<<
>>

НАКАЗ від 11.09.2013 № 544 "Про затвердження переліку питань та уніфікованої форми акта перевірки для здійснення планових заходів державного нагляду (контролю) за племінною справою у тваринництві". Мінагрополітики України. 2013

Документ актуальний на 06.04.2018
завантажити документ, актуальний на поточний час

МІНІСТЕРСТВО АГРАРНОЇ ПОЛІТИКИ ТА ПРОДОВОЛЬСТВА УКРАЇНИ

НАКАЗ

11.09.2013  № 544

Зареєстровано в Міністерстві

юстиції України

19 вересня 2013 р.

за № 1623/24155

Про затвердження переліку питань та уніфікованої форми акта перевірки для здійснення планових заходів державного нагляду (контролю) за племінною справою у тваринництві

Відповідно до статті 5 Закону України "Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності", статей 39, 40 Закону України "Про ветеринарну медицину", статті 18 Закону України "Про племінну справу у тваринництві", пункту 8 Положення про Міністерство аграрної політики та продовольства України, затвердженого Указом Президента України від 23 квітня 2011 року № 500, та на виконання розпорядження Кабінету Міністрів України від 15 вересня 2010 року № 1850-р "Про забезпечення здійснення державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності" НАКАЗУЮ:

1. Затвердити Перелік питань для здійснення планових заходів державного нагляду (контролю) за племінною справою у тваринництві та уніфіковану форму акта перевірки дотримання вимог законодавства в галузі племінної справи у тваринництві, що додаються.

2. Департаменту тваринництва (Гетя А.А.) забезпечити подання цього наказу на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.

3. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

4. Контроль за виконанням наказу покласти на заступника Міністра Давиденка В.М.

Міністр

М.В.

Присяжнюк

ПОГОДЖЕНО:

Голова Ради підприємців

при Кабінеті Міністрів України

Голова Державної служби України

з питань регуляторної політики

та розвитку підприємництва

Перший заступник

Міністра економічного розвитку

і торгівлі України

Голова Державної ветеринарної

та фітосанітарної служби України

Л.П. Козаченко

М.Ю. Бродський

А.А. Максюта

В.М. Горжеєв


ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства

аграрної політики

та продовольства України

11.09.2013 № 544

Зареєстровано в Міністерстві

юстиції України

19 вересня 2013 р.

за № 1623/24155

ПЕРЕЛІК

питань для здійснення планових заходів державного нагляду (контролю) за племінною справою у тваринництві

І. Загальні питання

1.1. Вимоги, які містяться в приписах посадових осіб, щодо усунення порушень, виявлених попередньою перевіркою, виконано.

1.2. Статус суб'єкта племінної справи у тваринництві залежно від напряму діяльності та якості племінних (генетичних) ресурсів отримано.

1.3. Наявність ліцензії на право провадження господарської діяльності з торгівлі племінними (генетичними) ресурсами, проведення генетичної експертизи походження та аномалій тварин.

ІІ. Дотримання загальних вимог до господарської діяльності

2.1. Ідентифікація тварин, які належать суб'єктам племінної справи у тваринництві, здійснена.

2.2. Вимоги щодо державної реєстрації тварин, ведення племінного обліку, бонітування і проведення генетичної експертизи походження та аномалій тварин виконано.

2.3. Для відтворення маточного поголів'я тварин використовуються тільки атестовані та допущені до відтворення плідники.

2.4. Загальнодержавні програми селекції у тваринництві, розроблені Кабінетом Міністрів України, виконуються.

2.5. Вимоги щодо охорони здоров’я та благополуччя тварин дотримуються:

1) на потужностях для утримання тварин виконання ветеринарно-санітарних заходів, включаючи зоогігієнічні вимоги та умови утримання, забезпечено;

2) тварин якісними та безпечними кормами і водою забезпечено;

3) профілактичні ветеринарно-санітарні заходи щодо здоров'я тварин виконуються;

4) звернення за послугами лікаря ветеринарної медицини щодо встановлення діагнозу та лікування хворих тварин проводяться своєчасно;

5) вказівки лікаря ветеринарної медицини щодо використання ветеринарних препаратів виконуються;

6) жорстоке поводження з тваринами не допускається.

