<<
>>

НАКАЗ від 22.08.2013 № 508 "Про затвердження Порядку нормативної грошової оцінки земель несільськогосподарського призначення (крім земель населених пунктів)". Мінагрополітики України. 2013

Документ актуальний на 06.04.2018
завантажити документ, актуальний на поточний час

МІНІСТЕРСТВО АГРАРНОЇ ПОЛІТИКИ ТА ПРОДОВОЛЬСТВА УКРАЇНИ

НАКАЗ

22.08.2013  № 508

Зареєстровано в Міністерстві

юстиції України

12 вересня 2013 р.

за № 1573/24105

Про затвердження Порядку нормативної грошової оцінки земель несільськогосподарського призначення (крім земель населених пунктів)

{Із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства аграрної

політики та продовольства

№ 604 від 18.12.2018}

Відповідно до підпункту 7.40 підпункту 7 пункту 4 Положення про Міністерство аграрної політики та продовольства України, затвердженого Указом Президента України від 23 квітня 2011 року № 500, НАКАЗУЮ:

1. Затвердити Порядок нормативної грошової оцінки земель несільськогосподарського призначення (крім земель населених пунктів), що додається.

2. Департаменту землеробства (Демидов О.А.) забезпечити подання цього наказу на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.

3. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

4. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Міністра Давиденка В.М.

Міністр

М.В. Присяжнюк

ПОГОДЖЕНО:

Голова Державного агентства

водних ресурсів України

Перший заступник Голови

Державного агенства лісових ресурсів України

В.о. Голови Державного агенства

земельних ресурсів України

Міністр екології

та природних ресурсів України

Голова Державної служби України

з питань регуляторної політики

та розвитку підприємництва

В.

Сташук

Я.І. Макарчук

Є.С. Бердніков

О.А. Проскуряков

М.Ю. Бродський


ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства

аграрної політики

та продовольства України

22.08.2013  № 508

Зареєстровано в Міністерстві

юстиції України

12 вересня 2013 р.

за № 1573/24105

ПОРЯДОК

нормативної грошової оцінки земель несільськогосподарського призначення (крім земель населених пунктів)

І. Загальні положення

1.1. Цей Порядок визначає процедуру проведення нормативної грошової оцінки земель несільськогосподарського призначення (крім земель населених пунктів).

1.2. Нормативна грошова оцінка земель несільськогосподарського призначення (крім земель населених пунктів) проводиться відповідно до Методики нормативної грошової оцінки земель несільськогосподарського призначення (крім земель населених пунктів), що затверджена постановою Кабінету Міністрів України від 23 листопада 2011 року № 1278.

{Пункт 1.3 розділу I виключено на підставі Наказу Міністерства аграрної політики та продовольства № 604 від 18.12.2018}

ІІ. Нормативна грошова оцінка земельної ділянки

2.1. Нормативна грошова оцінка земельної ділянки (Цн) визначається за формулою

Цн = Пд × Рд × Ск × Км × Кв × Кмц × Кі,

де

Пд

-

площа земельної ділянки, що приймається за даними Державного земельного кадастру або документації із землеустрою, кв. м;

Рд

-

рентний дохід на один кв. м площі для відповідної категорії земель, що визначається за нормативами рентного доходу для відповідної категорії земель згідно з додатком 1 до цього Порядку, гривень на рік;

Ск

-

строк капіталізації, що визначається згідно з пунктом 2.2 цього розділу, років;

Км

-

коефіцієнт, який враховує місце розташування земель, що визначається згідно з пунктом 2.3 цього розділу;

Кв

-

коефіцієнт, який враховує вид використання земельної ділянки, що визначається згідно з пунктом 2.7 цього розділу;

Кмц

-

коефіцієнт, який враховує належність земельної ділянки до земель природоохоронного, оздоровчого, рекреаційного, історико-культурного призначення, що визначається згідно з пунктом 2.12 цього розділу;

Кі

-

коефіцієнт індексації нормативної грошової оцінки земель, що визначається згідно із статтею 289 розділу XIII Податкового кодексу України.

2.2. Строк капіталізації рентного доходу визначається для всіх категорій земель (крім земель лісогосподарського призначення) і становить 33 роки, для земель лісогосподарського призначення - 50 років.

2.3. Коефіцієнт, який враховує місце розташування земель (Км) (крім земель лісогосподарського призначення та земель водного фонду), визначається для кадастрового кварталу, межі якого відображаються на індексних кадастрових картах (планах), за формулою

Км = Кр × Кл,

де

Кр

-

коефіцієнт, який враховує регіональні фактори місця розташування кадастрового кварталу, що визначається згідно з пунктом 2.4 цього розділу;

Кл

-

коефіцієнт, який враховує локальні фактори місця розташування кадастрового кварталу за територіально-планувальними, інженерно-геологічними, історико-культурними, природно-ландшафтними, санітарно-гігієнічними та іншими умовами, що визначається згідно з пунктом 2.6 цього розділу.

Для земель лісогосподарського призначення та земель водного фонду коефіцієнт, який враховує місце розташування земель (Км), приймається рівним одиниці.

2.4. Коефіцієнт, який враховує регіональні фактори місця розташування кадастрового кварталу (Кр), визначається за формулою

Кр = Кр1 × Кр2 × Кр3,

де

Кр1

-

коефіцієнт, який враховує віддаленість кадастрового кварталу від населених пунктів, що визначається згідно з пунктом 2.5 цього розділу;

Кр2

-

коефіцієнт, який враховує віддаленість кадастрового кварталу від автомобільних доріг державного значення та визначається згідно з додатком 2 до цього Порядку;

Кр3

-

коефіцієнт, який враховує розташування кадастрового кварталу у зонах радіоактивного забруднення внаслідок Чорнобильської катастрофи та визначається згідно з додатком 3 до цього Порядку.

2.5. Коефіцієнт, який враховує віддаленість кадастрового кварталу від населених пунктів (Кр1), нормативна грошова оцінка земель яких визначена, якщо найменша відстань від межі кадастрового кварталу до межі населеного пункту не перевищує зони впливу населеного пункту (Д), для відповідної категорії земель визначається за формулою (крім земель природно-заповідного та іншого природоохоронного призначення, оздоровчого призначення, історико-культурного призначення, лісогосподарського призначення, водного фонду)

,

де

Цнм

-

середня вартість одного квадратного метра земель населеного пункту залежно від регіональних факторів місця розташування, що визначена відповідно до Порядку нормативної грошової оцінки земель сільськогосподарського призначення та населених пунктів, затвердженого наказом Державного комітету України по земельних ресурсах, Міністерства аграрної політики України, Міністерства будівництва, архітектури та житлово-комунального господарства України, Української академії аграрних наук від 27 січня 2006 року № 18/15/21/11, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 05 квітня 2006 року за № 388/12262, з урахуванням коефіцієнта індексації нормативної грошової оцінки земель, гривень;

Кпт

-

коефіцієнт, який враховує ступінь містобудівної цінності територій у зоні впливу населених пунктів та визначається згідно з додатком 4 до цього Порядку;

Ск

-

строк капіталізації (33 роки);

Рд

-

рентний дохід на один кв. м площі для відповідної категорії земель (крім земель природно-заповідного та іншого природоохоронного призначення, оздоровчого призначення, історико-культурного призначення, лісогосподарського призначення, водного фонду), що визначається за нормативами рентного доходу для відповідної категорії земель згідно з додатком 1 до цього Порядку, гривень на рік;

Кр2

-

коефіцієнт, який враховує віддаленість кадастрового кварталу від автомобільних доріг державного значення та визначається згідно з додатком 2 до цього Порядку;

Кр3

-

коефіцієнт, який враховує розташування кадастрового кварталу у зонах радіоактивного забруднення внаслідок Чорнобильської катастрофи та визначається згідно з додатком 3 до цього Порядку;

Д

-

ширина зони впливу населеного пункту, що визначається згідно з додатком 5 до цього Порядку, км;

Л

-

геометрично найменша відстань від межі кадастрового кварталу до межі населеного пункту відповідно до даних індексних кадастрових карт (планів), км.

