<<
>>

НАКАЗ від 20.09.2021 № 1460 "Про затвердження Авіаційних правил України «Правила та порядок аеронавігаційного обслуговування. Управління аеронавігаційною інформацією»". Державіаслужба України. 2021

Документ актуальний на 06.01.2022
завантажити документ, актуальний на поточний час

ДЕРЖАВНА АВІАЦІЙНА СЛУЖБА УКРАЇНИ

НАКАЗ

20.09.2021  № 1460

Зареєстровано в Міністерстві

юстиції України

16 листопада 2021 р.

за № 1503/37125

Про затвердження Авіаційних правил України «Правила та порядок аеронавігаційного обслуговування. Управління аеронавігаційною інформацією»

Відповідно до частин першої, третьої, п’ятої статті 11 Повітряного кодексу України, з метою приведення нормативно-правових актів у відповідність до законів України, стандартів і рекомендованої практики Міжнародної організації цивільної авіації та вимог Європейської організації з безпеки аеронавігації НАКАЗУЮ:

1. Затвердити Авіаційні правила України «Правила та порядок аеронавігаційного обслуговування. Управління аеронавігаційною інформацією», що додаються.

2. Управлінню аеронавігації (Сімак В.М.) в установленому законодавством порядку забезпечити:

подання цього наказу на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України;

оприлюднення цього наказу на офіційному сайті.

3. Визнати таким, що втратив чинність:

наказ Міністерства транспорту України від 28 травня 2004 року № 443 «Про затвердження Порядку розповсюдження аеронавігаційної інформації щодо стану робочих площ цивільних аеродромів України», зареєстрований в Міністерстві юстиції України 11 червня 2004 року за № 723/9322.

4. Цей наказ набирає чинності з 01 грудня 2021 року, але не раніше дня його офіційного опублікування, крім розділу VII Авіаційних правил, який набирає чинності з 01 грудня 2025 року.

Голова Державіаслужби

О.

Більчук

ПОГОДЖЕНО:

Міністр інфраструктури України

Міністр оборони України

Голова Державної регуляторної

служби України

Т.в.о. Голови Державної служби

спеціального зв’язку та захисту

інформації України

Перший заступник

Міністра цифрової трансформації України

О. Кубраков

А. Таран

О. Кучер

Д. Маковський

О. Вискуб


ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Державної

авіаційної служби України

20 вересня 2021 року № 1460

Зареєстровано в Міністерстві

юстиції України

16 листопада 2021 р.

за № 1503/37125

АВІАЦІЙНІ ПРАВИЛА УКРАЇНИ

«Правила та порядок аеронавігаційного обслуговування. Управління аеронавігаційною інформацією»

I. Загальні положення

1. Ці Авіаційні правила регулюють питання встановлення процедур у сфері обслуговування та управління аеронавігаційною інформацією.

2. Ці Авіаційні правила розроблені з метою визначення обсягів надання єдиних послуг в сфері аеронавігаційного обслуговування у системі управління аеронавігаційною інформацією, а також закладають основи технічних вимог до управління аеронавігаційною інформацією.

3. Дія цих Авіаційних правил поширюється на суб’єктів авіаційної діяльності, які задіяні у процесі підготовки до управління аеронавігаційною інформацією та суб’єктів державної авіації (в частині, що їх стосується).

4. У цих Авіаційних правилах терміни вживаються в таких значеннях:

аеронавігаційне фіксоване обслуговування (aeronautical fixed service) - телекомунікаційне обслуговування між певними фіксованими пунктами, призначене переважно для забезпечення безпеки аеронавігації, а також регулярності, ефективності та економічності повітряних сполучень;

аеронавігаційна інформація (aeronautical information) - інформація, отримана в результаті добірки, аналізу й форматування аеронавігаційних даних;

аеронавігаційні дані (aeronautical data) - викладення аеронавігаційних фактичних даних, концепції або інструкції в формалізованому порядку, придатному для зв’язку, інтерпретації або обробки;

взаємозв’язок елементів (feature relationship) - зв’язок між елементами одного типу та елементами такого ж або іншого типу;

висота відносно еліпсоїда / геодезична висота (ellipsoid height / geodetic height) - висота відносно поверхні базового еліпсоїда, виміряна уздовж нормалі до еліпсоїда, проведеної через розглянуту точку;

відносна висота (height) - відстань по вертикалі, що вимірюється, від указаного вихідного рівня до рівня, точки або об’єкта, прийнятого за точку;

дія елемента (feature operation) - дія, яка може виконуватись кожним екземпляром елемента певного типу;

довірчий рівень (confidence level) - ймовірність того, що дійсне значення параметра знаходиться в межах визначеного інтервалу навколо його оціночного значення;

електронний збірник аеронавігаційної інформації - збірник аеронавігаційної інформації в електронному форматі, який дозволяє друкувати інформацію на папері, відображати її на екрані користувача повітряного простору та здійснювати обмін цифровими даними;

забезпечення якості - складова частина управління якістю, зосереджена на створенні впевненості у тому, що вимоги до якості будуть виконані;

застосовуваність - управління та обробка даних для підтримки вимог користувача;

зона маневрування (manoeuvring area) - частина аеродрому, крім перонів, призначена для зльоту, посадки та руління повітряних суден;

інтервал між постами - кутова бо лінійна відстань між двома сусідніми висотними відмітками;

календар - система дискретного відліку часу, що забезпечує основу визначення моменту часу з роздільною здатністю в один день;

картографічна база даних аеродрому (aerodrome mapping database) - збір картографічних даних аеродрому, систематизованих і наданих у вигляді сукупності структурованих даних;

картографічні дані аеродрому (aerodrome mapping data) - дані, що збираються з метою складання аеродромної картографічної інформації;

класифікаційний параметр покриття (PCR) - число яке виражає несучу спроможність покриття;

маршрут звичайної навігації - маршрут ОПР, встановлений з прив’язкою до наземних навігаційних засобів;

маршрут зональної навігації - маршрут ОПР, встановлений для використання повітряними суднами, які застосовують зональну навігацію;

обслуговування повітряного руху з використанням систем спостереження - термін, який використовується для позначення обслуговування, що забезпечується безпосередньо за допомогою системи спостереження обслуговування повітряного руху;

офіс міжнародних NOTAM (international NOTAM office) - структурний підрозділ служби аеронавігаційної інформації, функцією якого є міжнародний обмін повідомленнями для пілотів;

покрив (canopy) - порожня Земля, доповнена висотою рослинності;

порожня Земля (bare Earth) - поверхня Землі, включаючи скупчення води, вічного льоду і снігу та виключаючи рослинність і штучні споруди;

провайдер аеронавігаційного обслуговування - суб’єкт авіаційної діяльності, який надає послуги з елементів (напрямів) аеронавігаційного обслуговування повітряних суден;

простежуваність (traceability) - можливість простежити історію, застосування або місце розташування того, що розглядається.

При розгляді продукції простежуваність може відноситися до:

походження матеріалів або комплектуючих;

історії обробки;

розподілу і місце розташування продукції після поставки;

система управління якістю - сукупність взаємопов’язаних/взаємодіючих елементів в системі управління якістю для спрямування та контролю діяльності організації щодо якості;

стандарт ІСАО - вимоги до фізичних і технічних характеристик, персоналу

або правил, конфігурації, матеріальної частини, однакове застосування яких визнається необхідним для забезпечення безпеки, регулярності та ефективності міжнародної аеронавігації;

термінова інформація - інформація щодо введення в терміновому порядку важливих з експлуатаційної точки зору постійних або тимчасових змін в інформації;

управління аеронавігаційною інформацією (аeronautical information management) - динамічне, комплексне управління аеронавігаційною інформацією шляхом надання цифрових даних гарантованої якості й обміну ними у співпраці з усіма сторонами;

хешування - перетворення масиву вхідних даних довільної довжини в (вихідний) бітовий рядок фіксованої довжини, що виконується певним алгоритмом.

Інші терміни, що використовуються в цих Авіаційних правилах, вживаються у значеннях, наведених у Повітряному кодексі України, Положенні про використання повітряного простору України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 06 грудня 2017 року № 954, Авіаційних правилах України «Обслуговування аеронавігаційною інформацією», затверджених наказом Державної авіаційної служби України від 13 травня 2019 року № 582, зареєстрованих в Міністерстві юстиції України 09 липня 2019 року за № 760/33731 (у редакції наказу Державної авіаційної служби України від 26 жовтня 2020 року № 1681), інших нормативно-правових актах у галузі цивільної авіації та сфері використання повітряного простору.

5. У цих Авіаційних правилах використовуються такі скорочення:

АНО - аеронавігаційне обслуговування;

АНД - аеронавігаційні дані;

АНІ - аеронавігаційна інформація;

ЗПМ - злітно-посадковий майданчик;

КАД - каталог аеронавігаційних даних;

ОПР - обслуговування повітряного руху;

ОрПР - організація повітряного руху;

ППО - протиповітряна оборона;

ППП - правила польотів за приладами;

ПВП - правила візуальних польотів;

ПС - повітряне судно;

САІ - служба аеронавігаційної інформації Украероруху;

Украерорух - Державне підприємство обслуговування повітряного руху України;

Украероцентр - Український центр планування використання повітряного простору України та регулювання повітряного руху;

AD - аеродром;

AFS (Aeronautical Fixed Service) - авіаційне фіксоване обслуговування;

AIC (Aeronautical information circular) - циркуляр АНІ;

AIS (Aeronautical information services) - обслуговування АНІ;

АІМ (Aeronautical information management) - управління АНІ;

AIP (Aeronautical information publication) - збірник АНІ;

AIRAC (Aeronautical information regulation and control) - регламентація та контроль АНІ, яка означає систему, призначену для завчасного повідомлення про обставини, що викликають необхідність внесення значних змін в експлуатаційну практику;

ALT (Altitude) - абсолютна висота;

AMD (aerodrome mapping data) - масив картографічних даних;

AMDВ (Aerodrome mapping database) - картографічна база даних AD;

AMDТ (AIP Amendment) - поправка до АІР;

APN (аpron) - перон;

ARO (Air traffic services reporting office) - пункт збору донесень щодо ОПР;

ARP (Aerodrome reference point) - умовна точка, яка визначає географічне розташування аеродрому;

ASHTAM - NOTAM спеціальної серії, що містить представлену в особливому форматі інформацію про зміни вулканічної діяльності, вулканічне виверження та/або надходження вулканічного попелу, що має важливе значення для виконання польотів повітряних суден;

ASDA (Accelerate-stop distance available) - наявна дистанція перерваного зльоту;

ATFM (Аir traffic flow management) - організація потоків повітряного руху;

ATS (Air traffic services) - обслуговування повітряного руху;

CNS (Communications, navigation and surveillance) - зв’язок, навігація, спостереження;

СТА (Control area) - диспетчерський район;

СТR (Control zone) - диспетчерська зона;

DIGITAL DATA - цифрові дані;

eАІР - електронний АІР;

ELEV (Elevation) - перевищення;

ENR (En route) - на маршруті польоту;

FATO (Final approach and take-off area) - зона кінцевого етапу заходження на посадку та зона зльоту;

FIR (Flight information region) - район польотної інформації;

GEN (General) - загальні відомості;

ІСАО - Міжнародна організація цивільної авіації;

ISO - міжнародна організація зі стандартизації;

LDA (Landing distance available) - наявна посадкова дистанція;

МЕА (Minimum en-route altitude) - мінімальна абсолютна висота польоту за маршрутом;

МЕТ - метеорологічне обслуговування;

МОСА (Minimum obstacle clearance altitude) - мінімальна абсолютна висота прольоту перешкод;

MSАW (Minimum safe altitude warning) - попередження про мінімальну безпечну абсолютну висоту;

MSL (Mean sea level) - середній рівень моря;

NIL (None) - повідомлення/дані відсутні;

NOTAM (Notice to аirmen) - повідомлення, що розсилається засобами електрозв’язку і містить інформацію про введення в дію, стан або зміну будь- якого аеронавігаційного обладнання, обслуговування і правил, або інформацію про небезпеку, своєчасне попередження про які має важливе значення для персоналу, пов’язаного з виконанням польотів;

NOTAMС - NOTAM, що скасовує дію іншого NOTAM;

NOTAMN - NOTAM, що містить нову інформацію;

NOTAMR - NOTAM, що замінює попередній NOTAM;

NOTAM EST (Estimate) - NOTAM з невизначеним продовженням часу дій;

NOTAM PERM (Permanent) - NOTAM з інформацією постійного характеру;

OCA/OCH - абсолютна/відносна висота прольоту перешкод;

РІВ (Pre-flight information bulletin) - бюлетень передпольотної інформації;

QMS (quality management system) - система управління якістю;

RWY (Runway) - злітно-посадкова смуга;

SNOWTAM - NОТАМ спеціальної серії, що передається в стандартному форматі, який включає донесення про стан поверхні RWY, який повідомляє про існування або припинення небезпечних умов, викликаних наявністю снігу, льоду, сльоти, інію, стоячої води або води, що утворилася в результаті танення снігу, сльоти, льоду або інію на робочій площі AD;

SUP (AIP Supplement) - доповнення до АІР;

TORA (Take-off run available) - наявна дистанція розбігу;

TODA (Take-off distance available) - наявна дистанція зльоту;

TLOF (Touchdown and lift-off area) - зона приземлення та відриву ПС;

TMA (Terminal control area) - термінальний диспетчерський район;

TRIGGER NOTAM - NOTAM, який містить стислу інформацію про зміст,

номер і дату набрання чинності поправки чи SUP, що публікуються відповідно до процедур AIRAC;

TWY (Taxiway) - руліжна доріжка;

UTC (Coordinated Universal Time) - всесвітній координований час;

UIR (Upper flight information region) - верхній район польотної інформації;

VAR (Magnetic variation) - магнітне схилення;

WGS-84 (World Geodetic System) - Світова геодезична система координат;

II. Управління аеронавігаційною інформацією

1. Вимоги до АІМ

АІМ характеризується наступними процесами: збір, обробка, контроль якості, розповсюдження АНД і АНІ.

1. Збір АНД і АНІ полягає у наступному:

1) ідентифікація укладачів даних документально оформлюється на основі обсягу зібраних АНД і АНІ;

2) ведення САІ реєстрації ідентифікованих укладачів даних;

3) кожний елемент АНД, що підлягає збору, пов’язують з ідентифікованим укладачем даних відповідно до офіційних домовленостей (угод) між укладачем та Украерорухом;

4) перелік суб’єктів АНІ та їх атрибути, що містяться у каталозі аеронавігаційних даних, форма якого наведена у додатку 1 до цих Авіаційних правил, використовується при укладанні офіційних домовленостей (угод) між укладачем та Украерорухом.

Додаток 1 до цих Авіаційних правил встановлює сферу дій даних і інформації, що складаються та зберігаються в САІ та розглядається як довідковий матеріал при укладанні і публікації АНД і АНІ;

5) в офіційних домовленостях (угодах) між укладачем та Украерорухом визначаються дійсні коди для переліку кодів атрибутів і субатрибутів АНД, що наведені у додатку 1 до цих Авіаційних правил.

2. Обробка АНД і АНІ передбачає наступне:

1) проведення верифікації та валідації зібраних АНД на предмет дотримання вимог до їх якості;

2) дії щодо верифікації можуть включати:

процеси порівняння АНД і АНІ з незалежним джерелом;

процеси, зворотного зв’язку при яких АНД і АНІ порівнюються на вході і виході;

обробку за допомогою декількох незалежних і різних систем та порівняння даних на виході кожної системи, це включає виконання альтернативних розрахунків;

процеси. при яких АНД і АНІ порівнюються з запитом укладача;

3) дії щодо валідації можуть включати:

прикладні процеси проведення перевірки даних і інформації;

процеси порівняння даних і інформації на виході двох різних систем;

процеси порівняння даних і інформації на предмет відповідності правилам очікуваного діапазону, значення або іншим правилам регламенту;

4) застосування автоматизованих систем, що використовуються для обробки АНД і АНІ, повинні забезпечувати простежуваність дій, що виконуються.

3. Контроль якості АНД і АНІ передбачає, що наслідки збоїв у загальному процесі, які призводять до помилок, пом’якшуються, якщо використовувати (за необхідністю) додаткові методи гарантії якості даних, які складаються із:

1) прикладних випробувань для критичних даних (наприклад, які отримані за результатами льотних перевірок);

2) перевірки захисту, логіки, семантики, порівняльного аналізу, контролю надмірності виявлення цифрових помилок;

3) перевірки кваліфікації персоналу та технічних засобів таких, як обладнання та програмне забезпечення;

4) перевірки якості, для забезпечення відповідності із специфікаціями продуктів АНІ;

5) проведення перевірок узгодженості, якщо деякі дані дублюються у різних продуктах АНІ.

2. Контроль і забезпечення цілісності даних

1. Цілісність даних забезпечується шляхом використання криптографічних технологій (наприклад, функції хешування, кодів автентифікації повідомлень, асиметричного і симетричного шифрування і удосконалених електронних підписів або електронних печаток).

2. Використання технічних засобів для виявлення помилок у даних базуються на застосуванні системних циклічних кодів. Засоби для застосування системних циклічних кодів включають використання функцій хешування і перевірки з використанням циклічного надлишкового коду.

3. Цілісність даних може розглядатися як ступінь впевненості у тому, що розглянутий будь-який елемент даних, вилучений з системи зберігання інформації, жодним чином не спотворений і не змінений з моменту первинного введення даних або останнього санкціонованого внесення поправки.

4. Цілісність даних повинна підтримуватися протягом всього процесу оперування з даними від моменту визначення даних до їх використання. У САІ цілісність даних визначається як така, що зберігається від моменту отримання даних САІ до їх передачі наступним імовірним користувачам.

5. Цілісність виражається ступенем ймовірності того, що елемент даних, вилучений з системи зберігання інформації без ознак його спотворення, не збігається з тією величиною, яку він повинен представляти.

6. Втрата цілісності необов’язково означає втрату точності. Однак це означає неможливість доказу точності даних без подальшої їх перевірки, починаючи з того етапу процесу обробки, де їх цілісність може бути підтверджена.

7. Вимоги до цілісності даних не є абсолютними.

8. Ризик, пов’язаний з точкою, яка має похибки в координатах, залежить від мети використовування даних місця розташування цієї точки. (наприклад, рівень цілісності даних про точку порога, що використовується при посадці, повинен бути вище, ніж у точки, що використовується для аеронавігаційного наведення на маршруті). Більш низький рівень точності необов’язково передбачає зниження вимог до цілісності.

9. Класифікація цілісності АНД заснована на потенційному ризику використання викривлених даних.

10. Підготовка до АІМ характеризується взаємопов’язаними між собою діями щодо збору, постачання, передачі даних з наступним управлінням даними, публікацією та передачі даних користувачам повітряного простору, які залучені до АІМ.

11. Послідовність підготовки до АІМ у вигляді ланцюга даних аеронавігаційної інформації наведена у додатку 2 до цих Авіаційних правил.

12. Для управління ланцюгом даних АНІ використовуються офіційні домовленості (угоди) про якість даних між виробником даних і укладачем даних, між укладачем даних і Украерорухом, між Украерорухом і наступним імовірним користувачем.

III. Управління якістю

1. Загальними вимогами до QMS є:

1) розробка керівництва з питань якості, яке включає положення про сфери застосування системи управління якістю відносно АІМ;

2) ідентифікація процесів, що необхідні до QMS;

3) визначення послідовності і взаємозв’язків цих процесів;

4) визначення критеріїв та методів, які потрібні для забезпечення ефективного здійснення і контролю цих процесів;

5) забезпечення наявності інформації, яка необхідна для підтримки здійснення і контролю цих процесів;

6) вимірювання, контролювання та аналізування цих процесів і виконання дій, що необхідні для досягнення запланованих результатів і подальшого вдосконалення QMS;

7) ведення відповідної реєстрації, яка необхідна для підтвердження відповідності процесів і результуючих продуктів АНІ встановленим вимогам.

2. В рамках QMS визначається і впроваджується система зворотного зв’язку з користувачем.

IV. Вимоги до аеронавігаційних даних

1. Вимоги до складання АНД

1. Збір та передача даних до САІ здійснюється згідно з вимогами до точності і класифікації цілісності даних.

2. Класифікація позиційних даних:

1) знімальні точки (позиції навігаційних засобів, пороги RWY тощо);

2) розрахункові точки (математичні розрахунки на основі відомих точок зйомки, точок в просторі, контрольних точок тощо);

3) оголошені точки (точки на межі FIR тощо).

3. Географічні координати із зазначенням широти та довготи визначаються і надаються до САІ в одиницях WGS-84.

4. Вказуються географічні координати, перетворені в координати WGS-84 математичними методами, та точність польової зйомки яких не відповідає вимогам, що наведені у додатку 1 до цих Авіаційних правил.

5. У доповнення до значень перевищення відносно MSL конкретних зйомочних наземних позицій для цих же позицій публікується інформація про хвилю геоїду (відносно поверхні еліпсоїду WGS-84).

2. Вимоги до метаданих

Мінімальний набір метаданих, що включає кожний масив даних має:

найменування виробника даних, що виконує будь-які дії щодо складання, передачі або обробки та оновлення даних;

опис виконаних дій;

дату і час виконання дій.

V. Продукти і послуги в сфері АНІ

1. Загальні положення

1. АНД надаються відповідно до вимог до роздільної здатності даних.

2. Зазначаються географічні координати, точність яких не відповідає вимогам, визначеним у додатку 1 до цих Авіаційних правил.

