<<
>>

НАКАЗ від 31.05.2018 № 485 "Про затвердження Авіаційних правил України «Технічні вимоги та адміністративні процедури щодо видачі свідоцтв та сертифікатів диспетчерів управління повітряним рухом»". Державіаслужба України. 2018

Документ актуальний на 24.10.2018
завантажити документ, актуальний на поточний час

НАКАЗ31.05.2018  № 485Зареєстровано в Міністерствіюстиції України21 вересня 2018 р.за № 1089/32541Про затвердження Авіаційних правил України «Технічні вимоги та адміністративні процедури щодо видачі свідоцтв та сертифікатів диспетчерів управління повітряним рухом»Відповідно до частин першої, третьої та сьомої статті 11, статті 49 Повітряного кодексу України, Закону України «Про Загальнодержавну програму адаптації законодавства України до законодавства Європейського Союзу», пункту 8 Положення про Державну авіаційну службу України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 08 жовтня 2014 року № 520, з метою впровадження Регламенту Європейської комісії від 20 лютого 2015 року (ЄС) № 2015/340 НАКАЗУЮ:1. Затвердити Авіаційні правила України «Технічні вимоги та адміністративні процедури щодо видачі свідоцтв та сертифікатів диспетчерів управління повітряним рухом», що додаються.2. Департаменту аеронавігації (Задорожня А.О.) забезпечити в установленому законодавством порядку подання цього наказу на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.3. Установити, що протягом перехідного періоду, який передбачається до 31 грудня 2019 року:1) сертифікати авіаційних навчальних закладів, спеціальні положення щодо підготовки, програми та керівництва, видані та схвалені відповідно до Правил сертифікації навчальних закладів цивільної авіації України з підготовки спеціалістів з організації повітряного руху, затверджених наказом Міністерства транспорту України від 02 квітня 2004 року № 275, зареєстрованих у Міністерстві юстиції України 23 квітня 2004 року за № 526/9125, є чинними протягом установленого в них строку дії, але не пізніше ніж до 31 грудня 2019 року;2) медичні сертифікати диспетчерів управління повітряним рухом, видані відповідно до Правил медичної сертифікації авіаційного персоналу, крім членів льотного екіпажу, затверджених наказом Міністерства транспорту та зв’язку України від 27 березня 2007 року № 243, зареєстрованих у Міністерстві юстиції України 19 квітня 2007 року за № 393/13660, залишаються чинними протягом установленого в них строку дії, але не пізніше ніж до 31 грудня 2019 року.4. Визнати такими, що втратили чинність:1) наказ Міністерства транспорту України від 02 квітня 2004 року № 275 «Про затвердження Правил сертифікації навчальних закладів цивільної авіації України з підготовки спеціалістів з організації повітряного руху», зареєстрований у Міністерстві юстиції України 23 квітня 2004 року за № 526/9125 (із змінами);2) наказ Міністерства транспорту та зв’язку України від 27 березня 2007 року № 243 «Про затвердження Правил медичної сертифікації авіаційного персоналу, крім членів льотного екіпажу», зареєстрований у Міністерстві юстиції України 19 квітня 2007 року за № 393/13660 (із змінами).5. Цей наказ набирає чинності з 01 січня 2019 року, але не раніше дня офіційного опублікування, крім пункту 4, який набирає чинності з 01 січня 2020 року.6. Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою.Голова ДержавіаслужбиО. БільчукПОГОДЖЕНО:Голова Професійної спілкиавіапрацівників УкраїниПерший заступник ГоловиСпільного представницького органуоб’єднань профспілокВиконавчий Віце-президентКонфедерації роботодавців УкраїниКерівник СекретаріатуСпільного представницького органу сторонироботодавців на національному рівніВ.о. Міністра охорони здоров’я УкраїниМіністр інфраструктури УкраїниМіністр освіти і науки УкраїниГолова Державної регуляторної служби УкраїниМ.І. КозичО.О. ШубінО. МірошниченкоР.В. ІллічовУ. СупрунВ. ОмелянЛ.М. ГриневичК.М. ЛяпінаЗАТВЕРДЖЕНОНаказ Державної авіаційноїслужби України31 травня 2018 року № 485Зареєстровано в Міністерствіюстиції України21 вересня 2018 р.за № 1089/32541АВІАЦІЙНІ ПРАВИЛА УКРАЇНИ «Технічні вимоги та адміністративні процедури щодо видачі свідоцтв та сертифікатів диспетчерів управління повітряним рухом»I. Загальні положення1. Ці Авіаційні правила містять такі додатки:1) додаток 1 «Вимоги щодо видачі свідоцтв диспетчерів управління повітряним рухом (PART ATCO)»;2) додаток 2 «Уповноважений орган (PART ATCO.AR)»;3) додаток 3 «Вимоги до організацій з підготовки диспетчерів управління повітряним рухом та авіаційних медичних центрів (PART ATCO.OR)»;4) додаток 4 «Медичні вимоги до диспетчерів управління повітряним рухом (PART АТСО.MED)».Додатки до цих Авіаційних правил складаються з підчастин, розділів, пунктів, підпунктів та доповнень.Для реалізації цих Авіаційних правил уповноважений орган з питань цивільної авіації (далі - уповноважений орган) застосовує прийнятні методи визначення відповідності та інструктивний матеріал, враховуючи останні зміни, внесені до Регламентів Європейської Комісії.2. Ці Авіаційні правила встановлюють загальні вимоги щодо:1) умов видачі свідоцтва диспетчера управління повітряним рухом (далі - УПР) та студента-диспетчера УПР, дотримання їх чинності, внесення змін, обмеження, призупинення дії та анулювання свідоцтв, відповідних рейтингів та допусків, права та обов’язки власників свідоцтв, умови заміни чинних національних свідоцтв, а також умови визнання свідоцтв інших країн;2) умов видачі, обмеження, призупинення та анулювання медичних сертифікатів кандидатам на отримання і власникам свідоцтва диспетчера УПР та студента-диспетчера УПР, а також прав та обов’язків їх власників;3) сертифікації авіаційних медичних експертів (далі - АМЕ) та авіаційних медичних центрів (далі - АеМС), що здійснюють медичну сертифікацію кандидатів на отримання, власників свідоцтва диспетчера УПР та студента-диспетчера УПР;4) сертифікації організацій, що здійснюють підготовку диспетчерів УПР;5) умов набуття чинності (валідації), підтвердження чинності (ревалідації), відновлення та використання свідоцтв диспетчера УПР та студента-диспетчера УПР, а також пов’язаних з ними рейтингів, доповнень до рейтингів, допусків та медичних сертифікатів.3. Ці Авіаційні правила застосовуються до:1) кандидатів на отримання та власників свідоцтва диспетчера УПР або студента-диспетчера УПР, які виконують свої обов’язки відповідно до чинного законодавства та цих Авіаційних правил;2) осіб та організацій, залучених до сертифікації, підготовки, проведення іспитів та перевірок, медичної сертифікації та оцінювання кандидатів на отримання, власників свідоцтва диспетчера УПР та свідоцтва студента-диспетчера УПР відповідно до цих Авіаційних правил.4. Диспетчерське обслуговування повітряного руху надається лише особами, які пройшли відповідну підготовку та отримали свідоцтво диспетчера УПР відповідно до цих Авіаційних правил.5. Нагляд за дотриманням цих Авіаційних правил, а також сертифікація організацій, що здійснюють підготовку диспетчерів УПР, AeMC, і видача свідоцтв диспетчерам УПР та студентам-диспетчерам УПР, відповідних рейтингів та сертифікатів, пов’язаних з цими свідоцтвами, згідно з цими Авіаційними правилами покладається на уповноважений орган.