Допоможи підроздлам ЗС України, задіяним в обороні Кривого Рогу і Дніпропетровської області!
 
>>

НАКАЗ від 10.06.2021 № 112/434 "Про затвердження Порядку електронної інформаційної взаємодії Державної служби статистики України та Міністерства внутрішніх справ України". Держстат України. 2021

Документ актуальний на 10.08.2021
завантажити документ, актуальний на поточний час

ДЕРЖАВНА СЛУЖБА СТАТИСТИКИ УКРАЇНИ

МІНІСТЕРСТВО ВНУТРІШНІХ СПРАВ УКРАЇНИ

НАКАЗ

10.06.2021  № 112/434

Зареєстровано в Міністерстві

юстиції України

05 липня 2021 р.

за № 876/36498

Про затвердження Порядку електронної інформаційної взаємодії Державної служби статистики України та Міністерства внутрішніх справ України

На виконання статті 12 Закону України «Про державну статистику», відповідно до підпункту 1 пункту 6, пункту 8 Положення про Державну службу статистики України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 23 вересня 2014 року № 481 (зі змінами), підпункту 18 пункту 4, пункту 8 Положення про Міністерство внутрішніх справ України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 28 жовтня 2015 року № 878 (зі змінами), з метою забезпечення інформаційної взаємодії НАКАЗУЄМО:

1. Затвердити Порядок електронної інформаційної взаємодії Державної служби статистики України та Міністерства внутрішніх справ України, що додається.

2. Департаменту координації процесу збирання даних Державної служби статистики України (Правосуд О.Ф.) забезпечити подання цього наказу на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України в установленому порядку.

3. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

4. Контроль за виконанням цього наказу залишаємо за собою.

Голова Державної служби

статистики України

І.

Вернер

Міністр

внутрішніх справ України

А. Аваков

ПОГОДЖЕНО:

Голова Державної служби спеціального зв’язку

та захисту інформації України

Уповноважений Верховної Ради України

з прав людини

Перший заступник

Міністра цифрової трансформації України

Ю. Щиголь

Л. Денісова

О. Вискуб


ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Державної служби

статистики України,

Міністерства внутрішніх

справ України

10 червня 2021 року № 112/434

Зареєстровано в Міністерстві

юстиції України

05 липня 2021 р.

за № 876/36498

ПОРЯДОК

електронної інформаційної взаємодії Державної служби статистики України та Міністерства внутрішніх справ України

І. Загальні положення

1. Цей Порядок визначає механізм електронної інформаційної взаємодії Державної служби статистики України та Міністерства внутрішніх справ України шляхом взаємного обміну інформацією і спрямований на ефективне використання інформаційних ресурсів.

2. Цей Порядок розроблено відповідно до Законів України «Про інформацію», «Про захист інформації в інформаційно-телекомунікаційних системах», «Про захист персональних даних», «Про державну статистику», підпункту 18 пункту 4, пункту 8 Положення про Міністерство внутрішніх справ України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 28 жовтня 2015 року № 878 (зі змінами), підпункту 1 пункту 6, пункту 8 Положення про Державну службу статистики України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 23 вересня 2014 року № 481 (зі змінами).

3. Суб’єктами інформаційних відносин відповідно до цього Порядку є Державна служба статистики України та Міністерство внутрішніх справ України.

Відомості надаються на обґрунтовані запити у визначених законодавством випадках для виконання завдань суб’єктами інформаційних відносин цього Порядку і досягнення законної мети.

II. Регламент автоматизованого обміну інформацією

1. Відповідальні виконавці (державні підприємства, які належать до сфери управління МВС, самостійні структурні підрозділи апарату Держстату), що забезпечують та здійснюють технічне супроводження автоматизованого обміну інформацією, перелік відомостей, структуру та формат інформаційних файлів, що передаються та приймаються в порядку інформаційної взаємодії, процедури взаємодії інформаційних систем, форми журналів обліку інформаційних файлів визначають суб’єкти інформаційних відносин спільно та відповідно до цього Порядку оформлюють окремими протоколами або договорами про інформаційну взаємодію.

