Допоможи підроздлам ЗС України, задіяним в обороні Кривого Рогу і Дніпропетровської області!
 <<
>>

УГОДА від домовилися про таке: "з питань льотної придатності між Державною авіаційною службою України та Інститутом цивільної авіації Куби". Державіаслужба України. 2020

Документ актуальний на 12.03.2021
завантажити документ, актуальний на поточний час

УГОДА

з питань льотної придатності між Державною авіаційною службою України та Інститутом цивільної авіації Куби

Дата вчинення:

03.12.2020

Дата набрання чинності для України:

03.12.2020

Державна авіаційна служба України (Державіаслужба), законодавчо визначена як Уповноважений орган з питань цивільної авіації в Україні, та Інститут Цивільної Авіації Куби (IACC, Institute de Aeronautica Civil de Cuba), законодавчо визначений як Уповноважений орган з питань цивільної авіації в Республіці Куба, далі «Сторони»:

- з урахуванням Конвенції про міжнародну цивільну авіацію, підписаної з м. Чикаго 7 грудня 1944 року, сторонами якої є Україна і Республіка Куба;

- прагнучи підвищити безпеку польотів і якість навколишнього природного середовища;

- відзначаючи спільні прагнення до безпечної експлуатації цивільних повітряних суден;

- визнаючи зростаючу тенденцію до міжнародної кооперації в області проєктування, виробництва та взаємного використання виробів цивільної авіаційної техніки;

- прагнучи до розширення співпраці і підвищення ефективності в питаннях, що стосуються безпеки польотів цивільної авіації, на основі рівності, взаємності і взаємної вигоди, як описано нижче, і в межах чинного законодавства держави кожної Сторони;

- враховуючи можливе скорочення економічного тягаря, що накладається на авіаційну галузь шляхом надлишкових технічних перевірок, оцінювань і випробувань; а також

- визнаючи взаємну вигоду від процедур взаємного визнання схвалень з льотної придатності, екологічних випробувань або схвалень, схвалень авіаційних тренажерів, схвалень організацій з технічного обслуговування виробів цивільної авіаційної техніки, схвалень організацій з виконання зміни та/або модифікації виробів цивільної авіаційної техніки, схвалень авіаційного персоналу,

домовилися про таке:

СТАТТЯ I

Для цілей цієї Угоди з питань льотної придатності (далі - «Угода») Сторони домовилися:

1. сприяти визнанню кожною Стороною схвалень льотної придатності, екологічних випробувань і схвалень виробів цивільної авіаційної техніки, для яких Сторона-експортер є первинним Уповноваженим органом цивільної авіації стосовно організації, відповідальної за типову конструкцію;

2.

сприяти визнанню кожною Стороною офіційних схвалень і нагляду іншої Сторони щодо організацій з технічного обслуговування виробів цивільної авіаційної техніки та організацій з виконання зміни та/або модифікації виробів цивільної авіаційної техніки;

3. сприяти визнанню кожною Стороною офіційних схвалень та нагляду іншої Сторони щодо закладів з навчання персоналу з технічного обслуговування виробів цивільної авіаційної техніки та ліцензій такого персоналу;

4. забезпечувати співпрацю і допомогу в області льотної придатності виробів цивільної авіаційної техніки, які знаходяться в експлуатації, в тому числі для виконання, за запитом, діяльності від імені одна одної;

5. забезпечувати співпрацю, допомогу і обмін інформацією та даними щодо авіаційних технічних напрямків, що становлять спільний інтерес, а також забезпечувати встановлення засобів зв’язку для обміну інформацією за необхідністю;

6. забезпечувати ознайомлення з організаційними структурами, статутами, нормативно-правовими актами, методами і процедурами одна одної;

7. забезпечувати обмін візитами між фахівцями цивільної авіації та делегаціями, участь в семінарах з цивільної авіації, а також участь в роботі іншої Сторони в сфері цивільної авіації;

8. сприяти проведенню заходів з навчання та надання іншої технічної допомоги в сфері цивільної авіації; а також

9. забезпечувати інші форми співпраці в сфері безпеки цивільної авіації за взаємною згодою Сторін.

