<<
>>

НАКАЗ від 30.04.2021 № 700 "Про затвердження Авіаційних правил України «Вимоги до провайдерів аеронавігаційного обслуговування, провайдерів послуг дизайну процедур польотів, провайдерів аеронавігаційних даних та до системи сертифікації та нагляду за ними» та Змін до Авіаційних правил України «Порядок сповіщення про події в галузі цивільної авіації, розгляду отриманої інформації, її аналізу та вжиття відповідних заходів»". Державіаслужба України. 2021

Документ актуальний на 13.09.2021
завантажити документ, актуальний на поточний час

НАКАЗ30.04.2021  № 700Зареєстровано в Міністерствіюстиції України30 липня 2021 р.за № 991/36613Про затвердження Авіаційних правил України «Вимоги до провайдерів аеронавігаційного обслуговування, провайдерів послуг дизайну процедур польотів, провайдерів аеронавігаційних даних та до системи сертифікації та нагляду за ними» та Змін до Авіаційних правил України «Порядок сповіщення про події в галузі цивільної авіації, розгляду отриманої інформації, її аналізу та вжиття відповідних заходів»Відповідно до частин першої, третьої, п’ятої та сьомої статті 11, частини другої статті 21, статті 34 Повітряного кодексу України, Закону України «Про Загальнодержавну програму адаптації законодавства України до законодавства Європейського Союзу», пунктів 4 та 8 Положення про Державну авіаційну службу України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 08 жовтня 2014 року № 520, з метою впровадження Регламенту Комісії (ЄС) від 01 березня 2017 року № 2017/373, положень Регламенту Європейського Парламенту і Ради (ЄС) від 03 квітня 2014 року № 376/2014 та Регламенту Європейської Комісії (ЄС) від 29 липня 2015 року № 2015/2018 НАКАЗУЮ:1. Затвердити Авіаційні правила України «Вимоги до провайдерів аеронавігаційного обслуговування, провайдерів послуг дизайну процедур польотів, провайдерів аеронавігаційних даних та до системи сертифікації та нагляду за ними», що додаються.2. Затвердити Зміни до Авіаційних правил України «Порядок сповіщення про події в галузі цивільної авіації, розгляду отриманої інформації, її аналізу та вжиття відповідних заходів», затверджених наказом Державної авіаційної служби України від 27 грудня 2019 року № 1817, зареєстрованих у Міністерстві юстиції України 17 квітня 2020 року за № 352/34635, що додаються.3. Управлінню аеронавігації (Сімак В.М.) в установленому законодавством порядку забезпечити:1) подання цього наказу на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України;2) оприлюднення цього наказу на офіційному вебсайті.4. Сертифікати провайдерів аеронавігаційного обслуговування, видані відповідно до Правил сертифікації суб’єктів, що надають послуги з аеронавігаційного обслуговування, затверджені наказом Міністерства транспорту та зв’язку України від 22 січня 2007 року № 42, зареєстрованих у Міністерстві юстиції України 07 лютого 2007 року за № 104/13371 (із змінами), залишаються чинними протягом встановленого в них терміну дії.5. Визнати такими, що втратили чинність, накази Міністерства транспорту та зв’язку України від 22 січня 2007 року № 42 «Про затвердження Правил сертифікації суб’єктів, що надають послуги з аеронавігаційного обслуговування», зареєстрований у Міністерстві юстиції України 07 лютого 2007 року за № 104/13371 (із змінами), та від 31 травня 2010 року № 320 «Про затвердження Положення про нагляд за безпекою польотів у системі організації повітряного руху та змін до деяких нормативно-правових актів», зареєстрований у Міністерстві юстиції України 30 червня 2010 року за № 446/17741.6. Цей наказ набирає чинності з 30 грудня 2022 року, але не раніше дня його офіційного опублікування, крім додатка 13 до Авіаційних правил, який набирає чинності з 29 грудня 2024 року.Голова ДержавіаслужбиО. БільчукПОГОДЖЕНО:Голова Державної служби Україниз надзвичайних ситуаційМіністр внутрішніх справ УкраїниМіністр інфраструктури УкраїниГолова Спільного представницького органуоб’єднань профспілокКерівник СекретаріатуСпільного представницького органу сторонироботодавців на національному рівніУповноважений Верховної Ради Україниз прав людиниПерший заступник Міністра цифровоїтрансформації УкраїниМіністр охорони здоров’я УкраїниГолова Державної регуляторної служби УкраїниМ. ЧечоткінА. АваковВ. КриклійГ. ОсовийР.В. ІллічовЛ. ДенісоваО. ВискубВ. ЛяшкоО. КучерЗАТВЕРДЖЕНОНаказ Державноїавіаційної служби України30 квітня 2021 року № 700Зареєстровано в Міністерствіюстиції України30 липня 2021 р.за № 991/36613АВІАЦІЙНІ ПРАВИЛА УКРАЇНИ «Вимоги до провайдерів аеронавігаційного обслуговування, провайдерів послуг дизайну процедур польотів, провайдерів аеронавігаційних даних та до системи сертифікації та нагляду за ними»I. Загальні положення1. Ці Авіаційні правила встановлюють вимоги до провайдерів аеронавігаційного обслуговування, провайдерів послуг дизайну процедур польотів, провайдерів аеронавігаційних даних та механізми нагляду за виконанням зазначеними провайдерами встановлених цими Авіаційними правилами та іншими нормативно-правовими актами вимог.2. Ці Авіаційні правила містять такі додатки:1) додаток 1 «Визначення термінів, зазначених у додатках 2-14 (Part-DEFINITIONS)»;2) додаток 2 «Вимоги до уповноваженого органу - сертифікація та нагляд за наданням послуг (Part-ATM / ANS.AR)»;3) додаток 3 «Загальні вимоги до провайдерів (Part-ATM / ANS.OR)»;4) додаток 4 «Специфічні вимоги для провайдерів ATS (Part-ATS)»;5) додаток 5 «Специфічні вимоги для провайдерів MET (Part-MET)»;6) додаток 6 «Специфічні вимоги для провайдерів AIS (Part-AIS)»;7) додаток 7 «Специфічні вимоги для провайдерів DAT (Part-DAT)»;8) додаток 8 «Специфічні вимоги для провайдерів CNS (Part-CNS)»;9) додаток 