3. Надання географічних координат, точність яких не відповідає вимогам міжнародних документів, може визначатися як примітка або шляхом прямого надання фактичного значення точності.

2. Стандартизований формат надання аеронавігаційної інформації

1. АІР:

1) зміст:

АІР містить викладену в скороченому вигляді останню інформацію по розділах, які вказані в змісті збірника аеронавігаційної інформації (АІР), що наведені у додатку 3 до цих Авіаційних правил, що дозволяє знаходити інформацію за допомогою конкретних заголовків та здійснювати її зберігання/пошук автоматизованими засобами обробки.

Якщо будь-які засоби або види обслуговування не забезпечуються, або відсутня інформація для публікації однієї із категорій, що наведені у додатку 3 до цих Авіаційних правил, вказується «NIL» або «Not AVBL»;

у разі надання масиву даних АІР як зазначено у пункті 4 глави 3 цього розділу, за умови надання посилань на наявність масиву даних, допускається залишати незаповненими наступні розділи АІР:

GEN2.5 Перелік засобів радіонавігації;

ENR2.1 Район польотної інформації, верхній район польотної інформації, термінальний диспетчерський район, диспетчерський район;

ENR 3.1 Маршрути звичайної навігації;

ENR 3.2 Маршрути зональної навігації;

ENR 3.3 Інші маршрути;

ENR 3.4 Очікування на маршруті;

ENR 4.1 Радіонавігаційні засоби на маршруті;

ENR 4.4 Позначення кодових назв для основних точок;

ENR 4.5 Наземні аеронавігаційні вогні - на маршруті;

ENR 5.1 Заборонені зони, зони обмеження польотів, небезпечні зони;

ENR 5.2 Військові навчальні і тренувальні зони та зона ідентифікації протиповітряної оборони (ADIZ);

ENR 5.3.1 Інші види діяльності, що становлять небезпеку;

ENR 5.3.2 Інші потенційні небезпеки;

ENR 5.5 Авіаційні спортивні й розважальні види діяльності;

хххAD 2.16 Повітряний простір ATS;

хххAD 2.19 Радіонавігаційні засоби і засоби посадки;

хххAD 3.16 Повітряний простір ATS;

хххAD 3.18 Радіонавігаційні засоби та засоби посадки;

у разі надання масиву даних про перешкоди, перелічені далі розділи АІР можна залишати незаповненими, за умови надання посилань на наявність масиву даних:

ENR 5.4 Аеронавігаційні перешкоди;

хххAD 2.10 Аеродромні перешкоди;

хххAD 3.10 Вертодромні перешкоди.

Зміст АІР, наведений у додатку 3 до цих Авіаційних правил;

2) загальні специфікації для АІР:

чітко вказується назва держави і найменування повноважного органу, що здійснює видання АІР. Якщо дві або декілька держав спільно видають АІР, про це чітко вказується в АІР;

АІР повинен бути окремим документом та мати зміст.

Якщо АНІ видається у двох або більше частинах (томах) в кожній із них надається посилання на те, що решта інформації знаходиться в іншій частині (томі) або частинах (томах);

АІР складається з трьох частин (GEN, ENR, AD), розділів і підрозділів, за виключенням випадків, коли АІР або окремі його частини призначені для спрощення оперативного використання в польоті, в цьому випадку встановлення точного формату і структури АІР призупиняється державою за умови наявності в АІР відповідного змісту;

дата містить число, місяць (назва), рік і є датою опублікування або датою набрання чинності (за системою AIRAC) інформації;

схеми, карти, діаграми використовуються як додатки або замість таблиць,

або тексту АІР;

перелік місць розтушування назв міст і населених пунктів надається великими літерами в абетковому порядку, якщо мова йде про AD/вертодроми або служби на них. Назва AD/вертодрому надається через косу лінію прописними літерами меншого розміру або строковими літерами;

назви пунктів пишуться відповідно до їх вимови українською мовою і за необхідності транслітеруються літерами базового латинського алфавіту згідно з класифікацією ISO - Basic;

при зазначенні географічних координат будь-якого місця:

спочатку вказується широта місця;

символи градусів, хвилин, секунд не використовуються;

зазначаються дві цифри у всіх випадках, якщо наводиться значення широти менше 10°;

завжди використовуються три цифри при значеннях довготи менше 100°;

літери N, S, E, W використовуються для позначення головних румбів компасу при зазначенні широти та довготи.

Для опису періодів активності роботи і функціонування конкретно зазначати відповідні день і час.

Одиниці виміру даних про розміри AD, дистанції, ELEV або ALT використовуються послідовно і відповідають положенням додатку 5 «Units of Measurement to be Used in Air and Ground Operations» до Конвенції про міжнародну цивільну авіацію (далі - Конвенція).

Збірні аркуші карт і діаграми, що включені до АІР, повинні відповідати таким вимогам:

карта-основа - в якості цієї карти використовується контурна карта району, яка складена з урахуванням існуючого матеріалу і деталей загального характеру. Координатна сітка, топографічні та інші елементи мають бути прості. Карта видається в одному кольорі. Обов’язково наводиться кордон держави;

розмір аркушу та масштаб - загальні розміри повинні бути 210 х 297 міліметрів. Якщо потрібна карта більшого розміру, її слід складати так, щоб вона відповідала цьому необхідному розміру.

Якщо це практично можливо, на всіх картах однієї серії та інших картах слід використовувати єдиний масштаб;

назва та зарамкове пояснення - назва вказується по верхньому обрізу карти і вона повинна бути короткою та простою;

колір - використовується мінімальна кількість кольорів. Якщо використовується декілька кольорів, забезпечується достатня контрастність;

символи - повинні відповідати символам, наведеним в додатку 4 «Aeronautical Charts» до Конвенції. Основними символами загального призначення для індексних карт АІР є заштриховане (•) і незаштриховане (ο) коло. За виключенням випадків, коли символи, що використовуються, не потребують пояснень, на карті слід давати легенду. При позначенні елементів, для яких не передбачено символ ІСАО, обирається будь-який відповідний символ за умови, що він не суперечить будь-якому символу ІСАО;

3) специфікація АМDT:

важливі зміни експлуатаційного характеру в AIP публікуються відповідно до системи АIRАС і чітко позначаються скороченням АIRАС;

якщо встановлено регулярний інтервал часу або дати випуску АМDT, поправки публікуються в АІР у частині 1 «Загальні положення (GEN)»;

нова або переглянута інформація, що знаходиться в АІР, позначається;

для кожної АМDT надається порядковий номер послідовної нумерації;

на кожній АМDT вказується дата публікації;

згідно із системою АІRAC на кожній АМDT вказується дата набрання чинності. Якщо АМDT набирає чинності у час, відмінний від 00.00 годин UTC, він має бути вказаний у АМDT;

у разі включення до АМDT інформації з діючих SUP та/або NOTAM мають бути вказані їх порядкові номери;

на титульному аркуші АМDT вказуються питання, які вона регулює;

кожна АМDT включає контрольний перелік змін з зазначенням поточної дати кожної вкладної сторінки АІР, а також перелік виправлень до тексту;

на контрольному переліку сторінок АІР вказується номер сторінки і дата;

4) специфікація SUP:

SUP - АНІ про тимчасові зміни, яка має довгостроковий характер (три місяці або більше), та/або АНІ короткострокового характеру, що містить великий текстовий та/або графічний матеріал;

кожному SUP надається порядковий номер, який послідовно зростає протягом календарного року;

кожне SUP видається на спеціальних сторінках, що дозволяє відрізнити їх від основного матеріалу тексту АІР;

якщо SUP видається замість NOTAM, таке доповнення включає посилання на серію та номер NOTAM;

контрольний перелік діючих SUP видається кожного місяця як частина контрольного переліку NOTAM і розповсюджується в порядку, встановленому для SUP;

на кожному аркуші SUP вказується дата публікації;

згідно із системою АІRAC на кожному аркуші до SUP вказується дата набрання ним чинності.

2. АІС:

1) АІС видається, коли необхідно розповсюдити:

прогнози, що стосуються істотних змін аеронавігаційних правил, обслуговування і засобів;

прогнози, що стосуються введення нових навігаційних систем;

важливу інформацію, що отримана в результаті розслідування авіаційних подій/інцидентів, яка має відношення до безпеки польотів;

інформацію про правила, що пов’язані з захистом міжнародної цивільної авіації від актів незаконного втручання;

поради щодо медичних питань, які становлять інтерес для пілотів;

попередження пілотам, що направлені на уникнення фізичної загрози;

АНІ про вплив певних метеорологічних умов на виконання польотів;

АНІ про нові види небезпеки, що впливають на техніку пілотування ПС;

правила перевезення в повітрі предметів, до перевезення яких встановлені обмеження;

посилання на вимоги, передбачені чинним законодавством України, і змінами до нього;

порядок отримання свідоцтва члена льотного екіпажу;

інформацію про підготовку авіаційного персоналу;

інформацію про виконання або про звільнення від виконання вимог, які передбачені національним законодавством;

поради щодо застосування і технічного обслуговування конкретних типів обладнання;

інформацію про видання чи перевидання аеронавігаційних карт;

інформацію про засоби радіотехнічного забезпечення, що підлягають встановленню на ПС;

пояснювальну інформацію щодо зниження шуму;

окремі вказівки щодо льотної придатності;

зміни в серіях NOTAM чи в їх розсилці, нові видання АІР чи значні зміни їхнього змісту або обсягу формату;

попередню інформацію про план на випадок випадання снігу;

іншу інформацію аналогічного характеру;

2) план на випадок випадіння снігу, що видається відповідно до положення пункту AD 1.2.2 додатка 3 до цих Авіаційних правил, доповнюється інформацією сезонного характеру і розповсюджується заздалегідь до початку зими не менше ніж за місяць до звичайного настання зимових умов та повинен містити інформацію щодо переліку AD/вертодромів, на яких під час наступної зими очікується проведення робіт з видалення снігу, сльоти, льоду або інію з урахуванням:

систем RWY і TWY або; запланованого видалення снігу без урахування системи RWY (довжина, ширина та кількість RWY, TWY і APN або їх ділянки);

відомостей про будь-який центр, призначений для координації поточної інформації про хід робіт з видалення снігу та про стан RWY, TWY, APN;

розподілу AD/вертодромів за переліком розсилки SNOWTAM з метою уникнення зайвої розсилки NOTAM;

вказівки щодо внесення незначних змін до діючого плану на випадок випадіння снігу (за необхідністю);

переліку снігоочищувального обладнання;

вказівок для кожного AD/вертодрому про визначення мінімальної критичної висоти замету і яка підлягає повідомленню;

3) уповноважений орган з питань цивільної авіації обирає АІС, що підлягає міжнародній розсилці;

4) АІС розповсюджується аналогічно розповсюдженню АІР;

5) кожному AIC присвоюється порядковий номер, номери послідовно зростають протягом календарного року;

6) інформація, що наводиться в AIC, майже не піддається змінам і залишається дійсною протягом тривалого часу;

7) при випуску більше однієї серії АІС кожна серія окремо позначається літерою (А2/02, В4/02);

8) контрольний перелік діючих АІС видається щонайменше один раз на рік і розповсюджується аналогічно АІС;

9) контрольний перелік АІС, призначений для міжнародної розсилки, додається до контрольного переліку NOTAM;

10) інформація або будь-яка її частина може включатися до АІР за необхідністю.

3. Погодження та затвердження АМDT, SUP, АІС:

1) AMDT, SUP, АІС надаються на розгляд та погодження за встановленими формами, зразок яких наведений у додатку 4 до цих Авіаційних правил разом із супровідним листом та матеріалами, які є підставою для видання AMDT, SUP, АІС.

2) ініціатор AMDT, SUP, АІС погоджує їх з підрозділами суб’єктів авіаційної діяльності (в межах їх компетенції за встановленим внутрішніми процедурами);

3) AMDT, SUP, АІС надаються ініціатором на розгляд та погодження до САІ;

4) після розгляду та погодження інформації за встановленим внутрішнім порядком, САІ надсилає AMDT, SUP, АІС до уповноваженого органу з питань цивільної авіації на затвердження;

5) у разі наявності зауважень до AMDT, SUP, АІС уповноважений орган з питань цивільної авіації направляє їх до САІ для взаємодії з ініціатором щодо їх усунення;

6) САІ взаємодіє з ініціатором AMDT, SUP, АІС щодо усунення зауважень та надає виправлені AMDT, SUP, АІС до уповноваженого органу з питань цивільної авіації;

7) при відсутності зауважень або після їх усунення AMDT, SUP, АІС затверджуються уповноваженим органом з питань цивільної авіації;

8) затверджені AMDT, SUP, АІС публікуються та розповсюджуються САІ, яка визначає їх номер та дату набрання чинності.

4. еАІР:

1) eAIP включає файли, що дають можливість друкування на папері;

2) нова або змінена інформація позначається або міткою на полях, або за допомогою механізму, який дозволяє порівнювати нову/змінену інформацію з попереднім текстом;

3) наявність eAIP необхідно забезпечити на фізичному носії, який призначається для розповсюдження (CD, DVD тощо), та/або доступ до нього в online режимі на офіційному сайті САІ через мережу Інтернет.

5. NOTAM:

1) загальні вимоги:

кожний NOTAM містить інформацію, зразок якої наведений у додатку 5 до цих Авіаційних правил, за виключенням випадків, що передбачені в абзацах третьому, четвертому та шостому цього підпункту;

текст NOTAM складається з використанням значень / однакової скороченої фразеології, запропонованих для коду NOTAM ІСАО, доповненого за рахунок скорочень ІСАО, індексів, визначень, показників, позивних, частот, цифр і відкритого тексту;

інформація про сніг, сльоту, лід, іній, стоячу воду або воду утворену внаслідок танення снігу, сльоту, льоду або інію на покритті AD/вертодрому розповсюджується за допомогою SNOWTAM та передається експлуатантом AD

до САІ в порядку, що зазначений у форматі SNOWTAM, зразок якого наведений у додатку 6 до цих Авіаційних правил. Експлуатант AD/вертодрому відповідає за точність даних, що надає за допомогою SNOWTAM до САІ;

передача інформації про важливі з експлуатаційної точки зору зміни вулканічної діяльності, вулканічне виверження та/або хмари вулканічного попелу, здійснюється за допомогою ASHTAM. Ця інформація викладається у форматі ASHTAM, зразок якого наведений у додатку 7 до цих Авіаційних правил;

при допущенні в NOTAM помилки на його заміну видається NOTAM з новим номером, який замінює NOTAM з помилкою, або NOTAM з помилкою анулюється і видається новий NOTAM;

при виданні NOTAM, що скасовує або замінює попередній NOTAM, вказується серія і номер попереднього NOTAM.

Серія, індекс місцезнаходження і зміст обох NOTAM повинні бути однаковими;

тільки один NOTAM може бути скасовано або замінено іншим NOTAM;

кожен NOTAM стосується тільки одного предмета та однієї умови, що стосується цього предмета;

кожен NOTAM складається в максимально стислій формі, зрозумілим, без посилань на інший документ;

кожен NOTAM передається як одне повідомлення електрозв’язку;

NOTAM, що містить PERM або EST, повинен мати відповідні посилання на АІР чи SUP;

покажчик розташування ІСАО, що вводиться до тексту NOTAM, повинен відповідати офіційному переліку DOC 7910 ICAO «Location indicеs». Скорочена форма таких покажчиків не використовується;

2) присвоєння номеру та серії NOTAM:

САІ присвоює кожному NOTAM серію у вигляді літери та номеру, який складається із чотирьох цифр, після яких зазначається знак дробу та дві цифри року (наприклад, С2207/18).

Номер, який складається із чотирьох цифр, послідовно зростає протягом календарного року;

для позначення серії NOTAM літери S i T не використовуються;

для NOTAM, які видаються англійською та українською мовами, встановлюються різні серії NOTAM. Зміст та географічне охоплення кожної серії NOTAM надається в АІР, частина GEN 3;

САІ контролює присвоєння серій NOTAM;

3) контрольний перелік NOTAM (Checklist):

контрольний перелік діючих NOTAM видається не рідше одного разу на місяць;

не включення NOTAM в контрольний перелік не є підставою для його скасування;

для кожної серії видається один контрольний перелік діючих NOTAM;

контрольний перелік NOTAM включає посилання на останні AMDТ та SUP, масиви даних, АІС міжнародної розсилки, а також в разі необхідності, контрольний перелік SUP до АІР;

контрольний перелік діючих NOTAM має таку ж саму розсилку як серії фактичних повідомлень до яких вони відносяться і чітко позначається, як контрольний перелік;

після контрольного переліку діючих NOTAM видається перелік чинних NOTAM (List of valid NOTAM), що містить посилання на публікації AMDТ, SUP та видання АІС.

3. Цифрові дані

1. Загальні положення:

1) для спрощення та полегшення обміну масивів DIGITAL DATA між постачальниками і користувачами даних в якості концептуальних рамок слід використовувати стандарти ISO стосовно географічної інформації;

2) опис масивів DIGITAL DATA складається у вигляді специфікацій інформаційних продуктів, на основі яких користувачі можуть оцінити ці продукти та визначити, чи відповідають вони вимогам до їх планового використання;

3) специфікація може включати огляд, сфери застосування, ідентифікацію інформаційних продуктів, зміст і структуру даних, системи посилань, якість, отримання, введення, відображення даних, доставку інформаційних продуктів, додаткову інформацію та метадані;

4) зміст та структура масиву DIGITAL DATA визначаються за допомогою схеми застосування і каталогу елементів;

5) модель АНІ, яка застосовується, має охоплювати АНД і АНІ, що підлягають обміну;

6) модель АНІ, яка застосовується, має:

використовувати уніфіковану мову моделювання (далі - UML) для опису елементів АНІ і їх атрибутів, зв’язків і типів даних;

містить обмеження щодо значень даних і правил верифікації даних;

включати положення про метадані, що наведені в пункті 2 цієї глави;

містити часову модель, що дозволяє фіксувати еволюцію атрибутів елементів АНІ протягом її життєвого циклу;

7) модель обміну АНД, яка застосовується, повинна:

використовувати загальновживаний формат кодування даних;

охоплювати всі класи, атрибути, типи даних і зв’язки моделі АНІ, що вказані у підпункті 6 цього пункту;

передбачати механізм розширення, за допомогою якого групи користувачів можуть розширити атрибути існуючих елементів і додати нові елементи без шкоди для глобальної стандартизації;

загальноприйнятий формат кодування даних використовується з метою забезпечення функціональної сумісності при обміні АНД між експлуатантами повітряного простору і організаціями, що є учасниками ланцюга обробки АНД;

загальноприйняті формати кодування даних наступні:

розширена мова розмітки (далі - XML);

географічна мова розмітки (далі - GML);

об’єктна нотація Java Script Object Notation (далі - JSON);

8) для доповнення масивів DIGITAL DATA можна використовувати графіки, карти або діаграми.

2. Метадані

Мінімальний набір метаданих має містити:

1) найменування виробника, що надав масив даних;

2) дату і час представлення масиву даних;

3) строк дій масиву даних;

4) будь-які обмеження використання масиву даних.

3. Масиви даних

Будь-який суб’єкт даних може знаходитися в декількох масивах даних:

1) масив даних АІР;

2) масиви даних про місцевість та перешкоди;

3) масиви картографічних даних AD;

4) масив даних процедур польотів за приладами.

4. Масив даних АІР:

1) сфера застосування масиву даних АІР повинна передбачати вірогідність використання його даних в цифровому форматі постачальниками послуг, органами ATS і користувачами повітряного простору, що виконують польоти за ППП/ПВП;

2) призначений для підтримання початкового етапу переходу до використання масивів DIGITAL DATA замість друкованої продукції у сфері ОрПР;

3) повинен містити такі дані:

повітряний простір в якому здійснюється ATS (тип, назва, бічні межі,

вертикальні межі, клас повітряного простору);

повітряний простір, в якому здійснюється спеціальна діяльність (тип, назва, бічні межі, вертикальні межі, обмеження, активація);

маршрут ATS та інші маршрути (ідентифікатор, правила польотів);

ділянка маршруту (навігаційна специфікація, початкова точка, кінцева точка, лінія шляху, протяжність, верхня, нижня межа, МЕА, МОСА, напрям крейсерського ешелону, потрібні навігаційні характеристики);

основні точки на маршруті (позначення, місце розташування, встановлення);

AD/вертодром (покажчик розташування ІСАО, назва, кодове позначення ІАТА, місто, яке обслуговується, сертифікація ІСАО, дата видачі сертифікату, дата закінчення строку дії сертифікації, тип управління, перевищення AD, розрахункова температура, VAR, контрольна точка AD);

RWY (позначення, номінальна довжина, номінальна ширина, тип покриття, несуча спроможність покриття);

напрям RWY (позначення, істинний пеленг, поріг, TORA, TODA, ASDA, LDA);

FATO (позначення, довжина, ширина, точка порогу);

TLOF (позначення, центральна точка, довжина, ширина, тип покриття);

радіонавігаційні засоби (тип, позначення, назва, AD, який обслуговується, години роботи, VAR, частота/канал, місце розташування, перевищення, пеленг магнітний, пеленг істинний, напрям нульового пеленгу тощо);

4) містить відповідну інформацію про AMDT та SUP;

5) якщо для конкретних суб’єктів, що вказані у цьому пункті цього розділу, атрибути не визначені, в підмасиві даних АІР вказується «не застосовується».