СТАТТЯ II

В цій Угоді використовуються такі визначення;

1. Авіаційний персонал означає осіб, які пройшли спеціальну фахову підготовку, мають відповідне свідоцтво і здійснюють льотну експлуатацію повітряних суден, технічне обслуговування виробів цивільної авіаційної техніки, організацію повітряного руху, технічну експлуатацію наземних засобів зв’язку, навігації, спостереження.

2. Заявник означає будь-яку фізичну або юридичну особу, яка звертається до Державіаслужби або ІАСС за отриманням відповідного схвалення або за наданням послуги.

3. Виріб цивільної авіаційної техніки означає будь-яке цивільне повітряне судно, авіаційний двигун або повітряний гвинт, а також складальну одиницю, обладнання, матеріал, частину або компонент, що призначені для установки на них, нові або бувші у використанні.

4. Імплементаційна процедура означає взаємно узгоджений Сторонами документ, що описує деталізовані умови та методи реалізації окремих положень цієї Угоди за конкретними напрямками, щодо яких Сторони дійшли взаємної згоди.

5. Кваліфікаційне оцінювання авіаційних тренажерів означає процес, за допомогою якого авіаційний тренажер оцінюється в порівнянні з тим повітряним судном, яке він імітує, у відповідності до стандартів, які узгоджені між Сторонами, або означає висновок про те, що авіаційний тренажер відповідає цим стандартам.

6. Критерії льотної придатності означають всі критерії, що визначають конструкцію, характеристики, матеріали, якість виготовлення, виробництво, або модифікацію виробів цивільної авіаційної техніки відповідно до приписів Сторони-імпортеру, з тим щоб вона могла визначити, що конструкція, виробництво і стан цих виробів цивільної авіаційної техніки відповідають законам, нормативно-правовим актам, стандартам і вимогам льотної придатності держави Сторони-імпортеру. Ці критерії включають вимоги до льотної придатності, їх тлумачення і методи визначення відповідності.

7. Модифікація означає зміну типової конструкції виробу цивільної авіаційної техніки, що не є ремонтом.

8. Схвалення льотної придатності означає надання сертифікату льотної придатності, схвалення або визнання, що є прийнятним, на основі висновку про те, що типова конструкція або зміна типової конструкції виробу цивільної авіаційної техніки відповідає стандартам, погодженим між Сторонами, або висновку про те, що виріб цивільної авіаційної техніки відповідає схваленій типовій конструкції що, як було встановлено, відповідає цим стандартам і знаходиться в стані, придатному для безпечної експлуатації.

9. Ремонт означає відновлення виробу цивільної авіаційної техніки в стан, придатний до виконання польотів, визначений відповідними нормами льотної придатності.

10. Пов’язані з конструкцією експлуатаційні вимоги означають експлуатаційні або екологічні вимоги, що визначають конструктивні особливості або пов’язані з експлуатацією конструктивні параметри цього виробу цивільної авіаційної техніки, які роблять його придатним для конкретного виду експлуатації в Україні або в Республіці Куба.

11. Сертифікат типу означає документ, виданий договірними державами для визначення конструкції типу повітряного судна, авіаційного двигуна або повітряного гвинта та підтвердження того, що ця конструкція відповідає відповідним нормам льотної придатності цієї держави.

12. Сторона-імпортер означає IACC, в разі експорту виробу цивільної авіаційної техніки з України в Республіку Куба; і означає Державіаслужбу, в разі експорту виробу цивільної авіаційної техніки з Республіки Куба в Україну.

13. Сторона-експортер означає Державіаслужбу, в разі експорту виробу цивільної авіаційної техніки з України в Республіку Куба; і означає IACC, в разі експорту виробу цивільної авіаційної техніки з Республіки Куба в Україну.

14. Технічне обслуговування означає проведення робіт, необхідних для забезпечення збереження льотної придатності виробу цивільної авіаційної техніки, контрольно-відновлювальні роботи, перевірки, заміни, усунення дефектів включно, виконані як окремо так і в поєднанні, а також практичне здійснення модифікації чи ремонту.

15. Типова конструкція означає сукупність даних і інформації, необхідних для визначення типу виробу цивільної авіаційної техніки для оцінювання льотної придатності будь-якого пізніше випущеного виробу цивільної авіаційної техніки даного типу.

16. Екологічні випробування означають процес, за допомогою якого оцінюється виріб цивільної авіаційної техніки щодо відповідності застосовним кожною із Сторін стандартам стосовно авіаційного шуму та/або емісії авіаційних двигунів з використанням узгоджених між Сторонами процедур.

