Допоможи підроздлам ЗС України, задіяним в обороні Кривого Рогу і Дніпропетровської області!
 <<
>>

НАКАЗ від 26.11.2020 № 1933 "Про затвердження Змін до Авіаційних правил України «Підтримання льотної придатності повітряних суден та авіаційних виробів, компонентів і обладнання та схвалення організацій і персоналу, залучених до виконання цих завдань»". Державіаслужба України. 2020

Документ актуальний на 01.02.2021
завантажити документ, актуальний на поточний час

ДЕРЖАВНА АВІАЦІЙНА СЛУЖБА УКРАЇНИ

НАКАЗ

26.11.2020  № 1933

Зареєстровано в Міністерстві

юстиції України

05 січня 2021 р.

за № 13/35635

Про затвердження Змін до Авіаційних правил України «Підтримання льотної придатності повітряних суден та авіаційних виробів, компонентів і обладнання та схвалення організацій і персоналу, залучених до виконання цих завдань»

Відповідно до статті 11, частини третьої статті 42 Повітряного кодексу України, Закону України «Про Загальнодержавну програму адаптації законодавства України до законодавства Європейського Союзу» та з метою впровадження Регламенту Європейської Комісії від 26 листопада 2014 року (EU) № 1321/2014 (з поправками, враховуючи Регламент Європейської Комісії від 18 серпня 2018 року (EU) № 2018/1142) НАКАЗУЮ:

1. Затвердити Зміни до Авіаційних правил України «Підтримання льотної придатності повітряних суден та авіаційних виробів, компонентів і обладнання та схвалення організацій і персоналу, залучених до виконання цих завдань», затверджених наказом Державної авіаційної служби України від 06 березня 2019 року № 286, зареєстрованих в Міністерстві юстиції України 28 березня 2019 року за № 316/33287, що додаються.

2. Управлінню підтримання льотної придатності (Овчинніков В.М.) в установленому законодавством порядку забезпечити:

подання цього наказу на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України;

оприлюднення цього наказу на офіційному вебсайті;

розроблення до 01 травня 2021 року всіх необхідних процедур, пов’язаних з прийняттям цього наказу.

3. Цей наказ набирає чинності з 01 липня 2021 року, але не раніше дня його офіційного опублікування.

Голова Державіаслужби

О.

Більчук

ПОГОДЖЕНО:

Виконавчий Віцепрезидент

Конфедерації роботодавців України

Міністр закордонних справ України

Генеральний директор

Федерації роботодавців України

Голова Федерації роботодавців транспорту України

Голова Спільного представницького органу

об’єднань профспілок

Т.в.о. Міністра освіти і науки України

Міністр інфраструктури України

Міністр розвитку економіки, торгівлі

та сільського господарства України

О. Мірошниченко

Д. Кулеба

Р.В. Іллічов

О. Климпуш

Г. Осовий

С. Шкарлет

В. Криклій

І. Петрашко


ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Державної

авіаційної служби України

26 листопада 2020 року № 1933

Зареєстровано в Міністерстві

юстиції України

05 січня 2021 р.

за № 13/35635

ЗМІНИ

до Авіаційних правил України «Підтримання льотної придатності повітряних суден та авіаційних виробів, компонентів і обладнання та схвалення організацій і персоналу, залучених до виконання цих завдань»

1. У пункті 3 розділу III слова та цифри «Міністерства інфраструктури України від 17 січня 2014 року № 27, зареєстрованих у Міністерстві юстиції України 06 лютого 2014 року за № 240/25017» замінити словами та цифрами «Державної авіаційної служби України від 26 квітня 2019 року № 529, зареєстрованих у Міністерстві юстиції України 22 травня 2019 року за № 543/33514».

2. Пункт 5 розділу V викласти в такій редакції:

«5. До тих пір, поки до цих Авіаційних правил не будуть внесені вимоги до персоналу, який засвідчує технічне обслуговування компонентів, чинні вимоги відповідних держав-членів продовжують застосовуватися, за винятком організацій з технічного обслуговування, розташованих за межами Європейського Союзу, де вимоги мають бути схвалені Агентством.».

3. У Додатку 1 (Annex I) Частина-M (Part-M):

1) у Змісті:

у назві пункту М.А.501 слово «Встановлення» замінити словами «Класифікація та встановлення»;

у назві пункту М.А.504 слова «Контроль за компонентами, непридатними до експлуатації» замінити словами «Відокремлення компонентів»;

2) у Розділі А:

у абзаці першому підпункту (h)3 пункту М.А.302 Підчастини С слово «інструкції» замінити словом «інструкцій»;

у Підчастині Е:

пункт М.А.501 викласти у такій редакції:

«М.А.501. Класифікація та встановлення

(а) Усі компоненти мають класифікуватися за наступними критеріями:

(1) компоненти, які перебувають у задовільному стані, передані до експлуатації Формою 1 EASA або її еквівалентами та промарковані відповідно до Глави Q Part-21, якщо інше не передбачено Part-21 або цим додатком (Part-М);

(2) компоненти, непридатні до експлуатації, які мають зберігатися відповідно до вимог цих Авіаційних правил;

(3) компоненти, класифіковані як невідновлювальні, оскільки вони вичерпали свій сертифікований ресурс або мають дефект, що не підлягає ремонту;

(4) стандартні частини, що використовуються на повітряному судні, двигуні, гвинті або іншому компоненті повітряного судна, якщо зазначені в даних для технічного обслуговування та супроводжуються доказами відповідності, які можна відстежити до застосовного стандарту;

(5) матеріали, як сировинні, так і витратні, що використовуються в процесі технічного обслуговування, коли організація переконана, що матеріал відповідає необхідній специфікації та має відповідну відстежуваність. Усі матеріали мають супроводжуватися документацією, з якої чітко випливає, що вона стосується конкретного матеріалу, і яка містить заяву про відповідність специфікації, а також вказує на джерело виробника та постачальника.

(b) Компоненти, стандартні частини та матеріали мають встановлюватися на повітряне судно або компонент, лише якщо вони перебувають у задовільному стані, належать до однієї з категорій, перелічених в підпункті (а) цього пункту, та якщо застосовні дані для технічного обслуговування визначають конкретний компонент, стандартну частину або матеріал.»;

підпункт (d) пункту М.А.502 викласти у такій редакції:

«(d) Шляхом відступу від підпункту (а) цього пункту та М.А.801 (b) 2, персонал, який засвідчує технічне обслуговування, що зазначений в М.А.801 (b) 2, може виконувати відповідно до даних для технічного обслуговування компонента наступне:

(1) технічне обслуговування, крім капітального ремонту компонентів, коли компонент встановлений або тимчасово знятий з повітряного судна ELA1, що не використовується комерційним повітряним транспортом;

(2) капітальний ремонт двигунів і повітряних гвинтів, встановлених або тимчасово знятих з повітряного судна CS-VLA, CS-22 та LSA, що не використовується у комерційному повітряному транспорті.

Технічне обслуговування компонента, що виконується відповідно до цього підпункту, не надає права видачі Форми 1 EASA та має бути віднесено до вимог передачі до експлуатації повітряного судна, що визначені у М.А.801.»;

пункт М.А.504 викласти в такій редакції:

«М.А.504. Відокремлення компонентів

(а) Компоненти, непридатні до експлуатації, та невідновлювальні компоненти мають бути відокремлені від придатних до експлуатації компонентів, стандартних частин та матеріалів.

(b) Невідновлювальні компоненти не мають знову потрапити до системи постачання компонентів, крім випадків, коли їхній сертифікований ресурс було продовжено відповідно до Part-21 або спосіб їхнього ремонту був схвалений відповідно до Part-21.»;

у Підчастині F:

підпункт (g) пункту М.А.606 викласти в такій редакції:

«(g) Організація з технічного обслуговування має працевлаштувати достатню кількість персоналу, який засвідчує технічне обслуговування, для видачі сертифікатів передачі до експлуатації повітряних суден та компонентів, передбачених в М.А.612 та М.А.613. Такий персонал має відповідати наступним вимогам:

(1) додатку 3 (Part-66) до цих Авіаційних правил у випадку повітряних суден;

(2) пункту 5 Розділу V цих Авіаційних правил у випадку компонентів.»;

підпункт (с) пункту М.А.608 викласти в такій редакції:

«(с) Організація має здійснювати огляд, класифікацію та належне відокремлення усіх компонентів, стандартних частин та матеріалів, що до неї надходять.»;

3) підпункт (а)1 пункту М.В.705 Підчастини G Розділу В викласти у такій редакції:

«1. у разі недоліку рівня 1 - вживає негайних заходів з анулювання, обмеження або призупинення схвалення організації з управління підтриманням льотної придатності в цілому або частково залежно від серйозності недоліку рівня 1, доки організацією не буде вжито ефективних коригувальних дій;»;

4) перше речення доповнення VII до додатка 1 викласти в такій редакції:

«До складних завдань з технічного обслуговування, зазначених у М.А.801 (b) 2 та М.А.801 (с), належать такі:».

4. У Додатку 2 (Annex II) Частина-145 (Part-145):

1) у Змісті:

у назві пункту 145.A.40 слова «Обладнання, інструменти та матеріали» замінити словами «Обладнання та інструменти»;

у назві пункту 145.A.42 слова «Приймання компонентів» замінити словами «Компоненти»;

2) у Розділі А:

підпункти (f), (g), (h) та (i) пункту 145.A.30 викласти у такій редакції:

«(f) Організація має забезпечити, що персонал, який виконує або контролює здійснення неруйнівного контролю, пов’язаного з підтриманням льотної придатності конструкцій повітряних суден та/або компонентів, має належну кваліфікацію для проведення конкретного неруйнівного контролю відповідно до європейського або еквівалентного стандарту, визнаного Агентством. Персонал, який виконує будь-які інші спеціалізовані завдання, повинен мати відповідну кваліфікацію згідно з офіційно визнаними стандартами. Шляхом відступу від цього пункту персонал, зазначений у підпункті (g) та підпунктах (1) і (2) (h) цього пункту, кваліфікований як категорія B1, B3 або L згідно з вимогами додатка 3 (Part-66) до цих Авіаційних правил, може виконувати та/або контролювати випробування з використанням методу кольорової дефектоскопії.