9 «Специфічні вимоги для провайдерів ATFM (Part-ATFM)»;10) додаток 10 «Специфічні вимоги для провайдерів ASM (Part-ASM)»;11) додаток 11 «Специфічні вимоги для провайдерів FPD (Part-FPD)»;12) додаток 12 НЕ ЗАСТОСОВУЄТЬСЯ;13) додаток 13 «Вимоги до провайдерів щодо підготовки та оцінювання компетентності персоналу (Part-PERS)»;14) додаток 14 «Основні вимоги до ATM/ANS (Part-ATM/ANS.ER)».3. Дія цих Авіаційних правил поширюється на:суб’єктів авіаційної діяльності незалежно від їх форми власності та організаційно-правової форми, діяльність яких пов’язана із організацією повітряного руху / аеронавігаційним обслуговуванням (ATM/ANS) цивільної авіації, персонал уповноваженого органу з питань цивільної авіації (далі - уповноважений орган) та організації, що залучаються або плануються залучатись здійснювати від імені уповноваженого органу заходи з сертифікації (далі - визнані організації).II. Визначення та скорочення1. У цих Авіаційних правилах терміни вживаються в таких значеннях:дизайн процедур польотів - характерний для проектування процедур польотів процес, який призводить до створення або зміни схеми польоту та/або структури повітряного простору;зв’язкок, навігація, спостереження - забезпечення зв’язку, навігації, спостереження, що надаються експлуатантам та провайдерам ATS;обслуговування аеронавігаційною інформацією - обслуговування, організоване у визначеній зоні відповідальності, для забезпечення надання аеронавігаційної інформації, необхідної для забезпечення безпеки польотів, регулярності та ефективності аеронавігації;організація повітряного руху / аеронавігаційне обслуговування - послуги/функції, що включають організацію повітряного руху, аеронавігаційне обслуговування, надання аеронавігаційних даних, дизайн процедур польотів;організація потоків повітряного руху - обслуговування, що надається з метою сприяння безпечному, упорядкованому та прискореному потоку повітряного руху, забезпечуючи максимальне використання пов’язаної з диспетчерським обслуговуванням повітряного руху пропускної спроможності та відповідність обсягу повітряного руху пропускній спроможності, яка заявлена відповідними повноважними органами обслуговування повітряного руху;основні вимоги - вимоги високого рівня до ATM/ANS, для встановлення відповідності зазначеним вимогам використовуються Авіаційні правила, AMC, AltMOC, GM до них, а також стандарти та рекомендована практика ICAO;польотно-інформаційне обслуговування - обслуговування, що надається з метою надання інформації, необхідної для забезпечення безпечного та ефективного виконання польотів;примусові заходи - комплексні заходи щодо забезпечення безпеки польотів, встановлення обмежень або заборони на вчинення певних дій суб’єктами авіаційної діяльності, зобов’язання вчиняти певні дії відповідно до законодавства та авіаційних правил України суб’єктами авіаційної діяльності, що здійснюються уповноваженим органом, що включають: призупинення, анулювання сертифіката або часткове обмеження умов до сертифіката, накладення штрафів за умов, визначених Повітряним кодексом України;провайдер - суб’єкт авіаційної діяльності, який виконує функції та/або надає послуги ATM/ANS сукупно чи окремо;провайдер аеронавігаційних даних (DAT provider) - суб’єкт авіаційної діяльності, який є провайдером аеронавігаційних даних типу 1;провайдер аеронавігаційних даних типу 1 (type 1 DAT provider) - провайдер, що здійснює обробку аеронавігаційних даних, для яких не встановлено відповідних вимог із сумісності з бортовим обладнанням при використанні їх повітряним судном у контрольованих умовах;провайдер аеронавігаційного обслуговування - суб’єкт авіаційної діяльності, який надає послуги з елементів (напрямів) аеронавігаційного обслуговування повітряних суден;сертифікат - документ (сертифікат, схвалення, схвальний лист тощо), який видається за результатами сертифікації і засвідчує відповідність суб’єкта або об’єкта авіаційної діяльності вимогам авіаційних правил України;управління використанням (менеджмент) повітряного простору - діяльність із планування, основною метою якої є забезпечення максимального використання доступного повітряного простору шляхом його динамічного розподілу за часом та в окремих випадках виділення частини повітряного простору для різних категорій користувачів з метою задоволення їх короткострокових потреб.Визначення, що використовуються у додатках 2-14 до цих Авіаційних правил, наведені у додатку 1 до цих Авіаційних правил.2. Інші терміни, які використовуються у цих Авіаційних правилах, вживаються у значеннях, наведених у Повітряному кодексі України та інших нормативно-правових актах у сфері цивільної авіації.3. У цих Авіаційних правилах використовуються наступні скорочення:AIS (aeronautical information service) - обслуговування аеронавігаційною інформацією;ALS (alerting services) - аварійне обслуговування;AltMOC (alternative means of compliance) - альтернативні методи визначення відповідності;AMC (acceptable means of compliance) - прийнятні методи визначення відповідності;ANS (air navigation services) - аеронавігаційне обслуговування (включає ATM, CNS, MET, AIS);ASM (airspace management) - управління використанням (менеджмент) повітряного простору;ATC (air traffic control) - диспетчерське обслуговування повітряного руху;ATFM (air traffic flow management) - організація потоків повітряного руху;ATM (air traffic management) - організація повітряного руху (включає ATS, ASM та ATFM);ATM/ANS (air traffic management / air navigation services) - організація повітряного руху / аеронавігаційне обслуговування (включає ATM, ANS, DAT та FPD);ATS (air traffic services) - обслуговування повітряного руху (враховує