ІІ. Відповідність Авіаційним правилам1. Особи і організації, залучені до процесу видачі свідоцтв, медичних сертифікатів, підготовки, проведення іспитів та перевірок, проведення медичних оглядів та оцінювання кандидатів, зазначених у пункті 4 цього розділу, мають бути сертифіковані відповідно до додатків 1, 3, 4 до цих Авіаційних правил уповноваженим органом.2. Організації та особи, зазначені у підпункті 2 пункту 3 розділу І цих Авіаційних правил, мають відповідати технічним вимогам та адміністративним процедурам, викладеним у додатках 1-4 до цих Авіаційних правил.3. Медична сертифікація осіб, зазначених у підпункті 1 пункту 3 розділу І цих Авіаційних правил, має здійснюватися відповідно до технічних вимог та адміністративних процедур, зазначених у додатках 3, 4 до цих Авіаційних правил.4. Власники свідоцтв диспетчера служби руху, виданих відповідно до Правил видачі свідоцтв авіаційному персоналу в Україні, затверджених наказом Міністерства транспорту України від 07 грудня 1998 року № 486, зареєстрованих в Міністерстві юстиції України 29 грудня 1998 року за № 833/3273, до набрання чинності цими Авіаційними правилами, незважаючи на зазначений у свідоцтві термін дії, можуть надавати послуги з обслуговування повітряного руху лише до 31 грудня 2019 року з урахуванням вимог, визначених у цих Авіаційних правилах.5. Свідоцтва диспетчера служби руху, зазначені у пункті 4 цього розділу, є чинними до 31 грудня 2019 року та підлягають заміні уповноваженим органом не пізніше 31 грудня 2019 року на свідоцтва диспетчерів УПР, що відповідають вимогам цих Авіаційних правил. Для заміни свідоцтва диспетчера служби руху на свідоцтва диспетчерів УПР згідно з додатком 1 до цих Авіаційних правил власники свідоцтва диспетчера служби руху звертаються до уповноваженого органу.IІІ. Терміни та визначення1. У цих Авіаційних правилах терміни вживаються в таких значеннях:альтернативні методи визначення відповідності (alternative means of compliance) (AltMoc) - встановлені уповноваженим органом методи, які пропонують альтернативу існуючим прийнятним методам визначення відповідності або пропонують нові методи для встановлення відповідності тим положенням цих Авіаційних правил, відносно яких уповноваженим органом не було встановлено прийнятних методів визначення відповідності;безперервна підготовка (continuation training) - система заходів, спрямованих на підтримання поточної компетентності власників свідоцтва диспетчера УПР та здобуття ними нової компетентності, зумовленої технічними та процедурними змінами і нововведеннями;відновлення (renewal) - адміністративна процедура, що виконується після закінчення терміну дії рейтингу, доповнення до рейтингу, допуску або медичного сертифіката, за допомогою якої відновлюються права для рейтингу, доповнення до рейтингу, допуску або медичного сертифіката на наступний чітко визначений період за умов відповідності вимогам, визначеним у цих Авіаційних правилах;диспетчерське обслуговування повітряного руху (air traffic control service) - обслуговування, що здійснюється з метою запобігання зіткненню повітряних суден між собою і повітряних суден з іншими перешкодами у зоні маневрування, прискорення і підтримки впорядкованого потоку повітряного руху;доповнення до рейтингу (rating endorsement) - дозвіл, що вноситься до свідоцтва диспетчера УПР та студента-диспетчера УПР та складає його частину, який визначає спеціальні умови, права або обмеження щодо відповідного рейтингу;допуск володіння мовою (language proficiency endorsement) - запис, що вноситься до свідоцтва диспетчера УПР та студента-диспетчера УПР та складає його частину, який визначає рівень володіння мовою його власником;допуск експерта (assessor endorsement) - дозвіл, що вноситься до свідоцтва диспетчера УПР та складає його частину, який визначає компетентність власника цього свідоцтва проводити оцінювання практичних навичок студентів-диспетчерів УПР та диспетчерів УПР;допуск інструктора з підготовки на робочому місці (on-the-job training instructor endorsement) (OJTI) - дозвіл, що вноситься до свідоцтва диспетчера УПР та складає його частину, який визначає компетентність власника цього свідоцтва проводити підготовку на робочому місці та підготовку на синтетичних засобах підготовки;допуск інструктора синтетичного засобу підготовки (synthetic training device instructor endorsement) (STDI) - дозвіл, що вноситься до свідоцтва диспетчера УПР та складає його частину, який визначає компетентність власника цього свідоцтва проводити підготовку на синтетичних засобах підготовки;допуск органу обслуговування повітряного руху (ОПР) (unit endorsement) - дозвіл, що вноситься до свідоцтва диспетчера УПР та студента-диспетчера УПР та складає його частину, в якому зазначаються індекс місцезнаходження Міжнародної організації цивільної авіації (ІСАО) відповідного органу ОПР та сектор, група секторів або робочі місця, де власник свідоцтва компетентний виконувати роботу;екзаменування (examination) - формалізована перевірка, призначена для визначення рівня теоретичних знань та їх розуміння у особи, яка перевіряється;засіб для відпрацювання часткових завдань (part-task trainer) - синтетичний засіб підготовки, призначений для забезпечення відпрацювання специфічних та окремих операційних завдань, при цьому від особи, яка проходить підготовку, не вимагається здійснення усіх завдань, що зазвичай виконуються у реальному операційному середовищі;індекс місцезнаходження ІСАО (ICAO location indicator) - чотирьохлітерна кодова група, сформована згідно з правилами ІСАО і призначена для позначення місцезнаходження авіаційної фіксованої станції;інструктивний матеріал (guidance material) (GM) - необов’язковий для виконання матеріал, розроблений уповноваженим органом для роз’яснення значення певної вимоги або специфікації, що використовується для тлумачення цих Авіаційних правил та прийнятних