17. Екологічні критерії означають всі критерії, що визначають конструкцію, характеристики, матеріали, якість виготовлення і виробництво або модифікацію виробів цивільної авіаційної техніки, відповідно до приписів Сторони-імпортеру, з тим щоб вона могла визначити, що вироби цивільної авіаційної техніки відповідають її законам, нормам, стандартам і вимогам держави Сторони-імпортеру щодо зменшення авіаційного шуму та/або зменшення емісії авіаційних двигунів. Ці критерії включають екологічні вимоги, їх тлумачення та методи визначення відповідності.

18. Екологічне схвалення означає висновок про те, що виріб цивільної авіаційної техніки відповідає стандартам, що застосовуються кожною Стороною щодо авіаційного шуму та/або емісії авіаційних двигунів.

СТАТТЯ III

Коли Сторони домовляться вважати це за необхідне, вони будуть працювати спільно, щоб розвивати розуміння систем одна одної, включаючи стандарти, нормативно-правові акти, практики і процедури, в таких сферах, але не обмежуючись:

1. схвалення льотної придатності виробів цивільної авіаційної техніки;

2. екологічні схвалення та екологічні випробування виробів цивільної авіаційної техніки;

3. схвалення організацій з технічного обслуговування та організацій з виконання змін та/або модифікацій виробів цивільної авіаційної техніки;

4. схвалення авіаційного персоналу;

5. кваліфікаційне оцінювання авіаційних тренажерів;

6. підтримання льотної придатності виробів цивільної авіаційної техніки доти, доки будь-який такий виріб, що був імпортований з країні Сторони-експортера, експлуатується в країні Сторони-імпортера.

СТАТТЯ IV

При необхідності, конкретні правила та умови такої спільної програми будуть встановлюватися Імплементаційними процедурами між Сторонами, які будуть включати, серед іншого, по мірі необхідності, характер та області застосування програми, а також індивідуальну та спільну відповідальність Сторін разом з їх конкретними зобов’язаннями. Імплементаційні процедури будуть названі відповідно до області їх застосування, наприклад, Імплементаційна процедура в області льотної придатності, Імплементаційна процедура в області технічного обслуговування, тощо.

СТАТТЯ V

Державний бюджет не буде розглядатися як такий, що покриває будь-яку діяльність, узгоджену в рамках цієї Угоди для обох Сторін. Передбачається, що будь-які витрати будуть забезпечуватися Заявником.

СТАТТЯ VI

Жодна із Сторін не може без письмової згоди іншої Сторони розголошувати третім сторонам інформацію, позначену Стороною, яка надає цю інформацію, як конфіденційну.

СТАТТЯ VII

У разі спірних тлумачень, визначених Стороною-імпортером критеріїв льотної придатності або екологічних критеріїв або пов’язаних з конструкцією експлуатаційних вимог, що відносяться до сертифікації, схвалення або визнання відповідно до цієї Угоди, і, після вичерпного обговорення всіх технічних питань, тлумачення Сторони-імпортеру матиме переважну силу.

СТАТТЯ VIII

Листування і документація будуть готуватися і надаватися російською мовою, якщо Сторони не домовилися про інше за взаємною згодою.

СТАТТЯ IX

Ця Угода буде виконуватися відповідно до процедур і умов, узгоджених Сторонами і встановлених їхніми відповідними підрозділами. Процедури та умови повинні здійснюватися в рамках положень, передбачених цією Угодою.

Коли Сторони погодяться з тим, що стандарти, правила, практика, процедури і системи обох Уповноважених органів в одній з технічних областей, зазначених в Статті III цієї Угоди, дозволяють прийняти висновки про відповідність узгодженим стандартам, зроблені однією Стороною по відношенню до іншої Сторони, тоді Сторони можуть виконувати узгоджені Імплементаційні процедури, що описують методи, за допомогою яких таке взаємне визнання приймається в цій технічній області.

СТАТТЯ X

Ця Угода набирає чинності з дати підписання.