ATC, FIS та ALS);CNS (communication, navigation, surveillance) - зв’язок, навігація, спостереження;DAT (data) - аеронавігаційні дані;EASA (European Union Aviation Safety Agency) - Агентство Європейського Союзу з безпеки польотів;FIS (flight information services) - польотно-інформаційне обслуговування;FPD (flight procedure design) - дизайн процедур польотів;GM (guidance material) - інструктивний матеріал;ICAO (International Civil Aviation Organization) - Міжнародна організація цивільної авіації;MET (meteorological services) - метеорологічне обслуговування;III. Забезпечення ATM/ANS1. Уповноважений орган здійснює нагляд за провайдерами відповідно до вимог цих Авіаційних правил з метою отримання доказів у тому, що вимоги до організації повітряного руху та аеронавігаційного обслуговування польотів повітряних суден, дизайну процедур польотів виконуються, безпека польотів при ATM/ANS забезпечується та здійснюється постійний процес, направлений на задоволення потреб користувачів.2. Уповноважений орган розробляє та затверджує АМС та GM, які використовуються уповноваженим органом, провайдерами, визнаними організаціями та персоналом для демонстрації відповідності вимог цих Авіаційних правил. Прийняті уповноваженим органом АМС не впроваджують нові вимоги та не пом’якшують вимоги цих Авіаційних правил. Затверджений уповноваженим органом GM застосовуються для полегшення застосування і уникнення різного тлумачення цих Авіаційних правил та АМС до них.IV. Сертифікація, нагляд та примусові заходи1. Уповноважений орган виконує функції національного наглядового органу з питань аеронавігаційного обслуговування та організації повітряного руху та здійснює сертифікацію та нагляд за провайдерами, основна діяльність яких проводиться в межах повітряного простору України повітряного простору над відкритим морем, де відповідальність за обслуговування повітряного руху міжнародними договорами покладена на Україну, або, за наявності, місцезнаходження яких знаходиться в межах України.2. У випадках, коли діяльність провайдерів, зареєстрована юридична адреса яких знаходиться в межах України, проводиться поза межами повітряного простору України та сертифікована EASA, уповноважений орган виконує функції національного наглядового органу з питань організації повітряного руху / аеронавігаційного обслуговування та відповідає за сертифікацію та нагляд за такими провайдерами відповідно до законодавства України. Механізми взаємодії уповноваженого органу, уповноваженого органу іншої держави, в частині повітряного простору якої відповідальність за ATS покладена на Україну, та EASA стосовно такого провайдера визначаються відповідними домовленостями.3. Уповноважений орган має відповідати вимогам, викладеним у додатку 2 до цих Авіаційних правил.4. Уповноважений орган, під час здійснення сертифікації, нагляду та примусових заходів відповідно до цих Авіаційних правил, має бути незалежним у своїй діяльності від провайдерів. Ця незалежність має забезпечуватися шляхом адекватного розподілу завдань та функцій, на, як мінімум, функціональному рівні між уповноваженим органом та провайдерами.5. Уповноважений орган видає сертифікат провайдера за результатами розгляду заявки на видачу сертифіката, після підтвердження відповідності провайдера встановленим вимогам цих Авіаційних правил та інших нормативно-правових актів в галузі цивільної авіації.6. Уповноважений орган може призупинити, анулювати сертифікат або частково обмежити умови до сертифіката, а також застосувати фінансові санкції при недотриманні провайдерами вимог.7. Рішення про видачу сертифіката (внесення змін до сертифіката), відмову у видачі сертифіката, призупинення, анулювання сертифіката або часткове обмеження умов до сертифіката приймається уповноваженим органом та оформлюється наказом.8. Уповноважений орган має ініціювати або здійснити примусові заходи, необхідні для гарантії того, що провайдери дотримуються та продовжують відповідати вимогам цих Авіаційних правил.V. Завдання та функції уповноваженого органу1. Уповноважений орган (державні інспектори та особи, уповноважені на проведення перевірок) з метою здійснення сертифікації, нагляду та примусових заходів відповідно до цих Авіаційних правил, мають право:1) доступу до всіх приміщень і об’єктів, що стосуються мети перевірки, підприємства, організації чи установи, в яких проводиться перевірка;2) проводити перевірку будь-якого повітряного судна, аеропорту, аеродрому чи обладнання, діяльності служб та організацій, що перебувають у межах аеродрому, аеропорту або використовуються для провадження діяльності у сфері цивільної авіації;3) доступу до матеріалів, документів і будь-якої іншої інформації, необхідної для проведення перевірки, а також знімати з матеріалів і документів копії, крім копій з інформації, що є конфіденційною або має статус комерційної таємниці згідно із законом;4) вчиняти контрольно-вимірювальні дії, перевіряти повітряні судна чи обладнання, що використовуються для провадження авіаційної діяльності;5) не допускати до подальшої експлуатації або отримання на зберігання обладнання у незадовільному технічному стані, призначене для провадження авіаційної діяльності, чи обладнання, що використовується особами без відповідних повноважень;6) складати протоколи та розглядати справи про адміністративні правопорушення, накладати стягнення і застосовувати фінансові санкції;7) проводити аудити, оцінки та інспектування провайдерів, експертизи, дослідження.2. Повноваження, передбачені пунктом 1 цього розділу, мають здійснюватись відповідно до вимог нормативно-правових актів з урахуванням необхідності забезпечення їх ефективності, забезпечення прав та законних інтересів провайдера.