методів визначення відповідності;компетентність (competency) - характеристика ефективності дій людини, що використовується для достовірного прогнозування успішності дій при виконанні службових обов’язків. Кожна компетентність проявляється та спостерігається під час ситуацій, що вимагають певних знань, навичок та ставлень у ході виробничої діяльності або при виконанні завдань у відповідних умовах;критичний стрес, пов’язаний з інцидентом (critical incident stress),- прояв позаштатних та/або екстремальних емоційних, фізичних та/або поведінкових реакцій у людини після неочікуваної події;курс підготовки (training course) - теоретична та/або практична підготовка визначеної тривалості, яка має структуровану форму;набуття чинності (валідація) (validation) - процес, за результатами якого власник свідоцтва диспетчера УПР та студента-диспетчера УПР може почати здійснювати права відповідно до наданого рейтингу, доповнення до рейтингу та/або допуску після успішного проходження курсу підготовки;організація з підготовки (training organisation) - організація, сертифікована уповноваженим органом для проведення одного або більше видів підготовки диспетчерів УПР;оцінювання (assessment) - визначення рівня володіння практичними навичками, що передує видачі свідоцтва диспетчера УПР та студента-диспетчера УПР, рейтингу, доповнення до рейтингу та/або допуску, набуттю чинності (ревалідації), та/або відновленню їх дії, під час якого особа, яка оцінюється, повинна продемонструвати відповідну поведінку, вміння на практиці застосувати отримані знання та розуміння процесів;підтвердження чинності (ревалідація) (revalidation) - адміністративна процедура, що виконується в період терміну дії свідоцтва диспетчера УПР та студента-диспетчера УПР, рейтингу, доповнення до рейтингу, допуску або медичного сертифіката, яка дозволяє власнику свідоцтва продовжувати здійснювати права відповідно до рейтингу, доповнення до рейтингу, допуску або медичного сертифіката на наступний визначений термін за умов відповідності визначеним вимогам;позаштатна ситуація (abnormal situation) - обставини, у тому числі ситуації погіршення експлуатаційних характеристик, що не виникають при звичайній роботі, не носять повсякденний характер та щодо яких у диспетчера УПР не було розвинуто напрацьованих навичок;прийнятні методи визначення відповідності (acceptable means of compliance) (AMC) - необов’язкові стандарти, прийняті уповноваженим органом з метою визначення методів, за умови виконання яких встановлюється відповідність вимогам цих Авіаційних правил;психоактивні речовини (psychoactive substance) - алкоголь, опіоїди, каннабіноїди, седативні засоби, гіпнотичні препарати, кокаїн, інші психостимулюючі засоби, галюциногени та летючі розчинники, за винятком тютюну та кофеїну;свідоцтво (licence) - документ встановленого зразка, виданий відповідно до цих Авіаційних правил, що дозволяє його власнику здійснювати права відповідно до рейтингів, доповнень до рейтингів та допусків, зазначених у ньому;сектор (sector) - частина диспетчерського району та/або району польотної інформації або верхнього району польотної інформації;синтетичний засіб підготовки (synthetic training device) (STD) - будь-який тип засобу, у тому числі тренажер, та засіб для відпрацювання часткових завдань, за допомогою якого імітуються умови операційного середовища;стажування на робочому місці (on-the-job training instruction) - етап підготовки в органі ОПР, під час якого раніше набуті професійні стандартні знання та навички інтегруються у практичне їх застосування під наглядом власника свідоцтва диспетчера УПР з допуском інструктора з підготовки на робочому місці в умовах реального повітряного руху;студент-диспетчер управління повітряним рухом (student air traffic controller) - особа, яка закінчила початкову підготовку за затвердженою програмою, отримала відповідну кваліфікацію для того, щоб розпочати стажування на реальному робочому місці органу ОПР, та яка має свідоцтво студента-диспетчера УПР;схема компетентності органу ОПР (unit competence scheme) - встановлені методи, за допомогою яких визначається компетентність власників свідоцтва диспетчера УПР та студента-диспетчера УПР та регулюється її підтримання;тимчасова нездатність (provisional inability) - тимчасовий стан власника свідоцтва диспетчера УПР та студента-диспетчера УПР, за якого він втрачає можливість здійснювати права відповідно до свідоцтва, у той самий час його рейтинги, доповнення до рейтингів, допуски та медичний сертифікат залишаються чинними;тренажер (simulator) - синтетичний засіб підготовки, що забезпечує представлення важливих аспектів реального операційного середовища та відтворює операційні умови, в яких особа, що проходить підготовку, має можливість безпосередньо відпрацювати завдання, що виконуються у реальному часі;цілі діяльності (performance objective) - точний та однозначний опис змісту діяльності, що очікується від особи, яка проходить підготовку, умов, за яких ця діяльність має виконуватись, та стандартів, які при цьому повинна виконувати особа, що проходить підготовку.2. Інші терміни, які використовуються у цих Авіаційних правилах, вживаються у значеннях, наведених у Повітряному кодексі України та інших нормативно-правових актах.ІV. Організації з підготовки1. Організації з підготовки кандидатів на отримання, власників свідоцтва диспетчера УПР та свідоцтва студента-диспетчера УПР повинні виконувати технічні вимоги та адміністративні процедури, встановлені у додатках 1-4 до цих Авіаційних правил, а також мати відповідний сертифікат, виданий уповноваженим органом.2. Організації з підготовки кандидатів на отримання та власників свідоцтва диспетчера УПР та свідоцтва студента-диспетчера УПР, які мають сертифікати, видані уповноваженим органом відповідно до Правил сертифікації навчальних закладів цивільної авіації України з підготовки спеціалістів з організації повітряного руху, затверджених наказом Міністерства транспорту України від 02 квітня 2004 року № 275, зареєстрованих у Міністерстві юстиції України 23 квітня 2004 року за № 526/9125, вважаються такими, що відповідають вимогам цих Авіаційних правил. Організації з підготовки кандидатів на отримання, власників свідоцтва диспетчера УПР та свідоцтва студента-диспетчера УПР повинні до 31 березня 2019 року відредагувати свої керівництва, програми та плани підготовки, процедури та інструкції відповідно до вимог додатка 3 до цих Авіаційних правил.3. Організації з підготовки, зазначені у пункті 2 цього розділу, повинні отримати