<<
>>

НАКАЗ від 02.11.2020 № 312 "Про затвердження Змін до Положення про порядок і умови користування даними Єдиного державного реєстру підприємств та організацій України". Держстат України. 2020

Документ актуальний на 26.03.2021
завантажити документ, актуальний на поточний час

ДЕРЖАВНА СЛУЖБА СТАТИСТИКИ УКРАЇНИ

НАКАЗ

02.11.2020  № 312

Зареєстровано в Міністерстві

юстиції України

22 лютого 2021 р.

за № 224/35846

Про затвердження Змін до Положення про порядок і умови користування даними Єдиного державного реєстру підприємств та організацій України

На виконання статті 10 Закону України «Про державну статистику» та відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 22 січня 1996 року № 118 «Про створення Єдиного державного реєстру підприємств та організацій України» НАКАЗУЮ:

1. Затвердити Зміни до Положення про порядок і умови користування даними Єдиного державного реєстру підприємств та організацій України, затвердженого наказом Державного комітету статистики України від 28 листопада 2005 року № 386, зареєстрованого у Міністерстві юстиції України 15 грудня 2005 року за № 1509/11789, що додаються.

2. Департаменту статистичної інфраструктури (Остапчук Ю.М.) у встановленому порядку забезпечити подання цього наказу на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.

3. Департаменту поширення інформації та комунікацій (Вишневська О.А.) забезпечити оприлюднення цього наказу на офіційному вебсайті Держстату протягом трьох робочих днів після одержання його електронної версії.

4. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

5. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Голови Жук І.М.

Голова

І. Вернер


ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Державної служби

статистики України

02 листопада 2020 року № 312

Зареєстровано в Міністерстві

юстиції України

22 лютого 2021 р.

за № 224/35846

ЗМІНИ

до Положення про порядок і умови користування даними Єдиного державного реєстру підприємств та організацій України

1.

Пункт 1 після слів «використання відомостей» доповнити словами «, а також установлює порядок надання відомостей з Реєстру».

2. У пункті 3:

слово «письмовий» виключити;

доповнити пункт новим реченням такого змісту: «Форму запиту про надання відомостей з Єдиного державного реєстру підприємств та організацій України (далі  - запит) наведено в додатку 1 до цього Положення.».

3. Пункти 4-6 викласти в такій редакції:

«4. Відомості щодо суб’єктів Реєстру (юридичних осіб та відокремлених підрозділів юридичних осіб) надаються користувачам за такими категоріями даних:

ідентифікаційні - ідентифікаційний код та найменування суб’єкта;

класифікаційні - види економічної діяльності, територіальна належність, організаційно-правова форма господарювання, інституційний сектор економіки, найменування органу, до сфери управління якого належить юридична особа, яка діє на основі державної власності, а також класифікаційні коди відповідно до державних класифікаторів, класифікацій, переліків кодів;

довідкові - місцезнаходження, прізвище керівника (голови ліквідаційної комісії, керуючого санацією), телефон, факс, адреса електронної пошти (за наявності);

реєстраційні - відомості про створення, припинення суб’єктів та вчинення інших реєстраційних дій щодо них.

5. Відомості з Реєстру надаються користувачу у вигляді:

1) даних щодо кількості суб’єктів Реєстру, інформація щодо яких формується за категоріями даних, зазначеними в запиті користувача;

2) переліку суб’єктів Реєстру, дані щодо яких формуються за категоріями даних, зазначеними в запиті користувача;

3) даних щодо суб’єкта Реєстру, до складу яких входять ідентифікаційні, класифікаційні, довідкові та реєстраційні категорії даних.

6. Відомості на запит користувача можуть надаватися в паперовій або в електронній формі у спосіб, що зазначений у запиті. Весь інформаційний фонд Реєстру на запит користувачу не надається.».

4. Пункти 7-9 виключити.

У зв’язку з цим пункти 10-16 вважати відповідно пунктами 7-13.

5. Пункт 7 викласти в такій редакції:

«7. Запит подається користувачем особисто, надсилається поштою, електронною поштою або іншим способом передачі електронного повідомлення.».

6. Пункти 10, 11 викласти в такій редакції:

«10. Відомості з Реєстру формуються органом державної статистики та надаються користувачу після отримання запиту та документів або відомостей про оплату користувачем вартості наданих послуг. Документами, що підтверджують унесення плати, є квитанція, платіжне доручення або відомості (реквізити платежу) про внесення плати в будь-якій формі, надані користувачем, за якими можливо перевірити факт оплати із використанням загальнодоступних електронних сервісів перевірки квитанцій.