Якщо населені пункти, нормативна грошова оцінка земель яких визначена, відсутні на відстані від межі кадастрового кварталу меншій, ніж ширина зони впливу населених пунктів (Д), коефіцієнт Кр1 приймається рівним одиниці.

Для земель природно-заповідного та іншого природоохоронного призначення, оздоровчого призначення, історико-культурного призначення, лісогосподарського призначення, водного фонду коефіцієнт Кр1 приймається рівним одиниці.

Якщо кадастровий квартал розташований у межах ширини зони впливу декількох населених пунктів, приймається найбільше з можливих значень коефіцієнта Кр1.

Якщо розрахункове значення коефіцієнта Кр1 менше одиниці, він приймається рівним одиниці.

2.6. Коефіцієнт, який враховує локальні фактори місця розташування кадастрового кварталу за територіально-планувальними, інженерно-геологічними, історико-культурними, природно-ландшафтними, санітарно-гігієнічними та іншими умовами (Кл), визначається згідно з додатком 6 до цього Порядку як добуток значень коефіцієнтів, які відповідають локальним факторам, що мають прояв у межах цього кадастрового кварталу.

2.7. Коефіцієнт, який враховує вид використання земельної ділянки (Кв), визначається за формулою

Кв = Кв1 × Кв2 × Кв3 × Кв4,

де

Кв1

-

коефіцієнт, який враховує склад угідь земельної ділянки, визначається згідно з додатком 7 до цього Порядку відповідно до даних Державного земельного кадастру;

Кв2

-

коефіцієнт, який враховує регіональні відмінності у формуванні рентного доходу та визначається для земель промисловості, транспорту, зв’язку, енергетики, оборони та іншого призначення згідно з додатком 8 до цього Порядку, а для земельних ділянок інших категорій прирівнюється до одиниці;

Кв3

-

коефіцієнт, що враховує продуктивність лісових насаджень та визначається для земель, вкритих лісовою (деревною та чагарниковою) рослинністю, згідно з пунктами 2.8, 2.9 та 2.10 цього розділу, а для інших земельних угідь прирівнюється до одиниці;

Кв4

-

коефіцієнт, що враховує продуктивність водних об’єктів та визначається для земель із цими об’єктами: природні водотоки (річки та струмки), штучні водотоки (канали), озера, ставки, водосховища та інші водні об’єкти, згідно з пунктом 2.11 цього розділу, а для інших земельних угідь прирівнюється до одиниці.

2.8. Коефіцієнт, що враховує продуктивність лісових насаджень (Кв3), визначається за формулою

Кв3 = Кл1 × Кл2 × Кл3,

де

Кл1

-

коефіцієнт, який враховує тип лісорослинних умов та визначається згідно з додатками 9, 10, 11, 12 та 13 до цього Порядку залежно від місця розташування земельної ділянки;

Кл2

-

коефіцієнт, який враховує ефект від використання технічних, лікарських, інших продуктів лісу та корисних властивостей лісів та приймається: для експлуатаційних лісів - 1,5; для лісів інших категорій, в яких рубки головного користування дозволені, -2,0; для лісів, у яких рубки головного користування заборонені, - 4,0;

Кл3

-

коефіцієнт, який враховує відповідність фактичної лісистості території оптимальній та визначається згідно з додатком 14 до цього Порядку.

2.9. Площі і типи лісорослинних умов або типи лісу в таксаційних виділах лісових земель, їхня належність до адміністративно-територіальних одиниць, природно-кліматичних зон, категорій лісів, лісотаксових поясів та розрядів лісових такс приймаються за даними Республіканського комітету Автономної Республіки Крим з лісового та мисливського господарства, територіальних органів Державного агентства лісових ресурсів України, які подаються фізичною або юридичною особою, яка звертається за отриманням адміністративної послуги з видачі витягу з технічної документації про нормативну грошову оцінку земель.

2.10. Нормативна грошова оцінка лісових земель, у лісах яких рубки головного користування заборонені, за розрядами лісових такс не диференціюється і приймається на рівні оцінок за першим розрядом.

2.11. Коефіцієнт, який враховує продуктивність водних об’єктів (Кв4), визначається за формулою

Кв4 = Квд1 × Квд2 × Квд3,

де

Квд1

-

коефіцієнт, який враховує значення водного об’єкта та визначається згідно з додатком 15 до цього Порядку;

Квд2

-

коефіцієнт, який враховує якісний стан водного об’єкта та визначається згідно з додатком 16 до цього Порядку;

Квд3

-

коефіцієнт, який враховує екологічне значення водного об’єкта та визначається згідно з додатком 17 до цього Порядку.

Якісний стан водних об’єктів приймається за інформацією Державного агентства водних ресурсів України або інших суб’єктів державного моніторингу вод.

{Абзац п’ятий пункту 2.11 розділу ІІ в редакції Наказу Міністерства аграрної політики та продовольства № 604 від 18.12.2018}

2.12. Коефіцієнт, який враховує належність земельної ділянки до земель природно-заповідного та іншого природоохоронного, оздоровчого, рекреаційного, історико-культурного призначення (Кмц), визначається для земель природно-заповідного та іншого природоохоронного призначення, оздоровчого призначення, рекреаційного призначення та історико-культурного призначення за формулою

Кмц = Кмц1 × Кмц2,

де

Кмц1

-

коефіцієнт, який враховує цінність земель оздоровчого, рекреаційного, історико-культурного призначення та визначається згідно з додатками 18, 19 та 20 до цього Порядку;

Кмц2

-

коефіцієнт, що враховує статус земель оздоровчого, рекреаційного, історико-культурного призначення та приймається: для об’єктів місцевого значення - 1,1; для об’єктів загальнодержавного значення - 1,3.

Для земель лісогосподарського призначення, водного фонду, промисловості, транспорту, зв’язку, енергетики, оборони та іншого призначення коефіцієнт (Кмц) прирівнюється до одиниці, а для земель природно-заповідного та іншого природоохоронного призначення: для об’єктів місцевого значення - 3,3; для об’єктів загальнодержавного значення - 3,9.

2.13. Значення коефіцієнтів Кр1, Кпт, Кр2, Кр3, Кр, Кл, Км, Кв1, Кв2, Кл1, Кл2, Кл3, Кв3, Квд1, Квд2, Квд3, Кв4, Кв, Кмц1, Кмц2, Кмц визначаються із точністю до 0,0001.

ІІІ. Оформлення результатів нормативної грошової оцінки

3.1. За результатами проведення нормативної грошової оцінки земель у межах району складається технічна документація про нормативну грошову оцінку земель району, що затверджується районною радою.