від уповноваженого органу не пізніше ніж до 31 грудня 2019 року замість сертифікатів, виданих уповноваженим органом відповідно до Правил сертифікації навчальних закладів цивільної авіації України з підготовки спеціалістів з організації повітряного руху, затверджених наказом Міністерства транспорту України від 02 квітня 2004 року № 275, зареєстрованих у Міністерстві юстиції України 23 квітня 2004 року за № 526/9125, сертифікати, що відповідають вимогам додатка 3 до цих Авіаційних правил.V. Свідоцтва АеМС, посвідчення АМЕ та медичні сертифікати кандидатів на отримання та власників свідоцтва диспетчера УПР та свідоцтва студента-диспетчера УПР, видані до набрання чинності цими Авіаційними правилами1. Свідоцтва АеМС, посвідчення АМЕ та медичні сертифікати кандидатів на отримання, власників свідоцтва диспетчера УПР та свідоцтва студента-диспетчера УПР, видані або визнані уповноваженим органом відповідно до Правил медичної сертифікації авіаційного персоналу, крім членів льотного екіпажу, затверджених наказом Міністерства транспорту та зв’язку України від 27 березня 2007 року № 243, зареєстрованих у Міністерстві юстиції України 19 квітня 2007 року за № 393/13660, залишаються чинними протягом установленого в них строку дії, але не пізніше ніж до 31 грудня 2019 року.2. Заміна свідоцтв АеМС, посвідчень АМЕ та медичних сертифікатів кандидатів на отримання та власників свідоцтва диспетчера УПР та свідоцтва студента-диспетчера УПР на сертифікати АеМС, АМЕ та медичні сертифікати, що відповідають вимогам додатків 2, 3, 4 до цих Авіаційних правил, має бути здійснена до 31 грудня 2019 року.3. Заміна свідоцтв АеМС, посвідчень АМЕ та медичних сертифікатів кандидатів на отримання та власників свідоцтва диспетчера УПР та студента-диспетчера УПР, зазначених у пункті 1 цього розділу, має здійснюватися згідно з вимогами додатків 2 та 4 до цих Авіаційних правил.Заступник директорадепартаменту аеронавігаціїВ. СімакДодаток 1до Авіаційних правил України«Технічні вимоги та адміністративніпроцедури щодо видачі свідоцтвта сертифікатів диспетчерів управління повітряним рухом»(підпункт 1 пункту 1 розділу І)ДОДАТОК 1 (ANNEX 1)ВИМОГИ щодо видачі свідоцтв диспетчерів управління повітряним рухомПІДЧАСТИНА A (SUBPART А)ЗАГАЛЬНІ ВИМОГИATCO.A.001 Сфера застосуванняУ цьому додатку встановлюються вимоги для видачі, призупинення та анулювання свідоцтв студентів-диспетчерів УПР та свідоцтв диспетчерів УПР, пов’язаних з ними рейтингів, доповнень до рейтингу та допусків та умов їх чинності (валідності) та використання.ATCO.A.005 Заявка на видачу свідоцтва диспетчера УПР та студента-диспетчера УПР, рейтингів, доповнень до рейтингів та допусків(a) Заявка на видачу відповідного свідоцтва, рейтингів, доповнень до рейтингів та допусків подається на розгляд уповноваженому органу відповідно до процедури, встановленої цим органом.(b) Заявка для видачі подальших рейтингів, доповнень до рейтингів або допусків, для підтвердження чинності (ревалідації) або для відновлення рейтингів, доповнень до рейтингів і допусків та для заміни свідоцтва диспетчера УПР подається на розгляд уповноваженому органу, який видав це свідоцтво.(c) Свідоцтво диспетчера УПР та студента-диспетчера УПР залишається власністю особи, якій воно було видане, за винятком випадків анулювання свідоцтва уповноваженим органом. Власник свідоцтва засвідчує свідоцтво своїм підписом.(d) Свідоцтво диспетчера УПР та студента-диспетчера УПР уточнює всю необхідну інформацію щодо прав, наданих свідоцтвом, та відповідає всім вимогам, зазначеним в доповненні 1 до додатка 2 до цих Авіаційних правил.ATCO.A.010 Обмін свідоцтв диспетчера УПР(a) Якщо власник свідоцтва диспетчера УПР має намір здійснювати права, надані свідоцтвом, в Україні та уповноважений орган України не є органом, який видав свідоцтво, власник свідоцтва подає заявку на обмін його свідоцтва на свідоцтво диспетчера УПР, яке видається уповноваженим органом України, відповідно до процедури, визначеної цим органом, якщо інше не передбачено міжнародними договорами України. З цією метою задіяні державні органи видають запити для отримання всієї необхідної інформації для проведення обміну свідоцтв відповідно до процедур, що зазначені в пункті (с) ATCO.AR.B.001 додатка 2 до цих Авіаційних правил.(b) Для обміну та здійснення прав, наданих свідоцтвом, власник свідоцтва має відповідати вимогам щодо володіння мовою, що зазначені в ATCO.B.030 цього додатка.(c) Нове свідоцтво повинно включати рейтинги, доповнення до рейтингів та допуски, які були наведені у попередньому свідоцтві, у тому числі дату першої видачі та строк дії, якщо можливо.(d) Після видачі нового свідоцтва його власник подає заявку на видачу рейтингів, доповнень до рейтингу та допусків, зазначену в ATCO.A.005 цього додатка, а також його свідоцтво диспетчера УПР з метою отримання нових рейтингів, доповнень до рейтингу та допусків.(e) Після обміну раніше видане свідоцтво повертається до органу, що видав це свідоцтво.ATCO.A.015 Здійснення прав, наданих свідоцтвом диспетчера УПР та студента-диспетчера УПР, та тимчасова нездатність(a) Здійснення прав, наданих свідоцтвом, залежить від чинності рейтингу, доповнення до рейтингу, відповідних допусків та медичного сертифіката.(b) Власник свідоцтва не здійснює права, надані свідоцтвом, якщо має сумніви щодо можливості безпечно здійснювати надані свідоцтвом права та в таких випадках невідкладно повідомляє провайдера аеронавігаційного обслуговування про тимчасову нездатність здійснювати права, надані свідоцтвом.(c) Провайдери аеронавігаційного обслуговування можуть визнати тимчасову нездатність власника свідоцтва, якщо вони мають будь-які сумніви щодо здатності власника свідоцтва безпечно здійснювати права, надані свідоцтвом.(d) Провайдери аеронавігаційного обслуговування розробляють та впроваджують об’єктивні, прозорі та рівноправні процедури з метою надання власникам свідоцтв можливості визнання своєї тимчасової нездатності щодо здійснення прав, наданих їх свідоцтвом, відповідно до пункту (b) АТСО.А.015 цього додатка, визнавання тимчасової нездатності власником свідоцтва відповідно до пункту (c) АТСО.А.015 цього додатка, боротьби з негативним впливом випадків тимчасової нездатності та інформування уповноваженого органу, як це визначено процедурою.(e) Процедури, визначені пунктом (d) АТСО.