Використовуючи права та повноваження, передбачені в пункті 1 цього розділу, уповноважений орган має забезпечити, щоб персонал (у тому числі державні інспектори та особи, уповноважені на проведення перевірок) мав відповідні повноваження.VI. Провайдери1. Провайдери повинні мати сертифікат провайдера ATM/ANS.2. Провайдери виконують функції та/або надають послуги відповідно до сертифіката провайдера ATM/ANS.3. Для отримання сертифікату щодо виконання функцій та/або надання послуг ATM/ANS, провайдери, протягом процесу сертифікації, мають продемонструвати відповідність вимогам цих Авіаційних правил.4. Виконання функцій та/або надання послуг, передбачених цими Авіаційними правилами, без дійсного сертифіката провайдера ATM/ANS заборонено.5. Провайдери мають відповідати основним вимогам, викладеним у додатку 14 до цих Авіаційних правил, та:1) розділах A та B додатка 3 (Part-ATM/ANS. OR), додатку 13 до цих Авіаційних правил;2) для провайдерів, окрім провайдерів ATS, додатково до вимог викладених у підпункті 1 цього пункту, вимогам, викладеним у розділі С додатка 3 (Part-ATM/ANS. OR) до цих Авіаційних правил;3) для провайдерів ATS, CNS, MET, AIS та ATFM, додатково до вимог викладених у підпункті 1 цього пункту, вимогам, викладеним у розділі D додатка 3 (Part-ATM/ANS. OR) до цих Авіаційних правил;4) для провайдерів ATS, додатково до вимог викладених у підпунктах 1 і 3 цього пункту, вимогам, викладеним у додатку 4 (Part-ATS) до цих Авіаційних правил;5) для провайдерів MET, додатково до вимог викладених у підпунктах 1, 2 і 3 цього пункту, вимогам, викладеним у додатку 5 (Part-МЕТ) до цих Авіаційних правил;6) для провайдерів AIS, додатково до вимог викладених у підпунктах 1, 2 і 3 цього пункту, вимогам, викладеним у додатку 6 (Part-АІS) до цих Авіаційних правил;7) для провайдерів DAT, додатково до вимог, викладених у підпунктах 1 і 2 цього пункту, вимогам, викладеним у додатку 7 (Part-DAT) до цих Авіаційних правил;8) для провайдерів CNS, додатково до вимог, викладених у підпунктах 1, 2 і 3 цього пункту, вимогам, викладеним у додатку 8 (Part-CNS) до цих Авіаційних правил;9) для провайдерів ATFM, додатково до вимог, викладених у підпунктах 1, 2 і 3 цього пункту, вимогам, викладеним у додатку 9 (Part-ATFM) до цих Авіаційних правил;10) для провайдерів ASM, додатково до вимог, викладених у підпунктах 1 і 2 цього пункту, вимогам, викладеним у додатку 10 (Part-АSМ) до цих Авіаційних правил;11) для провайдерів FPD, додатково до вимог, викладених у підпунктах 1 і 2 цього пункту, вимогам, викладеним у додатку 11 (Part-FPD) до цих Авіаційних правил.Заступник начальникауправління аеронавігаціїВ. СімакДодаток 1до Авіаційних правил України «Вимогидо провайдерів аеронавігаційногообслуговування, провайдерів послугдизайну процедур польотів, провайдеріваеронавігаційних даних та до системисертифікації та нагляду за ними»(підпункт 1 пункту 2 розділу I)ДОДАТОК 1 «ВИЗНАЧЕННЯ ТЕРМІНІВ, ЗАЗНАЧЕНИХ У ДОДАТКАХ 2-14(Part-DEFINITIONS)»1. Для цілей додатків 2-14 до цих Авіаційних правил терміни вживаються у таких значеннях:авіаційна метеорологічна станція (aeronautical meteorological station) - станція, призначена для проведення спостережень та складання зведень, які використовуються для потреб аеронавігації;авіаційні роботи (aerial work) - польоти, під час здійснення яких повітряне судно використовується для забезпечення спеціалізованих видів обслуговування (авіаційно-хімічні роботи, аерофотозйомка, патрулювання тощо);авіація загального призначення (general aviation) - авіація, що не використовується для здійснення комерційних повітряних перевезень і виконання авіаційних робіт;аеродромний метеорологічний орган (aerodrome meteorological office) - орган, що здійснює метеорологічне обслуговування аеронавігації на аеродромі;аеронавігаційна база даних (aeronautical database) - сукупність аеронавігаційних даних, організованих та влаштованих як набір структурованих даних, які зберігаються в електронному вигляді на носіях, діють на певний період і можуть бути оновлені;аеронавігаційна інформація (aeronautical information) - інформація, отримана в результаті збирання, аналізу й форматування аеронавігаційних даних;аеронавігаційні дані (aeronautical data) - викладення аеронавігаційних фактичних даних, концепції або інструкції в формалізованому порядку, придатному для зв’язку, інтерпретації або обробки;альтернативні методи визначення відповідності (alternative means of compliance - AltMOC) - методи визначення відповідності, які пропонують альтернативу існуючим прийнятним методам визначення відповідності (АМС) або ті методи визначення відповідності, які пропонують нові методи для встановлення відповідності Авіаційним правилам та іншим нормативно-правовим актам, для яких уповноважений орган не прийняв прийнятних методів визначення відповідності (АМС);аргумент (argument) - твердження, яке підтверджується висновками сукупності доказів;аудит (audit) - систематичний, незалежний та задокументований процес отримання доказів та об’єктивної оцінки цих доказів для визначення ступеня відповідності вимогам;безпека польотів (safety) - стан, за якого ризик шкоди чи ушкодження обмежений до прийнятного рівня;валідація (validation) - підтвердження за допомогою надання об’єктивних свідчень того, що вимоги, призначені для конкретного передбачуваного використання або застосування, виконано;верифікація (verification) - підтвердження за допомогою надання об’єктивних свідчень того, що встановлені вимоги виконано;відповідальний керівник (accountable manager) - особа, наділена правами, повноваженнями, обов’язками з метою забезпечення функціонування системи