(g) Будь-яка організація, що виконує технічне обслуговування повітряних суден, крім випадків, коли інше передбачено в підпункті (j) цього пункту, під час здійснення лінійного технічного обслуговування повітряних суден повинна мати відповідний персонал, який засвідчує технічне обслуговування, кваліфікований як категорії B1, B2, B2L, B3 та L, як доречно, згідно з вимогами додатка 3 (Part-66) та 145.A.35 цього додатка (Part-145).

Крім того, така організація може користуватися послугами належним чином підготовленого на виконання завдання персоналу, який засвідчує технічне обслуговування, який має права, викладені в 66.A.20 (a) (1) та 66.A.20 (a) (3) (ii), та кваліфікований відповідно до додатка 3 (Part-66) до цих Авіаційних правил та 145.A.35 цього додатка (Part-145) для виконання простого планового лінійного технічного обслуговування та усунення простих дефектів. Наявність такого персоналу, який засвідчує технічне обслуговування, не звільняє організацію від обов’язку мати персонал, який засвідчує технічне обслуговування, кваліфікований як категорії B1, B2, B2L, B3 та L, як доречно.

(h) Будь-яка організація, що виконує технічне обслуговування повітряних суден, крім випадків, коли інше зазначено в підпункті (j) цього пункту, повинна:

1. у разі базового технічного обслуговування повітряного судна складної конструкції, оснащеного двигуном, мати відповідний персонал, який засвідчує технічне обслуговування, що має кваліфікаційну відмітку про конкретний тип повітряного судна, кваліфікований як категорія С відповідно до додатка 3 (Part-66) до цих Авіаційних правил та 145.A.35 цього додатка (Part-145). Крім того, організація повинна мати достатню кількість персоналу, що має кваліфікаційну відмітку про конкретний тип повітряного судна, кваліфікованого відповідно до категорій B1 та B2, як доречно, згідно з вимогами додатка 3 (Part-66) до цих Авіаційних правил та 145.A.35 цього додатка (Part-145), для надання допомоги персоналу, який засвідчує технічне обслуговування, категорії С.

(i) Допоміжний персонал категорій В1 та В2 повинен переконатися, що всі необхідні завдання або огляди виконано згідно з відповідним стандартом, перш ніж персонал, який засвідчує технічне обслуговування, категорії C видасть сертифікат передачі до експлуатації.

(ii) Організація повинна вести реєстр допоміжного персоналу категорій B1 та B2.

(iii) Персонал, який засвідчує технічне обслуговування, категорії С повинен гарантувати дотримання вимог підпункту (i) цього пункту та виконання всіх робіт, зазначених замовником, у ході конкретної форми базового технічного обслуговування або виконання комплексу робіт, а також оцінити вплив невиконання будь-якої роботи з метою висунення вимоги про необхідність її виконання або досягнення згоди з експлуатантом щодо відкладення такої роботи до іншої форми технічного обслуговування або певного моменту часу.

2. у разі базового технічного обслуговування повітряних суден, крім повітряних суден складної конструкції, оснащених двигуном, організація повинна мати:

(i) відповідний персонал, який засвідчує технічне обслуговування, що має кваліфікаційну відмітку про повітряне судно і кваліфікований як категорія B1, B2, B2L, B3 та L, як доречно, відповідно до додатка 3 (Part-66) до цих Авіаційних правил та 145.A.35 цього додатка (Part-145), або

(ii) відповідний персонал, який засвідчує технічне обслуговування, що має кваліфікаційну відмітку про повітряне судно і кваліфікований як категорія С та якому під час роботи допомагатиме допоміжний персонал, як зазначено у 145.А.35 (а) (і).

(i) Персонал, який засвідчує технічне обслуговування компонентів, має бути кваліфікований відповідно до пункту 5 Розділу V цих Авіаційних правил та 145.A.35 додатка 2 (Part-145) до цих Авіаційних правил.»;

підпункти (a) та (b) пункту 145.A.35 викласти в такій редакції:

«(a) Додатково до вимог 145.A.30 (g) та (h) цього додатка (Part-145) організація має забезпечити, що персонал, який засвідчує технічне обслуговування, та допоміжний персонал мають достатнє розуміння щодо відповідного повітряного судна та/або компонентів, які підлягають технічному обслуговуванню, та пов’язаних процедур організації. Для персоналу, який засвідчує технічне обслуговування, ця вимога має бути виконана до видачі або продовження сертифікаційного повноваження.

1. «Допоміжний персонал» означає персонал, який є утримувачем свідоцтва персоналу з технічного обслуговування повітряного судна згідно з додатком 3 (Part-66) до цих Авіаційних правил категорій B1, B2, B2L, B3 та/або L з відповідними рейтингами типу повітряного судна, який задіяний у базовому технічному обслуговуванні та не обов’язково має сертифікаційні права.

2. «Відповідне повітряне судно та/або компоненти» означає повітряне судно або компоненти, які зазначені в конкретному сертифікаційному повноваженні.

3. «Сертифікаційне повноваження» означає повноваження, видане організацією персоналу, який засвідчує технічне обслуговування, що уповноважує цей персонал підписувати від імені схваленої організації сертифікати передачі до експлуатації в межах обмежень, визначених у такому сертифікаційному повноваженні.

(b) Крім випадків, зазначених у 145.A.30 (j) цього додатка (Part-145) та 66.А.20 (а) (3) (іі) додатка 3 (Part-66) до цих Авіаційних правил, організація може видавати сертифікаційне повноваження персоналу, який засвідчує технічне обслуговування, лише відповідно до базових категорій або підкатегорій та, за винятком свідоцтва категорії А, будь-яких рейтингів типу, зазначених у свідоцтві персоналу з технічного обслуговування повітряних суден, як вимагається додатком 3 (Part-66) до цих Авіаційних правил, за умови, що згадане свідоцтво буде чинним протягом усього періоду чинності повноваження, а персонал, який засвідчує технічне обслуговування, і надалі відповідатиме вимогам додатка 3 (Part-66) до цих Авіаційних правил.»;

назву та підпункт (а) пункту 145.А.40 викласти в такій редакції:

«145.А.40. Обладнання та інструменти

(a) Для виконання схваленого обсягу робіт організація повинна мати і використовувати необхідне обладнання та інструменти.

(i) Якщо виробник визначає конкретний інструмент або обладнання, організація має використовувати саме такий інструмент або обладнання, крім випадків, коли використання альтернативного інструменту чи обладнання погоджене компетентним органом через процедури керівництва організації з технічного обслуговування.

(ii) Обладнання та інструменти мають бути постійно доступними, крім випадків, коли з огляду на те, що інструмент або обладнання настільки рідко використовуються, що його постійна доступність не є необхідною. Такі випадки мають бути детально описані в процедурах керівництва.

(iii) Організація, яка схвалена на виконання базового технічного обслуговування, повинна мати достатню кількість обладнання для доступу до повітряного судна та інспекційні платформи/доки, як вимагається для належного огляду повітряного судна.»;

пункт 145.А.42 викласти в такій редакції:

«145.A.42 Компоненти

(a) Класифікація компонентів. Усі компоненти мають класифікуватися на наступні категорії:

(i) компоненти, які перебувають у задовільному стані, передані до експлуатації Формою 1 EASA або її еквівалентами та промарковані відповідно до Глави Q Part-21, якщо інше не передбачено Part-21 або цим додатком (Part-145);

(ii) компоненти, непридатні до експлуатації, які мають зберігатися відповідно до вимог цих Авіаційних правил;

(iii) компоненти, класифіковані як невідновлювальні, оскільки вони вичерпали свій сертифікований ресурс або мають дефект, що не підлягає ремонту;

(iv) стандартні частини, що використовуються на повітряному судні, двигуні, гвинті або іншому компоненті повітряного судна, якщо зазначені в даних для технічного обслуговування та супроводжуються доказами відповідності, які можна відстежити до застосовного стандарту;

(v) матеріали, як сировинні, так і витратні, що використовуються в процесі технічного обслуговування, коли організація переконана, що матеріал відповідає необхідній специфікації та має відповідну відстежуваність. Усі матеріали мають супроводжуватися документацією, з якої чітко випливає, що вона стосується конкретного матеріалу, і яка містить заяву про відповідність специфікації, а також вказує на джерело виробника та постачальника.

(b) Компоненти, стандартні частини та матеріали для встановлення

(i) Організація має встановити процедури приймання компонентів, стандартних частин та матеріалів для встановлення з метою забезпечення того, щоб компоненти, стандартні частини та матеріали були у задовільному стані та відповідали застосовним вимогам підпункту (а) цього пункту.

(ii) Організація має встановити процедури для забезпечення того, щоб компоненти, стандартні частини та матеріали встановлювалися на повітряне судно або компонент, лише якщо вони перебувають у задовільному стані, відповідають застосовним вимогам підпункту (а) цього пункту, та якщо застосовні дані з технічного обслуговування визначають конкретний компонент, стандартну частину або матеріал.

(iii) Організація може виготовити обмежений асортимент (номенклатуру) частин, які використовуються під час проведення робіт на власних виробничих приміщеннях та площах, за умови, що відповідні процедури зазначені в керівництві.

(iv) Компоненти, зазначені у 21.А.307 (с) Part-21, можуть бути встановлені тільки якщо власник повітряного судна вважає їх придатними для встановлення на його власне повітряне судно.

(c) Відокремлення компонентів

(i) Компоненти, непридатні до експлуатації, та невідновлювальні компоненти мають бути відокремлені від придатних до експлуатації компонентів, стандартних частин та матеріалів.

(ii) Невідновлювальні компоненти не мають знову потрапити до системи постачання компонентів, крім випадків, коли їхній сертифікований ресурс було продовжено відповідно до Part-21 або спосіб їхнього ремонту був схвалений відповідно до Part-21.».

5. У Додатку 3 (Annex III) Частина-66 (Part-66):

1) у Змісті:

у назві пункту 66.A.3 слова «Категорії свідоцтва» замінити словами «Категорії та підкатегорії свідоцтва»;

доповнити новими абзацами такого змісту:

«Доповнення VII. Вимоги до базових знань для свідоцтва персоналу з технічного обслуговування категорії L

Доповнення VIII. Стандарт базових екзаменів для свідоцтва персоналу з технічного обслуговування категорії L»;

2) у Підчастині А Розділу А:

пункт 66.A.3 викласти у такій редакції:

«66.A.3. Категорії та підкатегорії свідоцтва

Свідоцтва персоналу з технічного обслуговування повітряних суден включають такі категорії та, де застосовно, підкатегорії і рейтинги систем:

(а) Категорія A поділяється на наступні підкатегорії:

A1 - газотурбінні літаки;

A2 - поршневі літаки;

A3 - газотурбінні вертольоти;

A4 - поршневі вертольоти.

