>>

ПОСТАНОВА від 10.04.2023 № 19-1 "Про внесення змін до Положення про відомчі заохочувальні відзнаки Пенсійного фонду України". Пенсійний фонд України. 2023

Документ актуальний на 24.05.2023
завантажити документ, актуальний на поточний час

ПРАВЛІННЯ ПЕНСІЙНОГО ФОНДУ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА

10.04.2023  № 19-1

Зареєстровано в Міністерстві

юстиції України

26 квітня 2023 р.

за № 676/39732

Про внесення змін до Положення про відомчі заохочувальні відзнаки Пенсійного фонду України

Відповідно до Указу Президента України від 30 травня 2012 року № 365 «Про відомчі заохочувальні відзнаки», пункту 11 Положення про Пенсійний фонд України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 23 липня 2014 року № 280, правління Пенсійного фонду України ПОСТАНОВЛЯЄ:

1. Внести зміни до Положення про відомчі заохочувальні відзнаки Пенсійного фонду України, затвердженого постановою правління Пенсійного фонду України від 11 лютого 2013 року № 2-2, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 28 лютого 2013 року за № 341/22873, виклавши його у новій редакції, що додається.

2. Управлінню по роботі з персоналом (Максимова А.) разом з Юридичним департаментом (Рябцева Т.) подати цю постанову на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.

3. Ця постанова набирає чинності з 01 січня 2024 року, але не раніше дня її офіційного опублікування.

Голова правління

Є. Капінус

ПОГОДЖЕНО:

Відповідальний секретар

Комісії державних нагород та геральдики

Міністр соціальної політики України

Голова Спільного представницького органу

об’єднань профспілок

Керівник Секретаріату

Спільного представницького органу

сторони роботодавців на національному рівні

А.

Осідак

О. Жолнович

Г. Осовий

Р. Іллічов


ЗАТВЕРДЖЕНО

Постанова правління

Пенсійного фонду України

11 лютого 2013 року № 2-2

(у редакції постанови правління

Пенсійного фонду України

від 10 квітня 2023 року № 19-1)

Зареєстровано в Міністерстві

юстиції України

26 квітня 2023 р.

за № 676/39732

ПОЛОЖЕННЯ

про відомчі заохочувальні відзнаки Пенсійного фонду України

I. Загальні положення

1. Відомчі заохочувальні відзнаки Пенсійного фонду України (далі - відомчі відзнаки) встановлюються з метою заохочення та відзначення працівників Пенсійного фонду України та його територіальних органів, державного підприємства, що належить до сфери управління Пенсійного фонду України, за особисті трудові досягнення у професійній, службовій діяльності, бездоганну службу та особливі заслуги під час виконання службових обов’язків, пов’язаних з реалізацією державної політики України з питань пенсійного забезпечення та ведення обліку осіб, які підлягають загальнообов’язковому державному соціальному страхуванню.

2. Відомчими відзнаками є:

Подяка Пенсійного фонду України (далі - Подяка) (ескіз та опис наведено у додатках 1, 2);

Грамота Пенсійного фонду України (далі - Грамота) (ескіз та опис наведено у додатках 3, 4);

Почесна грамота Пенсійного фонду України (далі - Почесна грамота) (ескіз та опис наведено у додатках 5, 6);

нагрудний знак «Знак пошани Пенсійного фонду України» (далі - Нагрудний знак) (ескіз та опис наведено у додатках 7, 8).

3. Нагородження відомчими відзнаками здійснюється у такій послідовності: Подяка, Грамота, Почесна грамота, Нагрудний знак.

4. Нагородження відомчими відзнаками проводиться не раніше ніж через два роки після попереднього нагородження.

Повторне відзначення Нагрудним знаком не проводиться.

5. Працівники, які були відзначені державною нагородою, Почесною грамотою чи Грамотою Верховної Ради України, Почесною грамотою Кабінету Міністрів України, заохочувальними відзнаками Прем’єр-міністра України, відомчими заохочувальними відзнаками Міністерства соціальної політики України, не можуть бути представлені до нагородження відомчими відзнаками протягом року.

