<<
>>

ПОСТАНОВА від 04.10.2017 № 21-1 "Про затвердження Порядку обміну Інформацією між Міністерством фінансів України та Пенсійним фондом України для здійснення верифікації і моніторингу достовірності інформації, поданої фізичними особами". Пенсійний фонд України. 2017

Документ актуальний на 10.10.2018
завантажити документ, актуальний на поточний час

ПРАВЛІННЯ ПЕНСІЙНОГО ФОНДУ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА

04.10.2017  № 21-1


Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
06 грудня 2017 р.
за № 1473/31341

Про затвердження Порядку обміну Інформацією між Міністерством фінансів України та Пенсійним фондом України для здійснення верифікації і моніторингу достовірності інформації, поданої фізичними особами

Відповідно до пункту 40 розділу VI "Прикінцеві та перехідні положення" Бюджетного кодексу України, пунктів 9, 10 Положення про Пенсійний фонд України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 23 липня 2014 року № 280, Порядку здійснення верифікації та моніторингу достовірності інформації, поданої фізичними особами для нарахування та отримання соціальних виплат, пільг, субсидій, пенсій, заробітної плати, інших виплат, що здійснюються за рахунок коштів державного та місцевих бюджетів, коштів Пенсійного фонду України, фондів загальнообов’язкового державного соціального страхування, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 18 лютого 2016 року № 136, правління Пенсійного фонду України ПОСТАНОВЛЯЄ:

1. Затвердити Порядок обміну інформацією між Міністерством фінансів України та Пенсійним фондом України для здійснення верифікації і моніторингу достовірності інформації, поданої фізичними особами, що додається.

2. Департаменту інформаційних систем та електронних реєстрів (Малецький О.М.) разом з юридичним департаментом (Рябцева Т.Б.) подати цю постанову на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.

3.

Ця постанова набирає чинності з дня її офіційного опублікування.

4. Контроль за виконанням цієї постанови покласти на заступника Голови правління Пенсійного фонду України Машкіна В.Г.

Голова правління

О. Зарудний

ПОГОДЖЕНО:

Голова Державної служби
спеціального зв'язку
та захисту інформації України
Л.О. ЄвдоченкоЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства
фінансів України
04.10.2017 № 830,
Постанова правління
Пенсійного фонду України
04.10.2017 № 21-1


Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
13 листопада 2017 р.
за № 1473/31341

ПОРЯДОК
обміну інформацією між Міністерством фінансів України та Пенсійним фондом України для здійснення верифікації і моніторингу достовірності інформації, поданої фізичними особами

І. Загальні положення

1. Цей Порядок розроблено з метою визначення механізму обміну інформацією між Міністерством фінансів України та Пенсійним фондом України для здійснення верифікації та моніторингу достовірності інформації, поданої фізичними особами для нарахування та отримання соціальних виплат, пільг, субсидій, пенсій, заробітної плати, інших виплат (далі - державні виплати), що здійснюються за рахунок коштів державного та місцевих бюджетів, коштів Пенсійного фонду України, фондів загальнообов’язкового державного соціального страхування, відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 18 лютого 2016 року № 136 "Про затвердження Порядку здійснення верифікації та моніторингу достовірності інформації, поданої фізичними особами для нарахування та отримання соціальних виплат, пільг, субсидій, пенсій, заробітної плати, інших виплат, що здійснюються за рахунок коштів державного та місцевих бюджетів, коштів Пенсійного фонду України, фондів загальнообов'язкового державного соціального страхування" (далі - Постанова № 136).

2. У цьому Порядку терміни вживаються у значеннях, визначених Законами України "Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування", "Про збір та облік єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування", "Про захист інформації в інформаційно-телекомунікаційних системах", "Про електронний цифровий підпис", постановою Кабінету Міністрів України від 14 травня 2015 року № 303 "Деякі питання організації міжвідомчого обміну інформацією в Національній системі конфіденційного зв’язку", Постановою № 136.

3. Суб’єктами інформаційного обміну відповідно до цього Порядку є Міністерство фінансів України та Пенсійний фонд України.