(b) Категорія В1 поділяється на наступні підкатегорії:

B1.1 - газотурбінні літаки;

B1.2 - поршневі літаки;

B1.3 - газотурбінні вертольоти;

B1.4 - поршневі вертольоти.

(c) Категорія B2

Свідоцтво категорії B2 застосовується для всіх повітряних суден.

(d) Категорія B2L

Свідоцтво категорії B2L застосовується для всіх повітряних суден, крім тих, які зазначені в групі 1, як викладено в підпункті 66.A.5(1) та поділяється на наступні «рейтинги систем»:

системи зв’язку/ навігація (com/nav),

приладові системи,

автопілот,

системи спостерігання,

системи планера.

Свідоцтво категорії B2L повинно включати як мінімум один рейтинг систем.

(e) Категорія B3

Категорія B3 застосовується до негерметизованих літаків з поршневим двигуном з максимальною злітною масою 2000 кг і менше.

(f) Категорія L поділяється на наступні підкатегорії:

L1C - планери композитної конструкції,

L1 -планери,

L2C - мотопланери композитної конструкції та повітряні судна ELA1 композитної конструкції,

L2 - мотопланери та повітряні судна ELA1,

L3H - теплові аеростати,

L3G - газові аеростати,

L4H - теплові дирижаблі,

L4G - газові дирижаблі ELA2,

L5 - газові дирижаблі інші, ніж ELA2.

(g) Категорія C Свідоцтво категорії С застосовується для всіх літаків та вертольотів.»;

пункт 66.A.5 викласти у такій редакції:

«66.A.5. Групи повітряних суден

З метою внесення рейтингів до свідоцтв персоналу з технічного обслуговування повітряних суден повітряні судна мають бути класифіковані за такими групами:

1. Група 1 - повітряні судна складної конструкції, оснащені двигуном, повітряні судна з максимальною сертифікованою експлуатаційною висотою ешелону, що перевищує FL290, повітряні судна, оснащені електродистанційною системою управління (fly-by-wire system), та інші повітряні судна, що потребують внесення рейтингу типу, якщо так визначено Агентством;

Агентство може вирішити класифікувати повітряне судно в групу 2, групу 3 або групу 4 у відповідних випадках, яке відповідає умовам, викладеним у цьому підпункті, якщо воно вважає, що конкретне повітряне судно має менш складну конструкцію.

2. Група 2 - повітряні судна, інші ніж ті, які зазначені у групі 1, що належать до таких підгруп:

(i) підгрупа 2a:

літаки з одним турбогвинтовим двигуном,

повітряні судна, оснащені турбореактивними або декількома турбогвинтовими двигунами менш складної конструкції, які класифіковані Агентством у цю підгрупу;

(ii) підгрупа 2b:

вертольоти з одним турбогвинтовим двигуном,

вертольоти, оснащені декількома турбогвинтовими двигунами менш складної конструкції, які класифіковані Агентством у цю підгрупу;

(iii) підгрупа 2c:

вертольоти з одним поршневим двигуном,

вертольоти, оснащені декількома поршневими двигунами менш складної конструкція, які класифіковані Агентством у цю підгрупу.

3. Група 3 - літаки з поршневими двигунами, крім тих, які зазначені у групі 1.

4. Група 4 - планери, мотопланери, аеростати та дирижаблі, крім тих, які зазначені у групі 1.»;

у підпункті (a) пункту 66.A.20:

підпункти 4, 5 викласти в такій редакції:

«4. Категорія B2L свідоцтва персоналу з технічного обслуговування повітряних суден надаватиме його утримувачу право видавати сертифікати передачі до експлуатації та діяти як допоміжний персонал B2L у разі:

виконання технічного обслуговування електричних систем;

виконання технічного обслуговування систем авіоніки у межах обмежень рейтингів систем, включених до свідоцтва, та

за наявності рейтингу «систем планера» виконання завдань на електричних системах та системах авіоніки, що відносяться до силової установки та механічних систем, які потребують виконання лише простих перевірок для підтвердження їх працездатності.

5. Категорія B3 свідоцтва персоналу з технічного обслуговування повітряних суден надаватиме його утримувачу право видавати сертифікати передачі до експлуатації та діяти як допоміжний персонал B3 у разі:

виконання технічного обслуговування конструктивних елементів літака, силової установки та механічних і електричних систем; та

роботи на системах авіоніки, що потребує виконання лише простих перевірок для підтвердження її працездатності і не потребує пошуку та усунення несправностей.»;

доповнити після підпункту 5 новими підпунктами такого змісту:

«6. Категорія L свідоцтва персоналу з технічного обслуговування повітряних суден надаватиме його утримувачу право видавати сертифікати передачі до експлуатації та діяти як допоміжний персонал L у разі:

виконання технічного обслуговування конструктивних елементів літака, силової установки та механічних і електричних систем;

робіт на радіосистемах, аварійному радіопередавачу (ELT) і системах відповідачів; та

робіт на інших системах авіоніки, що потребують виконання лише простих перевірок для підтвердження її працездатності.

Підкатегорія L2 включає підкатегорію L1. Будь-які обмеження до підкатегорії L2 у відповідності до підпункту 66.A.45(h) також застосовні до підкатегорії L1.

Підкатегорія L2C включає підкатегорії L1C.

7. Категорія C свідоцтва персоналу з технічного обслуговування повітряних суден надаватиме його утримувачу право видавати сертифікати передачі до експлуатації після базового технічного обслуговування повітряного судна. Права застосовуються до повітряного судна в цілому.»;

пункт 66.A.25 викласти у такій редакції:

«66.A.25. Вимоги до базових знань

(a) Для свідоцтв, крім категорії B2L та L, заявник на видачу свідоцтва персоналу з технічного обслуговування повітряних суден, або на включення додаткової категорії чи підкатегорії до такого свідоцтва, повинен скласти екзамен для підтвердження рівня знань з відповідних предметів модулів згідно з Доповненням I до цього додатка (Part-66). Екзамени з базових знань проводяться організацією з підготовки, належним чином схваленою відповідно до додатка 4 (Part-147) до цих Авіаційних правил, або компетентним органом.

(b) Заявник на видачу свідоцтва персоналу з технічного обслуговування повітряних суден категорії L, або на включення додаткової підкатегорії до такого свідоцтва, повинен скласти екзамен для підтвердження рівня знань з відповідних предметів модулів згідно з Доповненням VII до цього додатка (Part-66). Екзамени повинні відповідати стандарту, зазначеному у Доповненні VIII до цього додатка (Part-66), та проводитися організацією з підготовки, належним чином схваленою відповідно до додатка 4 (Part-147) до цих Авіаційних правил, або компетентним органом.

Утримувач свідоцтва персоналу з технічного обслуговування повітряних суден підкатегорії B1.2 або категорії B3 вважається таким, що відповідає вимогам до базових знань для свідоцтва підкатегорій L1C, L1, L2C та L2.

Вимоги до базових знань для підкатегорії L4H включають вимоги до базових знань для підкатегорії L3H.

Вимоги до базових знань для підкатегорії L4G включають вимоги до базових знань для підкатегорії L3G.

(с) Заявник на видачу свідоцтва персоналу з технічного обслуговування повітряних суден категорії B2L для певного «рейтингу систем», або на включення іншого «рейтингу систем», повинен скласти екзамен для підтвердження рівня знань з відповідних предметів модулів згідно з Доповненням I до цього додатка (Part-66). Екзамени повинні відповідати стандарту, зазначеному у Доповненні II до цього додатка (Part-66), та проводитися організацією з підготовки, належним чином схваленою відповідно до додатка 4 (Part-147) до цих Авіаційних правил, або компетентним органом.

(d) Курси підготовки та екзамени мають бути пройдені/здані протягом 10 років до подання заявки на видачу свідоцтва персоналу з технічного обслуговування повітряних суден або включення додаткової категорії чи підкатегорії до такого свідоцтва технічного обслуговування повітряних суден. В іншому разі, зарахування екзаменів може бути проведене відповідно до підпункту (е) цього пункту.

(е) Заявник може звернутися до компетентного органу для повного або часткового зарахування екзаменів з базових знань, що вимагаються, для:

(і) екзаменів з базових знань, які не відповідають вимогам, зазначеним у підпункті (d) цього пункту;

(іі) будь-якої іншої технічної кваліфікації, яку компетентний орган вважає еквівалентною стандартові знань згідно з цим додатком (Part-66) до цих Авіаційних правил.

Зарахування має відбуватись відповідно до вимог Підчастини E Розділу B цього додатка (Part-66).

(f) Зарахування діють протягом 10 років після їх надання заявнику компетентним органом. Заявник може подати заявку на нові зарахування після закінчення терміну дії.»;

пункт 66.A.30 після підпункту 2 доповнити новими підпунктами такого змісту:

«2a. Для категорії B2L:

(і) 3 роки практичного досвіду з технічного обслуговування повітряного судна, що знаходиться в експлуатації, та характерного відповідному рейтингу(ам) систем, якщо заявник раніше не проходив відповідної технічної підготовки; або

(іі) 2 роки практичного досвіду з технічного обслуговування повітряного судна, що знаходиться в експлуатації, та характерного відповідному рейтингу(ам) систем, і завершену підготовку, яку компетентний орган визначив такою, яка відповідає рівневі кваліфікованого робітника у технічній галузі; або

(ііі) 1 рік практичного досвіду з технічного обслуговування повітряного судна, що знаходиться в експлуатації, та характерного відповідному рейтингу(ам) систем, і завершений схвалений базовий курс підготовки згідно з додатком 4 (Part-147) до цих Авіаційних правил.

Для включення нового рейтингу(ів) систем до наявного свідоцтва категорії B2L, повинні бути додані 3 місяці практичного досвіду, характерного новому рейтингу(ам) систем, для кожного такого рейтингу систем.

