<<
>>

ПОСТАНОВА від 26.09.2018 № 20-1 "Про затвердження Порядку ведення обліку рішень суду у реєстрі рішень, виконання яких здійснюється за окремою бюджетною програмою". Пенсійний фонд України. 2018

Документ актуальний на 23.11.2018
завантажити документ, актуальний на поточний час

ПРАВЛІННЯ ПЕНСІЙНОГО ФОНДУ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА

26.09.2018  № 20-1


Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
22 жовтня 2018 р.
за № 1189/32641

Про затвердження Порядку ведення обліку рішень суду у реєстрі рішень, виконання яких здійснюється за окремою бюджетною програмою

Відповідно до пунктів 9, 10 Положення про Пенсійний фонд України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 23 липня 2014 року № 280 (із змінами), правління Пенсійного фонду України ПОСТАНОВЛЯЄ:

1. Затвердити Порядок ведення обліку рішень суду у реєстрі рішень, виконання яких здійснюється за окремою бюджетною програмою, що додається.

2. Юридичному департаменту (Нікулова І.В.) подати цю постанову на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.

3. Ця постанова набирає чинності з дня, наступного за днем її опублікування.

Голова правління

О. Зарудний

ПОГОДЖЕНО:

Міністр соціальної політики УкраїниА. Рева


ЗАТВЕРДЖЕНО
Постанова правління
Пенсійного фонду України
26 вересня 2018 року № 20-1


Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
22 жовтня 2018 р.
за № 1189/32641

ПОРЯДОК
ведення обліку рішень суду у реєстрі рішень, виконання яких здійснюється за окремою бюджетною програмою

1.

Цей Порядок відповідно до пункту 3 Порядку погашення заборгованості з пенсійних виплат за рішеннями суду, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 22 серпня 2018 року № 649 (далі - Порядок № 649), визначає процедуру функціонування реєстру рішень, виконання яких здійснюється за окремою бюджетною програмою (далі - реєстр), та внесення інформації до нього.

2. У цьому Порядку терміни використовуються у значеннях, наведених у Законах України «Про виконавче провадження», «Про гарантії держави щодо виконання судових рішень» та Порядку № 649.

3. У реєстрі обліковуються рішення, що набрали законної сили та видані або ухвалені після набрання чинності Законом України «Про гарантії держави щодо виконання судових рішень»:

на виконання яких стягувачу нараховано пенсію, що фінансується за рахунок коштів державного бюджету та залишається невиплаченою;

про стягнення коштів.

4. Інформація в реєстрі обробляється з додержанням вимог, встановлених Законами України «Про захист персональних даних», «Про захист інформації в інформаційно-телекомунікаційних системах», «Про збір та облік єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування».

5. Реєстр ведеться в електронному вигляді державною мовою.

Ведення реєстру здійснюється за допомогою технічних і програмних засобів, які забезпечують:

автоматичне присвоєння рішенню суду реєстраційного номера, який формується за принципом календарної черговості дати надходження судового рішення до боржника, а в межах однієї дати - за прізвищами стягувачів в алфавітному порядку;

формування інформації та витягів із реєстру;

захист відомостей, що містяться у реєстрі, від несанкціонованих дій;

оновлення, архівування та відновлення відомостей, внесених до реєстру, їх пошук.

Номери, що автоматично присвоюються за допомогою програмних засобів ведення реєстру, складаються з цифр, що утворюють числа натурального ряду та не повторюються у межах реєстру. Реєстраційний номер рішення суду є його ідентифікатором у реєстрі.

6. Наказом керівника органу Пенсійного фонду України визначаються відповідальні особи, які здійснюють облік рішень у реєстрі (далі - відповідальна особа), у кількості не менше двох осіб з числа працівників, які відповідно до розподілу службових повноважень мають право доступу до автоматизованих засобів та баз даних обробки пенсійної документації (електронних пенсійних справ).

Доступ до відомостей реєстру надається працівникам Пенсійного фонду України та його територіальних органів, якщо це передбачено їх посадовими інструкціями або потрібно для виконання дорученої їм роботи, а також членам комісії з питань погашення заборгованості з пенсійних виплат за рішеннями суду, що утворюється відповідно до пункту 7 Порядку № 649.

7. Внесення інформації до реєстру здійснюється відповідальною особою боржника. Якщо на дату внесення інформації стягувач перебуває на обліку в іншому територіальному органі Пенсійного фонду України, який не є боржником, інформацію до реєстру вносить відповідальна особа цього органу з урахуванням матеріалів пенсійної справи стягувача та наявного у ній рішення суду.