5. Масиви даних про місцевість та перешкоди, призначені для використання у рамках наступних видів застосування, що пов’язані з аеронавігацією:

1) система попередження про близькість землі з функцією оцінки рельєфу місцевості в напрямку польоту та системи попередження про MSAW;

2) визначення процедур у випадку аварійної ситуації при невдалому заходженні на посадку або здійсненні зльоту;

3) аналіз експлуатаційних обмежень ПС;

4) дизайн процедур польоту за приладами (включаючи процедуру польоту по колу);

5) визначення процедур зниження при польоті за маршрутом і місця аварійної посадки;

6) удосконаленні системи управління наземним рухом та контролю за ним;

7) складання аеронавігаційних карт і бортових баз даних;

8) інші види застосування, що пов’язані із навчанням на авіаційних тренажерах, системами штучного бачення, що можуть надавати допомогу у визначенні обмежень по висоті чи видалення перешкод, що створюють ризики для аеронавігації.

6. Масиви даних про місцевість:

1) сітка місцевості має бути кутовою або лінійною і мати правильну або неправильну форму;

2) мають включати просторові (перевищення і місце розташування), предметні та тимчасові аспекти поверхні Землі з такими елементами, як гори, пагорби, хребти, долини, скупчення води, вічного льоду та снігу, виключаючи перешкоди.

Залежно від методу отримання даних масиви даних про місцевість мають відображати неперервну поверхню, поверхню порожній землі, крону покриву (або проміжне, що також називається «першою відбивною поверхнею»);

3) мають забезпечувати тільки один тип елемента - місцевість.

Вимоги до надання атрибутів об’єкту, що описують місцевість та перешкоди, відповідають вимогам до надання атрибутів місцевості і перешкод, що надані в таблиці А7-1 додатка 8 до цих Авіаційних правил.

Атрибути елементів місцевості, що надані в цій таблиці, являють собою мінімальний перелік атрибутів місцевості і ті з них, які вказані в якості обов’язкових, включаються в масив даних про місцевість.

Характеристика мінімального набору атрибутів місцевості і перешкод наведена у Керівництві щодо місцевості та перешкод «Terrain and Obstacle Data Manual» Євроконтроля;

4) дані про місцевість для кожного району мають відповідати кількісним вимогам, що вказані у додатку 1 до цих Авіаційних правил.

7. Масиви даних про перешкоди:

1) містять елементи окремих даних про перешкоди, що мають бути представлені в масивах даних точками, лініями або полігонами;

2) мають містити всі типи елементів, що визначені в якості перешкод, і кожний із них описаний відповідно до переліку обов’язкових атрибутів, наведених у таблиці А7-2 додатка 8 до цих Авіаційних правил. За визначенням перешкоди можуть бути нерухомі (постійні і тимчасові) або рухомі.

Спеціальні атрибути, що пов’язані з рухомими (дії елементів) і тимчасовими типами перешкод, наведені в таблиці А7-2 додатка 8 до цих Авіаційних правил в якості необов’язкових атрибутів.

Якщо перешкоди цих типів включаються до бази даних, необхідні відповідні атрибути, що описують такі перешкоди;

3) дані про перешкоди для кожного району мають відповідати кількісним вимогам, наведеним у Авіаційних правилах України «Обслуговування аеронавігаційною інформацією», затверджених наказом Державної авіаційної служби України від 13 травня 2019 року № 582, зареєстрованих в Міністерстві юстиції України 09 липня 2019 року за № 760/33731 (у редакції наказу Державної авіаційної служби України від 26 жовтня 2020 року № 1681);

4) містять специфікацію інформаційного продукту з даними про перешкоди, що доповнюються географічними координатами для кожного AD, який включений в цей масив даних та мають опис районів щодо даних про місцевість і перешкоди, що наведені у додатку 9 до цих Авіаційних правил:

районів 2а, 2b, 2с, 2d;

зон траєкторії зльоту;

поверхонь обмеження перешкод.

Дані про місцевість району 4 та перешкоди району 2 є достатніми для підготовки карти місцевості для точного заходу на посадку.

Якщо для району 4 необхідні більш докладні дані про перешкоди, вони надаються відповідно до вимог надання атрибутів місцевості і перешкод форма яких для району 4 наведена в таблиці А7-2 додатка 8 до цих Авіаційних правил. Експлуатант AD повідомляє САІ дані про перешкоди та місцевість в районі 3 та в районі 2 (частина району, не більш ніж 10 кілометрів від меж району 2а).

Формування, подання та супроводження інформації щодо масивів даних про місцевість і перешкоди по району 2d має бути предметом договору (угоди).

8. Масиви AMD:

1) мають включати географічну інформацію про AD для підвищення ситуаційної поінформованості користувача або доповнення наземної навігації з метою підвищення рівня безпеки польотів та експлуатаційної ефективності;

2) з відповідним рівнем точності призначені серед іншого для використання у додатках, що пов’язані з аеронавігацією:

надання інформації про місце розташування і маршрути, зокрема карти із зазначенням місцезнаходження ПС для допомоги в наземній навігації та контролю за наземним рухом (наприклад, за допомогою систем спостереження за наземним рухом);

інформування щодо наземного руху, зокрема, спостереження, виявлення та попередження про несанкціоновані виїзди на RWY;

складання, пов’язаною з AD АНІ, включно NOTAM;

управління ресурсами і аеродромними засобами;

випуск аеронавігаційних карт;

інші види застосування, пов’язані із навчанням на авіаційних тренажерах та системами штучного бачення;

3) AMD систематизуються і надаються у вигляді AMDB для зручного зберігання і супроводжуються за допомогою відповідних прикладних програм;

4) AMD підкріплюються електронними даними про місцевість та перешкоди для району 3 з метою забезпечення послідовності і якості всіх географічних даних, що відносяться до AD.

9. Масив даних процедур польотів за приладами:

1) сфера застосування масиву даних процедур польотів за приладами визначена з урахуванням вірогідності того, що дані, які містяться в цьому

масиві, фактично використовуються в цифровому форматі постачальниками обслуговування, органами ATS і користувачами повітряного простору, що виконують польоти за ППП/ПВП;

2) масиви даних для створення процедур польотів за приладами, призначені для підтримання начального етапу переходу до використання масивів DIGITAL DATA замість друкованої продукції виключно у сфері ОрПР;

3) масив даних процедур польотів за приладами включає такі дані:

процедура (всі атрибути);

сегмент процедури (всі атрибути);

кінцевий етап заходження на посадку (всі атрибути);

контрольна точка процедури (всі атрибути);

процедури польотів в зоні очікування (всі атрибути);

процедури польотів для вертольотів (всі атрибути).

4. Послуги щодо розповсюдження

1. Загальні положення:

1) розповсюдження інформації наступному імовірному користувачу здійснюється такими методами:

фізичне розповсюдження - засоби, що забезпечують розповсюдження АНД і АНІ за допомогою її доставки в упаковці, наприклад, службою пошти;

електронне розповсюдження - засоби, що забезпечують автоматичне розповсюдження АНД і АНІ за допомогою використання прямого електронного зв’язку між САІ і наступним імовірним користувачем;

2) для забезпечення необхідної якості даних при використанні різних методів доставки і носіїв даних використовуються різні процедури;

3) видається контрольний перелік існуючих масивів даних із зазначенням дати набрання ними чинності та публікації для переконання користувачів повітряного простору в використанні актуальних даних;

4) контрольний перелік масивів даних надається того ж (або аналогічного) механізму розсилки, що і масивів даних.

2. Розповсюдження NOTAM:

1) САІ організовує видання та отримання NOTAM шляхом розповсюдження за допомогою електрозв’язку;

2) для розповсюдження на території України може бути організований прямий обмін SNOWTAM між AD/вертодромами з урахуванням виконання регулярних та чартерних рейсів за допомогою електрозв’язку;

3) у міжнародному обміну ASHTAM і NOTAM в тих випадках, коли продовжується використання NOTAM для розповсюдження інформації про вулканічну діяльність, у розсилку мають включатись консультативні центри з вулканічного попелу, а також центри, відповідальні згідно з регіональними аеронавігаційними угодами функціонування захищеної інформаційної служби Авіаційних даних (SADIS) АFS та враховуватись вимоги щодо маршрутів значної тривалості;

4) обмін NOTAM між органами міжнародних NOTAM та між органами міжнародних NOTAM і міжнародними підрозділами з обробки NOTAM має здійснюватися, за можливістю із урахуванням потреб операційного персоналу, зокрема членів льотного екіпажу;

5) за необхідності використовується система заздалегідь визначеної розсилки NOTAM, яка наведена у додатку 10 до цих Авіаційних правил.

6) при наявності запиту, орган, що видав NOTAM, повинен розповсюджувати його навіть, якщо серія цього NOTAM не підлягає міжнародній розсилці.

5. Передпольотне-інформаційне обслуговування

1. Передпольотне-інформаційне обслуговування надається усім заінтересованим користувачам повітряного простору.

2. На AD, що використовується для виконання міжнародних польотів, персоналу, пов’язаному з виконанням польотів (включно з льотними екіпажами) та відповідальному за надання передпольотної інформації, має бути доступна АНІ про етапи маршрутів, які починаються від такого AD/вертодрому. Інформація про орган, призначений для надання такої інформації (ARO, AIS тощо), публікується у відповідному розділі АІР.

3. АНІ, що надається з метою передпольотного планування, повинна включати інформацію, що має важливе експлуатаційне значення у разі використання елементів продукції АНІ.

4. Елементи продуктів АНІ можуть бути обмежені національними публікаціями.

5. Членам льотного екіпажу може бути надано стислу семантику діючих NOTAM, що мають експлуатаційне значення, та іншу інформацію термінового характеру у формі складених відкритим текстом РІВ.

Інструктивний матеріал щодо підготовки PIB міститься у Doc 8126 ІСАО «Aeronautical Information Services Manual».

6. Зона географічного охоплення передпольотно - інформаційного обслуговування повинна бути визначеною та періодично переглядатися.

7. Зона географічного охоплення обмежується FIR, в якому знаходиться AD, сусідніми FIR та всіма маршрутами або ділянками, що починаються від AD і виходять за межі вищезазначених FIR, політ в яких виконується без проміжної посадки.

8. Всі NOTAM відповідно до загальних правил готуються для проведення інструктажу, а їхній зміст може скорочуватися на вимогу користувача.

9. Автоматизовані системи передпольотної інформації використовуються для надання АНД і АНІ операційному персоналу, включно з членами льотного екіпажу для самостійного інструктажу, службам планування польотів та з метою надання польотно-інформаційного обслуговування.

10. Засоби самоінструктажу автоматизованих систем передпольотної інформації забезпечують доступ операційному персоналу, у тому числі членам льотного екіпажу та іншому відповідному авіаційному персоналу, до САІ для отримання необхідної консультації за допомогою телефону або інших зручних засобів електрозв’язку.

Інтерфейси таких засобів повинні забезпечувати легкий доступ до усіх відповідних даних/інформації та зручність користування ними.

11. Автоматизовані системи передпольотної інформації, які призначені для надання АНД і АНІ для самоінструктажу та планування польотів і польотно-інформаційного обслуговування, мають:

1) забезпечувати регулярне і своєчасне оновлення бази даних системи, а також контроль строку дії та якість АНД, що зберігаються;

2) передбачати можливість доступу до системи операційному персоналу,

включно льотному екіпажу, іншому заінтересованому авіаційному персоналу та користувачам повітряного простору за допомогою зручних засобів зв’язку;

3) забезпечувати за потреби надання в друкованому вигляді необхідних АНД і АНІ;

4) використовувати процедури доступу і запиту, що засновані на:

застосуванні відкритого тексту зі скороченням у відповідних випадках покажчиків розташування ІСАО;

інтерфейсі користувача, що керуються за допомогою меню;

іншому відповідному механізмі за згодою між суб’єктом авіаційної діяльності і відповідним експлуатантом;

5) забезпечувати швидке надання користувачу відповіді на запит інформації.

12. Автоматизовані системи передпольотної інформації надають операційному персоналу, у тому числі членам льотного екіпажу, уніфікований загальний термінал доступу до аеронавігаційної і метеорологічної інформації.

VI. Оновлення аеронавігаційної інформації

1. Оновлення продукту АНІ

1. При узгодженні елементів даних, що існують в декількох продуктах АНІ, для АІР і масивів DIGITAL DATA діє один і той же цикл оновлення. АНІ оновлюється для підтримання її точності, повноти та своєчасності. Оновленню підлягають всі продукти АНІ, що розповсюджуються.

2. Строк розгляду змін АНІ в продуктах АНІ, не має перевищувати 15 робочих днів для уповноваженого органу з питань цивільної авіації з дня їх надходження.

3. Оновленню підлягає інформація щодо стану робочих площ цивільних AD, а будь-які зміни умов, що спостерігаються, повинні повідомлятися негайно за допомогою продуктів АНІ.

4. Порядок надання інформації щодо стану робочих площ цивільних AD узгоджується експлуатантами AD з відповідними органами АТS та здійснюється відповідно до технології взаємодії служб обслуговування польотів при проведенні робіт на робочій площі AD.

5. Інформацію щодо стану робочої площі AD експлуатант AD надає САІ для публікації у продуктах АНІ.

Якщо інформація щодо стану робочої площі AD має експлуатаційне значення, експлуатант AD надає цю інформацію органам ATS для забезпечення нею екіпажів ПС.

6. Експлуатант AD відповідає за достовірність та своєчасність надання АНІ щодо стану робочої площі AD.

2. Специфікація AMDT

1. Регулярний інтервал часу для внесення AMDT повинен вказуватися в АІР, частина I «Загальні положення» (GEN).

2. Якщо AMDT не публікується відповідно до встановленого інтервалу часу або дати публікації, видається та розсилається повідомлення NIL за допомогою контрольного переліку NOTAM.

3. Якщо АІР видається в декількох томах, кожний том має містити окрему таблицю поправок.

4. Якщо AMDT стосується розроблення процедур прибуття, заходження на посадку, розрахунки вильоту або змін до них, додатково до AMDT надаються абсолютних/відносних висот прольоту перешкод (ОСА/ОСН).

3. Специфікація SUP

1. При виявленні в SUP помилки або зміни періоду його дії, видається новий SUP.

2. Вимоги відносно NOTAM застосовуються, коли через тимчасові обмеження на розсилку SUP недостатньо часу.

4. Специфікація для NOTAM

1. NOTAM має видаватися заздалегідь, крім випадків, які неможливо передбачити (вихід з ладу обладнання, вулканічна діяльність, викид токсичних хімічних речовин радіоактивних матеріалів тощо).

2. У NOTAM, який інформує про непридатність аеронавігаційних засобів, споруд або засобів зв’язку, вказується передбачуваний період часу непридатності цих засобів або передбачуваний час відновлення їх експлуатації.

3. Запит на видання NOTAM з плановою інформацією про активацію встановлених R-зон та D-зон, а також про діяльність, що потребує встановлення обмежень використання повітряного простору на тимчасовій основі, відмінних від обмежень при пошуково-рятувальних заходах, надається Украероцентром до САІ не менше ніж за 7 діб до активації цих зон або встановлення таких обмежень у використанні повітряного простору, з урахуванням вимог наказу Державної авіаційної служби України та Міністерства оборони України від 11 травня 2018 року № 430/210 «Про затвердження Авіаційних правил України «Правила використання повітряного простору України», зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 14 вересня 2018 року за № 1056/32508.

За можливості, повідомлення повинно надаватися завчасно, принаймні за 24 години, для забезпечення своєчасного завершення процесу оповіщення та полегшення планування використання повітряного простору.

4. Текст NОТАМ складається з використанням термінології ІСАО.

5. Керівник служби, що ініціює запит на видання NОТАМ відповідає за достовірність АНІ, що надається.

6. Порядок розгляду та проходження АНІ, що потребує видання NОТАМ, визначає керівник суб’єкта авіаційної діяльності.

7. Перелік осіб, які мають право підпису запитів на видання NОТАМ, щороку визначає керівник суб’єкту авіаційної діяльності, про що повідомляє САІ не пізніше останнього місяця року.

8. Запит на видання NОТАМ надається до САІ а допомогою мережі AFS, системи електронного документообігу, е-mail.

9. Надходження запиту на видання NОТАМ до адресату контролюється за допомогою телефонного зв’язку або інших засобів підтвердження.

10. Запити на видання NОТАМ, надані з порушенням вимог цих Авіаційних правил, до опрацювання не приймаються, про що обов’язково повідомляється суб’єкту, що надав запит.

11. Протягом трьох місяців з дати випуску NOTAM з інформацією постійного характеру, що міститься в цьому NOTAM, інформація включається до відповідних продуктів аеронавігаційної інформації.

12. Протягом трьох місяців з дати випуску тимчасового NOTAM з інформацією довгострокового характеру, що міститься в цьому NOTAM АНІ включається до SUP.

Якщо дії NOTAM перевищує передбачуваний тримісячний період, то випускається замінюючий його NOTAM, за винятком випадків, коли очікувана тривалість умови перевищує три місяці, в такому випадку випускається SUP.

13. Коли AМDT або SUP публікується відповідно до системи AIRAC, видається TRIGGER NOTAM, в якому вказується стислий зміст, дата і час набрання чинності та порядковий номер даної AМDT або SUP.

14. TRIGGER NОТАМ набирає чинності у той же день, у той же час, що і AМDT або SUP, та залишається чинним в РІВ протягом 14 днів.

15. У разі видання SUP, що діє менше 14 діб, TRIGGER NОТАМ залишається чинним протягом всього строку дії SUP.

16. У разі видання SUP, що діє менше 14 діб або більше, TRIGGER NОТАМ залишається чинним протягом, принаймні 14 діб.

17. Контроль за інформацією, що опублікована за допомогою NОТАМ, здійснюють структурні підрозділи уповноваженого органу з питань цивільної авіації через офіційний вебсайт САІ.

18. При виявленні помилки NOTAM перевидається/скасовується.

Фахівці структурних підрозділів уповноваженого органу з питань цивільної авіації, які здійснюють контроль за інформацією, що опублікована за допомогою NОТАМ, надсилають до САІ запит щодо перевидання/скасування NОТАМ, в якому зазначається причина перевидання/скасування.

Якщо протягом доби запит щодо перевидання/скасування NОТАМ не надійшов, вважається, що NОТАМ виданий вірно.

19. При отриманні від уповноваженого органу з питань цивільної авіації запиту щодо перевидання/скасування NОТАМ САІ повідомляє керівнику суб’єкта авіаційної діяльності про перевидання або скасування NОТАМ.

Керівник суб’єкта авіаційної діяльності після цього попередження, має надати новий запит на видання NОТАМ.

5. Специфікації оновлення цифрових даних

1. Інтервал оновлення для масивів DIGITAL DATA встановлюється в специфікації інформаційного продукту.

2. Масиви DIGITAL DATA, що надаються завчасно (згідно з циклом AIRAC), оновлюються поза системою AIRAC шляхом внесення змін у період між датою публікації і датою набрання чинності інформації.

6. Строки збереження АНІ, яка знаходиться в продуктах АНІ

1. Продовження строку збереження АНІ допускається у випадках, якщо ця потреба спричинена специфічними особливостями роботи конкретного суб’єкта авіаційної діяльності.

2. Перелік документів та продуктів АНІ, строки їх збереження використовується під час формування справ, при підготовці різних видів номенклатури справ, розробленні схем класифікації документів з строками їх збереження.

3. При оновленні АНІ враховуються строки її збереження (за необхідності).

4. Перелік документів і продуктів АНІ та строки їх збереження наводяться у додатку 11 до цих Авіаційних правил.

VII. Каталог аеронавігаційних даних

1. КАД розробляється укладачем АНД в електронному вигляді і зберігається в САІ Украероруху.

2. АНД та АНІ, що включаються до КАД розробляються провайдерами АНО, експлуатантами AD/вертодромів відповідно до додатку 1 до цих Авіаційних правил в частині, що їх стосується.

3. Розробники за напрямом діяльності надають інформацію або зміни до неї в частині, що їх стосується, до САІ з метою включення її до загального КАД. САІ контролює повноту поданої розробником інформації для наповнення КАД.

4. Інформація, наведена в КАД, може використовуватися САІ для опублікування АНД та АНІ.

5. САІ укладає та зберігає загальний КАД щодо кожного AD/вертодрому.

6. Суб’єкти авіаційної діяльності, що відповідають за наповнення та своєчасне оновлення КАД, наведені у додатку 12 до цих Авіаційних правил.

7. Структура КАД передбачає можливість включення в майбутньому вимог до якості інших атрибутів і субатрибутів АНД та наводиться у DOC10066 ICAO «Aeronautical Information Management».

Заступник начальника

управління аеронавігації

В. Сімак


Додаток 1

до Авіаційних правил України

«Правила та порядок

аеронавігаційного обслуговування.

Управління аеронавігаційною

інформацією»

(підпункт 4 пункту 1 глави 1 розділу II)

КАТАЛОГ

аеронавігаційних даних

1. Метою створення КАД є надання загального опису сфери застосування даних AIM і узагальнення всіх даних та інформації, які складаються і зберігаються САІ Украероруху. КАД дає посилання на вимоги до складання і опублікування АНД.

2. КАД:

дозволяє спростити ідентифікацію організацій і повноважних органів, відповідальних за складання АНД і АНІ;

дає загальний перелік термінів та сприяє процесу заключення офіційних домовленостей між укладачем і Украерорухом;

включає вимоги до якості даних, що застосовуються з моменту складання даних до їх публікації.

3. КАД містить довідкову інформацію про суб’єкти, атрибути і субатрибути АНД та складається із таблиць:

1

А1-1.