Взаємодія інформаційних систем суб’єктів інформаційного обміну здійснюється на центральному рівні в електронній формі шляхом обміну інформацією інформаційно-телекомунікаційними засобами з використанням засобів технічного та криптографічного захисту інформації відповідно до вимог законодавства з питань захисту інформації.

Структура, формат та строки передачі файлів, які містять інформацію, що передається відповідно до цього Порядку, вимоги до захисту та обсягів інформації, процедури взаємодії інформаційних систем та зміни до них визначаються суб’єктами інформаційного обміну шляхом прийняття спільних рішень, які оформлюються окремими протоколами, підготовленими на підставі цього Порядку (далі - протоколи).

Вимоги до захисту інформації підлягають погодженню з Адміністрацією Державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації України.

Суб’єкти інформаційного обміну є відповідальними за своєчасність та повноту надання достовірної інформації.

ІІ. Вимоги щодо організації інформаційного обміну

1. У процесі інформаційного обміну суб’єкти інформаційного обміну здійснюють контроль щодо:

коректності інформації та її відповідності структурі та формату файлів, що встановлені протоколами;

повноти інформації за її складовими частинами.

2. За результатами контролю інформації суб’єкт інформаційного обміну протягом одного робочого дня надає іншій стороні підтвердження про її прийняття або неприйняття з відповідним обґрунтуванням.

3. Суб’єкт інформаційного обміну не пізніше наступного робочого дня після отримання повідомлення про неприйняття інформації розглядає обґрунтування щодо її відхилення, усуває недоліки та передає скориговану інформацію.

4. Ведення журналів обліку інформаційних потоків здійснює Міністерство фінансів України.

ІІІ. Інформація, що надсилається суб’єктами інформаційного обміну

1. Інформація, яка передається Пенсійним фондом України до Міністерства фінансів України, включає:

щомісячну інформацію з реєстру застрахованих осіб Державного реєстру загальнообов’язкового державного соціального страхування (далі - реєстр застрахованих осіб) про нарахування та/або виплату пенсії, що містить персональні дані одержувача пенсійної виплати, її складові та інформацію про підстави нарахування, що надається не пізніше 08 числа місяця, наступного за звітним;

щомісячну інформацію про опрацювання рекомендацій Міністерства фінансів України та прийнятих органами Пенсійного фонду України на їх підставі рішень про зупинення або припинення, продовження пенсійних виплат, що надається не пізніше трьох робочих днів з дати прийняття рішення про зупинення або припинення, продовження пенсійних виплат;

інформацію про погодження змісту щомісячного моніторингу результатів здійснення верифікації та достовірності інформації, поданої фізичними особами, що надається протягом трьох робочих днів із дня надходження такої інформації;

відповіді на запити Міністерства фінансів України про надання інформації з реєстру застрахованих осіб щодо переліку місць роботи застрахованої особи, періодів перебування безробітного на обліку в центрі зайнятості, що надаються протягом тридцяти робочих днів з дня надходження запиту, якщо інший строк не узгоджений сторонами інформаційного обміну.

2. Інформація, яка передається Міністерством фінансів України до Пенсійного фонду України, включає:

щомісячні рекомендації щодо зупинення або припинення пенсійних виплат із зазначенням інформації, яка не узгоджується з нормативно-правовими актами, що регулюють державні виплати, які надаються до 10 числа місяця, що настає після місяця отримання інформації з реєстру застрахованих осіб;

щомісячний моніторинг результатів здійснення верифікації та достовірності інформації, поданої фізичними особами, що надається першого четверга кожного місяця;

запити про надання Пенсійним фондом України інформації з реєстру застрахованих осіб щодо переліку місць роботи застрахованої особи, періодів перебування безробітного на обліку в центрі зайнятості.

Якщо день надання інформації припадає на вихідний, святковий або інший неробочий день, інформація надається в перший за ним робочий день.