8. Відповідальна особа вносить до реєстру наявну інформацію про:

1) рішення суду:

вид (постанова, рішення, ухвала);

найменування суду, що його постановив;

дата постановлення рішення суду та дата набрання ним законної сили;

номер судової справи;

стислий зміст рішення про зобов'язання вчинити певні дії («про призначення пенсії», «про перерахунок пенсії», «про виплату пенсії» тощо);

дата надходження рішення до боржника;

2) прізвище, ім’я, по батькові стягувача, дату його народження, реєстраційний номер облікової картки платника податків або серію та номер паспорта (для осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили про це відповідний контролюючий орган і мають відмітку у паспорті);

3) у разі смерті стягувача - дату його смерті, а також прізвище, ім’я, по батькові, реєстраційний номер облікової картки платника податків або серію та номер паспорта (для осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили про це відповідний контролюючий орган і мають відмітку у паспорті) особи (осіб), яка має (які мають) право на одержання недоотриманої пенсії у зв’язку зі смертю стягувача;

4) період, за який стягувачу нараховано пенсію на виконання рішення суду;

5) суму нарахованої на виконання рішення суду пенсії, що залишається невиплаченою, із зазначенням акта законодавства, згідно з яким проведено таке нарахування;

6) виплату коштів на підставі рішення суду:

виплачена сума;

місяць та рік, у якому кошти виплачені.

За наявності двох і більше рішень за одним стягувачем кожне з них обліковується окремо.

9. Відповідальна особа вносить дані до реєстру на підставі:

належним чином завіреної копії судового рішення (оригіналу виконавчого документа) з відміткою про дату надходження до боржника;

рішення органу Пенсійного фонду України про призначення (перерахунок) та/або виплату пенсії;

відомостей електронної пенсійної справи про суму, нараховану на виконання рішення суду. Розрахунок суми, що підлягає виплаті, формується в помісячному розрізі. Якщо за рішенням проведено часткову виплату донарахованої суми, зазначаються: нарахована за рішенням суду сума, виплачена сума та різниця, що залишається невиплаченою;

документів, що дають право на одержання недоотриманої пенсії у зв’язку зі смертю стягувача.

10. Відомості з реєстру можуть надаватися стягувачу щодо нього у вигляді витягу чи представнику стягувача на підставі документа, що підтверджує його повноваження.

11. Органи Пенсійного фонду України вживають заходів щодо захисту відомостей, що містяться у реєстрі, від несанкціонованого доступу.

Відповідальна особа негайно інформує керівника боржника (органу Пенсійного фонду України) про отримання інформації з реєстру особою, якій не надано доступу.

12. Відповідальна особа не рідше ніж раз на рік проводить звірку даних реєстру з даними електронної пенсійної справи.

13. До виконання у повному обсязі рішення суду оновлення (зміна) внесених до реєстру відомостей проводиться відповідальною особою у разі виявлення помилок або неповних даних у реєстрі на підставі письмового дозволу (погодження) керівника боржника шляхом внесення нових даних до реєстру.

14. Інформація щодо виконаних у повному обсязі рішень суду, що міститься в реєстрі, не може бути змінена.

Заступник директора
департаменту пенсійного
забезпеченняЛ. Бричок


Публікації документа

 • Офіційний вісник України від 09.11.2018 — 2018 р., № 86, стор. 344, стаття 2874, код акта 91996/2018

= завантажити законодавчий акт, актуальний на поточний час =
<< | >>

Пенсійний фонд України:

 1. ПОСТАНОВА від 07.06.2019 № 6-1 "Про затвердження Змін до Порядку подання документів для призначення (перерахунку) і виплати щомісячного довічного грошового утримання суддям у відставці органами Пенсійного фонду України". Пенсійний фонд України. 2019 рікк
 2. ПОСТАНОВА від 26.07.2019 № 10-1 "Про затвердження Змін до деяких постанов правління Пенсійного фонду України". Пенсійний фонд України. 2019 рікк
 3. ПОСТАНОВА від 19.07.2019 № 9-1 "Про затвердження Порядку стажування громадян з числа молоді, які не перебувають на посадах державної служби, в апараті Пенсійного фонду України та його територіальних органах". Пенсійний фонд України. 2019 рікк
 4. ПОСТАНОВА від 16.08.2019 № 12-1 "Про визнання такою, що втратила чинність, постанови правління Пенсійного фонду України від 24 грудня 2009 року № 28-2". Пенсійний фонд України. 2019 рікк
 5. ПОСТАНОВА від 19.08.2019 № 13-1 "Про внесення змін до постанови правління Пенсійного фонду України від 03 вересня 2018 року № 19-1". Пенсійний фонд України. 2019 рікк
 6. ПОСТАНОВА від 08.08.2019 № 11-3 "Про внесення зміни до Положення про організацію прийому та обслуговування осіб, які звертаються до органів Пенсійного фонду України". Пенсійний фонд України. 2019 рікк
 7. ПОСТАНОВА від 08.08.2019 № 11-3 "Про внесення зміни до Положення про організацію прийому та обслуговування осіб, які звертаються до органів Пенсійного фонду України". Пенсійний фонд України. 2019 рікк
 8. ПОСТАНОВА від 20.11.2019 № 20-1 "Про затвердження форм актів, які складаються під час або за результатами проведення планового (позапланового) заходу державного нагляду (контролю) щодо дотримання суб'єктом господарювання вимог законодавства у сфері загальнообов'язкового державного пенсійного страхування, та інших організаційно-розпорядчих документів". Пенсійний фонд України. 2019 рікк
 9. ПОСТАНОВА від 15.02.2018 № 2-1 "Про затвердження Змін до постанови правління Пенсійного фонду України від 22 грудня 2014 року № 28-2". Пенсійний фонд України. 2018 рікк
 10. до. Пенсійний фонд України. 2018 рікк
 11. ПОСТАНОВА від 21.02.2018 № 4-2 "Про затвердження Порядку розрахунку недоотриманої Пенсійним фондом України суми коштів від застосування пільгового розміру єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування". Пенсійний фонд України. 2018 рікк
 12. ПОСТАНОВА від 27.03.2018 № 8-1 "Про внесення змін до Положення про реєстр застрахованих осіб Державного реєстру загальнообов'язкового державного соціального страхування". Пенсійний фонд України. 2018 рікк
 13. ПОСТАНОВА від 12.06.2018 № 12-1 "Про внесення зміни до Порядку надання інформації Пенсійним фондом України на запити органів виконавчої служби та приватних виконавців". Пенсійний фонд України. 2018 рікк
 14. ПОСТАНОВА від 18.05.2018 № 10-1 "Про затвердження Порядку проведення перерахунку пенсії без додаткового звернення особи відповідно до частини четвертої статті 42 Закону України «Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування»". Пенсійний фонд України. 2018 рікк
 15. ПОСТАНОВА від 14.05.2018 № 9-1 "Про затвердження Змін до Правил з організації пропускного режиму до адміністративних будівель Пенсійного фонду України". Пенсійний фонд України. 2018 рікк
 16. ПОСТАНОВА від 23.05.2018 № 11-1 "Про затвердження Змін до деяких постанов правління Пенсійного фонду України". Пенсійний фонд України. 2018 рікк
 17. ПОСТАНОВА від 09.07.2018 № 14-1 "Про внесення змін до постанови правління Пенсійного фонду України від 07 липня 2014 року № 13-4". Пенсійний фонд України. 2018 рікк
 18. ПОСТАНОВА від 20.02.2018 № 3-1 "Про затвердження Порядку передання Міністерством юстиції України Пенсійному фонду України інформації з Державного реєстру актів цивільного стану громадян про смерть фізичної особи". Пенсійний фонд України. 2018 рікк
 19. ПОСТАНОВА від 19.07.2018 № 16-1/14 "Про визнання такою, що втратила чинність, постанови правління Пенсійного фонду України, правління Фонду соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань України від 04 березня 2003 року № 5-4/4". Пенсійний фонд України. 2018 рікк
 20. ПОСТАНОВА від 03.09.2018 № 19-1 "Про проведення інвентаризації пенсійних справ". Пенсійний фонд України. 2018 рікк
- Антимонопольний комітет - Верховний Суд України - Вищий адміністративний суд України - Вищий господарський суд - Вищий спеціалізований суд - Генеральна прокуратура України - ДА електронного урядування - Державіаслужба України - Державні утворення на території України (1917-1920) - Держатомрегулювання - Держаудитслужба України - Держкомтелерадіо України - Держкордонслужба України - Держнаглядохоронпраці України - Держспецзв’язок - Держспоживстандарт України - Держстат України - Держфінпослуг України - ДКА України - Закони України - Законодавство Української РСР - Кабінет Міністрів України - Кодекси України - Конституційний Суд України - МВС України - МЗС України - Міжнародні документи, ратифіковані Верховною Радою України - Міжнародні угоди України - Мін'юст України - Мінагрополітики України - Мінекономрозвитку України - Міненерговугілля України - Мінінфраструктури України - Мінкультури України - Мінмолодьспорт України - Міноборони України - Мінприроди України - Мінрегіон України - Мінсоцполітики України - Мінфін України - МІП - МНС України - МОЗ України - МОН України - МТОТ - Нацдержслужба України - Національне агентство з питань запобігання корупції - Національне антикорупційне бюро України - Національний банк України - Нацком.енергетики - Нацкомфінпослуг - Нацрада телерадіомовлення - НКРЗІ - НКЦПФР - Основний Закон України - Пенсійний фонд України - Постанови Верховної Ради України - Президент України - РНБО України - Розпорядження Голови ВР України - Розпорядження Кабінета Міністрів України - Служба безпеки України - Служба зовнішньої розвідки - Укрдержархів - Управління державної охорони - Фонд гарант.вкладів фізич.осіб - Фонд державного майна - Фонд соцстраху по безробіттю - Фундаментальне законодавство України - Центрвиборчком України -