2b. Для категорії L:

(і) 2 роки практичного досвіду технічного обслуговування повітряного судна, що знаходиться в експлуатації, та включає характерний перелік робіт з технічного обслуговування, що належать до відповідної підкатегорії свідоцтва;

(іі) незважаючи на підпункт (i), 1 рік практичного досвіду технічного обслуговування повітряного судна, що знаходиться в експлуатації, та включає характерний перелік робіт з технічного обслуговування, що належать до відповідної підкатегорії за умови введення обмеження, передбаченого 66.A.45(h)(ii)(3).

Для включення додаткової підкатегорії до наявного свідоцтва категорії L, досвід, що вимагається згідно з підпунктами (i) та (ii), повинен бути 12 та 6 місяців відповідно.

Утримувач свідоцтва персоналу з технічного обслуговування повітряного судна категорії / підкатегорії B1.2 або B3 вважається таким, що відповідає вимогам щодо базового досвіду для свідоцтва підкатегорій L1C, L1, L2C та L2.»;

пункт 66.A.45 викласти в такій редакції:

«66.А.45. Підтвердження рейтингів повітряного судна

(a) Для того, щоб мати право використовувати сертифікаційні права щодо конкретного типу повітряного судна, утримувач свідоцтва персоналу з технічного обслуговування повітряних суден повинен мати свідоцтво з відповідними рейтингами повітряних суден.

Для категорії B1, B2 або C відповідними рейтингами повітряного судна є такі:

(і) для першої групи (група 1) повітряних суден - відповідний рейтинг типу повітряного судна;

(іі) для другої групи (група 2) повітряних суден - відповідний рейтинг типу повітряного судна, рейтинг підгрупи виробника або рейтинг повної підгрупи;

(ііі) для третьої групи (група 3) повітряних суден - відповідний рейтинг типу повітряного судна або рейтинг повної групи;

(iv) для четвертої групи (група 4) повітряних суден для свідоцтва категорії В2- рейтинг повної групи.

Для категорії B2L відповідними рейтингами повітряного судна є такі:

(і) для другої групи (група 2) повітряних суден - рейтинг підгрупи виробника або рейтинг повної підгрупи;

(іі) для третьої групи (група 3) повітряних суден - рейтинг повної групи;

(iіі) для четвертої групи (група 4) повітряних суден - рейтинг повної групи.

Для категорії B3 відповідним рейтингом є «негерметизовані літаки з поршневим двигуном з максимальною злітною масою 2000 кг і менше».

Для категорії L відповідними рейтингами повітряного судна є такі:

(і) для підкатегорії L1C - рейтинг «планери композитної конструкції»;

(іі) для підкатегорії L1 - рейтинг «планери»;

(iіі) для підкатегорії L2C - рейтинг «мотопланери композитної конструкції та повітряні судна ELA1 композитної конструкції»;

(iv) для підкатегорії L2 - рейтинг «мотопланери та повітряні судна ELA1»;

(v) для підкатегорії L3Н - рейтинг «теплові аеростати»;

(vi) для підкатегорії L3G - рейтинг «теплові аеростати»;

(vii) для підкатегорії L4Н - рейтинг «теплові аеростати»;

(viii) для підкатегорії L4G - рейтинг «газові дирижаблі ELA2»;

(ix) для підкатегорії L5 - відповідний рейтинг типу дирижабля.

Для категорії A рейтинг не вимагається за умови відповідності вимогам 145.A.35 додатка 2 (Part-145) до цих Авіаційних правил.

(b) Підтвердження рейтингів типу повітряного судна вимагає задовільного завершення наступного:

відповідної підготовки на тип повітряного судна категорій B1, B2 або C згідно з Доповненням III до цього додатка (Part-66);

у випадку рейтингу типу дирижаблів для свідоцтва В2 або L5 підготовки на тип, схваленої компетентним органом згідно з 66.В.130.

(c) Для свідоцтв, крім свідоцтва категорії С, на доповнення до вимог підпункту (b) цього пункту підтвердження першого рейтингу типу повітряного судна в даній категорії/підкатегорії вимагає задовільного завершення відповідної підготовки на робочому місці, як описано у Доповненні III до цього додатка (Part-66) за винятком газових дирижаблів, де така підготовка має бути схвалена безпосередньо компетентним органом.

(d) Шляхом відступу від підпунктів (b) і (c) цього пункту для другої та третьої групи повітряних суден рейтинг типу повітряного судна також може бути наданий після:

задовільного складання екзамену на тип повітряного судна для відповідних категорій B1, B2 або C, зазначених у Доповненні III до цього додатка (Part-66), та

у випадку категорій B1 та B2, підтвердження практичного досвіду на типі повітряного судна. У такому разі практичний досвід має включати характерний перелік робіт з технічного обслуговування, що належать до категорії свідоцтва.

У випадку рейтингу категорії C для особи, яка отримала кваліфікацію, здобувши академічний ступінь згідно з вимогами 66.A.30 (a) (7) цього додатка (Part-66), екзамен з першого відповідного типу повітряного судна має бути на рівні категорії B1 або B2.

(e) Для другої групи повітряних суден:

(і) підтвердження рейтингів підгрупи виробника для утримувачів свідоцтв категорій B1 та C надається у разі виконання вимог щодо рейтингу типу для принаймні двох типів повітряних суден того самого виробника, об’єднання яких представляє застосовну підгрупу виробника;

(іі) підтвердження рейтингу повної підгрупи для утримувачів свідоцтв категорії B1 та C надається у разі виконання вимог щодо рейтингу типу для принаймні трьох типів повітряних суден різних виробників, об’єднання яких представляє застосовну підгрупу;

(ііі) схвалення рейтингу підгруп виробника і повної підгрупи для утримувачів свідоцтв категорії B2 надається за умови підтвердження практичного досвіду, який має включати характерний перелік робіт з технічного обслуговування, що належить до категорії свідоцтва та застосовної підгрупи повітряних суден;

(iv) шляхом відступу від підпункту (e)(iii), утримувачу свідоцтва категорій B2 або B2L з включеної повною підгрупою 2b, має бути наданий рейтинг повної підгрупи 2c.

(f) Для третьої та четвертої групи повітряних суден:

(і) підтвердження рейтингу повної групи 3 для утримувачів свідоцтв категорії B1, B2, B2L та С та включення рейтингу групи 4 для категорії В2 і В2L надається за умови підтвердження практичного досвіду, який має включати характерний перелік робіт з технічного обслуговування, що належать до категорії свідоцтва та групи 3 або 4, якщо застосовно;

(іі) для категорії B1, якщо заявник не надає доказів відповідного досвіду, рейтинг групи 3 підлягає таким обмеженням, які мають бути зазначені у свідоцтві:

герметизовані літаки;

літаки металевої конструкції;

літаки композитної конструкції;

літаки дерев’яної конструкції;

літаки з металевим трубним каркасом, обшитим тканиною.

(ііі) шляхом відступу від підпункту (f)(i), утримувачу свідоцтва категорій B2L з включеної повною підгрупою 2а або 2b, має бути вписаний рейтинг групи 3 та 4.

(g) Для свідоцтва B3:

(і) підтвердження рейтингу «негерметизовані літаки з поршневим двигуном з максимальною злітною масою 2000 кг і менше» потребує підтвердження практичного досвіду, який має включати характерний перелік робіт з технічного обслуговування, що належать до категорії свідоцтва;

(іі) якщо заявник не надає докази відповідного досвіду, рейтинг, зазначений у підпункті (і), підлягає таким обмеженням, які мають бути вписані у свідоцтво:

літаки дерев’яної конструкції;

літаки з металевим трубним каркасом, обшитим тканиною;

літаки металевої конструкції;

літаки композитної конструкції.

(h) Для свідоцтва всіх підкатегорій L, крім L5:

(і) підтвердження рейтингу потребує підтвердження практичного досвіду, який має включати характерний перелік робіт з технічного обслуговування, що належать до підкатегорії свідоцтва;

(іі) якщо заявник не надає докази відповідного досвіду, рейтинги підлягають таким обмеженням, які мають бути вписані у свідоцтво:

(1) для рейтингу «планери» та «мотопланери композитної конструкції та повітряні судна ELA1 композитної конструкції»:

повітряні судна з дерев’яним каркасом, обшитим тканиною;

повітряні судна з металевим трубним каркасом, обшитим тканиною;

повітряні судна металевої конструкції;

повітряні судна композитної конструкції.

(2) Для рейтингу «газові аеростати»:

інші, крім газових аеростатів ELA1, та

(3) якщо заявник надавав лише докази однорічного досвіду відповідно до відступу, що міститься в 66.A.30 (a) (2b) (ii), до свідоцтва вписуються наступні обмеження:

«складні завдання технічного обслуговування, передбачені Доповненням VII до Додатка I (Part-M), стандартні заміни, зазначені у 21.A.90B Part-21, та стандартні ремонти, зазначені у 21.A.431B Part-21».

Утримувач свідоцтва персоналу з технічного обслуговування повітряного судна підкатегорії B1.2 із включеним рейтингом групи 3, або категорії B3 із включеним рейтингом «негерметизовані літаки з поршневим двигуном з максимальною злітною масою 2000 кг і менше», відповідає вимогам до видачі свідоцтва підкатегорій L1 і L2 з відповідними повними рейтингами та з тими ж обмеженнями, що зазначені у свідоцтві B1.2/B3.»;

підпункт (а) пункту 66.A.50 викласти в такій редакції:

«(а) Обмеження, зазначені у свідоцтві персоналу з технічного обслуговування повітряних суден, є винятком із сертифікаційних прав, та, у випадку обмежень, зазначених у 66.А.45, стосуються повітряного судна в повному обсязі.»;

підпункти (c), (d) пункту 66.A.70 викласти у такій редакції:

«(с) За потреби свідоцтво персоналу з технічного обслуговування повітряних суден має містити обмеження відповідно до 66.A.50 для відображення відмінності між:

(i) сферою кваліфікації персоналу, який засвідчує технічне обслуговування, що була чинна для відповідної категорії або підкатегорії свідоцтва, до набрання чинності цього додатка;

(ii) вимогами до базових знань і стандартів базового екзаменування, викладених у Доповненні I та Доповненні II до цього додатка (Part-66).