3.2. Технічна документація про нормативну грошову оцінку земель району включає:

пояснювальну записку;

завдання на виконання робіт;

рішення про проведення нормативної грошової оцінки земель у межах району;

викопіювання з кадастрових карт (планів) з відображенням кадастрових зон та кварталів;

картограму із зазначенням: зон впливу населених пунктів; зон віддаленості від автомобільних доріг державного значення; зон радіоактивного забруднення; зон прояву локальних факторів за територіально-планувальними, інженерно-геологічними, історико-культурними, природно-ландшафтними, санітарно-гігієнічними та іншими умовами;

таблицю з переліком кадастрових кварталів, що містить: номер кадастрового кварталу; площу кадастрового кварталу; значення коефіцієнтів Кр1, Кр2, Кр, Кл, Км для кадастрового кварталу.

3.3. Дані про нормативну грошову оцінку окремої земельної ділянки оформлюються за заявою за формою згідно з додатком 21 до цього Порядку як витяг із технічної документації про нормативну грошову оцінку земельної ділянки за формою згідно з додатком 22 до цього Порядку.

{Пункт 3.3 розділу ІIІ в редакції Наказу Міністерства аграрної політики та продовольства № 604 від 18.12.2018}

3.4. До затвердження технічної документації про нормативну грошову оцінку земель району нормативна грошова оцінка земельних ділянок визначається за технічною документацією про нормативну грошову оцінку земельної ділянки, що затверджується відповідною районною радою та включає:

пояснювальну записку;

завдання на виконання робіт;

картограму із зазначенням: зон впливу населених пунктів; зон віддаленості від автомобільних доріг державного значення; зон радіоактивного забруднення; зон прояву локальних факторів за територіально-планувальними, інженерно-геологічними, історико-культурними, природно-ландшафтними, санітарно-гігієнічними та іншими умовами;

таблицю із значенням: категорії земель; цільового призначення земельної ділянки; кадастрового номера земельної ділянки (за наявності); нормативу рентного доходу (Р); строку капіталізації (Ск); коефіцієнтів Кр1, Кпт, Кр2, Кр3, Кр, Кл, Км, Кв1, Кв2, Кл1, Кл2, Кл3, Кв3, Квд1, Квд2, Квд3, Кв4, Кв, Кмц1, Кмц2, Кмц; нормативної грошової оцінки земельної ділянки (грн/кв. м та грн за земельну ділянку).

3.5. З метою внесення даних до Державного земельного кадастру про нормативну грошову оцінку земель несільськогосподарського призначення (крім земель населених пунктів) оформлюється електронний документ відповідно до вимог Порядку ведення Державного земельного кадастру, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 17 жовтня 2012 року № 1051.

Директор

Департаменту землеробства

О.А. Демидов


Додаток 1

до Порядку нормативної

грошової оцінки земель

несільськогосподарського

призначення

(крім населених пунктів)

(пункт 2.1.)

НОРМАТИВИ

рентного доходу для відповідної категорії земель

Категорія земель

Рентний дохід, грн/кв. м на рік

Землі природно-заповідного та іншого природоохоронного призначення

0,1179

Землі оздоровчого призначення

0,0752

Землі рекреаційного призначення

0,0627

Землі історико-культурного призначення

0,1191

Землі лісогосподарського призначення

0,0063

Землі водного фонду

0,0211

Землі промисловості, транспорту, зв’язку, енергетики, оборони та іншого призначення

0,6637


Додаток 2

до Порядку нормативної

грошової оцінки земель

несільськогосподарського

призначення

(крім населених пунктів)

(пункт 2.4.)

КОЕФІЦІЄНТИ,

які враховують віддаленість кадастрового кварталу від автомобільних доріг державного значення (Кр2)

Відстань до автомобільної дороги державного значення, км

Значення коефіцієнта Кр2

до 5

1,30

5 - 10

1,25

10 - 15

1,20

15 - 20

1,10

20 - 25

1,05

25 і більше

1,00

__________

Примітки:

1. Коефіцієнт Кр2 визначається, виходячи з геометрично найменшої відстані між межею кадастрового кварталу до вісі автомобільних доріг державного значення, які включені до Переліку автомобільних доріг загального користування державного значення, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 18 квітня 2012 року № 301.

2. Якщо на відстані до 25 км від межі кадастрового кварталу наявні декілька автомобільних доріг державного значення, для кадастрового кварталу приймається найвище з можливих значень коефіцієнта Кр2.


Додаток 3

до Порядку нормативної

грошової оцінки земель

несільськогосподарського

призначення

(крім населених пунктів)

(пункт 2.4.)

КОЕФІЦІЄНТИ,

які враховують розташування кадастрового кварталу у зонах радіоактивного забруднення внаслідок Чорнобильської катастрофи (Кр3)

Розміщення кадастрового кварталу у зоні радіоактивного забруднення

Значення коефіцієнта Кр3

Зона відчуження

0,50

Зона безумовного (обов’язкового) відселення

0,60

Зона гарантованого добровільного відселення

0,80

Зона посиленого радіоекологічного контролю

0,90

__________

Примітки:

1. Для кадастрових кварталів, які не належать до зон радіоактивного забруднення внаслідок Чорнобильської катастрофи, коефіцієнт (Кр3) приймається рівним одиниці.

2. Зони гарантованого добровільного відселення і посиленого радіоекологічного контролю визначені постановою Кабінету Міністрів Української РСР від 23 липня 1991 року № 106 "Про організацію виконання постанов Верховної Ради Української РСР про порядок введення в дію законів Української РСР "Про правовий режим території, що зазнала радіоактивного забруднення внаслідок Чорнобильської катастрофи" та "Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи".

3. Кадастровий квартал вважається таким, що входить до зони радіоактивного забруднення внаслідок Чорнобильської катастрофи, якщо до неї входить більше половини площі кадастрового кварталу.


Додаток 4

до Порядку нормативної

грошової оцінки земель

несільськогосподарського

призначення

(крім населених пунктів)

(пункт 2.5.)

КОЕФІЦІЄНТИ,

які враховують ступінь містобудівної цінності територій у зоні впливу населених пунктів (Кпт)

Чисельність населення населених пунктів, тис. осіб

Значення коефіцієнта Кпт

до 20

0,75

від 20 до 50

0,50

від 50 до 100

0,40

від 100 до 250

0,35

від 250 до 500

0,30

від 500 до 1000

0,25

від 1000 до 2000

0,20

понад 2000

0,15


Додаток 5

до Порядку нормативної

грошової оцінки земель

несільськогосподарського

призначення

(крім населених пунктів)

(пункт 2.5.)

ШИРИНА

зони впливу населених пунктів (Д)

Типи населених пунктів

Ширина зони впливу, км

Столиця України м. Київ

50

Міста - обласні центри, міста Севастополь та Сімферополь

30

Міста обласного значення з чисельністю понад 50 тис. осіб

20

Міста обласного значення з чисельністю менше 50 тис. осіб

10

Міста районного значення та селища із статусом районного центру

5


Додаток 6

до Порядку нормативної

грошової оцінки земель

несільськогосподарського

призначення

(крім населених пунктів)

(пункт 2.6.)

