<<
>>

ПОСТАНОВА від 12.03.2021 № 11-1 "Про затвердження Порядку подання відомостей про трудову діяльність працівника, фізичної особи - підприємця, фізичної особи, яка забезпечує себе роботою самостійно, в електронній формі". Пенсійний фонд України. 2021

Документ актуальний на 30.07.2021
завантажити документ, актуальний на поточний час

ПРАВЛІННЯ ПЕНСІЙНОГО ФОНДУ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА

12.03.2021  № 11-1

Зареєстровано в Міністерстві

юстиції України

16 червня 2021 р.

за № 802/36424

Про затвердження Порядку подання відомостей про трудову діяльність працівника, фізичної особи - підприємця, фізичної особи, яка забезпечує себе роботою самостійно, в електронній формі

{Із змінами, внесеними згідно з Постановою Пенсійного фонду

№ 21-1 від 23.06.2021}

Відповідно до пунктів 9, 10 Положення про Пенсійний фонд України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 23 липня 2014 року № 280, пункту 4 постанови Кабінету Міністрів України від 27 листопада 2019 року № 1084 «Про запровадження обліку трудової діяльності працівника, фізичної особи - підприємця, фізичної особи, яка забезпечує себе роботою самостійно, в електронній формі» правління Пенсійного фонду України ПОСТАНОВЛЯЄ:

1. Затвердити Порядок подання відомостей про трудову діяльність працівника, фізичної особи - підприємця, фізичної особи, яка забезпечує себе роботою самостійно, в електронній формі, що додається.

2. Департаменту з питань цифрового розвитку, цифрових трансформацій і цифровізації (Чекотун Д.) разом з Юридичним департаментом (Рябцева Т.) подати цю постанову на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.

3. Ця постанова набирає чинності через десять днів з дня її офіційного опублікування.

Голова правління

Є. Капінус

ПОГОДЖЕНО:

Перший заступник

Міністра цифрової трансформації України

Керівник Секретаріату

Спільного представницького органу

сторони роботодавців на національному рівні

Голова Спільного представницького

органу об’єднань профспілок

Уповноважений Верховної Ради України

з прав людини

Міністр соціальної політики України

О.

Вискуб

Р. Іллічов

Г.В. Осовий

Л. Денісова

М. Лазебна

ЗАТВЕРДЖЕНО

Постанова правління

Пенсійного фонду України

12 березня 2021 року № 11-1

Зареєстровано в Міністерстві

юстиції України

16 червня 2021 р.

за № 802/36424

ПОРЯДОК

подання відомостей про трудову діяльність працівника, фізичної особи - підприємця, фізичної особи, яка забезпечує себе роботою самостійно, в електронній формі

1. Цей Порядок розроблено відповідно до пункту 4 постанови Кабінету Міністрів України від 27 листопада 2019 року № 1084 «Про запровадження обліку трудової діяльності працівника, фізичної особи - підприємця, фізичної особи, яка забезпечує себе роботою самостійно, в електронній формі» (далі - Порядок обліку) з метою визначення механізму подання відомостей про трудову діяльність працівника, фізичної особи - підприємця, фізичної особи, яка забезпечує себе роботою самостійно (далі - працівник), в електронній формі.

{Пункт 1 із змінами, внесеними згідно з Постановою Пенсійного фонду № 21-1 від 23.06.2021}

2. У цьому Порядку терміни вживаються в значеннях, наведених у Законах України «Про збір та облік єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування», «Про електронні довірчі послуги», «Про захист персональних даних».

3. Відомості про трудову діяльність працівника подаються страхувальником за працівників або самим працівником.

4. Відомості про трудову діяльність працівника подаються до Пенсійного фонду України через вебпортал електронних послуг Пенсійного фонду України в електронній формі з обов’язковим накладанням кваліфікованого електронного підпису страхувальником або працівником, які подають інформацію, одним із таких способів:

у вигляді копій передбачених законодавством документів, виготовлених шляхом сканування;

в оцифрованому вигляді - шляхом створення відповідного електронного запису в електронному кабінеті страхувальника або застрахованої особи на вебпорталі електронних послуг Пенсійного фонду України, до якого додаються скановані копії документів, на підставі яких створюється запис.

5. Електронні копії сторінок трудової книжки та документів про стаж, що визначені Порядком підтвердження наявного трудового стажу для призначення пенсій за відсутності трудової книжки або відповідних записів у ній, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 12 серпня 1993 року № 637 виготовляються шляхом їх сканування.

Скановані копії виготовляються в кольоровому форматі з оригіналів трудової книжки та документів про стаж, мають містити всі сторінки трудової книжки у хронологічному порядку та поля відповідних документів, бути придатні для сприйняття їх змісту, зокрема дані про серію та номер бланків документів, рекомендована роздільна здатність при скануванні - 300 dpi, формат зображення має бути jpg або pdf, розмір кожного файлу не має перевищувати 1 Мб.