2.6. Переміщення тварин з потужностей (об'єктів), де вони утримуються, здійснюється за наявності ветеринарних документів.

2.7. Сертифікат на племінні (генетичні) ресурси при їх придбанні, реалізації та торгівлі у наявності.

2.8. При імпорті племінних (генетичних) ресурсів сертифікати (документи з племінного обліку), видані країною-експортером, є у наявності, перекладені українською мовою, переклад засвідчений в установленому законодавством порядку.

2.9. Дані племінного обліку, що містяться у сертифікаті племінних (генетичних) ресурсів, достовірні.

ІІІ. Дотримання вимог щодо проведення генетичної експертизи походження та аномалій племінних тварин

3.1. Наявність протоколу генетичних досліджень.

3.2. Наявність результатів тестування тварин за групами крові та іншими спадковими поліморфними системами.

ІV. Дотримання спеціальних вимог до господарської діяльності

4.1. Вимоги щодо заповнення форм племінного обліку виконуються. Форми племінного обліку в молочному та молочно-м'ясному скотарстві ведуться до вибуття тварин, після чого передаються на зберігання до архіву.

4.2. Вимоги щодо заповнення форм племінного обліку та індивідуального обліку походження і продуктивності тварин у м'ясному скотарстві виконуються.

4.3. Вимоги щодо заповнення форм племінного обліку в свинарстві виконуються.

4.4. Вимоги щодо заповнення форм племінного індивідуального обліку у вівчарських і козівничих господарствах дотримуються.

4.5. Вимоги щодо заповнення форм племінного обліку в селекційно-генетичних центрах, племзаводах та племінних господарствах з птахівництва виконуються.

4.6. Вимоги щодо індивідуального мічення сільськогосподарської птиці селекційних стад виконуються.

4.7. Відповідність статусу племінного заводу із птахівництва, племінного птахорепродуктора визначено.

4.8. Відповідність статусу контрольно-випробувальної станції з птахівництва визначено.

4.9. Племінний облік у звірівничих господарствах за встановленими формами ведеться.

4.10. Нумерація і мічення звірів та кролів проводяться.

4.11. Бонітування (комплексну оцінку) тварин проведено:

1) великої рогатої худоби молочних і молочно-м'ясних порід;

2) великої рогатої худоби м'ясних порід;

3) коней та коней гуцульської породи;

4) овець;

5) свиней;

6) сільськогосподарської птиці;

7) звірів та кролів;

8) бджолиних сімей.

4.12. Наявність ветеринарно-санітарного паспорта пасіки.

4.13. Селекційно-племінна робота в галузі бджільництва згідно з планом селекційно-племінної роботи, затвердженим Міністерством аграрної політики та продовольства України, проводиться.

4.14. Племінний завод із бджільництва відповідає таким вимогам:

1) високопродуктивні бджолині сім'ї районованої породи є в наявності;

2) благополучний щодо карантинних хвороб;

3) продуктивність бджолиних сімей перевищує середньорайонні показники не менше ніж на 15-20 %;

4) зоотехнічний облік походження, продуктивності й інших господарських ознак бджолиних сімей ведеться;

5) стійкою медоносною базою і оптимальними умовами утримання та годівлі бджолиних сімей забезпечений;

6) для збереження породності бджіл охоронна зона радіусом 10 - 15 км, на яку категорично заборонено завозити будь-які інші пасіки, установлена. На пасіках, розміщених у цій зоні, бджолині матки лише районованої породи і походять з цього племзаводу.