КОЕФІЦІЄНТИ,

які враховують локальні фактори місця розташування кадастрового кварталу за територіально-планувальними, інженерно-геологічними, історико-культурними, природно-ландшафтними, санітарно-гігієнічними та іншими умовами (Кл)

Назва групи факторів

Назва локальних факторів

Значення коефіцієнта Кл

1

2

3

Функціонально-планувальні фактори

Місцезнаходження кадастрового кварталу в зоні пішохідної доступності (не більше 600 м) до місць розселення та громадських центрів

1,07

у прирейковій зоні (кадастровий квартал розташований або примикає до відводу залізниці, має під’їзну залізничну колію)

1,07

Інженерно-геологічні фактори

Місцезнаходження кадастрового кварталу у межах території, що має ухил поверхні понад 20%

0,87

на ґрунтах з несучою спроможністю менше 1,0 кг/кв. см при потужності понад два метри

0,90

у зоні залягання ґрунтових вод менше 3 м

0,93

у зоні затоплення паводком понад 4% забезпеченості (шар затоплення понад два метри)

0,93

у зоні значної заболоченості з ґрунтовим живленням, що важко осушується

0,93

у зоні небезпечних геологічних процесів (зсуви, карст, яружна ерозія - яри глибиною понад 10 м, штучні підземні виробки - катакомби, підроблені території, провали та значні тріщини у земній корі, у тому числі з виходом метану на поверхню)

0,83

на намивних (насипних) територіях

1,05

Історико-культурні фактори

Місцезнаходження кадастрового кварталу у межах заповідної території

1,14

у зоні регулювання забудови

1,10

у зоні історичного ландшафту, що охороняється

1,09

у зоні охорони поодиноких пам’яток

1,09

Природно-ландшафтні фактори

Місцезнаходження кадастрового кварталу у межах території природоохоронного призначення (національних, зоологічних та дендрологічних парків, парків-пам’яток садово-паркового мистецтва, ботанічних садів, заказників, заповідних урочищ, пам’яток природи)

1,09

у межах території оздоровчого призначення (курортів та округів санітарної охорони)

1,08

у межах території рекреаційного призначення (земель туризму та відпочинку, парків та зелених зон)

1,07

Санітарно-гігієнічні фактори

Місцезнаходження кадастрового кварталу у санітарно-захисній зоні

0,88

у водоохоронній зоні

1,04

у зоні обмеження забудови за ступенем забруднення атмосферного повітря

0,87

у зоні обмеження забудови за рівнем забруднення електромагнітного поля

0,93

у зоні перевищення припустимого рівня шуму від залізниці, автодоріг, електропідстанцій та аеродромів

0,94

в ареалі забруднення ґрунтів (важкі метали), на територіях, зайнятих породними відвалами і териконами

0,93

__________

Примітка.

Кадастровий квартал вважається таким, що має прояв локального фактора місця розташування, якщо цей фактор проявляється на площі більшій, ніж половина площі цього кадастрового кварталу.


Додаток 7

до Порядку нормативної

грошової оцінки земель

несільськогосподарського

призначення

(крім населених пунктів)

(пункт 2.7.)

КОЕФІЦІЄНТИ,

які враховують склад угідь земельної ділянки (Кв1)

Назва угіддя

Код групи угідь згідно з КВЗУ

Значення коефіцієнта Кв1

1

2

4

Рілля, рослинний покрив земель і ґрунти, землі під сільськогосподарськими та іншими господарськими будівлями і дворами

001, 002, 013

1,0

Землі без рослинного покриву або з незначним рослинним покривом

003

1,0

Чагарникова рослинність природного походження, ліси та інші лісовкриті землі

004, 005

1,0

Води

006

1,0

Землі під житловою забудовою

007

1,0

Землі під громадською забудовою (крім земель комерційного та іншого використання, земель, які використовуються головним чином комерційними, торговими і відповідними службами - торговими центрами, комерційними банками, автозаправними станціями, ремонтними майстернями, готелями, ресторанами, барами, їдальнями, торговими складами та будівлями органів управління ними)

008

0,7

Землі під громадською забудовою (землі комерційного та іншого використання, землі, які використовуються головним чином комерційними, торговими і відповідними службами - торговими центрами, комерційними банками, автозаправними станціями, ремонтними майстернями, готелями, ресторанами, барами, їдальнями, торговими складами та будівлями органів управління ними)

008

2,5

Землі, які використовуються для транспорту

009

1,0

Землі, які використовуються для технічної інфраструктури

010

0,7

Землі під промисловою забудовою (крім торфорозробок, які експлуатують, та відпрацьованих розробок та кар’єрів, закритих шахт, відвалів, териконів, які не експлуатують)

011

1,2

Землі під промисловою забудовою (торфорозробки, які експлуатують, та відпрацьовані розробки, кар’єри, закриті шахти, відвали, терикони, які не експлуатують)

011

0,1

Землі, зайняті поточним будівництвом та відведені під будівництво (будівництво на яких не розпочато)

012

0,5

Землі, які використовуються для відпочинку та оздоровлення

014

1,0

Землі під об’єктами та спорудами спеціального призначення

015

0,5

__________

Примітки:

1. У разі наявності на земельній ділянці двох і більше земельних угідь коефіцієнт Кв1 визначається як середньозважений за їх площею.

2. Класифікація видів земельних угідь (КВЗУ) визначається згідно з постановою Кабінету Міністрів України від 17 жовтня 2012 року № 1051 "Про затвердження Порядку ведення Державного земельного кадастру".

3. Для земельних угідь усіх видів, що наявні в межах земельних ділянок промисловості, згідно з розділом 11 Класифікації видів цільового призначення земель, затвердженої наказом Державного комітету України із земельних ресурсів від 23 липня 2010 року № 548, зареєстрованої у Міністерстві юстиції України 01 листопада 2010 року за № 1011/18306, значення коефіцієнта Кв1 приймається рівним 1,2.

{Примітку 4 виключено на підставі Наказу Міністерства аграрної політики та продовольства № 604 від 18.12.2018}

{Додаток 7 із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства аграрної політики та продовольства № 604 від 18.12.2018}


Додаток 8

до Порядку нормативної

грошової оцінки земель

несільськогосподарського

призначення

(крім населених пунктів)

(пункт 2.7.)

КОЕФІЦІЄНТИ,

які враховують регіональні відмінності у формуванні рентного доходу та визначаються для земель промисловості, транспорту, зв’язку, енергетики, оборони та іншого призначення (Кв2)

Адміністративно-територіальні одиниці

Значення коефіцієнта Кв2

1

2

Автономна Республіка Крим

0,91

Вінницька область

0,79

Волинська область

0,96

Дніпропетровська область

1,11

Донецька область

1,23

Житомирська область

1,19

Закарпатська область

0,89

Запорізька область

1,10

Івано-Франківська область

0,89

Київська область

1,08

Кіровоградська область

0,70

Луганська область

0,98

Львівська область

1,10

Миколаївська область

0,89

Одеська область

1,68

Полтавська область

0,87

Рівненська область

0,93

Сумська область

0,81

Тернопільська область

0,77

Харківська область

1,19

Херсонська область

0,94

Хмельницька область

0,81

Черкаська область

0,83

Чернівецька область

1,15

Чернігівська область

0,89

м. Севастополь

1,30


Додаток 9

до Порядку нормативної

грошової оцінки земель

несільськогосподарського

призначення

(крім населених пунктів)

(пункт 2.8.)