Дані про аеродроми

2

А1-2.

Дані про повітряний простір

3

А1-3.

Дані про маршрути ОПР та інші маршрути

4

А1-4

Дані про схеми польотів за приладами

5

А1-5.

Дані про радіонавігаційні засоби/системи

6

А1-6.

Дані про перешкоди

7

А1-7.

Географічні дані

8

А1-8

Дані про місцевість

9

А1-9.

Типи даних

10

А1-10.

Інформація про національні і місцеві правила, служби і процедури

4. КАД містить докладний опис всіх суб’єктів, атрибутів і субатрибутів даних, вимог до якості і типів даних.

5. Типи даних демонструють характер атрибутів та субатрибутів і визначають елементи даних, які підлягають складанню.

6. Таблиці КАД містять наступні стовпчики:

1) стовпчик 1 - суб’єкти до яких складаються АНД;

2) стовпчики 2, 3 - атрибут, як ідентифікатор характеристики суб’єкта, який може додатково визначатися за допомогою субатрибутів. Класифікація елемента КАД щодо суб’єкта, атрибута або субатрибута не означає введення будь-якої моделі даних;

3) стовпчик 4 - дані класифікуються за різними типами. Інформація щодо типів даних міститься у додатку 10 до цих Авіаційних правил;

4) стовпчик 5 - опис елементу даних;

5) стовпчик 6 - примітки містять додаткову інформацію або висловлюють умови надання даних;

6) стовпчик 7 - вимоги до якості АНД, базуються на 95 % довірчому рівні.

Для контрольних точок і пунктів, що мають подвійне призначення, наприклад, пункт очікування і точка відходу на друге коло, застосовується більш високе значення якості. Вимоги до точності даних про перешкоди і місцевість основані на 90 % довірчому рівні;

8) стовпчик 8 - класифікація цілісності даних;

9) стовпчик 9 - тип складання.

Позиційні дані визначаються, як дані зйомки, розрахункові або оголошені;

10) стовпчик 10 - роздільна здатність при опублікуванні.

Роздільна здатність при опублікуванні географічних даних про місцезнаходження (широта і довгота) відноситься до координат, які позначаються у градусах, мінутах, секундах.

При використанні іншого формату (наприклад, у градусах з десятинними знаками для масивів цифрових даних), або якщо місце розташування пункту значно північне/південніше, роздільна здатність при опублікуванні повинна бути співрозмірна з вимогами до точності;

11) стовпчик 11 - роздільна здатність карти.

7. Структура Каталогу АНД наведена у додатку 1 до DOC 10066 ICAO «Aeronautical Information Management».

8. Структура Каталогу АНД передбачає можливість включення у майбутньому вимог до якості решти атрибутів і субатрибутів АНД.

Зразок

Структури Каталогу аеронавігаційних даних Табл. А1-1

Суб’єкт

Атрибут

Субатрибут

Тип

Опис

Примітки

Точність

Цілісність

Вихідні дані

Роздільна здатність публікації

Роздільна здатність карт

Аеродром/вертодром

Позначення

Індекс місця розташування

Текст

Позначення ІАТА

Текст

Інше

Текст

Назва

Текст

Місто

Текст

Тип дозволу польоту

Міжнародні/

внутрішні

Перелік кодів

ППП/ПВП

Перелік кодів

Регулярні/

не регулярні

Перелік кодів

Цивільні/

військові

Перелік кодів

Обмежене використання

Текст

Тип вертодрому

Тип контролю

Сертифікація ІСАО

Дата сертифікації

Дата закінчення строку дії сертифікації

ТИПИ ДАНИХ

Тип

Опис

Елементи даних

Точка/Point

Широта і довгота з прив’язкою до математично визначеного референц-еліпсоїда, які визначають місцезнаходження точки на поверхні Землі

Широта;

довгота;

система відліку в горизонтальній площині;

одиниця виміру;

точність, яка забезпечується у горизонтальній площині

Latitude

Longitude

Horizontal reference system

Units of measurement

Horizontal accuracy achieved

Лінія/Line

Послідовність точок, що утворюють лінійний об’єкт

Послідовність точок

Sequence of Points

Зона/Polygon

Послідовність точок, що утворюють межі зони. Перша та остання точки ідентичні

Замкнута послідовність точок

Closed sequence of Points

Відносна висота/

Height

Відстань по вертикалі від зазначеного вихідного рівня до рівня, точки або об’єкта, прийнятого за точку

Чисельний розмір;

система відліку у вертикальній площині;

одиниця виміру;

точність, яка забезпечується у вертикальній площині

Numerical value

Vertical reference syste

Units of measuremen

Vertical accuracy achieved

Абсолютна висота/

Altitude

Відстань по вертикалі від середнього рівня моря до рівня, точки або об’єкта, прийнятого за точку

Чисельний розмір;

система відліку у вертикальній площині;

одиниця виміру;

точність, яка забезпечується у вертикальній площині

Numerical value

Vertical reference system

Units of measuremen

Vertical accuracy achieved


Додаток 2

до Авіаційних правил України

«Правила та порядок

аеронавігаційного обслуговування.

Управління аеронавігаційною

інформацією»

(пункт 11 глави 2 розділу II)

ЛАНЦЮГ ДАНИХ

аеронавігаційної інформації


Додаток 3

до Авіаційних правил України

«Правила та порядок

аеронавігаційного обслуговування.

Управління аеронавігаційною

інформацією»

(підпункт 1 пункту 1 глави 2 розділу V)

ЗМІСТ

збірника аеронавігаційної інформації (АІР)

Частина 1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ (GEN)

1. Якщо АІР видається в одному томі передмова, реєстрація AMDТ, SUP, контрольний перелік сторінок АІР і перелік діючих поправок, що внесені від руки, містяться тільки в частині 1 - GEN, а навпроти кожного із цих підрозділів у частинах 2 і 3 має вказуватися «not applicable» («не застосовується»).

2. Якщо видання і розсилка АІР здійснюється в декількох томах, для кожного з них передбачається окремий випуск AMDТ i SUP. При цьому кожний том має включати окрему передмову, реєстрацію AMDТ, SUP, контрольний перелік сторінок АІР і перелік чинних поправок, внесених від руки.

GEN 0.1. Передмова

Стислий опис АІР включає таку інформацію:

1) найменування повноважного органу, який здійснює видання;

2) документи ІСАО, які використовуються;

3) видавничі засоби (у друкованому вигляді або на інших електронних носіях);

4) структура АІР і встановлений інтервал регулярних змін;

5) політика в галузі авторських прав, якщо застосовується;

6) служба, до якої слід звертатися на випадок виявлення помилок або пропусків в АІР.

GEN 0.2. Реєстрація поправок до АІР

Реєстрація AMDТ, включає такі дані:

1) номер поправки;

2) дата видання;

3) дата внесення (для AMDТ, що публікується за системою AIRAC - дата набрання чинності);

4) ініціали співробітника, яким була внесена вказана поправка.

GEN 0.3. Реєстрація доповнень до АІР

Реєстрація виданих доповнень до АІР включає такі дані:

1) номер доповнення;

2) зміст доповнення;

3) відповідний (і) розділ(и) АІР;

4) строк дії;

5) реєстрація скасування.

GEN 0.4. Контрольний перелік сторінок АІР

Контрольний перелік сторінок АІР включає такі дані:

1) номер сторінки/назва карти;

2) дата публікації або набрання чинності (день, назва місяця і рік) АНІ.

GEN 0.5. Перелік поправок до АІР, від руки

Перелік діючих поправок до АІР, що внесені від руки, включає такі дані:

1) відповідна(і) сторінка(и) АІР;

2) текст поправки;

3) номер AMDТ, відповідно до якого була внесена поправка від руки.

GEN 0.6. Зміст частини 1 АІР - GEN

Перелік розділів і підрозділів, що містяться в частині 1 «Загальні положення» (GEN). Підрозділи можуть перелічуватися в абетковому порядку.

GEN 1. Національні правила і вимоги

GEN 1.1. Призначені повноважні органи

Місце розташування відповідних повноважних органів із засобами щодо спрощення формальностей міжнародної аеронавігації (аеронавігаційні відомства, митний контроль, метеорологічна, міграційна служби, санітарний контроль, плата за аеронавігаційне обслуговування та аеродромні/вертодромні збори, сільськогосподарський карантин, розслідування авіаційних подій), що включає такі дані:

1) призначений повноважний орган;

2) найменування повноважного органу;

3) поштова адреса;

4) номер телефону;

5) номер телефаксу;

6) адреса електронної пошти;

7) адреса авіаційного фіксованого зв’язку (AFS);

8) адреса вебсайту, за наявності.

GEN 1.2. Приліт, транзит і виліт повітряних суден

Правила та вимоги до попереднього повідомлення і заявки на дозвіл щодо прильоту, транзиту і вильоту ПС, що здійснюють міжнародні рейси.

GEN 1.3. Прибуття, транзит і виліт пасажирів та екіпажу

Правила (включно митні, імміграційні, карантинні, а також вимоги до попереднього повідомлення і заявки на дозвіл) щодо прибуття, транзиту і вильоту пасажирів, що не є іммігрантами, та екіпажу.

GEN 1.4. Ввіз, транзит і вивіз вантажу

Правила (включно митні правила і вимоги до попереднього повідомлення, заявок на дозвіл) щодо ввозу, транзиту та вивозу вантажу.

GEN 1.5. Прилади, обладнання і польотна документація повітряного судна

Стислий опис приладів, обладнання ПС і польотної документації, що знаходяться на борту ПС, включає дані про:

прилади, обладнання (зв’язне й навігаційне обладнання, обладнання спостереження, які розміщенні на ПС) та польотну документацію, що повинні знаходитися на ПС та враховувати будь-які вимоги ІСАО, що вказані у додатку 6 «Part I, Operation of Aircraft» до Конвенції;

аварійні приводні передавачи (ELT), сигнальні пристрої та аварійно-рятувальне обладнання, згадані в пункті 6.6 частини I і пункті 2.4.5 частини II додатку 6 «Part I, Operation of Aircraft» до Конвенції на випадок, коли наявність такого обладнання передбачається регіональними аеронавігаційними нарадами при виконанні польотів над позначеними районами суші.

GEN 1.6. Стисле викладення національних правил

і міжнародних угод/конвенцій

GEN 1.6.1. Перелік назв національних регуляторних актів, що стосуються питань аеронавігації, та міжнародних авіаційних перевезень.

GEN 1.6.2. Перелік міжнародних угод/конвенцій, що ратифіковані Україною.

GEN 1.7. Розбіжності зі Стандартами, Рекомендованою практикою

та процедурами ІСАО

1. Перелік існуючих розбіжностей між національними правилами та практикою держави і положеннями ІСАО включає таку інформацію:

1) відповідне положення (пункт додатку і номер видання);

2) повний текст розбіжностей.

2. У GEN 1.7. мають бути перелічені всі значні розбіжності. Всі додатки мають бути перелічені в цифровій послідовності навіть за відсутності розбіжностей з додатками до Конвенції. За відсутності розбіжностей має додаватися NIL. Національні розбіжності або ступінь незастосування регіональних додаткових процедур вказуються безпосередньо після додатку до Конвенції, до якого відносяться додаткові процедури. Перелік додатків включає наступне:

1.7.1. Додаток 1 - Видача свідоцтва авіаційному персоналу.

1.7.2. Додаток 2 - Правила польотів.

1.7.3. Додаток 3 - Метеорологічне обслуговування міжнародної аеронавігації.

1.7.4. Додаток 4 - Аеронавігаційні карти.

1.7.5. Додаток 5 - Одиниці виміру, що підлягають використанню в повітряних та наземних операціях.

1.7.6. Додаток 6 - Експлуатація повітряних суден.

1.7.7. Додаток 7 - Національні та реєстраційні знаки повітряних суден.

1.7.8. Додаток 8 - Льотна придатність повітряних суден.

1.7.9. Додаток 9 - Спрощення формальностей.

1.7.10. Додаток 10 - Авіаційний зв’язок.

1.7.11. Додаток 11 - Обслуговування повітряного руху.

1.7.12. Додаток 12 - Пошук та рятування.

1.7.13. Додаток 13 - Розслідування авіаційних подій.

1.7.14. Додаток 14 - Аеродроми.

1.7.15. Додаток 15 - Служби аеронавігаційної інформації.

1.7.16. Додаток 16 - Охорона навколишнього середовища.

1.7.17. Додаток 17 - Безпека. Захист міжнародної цивільної авіації від актів незаконного втручання.

1.7.18. Додаток 18 - Безпечне перевезення небезпечних вантажів повітрям.

1.7.19. Додаток 19 - Управління безпекою польотів.

GEN 2. Таблиці і коди

GEN 2.1. Система виміру, маркувальні знаки повітряних суден, свята

GEN 2.1.1. Одиниці виміру

Опис одиниць виміру, що використовується, включно таблиці одиниць виміру.

GEN 2.1.2. Система відліку часу

Опис системи відліку часу, що застосовується (календар і система часу) разом із зазначенням, чи використовується перехід на літній та зимовий час і як тимчасова система відліку відображена в АІР.

GEN 2.1.3. Система відліку в горизонтальній площині

Стислий опис системи відліку (геодезичної), що використовується в горизонтальній площині, включає такі дані:

1) назва/позначення системи відліку;

2) ідентифікація і параметри проекції;

3) ідентифікація еліпсоїду, що використовується;

4) ідентифікація геодезичної референтної системи, що використовується;

5) район(и) застосування;

6) роз’яснення щодо зірочки, яка використовується для позначення тих координат, які не відповідають вимогам щодо точності.

GEN 2.1.4. Система відліку у вертикальній площині

Стислий опис системи відліку, що використовується в вертикальній площині включає таку інформацію:

1) назва/позначення системи відліку;

2) опис моделі геоїду, що використовується, включно необхідні параметри для перетворення відносних висот при переході від моделі, яка використовується, до EGM-96;

3) роз’яснення щодо зірочки, яка використовується для позначення значень перевищення/хвилі геоїду, які не відповідають вимогам щодо точності.

GEN 2.1.5. Національні та реєстраційні знаки повітряних суден

Опис прийнятих державою національних та реєстраційних знаків ПС.

GEN 2.1.6. Державні свята

Перелік державних свят з зазначенням служб, яких вони стосуються.

GEN 2.2. Скорочення, що використовуються в продуктах АНІ

1. Перелік скорочень, які знаходяться в абетковому порядку, з їх відповідними значеннями, що використовуються в АІР і при розсилці АНД та АНІ, та з наданням відповідних анотацій для тих національних скорочень, які відрізняються від скорочень, що містяться в DOC 8400 ICAO «Abbreviations and Codes».

2. За необхідності, додається перелік визначень/глосарій термінів в абетковому порядку.

GEN 2.3. Умовні знаки на картах

Перелік умовних знаків на картах, що містяться відповідно до серії карт, в яких ці знаки використовуюся.

GEN 2.4. Покажчики розташування

Перелік покажчиків розташування ІСАО в абетковому порядку, закріплених за розташованими авіаційними фіксованими станціями, який використовується з метою кодування і декодування.

Мають відмічатися місця розташування, що не пов’язані з AFS.

GEN 2.5. Перелік засобів радіонавігації

Перелік радіонавігаційних засобів в абетковому порядку включає такі дані:

1) розпізнавальний сигнал;

2) назва станції;

3) вид засобу;

4) про те, використовується чи ні засіб для обслуговування маршруту (Е), аеродрому (А), або обох з них (АЕ).

GEN 2.6. Переведення одиниць вимірювання

Таблиці та альтернативні формули переведення:

1) морських миль в кілометри і навпаки;

2) футів в метри і навпаки;

3) десятих хвилин дуги в секунди дуги і навпаки;

4) інші формули переведення за необхідністю.

GEN 2.7. Схід/захід сонця

Інформація про час сходу та заходу сонця, включно стислий опис критеріїв, що використовуються при визначенні часу, або проста формула, або таблиця, за допомогою яких можна розрахувати час для будь-якого населеного пункту в районі/зоні його відповідальності, або абетковий перелік місць розташування, для яких наводиться час з посиланням на відповідну сторінку таблиці і таблиці сходу/заходу сонця для окремих станцій/місць розташування, включає такі дані:

1) назва станції;

2) покажчик розташування ІСАО;

3) географічні координати у градусах і хвилинах;

4) дата(и) по відношенню до якої(их) наводиться час;

5) час початку ранкових сутінків;

6) час сходу сонця;

7) час заходу сонця;

8) час закінчення вечірніх сутінків.

GEN 3. Обслуговування

GEN 3.1. Обслуговування аеронавігаційною інформацією

GEN 3.1.1. Відповідальна служба

Опис служби AIS та її основні компоненти, включає такі дані:

1) назва служби/підрозділу;

2) поштова адреса;

3) номер телефону;

4) номер телефаксу;

5) адреси електронної пошти;

6) адреси AFS;

7) адреси вебсайту, за наявності;

8) зазначення документів ІСАО, на яких засновано надання AIS, посилання на розділ АІР, де наводиться перелік розбіжностей, за наявності;

9) відповідного посилання, якщо обслуговування не є цілодобовим.

GEN 3.1.2. Район відповідальності

Межі району відповідальності служби аеронавігаційної інформації.

GEN 3.1.3. Аеронавігаційні публікації

1. Опис елементів продуктів аеронавігаційної інформації містить:

1) АІР і відповідні поправки;

2) доповнення до АІР;

3) АІС;

4) NOTAM і бюлетені передпольотної інформації (РІВ);

5) контрольні переліки і переліки діючих NOTAM;

6) спосіб отримання інформації.

2. Якщо при оприлюдненні цін на публікацію використовується АІС, це має вказуватися в даному розділі АІР.

GEN 3.1.4. Система AIRAC

Стислий опис діючої системи AIRAC, включаючи таблицю дат AIRAC, яка використовується та буде використовуватися в майбутньому.

GEN 3.1.5. Передпольотне інформаційне обслуговування на аеродромах/вертодромах

Перелік AD/вертодромів, на яких регулярно надається передпольотна інформація, містить:

1) елементи чинних продуктів АНІ;

2) чинні карти і діаграми;

3) загальний район, на який розповсюджується дія такої інформації.

GEN 3.1.6. Масиви цифрових даних

Опис наявних масивів даних включає такі дані:

1) назва масиву даних;

2) стислий опис;

3) суб’єкти даних, що включені;

4) географічні рамки;

5) обмеження щодо використання;

6) контактна інформація щодо отримання масивів даних, що містить:

прізвище, власне ім’я та по батькові (за наявності) відповідальної особи або відповідальної служби, організації;

поштову, електронну адреси відповідальної особи (служби або організації);

номер телефаксу відповідальної особи (служби, організації);

номер контактного телефону відповідальної особи (служби, організації);

години роботи (період часу для встановлення контакту, часовий пояс);

інформацію, яка може використовуватися для встановлення контакту з відповідальною особою, службою, організацією в режимі онлайн;

додаткову інформацію про спосіб, час та можливість встановлення зв’язку з відповідальною особою, службою, організацією.

GEN 3.2. Аеронавігаційні карти

GEN 3.2.1. Відповідальна(і) служба(и)

Опис служби (служб), відповідальної(их) за випуск аеронавігаційних карт, включає такі дані:

1) назва/найменування служби;

2) поштова адреса;

3) номер телефону;

4) номер телефаксу;

5) адреса електронної пошти;

6) адреса AFS;

7) адреса вебсайту, за наявності;

8) зазначення документів ІСАО, на підставі яких надається обслуговування та посилання на розділ АІР, в якому зазначено перелік розбіжностей, за наявності;

9) відповідні посилання, якщо обслуговування не є цілодобовим.

GEN 3.2.2. Супровід карт

Стислий опис перегляду карт та внесення до них змін.

GEN 3.2.3. Порядок придбання

Докладний опис способу отримання карт включає інформацію про:

1) агентство(а), з обслуговування/продажу;

2) поштову адресу;

3) номер телефону;

4) номер телефаксу;

5) адресу електронної пошти;

6) адресу AFS;

7) адресу вебсайту, за наявності.

GEN 3.2.4. Доступні серії аеронавігаційних карт

Перелік наявних серій аеронавігаційних карт із загальним описом кожної серії та зазначенням призначеного використання.

GEN 3.2.5. Перелік доступних аеронавігаційних карт

Перелік наявних аеронавігаційних карт містить таку інформацію:

1) назва серії;

2) масштаб серії;

3) назва і/або номер кожної карти або кожного листа серії;

4) ціна за лист;

5) дата останніх змін.

GEN 3.2.6. Індекс до аеронавігаційної карти світу (WAС) - ІСАО масштабу 1 : 1000 000

Збірний лист карт, що відображає охоплення і розбивку листів для (WAС) - ІСАО масштабу 1 : 1000 000, що видається державою. Якщо замість листів для WAС масштабу 1 : 1000 000 має видаватися аеронавігаційна карта масштабу

1 : 500 000, використовуються збірні листи карт, що відображають охоплення і розбивку листів аеронавігаційної карти масштабу 1 : 500 000.

GEN 3.2.7. Топографічні карти

Детальний опис способу отримання топографічних карт, включає інформацію про:

1) назву/найменування служби/агентства (агентств);

2) поштову адресу;

3) номер телефону;

4) номер телефаксу;

5) адресу електронної пошти;

6) адресу AFS;

7) адресу вебсайту, за наявності.

