1920) - Держатомрегулювання - Держаудитслужба України - Держкомтелерадіо України - Держкордонслужба України - Держнаглядохоронпраці України - Держспецзв’язок - Держспоживстандарт України - Держстат України - Держфінпослуг України - ДКА України - Закони України - Законодавство Української РСР - Кабінет Міністрів України - Кодекси України - Конституційний Суд України - МВС України - МЗС України - Міжнародні документи, ратифіковані Верховною Радою України - Міжнародні угоди України - Мін'юст України - Мінагрополітики України - Мінекономрозвитку України - Міненерговугілля України - Мінінфраструктури України - Мінкультури України - Мінмолодьспорт України - Міноборони України - Мінприроди України - Мінрегіон України - Мінсоцполітики України - Мінфін України - МІП - МНС України - МОЗ України - МОН України - МТОТ - Нацдержслужба України - Національне агентство з питань запобігання корупції - Національне антикорупційне бюро України - Національний банк України - Нацком.енергетики - Нацкомфінпослуг - Нацрада телерадіомовлення - НКРЗІ - НКЦПФР - Основний Закон України - Пенсійний фонд України - Постанови Верховної Ради України - Президент України - РНБО України - Розпорядження Голови ВР України - Розпорядження Кабінета Міністрів України - Служба безпеки України - Служба зовнішньої розвідки - Укрдержархів - Управління державної охорони - Фонд гарант.вкладів фізич.осіб - Фонд державного майна - Фонд соцстраху по безробіттю - Фундаментальне законодавство України - Центрвиборчком України -