КОЕФІЦІЄНТИ,

які враховують тип лісорослинних умов (Кл1) в умовах Полісся

Тип лісорослинних умов

Значення коефіцієнта Кл1 за категоріями лісів:

експлуатаційні ліси

інші категорії лісів, в яких рубки головного користування

дозволені

заборонені

розряди лісових такс

розряди лісових такс

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

A0

0,468

0,272

0,232

0,232

0,232

0,430

0,244

0,232

0,232

0,232

0,440

A1

1,398

0,934

0,708

0,468

0,234

1,456

0,974

0,742

0,494

0,250

1,548

A2

1,810

1,228

0,946

0,646

0,352

1,824

1,236

0,954

0,652

0,354

1,906

A3

1,398

0,934

0,708

0,468

0,234

1,456

0,974

0,742

0,494

0,250

1,548

A4

0,824

0,526

0,378

0,232

0,232

0,874

0,560

0,408

0,244

0,232

0,858

A5

0,468

0,272

0,232

0,232

0,232

0,430

0,244

0,232

0,232

0,232

0,440

B0

1,398

0,934

0,708

0,468

0,234

1,456

0,974

0,742

0,494

0,250

1,548

B1

1,810

1,228

0,946

0,646

0,352

1,824

1,236

0,954

0,652

0,354

1,906

B2

3,092

2,140

1,682

1,198

0,716

3,106

2,148

1,688

1,206

0,720

3,100

B3

2,616

1,802

1,410

0,992

0,580

2,638

1,816

1,420

1,004

0,586

2,654

B4

1,398

0,934

0,708

0,468

0,234

1,456

0,974

0,742

0,494

0,250

1,548

B5

0,824

0,526

0,378

0,232

0,232

0,874

0,560

0,408

0,244

0,232

0,858

C0

1,810

1,228

0,946

0,646

0,352

1,824

1,236

0,954

0,652

0,354

1,906

C1

2,128

1,454

1,130

0,782

0,442

2,154

1,472

1,142

0,794

0,448

2,086

C2

3,664

2,548

2,000

1,444

0,880

3,590

2,492

1,966

1,414

0,856

3,538

C3

3,446

2,400

1,882

1,352

0,814

3,276

2,276

1,782

1,280

0,766

3,272

C4

2,128

1,454

1,130

0,782

0,442

2,154

1,472

1,142

0,794

0,448

2,086

C5

0,232

0,232

0,232

0,232

0,232

0,232

0,232

0,232

0,232

0,232

0,232

D0

0,666

0,414

0,282

0,232

0,232

0,610

0,372

0,250

0,232

0,232

0,554

D1

1,860

1,270

0,968

0,672

0,366

2,136

1,468

1,126

0,790

0,442

2,136

D2

3,800

2,662

2,080

1,508

0,914

3,446

2,406

1,878

1,354

0,812

3,446

D3

4,674

3,288

2,580

1,884

1,160

4,338

3,046

2,392

2,004

1,064

4,338

D4

2,924

2,032

1,578

1,130

0,666

2,756

1,912

1,482

1,058

0,616

2,756

D5

0,342

0,232

0,232

0,232

0,232

0,342

0,232

0,232

0,232

0,232

0,334

__________

Примітка.

Усі райони Волинської, Житомирської, Рівненської, Чернігівської областей (за винятком віднесених до Лісостепу); Бородянський, Броварський, Вишгородський, Іванківський, Києво-Святошинський, Макарівський, Поліський райони Київської області; Середино-Будський, Шосткинський, Ямпільський райони Сумської області.


Додаток 10

до Порядку нормативної

грошової оцінки земель

несільськогосподарського

призначення

(крім населених пунктів)

(пункт 2.8.)

КОЕФІЦІЄНТИ,

які враховують тип лісорослинних умов (Кл1) в умовах Лісостепу

Тип лісорослинних умов

Значення коефіцієнта Кл1 за категоріями лісів:

експлуатаційні ліси

інші категорії лісів, в яких рубки головного користування

дозволені

заборонені

розряди лісових такс

розряди лісових такс

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

A1

1,268

0,804

0,578

0,362

0,362

1,326

0,844

0,612

0,364

0,362

1,418

A2

1,680

1,098

0,816

0,516

0,362

1,694

1,106

0,824

0,522

0,362

1,776

A3

1,268

0,804

0,578

0,362

0,362

1,326

0,844

0,612

0,364

0,362

1,418

A4

0,694

0,396

0,362

0,362

0,362

0,744

0,430

0,362

0,362

0,362

0,728

A5

0,362

0,362

0,362

0,362

0,362

0,362

0,362

0,362

0,362

0,362

0,362

B0

1,268

0,804

0,578

0,362

0,362

1,326

0,844

0,612

0,364

0,362

1,418

B1

1,680

1,098

0,816

0,516

0,362

1,694

1,106

0,824

0,522

0,362

1,776

B2

2,962

2,010

1,552

1,068

0,586

2,976

2,018

1,558

1,076

0,590

2,970

B3

2,486

1,672

1,280

0,862

0,450

2,508

1,686

1,290

0,874

0,456

2,524

B4

1,268

0,804

0,578

0,362

0,362

1,326

0,844

0,612

0,364

0,362

1,418

B5

0,694

0,396

0,362

0,362

0,362

0,744

0,430

0,362

0,362

0,362

0,728

C0

1,680

1,098

0,816

0,516

0,362

1,694

1,106

0,824

0,522

0,362

1,776

C1

1,998

1,324

1,000

0,652

0,362

2,024

1,342

1,012

0,664

0,362

1,956

C2

3,534

2,418

1,882

1,314

0,750

3,460

2,362

1,836

1,284

0,726

3,408

C3

3,316

2,272

1,752

1,224

0,686

3,146

2,148

1,654

1,150

0,636

3,144

C4

1,998

1,324

1,000

0,652

0,362

2,024

1,342

1,012

0,664

0,362

1,956

C5

0,362

0,362

0,362

0,362

0,362

0,362

0,362

0,362

0,362

0,362

0,362

D0

0,536

0,362

0,362

0,362

0,362

0,480

0,362

0,362

0,362

0,362

0,424

D1

1,730

1,140

0,838

0,542

0,362

2,006

1,338

0,996

0,660

0,362

2,006

D2

3,670

2,532

1,952

1,378

0,784

3,316

2,276

1,748

1,224

0,682

3,316

D3

4,544

3,158

2,454

1,754

1,030

4,208

2,916

2,262

1,874

0,934

4,208

D4

2,794

1,902

1,448

1,000

0,536

2,626

1,782

1,352

0,928

0,486

2,626

D5

0,362

0,362

0,362

0,362

0,362

0,362

0,362

0,362

0,362

0,362

0,362

__________

Примітка.

Усі райони Вінницької, Полтавської, Тернопільської, Хмельницької, Черкаської областей; усі райони Київської, Сумської областей (за винятком віднесених до Полісся); усі райони Чернівецької області (за винятком віднесених до Українських Карпат); Горохівський, Володимир-Волинський, Іваничівський, Локачинський, Луцький райони Волинської області; Андрушівський, Бердичівський, Любарський, Попільнянський, Ружинський, Чуднівський райони Житомирської області; Галицький, Городенківський, Рогатинський, Снятинський, Тлумацький райони Івано-Франківської області; Вільшанський, Гайворонський, Голованівський, Добровеличківський, Знам'янський, Маловисківський, Новоархангельський, Новомиргородський, Олександрівський, Онуфріївський, Світловодський, Улянівський райони Кіровоградської області; Бродівський, Буський, Городоцький, Золочівський, Кам'янка-Бузький, Жидачівський, Жовківський, Миколаївський, Мостиський, Перемишлянський, Радехівський, Сокальський, Стрийський, Пустомитівський, Яворівський райони Львівської області; Балтський, Кодимський, Савранський, Фрунзівський, Котовський, Красноокнянський райони Одеської області; Гощанський, Демидівський, Дубенський, Здолбунівський, Корецький, Млинівський, Острозький, Радивилівський, Рівненський райони Рівненської області; Богодухівський, Балаклійський, Борівський, Валківський, Великобурлуцький, Вовчанський, Дворічанський, Дергачівський, Зміївський, Золочівський, Коломацький, Краснокутський, Печенізький, Харківський, Чугуївський райони Харківської області; Бахмацький, Бобровицький, Борзнянський, Варвинський, Ічнянський, Ніжинський, Носівський, Прилуцький, Срібнянський, Талалаївський райони Чернігівської області.