GEN 3.2.8. Поправки до карт, що не включені до АІР

Перелік поправок до аеронавігаційних карт, що не включені до АІР або зазначення джерела, де така інформація може бути отримана.

GEN 3.3. Обслуговування повітряного руху

GEN 3.3.1. Відповідальна служба

Опис ATS та її основні компоненти включає такі дані:

1) назва/найменування служби;

2) поштова адресу;

3) номер телефону;

4) номер телефаксу;

5) адреса електронної пошти;

6) адреса AFS;

7) адреса вебсайту, за наявності;

8) зазначення документів ІСАО, на підставі яких надається ATS та посилання на розділ АІР, в якому наводиться перелік розбіжностей, за наявності;

9) відповідні посилання, якщо обслуговування не є цілодобовим.

GEN 3.3.2. Район відповідальності

Стислий опис меж району відповідальності щодо якого надається ATS.

GEN 3.3.3. Види обслуговування

Стислий опис основних видів ATS, що надається.

GEN 3.3.4. Координація між експлуатантом та АТS

Загальні умови, відповідно до яких здійснюється координація між експлуатантом і службами повітряного руху.

GEN 3.3.5. Мінімальна абсолютна висота польоту

Критерії, що використовуються для визначення мінімальних абсолютних висот польоту.

GEN 3.3.6. Перелік найменувань органів ATS

Перелік органів ATS та їх адреси в абетковому порядку включає таку інформацію:

1) найменування органу;

2) поштова адреса;

3) номер телефону;

4) номер телефаксу;

5) адреса електронної пошти;

6) адреса AFS;

7) адреса вебсайту за наявності.

GEN 3.4. Служби зв’язку та навігації

GEN 3.4.1. Відповідальна служба

Опис служби, відповідальної за забезпечення засобами електрозв’язку і аеронавігації, повинен включати таку інформацію:

1) назва служби;

2) поштова адреса;

3) номер телефону;

4) номер телефаксу;

5) адреса електронної пошти;

6) адреса AFS;

7) адреса вебсайту, за наявності;

8) зазначення документів ІСАО, на підставі яких надається обслуговування, посилання на розділ АІР, в якому наводиться перелік розбіжностей, за наявності;

9) відповідні посилання, якщо обслуговування не є цілодобовим.

GEN 3.4.2. Район відповідальності

Стислий опис меж району відповідальності, щодо якого надається обслуговування електрозв’язком.

GEN 3.4.3. Види обслуговування

Стислий опис основних видів обслуговування і надання засобів включає таку інформацію:

1) радіонавігаційне обслуговування;

2) обслуговування засобами мовного зв’язку і (або) лінії передачі даних;

3) радіомовна служба;

4) мова(и), що використовується;

5) спосіб та місце отримання детальної інформації.

GEN 3.4.4. Вимоги та умови

Стислий опис вимог та умов, згідно з якими надається зв’язок.

GEN 3.4.5. Різне

Будь-яка додаткова інформація (наприклад, окремі радіомовні станції, діаграма телекомунікацій).

GEN 3.5. Метеорологічне обслуговування

GEN 3.5.1. Відповідальна служба

Стислий опис метеорологічної служби, яка відповідальна за надання метеорологічної інформації, включає таку інформацію:

1) назва служби;

2) поштова адреса;

3) номер телефону;

4) номер телефаксу;

5) адреса електронної пошти;

6) адреса AFS;

7) адреса вебсайту, за наявності;

8) зазначення щодо документів ІСАО, на підставі яких здійснюється надання обслуговування та посилання на розділ АІР, в якому наводиться перелік розбіжностей, за наявності;

9) відповідна інформація, якщо обслуговування не є цілодобовим.

GEN 3.5.2. Район відповідальності

Стислий опис меж району та/або повітряних маршрутів, щодо яких надається метеорологічне обслуговування.

GEN 3.5.3. Метеорологічні спостереження та зведення

Детальний опис метеорологічних спостережень і зведень, що надаються для міжнародної аеронавігації включає таку інформацію:

1) назва станції та покажчик місця розташування ІСАО;

2) тип і частота спостереження, включно тип обладнання для автоматичного спостереження;

3) типи метеорологічних зведень (наприклад METAR) і прогноз типу «TREND»;

4) конкретний вид системи спостереження і кількість місць установки приладів, що використовуються для спостереження і надання повідомлень про приземний вітер, видимість, дальність видимості на RWY, нижню межу хмар, температуру, та, якщо застосовується, про зсув вітру (наприклад, анемометр встановлено на перетині RWY, трансміссометр поблизу зони приземлення та інше);

5) години роботи;

6) зазначення про те, чи є кліматологічна інформація наявною.

GEN 3.5.4. Види обслуговування

Стислий опис основних видів обслуговування, що надається, включно детальні дані про інструктаж, консультації, пристрої відображення метеорологічної інформації, польотної документації, якою користуються льотні

екіпажі і експлуатанти, а також про методи і засоби, що використовуються для надання метеорологічної інформації.

GEN 3.5.5. Повідомлення, що вимагається від експлуатантів

Мінімальний об’єм попередньої інформації, яку вимагають провайдери метеорологічного обслуговування від експлуатанта щодо інструктажу, консультації, польотної документації та іншої необхідної їм метеорологічної інформації.

GEN 3.5.6. Донесення з борту повітряного судна

Вимоги провайдерів метеорологічного обслуговування до складання і передачі донесень з борту ПС, за необхідністю.

GEN 3.5.7. Обслуговування VOLMET

Опис обслуговування VOLMET та/або D-VOLMET включає такі дані:

1) назва передавальної станції;

2) позивний або розпізнавальний сигнал і скорочення класу випромінювання, що використовується для радіозв’язку;

3) частота або частоти, що використовуються для радіомовної передачі;

4) період радіомовної передачі;

5) години роботи;

6) перелік AD/вертодромів, зведення та/або прогнози для яких включені до радіомовної передачі;

7) зміст радіомовної передачі: формат зведень, прогнозів, інформації SIGMET та примітки.

GEN 3.5.8. Обслуговування SIGMET і AIRMET

Опис метеорологічного стеження, що забезпечується в межах FIR або CTA для яких надається ОПР, включно перелік органів метеорологічного стеження із зазначенням:

1) найменування органу метеорологічного стеження та покажчик розташування ІСАО;

2) годин роботи;

3) назви FIR або диспетчерського(их) району(ів), що обслуговується;

4) періодів дії інформації SIGMET;

5) вимог, що застосовуються до інформації SIGMET (наприклад, стосовно вулканічного попелу і тропічних циклонів);

6) вимог, що застосовуються до інформації AIRMET (згідно відповідних регіональних аеронавігаційних угод);

7) органу(ів) ОПР, який(і) забезпечується(ються) інформацією SIGMET і AIRMET;

8) додаткової інформації (будь-які обмеження обслуговування тощо).

GEN 3.5.9. Інші автоматизовані метеорологічні служби

Опис існуючих автоматизованих служб надання метеорологічної інформації (наприклад, автоматизоване надання передпольотної інформації, яка забезпечується за допомогою телефону і/або модему ЕОМ) включає таку інформацію:

1) назва служби;

2) інформація, що надається;

3) райони, маршрути, аеродроми, що обслуговуються;

4) номер(и) телефону і телефаксу, адреса електронної пошти та вебсайту, за наявності.

GEN 3.6. Пошук та рятування

GEN 3.6.1. Відповідальна(і) служба(и)

Стислий опис служби (служб), відповідальної(их) за забезпечення пошуку і рятування (далі - SAR) включає таку інформацію:

1) назва/найменування служби/органу;

2) поштова адреса;

3) номер телефона;

4) номер телефакса;

5) адреса електронної пошти;

6) адреса AFS;

7) адреса вебсайту, за наявності;

8) зазначення документів ІСАО на підставі яких надається обслуговування, та посилання на АІР, в якому наводиться перелік розбіжностей, за необхідності.

GEN 3.6.2. Район відповідальності

Стислий опис району відповідальності, в межах якого надається пошук і рятування. До опису району додатково може включатися карта.

GEN 3.6.3. Види обслуговування

Стислий опис і географічне зображення за необхідністю, видів обслуговування та обладнання, що надаються, включаючи покажчики, коли повітряне покриття SAR залежить від значної кількості ПС.

GEN 3.6.4. Угоди з SAR

Стислий опис чинних угод щодо SAR, за наявності, включно положення про спрощення формальностей, що пов’язані з прибуттям і вильотом ПС інших держав для здійснення пошуку, рятування, евакуації, ремонту або прибирання, у зв’язку з втратою або пошкодженням ПС з попереднім повідомленням тільки з борту ПС, або з повідомленням після передачі плану польоту.

GEN 3.6.5. Умови надання

Стислий опис положень, які стосуються SAR, у тому числі загальних умов, надання обслуговування і засобів для міжнародного використання, включаючи інформацію про те, спеціалізується чи ні для пошуку та рятування засоби та служби в сфері SAR, що надаються з застосуванням методів та функцій SAR або вони безпосередньо використовуються з іншою метою, але пристосовані для SAR шляхом відповідної підготовки, або за рахунок спеціального обладнання, або надається від випадку до випадку і спеціально не підготовлена для робіт із SAR.

GEN 3.6.6. Процедури та сигнали, що застосовуються

Стислий опис процедур та сигналів, що застосовуються рятувальними ПС, таблиця сигналів для використання особами, що залишилися живими.

GEN 4. Аеродромні/вертодромні збори і плата за аеронавігаційне обслуговування

GEN 4.1. Аеродромні/вертодромні збори

Стислий опис зборів, що передбачені на аеродромах/вертодромах, які призначені для міжнародного користування, включно плата за:

1) посадку ПС;

2) стоянку, використання ангарів і тривале зберігання ПС;

3) обслуговування пасажирів;

4) забезпечення авіаційної безпеки;

5) статті, що пов’язані з шумом;

6) інші (митні, медичні, міграційні тощо);

7) умови звільнення від сплати за обслуговування або зменшення її розміру;

8) методи сплати.

GEN 4.2. Плата за аеронавігаційне обслуговування

Стислий опис плати, яка стягується за аеронавігаційне обслуговування, що надається для міжнародного користування включає таку інформацію:

1) плата за диспетчерське обслуговування підходу;

2) плата за АНО на маршруті;

3) вартісна основа АНО і умови звільнення від сплати або зменшення її розміру;

4) методи сплати.

Частина 2. НА МАРШРУТІ (ENR)

Якщо АІР видається в одному томі передмова, реєстрація AMDТ, SUP, контрольний перелік сторінок АІР і перелік діючих поправок, що внесені від руки, містяться тільки в частині 2 - ENR, а навпроти кожного із цих підрозділів має вказуватися «not applicable» («не застосовується»).

Якщо видання і розсилка АІР здійснюється в декількох томах, для кожного з них передбачається окремий випуск AMDТ i SUP. При цьому кожний том має включати окрему передмову, реєстрацію AMDТ, SUP, контрольний перелік сторінок АІР і перелік чинних поправок, внесених від руки.

ENR 0.1. Зміст частини 2 АІР - ENR

Перелік розділів і підрозділів частини 2 «Маршрут».

ENR 1. Загальні правила та процедури

ENR 1.1. Загальні правила

Потрібно опубліковувати загальні правила, що застосовуються в держави.

ENR 1.2. Правила візуальних польотів

Потрібно опубліковувати ПВП, що застосовуються в межах держави.

ENR 1.3. Правила польотів за приладами

Потрібно опубліковувати ППП, що застосовуються в межах держави.

ENR 1.4. Класифікація та опис повітряного простору ATS

ENR 1.4.1 Класифікація повітряного простору ATS

Класифікація повітряного простору ATS, що складатися у формі таблиці класифікації повітряного простору ATS, яка наводиться у доповненні 4 до додатку 11 «Air Traffic Services» до Конвенції відповідним чином анотованої для зазначення тих класів повітряного простору, які не використовуються державою.

ENR 1.4.2. Опис повітряного простору ATS

Інший опис повітряного простору ATS, який застосовується, включно текстовий опис загального характеру.

ENR 1.5. Процедури польоту в зоні очікування, при заходженні на посадку та вильоті

ENR 1.5.1. Загальні положення

Зазначаються критерії, які встановлені для процедур польотів в зоні очікування при заходженні на посадку і вильоті. Якщо є відмінність з вимогами документів ІСАО, потрібно надавати критерії, що використовуються в табличній формі.

ENR 1.5.2. Прибуття

Надаються наявні процедури прибуття (звичайні, або з використанням зональної навігації, або і ті й інші), які є загальними для польотів, що здійснюються в одному і тому ж типі повітряного простору. Якщо у термінальному повітряному просторі застосовуються різні процедури, про це надається відповідна примітка разом з посиланням на те, де ці конкретні процедури може бути знайдено.

ENR 1.5.3. Виліт

Надаються процедури вильоту (звичайні, або з використанням зональної навігації або і ті й інші), які є загальними для польотів, що здійснюються при вильоті з будь-якого AD/вертодрому.

ENR 1.5.4. Інша важлива інформація i процедури

Стислий опис додаткової інформації, такої як процедури входу, виходу на кінцеву ділянку заходження на посадку, процедури, й схеми польоту в зоні очікування.

ENR 1.6. Процедури та обслуговування з використанням систем спостереження ОПР

ENR 1.6.1. Первинний радіолокатор

Опис видів обслуговування і правил, що відносяться до первинного радіолокатору, включає такі дані:

1) додаткове обслуговування;

2) застосування радіолокаційного диспетчерського обслуговування;

3) правила при відмові радіолокаційних засобів і зв’язку «повітря-земля»;

4) вимоги до передачі донесень про місце розташування з використанням засобів мовного зв’язку;

5) графічне зображення зони радіолокаційного огляду.

ENR 1.6.2. Вторинний оглядовий радіолокатор (SSR)

Опис правил вторинного оглядового радіолокатора, включає таку інформацію:

1) аварійні процедури;

2) правила при відмові зв’язку «повітря-земля» та незаконного втручання;

3) система присвоєння кодів (далі - SSR);

4) вимоги до передачі повідомлень про місце розташування з використанням засобів мовного зв’язку і зв’язку «диспетчер-пілот» з використанням лінії передачі даних (далі - CPDLC);

5) графічне зображення зони дій SSR.

ENR 1.6.3. Автоматичне залежне спостереження - радіомовне (ADS-B)

Опис експлуатаційних ADS-B включає таку інформацію:

1) аварійні процедури;

2) правила при відмові зв’язку «повітря-земля» і незаконному втручанні;

3) вимоги до ідентифікації ПС;

4) вимоги до передачі повідомлень про місце розташування з використанням засобів мовного зв’язку і CPDLC;

5) графічне зображення зони дій ADS-B.

ENR 1.6.4. Інша важлива інформація і процедури

Стислий опис додаткової інформації і процедур, наприклад, порядок дій в разі відмови радіолокатора і транспондера.

ENR 1.7. Процедури встановлення висотоміра

Публікуються процедури, що застосовуються при встановленні висотоміра, включають такі елементи:

1) стислий вступ із зазначення документів ІСАО, на яких засновані ці процедури разом з відмінностями щодо положень ІСАО, якщо такі є;

2) основні процедури встановлення висотоміра;

3) опис району(ів) встановлення висотоміру;

4) процедури, що застосовуються до експлуатантів (включно пілотів);

5) таблиця крейсерських ешелонів польоту.

ENR 1.8. Додаткові регіональні процедури

Публікуються додаткові регіональні процедури (SUPPS), які відносяться до всього району відповідальності.

ENR 1.9. Організація потоків повітряного руху та управління використанням

(менеджмент) повітряного простору

Стислий опис системи ATFM та управління використанням (менеджмент) повітряного простору, включає таку інформацію:

1) структура ATFM, межі відповідальності, обслуговування, що надається,

місце розташування підрозділу(ів) та години роботи;

2) типи повідомлень про потоки та опис форматів;

3) процедури, що застосовуються до ПС, що вилітають, і містять службу відповідальну за надання інформації щодо заходів ATFM, вимоги до плану польоту, процедури розподілу часових інтервалів (далі - slot);

4) інформація про загальну відповідальність за управління використанням (менеджмент) повітряного простору у FIR(s), дані про менеджмент, координацію та розподіл повітряного простору для цивільних/військових користувачів, дані про структуру повітряного простору, що підлягає менеджменту (розподіл і зміни до розподілу), і загальні експлуатаційні процедури.

ENR 1.10. Планування польотів

Вказується будь-яка обмежувальна або консультативна інформація, яка відноситься до етапу планування польотів і яка може надати допомогу користувачу в отриманні передбаченого польоту, включно інформацію щодо:

1) правил подання плану польоту;

2) системи повторювальних планів польотів;

3) змін до поданого плану польоту.

ENR 1.11. Адресація повідомлень щодо плану польоту

Вказуються в табличній формі адреси, щодо планів польотів, із зазначенням інформації щодо:

1) категорії польоту (ППП, ПВП або і те, та інше);

2) маршруту (до або через FIR, та/або ТМА);

3) адреси повідомлення.

ENR 1.12. Перехоплення цивільних повітряних суден

Публікуються в повному обсязі процедури перехоплення і візуальні сигнали, що повинні використовуватися з чітким зазначенням про використання положень документів ІСАО.

Якщо положення документів ІСАО не використовуються, повідомляється про наявність відмінностей.

ENR 1.13. Незаконне втручання

Публікуються правила, які застосовуються на випадок незаконного втручання.

ENR 1.14. Інциденти, пов’язані з повітряним рухом

1. Опис системи надання даних про інциденти, пов’язані з повітряним рухом, включає таку інформацію:

1) визначення інцидентів, що пов’язані з повітряним рухом;

2) використання «Форми надання даних про інциденти, що пов’язані з повітряним рухом»;

3) процедури сповіщення про інциденти, що пов’язані з повітряним рухом, включно порядок дій в польоті;

4) мета надання і обробка вказаної форми.

ENR 2. Повітряний простір ATS

ENR 2.1 Район польотної інформації (FIR), верхній район польотної інформації (UIR), термінальний диспетчерський район (ТМА), диспетчерський район( СТА)

1. Докладний опис FIR, UIR, UТА, СТА, (включно специфічні СТА, таких, як ТМА) включає таку інформацію:

1) назва, географічні координати в градусах, хвилинах бічних меж FIR/UIR і в градусах, хвилинах і секундах бічних меж СТА, вертикальні межі і клас повітряного простору;

2) найменування органу, що забезпечує обслуговування;

3) позивний авіаційної станції, що обслуговує, орган, мову(и), яка(і) використовується(ються), з позначенням зони та умов, що визначають час і місце використання, за необхідності;

4) частоти та, за необхідності, номер мовного супутникового зв’язку (далі - SATVOICE), доповнені позначенням на конкретні наміри;

5) примітки.

2. У цю главу мають включатися контрольовані зони навколо військових авіаційних баз, не описаних в інших місцях АІР. Якщо вимоги додатку 2 «Rules of the Air» до Конвенції відносно планів польоту, двостороннього радіозв’язку і донесення про місце розташування застосовуються до всіх польотів, для усунення, або зменшення необхідності в перехопленні та/або, де є можливість перехоплення і є потреба в забезпеченні захисту аварійного каналу ДВЧ 121,5 МГц, з цією метою мають включатися позначення щодо відповідної(них) зони(н) або її частини(н).

3. Опис встановлених зон, якими необхідна наявність аварійного приводного передавача, і в яких екіпажі ПС мають постійно прослуховувати аварійну ДВЧ частоту 121,5 МГц, за виключенням тих періодів часу, коли ПС здійснюють зв’язок на інших каналах ДВЧ, або коли існують обмеження у бортовому обладнанні, або коли обов’язки екіпажу не дозволяють здійснювати одночасного прослуховування двох каналів.

ENR 2.2. Інший регульований повітряний простір

Докладний опис інших типів регульованого повітряного простору і класифікації повітряного простору, коли вони встановлені.

ENR 3. Маршрути ATS

Пеленги, лінії шляху і радіали, зазвичай, використовуються магнітними.

Точки перемикання, що встановлюються на півшляху між двома радіонавігаційними засобами, або на перетині двох радіалів, якщо є зміни напрямку маршруту між двома засобами, вказувати для кожної ділянки маршруту не потрібно, якщо заявлено про їх існування.

ENR 3.1 Маршрути звичайної навігації

Докладний опис маршрутів звичайної навігації, передбачає наступне:

1) позначення маршруту, специфікацію(ії) необхідних характеристик зв’язку (далі - RCP), специфікацію(ії) необхідних характеристики (характеристик) спостереження (далі - RSP), застосовуваної(х) на конкретній(х) ділянці(ах), назви, кодові позначення або кодові назви і географічні координати в градусах, хвилинах і секундах всіх основних точок, що визначають маршрут, включно обов’язкові пункти передачі донесень або пункти передачі донесень за запитом;

2) лінії шляху або радіали всеспрямованого азимутального радіомаяка (далі - VOR) з точністю до найближчого градуса, геодезична відстань між послідовно розташованими основними точками маршруту з точністю до найближчої однієї десятої кілометра або однієї десятої морської милі, для радіалів VOR - точки перемикання;

3) верхні та нижні межі або мінімальні висоти польоту за маршрутом з точністю до найближчих 50 метрів або 100 футів з округленням до більшого значення та класифікацію повітряного простору;

4) бічні межі і мінімальні висоти прольоту перешкод;

5) напрям крейсерських рівнів;

6) примітки, включно зазначення органу ATS, його робочого каналу та, за необхідності, адреси підключення до нього, номер SATVOICE та будь-які обмеження, обумовлені навігаційною(ими) специфікацією(ми) RCP і RSP.