4.15. Племінні бджолорозплідники відповідають таким вимогам:

1) високопродуктивні бджолині сім'ї районованої породи в наявності; є благополучними щодо карантинних хвороб;

2) продуктивність бджолиних сімей перевищує середньорайонні показники на 10-15 %;

3) зоотехнічний облік походження, продуктивності та інших господарських ознак бджолиних сімей ведеться;

4) стійку медоносну базу і оптимальні умови утримання та годівлі бджолиних сімей забезпечено.

4.16. Висновок про відповідність племзаводу, племінного бджолорозплідника, пасіки отримано. Відповідну категорію присвоєно.

4.17. З метою забезпечення чистопородності бджіл заборона на завезення сімей і маток інших порід на племінний бджолорозплідник чи пасіки, що розташовані в радіусі 10 - 12 км, встановлена.

4.18. Відповідність статусу племінного заводу і племінного репродуктора з рибництва.

4.19. Відповідність статусу племінної станції із шовківництва та гренажного заводу.

Директор Департаменту

тваринництва

А.А. Гетя


ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства

аграрної політики

та продовольства України

11.09.2013 № 544

УНІФІКОВАНА ФОРМА АКТА

перевірки дотримання вимог законодавства в галузі племінної справи у тваринництві

Директор Департаменту

тваринництва

А.А. Гетя


Документи та файли

Сигнальний документ — f408194n84.doc / zip

Публікації документа

 • Офіційний вісник України від 11.10.2013 — 2013 р., № 76, стор. 458, стаття 2841, код акта 69005/2013

= завантажити законодавчий акт, актуальний на поточний час =
<< | >>

Мінагрополітики України:

 1. НАКАЗ від 14.02.2019 № 57 "Про затвердження квот добування водних біоресурсів загальнодержавного значення в Азовському морі із затоками у 2019 році". Мінагрополітики України. 2019 рікк
 2. НАКАЗ від 14.02.2019 № 56 "Про затвердження лімітів та прогнозів допустимого спеціального використання водних біоресурсів загальнодержавного значення в Азовському морі із затоками на 2019 рік". Мінагрополітики України. 2019 рікк
 3. з ведення племінного обліку у птахівництві. Мінагрополітики України. 2019 рікк
 4. НАКАЗ від 22.01.2019 № 17 "Про затвердження Інструкції з бонітування птиці, Інструкції з ведення племінного обліку у птахівництві та зразків форм племінного обліку". Мінагрополітики України. 2019 рікк
 5. НАКАЗ від 05.02.2019 № 34 "Про затвердження Методів відбору зразків для визначення максимально допустимих рівнів нітратів у деяких харчових продуктах для цілей державного контролю". Мінагрополітики України. 2019 рікк
 6. НАКАЗ від 12.03.2019 № 119 "Про затвердження Режиму рибальства в басейні Азовського моря з усіма затоками, гирлами та лиманами у 2019 році ". Мінагрополітики України. 2019 рікк
 7. НАКАЗ від 19.03.2019 № 141 "Про внесення змін до наказу Міністерства аграрної політики та продовольства України від 20 березня 2018 року № 148". Мінагрополітики України. 2019 рікк
 8. НАКАЗ від 15.02.2019 № 60 "Про внесення змін до наказу Міністерства аграрної політики та продовольства України від 20 березня 2018 року № 149". Мінагрополітики України. 2019 рікк
 9. НАКАЗ від 22.02.2019 № 67 "Про затвердження державного логотипа для органічної продукції". Мінагрополітики України. 2019 рікк
 10. МЕМОРАНДУМ від домовилися про таке: "про взаєморозуміння між Міністерством аграрної політики та продовольства України та Міністерством з питань зміни клімату та захисту навколишнього середовища Об’єднаних Арабських Еміратів щодо співробітництва у сфері сільського господарства та безпечності харчових продуктів". Мінагрополітики України. 2019 рікк
 11. НАКАЗ від 19.02.2019 № 66 "Про внесення зміни до Порядку роботи «гарячої лінії» Державної служби України з питань геодезії, картографії та кадастру". Мінагрополітики України. 2019 рікк
 12. НАКАЗ від 27.03.2019 № 160 "Про внесення змін до наказу Міністерства аграрної політики та продовольства України від 18 квітня 2017 року № 228". Мінагрополітики України. 2019 рікк
 13. НАКАЗ від 13.03.2019 № 133 "Про внесення змін до Порядку роботи «гарячої» телефонної лінії Державного агентства рибного господарства України". Мінагрополітики України. 2019 рікк
 14. НАКАЗ від 18.03.2019 № 140 "Про внесення змін до Типового табеля забезпечення постачання суден флоту рибної промисловості". Мінагрополітики України. 2019 рікк
 15. НАКАЗ від 28.03.2019 № 163 "Про затвердження Змін до Порядку ідентифікації та реєстрації великої рогатої худоби та Порядку оформлення і видачі паспорта великої рогатої худоби". Мінагрополітики України. 2019 рікк
 16. НАКАЗ від 19.03.2019 № 143 "Про затвердження Порядку підтвердження спеціальних знань інспектора з органічного виробництва та/або обігу органічної продукції у сфері органічного виробництва". Мінагрополітики України. 2019 рікк
 17. НАКАЗ від 08.04.2019 № 180 "Про внесення змін до Порядку організації та проведення особистого прийому громадян у Державній службі України з питань геодезії, картографії та кадастру та її територіальних органах". Мінагрополітики України. 2019 рікк
 18. НАКАЗ від 05.04.2019 № 177 "Про затвердження типової форми договору (декларації) про створення сімейного фермерського господарства". Мінагрополітики України. 2019 рікк
 19. НАКАЗ від 01.04.2019 № 170 "Про затвердження уніфікованих форм актів, що складаються за результатами проведення планових (позапланових) заходів державного нагляду (контролю) у сферах насінництва та розсадництва, охорони прав на сорти рослин". Мінагрополітики України. 2019 рікк
 20. НАКАЗ від 14.03.2019 № 138 "Про внесення змін до Положення про Головне управління Державної служби України з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів в області, в місті Києві". Мінагрополітики України. 2019 рікк
- Антимонопольний комітет - Верховний Суд України - Вищий адміністративний суд України - Вищий господарський суд - Вищий спеціалізований суд - Генеральна прокуратура України - ДА електронного урядування - Державіаслужба України - Державні утворення на території України (1917-1920) - Держатомрегулювання - Держаудитслужба України - Держкомтелерадіо України - Держкордонслужба України - Держнаглядохоронпраці України - Держспецзв’язок - Держспоживстандарт України - Держстат України - Держфінпослуг України - ДКА України - Закони України - Законодавство Української РСР - Кабінет Міністрів України - Кодекси України - Конституційний Суд України - МВС України - МЗС України - Міжнародні документи, ратифіковані Верховною Радою України - Міжнародні угоди України - Мін'юст України - Мінагрополітики України - Мінекономрозвитку України - Міненерговугілля України - Мінінфраструктури України - Мінкультури України - Мінмолодьспорт України - Міноборони України - Мінприроди України - Мінрегіон України - Мінсоцполітики України - Мінфін України - МІП - МНС України - МОЗ України - МОН України - МТОТ - Нацдержслужба України - Національне агентство з питань запобігання корупції - Національне антикорупційне бюро України - Національний банк України - Нацком.енергетики - Нацкомфінпослуг - Нацрада телерадіомовлення - НКРЗІ - НКЦПФР - Основний Закон України - Пенсійний фонд України - Постанови Верховної Ради України - Президент України - РНБО України - Розпорядження Голови ВР України - Розпорядження Кабінета Міністрів України - Служба безпеки України - Служба зовнішньої розвідки - Укрдержархів - Управління державної охорони - Фонд гарант.вкладів фізич.осіб - Фонд державного майна - Фонд соцстраху по безробіттю - Фундаментальне законодавство України - Центрвиборчком України -