Додаток 11

до Порядку нормативної

грошової оцінки земель

несільськогосподарського

призначення

(крім населених пунктів)

(пункт 2.8.)

КОЕФІЦІЄНТИ,

які враховують тип лісорослинних умов (Кл1) в умовах Степу

Тип лісорослинних умов

Значення коефіцієнта Кл1:

категорія лісів, в яких рубки головного користування

дозволені

заборонені

розряди лісових такс

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

6

7

A0

1,352

0,954

0,796

0,636

0,398

1,352

A1

1,352

0,954

0,796

0,636

0,398

1,352

A2

2,884

2,036

1,696

1,356

0,848

2,884

A3

2,884

2,036

1,696

1,356

0,848

2,884

A4

1,352

0,954

0,796

0,636

0,398

1,352

A5

1,352

0,954

0,796

0,636

0,398

1,352

B0

1,892

1,336

1,114

0,890

0,556

1,892

B1

1,892

1,336

1,114

0,890

0,556

1,892

B2

4,506

3,180

2,650

2,120

1,326

4,506

B3

4,506

3,180

2,650

2,120

1,326

4,506

B4

1,892

1,336

1,114

0,890

0,556

1,892

B5

1,892

1,336

1,114

0,890

0,556

1,892

C0

2,522

1,780

1,484

1,188

0,742

2,522

C1

2,522

1,780

1,484

1,188

0,742

2,522

C2

7,118

5,024

4,188

3,350

2,094

7,118

C3

7,118

5,024

4,188

3,350

2,094

7,118

C4

0,992

0,700

0,584

0,466

0,292

0,992

C5

0,902

0,636

0,530

0,424

0,266

0,902

D0

3,874

2,734

2,280

1,824

1,140

3,874

D1

3,874

2,734

2,280

1,824

1,140

3,874

D2

5,406

3,816

3,180

2,544

1,590

5,406

D3

6,488

4,580

3,816

3,052

1,908

6,488

D4

1,082

0,764

0,636

0,508

0,318

1,082

D5

1,172

0,826

0,690

0,552

0,344

1,172

__________

Примітка.

Усі райони Дніпропетровської, Донецької, Запорізької, Луганської, Миколаївської, Херсонської областей; усі райони Кіровоградської, Харківської, Одеської областей (за винятком віднесених до Лісостепу); Джанкойський, Кіровський, Красногвардійський, Красноперекопський, Ленінський, Нижньогірський, Первомайський, Роздольненський, Сакський, Совєтський, Чорноморський райони Автономної Республіки Крим.


Додаток 12

до Порядку нормативної

грошової оцінки земель

несільськогосподарського

призначення

(крім населених пунктів)

(пункт 2.8.)

КОЕФІЦІЄНТИ,

які враховують тип лісорослинних умов (Кл1) в умовах Гірського Криму

Тип лісорослинних умов

Значення коефіцієнта Кл1

A2

0,348

B0

0,290

B1

0,348

B2

0,580

C0

0,348

C1

0,406

C2

0,667

C3

0,667

D0

0,435

D1

0,464

D2

0,870

D3

1,073

__________

Примітки:

1. Ці коефіцієнти застосовуються до всіх земель лісогосподарського призначення Автономної Республіки Крим (за винятком віднесених до Степу) та міста Севастополя.

2. Коефіцієнт Кл1 в умовах Автономної Республіки Крим та міста Севастополя збільшується на коефіцієнт протиерозійної цінності гірських лісів Криму, що приймається: при крутизні схилу до 5 град. - 1,0; 6 - 15 град. - 2,0; 16 - 25 град. - 3,0; 26 - 35 град. - 4,0; понад 35 град. - 5,0.


Додаток 13

до Порядку нормативної

грошової оцінки земель

несільськогосподарського

призначення

(крім населених пунктів)

(пункт 2.8.)

КОЕФІЦІЄНТИ,

які враховують тип лісорослинних умов (Кл1) в умовах Українських Карпат

Тип лісорослинних умов (лісу)

Значення коефіцієнта Кл1

Тип лісорослинних умов (лісу)

Значення коефіцієнта Кл1

1

2

3

4

В2Б

2,033

С3ПЯ

2,703

В2Я

1,297

С3КЯ

1,582

В3Б

2,033

С3Я

2,538

В3Я

1,297

С3ЯБГ

2,033

В3КЯ

1,165

С4Д

3,066

В3МКЯ

1,165

С4ДП

2,758

В4Я

1,044

С4ЯП

3,099

В4КЯ

0,956

С4ПЯ

2,285

С1Д

3,066

С4Я

1,560

С1ДС

2,978

D1ГД

3,066

С2ГД

5,988

D1ГДС

3,846

С2ГДС

3,846

D2ГД

6,801

С2БД

5,351

D2ГДС

5,296

С2БДС

4,033

D2БД

7,142

С2ПД

5,867

D2БДС

5,626

С2ДГБ

3,241

D2ДГБ

7,516

С2ГБ

3,241

D2ГБ

7,516

С2Б

3,626

D2Б

5,637

С2ПБ

3,439

D2ПБ

5,021

С2ЯПБ

3,439

D2БП

2,560

С2ЯБП

1,967

D3ГД

9,373

С2ДБП

2,044

D3БД

9,636

С3ГД

6,801

D3БДС

6,714

С3ГДС

5,296

D3ПД

10,658

С3БД

7,142

D3ДГБ

8,900

С3БДС

5,626

D3ГБ

8,900

С3ПД

7,691

D3ГПБ

7,735

С3ДГБ

5,318

D3ПБ

7,472

С3ГБ

5,318

D3Б

6,790

С3ГПБ

5,021

D3ЯПБ

7,472

С3ПБ

5,021

D3ЯБ

7,472

С3Б

5,087

D3ДБП

2,670

С3ЯПБ

5,560

D3ГБП

3,011

С3ЯБ

5,560

D3БП

3,011

С3ЯВБ

8,790

D3БЯП

3,516

С3ДБП

2,439

D3БЯ

3,395

С3ДП

2,439

D3БПЯ

3,296

С3БП

2,560

D4ГД

7,417

С3БЯП

2,945

D4Б

3,296

С3БЯ

2,703

D4П

2,285

С3БПЯ

2,703

D4ПЯ

2,285

__________

Примітка.

Усі райони Закарпатської області; усі райони Івано-Франківської, Львівської областей (за винятком віднесених до Лісостепу); Вижницький, Путильський, Сторожинецький райони Чернівецької області.


Додаток 14

до Порядку нормативної

грошової оцінки земель

несільськогосподарського

призначення

(крім населених пунктів)

(пункт 2.8.)

КОЕФІЦІЄНТИ,

які враховують фактичну лісистість території (Кл3)

Природна зона

Значення коефіцієнта Кл3

1

2

Полісся

1,0

Лісостеп

1,4

Степ

1,7

Гірський Крим

1,5

Українські Карпати

1,0


Додаток 15

до Порядку нормативної

грошової оцінки земель

несільськогосподарського

призначення

(крім населених пунктів)

(пункт 2.11.)