управління, включаючи розподіл завдань та ресурсів;визнана організація (qualified entity) - визначена юридична особа, яку уповноважений орган може залучати здійснювати заходи з сертифікації відповідно до Авіаційних правил під наглядом уповноваженого органу;вимоги з якості даних (data quality requirements) - перелік характеристик даних (точність, роздільна здатність, цілісність (або відповідний рівень надійності), простежуваність, своєчасність, повнота та формат) для забезпечення відповідності даних цільовому призначенню;внутрішній аудит (internal audit) - аудит, який проводиться провайдером для визначення ступеня відповідності структурних підрозділів провайдера встановленим вимогам (або аудит, який проводиться уповноваженим органом для визначення ступеня відповідності уповноваженого органу встановленим вимогам);втома (fatigue) - фізіологічний стан зниження розумової та фізичної працездатності, спричинений безсонням, тривалим неспанням, фазами добового ритму та/або робочим навантаженням (розумовою та фізичною діяльністю), які можуть погіршити пильність та спроможність людини належним чином виконувати службові обов’язки, пов’язані з безпекою польотів;ефективність забезпечення безпеки польотів (safety performance) - досягнутий державою або провайдером рівень безпеки польотів, який визначається встановленими цільовими рівнями ефективності забезпечення безпеки польотів і показниками ефективності забезпечення безпеки польотів;достовірне джерело (authoritative source) - організація, яка виготовляє дані, що відповідають вимогам щодо якості даних (DQR);заходи із зменшення ризику (risk mitigation means) - заходи, які застосовуються з метою контролю або попередження небезпек / запобігання ситуації за яких небезпека може заподіяти шкоду та зменшення ідентифікованих ризиків до прийнятного рівня;зацікавлений суб’єкт авіаційної діяльності (aviation undertaking) - суб’єкт авіаційної діяльності, що не є провайдером, на діяльність якого впливає надання послуг, або діяльність якого впливає на надання послуг провайдером;зональна навігація (area navigation) - метод навігації, який дозволяє ПС виконувати політ за будь-якою бажаною траєкторією в межах зони дії наземних або супутникових навігаційних засобів або в межах, визначених можливостями автономних засобів, чи їх комбінації;інспектування (inspection) - оцінка одиничних процедур, засобів, персоналу у визначений час на визначеному місці;інструктивний матеріал (guidance material - GM) - необов’язковий для виконання матеріал, розроблений уповноваженим органом для роз’яснення значення певної вимоги або специфікації, та використовується для тлумачення Авіаційних правил, інших нормативно-правових актів та AMC;комерційний авіаційний транспорт (commertial air transport) - будь-яке використання повітряного судна, що включає перевезення пасажирів, вантажів або пошти за винагороду або з інших корисних цілей;координаційний центр пошуку і рятування (rescue coordination centre) - орган, який відповідає за забезпечення ефективної організації роботи пошуково-рятувальної служби та за координацію проведення пошуково-рятувальних операцій у межах району пошуку і рятування;критичний стрес, пов’язаний з інцидентом (critical incident stress) - прояв надзвичайних та/або екстремальних емоцій, фізичних та/або поведінкових реакцій у людини після неочікуваної події;критично важлива інформаційна авіаційна система - інформаційна (автоматизована), телекомунікаційна, інформаційно-телекомунікаційна система, що використовується суб’єктами авіаційної діяльності, порушення роботи якої може створити загрозу безпеці цивільної авіації;метеорологічна інформація (meteorological information) - метеорологічне зведення, аналіз, прогноз і будь-яке інше повідомлення, що стосується фактичних або очікуваних метеорологічних умов;метеорологічне зведення (зведення погоди) (meteorological report) - повідомлення про результати спостережень за метеорологічними умовами, які характеризують стан погоди у визначеному місці та у фіксований час;небезпека (hazard) - умова, випадок або обставина, яка може спровокувати небезпечний ефект;орган метеорологічного стеження (meteorological watch office) - орган, який готує та надає інформацію про фактичне або очікуване виникнення визначених явищ погоди за маршрутом польоту та інших явищ в атмосфері, які можуть вплинути на безпеку польотів повітряних суден у його районі відповідальності;орган обслуговування повітряного руху (air traffic services unit) - орган диспетчерського обслуговування повітряного руху, центр польотної інформації або пункт збору повідомлень щодо обслуговування повітряного руху;перерва (break) - період часу в межах робочого періоду, коли диспетчер УПР не виконує свої службові обов’язки;перешкода (obstacle) - всі фіксовані (тимчасові чи постійні) та рухомі об’єкти або їх частини, які: розташовані на площі, призначеній для наземного руху повітряних суден; перевищують певну поверхню, призначену для захисту повітряного судна в польоті; або розташовані поза межами цих поверхонь та які були оцінені як небезпека для аеронавігації;персонал з електронних засобів для забезпечення безпеки повітряного руху (air traffic safety electronics personnel) - будь-який персонал, уповноважений та компетентний здійснювати контроль стану і керування, технічне обслуговування та ремонт, вмикання в роботу і вимкнення систем та (або) складових ATM/ANS;повідомлення AIRMET (AIRMET message) - інформація, що випускається органом метеорологічного стеження, про фактичне або очікуване виникнення визначених явищ погоди за маршрутом польоту, які можуть вплинути на безпеку польотів повітряних суден на низьких