А.015 цього додатка, включаються в схему компетентності органу ОПР відповідно до підпункту (13) пункту (а) ATCO.B.025 цього додатка.ATCO.A.020 Анулювання та призупинення свідоцтв диспетчера УПР та студента-диспетчера УПР, рейтингів, доповнень до рейтингів та допусків(a) Свідоцтва, рейтинги, доповнення до рейтингу та допуски можуть бути призупинені або анульовані уповноваженим органом відповідно до ATCO.AR.D.005 додатка 2 до цих Авіаційних правил, якщо власник свідоцтва не відповідає вимогам цього додатка.(b) У разі анулювання свідоцтва його власник в десятиденний строк повертає свідоцтво до уповноваженого органу відповідно до адміністративних процедур, визначених цим органом.(c) Після видачі свідоцтва диспетчера УПР свідоцтво студента-диспетчера УПР анулюється та повертається до уповноваженого органу, який видає свідоцтво диспетчера УПР.ПІДЧАСТИНА B (SUBPART B)СВІДОЦТВА, РЕЙТИНГИ, ДОПОВНЕННЯ ДО РЕЙТИНГІВ ТА ДОПУСКИATCO.B.001 Свідоцтво студента-диспетчера УПР(a) Власник свідоцтва студента-диспетчера УПР має право здійснювати диспетчерське обслуговування повітряного руху відповідно до рейтингу (рейтингів), доповнення(нь) до рейтингу(ів), що містяться в його свідоцтві, під наглядом власника допуску інструктора з підготовки на робочому місці та проходити підготовку для отримання доповнення(нь) до рейтингу(ів).(b) Заявники на видачу свідоцтва студента-диспетчера УПР мають:(1) бути не менше 18 років;(2) успішно пройти початкову підготовку в організації з підготовки, що відповідає вимогам, викладеним у додатку 3 до цих Авіаційних правил, відповідно до рейтингу і, якщо необхідно, до доповнення до рейтингу, як визначено розділом 2 підчастини D цього додатка;(3) мати чинний медичний сертифікат;(4) продемонструвати належний рівень володіння мовою відповідно до вимог ATCO.B.030 цього додатка.(c) Свідоцтво студента-диспетчера УПР повинно містити допуск володіння мовою та щонайменше один рейтинг.(d) Власник свідоцтва студента-диспетчера УПР, який не розпочав здійснення прав, наданих цим свідоцтвом протягом одного року від дати видачі свідоцтва або припинив здійснення прав на період більше одного року, може розпочати або продовжити підготовку в органі ОПР після попереднього оцінювання його компетентності організацією з підготовки, яка відповідає вимогам, викладеним в додатку 3 до цих Авіаційних правил, та пройшла сертифікацію на проведення початкової підготовки, відповідної до рейтингу, з метою визначення відповідності цього власника свідоцтва вимогам рейтингу, а також після виконання інших вимог підготовки, за результатами якої виконується це оцінювання.ATCO.B.005 Свідоцтво диспетчера УПР(a) Власник свідоцтва диспетчера УПР має право здійснювати диспетчерське обслуговування повітряного руху відповідно до рейтингів, доповнень до рейтингу та допусків, зазначених у свідоцтві.(b) Права свідоцтва диспетчера УПР включають права свідоцтва студента-диспетчера УПР, як визначено в пункті (a) ATCO.B.001 цього додатка.(c) Заявники, що вперше претендують на видачу свідоцтва диспетчера УПР, повинні:(1) мати свідоцтво студента-диспетчера УПР;(2) завершити курс підготовки для отримання допуску органу обслуговування повітряного руху і успішно пройти відповідні екзаменування та оцінювання відповідно до вимог, визначених розділом 3 підчастини D цього додатка;(3) мати чинний медичний сертифікат;(4) продемонструвати необхідний рівень володіння мовою відповідно до ATCO.B.030 цього додатка.(d) Свідоцтво диспетчера УПР вважається чинним за наявності одного або більше рейтингів, відповідних доповнень до рейтингу, допуску володіння мовою та допуску органу ОПР у разі успішного проходження підготовки, пов’язаної з їх отриманням.(e) Власник свідоцтва диспетчера УПР, який не розпочав здійснення прав будь-якого рейтингу протягом року від дати його видачі, може розпочати підготовку в органі ОПР за цим рейтингом лише після попереднього оцінювання його компетентності, що проводиться організацією з підготовки, яка відповідає вимогам додатка 3 до цих Авіаційних правил та пройшла сертифікацію на здійснення початкової підготовки для відповідного рейтингу, з метою визначення відповідності власника свідоцтва вимогам рейтингу, а також після виконання інших вимог підготовки, за результатами якої проводиться це оцінювання.ATCO.B.010 Рейтинги диспетчерів УПР(a) Свідоцтва диспетчерів УПР містять один або більше таких рейтингів з метою визначення виду послуг, які власник свідоцтва уповноважений надавати:(1) рейтинг контролю аеродрому візуального (Aerodrome Control Visual - ADV) вказує, що власник свідоцтва уповноважений надавати послуги диспетчерського обслуговування повітряного руху на аеродромі, який не має опублікованих процедур заходження на посадку або вильоту за приладами;(2) рейтинг контролю аеродрому інструментального (Aerodrome Control Instrument - ADI) вказує, що власник свідоцтва уповноважений надавати диспетчерське обслуговування повітряного руху на аеродромі, який має опубліковані процедури заходження на посадку та/або вильоту за приладами, та має принаймні одне з доповнень до рейтингу, зазначеного в пункті (а) ATCO.B.015 цього додатка;(3) рейтинг процедурного контролю підходу (Approach Control Procedural - APP) вказує, що власник свідоцтва уповноважений надавати диспетчерське обслуговування повітряного руху повітряним суднам (далі - ПС), що прибувають, вилітають або прямують транзитним в диспетчерському районі та/або диспетчерській зоні без використання систем спостереження;(4) рейтинг контролю підходу за засобами спостереження (Approach Control Surveillance - APS) вказує, що власник свідоцтва уповноважений надавати диспетчерське обслуговування повітряного руху ПС, що прибувають, вилітають або прямують транзитом в диспетчерському районі та/або диспетчерській зоні з використанням систем спостереження;(5) рейтинг процедурного контролю району (Area Control Procedural - ACP) вказує, що власник свідоцтва уповноважений надавати диспетчерське обслуговування повітряного руху без використання систем спостереження;(6) рейтинг контролю району за засобами спостереження (Area Control Surveillance - ACS) вказує, що власник свідоцтва уповноважений надавати диспетчерське обслуговування повітряного руху з використанням систем спостереження.