6. Особи, зазначені у пункті 1 цього розділу, можуть бути нагороджені відомчими відзнаками також після виходу на пенсію.

7. Нагородження відомчими відзнаками працівників, які мають дисциплінарні стягнення (крім зауваження), не здійснюється.

8. Працівники, представлені до нагородження, повинні мати стаж роботи в апараті Пенсійного фонду України, територіальних органах Пенсійного фонду України або державному підприємстві, що належить до сфери управління Пенсійного фонду України:

не менше ніж один рік - для відзначення Подякою;

не менше ніж два роки - для відзначення Грамотою;

не менше ніж три роки - для відзначення Почесною грамотою;

не менше ніж п’ять років - для відзначення Нагрудним знаком.

9. Гранична кількість осіб, які можуть бути відзначені протягом календарного року, становить:

500 - для відзначення Подякою;

300 - для відзначення Грамотою;

200 - для відзначення Почесною грамотою;

100 - для відзначення Нагрудним знаком.

II. Порядок представлення до нагородження відомчими відзнаками

1. Представлення до нагородження відомчими відзнаками здійснюється гласно на підставі подання про відзначення, що вноситься Голові правління Пенсійного фонду України:

службою управління персоналом - щодо керівників самостійних структурних підрозділів апарату Пенсійного фонду України, спрямування, координацію і контроль роботи яких безпосередньо здійснює Голова правління Пенсійного фонду України;

заступниками Голови правління Пенсійного фонду України - щодо керівників самостійних структурних підрозділів апарату Пенсійного фонду України, керівників територіальних органів Пенсійного фонду України та генерального директора державного підприємства, що належить до сфери управління Пенсійного фонду України, відповідно до розподілу обов’язків;

керівниками самостійних структурних підрозділів апарату Пенсійного фонду України - щодо працівників цих підрозділів;

керівниками територіальних органів Пенсійного фонду України - щодо працівників цих органів;

генеральним директором державного підприємства, що належить до сфери управління Пенсійного фонду України - щодо працівників цього підприємства;

членами правління Пенсійного фонду України - щодо працівників, зазначених у пункті 1 розділу I цього Положення.

2. Подання про відзначення Подякою, Грамотою, Почесною грамотою та Нагрудним знаком повинно містити інформацію про заслуги кандидата під час виконання посадових обов’язків, трудові досягнення, рівень професіоналізму тощо, що стали підставами для ініціювання нагородження. До подання додається біографічна довідка працівника, який представляється до нагородження. До подання про відзначення Нагрудним знаком додається протокол зборів трудового колективу.

3. Рішення про нагородження Подякою, Грамотою, Почесною грамотою приймає Голова правління Пенсійного фонду України, про що видається наказ Пенсійного фонду України.

Рішення про нагородження Нагрудним знаком приймає правління Пенсійного фонду України, про що видається постанова правління Пенсійного фонду України.

4. У разі невідповідності подання про відзначення вимогам цього Положення, а також у разі порушення порядку представлення до нагородження відомчою відзнакою, передбаченого пунктом 1 цього розділу, служба управління персоналом Пенсійного фонду України інформує ініціатора подання відповідним листом.

III. Порядок вручення відомчих відзнак та носіння Нагрудного знака

1. Вручення відомчих відзнак проводиться в урочистій обстановці Головою правління або його заступниками, членами правління Пенсійного фонду України, керівниками територіальних органів Пенсійного фонду України, керівниками відповідних самостійних структурних підрозділів апарату Пенсійного фонду України, генеральним директором державного підприємства, що належить до сфери управління Пенсійного фонду України. Перед врученням оголошується акт про нагородження відомчою відзнакою.

2. Вручення відомчих відзнак може приурочуватися до загальнодержавних та професійних свят, ювілейних дат, інших урочистих подій.

3. Працівнику, нагородженому Нагрудним знаком, разом з нагородою вручається відповідне посвідчення до неї (ескіз та опис наведено у додатках 9, 10).

4. Нагрудний знак носиться з правого боку грудей і розміщується нижче знаків державних нагород України.

5. Відомчі відзнаки зберігаються у нагородженого. У разі втрати працівником відомчої відзнаки, а також посвідчення до Нагрудного знака, дублікати не видаються.