рівнях і які не були включені в прогноз, складений для польотів на низьких рівнях у відповідному районі польотної інформації або його підрайоні;повідомлення SIGMET (SIGMET message) - інформація, що випускається органом метеорологічного стеження, про фактичне або очікуване виникнення визначених явищ погоди за маршрутом польоту та інших явищ в атмосфері, які можуть вплинути на безпеку польотів повітряних суден;повітряне судно (aircraft) - апарат, що підтримується в атмосфері у результаті його взаємодії з повітрям, відмінної від взаємодії з повітрям, відбитим від земної поверхні;позаслужбовий час (non-duty period) - визначений безперервний період часу відпочинку після та/або перед періодами службового часу, протягом якого диспетчер УПР звільнений від виконання всіх службових обов’язків;показник ефективності забезпечення безпеки польотів (safety performance indicator) - параметр, який використовується для моніторингу та оцінки ефективності забезпечення безпеки польотів;польотно-інформаційне обслуговування на аеродромі (aerodrome flight information service - AFIS) - польотно-інформаційне обслуговування та аварійне обслуговування повітряного руху на аеродромі та в межах аеродромної зони польотної інформації;прийнятні методи визначення відповідності (acceptable means of compliance - АМС) - вимоги, прийняті уповноваженим органом для визначення методів, згідно з якими забезпечується відповідність цим Авіаційним правилам;припущення (assumption) - твердження, принцип та/або передумова, яка запропонована без відповідних доказів;проблеми з вживанням психоактивних речовин (problematic use of psychoactive substances) - вживання однієї або декількох психоактивних речовин людиною таким чином, що це: становить безпосередню небезпеку для людини, яка вживає або завдає шкоди життю, здоров’ю або добробуту інших людей; і/або створює або погіршує професійну, соціальну, психічну або фізичну проблему чи розлад;провайдер послуг дизайну процедур польотів (flight procedure design service provider) - суб’єкт авіаційної діяльності, що забезпечує дизайн, документування, перевірку, підтримку та періодичний перегляд процедур польотів, необхідних для безпеки, регулярності й ефективності аеронавігації;прогноз погоди (forecast) - опис метеорологічних умов, що очікуються у визначений момент або період часу у визначеній зоні або частині повітряного простору;психоактивні речовини (psychoactive substances) - алкоголь, опіоїди, канабіноїди, седативні засоби, гіпнотичні препарати, кокаїн, інші психостимулюючі засоби, галюциногени та летючі розчинники, за винятком тютюну і кофеїну;районний диспетчерський центр (area control centre) - орган, створений для надання диспетчерського обслуговування контрольованих польотів в диспетчерських районах, що знаходяться під його контролем;рейтингова підготовка з систем/обладнання (system and equipment rating training) - підготовка, що передбачає надання знань та навичок роботи з конкретними системами/обладнанням, які необхідні для набуття компетентності;ризик (risk) - комбінація повної ймовірності або частоти події з негативним ефектом, що обумовлена небезпекою або серйозністю цього ефекту;службовий час (duty period) - період робочого часу, що починається в момент, коли диспетчер УПР за вказівкою провайдера обслуговування повітряного руху повинен прибути для виконання або почати виконувати службові обов’язки, й завершується, коли диспетчер УПР звільняється від виконання всіх службових обов’язків;службові обов’язки (duty) - будь-які завдання, виконувані під час перебування на робочому місці, під час адміністративної роботи чи підготовки, які диспетчер УПР має виконувати за вимогою провайдера ATC;система розкладу змін (rostering system) - структура службових часів та позаслужбових часів диспетчерів УПР відповідно до законодавства та операційних потреб;система управління (management system) - сукупність взаємопов’язаних або взаємодіючих елементів організації для встановлення політики, цілей та процесів з метою досягнення встановлених цілей;система управління безпекою польотів (safety management system) - системний підхід до управління безпекою польотів, включаючи необхідну організаційну cтруктуру, завдання, обов’язки, політики та процедури;спеціальні дані (tailored data) - аеронавігаційні дані, надані експлуатантом повітряного судна або провайдером аеронавігаційних даних від імені експлуатанта та виготовлені для експлуатанта повітряного судна з метою подальшого використання цієї інформації під час експлуатації повітряного судна;спостереження (observation) - недолік, що ідентифікує потенційні проблеми, які в майбутньому можуть призвести до недоліку рівня 1 чи недоліку рівня 2;стрес (stress) - наслідки, які зазнає людина при наявності потенційної причини («стресора») модифікації продуктивності людини. Переживання стрес-фактору може негативно вплинути на показники роботи особи (дистрес), нейтрально або позитивно (стрес), виходячи з сприйняття індивідуума його здатності справлятися зі стресором;функціональна система (functional system) - комбінація процедур, людських ресурсів та обладнання, включаючи апаратне і програмне забезпечення, організована для виконання функцій ATM/ANS;цільовий рівень ефективності забезпечення безпеки польотів (safety performance target) - заплановані або передбачувані параметри для виконання показників ефективності забезпечення безпеки польотів протягом певного періоду часу;якість даних (data quality) - ступінь або рівень ймовірності того, що надані дані відповідають вимогам користувача даних з точки зору точності, роздільної здатності і цілісності;AIRMET - інформація, що випускається органом