Дія цієї Угоди може бути припинена кожною із Сторін в будь-який час, шляхом надсилання повідомлення іншій Стороні в письмовій формі про такий намір. В цьому випадку дія Угоди буде припинена через шістдесят (60) днів після дати отримання такого повідомлення. Таке припинення дії поширюється на всі Імплементаційні процедури. Таке припинення дії цієї Угоди не буде впливати на дійсність будь-яких сертифікатів та інших схвалень, які видані Сторонами відповідно до умов цієї Угоди.

При цьому кожна Сторона буде продовжувати виконувати свої зобов’язання, викладені в пункті 4.2 глави 4 частини II Додатка 8 до Конвенції про міжнародну цивільну авіацію, сторонами якої є Україна та Республіка Куба, щодо підтримання льотної придатності доти, доки будь-який виріб цивільної авіаційної техніки, що був імпортований з країни Сторони-експортера, експлуатується в країні Сторони-імпортера.

Ця Угода може бути змінена шляхом взаємної письмової згоди Сторін в будь-який час. Зміни наберуть чинності за тією самою процедурою, яка передбачена для набрання чинності цією Угодою.

Вчинено в м. Київ, 03 (третього), грудня 2020 року, у двох (2) оригінальних примірниках, кожний українською, російською та іспанською мовами, при цьому всі тексти є рівноавтентичними. У випадку виникнення розбіжностей у тлумаченні текст російською мовою матиме переважну силу.

ЗА ДЕРЖАВНУ АВІАЦІЙНУ

СЛУЖБУ УКРАЇНИ

(підпис)

Олександр БІЛЬЧУК

Голова Державної

авіаційної служби України

ЗА ІНСТИТУТ ЦИВІЛЬНОЇ АВІАЦІЇ

КУБИ

(підпис)

Натача Діас АГІЛЕРА

Ї.В. Надзвичайний та Повноважний Посол

Республіки Куба в Україні


Публікації документа

 • Офіційний вісник України від 02.03.2021 — 2021 р., № 16, стор. 321, стаття 646, код акта 102851/2021

= завантажити законодавчий акт, актуальний на поточний час =
<< | >>

Державіаслужба України:

 1. НАКАЗ від 08.02.2021 № 207 "Про затвердження Змін до Авіаційних правил України «Порядок надання і анулювання прав на експлуатацію повітряних ліній»". Державіаслужба України. 2021 рікк
 2. НАКАЗ від 17.02.2020 № 278 "Про внесення змін до наказу Міністерства інфраструктури України від 28 жовтня 2011 року № 478". Державіаслужба України. 2020 рікк
 3. НАКАЗ від 20.01.2020 № 99 "Про затвердження Авіаційних правил України "Правила сертифікації суб'єктів, які здійснюють підготовку персоналу з організації та/або продажу повітряних перевезень"". Державіаслужба України. 2020 рікк
 4. НАКАЗ від 05.02.2020 № 218 "Про затвердження Авіаційних правил України "Правила сертифікації служб авіаційної безпеки суб'єктів авіаційної діяльності"". Державіаслужба України. 2020 рікк
 5. НАКАЗ від 24.06.2020 № 870 "Про внесення зміни до Авіаційних правил України "Інструкція з організації та здійснення контролю на безпеку в аеропортах України"". Державіаслужба України. 2020 рікк
 6. НАКАЗ від 23.06.2020 № 859 "Про внесення зміни до Авіаційних правил України "Технічні вимоги та адміністративні процедури для льотних екіпажів цивільної авіації"". Державіаслужба України. 2020 рікк
 7. НАКАЗ від 14.08.2020 № 1126 "Про затвердження Змін до Авіаційних правил України «Правила повітряних перевезень та обслуговування пасажирів і багажу»". Державіаслужба України. 2020 рікк
 8. НАКАЗ від 14.08.2020 № 1126 "Про затвердження Змін до Авіаційних правил України «Правила повітряних перевезень та обслуговування пасажирів і багажу»". Державіаслужба України. 2020 рікк
 9. НАКАЗ від 14.09.2020 № 1276 "Про затвердження Авіаційних правил України «Правила сертифікації та затвердження зареєстрованих агентів, відомих вантажовідправників»". Державіаслужба України. 2020 рікк
 10. НАКАЗ від 05.11.2020 № 1762 "Про затвердження Авіаційних правил України «Положення про службу авіаційної безпеки суб’єкта авіаційної діяльності»". Державіаслужба України. 2020 рікк
 11. НАКАЗ від 26.10.2020 № 1681 "Про внесення змін до Авіаційних правил України «Обслуговування аеронавігаційною інформацією»". Державіаслужба України. 2020 рікк
 12. НАКАЗ від 26.11.2020 № 1933 "Про затвердження Змін до Авіаційних правил України «Підтримання льотної придатності повітряних суден та авіаційних виробів, компонентів і обладнання та схвалення організацій і персоналу, залучених до виконання цих завдань»". Державіаслужба України. 2020 рікк
 13. НАКАЗ від 12.11.2020 № 1801 "Про затвердження Авіаційних правил України «Порядок видачі дозволів на бортові радіостанції цивільних повітряних суден»". Державіаслужба України. 2020 рікк
 14. НАКАЗ від 12.11.2020 № 1801 "Про затвердження Авіаційних правил України «Порядок видачі дозволів на бортові радіостанції цивільних повітряних суден»". Державіаслужба України. 2020 рікк
 15. НАКАЗ від 12.11.2020 № 1802 "Про затвердження Авіаційних правил України «Порядок та умови повітряних перевезень небезпечних вантажів»". Державіаслужба України. 2020 рікк
 16. НАКАЗ від 05.02.2019 № 153 "Про затвердження Авіаційних правил України, Частина 47 «Правила реєстрації цивільних повітряних суден в Україні»". Державіаслужба України. 2019 рікк
 17. НАКАЗ від 06.03.2019 № 286 "Про затвердження Авіаційних правил України «Підтримання льотної придатності повітряних суден та авіаційних виробів, компонентів і обладнання та схвалення організацій і персоналу, залучених до виконання цих завдань»". Державіаслужба України. 2019 рікк
 18. НАКАЗ від 26.03.2019 № 381 "Про затвердження Авіаційних правил України «Вимоги до експлуатанта аеродрому щодо просторового зонування території навколо аеропорту з умов впливу авіаційного шуму»". Державіаслужба України. 2019 рікк
 19. НАКАЗ від 26.04.2019 № 529 "Про затвердження Авіаційних правил України, Частина 21 «Сертифікація повітряних суден, пов’язаних з ними виробів, компонентів та обладнання, а також організацій розробника та виробника» АПУ-21 (Part-21)". Державіаслужба України. 2019 рікк
 20. МЕМОРАНДУМ від домовилися про таке: "про взаєморозуміння між Державною авіаційною службою України та Агентством цивільної авіації Грузії щодо розвитку безпеки цивільної авіації". Державіаслужба України. 2019 рікк
- Антимонопольний комітет - Верховний Суд України - Вищий адміністративний суд України - Вищий господарський суд - Вищий спеціалізований суд - Генеральна прокуратура України - ДА електронного урядування - Державіаслужба України - Державні утворення на території України (1917-1920) - Держатомрегулювання - Держаудитслужба України - Держкомтелерадіо України - Держкордонслужба України - Держнаглядохоронпраці України - Держспецзв’язок - Держспоживстандарт України - Держстат України - Держфінпослуг України - ДКА України - Закони України - Законодавство Української РСР - Кабінет Міністрів України - Кодекси України - Конституційний Суд України - МВС України - МЗС України - Міжнародні документи, ратифіковані Верховною Радою України - Міжнародні угоди України - Мін'юст України - Мінагрополітики України - Мінекономрозвитку України - Міненерговугілля України - Мінінфраструктури України - Мінкультури України - Мінмолодьспорт України - Міноборони України - Мінприроди України - Мінрегіон України - Мінсоцполітики України - Мінфін України - МІП - МНС України - МОЗ України - МОН України - МТОТ - Нацдержслужба України - Національне агентство з питань запобігання корупції - Національне антикорупційне бюро України - Національний банк України - Нацком.енергетики - Нацкомфінпослуг - Нацрада телерадіомовлення - НКРЗІ - НКЦПФР - Основний Закон України - Пенсійний фонд України - Постанови Верховної Ради України - Президент України - РНБО України - Розпорядження Голови ВР України - Розпорядження Кабінета Міністрів України - Служба безпеки України - Служба зовнішньої розвідки - Укрдержархів - Управління державної охорони - Фонд гарант.вкладів фізич.осіб - Фонд державного майна - Фонд соцстраху по безробіттю - Фундаментальне законодавство України - Центрвиборчком України -