6. Електронний запис складається з переліку відомостей про трудову діяльність працівника:

найменування роботодавця або прізвище, ім’я, по батькові (за наявності) та ідентифікаційний код згідно з Єдиним державним реєстром підприємств та організацій України або реєстраційний номер облікової картки платника податків або серія (за наявності) та/або номер паспорта (для осіб, які через свої релігійні переконання відмовилися від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили про це відповідний контролюючий орган і мають відмітку у паспорті);

періоди: роботи, навчання, практики, служби, догляду, безробіття, стажування, відносин за договорами цивільно-правового характеру, виправних робіт, сумісництва;

переведення з посади на іншу посаду або іншу роботу;

найменування посади, професія, спеціальність, кваліфікація, вид виконуваної роботи, структурний підрозділ;

причина припинення трудових відносин, навчання, практики, проходження служби, відносин за договорами цивільно-правового характеру, догляду, безробіття, виправних робіт (пункт, частину, статтю закону);

вид документа, його номер і дата, на підставі якого внесено запис про початок та/або припинення: трудових відносин, навчання, практики, служби, догляду, безробіття, стажування, відносин за договорами цивільно-правового характеру, виправних робіт, сумісництва.

Якщо електронний запис створено з помилками та відправлено, формується новий електронний запис.

7. Подані відомості про трудову діяльність працівника мають містити повну та достовірну інформацію.

В.о. директора

Департаменту з питань

цифрового розвитку, цифрових

трансформацій і цифровізації

Д. Чекотун


Публікації документа

 • Офіційний вісник України від 13.07.2021 — 2021 р., № 53, стор. 196, стаття 3309, код акта 105818/2021

= завантажити законодавчий акт, актуальний на поточний час =
<< | >>

Пенсійний фонд України:

 1. ПОСТАНОВА від 03.02.2021 № 2-1 "Про внесення змін до постанови правління Пенсійного фонду України від 25 січня 2008 року № 3-2". Пенсійний фонд України. 2021 рікк
 2. ПОСТАНОВА від 03.03.2021 № 8-1 "Про затвердження Порядку проведення експериментального проекту з реалізації функціоналів першої черги Єдиної інформаційної системи соціальної сфери". Пенсійний фонд України. 2021 рікк
 3. ПОСТАНОВА від 18.02.2021 № 6-3 "Про затвердження Змін до Порядку визначення показників середньої заробітної плати (доходу) в Україні, з якої сплачено страхові внески та яка відповідно до Закону України «Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування» враховується для обчислення пенсії". Пенсійний фонд України. 2021 рікк
 4. ПОСТАНОВА від 11.02.2021 № 5-1 "Про затвердження Методики оцінювання роботи із забезпечення прав осіб з інвалідністю в Пенсійному фонді України, його територіальних органах та на державному підприємстві, що належить до сфери управління Пенсійного фонду України". Пенсійний фонд України. 2021 рікк
 5. ПОСТАНОВА від 23.03.2021 № 13-1 "Про визнання такою, що втратила чинність, постанови правління Пенсійного фонду України від 26 вересня 2018 року № 20-1". Пенсійний фонд України. 2021 рікк
 6. ПОСТАНОВА від 04.02.2021 № 3-1 "Про затвердження форми довідки про нараховані суми грошового забезпечення та про сплачені страхові внески та Порядку розрахунку сум грошового забезпечення, якщо документи про його нарахування та про сплачені страхові внески зберігаються на тимчасово окупованих територіях у Донецькій та Луганській областях, Автономної Республіки Крим та міста Севастополя або знищено". Пенсійний фонд України. 2021 рікк
 7. ПОСТАНОВА від 08.04.2021 № 14-1 "Про затвердження Порядку надання Державною податковою службою України Пенсійному фонду України інформації з Державного реєстру фізичних осіб - платників податків про суму виплаченого доходу, необхідну для призначення пенсії військовослужбовцям (крім військовослужбовців строкової військової служби), особам начальницького і рядового складу, поліцейським". Пенсійний фонд України. 2021 рікк
 8. ПОСТАНОВА від 04.03.2021 № 9-1 "Про затвердження Порядку обміну інформацією між Пенсійним фондом України та Міністерством освіти і науки України". Пенсійний фонд України. 2021 рікк
 9. ПОСТАНОВА від 16.04.2021 № 15-1 "Про затвердження Змін до Порядку розрахунку недоотриманої Пенсійним фондом України суми коштів від застосування пільгового розміру єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування". Пенсійний фонд України. 2021 рікк
 10. ПОСТАНОВА від 28.04.2021 № 16-1 "Про затвердження Порядку надання інформації з реєстру застрахованих осіб Державного реєстру загальнообов’язкового державного соціального страхування Пенсійним фондом України на запит Державної служби фінансового моніторингу України". Пенсійний фонд України. 2021 рікк
 11. ПОСТАНОВА від 23.06.2021 № 21-1 "Про внесення зміни до пункту 1 Порядку подання відомостей про трудову діяльність працівника, фізичної особи - підприємця, фізичної особи, яка забезпечує себе роботою самостійно, в електронній формі". Пенсійний фонд України. 2021 рікк
 12. ПОСТАНОВА від 08.06.2021 № 19-1 "Про затвердження Змін до Інструкції про порядок обчислення і сплати страхувальниками та застрахованими особами внесків на загальнообов’язкове державне пенсійне страхування до Пенсійного фонду України". Пенсійний фонд України. 2021 рікк
 13. ПОСТАНОВА від 23.06.2021 № 21-1 "Про внесення зміни до пункту 1 Порядку подання відомостей про трудову діяльність працівника, фізичної особи - підприємця, фізичної особи, яка забезпечує себе роботою самостійно, в електронній формі". Пенсійний фонд України. 2021 рікк
 14. ПОСТАНОВА від 08.06.2021 № 19-1 "Про затвердження Змін до Інструкції про порядок обчислення і сплати страхувальниками та застрахованими особами внесків на загальнообов’язкове державне пенсійне страхування до Пенсійного фонду України". Пенсійний фонд України. 2021 рікк
 15. ПОСТАНОВА від 12.03.2021 № 11-1 "Про затвердження Порядку подання відомостей про трудову діяльність працівника, фізичної особи - підприємця, фізичної особи, яка забезпечує себе роботою самостійно, в електронній формі". Пенсійний фонд України. 2021 рікк
 16. ПОСТАНОВА від 01.03.2021 № 7-1 "Про затвердження Порядку організації роботи в Пенсійному фонді України та його органах з повідомленнями про корупцію". Пенсійний фонд України. 2021 рікк
 17. ПОСТАНОВА від 14.05.2020 № 7-1 "Про затвердження Змін до Порядку виплати доплати до пенсії окремим категоріям осіб, які перебували на утриманні осіб, смерть яких пов’язана з участю в масових акціях громадського протесту, що відбулися у період з 21 листопада 2013 року по 21 лютого 2014 року". Пенсійний фонд України. 2020 рікк
 18. ПОСТАНОВА від 13.05.2020 № 6-1 "Про визнання такими, що втратили чинність, деяких постанов правління Пенсійного фонду України". Пенсійний фонд України. 2020 рікк
 19. ПОСТАНОВА від 13.05.2020 № 6-2 "Про затвердження змін до Порядку виплати доплати до надбавок окремим категоріям осіб, які мають особливі заслуги перед Батьківщиною". Пенсійний фонд України. 2020 рікк
 20. ПОСТАНОВА від 02.07.2020 № 12-1 "Про затвердження Порядку подання інформації з реєстру застрахованих осіб Державного реєстру загальнообов’язкового державного соціального страхування центрам з надання безоплатної вторинної правової допомоги". Пенсійний фонд України. 2020 рікк
- Антимонопольний комітет - Верховний Суд України - Вищий адміністративний суд України - Вищий господарський суд - Вищий спеціалізований суд - Генеральна прокуратура України - ДА електронного урядування - Державіаслужба України - Державні утворення на території України (1917-1920) - Держатомрегулювання - Держаудитслужба України - Держкомтелерадіо України - Держкордонслужба України - Держнаглядохоронпраці України - Держспецзв’язок - Держспоживстандарт України - Держстат України - Держфінпослуг України - ДКА України - Закони України - Законодавство Української РСР - Кабінет Міністрів України - Кодекси України - Конституційний Суд України - МВС України - МЗС України - Міжнародні документи, ратифіковані Верховною Радою України - Міжнародні угоди України - Мін'юст України - Мінагрополітики України - Мінекономрозвитку України - Міненерговугілля України - Мінінфраструктури України - Мінкультури України - Мінмолодьспорт України - Міноборони України - Мінприроди України - Мінрегіон України - Мінсоцполітики України - Мінфін України - МІП - МНС України - МОЗ України - МОН України - МТОТ - Нацдержслужба України - Національне агентство з питань запобігання корупції - Національне антикорупційне бюро України - Національний банк України - Нацком.енергетики - Нацкомфінпослуг - Нацрада телерадіомовлення - НКРЗІ - НКЦПФР - Основний Закон України - Пенсійний фонд України - Постанови Верховної Ради України - Президент України - РНБО України - Розпорядження Голови ВР України - Розпорядження Кабінета Міністрів України - Служба безпеки України - Служба зовнішньої розвідки - Укрдержархів - Управління державної охорони - Фонд гарант.вкладів фізич.осіб - Фонд державного майна - Фонд соцстраху по безробіттю - Фундаментальне законодавство України - Центрвиборчком України -