<<
>>

НАКАЗ від 05.10.2017 № 262 "Про затвердження Інструкції щодо заповнення форми державного статистичного спостереження № 6-сільрада (річна) "Звіт про об'єкти погосподарського обліку"". Держстат України. 2017

Документ актуальний на 25.11.2017
завантажити документ, актуальний на поточний час

ДЕРЖАВНА СЛУЖБА СТАТИСТИКИ УКРАЇНИ

НАКАЗ

05.10.2017  № 262

Зареєстровано в Міністерстві

юстиції України

27 жовтня 2017 р.

за № 1316/31184

Про затвердження Інструкції щодо заповнення форми державного статистичного спостереження № 6-сільрада (річна) "Звіт про об'єкти погосподарського обліку"

Відповідно до пунктів 4, 9 Положення про Державну службу статистики України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 23 вересня 2014 року № 481, НАКАЗУЮ:

1. Затвердити Інструкцію щодо заповнення форми державного статистичного спостереження № 6-сільрада (річна) "Звіт про об'єкти погосподарського обліку" (далі - Інструкція), що додається.

2. Департаменту статистики сільського господарства та навколишнього середовища (Прокопенко О.М.):

1) подати цей наказ на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України;

2) здійснювати методологічне керівництво щодо застосування Інструкції.

3. Визнати таким, що втратив чинність, наказ Державного комітету статистики України від 24 червня 2005 року № 162 "Про затвердження інструкцій щодо заповнення форм державних статистичних спостережень в галузі сільського господарства", зареєстрований в Міністерстві юстиції 12 липня 2005 року за № 731/11011 (зі змінами).

4. Цей наказ набирає чинності з 01 січня 2018 року.

5. Контроль за виконанням цього наказу покласти на першого заступника Голови Іщенка А.В.

Голова Державної служби статистики України

І.Є. Вернер

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Державної служби

статистики України

05.10.2017 № 262

Зареєстровано в Міністерстві

юстиції України

27 жовтня 2017 р.

за № 1316/31184

ІНСТРУКЦІЯ

щодо заповнення форми державного статистичного спостереження № 6-сільрада (річна) "Звіт про об'єкти погосподарського обліку"

І. Загальні положення

1. Ця Інструкція містить інформацію щодо показників форми державного статистичного спостереження № 6-сільрада (річна) "Звіт про об'єкти погосподарського обліку" (далі - форма № 6-сільрада (річна)).

2. Респондентами форми № 6-сільрада (річна) є сільські, селищні, міські ради територіальних громад (об'єднаних територіальних громад), на території яких розташовані сільські населені пункти.

3. Підставою для заповнення форми № 6-сільрада (річна) є дані документів погосподарського обліку сільських, селищних, міських рад територіальних громад (об'єднаних територіальних громад), на території яких розташовані сільські населені пункти (далі - місцеві ради), зокрема типова форма первинної облікової документації № 1 "Облікова картка об'єкта погосподарського обліку", затверджена наказом Державної служби статистики України від 24 листопада 2015 року № 340 (далі - облікова картка), а також типова форма первинної облікової документації № 3 "Переписний лист домашніх господарств з обліку худоби та наявності сільськогосподарської техніки на 1 січня 20__ року", затверджена наказом Державної служби статистики України від 17 липня 2012 року № 301.

4. У цій Інструкції терміни та поняття використовуються у значеннях, наведених в Інструкції з ведення погосподарського обліку в сільських, селищних та міських радах, затвердженій наказом Державної служби статистики України від 11 квітня 2016 року № 56, зареєстрованій у Міністерстві юстиції України 06 травня 2016 року за № 689/28819.

5. Показники форми характеризують дані щодо кількості об'єктів погосподарського обліку, в тому числі тих, члени яких мають земельні ділянки для ведення особистого селянського господарства; площі землі в особистому користуванні об'єктів погосподарського обліку, у тому числі тих, члени яких мають земельні ділянки для ведення особистого селянського господарства, за її цільовим призначенням; кількості сільськогосподарських тварин в об'єктах погосподарського обліку на території місцевої ради.