2. Автоматизований обмін інформацією в електронній формі на центральному рівні забезпечують відповідальні виконавці з дотриманням вимог Законів України «Про електронні документи та електронний документообіг», «Про електронні довірчі послуги», «Про захист інформації в інформаційно-телекомунікаційних системах», «Про захист персональних даних», «Про державну статистику».

3. Інформаційна взаємодія здійснюється з використанням інформаційних систем суб’єктів інформаційних відносин засобами центральної підсистеми єдиної інформаційної системи Міністерства внутрішніх справ або системи електронної взаємодії державних електронних інформаційних ресурсів.

У разі відсутності технічної можливості передачі даних із використанням зазначених систем інформаційна взаємодія суб’єктів інформаційних відносин може здійснюватися з використанням інших інформаційно-телекомунікаційних систем із застосуванням у них відповідних комплексних систем захисту інформації з підтвердженою відповідністю за результатами державної експертизи в порядку, встановленому законодавством.

4. У разі виникнення обставин, що унеможливлюють виконання положень цього Порядку, суб’єкти інформаційних відносин зобов’язані інформувати про це один одного протягом трьох робочих днів, що настають за днем виникнення таких обставин.

III. Захист інформації під час автоматизованого обміну інформацією

1. Під час автоматизованого обміну інформацією відповідно до цього Порядку суб’єкти інформаційних відносин упроваджують організаційно-технічні заходи, які забезпечують захист інформації, що передається, з урахуванням ступеня обмеження доступу до неї та відповідно до законодавства у сфері захисту інформації та державної статистики.

2. Інформація, що передається, обробляється з урахуванням вимог законодавства про захист персональних даних та державну статистику і використовується суб’єктами інформаційних відносин виключно з метою реалізації ними повноважень, передбачених законодавством, і не може бути передана третій стороні, якщо інше не передбачено законом.

Директор

департаменту координації

процесу збирання даних

Державної служби статистики

України

О. Правосуд

Директор

департаменту інформатизації

Міністерства внутрішніх справ

України

І. Бондаренко


Публікації документа

 • Офіційний вісник України від 23.07.2021 — 2021 р., № 56, стор. 171, стаття 3498, код акта 106001/2021

= завантажити законодавчий акт, актуальний на поточний час =
| >>

Держстат України:

 1. НАКАЗ від 30.03.2021 № 65 "Про затвердження Порядку стажування громадян з числа молоді, які не перебувають на посадах державної служби, у Державній службі статистики України". Держстат України. 2021 рікк
 2. НАКАЗ від 02.11.2020 № 312 "Про затвердження Змін до Положення про порядок і умови користування даними Єдиного державного реєстру підприємств та організацій України". Держстат України. 2020 рікк
 3. НАКАЗ від 02.11.2020 № 312 "Про затвердження Змін до Положення про порядок і умови користування даними Єдиного державного реєстру підприємств та організацій України". Держстат України. 2020 рікк
 4. НАКАЗ від 11.02.2019 № 65 "Про визнання таким, що втратив чинність, наказу Державного комітету статистики України від 25 березня 2003 року № 70". Держстат України. 2019 рікк
 5. НАКАЗ від 12.07.2019 № 246 "Про визнання таким, що втратив чинність, наказу Держкомстату від 28 вересня 2005 року № 290". Держстат України. 2019 рікк
 6. НАКАЗ від 12.07.2019 № 247 "Про визнання таким, що втратив чинність, наказу Держкомстату від 11 листопада 2010 року № 451". Держстат України. 2019 рікк
 7. НАКАЗ від 19.11.2019 № 372 "Про затвердження форм переписної документації для проведення пробного перепису населення 2019 року та інструкції щодо їх заповнення". Держстат України. 2019 рікк
 8. НАКАЗ від 07.04.2017 № 80 "Про визнання таким, що втратив чинність, наказу Держкомстату України від 20 жовтня 2008 року № 396 "Про затвердження Інструкції щодо заповнення форм державних статистичних спостережень про охорону атмосферного повітря № 2-ТП (повітря) "Звіт про охорону атмосферного повітря"(річна) та № 2-ТП (повітря) "Звіт про охорону атмосферного повітря"(квартальна)"". Держстат України. 2017 рікк
 9. НАКАЗ від 24.11.2015 № 340 "Про затвердження типових форм первинної облікової документації для сільських, селищних та міських рад". Держстат України. 2017 рікк
 10. НАКАЗ від 14.04.2017 № 90 "Про визнання таким, що втратив чинність, наказу Державного комітету статистики України від 26 жовтня 2009 року № 409 "Про затвердження Порядку обліку особистих селянських господарств сільськими, селищними та міськими радами"". Держстат України. 2017 рікк
 11. НАКАЗ від 31.05.2017 № 126 "Про визнання таким, що втратив чинність, наказу Державного комітету статистики України від 30 квітня 2004 року № 258 "Про затвердження інструкцій щодо заповнення форм державних статистичних спостережень № 1-готель, № 1-каналізація"". Держстат України. 2017 рікк
 12. НАКАЗ від 31.05.2017 № 125 "Про визнання таким, що втратив чинність, наказу Державного комітету статистики України від 20 липня 2007 року № 228 "Про затвердження інструкцій щодо заповнення форм державних статистичних спостережень зі статистики послуг та інформатики"". Держстат України. 2017 рікк
 13. НАКАЗ від 30.08.2017 № 241/26/2768/5 "Про визнання таким, що втратив чинність, наказу Державного комітету статистики України, Верховного Суду України, Міністерства юстиції України від 27 травня 2002 року № 206/90/44/5". Держстат України. 2017 рікк
 14. НАКАЗ від 28.09.2017 № 254 "Про визнання такими, що втратили чинність, деяких наказів Державного комітету статистики України". Держстат України. 2017 рікк
 15. НАКАЗ від 05.10.2017 № 262 "Про затвердження Інструкції щодо заповнення форми державного статистичного спостереження № 6-сільрада (річна) "Звіт про об'єкти погосподарського обліку"". Держстат України. 2017 рікк
 16. НАКАЗ від 21.07.2017 № 192 "Про затвердження форми державного статистичного спостереження № 6-сільрада (річна) "Звіт про об'єкти погосподарського обліку"". Держстат України. 2017 рікк
 17. НАКАЗ від 11.04.2016 № 56 "Про затвердження Інструкції з ведення погосподарського обліку в сільських, селищних та міських радах". Держстат України. 2017 рікк
 18. НАКАЗ від 26.10.2016 № 207 "Про визнання таким, що втратив чинність, наказу Державного комітету статистики України від 11 жовтня 2005 року № 302 "Про затвердження інструкцій щодо заповнення форм державних статистичних спостережень з водного транспорту"". Держстат України. 2016 рікк
- Антимонопольний комітет - Верховний Суд України - Вищий адміністративний суд України - Вищий господарський суд - Вищий спеціалізований суд - Генеральна прокуратура України - ДА електронного урядування - Державіаслужба України - Державні утворення на території України (1917-1920) - Держатомрегулювання - Держаудитслужба України - Держкомтелерадіо України - Держкордонслужба України - Держнаглядохоронпраці України - Держспецзв’язок - Держспоживстандарт України - Держстат України - Держфінпослуг України - ДКА України - Закони України - Законодавство Української РСР - Кабінет Міністрів України - Кодекси України - Конституційний Суд України - МВС України - МЗС України - Міжнародні документи, ратифіковані Верховною Радою України - Міжнародні угоди України - Мін'юст України - Мінагрополітики України - Мінекономрозвитку України - Міненерговугілля України - Мінінфраструктури України - Мінкультури України - Мінмолодьспорт України - Міноборони України - Мінприроди України - Мінрегіон України - Мінсоцполітики України - Мінфін України - МІП - МНС України - МОЗ України - МОН України - МТОТ - Нацдержслужба України - Національне агентство з питань запобігання корупції - Національне антикорупційне бюро України - Національний банк України - Нацком.енергетики - Нацкомфінпослуг - Нацрада телерадіомовлення - НКРЗІ - НКЦПФР - Основний Закон України - Пенсійний фонд України - Постанови Верховної Ради України - Президент України - РНБО України - Розпорядження Голови ВР України - Розпорядження Кабінета Міністрів України - Служба безпеки України - Служба зовнішньої розвідки - Укрдержархів - Управління державної охорони - Фонд гарант.вкладів фізич.осіб - Фонд державного майна - Фонд соцстраху по безробіттю - Фундаментальне законодавство України - Центрвиборчком України -