(b) Власник рейтингу, що припинив здійснення прав, пов’язаних з цим рейтингом, протягом чотирьох або більше років підряд, може розпочати підготовку в органі ОПР лише після оцінювання його попередньої компетентності організацією з підготовки, яка відповідає вимогам додатка 3 до цих Авіаційних правил, та пройшла сертифікацію на проведення підготовки відповідно до рейтингу, з метою визначення його відповідності вимогам рейтингу, а також після виконання інших вимог підготовки, що проводиться за результатами цього оцінювання.ATCO.B.015 Доповнення до рейтингів(a) Рейтинг контролю аеродрому інструментального (ADI) повинен мати принаймні одне з таких доповнень:(1) контроль за рухом у повітрі (Air Control - AIR) вказує, що власник свідоцтва уповноважений забезпечувати контроль у повітрі ПС, що виконують польоти навколо аеродрому та на злітно-посадковій смузі;(2) контроль за наземним рухом (Ground Movement Control - GMC) вказує, що власник свідоцтва уповноважений забезпечувати контроль за наземним рухом;(3) контроль за аеродромним рухом (Tower Control - TWR) вказує, що власник свідоцтва уповноважений надавати аеродромне диспетчерське обслуговування. Доповнення TWR включає в себе доповнення AIR та GMC;(4) контроль за наземним рухом за засобами спостереження (Ground Movement Surveillance - GMS), що видається додатково до доповнень GMC або AIR, вказує, що власник свідоцтва уповноважений здійснювати контроль наземного руху за допомогою систем спостереження за наземним рухом;(5) контроль за аеродромним рухом за радіолокатором (Aerodrome Radar Control - RAD), що видається додатково до доповнень AIR або TWR, вказує, що власник свідоцтва уповноважений надавати послуги аеродромного контролю за допомогою оглядового радіолокатора.(b) Рейтинг контролю підходу за засобами спостереження (APS) може мати один або більше наступних доповнень:(1) контроль підходу за радіолокатором точного заходження на посадку (Precision Approach Radar - PAR) вказує, що власник свідоцтва уповноважений забезпечувати наземний контроль за точним кінцевим заходженням на посадку ПС з використанням радіолокаційного обладнання точного заходження на посадку;(2) контроль підходу за оглядовим радіолокатором (Surveillance Radar Approach - SRA) вказує, що власник свідоцтва уповноважений забезпечувати контроль за неточним кінцевим заходженням на посадку ПС з використанням обладнання оглядового радіолокатора;(3) термінальний контроль (Terminal Control - TCL) вказує, що власник свідоцтва уповноважений здійснювати диспетчерське обслуговування повітряного руху з використанням будь-якого обладнання систем спостереження в термінальному районі та/або суміжних секторах, призначених для здійснення TCL.(c) Рейтинг контролю району за засобами спостереження (ACS) може мати наступне доповнення:термінальний контроль (Terminal Control - TCL), вказує що власник свідоцтва уповноважений здійснювати диспетчерське обслуговування повітряного руху з використанням будь-якого обладнання систем спостереження в термінальному районі та/або суміжних секторах, призначених для здійснення TCL.ATCO.B.020 Допуск органу ОПР(a) Допуск органу ОПР визначає повноваження власника свідоцтва надавати послуги диспетчерського обслуговування повітряного руху у конкретному секторі, групі секторів та/або робочих місць, які входять до сфери відповідальності конкретного органу ОПР.(b) Кандидати на отримання допуску органу ОПР повинні успішно закінчити курс підготовки для отримання допуску органу ОПР відповідно до вимог, визначених в розділі 3 підчастини D цього додатка.(c) Кандидати на отримання допуску органу ОПР після обміну свідоцтва, зазначеному в ATCO.A.010 цього додатка, повинні відповідати вимогам як пункту (b) АТСО.В.020 цього додатка, так і пункту (f) ATCO.D.060 цього додатка.(d) До власників свідоцтва диспетчера УПР, які здійснюють диспетчерське обслуговування повітряного руху для ПС, що виконують випробувальні польоти, крім вимог, зазначених в пункті (b) АТСО.В.020 цього додатка, можуть застосовуватися додаткові вимоги відповідно до чинного законодавства України.(e) Допуск органу ОПР є чинним протягом періоду, визначеного схемою компетентності органу ОПР. Цей період не повинен перевищувати трьох років.(f) Строк дії допуску органу ОПР, отриманого вперше або відновленого, не може починатися пізніше ніж через 30 днів від моменту успішного проходження оцінювання.(g) Підтвердження чинності (ревалідація) допуску органу ОПР здійснюється, якщо:(1) кандидат здійснював права, визначені свідоцтвом, не менше мінімальної кількості годин, як зазначено в схемі компетентності органу ОПР;(2) кандидат пройшов курси відновлюваної підготовки протягом періоду чинності допуску органу ОПР відповідно до схеми компетентності органу ОПР;(3) компетентність кандидата була оцінена відповідно до схеми компетентності органу ОПР не раніше, ніж за три місяці до дати закінчення строку дії допуску органу ОПР.(h) Чинність (валідність) допуску органу ОПР повинна бути підтверджена, якщо вимоги, визначені в пункті (g) АТСО.В.020 цього додатка, виконуються протягом 3 місяців до закінчення строку дії допуску органу ОПР. У таких випадках відлік строк дії розпочинається від дати закінчення строку дії допуску органу ОПР.(i) Якщо процедуру підтвердження чинності (ревалідації) допуску органу ОПР проведено перед періодом, визначеним в пункті (h) АТСО.В.020 цього додатка, період набуття чинності (валідації) допуску починається не пізніше, ніж через 30 днів після дати успішного оцінювання, у разі коли умови, визначені в підпунктах (1) та (2) пункту (g) АТСО.В.020 цього додатка, також виконані.(j) Якщо чинність (валідність) допуску органу ОПР втрачено, власник свідоцтва повинен успішно закінчити курси підготовки для отримання допуску органу ОПР у відповідності до вимог, визначених в розділі 3 підчастини D цього додатка, з метою відновлення допуску органу ОПР.ATCO.B.025 Схема компетентності органу ОПР(a) Схема компетентності органу ОПР впроваджується провайдером аеронавігаційного обслуговування та погоджується з уповноваженим органом. Вона повинна включати в себе, як мінімум, такі елементи:(1) строк дії допуску органу ОПР відповідно до пункту (e) ATCO.B.020 цього додатка;(2) максимальну тривалість часу, протягом якого власник допуску органу ОПР може не здійснювати діяльність без втрати чинності допуску. Цей період має не перевищувати 90 календарних днів;(3) мінімальну кількість годин здійснення прав, пов’язаних з допуском органу ОПР в межах визначеного періоду, який не має перевищувати 12 місяців, на виконання підпункту (1) пункту (g) ATCO.B.020 цього додатка. Для власників допуску інструктора з підготовки на робочому місці, які здійснюють інструкторську діяльність, цей період має становити максимум 50 % годин, необхідних для продовження дії допуску органу ОПР;(4) процедури для випадків, якщо власник свідоцтва не відповідає вимогам, зазначеним в підпунктах (2) та (3) пункту (a) АТСО.