6. Форма № 6-сільрада (річна) відображає дані як у цілому по місцевій раді (розділи 1 і 2), так і в розрізі всіх сільських населених пунктів, які розташовані на її території (розділ 3).

7. Форму № 6-сільрада (річна) складають станом на 01 січня. Зміни, що відбулися на території місцевої ради після 01 січня, при складанні звіту не враховуються.

8. Значення показників форми № 6-сільрада (річна) мають формат представлення в одиницях (у цілих значеннях), у гектарах (із двома десятковими знаками після коми), у головах (у цілих значеннях).

9. У рядках і графах форми, для заповнення яких інформація відсутня, проставляють прочерк.

II. Показники щодо кількості об'єктів погосподарського обліку на території громади

(розділ 1 форми № 6-сільрада (річна))

1. Графа 1 розділу 1 вміщує відомості про всі об’єкти погосподарського обліку, які знаходяться на території сільських населених пунктів, що входять до складу місцевої ради (далі - об’єкти ПГО), - домогосподарства з реєстрацією місця проживання на території населеного пункту (об’єкти ПГО з кодом 1), домогосподарства з реєстрацією місця перебування на території населеного пункту (об’єкти ПГО з кодом 2), домоволодіння (об’єкти ПГО з кодом 3), землеволодіння (об’єкти ПГО з кодом 4), а також закинуті об’єкти (об’єкти ПГО з кодом 5).

2. Графа 2 розділу 1 вміщує дані про домогосподарства з реєстрацією місця проживання на території населеного пункту, які дорівнюють кількості облікових карток об’єктів ПГО з кодом 1.

3. Графа 3 розділу 1 вміщує інформацію про домогосподарства з реєстрацією місця проживання на території населеного пункту (об’єкти ПГО з кодом 1), членам яких відповідно до статті 33 Земельного кодексу України надані земельні ділянки для ведення особистого селянського господарства, враховуючи домогосподарства, членам яких були надані земельні ділянки з цільовим призначенням "для ведення особистого підсобного господарства".

4. Рядок 101 розділу 1 "Загальна кількість об’єктів ПГО" відображає:

у графі 1 - кількість усіх об’єктів ПГО, для яких заведені облікові картки;

у графі 2 - кількість об’єктів ПГО з кодом 1;

у графі 3 - кількість об’єктів ПГО з кодом 1, членам яких надані земельні ділянки з цільовим призначенням "для ведення особистого селянського господарства" ("для ведення особистого підсобного господарства").

5. Рядок 102 розділу 1 із загальної кількості об’єктів ПГО відображає кількість об’єктів ПГО, члени яких мають у користуванні земельні ділянки, тобто для яких на звітну дату заповнений розділ I облікової картки об’єкта ПГО.

ІІІ. Показники щодо площі землі в особистому користуванні об'єктів погосподарського обліку на території громади

(розділ 2 форми № 6-сільрада (річна))

1. Графа 1 розділу 2 вміщує дані про загальну площу земельних ділянок усіх об’єктів ПГО, кількість яких відображена у графі 1 рядка 102 розділу 1 цієї форми.

2. Графа 2 розділу 2 вміщує дані про площу землі домогосподарств із реєстрацією місця проживання на території населеного пункту, кількість яких відображена у графі 2 рядка 102 розділу 1 цієї форми.

3. Графа 3 розділу 2 відображає дані про площу землі домогосподарств із реєстрацією місця проживання на території населеного пункту, членам яких надані земельні ділянки для ведення особистого селянського господарства або для ведення особистого підсобного господарства, кількість яких зазначена у графі 3 рядка 101 розділу 1 цієї форми.