ENR 3.2 Маршрути зональної навігації

Докладний опис маршрутів зональної навігації включає таку інформацію:

1) позначення маршруту, позначення специфікацію(ії) необхідних характеристик зв’язку (RCP), навігаційну(і) специфікацію(ії) та/або специфікацію(ії) необхідних характеристик спостереження (RSP), застосованої(их) на конкретній(их) ділянці(ах), назви, кодові позначення або кодові назви та географічні координати в градусах, хвилинах і секундах всіх основних точок, що визначають маршрут, включаючи «обов’язкові» або за «запитом» пункти передачі донесень;

2) щодо точок шляху, що позначають маршрут зональної навігації, додатково, у відповідних випадках надається:

позначення станції опорного VOR/DME;

пеленг з точністю до найближчого градуса та відстань з точністю до найближчої однієї десятої кілометра або однієї десятої морської милі від опорного VOR/DME, якщо зазначена точка шляху, не поєднана з цим обладнанням;

перевищення місць установки антени DME з точністю до найближчих 30 метрів (100 футів);

3) магнітний опорний азимут з точністю до найближчого градуса, геодезичну відстань між встановленими кінцевими пунктами з точністю до найближчої однієї десятої кілометра або однієї десятої морської милі та відстань між кожною парою послідовно розташованих основних точок маршруту;

4) верхні та нижні межі і класифікацію повітряного простору;

5) напрям крейсерських рівнів;

6) вимоги до точності навігації для кожної ділянки маршруту PBN (RNAV або RNP); та

7) примітки, включно зазначення органу ATS, його робочий канал і, за необхідністю, адреси підключення до нього, номер SATVOICE і будь-які обмеження, обумовлені навігаційної(ими) специфікацією(ями), RCP і RSP.

ENR 3.3 Інші маршрути

Вимоги до опису інших спеціально встановлених маршрутів, які є обов’язковими в межах встановленої зони(зон). Немає необхідності описувати маршрути прибуття, транзиту та вильоту, які встановлені у зв’язку з процедурами польотів на/з аеродрому(ів)/вертодрому(ів), оскільки вони описані у відповідному розділі частини 3 АІР - Аеродроми.

ENR 3.4 Очікування на маршруті

1. Докладний опис процедури очікування на маршруті, включає таку інформацію:

1) позначення зони очікування, за наявності, і точки зони очікування (навігаційний засіб) або точку маршруту з географічними координатами в градусах, хвилинах і секундах;

2) лінія шляху наближення;

3) напрям стандартного розвороту;

4) максимальна швидкість за приладами;

5) мінімальний і максимальний рівні зони очікування;

6) час/відстань віддалення;

7) вказівка органу ATS і його робочої частоти.

2. Критерії прольоту перешкод, відповідно до процедур в зоні очікування, містяться в PANS-OPS, Doc 8168 ІСАО «Procedures for Air Navigation Services - Aircraft Operations»,Volumes I and II.

ENR 4. Радіонавігаційні засоби/системи

ENR 4.1 Радіонавігаційні засоби на маршруті

1. Надається перелік станцій, які забезпечують радіонавігаційне обслуговування на маршруті, розташованих в алфавітному порядку. Цей перелік включає таку інформацію:

1) назва станції і магнітне VAR з точністю до найближчого градуса, для VOR - схилення станції з точністю до найближчого градуса, що використовується для технічного налаштування зазначеного засобу;

2) позначення;

3) частота, канал для кожного елемента;

4) години роботи;

5) географічні координати в градусах, хвилинах і секундах, розташування

передавальної антени;

6) перевищення місця установки DME з точністю до найближчих 30 метрів (100 футів);

7) примітки.

2. Якщо експлуатаційним органом засобу є інший, ніж призначений урядовим органом, найменування експлуатаційного органу має бути зазначено у стовпчику «примітки». Зона дії цього засобу має зазначатися у стовпчику «примітки».

ENR 4.2 Спеціальні навігаційні системи

1. Опис станцій, які взаємодіють зі спеціальними навігаційними системами (DECCA, LORAN тощо), включає таку інформацію:

1) назва станції або ланцюга станцій;

2) вид обслуговування, що надається (основний сигнал, допоміжний сигнал, колір);

3) частота (номер каналу, початкова скваженість, частота повторення імпульсів, якщо це застосовується);

4) години роботи;

5) географічні координати в градусах, хвилинах і секундах розташування передавальної станції;

6) примітки.

2. Якщо експлуатаційним органом засобу є інший, ніж призначений урядовим органом, у стовпчику «примітки» вказується найменування експлуатаційного органу. Зона дії засобу має зазначатися у стовпчику «примітки».

ENR 4.3 Глобальна навігаційна супутникова система (GNSS)

1. Надається перелік та опис елементів глобальної навігаційної супутникової системи (далі - GNSS), які забезпечують навігаційне обслуговування, що передбачено на маршруті, та розташованих в алфавітному порядку за назвою елементу, включає таку інформацію:

1) назва елемента GNSS (GPS, ГЛОНАСС, EGNOS, MSAS, WAAS тощо);

2) відповідна(ні) частота(и), за необхідності;

3) географічні координати номінальної зони обслуговування і зони дії в градусах, хвилинах і секундах;

4) примітки.

2. Якщо експлуатаційним органом об’єкта є інший, ніж призначений урядовим органом, найменування експлуатаційного органу зазначається у стовпчику «примітки». Зона дії засобу зазначається у стовпчику «примітки».

ENR 4.4 Позначення кодових назв для основних точок

Надається розташований в алфавітному порядку перелік позначень кодових назв (п’ятилітерних вимовних «кодових назв»), встановлених для основних точок в місцях розташування, не позначених місцем установки радіонавігаційних засобів, включає таку інформацію:

1) кодове позначення назви;

2) географічні координати місця розташування в градусах, хвилинах і секундах;

3) посилання на маршрути ATS або інші маршрути, де знаходиться зазначена точка;

4) у разі необхідності примітки, включно додаткове визначення місць розташування.

ENR 4.5 Наземні аеронавігаційні вогні на маршруті

Перелік наземних аеронавігаційних вогнів та інших світломаяків, які позначають географічні розташування, що обрані державою внаслідок їх важливого значення, повинен включає таку інформацію:

1) назва міста чи інше позначення маяка;

2) тип маяка і сила світла в тисячах кандел;

3) характеристики сигналу;

4) години роботи;

5) примітки.

ENR 5. Навігаційні попередження

ENR 5.1 Заборонені зони, зони обмеження польотів і небезпечні зони

1. Опис, доповнений, за необхідністю графічним зображенням заборонених зон (далі - Р-зон), зон обмеження польотів (далі - R-зон) та, небезпечних зон (далі - D-зон) разом з інформацією, яка стосується їх встановлення і активацію, включає таку інформацію:

1) позначення, назва і географічні координати в градусах, хвилинах і секундах бічних меж при знаходженні всередині СТА/СТR, в градусах і хвилинах при знаходженні поза їх межами;

2) верхні та нижні межі; та

3) примітки, включно час активації.

2. Тип обмежень або характер загрози та ризик перехоплення у разі проникнення в зону, мають зазначатися у стовпчику «примітки».

ENR 5.2. Військові навчальні і тренувальні зони

та зона ідентифікації протиповітряної оборони (ADIZ)

Опис, доповнений, за необхідністю, графічним зображенням встановлених військових зон і військових навчань, що проводяться через регулярні проміжки часу, та встановленої зони ідентифікації ППО (далі - ADIZ), включає таку інформацію:

1) географічні координати в градусах, хвилинах і секундах бічних меж при знаходженні всередині СТА/СТR, і в градусах та хвилинах при знаходженні поза їх межами;

2) верхні та нижні межі, системи і засоби оповіщення про активацію зон разом з інформацією, що відноситься до цивільних польотів та відповідних процедур ADIZ;

3) примітки, включаючи час діяльності та ризик перехоплення при проникненні в ADIZ.

ENR 5.3 Інші види діяльності, що становлять небезпеку,

та інші потенційні небезпеки

ENR 5.3.1 Інші види діяльності, що становлять небезпеку

Опис видів діяльності, що доповнюється, за необхідністю, картами, які являють собою конкретну чи очевидну небезпеку для польотів ПС та можуть вплинути на польоти, включає таку інформацію:

1) географічні координати в градусах і хвилинах центру зони діяльності та

радіус впливу;

2) вертикальні межі;

3) консультативні заходи;

4) повноважний орган, відповідальний за надання інформації;

5) примітки, включно час діяльності.

ENR 5.3.2 Інші потенційні небезпеки

Опис, що доповнюється, за необхідністю, картами інших видів потенційної небезпеки, які можуть вплинути на польоти (наприклад, активна вулканічна діяльність, атомні електростанції тощо), включає таку інформацію:

1) географічні координати в градусах і хвилинах розташування потенційної небезпеки;

2) вертикальні межі;

3) консультативні заходи;

4) повноважний орган, відповідальний за надання інформації;

5) примітки.

ENR 5.4 Аеронавігаційні перешкоди

1. Перелік перешкод в районі 1 (вся територія держави), що впливають на аеронавігацію, включає таку інформацію:

1) ідентифікація або позначення перешкоди;

2) тип перешкоди;

3) місце розташування перешкоди, повинно визначатися географічними координатами в градусах, хвилинах і секундах;

4) перевищення / відносна висота перешкоди з точністю до найближчого метра або фута;

5) вид і колір освітлення перешкоди (за необхідністю);

2. У районі 1 перешкодою вважається перешкода, висота якої над земною поверхнею складає 100 метрів і більше.

3. Специфікація щодо визначення та звітності (точність польових робіт та цілісність даних) розташування (широта і довгота) перевищень/відносних висот перешкод у районі 1, наведені у додатку 1 до цих Авіаційних правил.

ENR 5.5 Авіаційні спортивні й розважальні види діяльності

1. Стислий опис, доповнений, за необхідністю, графічним зображенням зон інтенсивної авіаційної, спортивної та розважальної діяльності, разом з умовами, згідно з якими вони здійснюються, включає таку інформацію:

1) позначення і географічні координати в градусах, хвилинах і секундах бічних меж при знаходженні всередині СТА/СТR, в градусах та хвилинах при знаходженні поза їх межами;

2) вертикальні межі;

3) номер телефону експлуатанта/користувача;

4) примітки, включно час діяльності.

2. Цей пункт може підрозділятися на різні розділи, стосовно кожної окремої категорії заходів, які містять вказані відомості для кожного випадку.

ENR 5.6 Міграція птахів і зони з чутливою фауною

Опис доповнений, за необхідністю, картами, пов’язаними з міграціями птахів, включно маршрути міграції та постійні зони відпочинку і зони з чутливою фауною.

ENR 6. Маршрутні карти

У цьому розділі розміщується маршрутна карта ІCАО та збірна таблиця аркушів карт.

Частина 3. АЕРОДРОМИ

Якщо АІР видається в одному томі, передмова, реєстрація AMDТ, SUP, контрольний перелік сторінок АІР і перелік діючих поправок, що внесені від руки, містяться тільки в частині 3 - АЕРОДРОМИ, а навпроти кожного із цих підрозділів має вказуватися «not applicable» («не застосовується»).

Якщо видання і розсилка АІР здійснюється в декількох томах, для кожного з них передбачається окремий випуск AMDТ i SUP. При цьому кожний том має включати окрему передмову, реєстрацію AMDТ, SUP, контрольний перелік сторінок АІР і перелік чинних поправок, внесених від руки.

AD 0.1 Зміст частини 3 АІР - AD

Перелік розділів і підрозділів у частині 3 «Аеродроми».

AD 1. Аеродроми/вертодроми. Вступ

AD 1.1 Наявні аеродроми/вертодроми та умови їх використання

AD 1.1.1 Загальні умови

Стислий опис уповноваженого органу з питань цивільної авіації, визначеного державою, включає таку інформацію:

1) загальні умови, при яких AD/вертодроми і відповідні засоби доступні для використання;

2) зазначення документів ІСАО, на підставі яких надається обслуговування та посилання на розділ AIP, який містить перелік розбіжностей, у разі їх наявності.

AD 1.1.2 Використання військових авіаційних баз

У цьому розділі зазначаються, за наявності, правила і процедури щодо використання військових авіаційних баз цивільними повітряними суднами.

AD 1.1.3 Процедури польотів при низькій видимості (LVP)

У цьому розділі зазначаються, при наявності, загальні умови, згідно з якими застосовуються пов’язані з низькою видимістю процедури польотів за категорією II/III ІСАО на AD.

AD 1.1.4 Експлуатаційні мінімуми аеродромів

У цьому розділі зазначається детальна інформація про експлуатаційні мінімуми AD, що використовуються в державі.

AD 1.1.5 Інша інформація

У цьому розділі зазначається, за наявності, інша інформація аналогічного характеру.

AD 1.2 Аварійно-рятувальна й протипожежна служби

та план на випадок випадіння снігу

AD 1.2.1 Аварійно-рятувальна й протипожежна служби

Стислий опис правил, що регулюють організацію служб для проведення аварійно-рятувальних робіт та протипожежної служби на AD і вертодромах, які доступні для загального використання, разом із зазначенням категорії AD/ вертодрому за категорією пожежного захисту, що встановлена державою.

AD 1.2.2 План на випадок випадіння снігу

1. Стислий опис загальних положень плану дій на випадок випадіння снігу для AD/вертодромів, які доступні для загального використання, і на яких можуть мати місце снігові умови, включає таку інформацію:

1) організація обслуговування взимку;

2) спостереження за робочою площею;

3) методи вимірювання та їх проведення;

4) дії, спрямовані на підтримку придатності робочої площі;

5) система і засоби надання повідомлень;

6) випадки закриття RWY;

7) поширення інформації про наявність снігу.

2. Якщо на AD/вертодромах застосовуються різні положення плану дій на випадок випадання снігу, цей підпункт може деталізуватися додатково.

AD 1.3 Індекс аеродромів і вертодромів

Перелік AD та вертодромів в межах держави, доповнений графічним зображенням, включає таку інформацію:

1) назва/найменування AD, вертодрому і покажчик розташування ІСАО;

2) вид польотів, при яких дозволяється використовувати AD/вертодром (міжнародні/національні, ППП/ПВП, регулярні/нерегулярні, авіації загального призначення, військові та інші);

3) посилання на підрозділ частини 3 AIP, який містить детальний опис AD/вертодрому.

AD 1.4 Групування аеродромів/вертодромів

Стислий опис критеріїв, які використовуються державою при групуванні AD/вертодромів для цілей підготовки/розсилки/забезпечення інформацією (міжнародні/національні, основні/другорядні, значні/інші, цивільні/військові).

AD 1.5 Стан сертифікації аеродромів

Перелік AD в державі із зазначенням стану їх сертифікації, включає таку інформацію:

1) назва/найменування AD і покажчик розташування ІСАО;

2) дата сертифікації, якщо застосовується, строк дії сертифікату;

3) примітки, за наявністю.

AD 2. АЕРОДРОМИ

ххххAD 2.1 Покажчики розташування та назва аеродрому

Вказати покажчик розташування ІСАО та назву/найменування AD. Покажчик розташування ІСАО має бути невід’ємною частиною системи позначень, яка застосовується для всіх підрозділів розділу AD 2. Замість позначення «ХХХХ» вказується відповідний покажчик розташування ІСАО

ххххAD 2.2 Географічні й адміністративні дані аеродрому

Вказуються географічні та адміністративні дані щодо AD, включає таку інформацію:

1) контрольну точку AD (географічні координати в градусах, хвилинах і секундах) та її розташування;

2) напрям та відстань контрольної точки AD від центру міста або населеного пункту, що обслуговується даним AD;

3) перевищення AD з точністю до найближчого метра або фута, розрахункову температуру повітря та середнє значення мінімальної температури на AD;

4) за необхідністю, хвилю геоїду в місці перевищення AD з точністю до найближчого метра або фута;

5) магнітне схилення з точністю до найближчого градуса, дату інформації та річні зміни;

6) найменування експлуатанта AD, адреса, номери телефону та телефаксу, e-mail адреса, а також адреса AFS та, за наявності, адреса вебсайту;

7) види повітряного руху, виконання якого дозволено на AD (ППП/ПВП);

8) примітки.

ххххAD 2.3 Години роботи

Докладний опис годин роботи служб на AD, включає такі дані:

1) експлуатант AD;

2) митниця та міграційна служби;

3) медична та санітарна служби;

4) пункт передпольотного обслуговування АНІ (AIS);

5) пункт збору повідомлень щодо ОПР (ARO);

6) пункт метеорологічного обслуговування (інструктажу);

7) ОПР;

8) служба заправки паливом;

9) служба обслуговування пасажирів та багажу;

10) служба авіаційної безпеки;

11) служба протикригової обробки;

12) примітки.

ххххAD 2.4. Служби і засоби з обслуговування

Детальний опис служб та засобів обслуговування, що надаються на AD, включає таку інформацію:

1) засоби обслуговування вантажів;

2) типи палива і мастил;

3) обладнання заправки паливом та їх місткість;

4) устаткування з протикригової обробки;

5) наявність місць в ангарі для ПС, які не базуються на цьому AD;

6) засоби ремонту для ПС, які не базуються на цьому AD;

7) примітки.

ххххAD 2.5 Засоби для обслуговування пасажирів

Стислий опис засобів для обслуговування пасажирів, які надаються на AD, або посилання на інші джерела інформації, наприклад, вебсайт, включає наступну інформацію:

1) готель(і) на AD або біля AD;

2) ресторан(и) на AD або біля AD;

3) транспортні можливості;

4) медичне обслуговування;

5) банк та поштове відділення на AD або біля AD;

6) туристичне бюро;

7) примітки.

ххххAD 2.6 Аварійно-рятувальна і протипожежна служби

Детальний опис служб аварійно-рятувальної і протипожежної та обладнання, що доступні на AD, включно дані про:

1) категорію AD за рівнем необхідного пожежного захисту;

2) аварійно-рятувальні засоби;

3) можливості з видалення ПС, які втратили здатність рухатися;

4) примітки.

ххххAD 2.7 Сезонне використання устаткування, видалення опадів

Детальний опис обладнання та оперативної черговості, що встановлена для видалення опадів з робочої площі AD, включає таку інформацію:

1) тип(и) обладнання для видалення опадів;

2) черговість видалення опадів;

3) примітки.

ххххAD 2.8 Дані по перонах, TWY і місцях/пунктах перевірок

1. Докладні дані про фізичні характеристики APN, TWY і встановлених місцях/пунктах перевірки, включно дані про:

1) позначення, поверхню і міцність (PCR) APN;

2) позначення, ширину, поверхню і міцність (PCR) TWY;

3) місце розташування та перевищення пунктів перевірки висотомірів з точністю до найближчого метра або фута;

4) місце розташування пунктів перевірки VOR;

5) місце розташування пунктів перевірки INS в градусах, хвилинах, секундах і сотих частках секунди;

6) примітки.

2. Якщо місця/пункти перевірки вказані на карті AD, то в даному підрозділі АІР має існувати примітка.

ххххAD 2.9 Система управління наземним рухом і контролю за ним та маркування

Стислий опис системи управління наземним рухом і контролю за ним та маркувальні знаки RWY і TWY, включає таку інформацію:

1) використання розпізнавальних знаків місця стоянки ПС, вказівних ліній TWY і системи візуального управління стикуванням/паркуванням на стоянках літаків;

2) маркувальні знаки і вогні RWY і TWY;

3) вогні ліній «Стоп» та вогні захисту RWY (за наявністю);

4) інші засоби захисту RWY;

5) примітки.

__________

Примітка.

Докладні дані про фізичні характеристики APN, TWY і встановлених місцях/пунктах перевірки (PCR) APN, (PCR) TWY застосовується з 28 листопада 2024 року;

ххххAD 2.10 Аеродромні перешкоди

Детальний опис перешкод, включає дані про:

1) перешкоди в районі 2:

ідентифікація або позначення перешкоди;

тип перешкоди;

місце розташування перешкоди, яке визначається географічними координатами в градусах, хвилинах, секундах і десятих частках секунди;

перевищення і відносна висота перешкоди з точністю до найближчого метра або фута;

маркування перешкоди, а також тип і колір світлоогородження перешкоди (за наявності);

повідомлення NIL (за необхідності);

2) при відсутності масиву даних щодо району 2 для AD вказуються і надаються дані про:

перешкоди, які виступають за межі поверхонь обмеження перешкод;

перешкоди, які виступають за поверхні позначення перешкод у зоні траєкторії зльоту;

інші перешкоди, які представляють небезпеку для аеронавігації;

3) зазначення, що інформація стосовно перешкод в районі 3 не надається,

або в разі її надання надається інформація про:

ідентифікацію або позначення перешкоди;

тип перешкоди;

місце розташування перешкоди, яке визначається географічними координатами в градусах, хвилинах, секундах і десятих частках секунди;

перевищення і відносну висоту перешкоди з точністю до найближчої десятої частки метра або фута;

маркування, тип та колір світлоогородження перешкоди, (за наявності);

якщо це доречно, зазначається наявність переліку перешкод у вигляді цифрового набору даних і посилання на GEN 3.1.6; та повідомлення NIL, за необхідності.