В.025 цього додатка;(5) процедури оцінювання компетентності, включаючи оцінювання практичних навичок за навчальними дисциплінами відновлювальної підготовки, відповідно до пункту (b) ATCO.D.080 цього додатка;(6) процедури екзаменувань теоретичних знань та розуміння, які необхідні для здійснення прав за рейтингами, доповненнями до рейтингів та допусками;(7) процедури визначення тем/підтем, цілей підготовки та методів безперервної підготовки;(8) мінімальну тривалість та частоту проведення відновлювальної підготовки;(9) процедури екзаменувань та/або оцінювань практичних навичок, які необхідні під час перепідготовки, враховуючи прохідні бали (відсотки) екзаменувань;(10) процедури при отриманні незадовільних результатів під час екзаменувань або оцінювань, включаючи процедуру оскарження;(11) кваліфікацію, роль та відповідальність персоналу, який залучається до підготовки;(12) процедуру, яка гарантує, що інструктор з практичної підготовки володіє інструкторськими методами за тими процедурами, за якими він має намір проводити підготовку згідно з підпунктом (3) пункту (b) АТСО.С.010 та підпунктом (3) пункту (b) АТСО.С.030 цього додатка;(13) процедури оголошення та урегулювання випадків тимчасової нездатності власника свідоцтва, а також процедури інформування уповноваженого органу згідно з пунктом (d) пункту АТСО.A.015 цього додатка;(14) порядок ведення та зберігання записів (документів) щодо безперервної підготовки та оцінювань згідно з АТСО.AR.B.015 додатка 2 до цих Авіаційних правил;(15) процес та підстави для перегляду, внесення змін до схеми компетентності органу ОПР та її подання до уповноваженого органу. Перегляд схеми компетентності органу ОПР має проводитися принаймні один раз на три роки.(b) З метою відповідності вимогам, визначеним в підпункті (3) пункту (a) ATCO.B.025 цього додатка, провайдери аеронавігаційного обслуговування мають зберігати записи щодо кількості відпрацьованих годин власників свідоцтв на окремому секторі, групі секторів та/або робочих місцях органу ОПР та надавати за запитом інформацію про них уповноваженому органу та власнику свідоцтва.(c) Встановлюючи процедури відповідно до підпунктів (4) та (13) пункту (а) АТСО.В.025 цього додатка, провайдери аеронавігаційного обслуговування мають гарантувати справедливе ставлення до власників свідоцтв, виключаючи випадки неправомірного продовження строку дії доповнень до рейтингу та допусків.АТСО.B.030 Допуск володіння мовою(a) Диспетчери УПР та студенти-диспетчери УПР не повинні здійснювати діяльність відповідно до виданого свідоцтва, якщо вони не мають чинного допуску володіння англійською мовою і допуску володіння іншою мовою, якщо це необхідно з міркування забезпечення безпеки польотів органом ОПР. Допуск володіння мовою має містити інформацію про мову, рівень володіння мовою та строк закінчення дії допуску.(b) Рівень володіння мовою визначається відповідно до шкали оцінювання рівнів володіння мовою - вимог до рівнів володіння мовою, визначеної в доповненні 1 до цього додатка.(c) Кандидат на отримання допуску володіння мовою повинен продемонструвати як мінімум робочий рівень (четвертий рівень) володіння мовою відповідно до шкали оцінювання рівнів володіння мовою - вимог до рівнів володіння мовою, зазначеної в доповненні 1 до цього додатка.Для цього кандидат має:(1) добре розмовляти цією мовою (під час ведення радіотелефонного зв’язку) та вести діалог у різних ситуаціях;(2) чітко та зрозуміло спілкуватися на загальні теми та теми, пов’язані з професійною діяльністю;(3) використовувати відповідні комунікативні навички для обміну повідомленнями, розуміння та вирішення непорозумінь у загальному або професійному контексті;(4) успішно та досить легко справлятися з ситуаціями, пов’язаними з лінгвістичними ускладненнями або несподіваним перебігом подій в контексті повсякденної професійної діяльності або комунікативних завдань, з якими вони так чи інакше знайомі;(5) використовувати діалект або акцент, зрозумілий для авіаційної спільноти.(d) Незважаючи на пункт (c) АТСО.В.030 цього додатка, провайдер аеронавігаційного обслуговування з метою забезпечення безпеки польотів може вимагати високий рівень (п’ятий рівень) володіння мовою згідно з шкалою оцінювання рівнів володіння мовою - вимог до рівнів володіння мовою, зазначеною в доповненні 1 до цього додатка, якщо операційні умови певного рейтингу, доповнення до рейтингу або допуску вимагають високого рівня (п’ятого рівня) володіння мовою. Така вимога не носить дискримінаційного характеру, є цілком співрозмірною, прозорою та об’єктивною, має бути обґрунтованою провайдером аеронавігаційного обслуговування та погодженою з уповноваженим органом.(e) Рівень володіння мовою має бути підтвердженим відповідним сертифікатом.АТСО.B.035 Строк дії допуску володіння мовою(a) Строк дії допуску володіння мовою залежить від рівня володіння мовою відповідно до доповнення 1 до цього додатка і становить:(1) три роки для робочого рівня (четвертого рівня);(2) шість років для високого рівня (п’ятого рівня);(3) дев’ять років для експертного рівня (шостого рівня) володіння мовою.(b) Відлік строку дії допуску володіння мовою у випадках отримання першого такого допуску та у разі його відновлення повинен розпочатися не пізніше ніж через 30 днів з дати проведення успішного оцінювання.(c) Підтвердження чинності (ревалідація) допуску володіння мовою має здійснюватися після успішного оцінювання протягом трьох місяців до дати закінчення строку його дії. У таких випадках новий строк дії починається від дати закінчення попереднього строку дії.(d) Якщо процедуру підтвердження чинності (ревалідації) допуску володіння мовою було проведено до періоду, зазначеного в пункті (с) АТСО.B.035 цього додатка, строк його дії має починатися не пізніше ніж через 30 днів від дати проведення оцінювання.(e) У разі закінчення строку дії допуску володіння мовою для його відновлення власник свідоцтва має успішно пройти оцінювання рівня володіння мовою.АТСО.B.040 Оцінювання рівня володіння мовою(a) Рівень володіння мовою має визначатися шляхом затвердженої уповноваженим органом системи оцінювання, яка включає:(1) процес проведення оцінювання;(2) кваліфікацію експертів;(3) процедуру оскарження.(b) Органи з оцінювання рівня володіння мовою мають відповідати вимогам, встановленим уповноваженим органом, відповідно до АТСО.AR.A.010 додатка 2 до цих Авіаційних правил.АТСО.B.045 Мовна підготовка(a) Провайдери аеронавігаційного обслуговування повинні створювати умови для підтримання необхідного рівня володіння мовою власниками свідоцтва диспетчера УПР для:(1) власників допуску володіння мовою на робочому рівні (з четвертим рівнем) або за потреби з вищим рівнем;(2) власників свідоцтва диспетчера УПР, які не мають можливості застосовувати свої мовні навички на регулярній основі.(b) Мовна підготовка також може включатися до безперервної підготовки.ПІДЧАСТИНА C (SUBPART C)ВИМОГИ ДО ВИКЛАДАЧІВ/ІНСТРУКТОРІВ ТА ЕКСПЕРТІВ... дивитись законодавчий акт