4. Рядки 201-205 розділу 2 вміщують дані відповідних показників розділу I облікових карток об’єктів ПГО, заповнених на звітну дату, а саме:

рядок 201 - з рядка "Площа земельних ділянок - усього";

рядок 202 - з рядка "для будівництва, обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд";

рядок 203 - з рядка "для ведення особистого селянського господарства";

рядок 204 - з рядка "для ведення товарного сільськогосподарського виробництва";

рядок 205 - з рядка "з них узятих в оренду".

IV. Показники щодо об'єктів погосподарського обліку у сільських населених пунктах територіальної громади

(розділ 3 форми № 6-сільрада (річна))

1. Графи 1-3 розділу 3 заповнюють на підставі даних форми № 1 "Облікова картка об'єкта погосподарського обліку", графи 4-9 - типової форми первинного обліку № 3 "Переписний лист домашніх господарств з обліку худоби та наявності сільськогосподарської техніки".

2. Графи 1-3 вміщують дані щодо загальної кількості об'єктів ПГО усіх типів, кількості об'єктів ПГО з кодом 1, членам яких надані земельні ділянки, та загальної площі земельних ділянок об'єктів ПГО з кодом 1 у розрізі населених пунктів, які входять до складу територіальної громади.

3. Графи 4-9 вміщують дані щодо загальної кількості сільськогосподарських тварин, зокрема великої рогатої худоби (графа 4), корів (графа 5), свиней (графа 6), овець (графа 7), кіз (графа 8), коней (графа 9), які належать об'єктам ПГО на праві приватної власності, незалежно від типу об'єкта ПГО, а також дані щодо кількості сільськогосподарських тварин, що утримують об'єкти ПГО, але які належать фізичним особам, що не проживають на території населеного пункту. До цих граф також уносяться дані щодо кількості сільськогосподарських тварин, яких утримують на території населеного пункту фізичні особи - підприємці (особисто або через найманих працівників).

При цьому враховують усю худобу відповідного виду незалежно від її віку, статі та мети вирощування чи використання, яку утримують на території населених пунктів, що входять до складу територіальної громади.

4. Графа 5 вміщує дані про усіх корів незалежно від того, телилися вони в попередньому році, чи ні. Запліднених, але ще нерозтелених телиць незалежно від віку в поголів’я корів не враховують.

В.о. директора

департаменту статистики

сільського господарства

та навколишнього середовища

Держстату

О.В. Сікачина


Публікації документа

 • Офіційний вісник України від 05.12.2017 — 2017 р., № 95, стор. 144, стаття 2914, код акта 88081/2017

= завантажити законодавчий акт, актуальний на поточний час =
<< | >>

Держстат України:

 1. НАКАЗ від 11.02.2019 № 65 "Про визнання таким, що втратив чинність, наказу Державного комітету статистики України від 25 березня 2003 року № 70". Держстат України. 2019 рікк
 2. НАКАЗ від 12.07.2019 № 246 "Про визнання таким, що втратив чинність, наказу Держкомстату від 28 вересня 2005 року № 290". Держстат України. 2019 рікк
 3. НАКАЗ від 12.07.2019 № 247 "Про визнання таким, що втратив чинність, наказу Держкомстату від 11 листопада 2010 року № 451". Держстат України. 2019 рікк
 4. НАКАЗ від 19.11.2019 № 372 "Про затвердження форм переписної документації для проведення пробного перепису населення 2019 року та інструкції щодо їх заповнення". Держстат України. 2019 рікк
 5. НАКАЗ від 07.04.2017 № 80 "Про визнання таким, що втратив чинність, наказу Держкомстату України від 20 жовтня 2008 року № 396 "Про затвердження Інструкції щодо заповнення форм державних статистичних спостережень про охорону атмосферного повітря № 2-ТП (повітря) "Звіт про охорону атмосферного повітря"(річна) та № 2-ТП (повітря) "Звіт про охорону атмосферного повітря"(квартальна)"". Держстат України. 2017 рікк
 6. НАКАЗ від 24.11.2015 № 340 "Про затвердження типових форм первинної облікової документації для сільських, селищних та міських рад". Держстат України. 2017 рікк
 7. НАКАЗ від 14.04.2017 № 90 "Про визнання таким, що втратив чинність, наказу Державного комітету статистики України від 26 жовтня 2009 року № 409 "Про затвердження Порядку обліку особистих селянських господарств сільськими, селищними та міськими радами"". Держстат України. 2017 рікк
 8. НАКАЗ від 31.05.2017 № 126 "Про визнання таким, що втратив чинність, наказу Державного комітету статистики України від 30 квітня 2004 року № 258 "Про затвердження інструкцій щодо заповнення форм державних статистичних спостережень № 1-готель, № 1-каналізація"". Держстат України. 2017 рікк
 9. НАКАЗ від 31.05.2017 № 125 "Про визнання таким, що втратив чинність, наказу Державного комітету статистики України від 20 липня 2007 року № 228 "Про затвердження інструкцій щодо заповнення форм державних статистичних спостережень зі статистики послуг та інформатики"". Держстат України. 2017 рікк
 10. НАКАЗ від 30.08.2017 № 241/26/2768/5 "Про визнання таким, що втратив чинність, наказу Державного комітету статистики України, Верховного Суду України, Міністерства юстиції України від 27 травня 2002 року № 206/90/44/5". Держстат України. 2017 рікк
 11. НАКАЗ від 28.09.2017 № 254 "Про визнання такими, що втратили чинність, деяких наказів Державного комітету статистики України". Держстат України. 2017 рікк
 12. НАКАЗ від 21.07.2017 № 192 "Про затвердження форми державного статистичного спостереження № 6-сільрада (річна) "Звіт про об'єкти погосподарського обліку"". Держстат України. 2017 рікк
 13. НАКАЗ від 11.04.2016 № 56 "Про затвердження Інструкції з ведення погосподарського обліку в сільських, селищних та міських радах". Держстат України. 2017 рікк
 14. НАКАЗ від 26.10.2016 № 207 "Про визнання таким, що втратив чинність, наказу Державного комітету статистики України від 11 жовтня 2005 року № 302 "Про затвердження інструкцій щодо заповнення форм державних статистичних спостережень з водного транспорту"". Держстат України. 2016 рікк
- Антимонопольний комітет - Верховний Суд України - Вищий адміністративний суд України - Вищий господарський суд - Вищий спеціалізований суд - Генеральна прокуратура України - ДА електронного урядування - Державіаслужба України - Державні утворення на території України (1917-1920) - Держатомрегулювання - Держаудитслужба України - Держкомтелерадіо України - Держкордонслужба України - Держнаглядохоронпраці України - Держспецзв’язок - Держспоживстандарт України - Держстат України - Держфінпослуг України - ДКА України - Закони України - Законодавство Української РСР - Кабінет Міністрів України - Кодекси України - Конституційний Суд України - МВС України - МЗС України - Міжнародні документи, ратифіковані Верховною Радою України - Міжнародні угоди України - Мін'юст України - Мінагрополітики України - Мінекономрозвитку України - Міненерговугілля України - Мінінфраструктури України - Мінкультури України - Мінмолодьспорт України - Міноборони України - Мінприроди України - Мінрегіон України - Мінсоцполітики України - Мінфін України - МІП - МНС України - МОЗ України - МОН України - МТОТ - Нацдержслужба України - Національне агентство з питань запобігання корупції - Національне антикорупційне бюро України - Національний банк України - Нацком.енергетики - Нацкомфінпослуг - Нацрада телерадіомовлення - НКРЗІ - НКЦПФР - Основний Закон України - Пенсійний фонд України - Постанови Верховної Ради України - Президент України - РНБО України - Розпорядження Голови ВР України - Розпорядження Кабінета Міністрів України - Служба безпеки України - Служба зовнішньої розвідки - Укрдержархів - Управління державної охорони - Фонд гарант.вкладів фізич.осіб - Фонд державного майна - Фонд соцстраху по безробіттю - Фундаментальне законодавство України - Центрвиборчком України -