11. Верховна Рада України, Офіс Президента України, Кабінет Міністрів України, Національний банк України, органи прокуратури, Верховна Рада Автономної Республіки Крим, Рада міністрів Автономної Республіки Крим, інші органи державної влади, що фінансуються з державного бюджету, звільняються від плати за надання відомостей з Реєстру, якщо такий запит подається у зв’язку зі здійсненням ними повноважень, визначених чинним законодавством.».

7. Пункт 13 викласти в такій редакції:

«13. Облік наданих відомостей з Реєстру здійснюється в Журналі обліку відомостей, наданих з Єдиного державного реєстру підприємств та організацій України, за формою згідно з додатком 2 до цього Положення.».

8. Доповнити Положення новим додатком 1, що додається.

У зв’язку з цим додаток до пункту 16 Положення вважати додатком 2 до цього Положення та викласти його у новій редакції, що додається.

Директор департаменту

статистичної інфраструктури

Державної служби

статистики України

Ю. Остапчук


Додаток 1

до Положення про порядок і умови

користування даними Єдиного

державного реєстру підприємств

та організацій України

(пункт 3)

ЗАПИТ

про надання відомостей з Єдиного державного реєстру підприємств та організацій України


Додаток 2

до Положення про порядок і умови

користування даними Єдиного

державного реєстру підприємств

та організацій України

(пункт 13)

ЖУРНАЛ ОБЛІКУ

відомостей, наданих з Єдиного державного реєстру підприємств та організацій України

№ з/п

Дата та № вхідного документа

Дані про користувача

Дані вихідного документа

Дані про оплату

Ідентифікаційний код юридичної особи

Найменування юридичної особи/прізвище, ім’я, по батькові (за наявності) фізичної особи

Дата та № вихідного документа

Відомості з Реєстру (1, 2, 3)

Кількість наданих відомостей

Спосіб надання відомостей

Прізвище, ім’я, по батькові (за наявності) особи, яка отримала відомості / електронна адреса

Дата та реквізити документа, що підтверджує оплату

Сума, грн

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11


Документи та файли

Сигнальний документ — f503905n51.doc

Публікації документа

 • Офіційний вісник України від 09.03.2021 — 2021 р., № 18, стор. 78, стаття 717, код акта 103178/2021

= завантажити законодавчий акт, актуальний на поточний час =
<< | >>

Держстат України:

 1. НАКАЗ від 19.05.2022 № 93 "Про визнання таким, що втратив чинність, наказу Державного комітету статистики України від 24 жовтня 2006 року № 494". Держстат України. 2022 рікк
 2. НАКАЗ від 25.07.2022 № 209 "Про затвердження вартості користування даними Єдиного державного реєстру підприємств та організацій України". Держстат України. 2022 рікк
 3. НАКАЗ від 30.03.2021 № 65 "Про затвердження Порядку стажування громадян з числа молоді, які не перебувають на посадах державної служби, у Державній службі статистики України". Держстат України. 2021 рікк
 4. НАКАЗ від 10.06.2021 № 112/434 "Про затвердження Порядку електронної інформаційної взаємодії Державної служби статистики України та Міністерства внутрішніх справ України". Держстат України. 2021 рікк
 5. НАКАЗ від 13.07.2021 № 189 "Про внесення змін до Порядку погодження органами державної статистики методології та звітної документації, що пов’язані із збиранням та використанням адміністративних даних, затвердженого наказом Державного комітету статистики України від 30 січня 2009 року № 33". Держстат України. 2021 рікк
 6. НАКАЗ від 16.11.2021 № 287 "Про затвердження Інструкції з організації пропускного режиму до адміністративної будівлі Державної служби статистики України ". Держстат України. 2021 рікк
 7. НАКАЗ від 02.11.2020 № 312 "Про затвердження Змін до Положення про порядок і умови користування даними Єдиного державного реєстру підприємств та організацій України". Держстат України. 2020 рікк
 8. НАКАЗ від 11.02.2019 № 65 "Про визнання таким, що втратив чинність, наказу Державного комітету статистики України від 25 березня 2003 року № 70". Держстат України. 2019 рікк
 9. НАКАЗ від 12.07.2019 № 246 "Про визнання таким, що втратив чинність, наказу Держкомстату від 28 вересня 2005 року № 290". Держстат України. 2019 рікк
 10. НАКАЗ від 12.07.2019 № 247 "Про визнання таким, що втратив чинність, наказу Держкомстату від 11 листопада 2010 року № 451". Держстат України. 2019 рікк
 11. НАКАЗ від 19.11.2019 № 372 "Про затвердження форм переписної документації для проведення пробного перепису населення 2019 року та інструкції щодо їх заповнення". Держстат України. 2019 рікк
 12. НАКАЗ від 07.04.2017 № 80 "Про визнання таким, що втратив чинність, наказу Держкомстату України від 20 жовтня 2008 року № 396 "Про затвердження Інструкції щодо заповнення форм державних статистичних спостережень про охорону атмосферного повітря № 2-ТП (повітря) "Звіт про охорону атмосферного повітря"(річна) та № 2-ТП (повітря) "Звіт про охорону атмосферного повітря"(квартальна)"". Держстат України. 2017 рікк
 13. НАКАЗ від 24.11.2015 № 340 "Про затвердження типових форм первинної облікової документації для сільських, селищних та міських рад". Держстат України. 2017 рікк
 14. НАКАЗ від 14.04.2017 № 90 "Про визнання таким, що втратив чинність, наказу Державного комітету статистики України від 26 жовтня 2009 року № 409 "Про затвердження Порядку обліку особистих селянських господарств сільськими, селищними та міськими радами"". Держстат України. 2017 рікк
 15. НАКАЗ від 31.05.2017 № 126 "Про визнання таким, що втратив чинність, наказу Державного комітету статистики України від 30 квітня 2004 року № 258 "Про затвердження інструкцій щодо заповнення форм державних статистичних спостережень № 1-готель, № 1-каналізація"". Держстат України. 2017 рікк
 16. НАКАЗ від 31.05.2017 № 125 "Про визнання таким, що втратив чинність, наказу Державного комітету статистики України від 20 липня 2007 року № 228 "Про затвердження інструкцій щодо заповнення форм державних статистичних спостережень зі статистики послуг та інформатики"". Держстат України. 2017 рікк
 17. НАКАЗ від 30.08.2017 № 241/26/2768/5 "Про визнання таким, що втратив чинність, наказу Державного комітету статистики України, Верховного Суду України, Міністерства юстиції України від 27 травня 2002 року № 206/90/44/5". Держстат України. 2017 рікк
 18. НАКАЗ від 28.09.2017 № 254 "Про визнання такими, що втратили чинність, деяких наказів Державного комітету статистики України". Держстат України. 2017 рікк
 19. НАКАЗ від 05.10.2017 № 262 "Про затвердження Інструкції щодо заповнення форми державного статистичного спостереження № 6-сільрада (річна) "Звіт про об'єкти погосподарського обліку"". Держстат України. 2017 рікк
 20. НАКАЗ від 21.07.2017 № 192 "Про затвердження форми державного статистичного спостереження № 6-сільрада (річна) "Звіт про об'єкти погосподарського обліку"". Держстат України. 2017 рікк
- Антимонопольний комітет - Верховний Суд України - Вищий адміністративний суд України - Вищий господарський суд - Вищий спеціалізований суд - Генеральна прокуратура України - ДА електронного урядування - Державіаслужба України - Державні утворення на території України (1917-1920) - Держатомрегулювання - Держаудитслужба України - Держкомтелерадіо України - Держкордонслужба України - Держнаглядохоронпраці України - Держспецзв’язок - Держспоживстандарт України - Держстат України - Держфінпослуг України - ДКА України - Закони України - Законодавство Української РСР - Кабінет Міністрів України - Кодекси України - Конституційний Суд України - МВС України - МЗС України - Міжнародні документи, ратифіковані Верховною Радою України - Міжнародні угоди України - Мін'юст України - Мінагрополітики України - Мінекономрозвитку України - Міненерговугілля України - Мінінфраструктури України - Мінкультури України - Мінмолодьспорт України - Міноборони України - Мінприроди України - Мінрегіон України - Мінсоцполітики України - Мінфін України - МІП - МНС України - МОЗ України - МОН України - МТОТ - Нацдержслужба України - Національне агентство з питань запобігання корупції - Національне антикорупційне бюро України - Національний банк України - Нацком.енергетики - Нацкомфінпослуг - Нацрада телерадіомовлення - НКРЗІ - НКЦПФР - Основний Закон України - Пенсійний фонд України - Постанови Верховної Ради України - Президент України - РНБО України - Розпорядження Голови ВР України - Розпорядження Кабінета Міністрів України - Служба безпеки України - Служба зовнішньої розвідки - Укрдержархів - Управління державної охорони - Фонд гарант.вкладів фізич.осіб - Фонд державного майна - Фонд соцстраху по безробіттю - Фундаментальне законодавство України - Центрвиборчком України -