(d) Шляхом відступу від вимог підпункту (c) цього пункту для повітряних суден, які не використовуються авіаперевізниками, окрім повітряних суден складної конструкції, оснащених двигуном, та для аеростатів, планерів, мотопланерів і дирижаблів, свідоцтво персоналу з технічного обслуговування повітряних суден має містити обмеження відповідно до 66.A.50 для забезпечення того, що права персоналу, який засвідчує технічне обслуговування, дійсні в Україні до набрання чинності цими Авіаційними правилами та права конвертованого свідоцтва персоналу з технічного обслуговування повітряних суден відповідно до додатка 3 (Part-66) до цих Авіаційних правил, залишаються такими самими.»;

3) у Розділі В:

у Підчастині В:

підпункт (b) пункту 66.B.100 викласти в такій редакції:

«(b) Компетентний орган повинен перевірити, що заявник склав усі необхідні екзамени, та/або підтвердити дійсність будь-яких зарахувань, щоб переконатися у відповідності всім необхідним модулям, зазначеним у Доповненні I і Доповненні VII до цього додатка (Part-66), відповідно до вимог цього додатка (Part-66).»;

пункт 66.B.110 викласти в такій редакції:

«66.B.110. Процедура внесення змін до свідоцтва персоналу з технічного обслуговування повітряних суден для включення додаткової основної категорії або підкатегорії

(a) Після завершення процедур, зазначених в 66.B.100 або 66.B.105, компетентний орган має включити до свідоцтва персоналу з технічного обслуговування повітряних суден додаткову основну категорію, підкатегорію або, для категорії В2L рейтинг(и) систем, що засвідчується печаткою і підписом, або перевидати свідоцтво.

(b) До системи записів компетентного органу мають бути внесені відповідні зміни.

(с) За запитом заявника компетентний орган повинен замінити свідоцтво категорії B2L свідоцтвом категорії B2 з включенням тих самих рейтингів систем, якщо утримувач продемонстрував відповідність обом наступним вимогам:

(і) шляхом екзаменування підтвердження рівня знань стосовно відмінностей між базовими знаннями, що відносяться до свідоцтва категорії B2L, та базовими знаннями, що відносяться до свідоцтва категорії B2, як зазначено у Доповненні I до цього додатка (Part-66);

(іі) наявність практичного досвіду, зазначеного у Доповненні IV до цього додатка (Part-66).

(d) У випадку, коли утримувач свідоцтва персоналу з технічного обслуговування повітряного судна підкатегорії B1.2 має включений рейтинг групи 3 або категорії В3 рейтинг «негерметизовані літаки з поршневим двигуном з максимальною злітною масою 2000 кг і менше», компетентний орган видає, за заявкою, свідоцтво підкатегорій L1 і L2 з відповідними повними рейтингами та з тими ж обмеженнями, що зазначені у свідоцтві B1.2 / B3.»;

підпункт (f) пункту 66.B.115 викласти в такій редакції:

«(f) Компетентний орган має переконатися, що відповідність практичним елементам підготовки на тип продемонстрована:

(i) шляхом надання детальних записів про практичні елементи підготовки на тип або формуляра (журнала), виданого організацією, що проводить курс за прямим схваленням компетентного органу згідно з 66.В.130;

(ii) коли застосовано, шляхом надання сертифіката про підготовку, що охоплює елемент практичної підготовки, виданого організацією з підготовки до технічного обслуговування, схваленою належним чином відповідно до вимог додатка 4 (Part-147) до цих Авіаційних правил.»;

підпункт (b)(1) пункту 66.B.125 викласти в такій редакції:

«(b) Конвертація має здійснюватися відповідно до такої таблиці конвертації:

1. для категорії В1 або С:

вертоліт з поршневим двигуном, повна група - конвертується в «повну підгрупу 2c» та додатково рейтинги типу повітряного судна для вертольотів з одним поршневим двигуном, які містяться в групі 1;

вертоліт з поршневим двигуном, група виробника - конвертується у відповідну «підгрупу виробника 2c» та додатково рейтинги типу повітряного судна для вертольотів з одним поршневим двигуном, виробник яких міститься в групі 1;

вертоліт з газотурбінним двигуном, повна група - конвертується в «повну підгрупу 2b» та додатково рейтинги типу повітряного судна для вертольотів з одним газотурбінним двигуном, які містяться в групі 1;

вертоліт з газотурбінним двигуном, група виробника - конвертується у відповідну «підгрупу виробника 2b» та додатково рейтинги типу повітряного судна для вертольотів з одним газотурбінним двигуном, виробник яких міститься в групі 1;

літак з одним поршневим двигуном - металева конструкція, повна група або група виробника - конвертується в «повну групу 3». Для свідоцтва B1 мають бути включені такі обмеження: літаки композитної конструкції, літаки дерев’яної конструкції та літаки з металевим трубним каркасом, обшитим тканиною;

літак з декількома поршневими двигунами - металева конструкція, дерев’яна конструкція, повна група або група виробника - конвертується в «повну групу 3» та додатково рейтинги типу повітряного судна для літаків з декількома поршневими двигунами, які/виробник яких містяться в групі 1. Для свідоцтва B1 мають бути включені такі обмеження: літаки композитної конструкції, літаки дерев’яної конструкції та літаки з металевим трубним каркасом, обшитим тканиною;

літак з одним поршневим двигуном - дерев’яна конструкція, повна група або група виробника - конвертується у «повну групу 3». Для свідоцтва B1 мають бути включені такі обмеження: літаки металевої конструкції, літаки композитної конструкції та літаки з металевим трубним каркасом, обшитим тканиною;

літак з декількома поршневими двигунами - дерев’яна конструкція, повна група або група виробника - конвертується у «повну групу 3». Для свідоцтва B1 мають бути включені такі обмеження: герметизовані літаки, літаки металевої конструкції, літаки композитної конструкції та літаки з металевим трубним каркасом, обшитим тканиною;

літак з одним поршневим двигуном - композитна конструкція, повна група або група виробника - конвертується в «повну групу 3». Для свідоцтва B1 мають бути включені такі обмеження: літаки металевої конструкції, літаки дерев’яної конструкції та літаки з металевим трубним каркасом, обшитим тканиною;

літак з декількома поршневими двигунами - композитна конструкція, повна група або група виробника - конвертується в «повну групу 3». Для свідоцтва B1 мають бути включені такі обмеження: герметизовані літаки, літаки металевої конструкції, літаки дерев’яної конструкції та літаки з металевим трубним каркасом, обшитим тканиною;

літак з газотурбінним двигуном - один двигун, повна група - конвертується в «повну підгрупу 2a» та додатково рейтинги типу повітряного судна для літаків з одним турбогвинтовим двигуном, які не вимагають рейтингу типу повітряного судна в попередній системі і знаходяться в групі 1;

літак з газотурбінним двигуном - один двигун, група виробника - конвертується у відповідну «підгрупу виробника 2a» та додатково рейтинги типу повітряного судна для літаків з одним турбогвинтовим двигуном виробника, які не вимагають рейтингу типу повітряного судна в попередній системі і знаходяться в групі 1;

літак з газотурбінним двигуном - декілька двигунів, повна група - конвертується в рейтинги типу повітряного судна для літаків з декількома турбогвинтовими двигунами, які не вимагають рейтингу типу повітряного судна в попередній системі.»;

пункт 66.B.130 викласти в такій редакції:

«66.В.130. Процедура прямого схвалення підготовки на тип повітряного судна

(а) У випадку підготовки на тип для повітряних суден, крім дирижаблів, компетентний орган може схвалити підготовку на тип повітряного судна, що проводиться не схваленою відповідно до додатка 4 (Part-147) до цих Авіаційних правил організацією з підготовки до технічного обслуговування, на підставі пункту 1 Доповнення III до цього додатка (Part-66). У такому разі компетентний орган повинен мати процедуру для забезпечення того, що підготовка на тип повітряного судна відповідає Доповненню III до цього додатка (Part-66).

(b) У випадку підготовки на тип дирижаблів, що належать до групи 1, курси повинні бути безпосередньо схвалені компетентним органом у всіх випадках. Компетентний орган повинен мати процедуру для забезпечення того, що підготовка на тип дирижабля охоплює всі елементи, що містяться в даних технічного обслуговування утримувача сертифіката типу (DAH).»;

підпункт (с) пункту 66.B.200 Підчастини С викласти в такій редакції:

«(с) Базові екзамени мають відповідати стандартам, зазначеним у Доповненнях I та II або у Доповненнях VII та VIII до цього додатка (Part-66), як застосовно.»;

у другому реченні підпункту (b)(3) пункту 66.B.305 Підчастини D цифру «III» замінити цифрою «I»;

у Підчастині E:

пункт 66.B.405 викласти в такій редакції:

«66.B.405. Звіт про зарахування екзаменів

(a) Звіт про зарахування екзаменів має містити порівняння:

(і) модулів, підмодулів, предметів і рівнів знань, що містяться в Доповненнях I або VII до цього додатка (Part-66), як застосовно; та

(ii) навчального плану застосовної технічної кваліфікації до певної заявленої категорії.

У порівнянні має бути зазначено, чи підтверджується дотримання і чи є обґрунтування для кожної заяви.

(b) Звіт про зарахування екзаменів, крім екзаменів з базових знань, що проводяться в організації з підготовки до технічного обслуговування, схваленій відповідно до вимог додатка 4 (Part-147) до цих Авіаційних правил, може бути наданий тільки компетентним органом держави-члена, в якій була отримана кваліфікація, без упередження до двосторонніх угод.

(c) Зарахування може бути надано, лише коли є заява про відповідність щодо кожного модуля і підмодуля, в якій зазначено, де в технічній кваліфікації є еквівалентний стандарт.

(d) Компетентний орган на постійній основі має перевіряти:

(i) чи змінювався стандарт національної кваліфікації; або

(ii) чи змінювалися Доповнення I або VII до цього додатка (Part-66), як застосовно.

Компетентний орган повинен також оцінити, чи потрібні в результаті зміни у звіті про зарахування екзаменів. Такі зміни мають бути задокументовані, датовані та записані.»;

підпункт (с) пункту 66.B.410 викласти в такій редакції:

«(c) Після закінчення строку дії зарахувань заявник може звернутися за новими зарахуваннями. Компетентний орган має продовжити строк дії зарахувань на додатковий 10-річний період без подальшого розгляду, якщо не були змінені вимоги до базових знань, визначені у Доповненні I або VII до цього додатка (Part-66), як застосовно.»;

4) Доповнення I та Доповнення II викласти в новій редакції, що додається.