КОЕФІЦІЄНТИ,

які враховують значення водних об’єктів (Квд1)

Типи водних об’єктів

Території надмірного зволоження

Території нормального зволоження

Території недостатнього зволоження

Загальнодержавного значення

1,0

1,2

1,5

Місцевого значення

0,7

1,0

1,1


Додаток 16

до Порядку нормативної

грошової оцінки земель

несільськогосподарського

призначення

(крім населених пунктів)

(пункт 2.11.)

КОЕФІЦІЄНТИ,

які враховують якісний стан водних об’єктів (Квд2)

Показники

Значення коефіцієнта Квд2

Відмінний

1,5

Добрий

1,2

Задовільний

0,9

Поганий

0,7

Дуже поганий

0,5

__________

Примітка.

Коефіцієнти, які враховують якісний стан водних об’єктів, приймаються за даними державного моніторингу вод, а за відсутності на водному об’єкті мережі спостереження, а також для ставків та водосховищ площею до 50 га коефіцієнт КВд2 прирівнюється до одиниці.

{Додаток 16 в редакції Наказу Міністерства аграрної політики та продовольства № 604 від 18.12.2018}


Додаток 17

до Порядку нормативної

грошової оцінки земель

несільськогосподарського

призначення

(крім населених пунктів)

(пункт 2.11.)

КОЕФІЦІЄНТИ,

які враховують екологічне значення водних об’єктів (Квд3)

Показники

Значення коефіцієнта Квд3

Особливо цінні (водні об’єкти, що розташовані в межах природних заповідників, заповідних урочищ, заповідних зон біосферних заповідників, національних природних парків, регіональних ландшафтних парків, заказників, пам’яток природи, зон регульованого заповідного режиму біосферних заповідників, території Смарагдової мережі України поза межами природно-заповідного фонду (крім тих, що віднесені до цінних)

1,5

Цінні (водні об’єкти, що розташовані в межах територій та об’єктів природно-заповідного фонду (крім тих, що віднесені до особливо цінних), їх охоронних зон, земель, зарезервованих для заповідання, водно-болотних угідь міжнародного значення, що підлягають захисту відповідно до Конвенції про водно-болотні угіддя, що мають міжнародне значення, головним чином як середовище існування водоплавних птахів)

1,2

Інші (водні об’єкти, що не підпадають під показники особливо цінних та цінних)

1,0

{Додаток 17 в редакції Наказу Міністерства аграрної політики та продовольства № 604 від 18.12.2018}


Додаток 18

до Порядку нормативної

грошової оцінки земель

несільськогосподарського

призначення

(крім населених пунктів)

(пункт 2.12.)

КОЕФІЦІЄНТИ,

які враховують цінність земель оздоровчого, рекреаційного, історико-культурного призначення (Кмц1)

Адміністративно-територіальна одиниця (автономна республіка, область, місто)

Землі оздоровчого призначення

Землі рекреаційного призначення

Землі історико-культурного призначення

1

2

3

4

Автономна Республіка Крим

3,6

3,6

2,3

у т.ч.: південне узбережжя

7,6

7,6

2,3

південно-східне узбережжя

4,5

4,5

2,4

західне узбережжя

5,4

5,4

2,3

Вінницька

0,8

0,8

1,2

Волинська

0,9

0,9

1,3

Дніпропетровська

0,6

0,6

0,7

Донецька

0,7

0,7

0,5

у т.ч. Азовське узбережжя

1,2

1,2

0,5

Житомирська

1,0

1,0

0,7

Закарпатська

3,0

3,0

1,4

Запорізька

0,7

0,7

0,8

у т.ч. Азовське узбережжя

1,2

1,2

0,5

Івано-Франківська

1,4

1,4

1,5

у т.ч. гірська і передгірська частини

2,5

2,5

1,5

Київська

1,0

1,0

0,8

Кіровоградська

0,6

0,6

0,5

Луганська

0,6

0,6

0,4

Львівська

1,4

1,4

3,1

у т.ч. гірська і передгірська частини

2,5

2,5

3,1

Миколаївська

1,1

1,1

0,4

у т.ч. Чорноморське узбережжя

1,5

1,5

0,4

Одеська

1,2

1,2

0,4

у т.ч. Чорноморське узбережжя

1,5

1,5

0,4

Полтавська

0,9

0,9

0,6

Рівненська

1,0

1,0

0,8

Сумська

0,9

0,9

0,8

Тернопільська

1,1

1,1

1,3

Харківська

0,8

0,8

0,7

Херсонська

1,2

1,2

0,6

у т.ч. Чорноморське та Азовське узбережжя

1,5

1,5

0,7

Хмельницька

0,8

0,8

1,2

Черкаська

1,1

1,1

0,9

Чернівецька

1,3

1,3

1,2

у т.ч. гірська і передгірська частини

2,5

2,5

1,2

Чернігівська

1,4

1,4

1,2

м. Севастополь

3,6

3,6

2,3


Додаток 19

до Порядку нормативної

грошової оцінки земель

несільськогосподарського

призначення

(крім населених пунктів)

(пункт 2.12.)

ПЕРЕЛІК

територій, що належать до морського узбережжя Чорного та Азовського морів

Адміністративні райони та міські ради

Території рад, що належать до морського узбережжя

1

2

Чорноморське узбережжя Одеської області

Кілійський район

Десантненська, Приморська

Татарбунарський район

Базар’янська, Баштанська, Вишнівська, Глибоцька, Дмитрівська, Жовтоярська, Лиманська, Нерушайська, Приморська, Трапівська, Тузлівська

Білгород-Дністровський район

Бритівська, Випасненська, Козацька, Красноокнянська, Миколаївська, Мологівська, Шабівська, Широківська

Овідіопольський район

Дальницька, Калаглійська, Кароліно-Бугазька, Миколаївська, Новоградківська, смт Великодолинське

Комінтернівський район

Сичавська

Чорноморське узбережжя Миколаївської області

Березанський район

Коблівська, Лиманівська, Рибаківська, Тузлівська

Очаківський район

Дмитрівська, Іванівська, Козирська, Куцурубська, Парутинська, Покровська, Чорноморська

Чорноморське та Азовське узбережжя Херсонської області

Жовтневий район

Галицинівська, Лиманівська, Українська

Білозерський район

Дніпровська, Олександрівська, Станіславська, Широкобалківська

Генічеський район

Новодмитрівська, Стрілківська, Фрунзенська, Чонгарська, Щасливцівська

Голопристанський район

Геройська, Збур’ївська, Краснознам’янська, Круглоозерська, Новософіївська, Новофедорівська, Рибальченська, Старозбур’ївська, Чорноморська

Скадовський район

Красненська, Приморська, Радгоспненська, Тарасівська

Каланчацький район

Олександрівська, Олексіївська, Роздольненська, Хорлівська

Чаплинський район

Іванівська, Строганівська

Новотроїцький район

Воскресенська, Громівська, Новомиколаївська, Новомихайлівська, Новопокровська, Сергіївська

Азовське узбережжя Запорізької області

Бердянський район

Луначарська, Новопетрівська

Приазовський район

Ботіївська, Гірсівська, Дівнинська, Дунаївська, Надеждинська, Новокостянтинівська, Олександрівська, Приморсько-Посадська, Степанівська Перша