= завантажити законодавчий акт, актуальний на поточний час =
<< | >>

Державіаслужба України:

 1. НАКАЗ від 17.02.2020 № 278 "Про внесення змін до наказу Міністерства інфраструктури України від 28 жовтня 2011 року № 478". Державіаслужба України. 2020 рікк
 2. НАКАЗ від 20.01.2020 № 99 "Про затвердження Авіаційних правил України "Правила сертифікації суб'єктів, які здійснюють підготовку персоналу з організації та/або продажу повітряних перевезень"". Державіаслужба України. 2020 рікк
 3. НАКАЗ від 05.02.2020 № 218 "Про затвердження Авіаційних правил України "Правила сертифікації служб авіаційної безпеки суб'єктів авіаційної діяльності"". Державіаслужба України. 2020 рікк
 4. НАКАЗ від 05.02.2019 № 153 "Про затвердження Авіаційних правил України, Частина 47 «Правила реєстрації цивільних повітряних суден в Україні»". Державіаслужба України. 2019 рікк
 5. НАКАЗ від 06.03.2019 № 286 "Про затвердження Авіаційних правил України «Підтримання льотної придатності повітряних суден та авіаційних виробів, компонентів і обладнання та схвалення організацій і персоналу, залучених до виконання цих завдань»". Державіаслужба України. 2019 рікк
 6. НАКАЗ від 26.03.2019 № 381 "Про затвердження Авіаційних правил України «Вимоги до експлуатанта аеродрому щодо просторового зонування території навколо аеропорту з умов впливу авіаційного шуму»". Державіаслужба України. 2019 рікк
 7. НАКАЗ від 26.04.2019 № 529 "Про затвердження Авіаційних правил України, Частина 21 «Сертифікація повітряних суден, пов’язаних з ними виробів, компонентів та обладнання, а також організацій розробника та виробника» АПУ-21 (Part-21)". Державіаслужба України. 2019 рікк
 8. МЕМОРАНДУМ від домовилися про таке: "про взаєморозуміння між Державною авіаційною службою України та Агентством цивільної авіації Грузії щодо розвитку безпеки цивільної авіації". Державіаслужба України. 2019 рікк
 9. НАКАЗ від 15.03.2019 № 322 "Про затвердження Авіаційних правил України «Інструкція з організації та здійснення контролю на безпеку в аеропортах України»". Державіаслужба України. 2019 рікк
 10. НАКАЗ від 13.05.2019 № 582 "Про затвердження Авіаційних правил України «Обслуговування аеронавігаційною інформацією»". Державіаслужба України. 2019 рікк
 11. НАКАЗ від 16.04.2019 № 475 "Про затвердження Авіаційних правил України «Обслуговування повітряного руху»". Державіаслужба України. 2019 рікк
 12. НАКАЗ від 12.06.2019 № 732 "Про затвердження Змін до Авіаційних правил України «Метеорологічне обслуговування цивільної авіації»". Державіаслужба України. 2019 рікк
 13. НАКАЗ від 02.08.2019 № 1001 "Про затвердження Авіаційних правил України «Технічні вимоги та адміністративні процедури щодо моніторингу викидів (емісії) експлуатантами цивільних повітряних суден»". Державіаслужба України. 2019 рікк
 14. НАКАЗ від 07.08.2019 № 1017 "Про затвердження Авіаційних правил України «Правила охорони повітряних суден та інших важливих об’єктів цивільної авіації, забезпечення контролю доступу до них»". Державіаслужба України. 2019 рікк
 15. НАКАЗ від 07.08.2019 № 1017 "Про затвердження Авіаційних правил України «Правила охорони повітряних суден та інших важливих об’єктів цивільної авіації, забезпечення контролю доступу до них»". Державіаслужба України. 2019 рікк
 16. МЕМОРАНДУМ від досягли наступного порозуміння: "про взаєморозуміння між Державною авіаційною службою України та Генеральною дирекцією цивільної авіації Туреччини щодо розвитку безпеки цивільної авіації". Державіаслужба України. 2019 рікк
 17. НАКАЗ від 15.11.2019 № 1562 "Про затвердження Змін до деяких наказів Державної авіаційної служби України". Державіаслужба України. 2019 рікк
 18. НАКАЗ від 27.12.2019 № 1817 "Про затвердження Авіаційних правил України "Порядок сповіщення про події в галузі цивільної авіації, розгляду отриманої інформації, її аналізу та вжиття відповідних заходів"". Державіаслужба України. 2019 рікк
 19. НАКАЗ від 15.03.2018 № 231 "Про затвердження Авіаційних правил України «Правила сертифікації суб’єктів, що надають агентські послуги з продажу повітряних перевезень»". Державіаслужба України. 2018 рікк
 20. НАКАЗ від 29.03.2018 № 288 "Про затвердження Авіаційних правил України «Порядок надання, припинення дії, відмови у наданні дозволів на виліт повітряного судна для перевезення товарів військового призначення та подвійного використання»". Державіаслужба України. 2018 рікк
- Антимонопольний комітет - Верховний Суд України - Вищий адміністративний суд України - Вищий господарський суд - Вищий спеціалізований суд - Генеральна прокуратура України - ДА електронного урядування - Державіаслужба України - Державні утворення на території України (1917-1920) - Держатомрегулювання - Держаудитслужба України - Держкомтелерадіо України - Держкордонслужба України - Держнаглядохоронпраці України - Держспецзв’язок - Держспоживстандарт України - Держстат України - Держфінпослуг України - ДКА України - Закони України - Законодавство Української РСР - Кабінет Міністрів України - Кодекси України - Конституційний Суд України - МВС України - МЗС України - Міжнародні документи, ратифіковані Верховною Радою України - Міжнародні угоди України - Мін'юст України - Мінагрополітики України - Мінекономрозвитку України - Міненерговугілля України - Мінінфраструктури України - Мінкультури України - Мінмолодьспорт України - Міноборони України - Мінприроди України - Мінрегіон України - Мінсоцполітики України - Мінфін України - МІП - МНС України - МОЗ України - МОН України - МТОТ - Нацдержслужба України - Національне агентство з питань запобігання корупції - Національне антикорупційне бюро України - Національний банк України - Нацком.енергетики - Нацкомфінпослуг - Нацрада телерадіомовлення - НКРЗІ - НКЦПФР - Основний Закон України - Пенсійний фонд України - Постанови Верховної Ради України - Президент України - РНБО України - Розпорядження Голови ВР України - Розпорядження Кабінета Міністрів України - Служба безпеки України - Служба зовнішньої розвідки - Укрдержархів - Управління державної охорони - Фонд гарант.вкладів фізич.осіб - Фонд державного майна - Фонд соцстраху по безробіттю - Фундаментальне законодавство України - Центрвиборчком України -