ІV. Захист та використання інформації

1. Обмін інформацією згідно з цим Порядком суб’єктами інформаційного обміну здійснюється з впровадженням комплексної системи захисту інформації з підтвердженою відповідністю. Підтвердження відповідності здійснюється за результатами державної експертизи в порядку, встановленому законодавством.

До впровадження суб’єктами інформаційного обміну комплексної системи захисту інформації з підтвердженою відповідністю обмін інформацією може здійснюватися у тестовому режимі.

Для захисту інформації застосовуються засоби технічного та криптографічного захисту інформації, що мають сертифікат відповідності або позитивний експертний висновок за результатами державної експертизи у сфері криптографічного захисту інформації.

2. Інформація, що надається, використовується Міністерством фінансів України з додержанням вимог Законів України "Про інформацію", "Про захист персональних даних" виключно для здійснення верифікації та моніторингу достовірності інформації, поданої фізичними особами для нарахування та отримання державних виплат, визначених Постановою № 136, і не може бути передана третій стороні, якщо інше не передбачено законом.

Директор Департаменту
моніторингу баз даних
та верифікації виплати
Міністерства фінансів України
Д.М. Серебрянський

Директор Департаменту
інформаційних систем
та електронних реєстрів
Пенсійного фонду України
О.М. Малецький


Публікації документа

 • Офіційний вісник України від 02.01.2018 — 2018 р., № 1, стор. 214, стаття 23, код акта 88440/2017

= завантажити законодавчий акт, актуальний на поточний час =
<< | >>

Пенсійний фонд України:

 1. ПОСТАНОВА від 07.06.2019 № 6-1 "Про затвердження Змін до Порядку подання документів для призначення (перерахунку) і виплати щомісячного довічного грошового утримання суддям у відставці органами Пенсійного фонду України". Пенсійний фонд України. 2019 рікк
 2. ПОСТАНОВА від 26.07.2019 № 10-1 "Про затвердження Змін до деяких постанов правління Пенсійного фонду України". Пенсійний фонд України. 2019 рікк
 3. ПОСТАНОВА від 19.07.2019 № 9-1 "Про затвердження Порядку стажування громадян з числа молоді, які не перебувають на посадах державної служби, в апараті Пенсійного фонду України та його територіальних органах". Пенсійний фонд України. 2019 рікк
 4. ПОСТАНОВА від 16.08.2019 № 12-1 "Про визнання такою, що втратила чинність, постанови правління Пенсійного фонду України від 24 грудня 2009 року № 28-2". Пенсійний фонд України. 2019 рікк
 5. ПОСТАНОВА від 19.08.2019 № 13-1 "Про внесення змін до постанови правління Пенсійного фонду України від 03 вересня 2018 року № 19-1". Пенсійний фонд України. 2019 рікк
 6. ПОСТАНОВА від 08.08.2019 № 11-3 "Про внесення зміни до Положення про організацію прийому та обслуговування осіб, які звертаються до органів Пенсійного фонду України". Пенсійний фонд України. 2019 рікк
 7. ПОСТАНОВА від 08.08.2019 № 11-3 "Про внесення зміни до Положення про організацію прийому та обслуговування осіб, які звертаються до органів Пенсійного фонду України". Пенсійний фонд України. 2019 рікк
 8. ПОСТАНОВА від 20.11.2019 № 20-1 "Про затвердження форм актів, які складаються під час або за результатами проведення планового (позапланового) заходу державного нагляду (контролю) щодо дотримання суб'єктом господарювання вимог законодавства у сфері загальнообов'язкового державного пенсійного страхування, та інших організаційно-розпорядчих документів". Пенсійний фонд України. 2019 рікк
 9. ПОСТАНОВА від 15.02.2018 № 2-1 "Про затвердження Змін до постанови правління Пенсійного фонду України від 22 грудня 2014 року № 28-2". Пенсійний фонд України. 2018 рікк
 10. до. Пенсійний фонд України. 2018 рікк
 11. ПОСТАНОВА від 21.02.2018 № 4-2 "Про затвердження Порядку розрахунку недоотриманої Пенсійним фондом України суми коштів від застосування пільгового розміру єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування". Пенсійний фонд України. 2018 рікк
 12. ПОСТАНОВА від 27.03.2018 № 8-1 "Про внесення змін до Положення про реєстр застрахованих осіб Державного реєстру загальнообов'язкового державного соціального страхування". Пенсійний фонд України. 2018 рікк
 13. ПОСТАНОВА від 12.06.2018 № 12-1 "Про внесення зміни до Порядку надання інформації Пенсійним фондом України на запити органів виконавчої служби та приватних виконавців". Пенсійний фонд України. 2018 рікк
 14. ПОСТАНОВА від 18.05.2018 № 10-1 "Про затвердження Порядку проведення перерахунку пенсії без додаткового звернення особи відповідно до частини четвертої статті 42 Закону України «Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування»". Пенсійний фонд України. 2018 рікк
 15. ПОСТАНОВА від 14.05.2018 № 9-1 "Про затвердження Змін до Правил з організації пропускного режиму до адміністративних будівель Пенсійного фонду України". Пенсійний фонд України. 2018 рікк
 16. ПОСТАНОВА від 23.05.2018 № 11-1 "Про затвердження Змін до деяких постанов правління Пенсійного фонду України". Пенсійний фонд України. 2018 рікк
 17. ПОСТАНОВА від 09.07.2018 № 14-1 "Про внесення змін до постанови правління Пенсійного фонду України від 07 липня 2014 року № 13-4". Пенсійний фонд України. 2018 рікк
 18. ПОСТАНОВА від 20.02.2018 № 3-1 "Про затвердження Порядку передання Міністерством юстиції України Пенсійному фонду України інформації з Державного реєстру актів цивільного стану громадян про смерть фізичної особи". Пенсійний фонд України. 2018 рікк
 19. ПОСТАНОВА від 19.07.2018 № 16-1/14 "Про визнання такою, що втратила чинність, постанови правління Пенсійного фонду України, правління Фонду соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань України від 04 березня 2003 року № 5-4/4". Пенсійний фонд України. 2018 рікк
 20. ПОСТАНОВА від 03.09.2018 № 19-1 "Про проведення інвентаризації пенсійних справ". Пенсійний фонд України. 2018 рікк
- Антимонопольний комітет - Верховний Суд України - Вищий адміністративний суд України - Вищий господарський суд - Вищий спеціалізований суд - Генеральна прокуратура України - ДА електронного урядування - Державіаслужба України - Державні утворення на території України (1917-1920) - Держатомрегулювання - Держаудитслужба України - Держкомтелерадіо України - Держкордонслужба України - Держнаглядохоронпраці України - Держспецзв’язок - Держспоживстандарт України - Держстат України - Держфінпослуг України - ДКА України - Закони України - Законодавство Української РСР - Кабінет Міністрів України - Кодекси України - Конституційний Суд України - МВС України - МЗС України - Міжнародні документи, ратифіковані Верховною Радою України - Міжнародні угоди України - Мін'юст України - Мінагрополітики України - Мінекономрозвитку України - Міненерговугілля України - Мінінфраструктури України - Мінкультури України - Мінмолодьспорт України - Міноборони України - Мінприроди України - Мінрегіон України - Мінсоцполітики України - Мінфін України - МІП - МНС України - МОЗ України - МОН України - МТОТ - Нацдержслужба України - Національне агентство з питань запобігання корупції - Національне антикорупційне бюро України - Національний банк України - Нацком.енергетики - Нацкомфінпослуг - Нацрада телерадіомовлення - НКРЗІ - НКЦПФР - Основний Закон України - Пенсійний фонд України - Постанови Верховної Ради України - Президент України - РНБО України - Розпорядження Голови ВР України - Розпорядження Кабінета Міністрів України - Служба безпеки України - Служба зовнішньої розвідки - Укрдержархів - Управління державної охорони - Фонд гарант.вкладів фізич.осіб - Фонд державного майна - Фонд соцстраху по безробіттю - Фундаментальне законодавство України - Центрвиборчком України -