5) у Доповненні III (Appendix III):

у пункті 1:

підпункт (іі) підпункту (а) викласти у такій редакції:

«(іі) За винятком випадків, дозволених підготовкою з відмінностей, яка зазначена у підпункті (с) цього пункту, відповідати стандарту, зазначеному у пункті 3.1 цього доповнення, та, якщо застосовно, відповідним елементам, які визначені в обов’язковій частині прийнятних даних для забезпечення експлуатації відповідно до Part-21, та стандарту екзаменування підготовки з типу, зазначеного у пункті 4.1 цього доповнення.»;

підпункт (іі) підпункту (b) викласти в такій редакції:

«(іі) За винятком випадків, дозволених підготовкою з відмінностей, яка зазначена у підпункті (с) цього пункту, відповідати стандарту, зазначеному у пункті 3.2 цього доповнення та, якщо застосовно, відповідним елементам, які визначені в обов’язковій частині прийнятних даних для забезпечення експлуатації відповідно до Part-21, та стандарту оцінювання підготовки з типу, зазначеного у пункті 4.2 цього доповнення.»;

примітки до таблиці підпункту 3.1 (c), викласти у такій редакції:

__________

(*) Для негерметичних літаків з поршневим двигуном з максимальною злітною масою 2000 кг і нижче мінімальна тривалість підготовки може бути зменшена на 50%.

(**) Для вертольотів у групі 2 (як зазначено у 66.A.5 додатка 3 (Part-66) до цих Авіаційних правил мінімальна тривалість підготовки може бути зменшена на 30%.»;

у підпункті (с) пункту 5 слово «повинно» виключити;

6) Доповнення IV-VI викласти в новій редакції, що додається;

7) доповнити Доповненнями VII та VIII, що додаються.

6. У Додатку 4 (Annex IV) Частина-147 (Part-147):

1) підпункт (а) пункту 147.А.145 Підчастини В Розділу А викласти в такій редакції:

«(а) Організація з підготовки до технічного обслуговування може проводити такі дозволені та відповідно до керівництва організації з підготовки до технічного обслуговування види навчальної діяльності:

(і) базові курси підготовки відповідно до програми додатка 3 (Part-66) до цих Авіаційних правил або їх частини;

(іі) курси підготовки на тип/завдання повітряного судна відповідно до додатка 3 (Part-66) до цих Авіаційних правил;

(ііі) приймання екзаменів для студентів, які проходили базові курси підготовки або курси підготовки на тип/завдання повітряного судна у організації з підготовки до технічного обслуговування;

(іv) приймання екзаменів для студентів, які не проходили курси підготовки на тип/завдання повітряного судна у організації з підготовки до технічного обслуговування;

(v) приймання екзаменів для студентів, які не проходили базові курси підготовки у організації з підготовки до технічного обслуговування, за умови що:

(1) екзаменування проводиться в місцях, зазначених у сертифікаті схвалення, або

(2) якщо екзаменування проводиться поза межами місць, зазначених у сертифікаті схвалення, як наведено в підпунктах (b) та (с), або

екзаменування проводиться з використанням Європейської центральної бази питань (ECQB);

за відсутності ECQB, компетентний орган вибирає питання для екзаменування;

(vі) видача сертифікатів визнання відповідно до вимог доповнення III до цього додатка (Part-147) за результатами успішного завершення схвалених базових курсів підготовки або курсів підготовки на тип/завдання повітряного судна та складання екзаменів, зазначених у підпунктах (a)(i), (a)(ii), (a)(iii), (a)(iv) та (a)(v), що застосовно.»;

2) Доповнення I та II викласти у новій редакції, що додається;

3) У пункті 2 Доповнення III зразок сертифіката підготовки на тип Part-147 викласти в такій редакції:

«СЕРТИФІКАТ ВИЗНАННЯ».

7. У Додатку 5 (Annex Vа) Частина-Т (Part-Т):

1) Зміст після слів «ПІДЧАСТИНА Е - ОРГАНІЗАЦІЯ З ТЕХНІЧНОГО ОБСЛУГОВУВАННЯ» доповнити новою позицією такого змісту:

«Т.А.501. Організація з технічного обслуговування»;

2) у Розділі А:

підпункт 3 пункту Т.А.201 Підчастини В викласти в такій редакції:

«3. Організація з управління підтриманням льотної придатності, зазначена у підпункті (2) цього пункту, має впевнитися, що технічне обслуговування та передача повітряного судна в експлуатацію виконуються організацією з технічного обслуговування, яка відповідає вимогам Підчастини Е цього додатка. Для цих цілей, якщо сама організація з управління підтриманням льотної придатності не відповідає цим вимогам, вона повинна укласти договір з організацією з технічного обслуговування, яка цим вимогам відповідає.»;

доповнити Підчастину Е заголовком пункту такого змісту:

«Т.А.501. Організація з технічного обслуговування»;

пункт Т.А.716 Підчастини G викласти в такій редакції:

«Т.А.716 Недоліки

Після отримання повідомлення про недоліки згідно з пунктом T.B.705 цього додатка організація з управління підтриманням льотної придатності має розробити план коригувальних дій і продемонструвати коригувальні дії, які задовільнять компетентний орган, у термін, погоджений з цим органом.».

Начальник управління

підтримання

льотної придатності

В. Овчинніков


Доповнення I

до додатка 3

до Авіаційних правил України

«Підтримання льотної придатності

повітряних суден та авіаційних виробів,

компонентів і обладнання

та схвалення організацій і персоналу,

залучених до виконання цих завдань»

(пункт 1 розділу V)

ДОПОВНЕННЯ I (APPENDIX I)

Вимоги до базових знань (за виключенням свідоцтва категорії L)


Доповнення II

до додатка 3

до Авіаційних правил України

«Підтримання льотної придатності

повітряних суден та авіаційних виробів,

компонентів і обладнання

та схвалення організацій і персоналу,

залучених до виконання цих завдань»

(пункт 1 розділу V)

ДОПОВНЕННЯ II (APPENDIX II)

Стандарт базових екзаменів (за виключенням свідоцтва категорії L)

1. Загальні положення

1.1. Усі базові екзамени мають проводитися з використанням формату тестового завдання множинного вибору з однією правильною відповіддю та тестового завдання відкритого типу (описових питань), як зазначено нижче. Неправильні відповіді мають здаватися однаково правдоподібними для будь-якої особи, недосвідченої з цього питання. Всі варіанти мають чітко стосуватися питання, мати однакову лексику, граматичну будову та довжину. У числових питаннях неправильні відповіді мають відповідати процедурним помилкам, таким як використання неправильних знаків або неправильне перетворення одиниць. Вони не мають бути випадковими цифрами.

1.2. Кожне тестове завдання множинного вибору містить три альтернативні відповіді, тільки одна з них є правильною, і кандидату надається час для виконання модуля, який базується на номінальній середній величині у 75 секунд на одне питання.

1.3. Кожне тестове завдання відкритого типу (описове питання) вимагає підготовки письмової відповіді, для чого кандидатові надається 20 хвилин для відповіді на кожне таке питання.

1.4. Відповідні тестові завдання відкритого типу (описові питання) мають бути підготовлені і використовуватися для оцінювання знань тем, зазначених у модулях 7А, 7В, 9А, 9В та 10 Доповнення I до цього додатка (Part-66).

1.5. Кожне тестове завдання відкритого типу повинно мати підготовлену модель відповіді, яка також включатиме будь-які відомі альтернативні відповіді, що можуть бути віднесені до інших підрозділів.

1.6. Модель відповіді також поділяється на перелік важливих пунктів, які називаються ключовими.

1.7. Тестова частина кожного підмодуля або модуля вважається складеною, якщо 75% відповідей є правильними.

1.8. Кожна відповідь на тестове завдання відкритого типу (описове питання) вважається прийнятою на 75%, якщо відповідь кандидата містить 75% необхідних ключових пунктів питання і не має серйозних помилок у необхідних ключових пунктах.

1.9. Якщо не складено тільки тестову частину або тільки описову частину, тоді необхідно перескласти тільки тестову частину або тільки описову частину відповідно.

1.10. Система відмічання помилок не використовуватиметься для визначення, чи склав кандидат екзамен.

1.11. Нескладений модуль можна перескласти не раніше ніж через 90 днів з дати його нескладення, крім випадку, коли схвалена згідно вимогами додатка 4 (Part-147) до цих Авіаційних правил організація з підготовки до технічного обслуговування проводить курси повторного вивчення нескладених предметів відповідного модуля, тоді нескладений модуль може бути перескладений через 30 днів.

1.12. Періоди часу, передбачені 66.A.25 цього додатка (Part-66), стосуються кожного окремого екзамену по модулю, за винятком тих екзаменів по модулю, які були здані як частина іншої категорії свідоцтва, на основі якої свідоцтво вже було видане.

1.13. Максимальна кількість послідовних спроб для кожного модуля дорівнює трьом. Наступна можливість з трьох спроб надається через один рік.

Заявник має проінформувати в письмовій формі організацію з підготовки до технічного обслуговування або компетентний орган, які проводять екзаменування про кількість і дати спроб протягом останнього року та організацію або компетентний орган, де ці спроби мали місце. Організація з підготовки до технічного обслуговування або компетентний орган є відповідальним(ою) за перевірку кількості спроб протягом застосовного строку.

2. Кількість питань для модулів Доповнення I до додатка 3 (Part-66) до цих Авіаційних правил

2.1. МОДУЛЬ 1 - Математика

Категорія A - 16 тестових та 0 описових питань. Час на виконання - 20 хвилин.

Категорія В1 - 32 тестових та 0 описових питань. Час на виконання - 40 хвилин.

Категорія В2 та категорія В2L - 32 тестових та 0 описових питань. Час на виконання - 40 хвилин.

Категорія В3 - 28 тестових та 0 описових питань. Час на виконання - 35 хвилин.

2.2. МОДУЛЬ 2 - Фізика

Категорія A - 32 тестових та 0 описових питань. Час на виконання - 40 хвилин.

Категорія В1 - 52 тестових та 0 описових питань. Час на виконання - 65 хвилин.

Категорія В2 та категорія В2L - 52 тестових та 0 описових питань. Час на виконання - 65 хвилин.