метеорологічного стеження, про фактичне або очікуване виникнення визначених явищ погоди за маршрутом польоту, які можуть вплинути на безпеку польотів повітряних суден на низьких рівнях і які не були включені в прогноз, складений для польотів на низьких рівнях у відповідному районі польотної інформації або його підрайоні;ASHTAM - спеціальна серія повідомлення для пілотів, яка повідомляє за допомогою конкретного формату змінти активності вулкана, вулканічного попелу;METAR - регулярне авіаційне метеорологічне зведення про погоду на аеродромі в кодовій формі ВМО (з прогнозом TREND або без нього);NOTAM - повідомлення для пілотів, що розсилається засобами електрозв’язку і містить інформацію про введення в дію, стан або зміну будь-якого аеронавігаційного обладнання, обслуговування та правил аеронавігаційного обслуговування чи інформацію про небезпеку, своєчасне попередження про які має важливе значення для персоналу, пов’язаного з виконанням польотів;SIGMET - інформація, що випускається органом метеорологічного стеження, про фактичне або очікуване виникнення визначених явищ погоди за маршрутом польоту та інших явищ в атмосфері, які можуть вплинути на безпеку польотів ПС;SPECI - спеціальне авіаційне метеорологічне зведення про погоду на аеродромі в кодовій формі ВМО (з прогнозом TREND або без нього).2. Для цілей додатків 2-14 до цих Авіаційних правил використовуються наступні скорочення:ACC (area control centre) - районний диспетчерський центр;ADS (automatic dependent surveillance) - автоматичне залежне спостереження;ADS-B (automatic dependent surveillance - broadcast) - радіомовне автоматичне залежне спостереження;ADS-C (automatic dependent surveillance - contract) - контрактне автоматичне залежне спостереження;AFIS (aerodrome flight information service) - польотно-інформаційне обслуговування на аеродромі;AIP (aeronautical information publication) - збірник аеронавігаційної інформації України;AltMOC (alternative means of compliance) - альтернативні методи визначення відповідності;AMC (acceptable means of compliance) - прийнятні методи визначення відповідності;ANSP (ANS provider) - провайдер аеронавігаційного обслуговування;ATCO (air traffic controller) - диспетчер УПР;ATSEP (air traffic safety electronics personnel) - персонал з електронних засобів для забезпечення безпеки повітряного руху;BUFR (binary universal form for the representation of meteorological data) - бінарна універсальна система ВМО для представлення метеорологічних даних;C (communications) - зв’язок;COTS (commercial off-the-shelf) - серійне комерційне обладнання;CVOR (conventional VOR) - традиційний VOR;DDF (Doppler DF) - Допплерівський радіопеленгатор;DF (direction finding) - радіопеленгатор;DME (distance measuring equipment) - всебічно направлений далекомірний радіомаяк діапазону ДВЧ;DQR (data quality requirements) - вимоги до якості даних;DVOR (Doppler VOR) - Допплерівський VOR;GM (guidance material) - інструктивний матеріал;GNSS (global navigation satellite system) - глобальна навігаційна супутникова система;HMI (human-machine interface) - людино-машинний інтерфейс;ILS (instrument landing system) - система посадки метрового діапазону за приладами;MLAT (multilateration) - багатопозиційна система спостереження;MLS (microwave landing system) - система посадки сантиметрового діапазону за приладами;MSSR (monoimpulse SSR) - моноімпульсний ВОРЛ;N (navigation) - навігація;NDB (non-directional beacon) - ненаправлений радіомаяк;PBN (performance-based navigation) - навігація, заснована на характеристиках;PSR (primary surveillance radar) - первинний оглядовий радіолокатор;QMS (quality management system) - система управління якістю;RNAV (area navigation) - зональна навігація;S (surveillance) - спостереження;SIGWX (significant weather) - особливі явища погоди;SMC (system monitoring and control) - моніторинг і контроль систем;SMR (surface movement radar) - радіолокатор контролю наземного руху;SMS (safety management system) - система управління безпекою польотів;SSR (secondary surveillance radar) - вторинний оглядовий радіолокатор;VAAC (volcanic ash advisory centre) - консультативний центр із вулканічного попелу;VDF (VHF direction finding) - ДВЧ радіопеленгатор;VHF (very high frequency) - дуже високі частоти;VOR (VHF omnidirectional range) - всебічно направлений азимутальний радіомаяк діапазону ДВЧ;ВМО - Всесвітня метеорологічна організація;ВОРЛ - вторинний оглядовий радіолокатор;ВСЗП - всесвітня система зональних прогнозів;ВЦЗП - всесвітній центр зональних прогнозів;ДВЧ - дуже високі частоти;ОрПР - організація повітряного руху;ПОРЛ - первинний оглядовий радіолокатор;ПС - повітряне судно;РДЦ - районний диспетчерський центр;ЦПІ - центр польотної інформації;УПР - управління повітряним рухом.Додаток 2до Авіаційних правил України «Вимогидо провайдерів аеронавігаційногообслуговування, провайдерів послугдизайну процедур польотів, провайдеріваеронавігаційних даних та до системисертифікації та нагляду за ними»(підпункт 2 пункту 2 розділу I)ДОДАТОК 2 "Вимоги до уповноваженого органу -сертифікація та нагляд за наданням послуг(Pfrt-ATM / ANS.AR)"... дивитись законодавчий акт

= завантажити законодавчий акт, актуальний на поточний час =
<< | >>
Розділ А - ДОДАТКОВІ ВИМОГИ ДО ПРОВАЙДЕРІВ ATS(ATS.OR)
Розділ B - ТЕХНІЧНІ ВИМОГИ ДО ПРОВАЙДЕРІВ ATS(ATS. TR)
Розділ А - ДОДАТКОВІ ОРГАНІЗАЦІЙНІ ВИМОГИ ДО ПРОВАЙДЕРІВ МЕТ (МЕТ.OR)
Розділ А - ДОДАТКОВІ ОРГАНІЗАЦІЙНІ ВИМОГИ ДО ПРОВАЙДЕРІВ AIS
Розділ В - ТЕХНІЧНІ ВИМОГИ ДЛЯ ПРОВАЙДЕРІВ AIS(AIS.TR)
Розділ А - ДОДАТКОВІ ОРГАНІЗАЦІЙНІ ВИМОГИ ДО ПРОВАЙДЕРІВ DAT (DAT.OR)
Розділ B - ТЕХНІЧНІ ВИМОГИ ДЛЯ ПРОВАЙДЕРІВ DAT (DAT.TR)