ххххAD 2.11 Метеорологічна інформація, що надається

Детальний опис метеорологічної інформації, що надається на AD, з зазначенням метеорологічного органу, який є відповідальним за види обслуговування, включає таку інформацію:

1) найменування відповідного метеорологічного органу;

2) години роботи, та якщо застосовується, позначення відповідального метеорологічного органу поза цими годинами;

3) найменування органу, відповідального за складання прогнозів погоди на AD (TAF), строки дії та інтервал їх складання;

4) надання прогнозів типу «TREND» для AD та інтервал складання;

5) інформація, яким чином надається інструктаж та/або консультації;

6) тип польотної документації, яка надається, та мова(и), що використовується (використовуються) в польотній документації;

7) карти та інша інформація, що відображається або надається для інструктажу та консультацій;

8) додаткове устаткування, яке використовується для надання інформації про метеорологічні умови;

9) орган(и) ОПР, який(і) забезпечується метеоінформацією;

10) додаткова інформація (наприклад, щодо будь-яких обмежень в обслуговуванні, тощо).

ххххAD 2.12 Фізичні характеристики RWY

Детальний опис фізичних характеристик кожної RWY, включає таку інформацію:

1) позначення;

2) істинний пеленг з точністю до однієї сотої градуса;

3) розміри RWY з точністю до найближчого метра або фута;

4) несуча спроможність покриття (PCN та пов’язана інформація), та поверхня кожної RWY і відповідної кінцевої смуги гальмування;

5) географічні координати в градусах, хвилинах, секундах і сотих частках секунди для кожного порогу та торця RWY, та, за наявності, хвилю геоїду для:

порогів RWY, не обладнаних для точного заходження на посадку, з точністю до найближчого метра або фута;

порогів RWY, обладнаних для точного заходження на посадку, з точністю до найближчої десятої частки метра або десятої частки фута;

6) перевищення для:

порогів RWY, обладнаної для неточного заходження на посадку, з точністю до найближчого метра або фута;

порогів та найбільших перевищень зони приземлення RWY, обладнаної для точного заходження на посадку з точністю до найближчої десятої частки метра або десятої частки фута;

7) ухил кожної RWY і відповідних кінцевих смуг гальмування;

8) розміри кінцевих смуг гальмування (за наявності) з точністю до найближчого метру або фута;

9) розміри смуг, вільних від перешкод (за наявності) з точністю до найближчого метру або фута;

10) розміри льотних смуг;

11) розміри кінцевих зон безпеки;

12) розташування (на якому кінці RWY) та опис системи аварійного гальмування (за наявністю);

13) наявність зони, вільної від перешкод ;

14) примітки.

ххххAD 2.13 Наявні дистанції

1. Детальний опис оголошених дистанцій для кожного напрямку кожної RWY з точністю до найближчого метра або фута, включає такі дані:

1) позначення RWY;

2) наявна довжина розбігу;

3) наявна дистанція зльоту, та, за необхідності, альтернативні скорочені оголошені дистанції;

4) наявна дистанція перерваного зльоту;

5) наявна посадкова дистанція;

6) примітки, включно точка виїзду на RWY або точка старту у випадку наявності альтернативних скорочених оголошених дистанцій.

2. Якщо напрямок RWY не може бути використано для зльоту або посадки, (чи в обох випадках), через заборону правилами експлуатації, про це має вказуватися словами «not usable» («не використовується») або NU.

ххххAD 2.14 Вогні приближення і вогні RWY

Детальний опис вогнів приближення і вогнів RWY, включно:

1) позначення RWY;

2) тип, протяжність і сила світла системи вогнів наближення;

3) вогні порогу RWY, колір і флангові горизонти;

4) тип системи візуальної індикації глісади;

5) протяжність вогнів зони приземлення;

6) протяжність, інтервали установки, колір і силу світла вогнів осьової лінії RWY;

7) протяжність, інтервали установки, колір і силу світла бічних вогнів RWY;

8) колір обмежувальних вогнів RWY і флангових горизонтів;

9) протяжність і колір вогнів кінцевої смуги гальмування;

10) примітки.

ххххAD 2.15 Інші вогні, резервне джерело електроживлення

Опис інших вогнів і резервного джерела електроживлення, включає таку інформацію:

1) місце розташування, характеристики і години роботи аеродромного маяка / розпізнавального маяка (за наявності);

2) місце розташування і освітлення (за наявності), анемометра / покажчика напрямку посадки;

3) бічні вогні TWY та вогні осьової лінії TWY;

4) резервне джерело електроживлення, включно час перемикання;

5) примітки.

ххххAD 2.16 Зона посадки вертольотів

Детальний опис зони посадки вертольотів, передбаченої на AD, включає такі дані:

1) географічні координати в градусах, хвилинах, секундах і сотих частках секунди та, за наявності, хвилю геоїда геометричного центру зони TLOF, або кожного порогу зони FATO (за необхідності) вказуються:

для неточних заходжень на посадку з точністю до найближчого метра або фута;

для точних заходжень на посадку з точністю до десятої частки метра або десятої частки фута;

2) перевищення зони TLOF та/або зони FATO вказуються:

для неточних заходжень на посадку з точністю до найближчого метра або фута;

для точних заходжень на посадку з точністю до найближчої десятої частки метра або десятої частки фута;

3) розміри з точністю до найближчого метра або фута, тип покриття, несучу здатність і маркування зон TLOF і FATO;

4) істинні пеленги FATO з точністю до однієї сотої градуса;

5) оголошені наявні дистанції з точністю до найближчого метра або фута;

6) вогні наближення і вогні зони FATO;

7) примітки.

ххххAD 2.17 Повітряний простір ATS

Детальний опис повітряного простору ATS, організованого на AD включає такі дані:

1) позначення повітряного простору та географічні координати в градусах, хвилинах і секундах бічних меж;

2) вертикальні межі;

3) класифікація повітряного простору;

4) позивний та мова(и) органу ATS, що надає обслуговування;

5) абсолютну висоту переходу;

6) години застосування;

7) примітки.

ххххAD 2.18 Засоби зв’язку ATS

Детальний опис засобів зв’язку ATS, встановлених на AD, включає такі дані:

1) позначення служби;

2) позивний;

3) канал(и);

4) номер(и) SATVOICE (за наявності);

5) адреса входу (за необхідності);

6) години роботи;

7) примітки.

ххххAD 2.19 Радіонавігаційні засоби і засоби посадки

1. Детальний опис радіонавігаційних засобів і засобів посадки, пов’язаних із процедурами заходжень на посадку за приладами, та виконанням польотів в районі AD, включає таку інформацію:

1) тип засобу;

відповідне магнітне VAR з точністю до найближчого градусу (за необхідності);

вид польотів, що забезпечуються для ILS/MLS/GLS, базової GNSS і SBAS;

класифікація ILS;

класифікація засобів і позначення засобів посадки для GBAS, щодо VOR/ ILS/MLS також магнітне VAR з точністю до найближчого градусу, що використовується для технічної виставки засобу.

2) позначення (за необхідності);

3) частота(и), номер(и) канал(и), постачальника та ідентифікатор(и) опорної траєкторії (RPI), (за необхідності);

4) години роботи (за необхідності);

5) географічні координати в градусах, хвилинах, секундах і десятих частках секунди місця установки передавальної антени, за необхідності;

6) перевищення передавальної антени DME з точністю до найближчих 30 метрів (100 футів) та DME/P з точністю до найближчих 3 метри (10 футів), перевищення контрольної точки GBAS з точністю до найближчого метра або фута та відносну висоту еліпсоїду даної точки з точністю до найближчого метра або фута. У разі SBAS відносну висоту еліпсоїда точки посадкового порогу RWY(LTP) або точки фіктивного порогу RWY (FTP) з точністю до найближчого метра або фута;

7) радіус зони обслуговування від контрольної точки GBAS з точністю до найближчого кілометра або найближчої морської милі;

8) примітки.

2. Коли один і той же засіб використовується для обслуговування польотів за маршрутом, та в районі AD, його опис має також вказувати в розділі ENR 4.

3. Якщо наземна система функціонального доповнення (GBAS) обслуговує декілька AD, опис даного засобу має надаватися щодо кожного AD.

4. Якщо експлуатаційним повноважним органом засобу є інший, ніж призначений урядовим органом, в стовбцю з примітками вказується найменування експлуатаційного органу.

Зона дії засобу має вказуватися в стовбцю з примітками.

ххххAD 2.20 Місцеві правила аеродромa

Детальний опис правил, що застосовуються до використання AD, включно прийнятність виконання тренувальних польотів, польотів, без радіозв’язку, польотів надлегких ПС та аналогічних їм ПС, а також маневрування на землі, паркування, не включаючи процедури польотів.

ххххAD 2.21 Процедури зниження шуму

Детальний опис процедур зниження шуму встановлених на AD.

ххххAD 2.22 Процедури польотів

1. Детальний опис умов і процедур польотів, які встановлені на підставі організації повітряного простору на AD (включно з радіолокаційними процедурами, та/або ADS-B-процедурами).

2. Детальний опис процедур в умовах низької видимості на AD, якщо такі встановлені, включно:

1) злітно-посадкова смуга(смуги) та допоміжне обладнання, дозволене для використання за процедурами низької видимості;

2) встановлені метеорологічні умови, за яких починаються і припиняються

використовуватися процедури низької видимості;

3) опис наземних маркувальних знаків/світлотехнічних засобів для використання під час застосування процедур низької видимості;

4) примітки.

ххххAD 2.23 Додаткова інформація

Додаткова інформація на AD, наприклад зазначення концентрації птахів на AD із зазначенням їх щоденних перельотів між місцями відпочинку і годування, наскільки це практично можливо.

ххххAD 2.24 Карти, які відносяться до аеродрому

1. Вказати карти, які відносяться до AD, які слід включати в такому порядку:

1) карта AD/вертодрому ІСАО;

2) карта стоянки/постановки на стоянку ПС ІСАО;

3) карта аеродромного наземного руху ІСАО;

4) карта аеродромних перешкод, тип А ІСАО (для кожної RWY);

5) карта аеродромних перешкод, тип В ІСАО (за наявності);

6) електронна карта місцевості і перешкод в районі аеродрому ІСАО;

7) карта місцевості для точного заходження на посадку ІСАО (RWY для точного заходження на посадку за категоріями II і III);

8) карта району ІСАО (маршрути вильоту та транзитні маршрути);

9) карта стандартного вильоту за приладами ІСАО;

10) карта району ІСАО (маршрути прибуття і транзитні маршрути), за необхідності;

11) карта стандартного прибуття за приладами ІСАО;

12) карта мінімальних абсолютних висот із використанням систем спостереження ОПР ІСАО;

13) карта заходження на посадку за приладами ІСАО (для кожної RWY і кожної процедури);

14) карта візуального заходження на посадку ІСАО;

15) дані про концентрацію птахів біля AD.

2. Якщо деякі із зазначених карт не надаються, про це вказується в розділі GEN 3.2 «Аеронавігаційні карти».

ххххAD 2.25 Перешкоди, що виступають за поверхню візуальної ділянки (VSS)

Перешкоди, що виступають за поверхню візуальної ділянки (VSS) включно процедури, та процедури мінімуму, на які є вплив цих перешкод.

Критерії, що відносяться до VSS наведені в пункті 5.4.6 глави 5 розділу 4 частини 1 тому II PANS-OPS.

AD 3. ВЕРТОДРОМИ

1. Якщо зона посадки вертольотів знаходиться на AD, дані про це мають перераховуватися тільки в ххххAD 2.16.

2. Замість позначення «ХХХХ» вказується відповідний покажчик розташування ІСАО вертодрому.

ххххAD 3.1 Покажчики розташування і назва вертодрому

Вказується присвоєний вертодрому покажчик розташування ІСАО, і його назва. Покажчик розташування ІСАО вертодрому є невід’ємною частиною системи позначень, яка застосовується для всіх підрозділів розділу AD 3.

ххххAD 3.2 Географічні й адміністративні дані вертодрому

Вказуються географічні та адміністративні дані вертодрому, включно:

1) контрольна точка вертодрому (географічні координати в градусах, хвилинах і секундах) та її місце розташування;

2) напрям і відстань розташування контрольної точки вертодрому від центру міста або населеного пункту, що обслуговується вертодромом;

3) перевищення вертодрому з точністю до найближчого метра або фута, розрахункову температуру повітря та середнє значення мінімальної температури на вертодромі;

4) у відповідних випадках, хвиля геоїда в місці перевищення вертодрому з точністю до найближчого метра або фута;

5) VAR з точністю до найближчого градуса, дату інформації і річні зміни;

6) найменування експлуатанта вертодрому, адресу, номер телефону, телефаксу, e-mail, AFS адреса та, за наявності,- адреса вебсайту;

7) види повітряного руху, виконання яких дозволено на вертодромі (ППП/ПВП);

8) примітки.

ххххAD 3.3 Години роботи

Детальний опис годин роботи служб вертодрому включає такі дані:

1) експлуатант вертодрому;

2) митниця та міграційна служби;

3) медична та санітарна служби;

4) пункт передпольотного обслуговування АНІ (AIS);

5) пункт збору повідомлень щодо ОПР (ARO);

6) пункт метеорологічного обслуговування (інструктажу);

7) ОПР;

8) служба заправки паливом;

9) служба обслуговування пасажирів та багажу;

10) служба авіаційної безпеки;

11) служба протикригової обробки;

12) примітки.

ххххAD 3.4 Служби і засоби з обслуговування

Детальний опис служб і засобів з обслуговування, що надаються на вертодромі, включає такі дані:

1) засоби обслуговування вантажів;

2) типи палива і мастил;

3) обладнання заправки паливом та їх місткість;

4) устаткування з протикригової обробки;

5) наявність місць в ангарі для вертольотів, які не базуються на цьому вертодромі;

6) засоби для ремонту вертольотів, які не базуються на цьому вертодромі;

7) примітки.

ххххAD 3.5 Засоби для обслуговування пасажирів

Стислий опис засобів для обслуговування пасажирів, які надаються на вертодромі, або посилання на інші джерела інформації, наприклад вебсайт, включає такі дані:

1) готель(і) на вертодромі або біля вертодрому;

2) ресторан(и) на вертодромі або біля вертодрому;

3) транспортні можливості;

4) медичне обслуговування;

5) банк і поштове відділення на вертодромі або біля вертодрому;

6) туристичне бюро;

7) примітки.

ххххAD 3.6 Аварійно-рятувальна і протипожежна служби

Детальний опис служб і обладнання для аварійно-рятувальних робіт та боротьби з пожежею, що доступне на вертодромі, включає такі дані:

1) категорія вертодрому за рівнем необхідного пожежного захисту;

2) аварійно-рятувальні устаткування;

3) можливість з видалення вертольотів, які втратили здатність рухатися;

4) примітки.

ххххAD 3.7 Сезонне використання устаткування: видалення опадів

Детальний опис обладнання та оперативної черговості, встановленої для видалення опадів з робочої площі вертодрому, включно:

1) тип(и) устаткування для видалення опадів;

2) черговість видалення опадів;

примітки.

ххххAD 3.8 Дані по перонах, TWY і місцях/пунктах перевірок

1. Докладні дані про фізичні характеристики APN, TWY у встановлених місцях/пунктах перевірки, включають такі дані:

1) позначення, поверхня і міцність перонів та вертолітних стоянок;

2) позначення, ширина і тип поверхні вертолітних наземних TWY;

3) ширина і позначення вертолітної TWY для руління повітрям та транзитний маршрут переміщення повітрям;

4) місце розташування та перевищення з точністю до найближчого метра або фута місць перевірки висотомірів;

5) місця перевірки VOR;

6) місця перевірки INS в градусах, хвилинах, секундах та сотих частках секунди; та

7) примітки.

2. Якщо місця/пункти перевірки вказані на карті вертодрому, то в даному підрозділі АІР має існувати примітка.

ххххAD 3.9 Маркування та маркувальні знаки

Стислий опис маркувальних знаків і маркерів кінцевої ділянки заходження на посадку і зони зльоту, включно:

1) маркувальні знаки кінцевого етапу заходження на посадку та зльоту;

2) маркувальні знаки TWY, маркери TWY для руління повітрям та маркери

транзитних маршрутів руління повітрям;

3) примітки.

ххххAD 3.10 Вертодромні перешкоди

Детальний опис перешкод, включає такі дані:

1) ідентифікація або позначення перешкоди;

2) тип перешкоди;

3) місце розташування перешкоди, яке визначається географічними координатами в градусах, хвилинах, секундах і десятих частках секунди;

4) перевищення та відносна висота перешкоди з точністю до найближчого метра або фута;

5) маркування перешкоди, тип та колір освітлення перешкоди (якщо застосовується);

6) повідомлення NIL, за необхідності.

ххххAD 3.11 Метеорологічна інформація, що надається

Детальний опис метеорологічної інформації, що надається на вертодромі, із зазначенням метеорологічного органу, який відповідає за цей вид обслуговування, включає такі дані:

1) найменування відповідного метеорологічного органу;

2) години роботи та, якщо застосовується, позначення відповідального метеорологічного органу поза цими годинами;

3) найменування органу, відповідального за складання прогнозів погоди для вертодрому (TAF), терміни дії прогнозів;

4) надання прогнозів типу «TREND» для вертодрому, інтервал їх складання;

5) інформація, яким чином відбувається інструктаж та/або консультації;

6) тип польотної документації, яка надається та мова(и), яка використовується(ються);

7) карти та інша інформація, що відображаються або надаються для інструктажу або консультації;

8) додаткове устаткування, яке використовується для надання інформації про метеорологічні умови (наприклад, метеорологічний радіолокатор, приймач супутникових зображень);

9) орган(и) ОПР, який(і) забезпечується метеоінформацією;

10) додаткова інформація (наприклад, обмеження в обслуговуванні тощо).

ххххAD 3.12 Дані по вертодрому

Детальний опис розмірів вертодрому та відповідну інформацію, включає наступні дані:

1) тип вертодрому (розташований на земній поверхні, піднятий над нею, чи вертопалуба);

2) розміри зони TLOF з точністю до найближчого метра або фута;

3) істинний пеленг з точністю до однієї сотої градуса зони FATO;

4) розміри з точністю до найближчого метра або фута, тип покриття FATO;

5) поверхня і несуча здатність в тонах (1000 кг) зони TLOF;

6) географічні координати в градусах, хвилинах, секундах і сотих частках секунди та, у відповідних випадках, хвиля геоїда геометричного центру TLOF,

або кожного порогу FATO (у встановлених випадках) для:

неточних заходжень на посадку - з точністю до найближчого метра або фута;

точних заходжень на посадку - з точністю до найближчої десятої частки метра або десятої частки фута;

7) перевищення і ухил TLOF та/або FATO для:

неточних заходжень на посадку - з точністю до найближчого метра або фута;

точних заходжень на посадку - з точністю до найближчої десятої частки метра або десятої частки фута;

8) розміри зони безпеки;

9) розміри смуги, вільної від перешкод для вертольотів, із точністю до найближчого метра або фута;

10) наявність сектору, вільного від перешкод;

11) примітки.

ххххAD 3.13 Наявні дистанції

Детальний опис наявних дистанцій для вертодрому з точністю до найближчого метра або фута включає таку інформацію:

1) наявна дистанція зльоту та, якщо застосовуються, альтернативні скорочені оголошені дистанції;

2) наявна дистанція перерваного зльоту;

3) наявна посадкова дистанція;

4) примітки, включно точка виїзду або точка старту при оголошенні альтернативної скороченої дистанції.

ххххAD 3.14 Вогні наближення і вогні FATO

Детальний опис вогнів наближення і вогнів зони FATO, включає такі дані:

1) тип, протяжність та силу світла системи вогнів наближення;

2) тип системи візуальної індикації глісади;

3) характеристики і місце розташування вогнів зони FATO;

4) характеристики і місце розташування вогнів зони приземлення;

5) характеристики і місце розташування системи вогнів зони TLOF;

6) примітки.

ххххAD 3.15 Інші вогні, резервне джерело електроживлення

Опис інших вогнів і резервного джерела живлення, включає таку інформацію:

1) місце розташування, характеристики і години роботи вертодромного маяка;

2) місце розташування та освітлення покажчика напряму вітру (WDI);

3) бічні вогні TWY та вогні осьової лінії TWY;

4) резервне джерело живлення, включно час перемикання;

5) примітки.

ххххAD 3.16 Повітряний простір ATS

Детальний опис повітряного простору ATS, організованого на вертодромі, включає такі дані:

1) позначення повітряного простору та географічні координати в градусах, хвилинах і секундах бічних меж;

2) вертикальні межі;

3) класифікація повітряного простору;

4) позивний та мову(и) органу ATS, який надає обслуговування;

5) абсолютна висота переходу;

6) години, застосування;

7) примітки.

ххххAD 3.17 Засоби зв’язку ATS

Детальний опис засобів зв’язку ATS, встановлених на вертодромі, включає такі дані:

1) позначення служби;

2) позивний;

3) канали;

4) номер(и) SATVOICE (за наявності);

5) адреса входу, за необхідності;

6) години роботи;

7) примітки.

ххххAD 3.18 Радіонавігаційні засоби i засоби посадки

1. Детальний опис радіонавігаційних засобів і засобів посадки, пов’язаних із процедурами заходження на посадку за приладами та процедури польотів у термінальної зоні вертодрому, включає такі дані:

1) тип засобу, магнітне VAR (для станцій VOR - також відхилення станції, що використовується з метою технічного супроводу засобу) з точністю до найближчого градуса та тип операцій, що підтримуються для ILS, MLS, SBAS і GBAS;

2) позначення, за необхідності;

3) частота(и), номер(и) канал(и), постачальника послуг та ідентифікатор (и) довідкового шляху (RPI), за необхідності;

4) години роботи, за необхідності;

5) географічні координати в градусах, хвилинах, секундах і десятих частках секунди місця установки передавальної антени, за необхідності;

6) перевищення передавальної антени DME з точністю до найближчих 30 метрів (100 футів) і DME/P з точністю до найближчих 3 метрів (10 футів);

7) перевищення опорної точки GBAS до найближчого метра або фута та відносна висота еліпсоїда точки до найближчого метра або фута.