Категорія В3 - 28 тестових та 0 описових питань. Час на виконання - 35 хвилин.

2.3 МОДУЛЬ 3 - Основи електрики

Категорія A - 20 тестових та 0 описових питань. Час на виконання - 25 хвилин.

Категорія B1 - 52 тестових та 0 описових питань. Час на виконання - 65 хвилин.

Категорія B2 та категорія В2L - 52 тестових та 0 описових питань. Час на виконання - 65 хвилин.

Категорія В3 - 24 тестових та 0 описових питань. Час на виконання - 30 хвилин.

2.4. МОДУЛЬ 4 - Основи електроніки

Категорія В1 - 20 тестових та 0 описових питань. Час на виконання - 25 хвилин.

Категорія В2 та категорія В2L - 40 тестових та 0 описових питань. Час на виконання - 50 хвилин.

Категорія В3 - 8 тестових та 0 описових питань. Час на виконання - 10 хвилин.

2.5. МОДУЛЬ 5 - Цифрова техніка / електронні інструментальні системи

Категорія A - 16 тестових та 0 описових питань. Час на виконання - 20 хвилин.

Категорії В1.1 та В1.3-40 тестових та 0 описових питань. Час на виконання - 50 хвилин.

Категорії B1.2 та B1.4-20 тестових та 0 описових питань. Час на виконання - 25 хвилин.

Категорія В2 та категорія В2L-72 тестових та 0 описових питань. Час на виконання - 90 хвилин.

Категорія В3-16 тестових та 0 описових питань. Час на виконання - 20 хвилин.

2.6. МОДУЛЬ 6 - Матеріали і деталі

Категорія A - 52 тестових та 0 описових питань. Час на виконання - 65 хвилин.

Категорія В1-72 тестових та 0 описових питань. Час на виконання - 90 хвилин.

Категорія В2 та категорія В2L-60 тестових та 0 описових питань. Час на виконання - 75 хвилин.

Категорія В3-60 тестових та 0 описових питань. Час на виконання - 75 хвилин.

2.7. МОДУЛЬ 7А - Практика технічного обслуговування

Категорія A - 72 тестових питань та 2 описових питання. Час на виконання - 90 + 40 хвилин.

Категорія В1-80 тестових питань та 2 описових питання. Час на виконання - 100 + 40 хвилин.

Категорія В2 та категорія В2L-60 тестових питань та 2 описових питання. Час на виконання - 75 + 40 хвилин.

МОДУЛЬ 7В - Практика технічного обслуговування

Категорія В3-60 тестових питань та 2 описових питання. Час на виконання - 75 + 40 хвилин.

2.8. МОДУЛЬ 8 - Основи аеродинаміки

Категорія A - 20 тестових та 0 описових питань. Час на виконання - 25 хвилин.

Категорія В1-20 тестових та 0 описових питань. Час на виконання - 25 хвилин.

Категорія В2 та категорія В2L-20 тестових та 0 описових питань. Час на виконання - 25 хвилин.

Категорія В3-20 тестових та 0 описових питань. Час на виконання - 25 хвилин.

2.9. МОДУЛЬ 9А - Людські фактори

Категорія A - 20 тестових питань та 1 описове питання. Час на виконання - 25 + 20 хвилин.

Категорія В1-20 тестових питань та 1 описове питання. Час на виконання - 25 + 20 хвилин.

Категорія В2 та категорія В2L-20 тестових питань та 1 описове питання. Час на виконання - 25 + 20 хвилин.

МОДУЛЬ 9В - Людські фактори

Категорія В3-16 тестових питань та 1 описове питання. Час на виконання - 20 + 20 хвилин.

2.10. МОДУЛЬ 10 - Авіаційне законодавство

Категорія A - 32 тестових питань та 1 описове питання. Час на виконання - 40 + 20 хвилин.

Категорія В1-40 тестових питань та 1 описове питання. Час на виконання - 50 + 20 хвилин.

Категорія В2 та категорія В2L-40 тестових питань та 1 описове питання. Час на виконання - 50 + 20 хвилин.

Категорія В3-32 тестових питань та 1 описове питання. Час на виконання - 40 + 20 хвилин.

2.11. МОДУЛЬ 11А - Аеродинаміка, конструкції та системи газотурбінного літака

Категорія A - 108 тестових та 0 описових питань. Час на виконання - 135 хвилин.

Категорія В1-140 тестових та 0 описових питань. Час на виконання - 175 хвилин.

МОДУЛЬ 11В - Аеродинаміка, конструкції та системи поршневого літака

Категорія A - 72 тестових та 0 описових питань. Час на виконання - 90 хвилин.

Категорія В1-100 тестових та 0 описових питань. Час на виконання - 125 хвилин.

МОДУЛЬ 11С - Аеродинаміка, конструкції та системи поршневого літака

Категорія В3-60 тестових та 0 описових питань. Час на виконання - 75 хвилин.

2.12. МОДУЛЬ 12 - Аеродинаміка, конструкції та системи вертольота

Категорія A - 100 тестових та 0 описових питань. Час на виконання - 125 хвилин.

Категорія В1-128 тестових та 0 описових питань. Час на виконання - 160 хвилин.

2.13. МОДУЛЬ 13 - Аеродинаміка, конструкції та системи повітряного судна

Категорія В2-180 тестових та 0 описових питань. Час на виконання - 225 хвилин. За необхідності, питання та час на виконання можуть бути розділені на дві частини.

Категорія В2L

Рейтинг систем

Кількість тестових питань

Час на виконання (хвилини)

Основні вимоги

(Підмодулі 13.1, 13.2, 13.5 та 13.9)

28

35

COM/NAV

(Підмодуль 13.4(a))

24

30

Приладові системи

(Підмодуль 13.8)

20

25

Автопілот

(Підмодулі 13.3(a) та13.7)

28

35

Системи спостереження

(Підмодуль 13.4(b))

8

10

СИСТЕМИ ПЛАНЕРА

(Підмодулі від 13.11 до 13.18)

32

40

2.14. МОДУЛЬ 14 - Силова установка

Категорія В2 та категорія В2L-24 тестових та 0 описових питань. Час на виконання - 30 хвилин.

__________

Примітка:

Екзамен B2L для модуля 14 застосовується тільки для рейтингів «Приладові системи» та «Системи планера»

2.15. МОДУЛЬ 15 - Газотурбінний двигун

Категорія A - 60 тестових та 0 описових питань. Час на виконання - 75 хвилин.

Категорія В1-92 тестових та 0 описових питань. Час на виконання - 115 хвилин.

2.16. МОДУЛЬ 16 - Поршневий двигун

Категорія A - 52 тестових та 0 описових питань. Час на виконання - 65 хвилин.

Категорія B1-72 тестових та 0 описових питань. Час на виконання - 90 хвилин.

Категорія B3-68 тестових та 0 описових питань. Час на виконання - 85 хвилин.

2.17. МОДУЛЬ 17А - повітряний Гвинт

Категорія A - 20 тестових та 0 описових питань. Час на виконання - 25 хвилин.

Категорія B1-32 тестових та 0 описових питань. Час на виконання - 40 хвилин.

МОДУЛЬ 17В - Гвинт

Категорія B3-28 тестових та 0 описових питань. Час на виконання - 35 хвилин.


Доповнення IV

до додатка 3

до Авіаційних правил України

«Підтримання льотної придатності

повітряних суден та авіаційних виробів,

компонентів і обладнання

та схвалення організацій і персоналу,

залучених до виконання цих завдань»

(пункт 1 розділу V)

ДОПОВНЕННЯ IV (APPENDIX IV)

Вимоги до досвіду для розширення свідоцтва персоналу з технічного обслуговування повітряних суден Part-66

Доповнення V

до додатка 3

до Авіаційних правил України

«Підтримання льотної придатності

повітряних суден та авіаційних виробів,

компонентів і обладнання

та схвалення організацій і персоналу,

залучених до виконання цих завдань»

(пункт 1 розділу V)

ДОПОВНЕННЯ V (APPENDIX V)

Форма заявки - Форма 19 EASA

Доповнення VI

до додатка 3

до Авіаційних правил України

«Підтримання льотної придатності

повітряних суден та авіаційних виробів,

компонентів і обладнання

та схвалення організацій і персоналу,

залучених до виконання цих завдань»

(пункт 1 розділу V)

ДОПОВНЕННЯ VI (APPENDIX VI)

Свідоцтво персоналу з технічного обслуговування повітряних суден відповідно до додатка 3 (Part-66) до цих Авіаційних правил - Форма 26 EASA (EASA Form 26)

Доповнення VII

до додатка 3

до Авіаційних правил України

«Підтримання льотної придатності

повітряних суден та авіаційних виробів,

компонентів і обладнання

та схвалення організацій і персоналу,

залучених до виконання цих завдань»

(пункт 1 розділу V)

ДОПОВНЕННЯ VII (APPENDIX VII)

Вимоги до базових знань для свідоцтва персоналу з технічного обслуговування повітряних суден категорії L


Доповнення VIII

до додатка 3

до Авіаційних правил України

«Підтримання льотної придатності

повітряних суден та авіаційних виробів,

компонентів і обладнання

та схвалення організацій і персоналу,

залучених до виконання цих завдань»

(пункт 1 розділу V)

ДОПОВНЕННЯ VIII (APPENDIX VIII)

Стандарт базових екзаменів для свідоцтва персоналу з технічного обслуговування повітряних суден категорії L

(a) Стандарт базових екзаменів, зазначений у вимогах до базових знань Доповнення VII повинен бути наступним:

(і) усі базові екзамени мають проводитися з використанням формату тестового завдання, як зазначено у підпункті (іі). Неправильні відповіді мають здаватися однаково правдоподібними для будь-якої особи, недосвідченої з цього питання. Всі варіанти мають чітко стосуватися питання, мати однакову лексику, граматичну будову та довжину. У числових питаннях неправильні відповіді мають відповідати процедурним помилкам, таким як використання неправильних знаків або неправильне перетворення одиниць. Вони не мають бути випадковими цифрами;

(іі) кожне тестове завдання множинного вибору містить три альтернативні відповіді, тільки одна з них є правильною, і кандидату надається час для виконання модуля, який базується на номінальній середній величині у 75 секунд на одне питання;

(ііі) кожен модуль вважається складеним, якщо 75% відповідей є правильними;

(iv) система відмічання помилок не використовуватиметься для визначення, чи склав кандидат екзамен;

(v) рівень знань, який вимагається для питань, має бути пропорціональний рівню технології категорії повітряного судна.