Розділ А - ДОДАТКОВІ ОРГАНІЗАЦІЙНІ ВИМОГИ ДО ПРОВАЙДЕРІВ CNS (CNS.OR)
Розділ В - ТЕХНІЧНІ ВИМОГИ ДО ПРОВАЙДЕРІВ CNS (CNS.TR)
Розділ А - ДОДАТКОВІ ОРГАНІЗАЦІЙНІ ВИМОГИ ДЛЯ ПРОВАЙДЕРІВ FPD (FPD.OR)
Розділ B - ТЕХНІЧНІ ВИМОГИ ДО ПРОВАЙДЕРІВ FPD (FPD.TR)
Розділ А - ПЕРСОНАЛ З ЕЛЕКТРОННИХ ЗАСОБІВ ДЛЯ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ БЕЗПЕКИ ПОВІТРЯНОГО РУХУ

Державіаслужба України:

 1. НАКАЗ від 10.02.2022 № 226 "Про врахування висловлених органом державної реєстрації зауважень до наказу Державної авіаційної служби України від 09 грудня 2021 року № 1920". Державіаслужба України. 2022 рікк
 2. НАКАЗ від 08.02.2021 № 207 "Про затвердження Змін до Авіаційних правил України «Порядок надання і анулювання прав на експлуатацію повітряних ліній»". Державіаслужба України. 2021 рікк
 3. НАКАЗ від 01.04.2021 № 536 "Про затвердження Авіаційних правил України «Правила сертифікації цивільних аеродромів України»". Державіаслужба України. 2021 рікк
 4. НАКАЗ від 23.04.2021 № 645 "Про затвердження Авіаційних правил України «Технічні вимоги та адміністративні процедури для сертифікації та експлуатації наземних засобів зв’язку, навігації та спостереження в цивільній авіації України»". Державіаслужба України. 2021 рікк
 5. НАКАЗ від 25.05.2021 № 826 "Про затвердження Змін до деяких наказів Державної авіаційної служби України". Державіаслужба України. 2021 рікк
 6. до. Державіаслужба України. 2021 рікк
 7. НАКАЗ від 05.08.2021 № 1226 "Про затвердження Змін до Авіаційних правил України «Метеорологічне обслуговування цивільної авіації»". Державіаслужба України. 2021 рікк
 8. НАКАЗ від 22.09.2021 № 1480 "Про затвердження Авіаційних правил України «Вимоги до цивільних аеродромів України щодо забезпечення обслуговування повітряного руху»". Державіаслужба України. 2021 рікк
 9. НАКАЗ від 01.10.2021 № 1543 "Про затвердження Змін до деяких Авіаційних правил України". Державіаслужба України. 2021 рікк
 10. НАКАЗ від 20.09.2021 № 1460 "Про затвердження Авіаційних правил України «Правила та порядок аеронавігаційного обслуговування. Управління аеронавігаційною інформацією»". Державіаслужба України. 2021 рікк
 11. НАКАЗ від 19.11.2021 № 1796 "Про внесення змін до наказу Державної авіаційної служби України від 20 липня 2017 року № 565". Державіаслужба України. 2021 рікк
 12. до. Державіаслужба України. 2021 рікк
 13. НАКАЗ від 19.11.2021 № 1795 "Про затвердження Авіаційних правил України «Правила повітряних перевезень вантажів»". Державіаслужба України. 2021 рікк
 14. НАКАЗ від 17.02.2020 № 278 "Про внесення змін до наказу Міністерства інфраструктури України від 28 жовтня 2011 року № 478". Державіаслужба України. 2020 рікк
 15. НАКАЗ від 20.01.2020 № 99 "Про затвердження Авіаційних правил України "Правила сертифікації суб'єктів, які здійснюють підготовку персоналу з організації та/або продажу повітряних перевезень"". Державіаслужба України. 2020 рікк
 16. НАКАЗ від 05.02.2020 № 218 "Про затвердження Авіаційних правил України "Правила сертифікації служб авіаційної безпеки суб'єктів авіаційної діяльності"". Державіаслужба України. 2020 рікк
 17. НАКАЗ від 24.06.2020 № 870 "Про внесення зміни до Авіаційних правил України "Інструкція з організації та здійснення контролю на безпеку в аеропортах України"". Державіаслужба України. 2020 рікк
 18. НАКАЗ від 23.06.2020 № 859 "Про внесення зміни до Авіаційних правил України "Технічні вимоги та адміністративні процедури для льотних екіпажів цивільної авіації"". Державіаслужба України. 2020 рікк
 19. НАКАЗ від 14.08.2020 № 1126 "Про затвердження Змін до Авіаційних правил України «Правила повітряних перевезень та обслуговування пасажирів і багажу»". Державіаслужба України. 2020 рікк
 20. НАКАЗ від 14.08.2020 № 1126 "Про затвердження Змін до Авіаційних правил України «Правила повітряних перевезень та обслуговування пасажирів і багажу»". Державіаслужба України. 2020 рікк
- Антимонопольний комітет - Верховний Суд України - Вищий адміністративний суд України - Вищий господарський суд - Вищий спеціалізований суд - Генеральна прокуратура України - ДА електронного урядування - Державіаслужба України - Державні утворення на території України (1917-1920) - Держатомрегулювання - Держаудитслужба України - Держкомтелерадіо України - Держкордонслужба України - Держнаглядохоронпраці України - Держспецзв’язок - Держспоживстандарт України - Держстат України - Держфінпослуг України - ДКА України - Закони України - Законодавство Української РСР - Кабінет Міністрів України - Кодекси України - Конституційний Суд України - МВС України - МЗС України - Міжнародні документи, ратифіковані Верховною Радою України - Міжнародні угоди України - Мін'юст України - Мінагрополітики України - Мінекономрозвитку України - Міненерговугілля України - Мінінфраструктури України - Мінкультури України - Мінмолодьспорт України - Міноборони України - Мінприроди України - Мінрегіон України - Мінсоцполітики України - Мінфін України - МІП - МНС України - МОЗ України - МОН України - МТОТ - Нацдержслужба України - Національне агентство з питань запобігання корупції - Національне антикорупційне бюро України - Національний банк України - Нацком.енергетики - Нацкомфінпослуг - Нацрада телерадіомовлення - НКРЗІ - НКЦПФР - Основний Закон України - Пенсійний фонд України - Постанови Верховної Ради України - Президент України - РНБО України - Розпорядження Голови ВР України - Розпорядження Кабінета Міністрів України - Служба безпеки України - Служба зовнішньої розвідки - Укрдержархів - Управління державної охорони - Фонд гарант.вкладів фізич.осіб - Фонд державного майна - Фонд соцстраху по безробіттю - Фундаментальне законодавство України - Центрвиборчком України -