6. У особовій справі працівника, відзначеного відомчою відзнакою, робиться відповідний запис.

На вимогу працівника, відзначеного відомчою відзнакою, відповідний запис робиться у його трудовій книжці.

7. Облік осіб, відзначених відомчими відзнаками, здійснює служба управління персоналом Пенсійного фонду України.

Начальник Управління

по роботі з персоналом

А. Максимова


Додаток 1

до Положення про відомчі

заохочувальні відзнаки

Пенсійного фонду України

(пункт 2 розділу І)

ЕСКІЗ

відомчої заохочувальної відзнаки Пенсійного фонду України - Подяки Пенсійного фонду України


Додаток 2

до Положення про відомчі

заохочувальні відзнаки

Пенсійного фонду України

(пункт 2 розділу І)

ОПИС

відомчої заохочувальної відзнаки Пенсійного фонду України - Подяки Пенсійного фонду України

Бланк відомчої заохочувальної відзнаки Пенсійного фонду України - Подяки Пенсійного фонду України (далі - Подяка) виготовляється з високоякісного паперу формату А4. Орієнтація аркуша - книжкова.

Лицьовий бік Подяки є площиною з фоновим градієнтом світло-зеленого кольору з дрібною тангірною сіткою. Площина обрамлена декоративною рамкою золотистого кольору на зеленому тлі та орнаментом зеленого та білого кольорів по її периметру.

У верхній частині зображено емблему Пенсійного фонду України. Нижче послідовно розміщено написи у три рядки:

«ПЕНСІЙНИЙ ФОНД УКРАЇНИ» (золотистого кольору);

«ПОДЯКА» (золотистого кольору);

«нагороджується» (золотистого кольору).

Під написами передбачено місце для внесення відомостей про особу, яка нагороджується, тексту, який вказує на заслуги такої особи, а також підпису Голови правління Пенсійного фонду України та гербової печатки.

У нижній частині площини розташовано напис «Наказ від «____» ____________ 20___ р. № ________» літерами й цифрами чорного кольору.

Зворотний бік Подяки є площиною білого кольору без зображень та написів.


Додаток 3

до Положення про відомчі

заохочувальні відзнаки

Пенсійного фонду України

(пункт 2 розділу І)

ЕСКІЗ

відомчої заохочувальної відзнаки Пенсійного фонду України - Грамоти Пенсійного фонду України


Додаток 4

до Положення про відомчі

заохочувальні відзнаки

Пенсійного фонду України

(пункт 2 розділу І)

ОПИС

відомчої заохочувальної відзнаки Пенсійного фонду України - Грамоти Пенсійного фонду України

Бланк відомчої заохочувальної відзнаки Пенсійного фонду України - Грамоти Пенсійного фонду України (далі - Грамота) виготовляється з високоякісного паперу формату А4. Орієнтація аркуша - книжкова.

Лицьовий бік Грамоти є площиною з фоновим градієнтом світло-зеленого кольору з дрібною тангірною сіткою. Площина обрамлена декоративною рамкою золотистого кольору на зеленому тлі та орнаментом зеленого та білого кольорів по її периметру.

У верхній частині зображено емблему Пенсійного фонду України. Нижче послідовно розміщено написи у три рядки:

«ПЕНСІЙНИЙ ФОНД УКРАЇНИ» (золотистого кольору);

«ГРАМОТА» (золотистого кольору);

«нагороджується» (золотистого кольору).

Під написами передбачено місце для внесення відомостей про особу, яка нагороджується, тексту, який вказує на заслуги такої особи, а також підпису Голови правління Пенсійного фонду України та гербової печатки.

У нижній частині площини розташовано напис «Наказ від «____» ____________ 20___ р. № _________» літерами й цифрами чорного кольору.

Зворотний бік Грамоти є площиною білого кольору без зображень та написів.