(b) Кількість питань для модуля повинна бути наступною:

(і) модуль 1L «Базові знання»: 12 питань. Час на виконання - 15 хвилин;

(іі) модуль 2L «Людський фактор»: 8 питань. Час на виконання - 10 хвилин;

(ііі) модуль 3L «Авіаційне законодавство»: 24 питання. Час на виконання - 30 хвилин;

(iv) модуль 4L «Дерев’яна конструкція / конструкція з металевим трубним каркасом, обтягнута тканиною»: 32 питання. Час на виконання - 40 хвилин;

(v) модуль 5L «Композитна конструкція»: 32 питання. Час на виконання - 40 хвилин;

(vі) модуль 6L «Металева конструкція»: 32 питання. Час на виконання - 40 хвилин;

(vіі) модуль 7L «Основи конструкції»: 64 питання. Час на виконання - 80 хвилин;

(vііі) модуль 8L «Силова установка»: 48 питань. Час на виконання - 60 хвилин;

(іx) модуль 9L «Теплові аеростати / дирижаблі»: 36 питань. Час на виконання - 45 хвилин;

(x) модуль 10L «Газові аеростати / дирижаблі (вільний/прив’язаний)»: 40 питань. Час на виконання - 50 хвилин;

(xі) модуль 11L «Теплові/газові дирижаблі»: 36 питань. Час на виконання - 45 хвилин;

(xіі) модуль 12L «Радіо Com / ELT / передавачі / приладові системи»: 16 питань. Час на виконання - 20 хвилин.


Доповнення I

до додатка 4

до Авіаційних правил України

«Підтримання льотної придатності

повітряних суден та авіаційних виробів,

компонентів і обладнання

та схвалення організацій і персоналу,

залучених до виконання цих завдань»

(пункт 1 розділу VI)

ДОПОВНЕННЯ I (APPENDIX I)

Тривалість базового курсу підготовки

Мінімальна тривалість повних базових курсів має бути такою:

Базовий курс

Тривалість (у годинах)

Частина теоретичної підготовки (у %)

A1

800

30-35

A2

650

30-35

A3

800

30-35

A4

800

30-35

B1.1

2 400

50-60

B1.2

2 000

50-60

B1.3

2 400

50-60

B1.4

2 400

50-60

B2

2 400

50-60

B2L

1 500 (*)

50-60

B3

1 000

50-60

__________

(*) Ця кількість годин має бути збільшена наступним чином, залежно від обраних додаткових рейтингів систем:

Рейтинги систем

Тривалість (у годинах)

Частина теоретичної підготовки (у %)

COM/NAV

90

50-60

Приладові системи

55

Автопілот

80

Системи спостереження

40

Системи планера

100

Доповнення II

до додатка 4

до Авіаційних правил України

«Підтримання льотної придатності

повітряних суден та авіаційних виробів,

компонентів і обладнання

та схвалення організацій і персоналу,

залучених до виконання цих завдань»

(пункт 1 розділу VI)

ДОПОВНЕННЯ II (APPENDIX II)

Схвалення організації з підготовки до технічного обслуговування відповідно до додатка 4 (Part-147) - Форма 11 EASA


Документи та файли

Сигнальний документ — f502246n522.doc
Сигнальний документ — f502246n523.doc / zip
Сигнальний документ — f502246n524.doc
Сигнальний документ — f502246n525.doc
Сигнальний документ — f502246n526.doc
Сигнальний документ — f502246n527.doc / zip
Сигнальний документ — f502246n528.doc

Публікації документа

 • Офіційний вісник України від 15.01.2021 — 2021 р., № 4, стор. 358, стаття 241, код акта 102591/2021

= завантажити законодавчий акт, актуальний на поточний час =
<< | >>

Державіаслужба України:

 1. НАКАЗ від 08.02.2021 № 207 "Про затвердження Змін до Авіаційних правил України «Порядок надання і анулювання прав на експлуатацію повітряних ліній»". Державіаслужба України. 2021 рікк
 2. НАКАЗ від 17.02.2020 № 278 "Про внесення змін до наказу Міністерства інфраструктури України від 28 жовтня 2011 року № 478". Державіаслужба України. 2020 рікк
 3. НАКАЗ від 20.01.2020 № 99 "Про затвердження Авіаційних правил України "Правила сертифікації суб'єктів, які здійснюють підготовку персоналу з організації та/або продажу повітряних перевезень"". Державіаслужба України. 2020 рікк
 4. НАКАЗ від 05.02.2020 № 218 "Про затвердження Авіаційних правил України "Правила сертифікації служб авіаційної безпеки суб'єктів авіаційної діяльності"". Державіаслужба України. 2020 рікк
 5. НАКАЗ від 24.06.2020 № 870 "Про внесення зміни до Авіаційних правил України "Інструкція з організації та здійснення контролю на безпеку в аеропортах України"". Державіаслужба України. 2020 рікк
 6. НАКАЗ від 23.06.2020 № 859 "Про внесення зміни до Авіаційних правил України "Технічні вимоги та адміністративні процедури для льотних екіпажів цивільної авіації"". Державіаслужба України. 2020 рікк
 7. НАКАЗ від 14.08.2020 № 1126 "Про затвердження Змін до Авіаційних правил України «Правила повітряних перевезень та обслуговування пасажирів і багажу»". Державіаслужба України. 2020 рікк
 8. НАКАЗ від 14.08.2020 № 1126 "Про затвердження Змін до Авіаційних правил України «Правила повітряних перевезень та обслуговування пасажирів і багажу»". Державіаслужба України. 2020 рікк
 9. НАКАЗ від 14.09.2020 № 1276 "Про затвердження Авіаційних правил України «Правила сертифікації та затвердження зареєстрованих агентів, відомих вантажовідправників»". Державіаслужба України. 2020 рікк
 10. НАКАЗ від 05.11.2020 № 1762 "Про затвердження Авіаційних правил України «Положення про службу авіаційної безпеки суб’єкта авіаційної діяльності»". Державіаслужба України. 2020 рікк
 11. НАКАЗ від 26.10.2020 № 1681 "Про внесення змін до Авіаційних правил України «Обслуговування аеронавігаційною інформацією»". Державіаслужба України. 2020 рікк
 12. НАКАЗ від 12.11.2020 № 1801 "Про затвердження Авіаційних правил України «Порядок видачі дозволів на бортові радіостанції цивільних повітряних суден»". Державіаслужба України. 2020 рікк
 13. НАКАЗ від 12.11.2020 № 1801 "Про затвердження Авіаційних правил України «Порядок видачі дозволів на бортові радіостанції цивільних повітряних суден»". Державіаслужба України. 2020 рікк
 14. НАКАЗ від 12.11.2020 № 1802 "Про затвердження Авіаційних правил України «Порядок та умови повітряних перевезень небезпечних вантажів»". Державіаслужба України. 2020 рікк
 15. УГОДА від домовилися про таке: "з питань льотної придатності між Державною авіаційною службою України та Інститутом цивільної авіації Куби". Державіаслужба України. 2020 рікк
 16. НАКАЗ від 05.02.2019 № 153 "Про затвердження Авіаційних правил України, Частина 47 «Правила реєстрації цивільних повітряних суден в Україні»". Державіаслужба України. 2019 рікк
 17. НАКАЗ від 06.03.2019 № 286 "Про затвердження Авіаційних правил України «Підтримання льотної придатності повітряних суден та авіаційних виробів, компонентів і обладнання та схвалення організацій і персоналу, залучених до виконання цих завдань»". Державіаслужба України. 2019 рікк
 18. НАКАЗ від 26.03.2019 № 381 "Про затвердження Авіаційних правил України «Вимоги до експлуатанта аеродрому щодо просторового зонування території навколо аеропорту з умов впливу авіаційного шуму»". Державіаслужба України. 2019 рікк
 19. НАКАЗ від 26.04.2019 № 529 "Про затвердження Авіаційних правил України, Частина 21 «Сертифікація повітряних суден, пов’язаних з ними виробів, компонентів та обладнання, а також організацій розробника та виробника» АПУ-21 (Part-21)". Державіаслужба України. 2019 рікк
 20. МЕМОРАНДУМ від домовилися про таке: "про взаєморозуміння між Державною авіаційною службою України та Агентством цивільної авіації Грузії щодо розвитку безпеки цивільної авіації". Державіаслужба України. 2019 рікк
- Антимонопольний комітет - Верховний Суд України - Вищий адміністративний суд України - Вищий господарський суд - Вищий спеціалізований суд - Генеральна прокуратура України - ДА електронного урядування - Державіаслужба України - Державні утворення на території України (1917-1920) - Держатомрегулювання - Держаудитслужба України - Держкомтелерадіо України - Держкордонслужба України - Держнаглядохоронпраці України - Держспецзв’язок - Держспоживстандарт України - Держстат України - Держфінпослуг України - ДКА України - Закони України - Законодавство Української РСР - Кабінет Міністрів України - Кодекси України - Конституційний Суд України - МВС України - МЗС України - Міжнародні документи, ратифіковані Верховною Радою України - Міжнародні угоди України - Мін'юст України - Мінагрополітики України - Мінекономрозвитку України - Міненерговугілля України - Мінінфраструктури України - Мінкультури України - Мінмолодьспорт України - Міноборони України - Мінприроди України - Мінрегіон України - Мінсоцполітики України - Мінфін України - МІП - МНС України - МОЗ України - МОН України - МТОТ - Нацдержслужба України - Національне агентство з питань запобігання корупції - Національне антикорупційне бюро України - Національний банк України - Нацком.енергетики - Нацкомфінпослуг - Нацрада телерадіомовлення - НКРЗІ - НКЦПФР - Основний Закон України - Пенсійний фонд України - Постанови Верховної Ради України - Президент України - РНБО України - Розпорядження Голови ВР України - Розпорядження Кабінета Міністрів України - Служба безпеки України - Служба зовнішньої розвідки - Укрдержархів - Управління державної охорони - Фонд гарант.вкладів фізич.осіб - Фонд державного майна - Фонд соцстраху по безробіттю - Фундаментальне законодавство України - Центрвиборчком України -