Для SBAS - висота еліпсоїда порогу приземлення (LTP) або фіктивна гранична точка (FTP) до найближчого метра або фута;

8) радіус зони обслуговування від опорної точки GBAS до найближчого кілометра або морської милі; та

9) примітки.

2. Коли один і той же засіб використовується для обслуговування польотів за маршрутом та в районі вертодрому, його опис має наводиться в ENR 4.

Якщо наземна система функціонального доповнення (GBAS) обслуговує кілька вертодромів, її опис має надаватися для кожного вертодрому.

3. У примітках необхідно зазначити найменування експлуатаційного органу вказаного засобу у тому випадку, якщо він відрізняється від призначеного урядовим органом. Зона дії засобу має вказуватися в примітках.

ххххAD 3.19 Місцеві правила вертодрому

Детальний опис правил, що застосовуються на вертодромі, включно прийнятність виконання тренувальних польотів, польотів без радіозв’язку, польотів надлегких ПС та аналогічних їм ПС, а також маневрування на землі та стоянці, але не виключаючи процедури польотів.

ххххAD 3.20 Процедури зниження шуму

Детальний опис процедур зниження шуму встановлених на вертодромі.

ххххAD 3.21 Процедури польотів

Детальний опис умов і процедур польотів, які встановлені на підставі організації повітряного простору на вертодромі (включно з радіолокаційними процедурами, та/або ADS-B-процедурами).

Детальний опис процедур в умовах низької видимості на вертодромі, якщо такі встановлені, включає таку інформацію:

1) зона(и) TLOF, а також відповідне обладнання, дозволене для використання відповідно до процедур низької видимості;

2) встановлені метеорологічні умови, за яких починаються, застосовуються і припиняються процедури низької видимості;

3) опис наземних маркувальних знаків / світлотехнічних засобів для використання під час застосування процедур низької видимості;

4) примітки.

ххххAD 3.22 Додаткова інформація

Додаткова інформація про вертодром така, як скупчення птахів із зазначенням їх значних щоденних перельотів між місцями відпочинку і годування, наскільки це практично можливо.

ххххAD 3.23 Карти, які відносяться до вертодрому

1. Вказуються карти, стосовно вертодрому, які включаються в такому порядку:

1) карта AD/вертодрому ІСАО;

2) карта району ІСАО (маршрути вильоту та транзитні маршрути);

3) карта стандартного вильоту за приладами ІСАО;

4) карта району ІСАО (маршрути прибуття і транзитні маршрути), за необхідності;

5) карта стандартного прибуття за приладами ІСАО;

6) карта МЕА з використанням систем спостереження ОПР ІСАО;

7) карта заходження на посадку за приладами ІСАО (для кожної процедури);

8) карта візуального заходження на посадку ІСАО;

9) дані про концентрацію птахів біля вертодрому;

2. Якщо деякі із зазначених карт не надаються, про це має зазначатися в розділі GEN 3.2 «Аеронавігаційні карти».


Додаток 4

до Авіаційних правил України

«Правила та порядок

аеронавігаційного обслуговування.

Управління аеронавігаційною

інформацією»

(підпункт 1 пункту 3 глави 2 розділу V)

ЗРАЗОК

форми оформлення AMDT

Додаток 5

до Авіаційних правил України

«Правила та порядок

аеронавігаційного обслуговування.

Управління аеронавігаційною

інформацією»

(абзац перший підпункту 1

пункту 5 глави 2 розділу V)

ЗРАЗОК

Формат NOTAM

Додаток 6

до Авіаційних правил України

«Правила та порядок

аеронавігаційного обслуговування.

Управління аеронавігаційною

інформацією»

(абзац четвертий підпункту 1

пункту 5 глави 2 розділу V)

ЗРАЗОК

Формат SNOWTAM

Додаток 7

до Авіаційних правил України

«Правила та порядок

аеронавігаційного обслуговування.

Управління аеронавігаційною

інформацією»

(абзац шостий підпункту 1

пункту 5 глави 2 розділу V)

ЗРАЗОК

Формат ASHTAM


Додаток 8

до Авіаційних правил України

«Правила та порядок

аеронавігаційного обслуговування.

Управління аеронавігаційною

інформацією»

(підпункт 3 пункту 6 глави 3 розділу V)

ВИМОГИ

до надання атрибутів місцевості і перешкод

Таблиця А7-1 Атрибути місцевості

Атрибути місцевості

Обов’язкові/необов’язкові

Район охоплення

Ідентифікатор укладача даних

Ідентифікатор джерела даних

Метод (спосіб) отримання

Інтервал між постами

Система відліку в горизонтальній площині

Роздільна здатність в горизонтальній площині

Точність в горизонтальній площині

Довірчий рівень в горизонтальній площині

Місцезнаходження в горизонтальній площині

Перевищення

Посилання на висоту

Система відліку у вертикальній площині

Роздільна здатність у вертикальній площині

Точність у вертикальній площині

Довірчий рівень у вертикальній площині

Тип поверхні

Записана поверхня

Рівень підняття над поверхнею

Відомі відхилення

Цілісність

Відмітка дати і часу

Одиниці виміру, що використовуються

Area of coverage

Data originator identifier Data source identifier

Acquisition method

Post spacing

Horizontal reference system

Horizontal resolution

Horizontal accuracy

Horizontal confidence level

Horizontal position

Elevation

Elevation reference

Vertical reference system

Vertical resolution

Vertical accuracy

Vertical confidence level

Surface type

Recorded surface

Penetration level

Known variations

Integrity

Date and time stamp

Unit of measurement used

Обов’язковий Обов’язковий Обов’язковий Обов’язковий Обов’язковий Обов’язковий Обов’язковий Обов’язковий Обов’язковий Обов’язковий Обов’язковий Обов’язковий Обов’язковий Обов’язковий Обов’язковий Обов’язковий Необов’язковий Обов’язковий Необов’язковий Необов’язковий Обов’язковий Обов’язковий Обов’язковий

Таблиця А7-2 Атрибути перешкод

Атрибути перешкод

Обов’язкові/ необов’язкові

Район охоплення

Ідентифікатор укладача даних

Ідентифікатор джерела даних

Ідентифікатор перешкоди

Точність в горизонтальній площині

Довірчий рівень в горизонтальній площині

Місцезнаходження в горизонтальній площині

Роздільна здатність в горизонтальній площині

Розміри в горизонтальній площині

Система відліку в горизонтальній площині

Висота

Відносна висота

Точність у вертикальній площині

Довірчий рівень у вертикальній площині

Роздільна здатність в вертикальній площині

Система відліку у вертикальній площині

Тип перешкоди

Тип геометрії (конфігурації)

Цілісність

Відмітка дати і часу

Одиниці виміру, що використовуються

Дії

Ефективність

Світлоогородження

Маркування

Area of coverage

Data originator identifier

Data source identifier

Obstacle identifier

Horizontal accuracy

Horizontal confidence level

Horizontal position

Horizontal resolution

Horizontal extent

Horizontal reference system

Elevation

Height

Vertical accuracy

Vertical confidence level

Vertical resolution

Vertical reference system

Obstacle type

Geometry type

Integrity

Date and time stamp

Unit of measurement used

Operations

Effectivity

Lighting

Marking

Обов’язковий

Обов’язковий

Обов’язковий

Обов’язковий

Обов’язковий

Обов’язковий

Обов’язковий

Обов’язковий

Обов’язковий

Обов’язковий

Обов’язковий

Не обов’язкова

Обов’язковий

Обов’язковий

Обов’язковий

Обов’язковий

Обов’язковий

Обов’язковий

Обов’язковий Обов’язковий Обов’язковий Необов’язковий Необов’язковий Обов’язковий Обов’язковий


Додаток 9

до Авіаційних правил України

«Правила та порядок

аеронавігаційного обслуговування.

Управління аеронавігаційною

інформацією»

(підпункт 4 пункту 7 глави 3 розділу V)

ОПИС

районів щодо даних про місцевість і перешкоди

Дані про місцевість, складені відповідно до кількісних вимог для району 1

Дані про місцевість, складені відповідно до кількісних вимог для району 2

Мал. А7-1. Поверхні обліку даних про місцевість: район 1 і район 2

1. В межах зони радіусом 10 кілометрів від ARP дані про місцевість відповідають кількісним вимогам для району 2.

2. У зоні між окружністю радіусом 10 кілометрів і межею ТМА або окружністю радіусом 45 кілометрів (в залежності від того, що є меншим), дані про місцевість, що перевищує горизонтальну площину, розміщену на 120 метрів вище найменшого перевищення RWY, відповідають кількісним вимогам для району 1.

3. У зоні між окружністю радіусом 10 км і межею ТМА або окружністю радіусом 45 кілометрі (в залежності від того, що є меншим), дані про місцевість, що не перевищує горизонтальну площину, розміщену на 120 метрів вище найменшого перевищення ЗПС, відповідають кількісним вимогам для району 1.

4. У тих зонах району 2, де виробництво польотів заборонено внаслідок дуже високої місцевості або інших місцевих обмежень і/або правил, дані про місцевість відповідають кількісним вимогам для району 1.

Мал. А7-2. Поверхні обліку даних про перешкоди: район 1 і район 2

1. Дані про перешкоди складаються і реєструються відповідно до кількісних вимог для району 2.

2. У тих зонах району 2, де виробництво польотів заборонено внаслідок дуже високої місцевості або інших місцевих обмежень і/або правил, дані про перешкоди складаються і реєструються відповідно до вимог для району 1.

3. В районі 1 дані про кожну перешкоду, висота якої над землею складає 100 метрів або більше, складаються і реєструються в базі даних відповідно до кількісних вимог для району 1, що наведені у додатку 1 до цих Авіаційних правил.

Мал. А7-3. Поверхня обліку даних про місцевість і перешкоди району 3

Дані про місцевість і перешкоди в районі 3 відповідають кількісним вимогам.

Мал. А7-4. Поверхня обліку даних про місцевість і перешкоди району 4

В районі 4 дані про місцевість і перешкоди відповідають кількісним вимогам, наведеним у додатку 1 до цих Авіаційних правил.

Район 4 може бути розширений відповідно до підпункту 4 пункту 3 глави 3 розділу V цих Авіаційних правил.


Додаток 10

до Авіаційних правил України

«Правила та порядок

аеронавігаційного обслуговування.

Управління аеронавігаційною

інформацією»

(підпункт 5 пункту 2 глави 4 розділу V)

СИСТЕМА

заздалегідь визначеної розсилки NOTAM

1. Система заздалегідь визначеної розсилки передбачає передачу NОТАМ, що надходять (включно SNОWТАМ і ASHTAM) безпосередньо адресатам за допомогою АFS, заздалегідь визначеним країною одержувачем з одночасною передачею їх в орган міжнародних NОТАМ для перевірки і контролю.

2. Індекси призначених адресатів складаються таким чином:

1) перша і друга літери:

перші дві букви індексу розташування для позначення центру зв’язку АFS, який взаємодіє з відповідним органом міжнародних NОТАМ країни одержувача;

2) третя і четверта літери:

літери ZZ вказують на необхідність спеціальної розсилки;

3) п’ята буква:

п’ята буква змінюється:

для NОТАМ-N;

для SNОWТАМ-S;

для ASHTAM-V;

4) Шоста і сьома літери:

шоста і сьома літери вибираються з серії від А до Z і означають національний і/або міжнародний перелік (переліки) розсилки, який підлягає використанню прийомним центром зв’язку АFS.

__________

Примітка.

П’ята, шоста і сьома літери замінюють трилітерний індекс YNY, який в звичайній системі розсилки означає орган міжнародних NОТАМ.

5) восьма буква:

восьмою буквою є буква заповнювач Х, що завершує 8-буквений індекс адресату.

3. Для забезпечення правильного напрямку повідомлення держави повинні інформувати інші держави, від яких вони отримують NОТАМ, про те, яким чином в різних обставинах повинні використовуватися шоста і сьома літери.


Додаток 11

до Авіаційних правил України

«Правила та порядок

аеронавігаційного обслуговування.

Управління аеронавігаційною

інформацією»

(пункт 4 глави 6 розділу VI)

ПЕРЕЛІК

документів і продуктів АНІ та строки їх збереження

№ з/п

Документи та продукти АНІ

Строки збереження

Примітка

Уповноважений орган з питань цивільної авіації

САІ Украероруху, користувачі повітряного простору

1

АІР Ukraine, у т. ч. поправки

До заміни новими

2

Доповнення до АІР Ukraine

Після внесення інформації до АІР Ukraine

3

Запити на видання NOTAM;

NOTAM з АНІ тимчасового характеру;

NOTAM з АНІ постійного характеру

1 рік

1 місяць після закінчення строку дій

4

Бюлетені передпольотної інформації (РІВ)

-

15 діб після надання

5

Циркуляри АНІ (АІС)

Після внесення АНІ в АІР Ukraine

6

Контрольні переліки та переліки чинних NOTAM

Після заміни новими

7

Інструкція з виконання польотів на АD, вертодромі, постійному ЗПМ, постійному пункті запуску аеростатів та Інструкція з використання повітряного простору кар’єрів, пунктів запуску метеорологічних радіозондів (куль-пілотів) та пунктів проведення стрільб, зокрема, з метою здійснення впливу на метеорологічні процеси в атмосфері

5 років після анулювання сертифіката АD/вертодрому, припинення чинності посвідчення ЗПМ, анулювання/припинення чинності Інструкції з виконання польотів або Інструкції з використання повітряного простору


Додаток 12

до Авіаційних правил України

«Правила та порядок

аеронавігаційного обслуговування.

Управління аеронавігаційною

інформацією»

(пункт 6 розділу VII)

СУБ’ЄКТИ

авіаційної діяльності, що відповідають за наповнення та своєчасне оновлення КАД

Таблиця

Дані про

Суб’єкти авіаційної діяльності

A1-1

Аеродроми

Експлуатант аеродрому

A1-2

Повітряний простір

Провайдер АНО, що надає послуги ATS

A1-3

Маршрути ОПР та інші маршрути

Провайдер АНО, що надає послуги ATS

A1-4

Схеми польотів за приладами

Провайдер АНО, що надає послуги FPD,

експлуатант аеродрому

A1-5

Радіонавігаційні засоби/системи

Провайдери АНО, що надає(ють) послуги CNS

A1-6

Перешкоди

Експлуатант аеродрому

Провайдер АНО, що надає послуги ATS

A1-7

Географічні дані щодо місцевості

Експлуатант аеродрому

Провайдер АНО, що надає послуги з ATS

A1-8

Дані щодо МЕТ

Провайдер АНО, що надає послуги з МЕТ

A1-9

Типи даних

Експлуатант аеродрому

A1-10

Інформацію щодо національних і місцевих правил, служби і процедури.

Украерорух, САІ Украероруху


Документи та файли

Сигнальний документ — f512646n1743.docx
Сигнальний документ — f512646n1744.docx
Сигнальний документ — f512646n1745.docx
Сигнальний документ — f512646n1746.docx
Сигнальний документ — f512646n1747.docx

Публікації документа

 • Офіційний вісник України від 30.11.2021 — 2021 р., № 91, стор. 107, стаття 5918, код акта 108402/2021

= завантажити законодавчий акт, актуальний на поточний час =
<< | >>

Державіаслужба України:

 1. НАКАЗ від 10.02.2022 № 226 "Про врахування висловлених органом державної реєстрації зауважень до наказу Державної авіаційної служби України від 09 грудня 2021 року № 1920". Державіаслужба України. 2022 рікк
 2. НАКАЗ від 08.06.2022 № 528 "Про внесення змін до деяких наказів Державної авіаційної служби України". Державіаслужба України. 2022 рікк
 3. НАКАЗ від 16.06.2022 № 549 "Про внесення змін до наказу Державної авіаційної служби України від 20 липня 2017 року № 565". Державіаслужба України. 2022 рікк
 4. НАКАЗ від 08.02.2021 № 207 "Про затвердження Змін до Авіаційних правил України «Порядок надання і анулювання прав на експлуатацію повітряних ліній»". Державіаслужба України. 2021 рікк
 5. НАКАЗ від 01.04.2021 № 536 "Про затвердження Авіаційних правил України «Правила сертифікації цивільних аеродромів України»". Державіаслужба України. 2021 рікк
 6. НАКАЗ від 23.04.2021 № 645 "Про затвердження Авіаційних правил України «Технічні вимоги та адміністративні процедури для сертифікації та експлуатації наземних засобів зв’язку, навігації та спостереження в цивільній авіації України»". Державіаслужба України. 2021 рікк
 7. НАКАЗ від 25.05.2021 № 826 "Про затвердження Змін до деяких наказів Державної авіаційної служби України". Державіаслужба України. 2021 рікк
 8. до. Державіаслужба України. 2021 рікк
 9. НАКАЗ від 30.04.2021 № 700 "Про затвердження Авіаційних правил України «Вимоги до провайдерів аеронавігаційного обслуговування, провайдерів послуг дизайну процедур польотів, провайдерів аеронавігаційних даних та до системи сертифікації та нагляду за ними» та Змін до Авіаційних правил України «Порядок сповіщення про події в галузі цивільної авіації, розгляду отриманої інформації, її аналізу та вжиття відповідних заходів»". Державіаслужба України. 2021 рікк
 10. НАКАЗ від 05.08.2021 № 1226 "Про затвердження Змін до Авіаційних правил України «Метеорологічне обслуговування цивільної авіації»". Державіаслужба України. 2021 рікк
 11. НАКАЗ від 22.09.2021 № 1480 "Про затвердження Авіаційних правил України «Вимоги до цивільних аеродромів України щодо забезпечення обслуговування повітряного руху»". Державіаслужба України. 2021 рікк
 12. НАКАЗ від 01.10.2021 № 1543 "Про затвердження Змін до деяких Авіаційних правил України". Державіаслужба України. 2021 рікк
 13. НАКАЗ від 19.11.2021 № 1796 "Про внесення змін до наказу Державної авіаційної служби України від 20 липня 2017 року № 565". Державіаслужба України. 2021 рікк
 14. до. Державіаслужба України. 2021 рікк
 15. НАКАЗ від 19.11.2021 № 1795 "Про затвердження Авіаційних правил України «Правила повітряних перевезень вантажів»". Державіаслужба України. 2021 рікк
 16. НАКАЗ від 17.02.2020 № 278 "Про внесення змін до наказу Міністерства інфраструктури України від 28 жовтня 2011 року № 478". Державіаслужба України. 2020 рікк
 17. НАКАЗ від 20.01.2020 № 99 "Про затвердження Авіаційних правил України "Правила сертифікації суб'єктів, які здійснюють підготовку персоналу з організації та/або продажу повітряних перевезень"". Державіаслужба України. 2020 рікк
 18. НАКАЗ від 05.02.2020 № 218 "Про затвердження Авіаційних правил України "Правила сертифікації служб авіаційної безпеки суб'єктів авіаційної діяльності"". Державіаслужба України. 2020 рікк
 19. НАКАЗ від 24.06.2020 № 870 "Про внесення зміни до Авіаційних правил України "Інструкція з організації та здійснення контролю на безпеку в аеропортах України"". Державіаслужба України. 2020 рікк
 20. НАКАЗ від 23.06.2020 № 859 "Про внесення зміни до Авіаційних правил України "Технічні вимоги та адміністративні процедури для льотних екіпажів цивільної авіації"". Державіаслужба України. 2020 рікк
- Антимонопольний комітет - Верховний Суд України - Вищий адміністративний суд України - Вищий господарський суд - Вищий спеціалізований суд - Генеральна прокуратура України - ДА електронного урядування - Державіаслужба України - Державні утворення на території України (1917-1920) - Держатомрегулювання - Держаудитслужба України - Держкомтелерадіо України - Держкордонслужба України - Держнаглядохоронпраці України - Держспецзв’язок - Держспоживстандарт України - Держстат України - Держфінпослуг України - ДКА України - Закони України - Законодавство Української РСР - Кабінет Міністрів України - Кодекси України - Конституційний Суд України - МВС України - МЗС України - Міжнародні документи, ратифіковані Верховною Радою України - Міжнародні угоди України - Мін'юст України - Мінагрополітики України - Мінекономрозвитку України - Міненерговугілля України - Мінінфраструктури України - Мінкультури України - Мінмолодьспорт України - Міноборони України - Мінприроди України - Мінрегіон України - Мінсоцполітики України - Мінфін України - МІП - МНС України - МОЗ України - МОН України - МТОТ - Нацдержслужба України - Національне агентство з питань запобігання корупції - Національне антикорупційне бюро України - Національний банк України - Нацком.енергетики - Нацкомфінпослуг - Нацрада телерадіомовлення - НКРЗІ - НКЦПФР - Основний Закон України - Пенсійний фонд України - Постанови Верховної Ради України - Президент України - РНБО України - Розпорядження Голови ВР України - Розпорядження Кабінета Міністрів України - Служба безпеки України - Служба зовнішньої розвідки - Укрдержархів - Управління державної охорони - Фонд гарант.вкладів фізич.осіб - Фонд державного майна - Фонд соцстраху по безробіттю - Фундаментальне законодавство України - Центрвиборчком України -