Додаток 5

до Положення про відомчі

заохочувальні відзнаки

Пенсійного фонду України

(пункт 2 розділу І)

ЕСКІЗ

відомчої заохочувальної відзнаки Пенсійного фонду України - Почесної грамоти Пенсійного фонду України


Додаток 6

до Положення про відомчі

заохочувальні відзнаки

Пенсійного фонду України

(пункт 2 розділу І)

ОПИС

відомчої заохочувальної відзнаки Пенсійного фонду України - Почесної грамоти Пенсійного фонду України

Бланк відомчої заохочувальної відзнаки Пенсійного фонду України - Почесної грамоти Пенсійного фонду України (далі - Почесна грамота) виготовляється з високоякісного паперу і має вигляд прямокутника, який у розгорнутому вигляді має розмір 420 × 297 мм, а в складеному - 210 × 297 мм.

Перша та четверта сторінки Почесної грамоти є площинами з фоном зеленого кольору. Площина першої сторінки обрамлена декоративною рамкою з дубового листя золотистого кольору по її периметру. У верхній частині першої сторінки розташовано напис «ПЕНСІЙНИЙ ФОНД УКРАЇНИ» (золотистого кольору). Нижче по центру розміщено напис «ПОЧЕСНА ГРАМОТА» (золотистого кольору).

Друга та третя сторінки Почесної грамоти є площинами з фоновим градієнтом світло-зеленого кольору з дрібною тангірною сіткою, які обрамлені декоративними рамками золотистого кольору на зеленому тлі. На другій сторінці по центру зображено емблему Пенсійного фонду України. На третій сторінці у верхній частині зображено малий Державний Герб України, обрамлений фігурними стрічками темно-зеленого кольору з двома облямівками золотистого кольору, між якими орнамент з дубового листя золотистого кольору.

Нижче послідовно розміщено написи у чотири рядки:

«ПЕНСІЙНИЙ ФОНД УКРАЇНИ» (золотистого кольору);

«ПОЧЕСНА» (золотистого кольору);

«ГРАМОТА» (золотистого кольору);

«нагороджується» (золотистого кольору).

Під написами передбачено місце для внесення відомостей про особу, яка нагороджується, тексту, який вказує на заслуги такої особи, а також підпису Голови правління Пенсійного фонду України та гербової печатки.

У нижній частині площини розташовано напис «Наказ від «____» ____________ 20___ р. № _________» літерами й цифрами чорного кольору.


Додаток 7

до Положення про відомчі

заохочувальні відзнаки

Пенсійного фонду України

(пункт 2 розділу І)

ЕСКІЗ

відомчої заохочувальної відзнаки Пенсійного фонду України - нагрудного знака «Знак пошани Пенсійного фонду України»


Додаток 8

до Положення про відомчі

заохочувальні відзнаки

Пенсійного фонду України

(пункт 2 розділу І)

ОПИС

відомчої заохочувальної відзнаки Пенсійного фонду України - нагрудного знака «Знак пошани Пенсійного фонду України»

Відомча заохочувальна відзнака Пенсійного фонду України - нагрудний знак «Знак пошани Пенсійного фонду України» (далі - нагрудний знак) виготовляється зі сплавів міді з покриттям гальванічним золотом і має вигляд опуклого рівностороннього хреста із розбіжними сторонами, краї якого заокруглені. Сторони хреста покриті зеленою емаллю, на кожній з них зображено гривню київського типу, покриту білою емаллю. Між сторонами хреста - по одному колоску пшениці, спрямованому від центру.

У центрі хреста круглий медальйон з двома пружками, на якому малий Державний Герб України. Щит малого Державного Герба України покритий синьою емаллю. Простір між пружками покритий зеленою емаллю, на ньому написи по колу: «ПЕНСІЙНИЙ ФОНД УКРАЇНИ» (зверху) і «ЗНАК ПОШАНИ» (знизу). Написи розділені декоративними крапками.

Усі зображення і написи рельєфні.

Розмір нагрудного знака: 45 × 45 мм.

Зворотний бік нагрудного знака злегка увігнутий, з номером та пристроєм для прикріплення до одягу.


Додаток 9

до Положення про відомчі

заохочувальні відзнаки

Пенсійного фонду України

(пункт 3 розділу III)

ЕСКІЗ

посвідчення до відомчої заохочувальної відзнаки Пенсійного фонду України - нагрудного знака «Знак пошани Пенсійного фонду України»