Приморський район

Борисівська, Новоолексіївська, Орлівська, Преславська

Якимівський район

Атманайська, Давидівська, Охрімівська

Азовське узбережжя Донецької області

Новоазовський район

Безіменська, Виноградненська, Широкинська, Сєдовська, Лебединська

Першотравневий район

Іллічівська, Урзуфська, Мелекінська, Ялтинська

Південне узбережжя Автономної Республіки Крим

Ялтинська міська рада

Ялтинська, Алупкинська, Фороська, Гурзуфська, Сімеїзька, Масандрівська, Лівадійська, Кореїзька, Гаспринська

Алуштинська міська рада

Алуштинська, Партенітська, Маломаяцька, Лучистівська

Південно-східне узбережжя Автономної Республіки Крим

Алуштинська міська рада

Малоріченська, Привітненська

Джанкойський район

Зарічненська, Медведівська, Чайкинська, Яснополянська, Єрмаківська, Цілинна, Стальненська, Просторненська, Світлівська

Кіровський район

Владиславівська, Синицинська, Токарєвська

Ленінський район

Багерівська, Батальненська, Бєлінська,

Войковська, Глазівська, Завітненська, Калинівська, Мар’ївська, Мисівська, Останкінська, Семисотська, Челядінівська, Чистопільська, Щолкінська

Нижньогірський район

Ізобільненська, Пшеничненська

Совєтський район

Дмитрівська, Некрасовська, Урожайнівська, Чорноземненська

Судацька міська рада

Судацька, Новосвітська, Сонячнодолинська, Морська, Веселівська

Феодосійська міська рада

Феодосійська, Коктебельська, Орджонікідзевська, Приморська, Щебетовська, Береговська

Західне узбережжя Автономної Республіки Крим

Бахчисарайський район

Піщанівська, Углівська

Красноперекопський район

Іллінська, Ішунська, Красноармійська, Совхозненська, Філатовська

Роздольненський район

Ботанічна, Кукушкінська, Славнівська, Слов’янська, Чернишівська

Сакський район

Новофедорівська, Молочненська, Охотниківська, Оріхівська, Ліснівська, Суворовська, Уютненська, Веселівська, Фрунзенська, Штормівська

Сімферопольський район

Миколаївська

Євпаторійська міська рада

Євпаторійська, Новоозернівська, Мирнівська, Заозерненська

Чорноморський район

Далеківська, Медведівська, Міжводненська, Новосільська, Окунівська, Оленівська,Чорноморська


Додаток 20

до Порядку нормативної

грошової оцінки земель

несільськогосподарського

призначення

(крім населених пунктів)

(пункт 2.12.)

ПЕРЕЛІК

районів, що належать до гірської та передгірської частин областей

Назва області

Райони, що належать до гірської та передгірської частин областей

Івано-Франківська область

Богородчанський, Верховинський, Долинський, Калуський, Косівський, Надвірнянський, Рожнятівський, Тисменицький

Львівська область

Дрогобицький, Самбірський, Сколівський, Старосамбірський, Стрийський, Турківський

Чернівецька область

Вижницький, Герцаївський, Глибоцький, Путильський, Сторожинецький


Додаток 21

до Порядку нормативної

грошової оцінки земель

несільськогосподарського

призначення

(крім населених пунктів)

(пункт 3.3.)

ЗАЯВА

{Додаток 21 в редакції Наказу Міністерства аграрної політики та продовольства № 604 від 18.12.2018}


Додаток 22

до Порядку нормативної

грошової оцінки земель

несільськогосподарського призначення

(крім населених пунктів)

(пункт 3.3)

ВИТЯГ

із технічної документації про нормативну грошову оцінку земельної ділянки

Заявник:

Кадастровий номер земельної ділянки:

Місце розташування земельної ділянки:

Категорія земель за основним цільовим призначенням:

Цільове призначення земельної ділянки:

Площа земельної ділянки (Пд), м-2:

у тому числі за угіддями, м-2 (перелік угідь):

Значення нормативу рентного доходу (Рд):

Строк капіталізації (Ск):

Коефіцієнт Кр1:

Коефіцієнт Кпт:

Коефіцієнт Кр2:

Коефіцієнт Кр3:

Сукупний коефіцієнт Кр:

Коефіцієнт Кл:

Сукупний коефіцієнт Км:

Коефіцієнт Кв1:

Коефіцієнт Кв2:

Коефіцієнт Кл1:

Коефіцієнт Кл2:

Коефіцієнт Кл3:

Сукупний коефіцієнт Кв3:

Коефіцієнт Квд1:

Коефіцієнт Квд2:

Коефіцієнт Квд3:

Сукупний коефіцієнт Кв4:

Сукупний коефіцієнт Кв:

Коефіцієнт Кмц1:

Коефіцієнт Кмц2:

Сукупний коефіцієнт Кмц:

Коефіцієнт індексації нормативної грошової оцінки земель Кі:

Нормативна грошова оцінка земельної ділянки, грн/м-2:

Нормативна грошова оцінка земельної ділянки, грн:

Витяг сформував: ______________________________________________________________

                                                                                     (посада, прізвище, ім’я, по батькові, підпис)

Дата формування витягу: ______________________________

{Порядок доповнено новим Додатком 22 згідно з Наказом Міністерства аграрної політики та продовольства № 604 від 18.12.2018}


Документи та файли

Сигнальний документ — f407145n203.doc

Публікації документа

 • Офіційний вісник України від 27.09.2013 — 2013 р., № 72, стор. 314, стаття 2660, код акта 68788/2013

= завантажити законодавчий акт, актуальний на поточний час =
<< | >>

Мінагрополітики України:

 1. НАКАЗ від 14.02.2019 № 57 "Про затвердження квот добування водних біоресурсів загальнодержавного значення в Азовському морі із затоками у 2019 році". Мінагрополітики України. 2019 рікк
 2. НАКАЗ від 14.02.2019 № 56 "Про затвердження лімітів та прогнозів допустимого спеціального використання водних біоресурсів загальнодержавного значення в Азовському морі із затоками на 2019 рік". Мінагрополітики України. 2019 рікк
 3. з ведення племінного обліку у птахівництві. Мінагрополітики України. 2019 рікк
 4. НАКАЗ від 22.01.2019 № 17 "Про затвердження Інструкції з бонітування птиці, Інструкції з ведення племінного обліку у птахівництві та зразків форм племінного обліку". Мінагрополітики України. 2019 рікк
 5. НАКАЗ від 05.02.2019 № 34 "Про затвердження Методів відбору зразків для визначення максимально допустимих рівнів нітратів у деяких харчових продуктах для цілей державного контролю". Мінагрополітики України. 2019 рікк
 6. НАКАЗ від 12.03.2019 № 119 "Про затвердження Режиму рибальства в басейні Азовського моря з усіма затоками, гирлами та лиманами у 2019 році ". Мінагрополітики України. 2019 рікк
 7. НАКАЗ від 19.03.2019 № 141 "Про внесення змін до наказу Міністерства аграрної політики та продовольства України від 20 березня 2018 року № 148". Мінагрополітики України. 2019 рікк
 8. НАКАЗ від 15.02.2019 № 60 "Про внесення змін до наказу Міністерства аграрної політики та продовольства України від 20 березня 2018 року № 149". Мінагрополітики України. 2019 рікк
 9. НАКАЗ від 22.02.2019 № 67 "Про затвердження державного логотипа для органічної продукції". Мінагрополітики України. 2019 рікк
 10. МЕМОРАНДУМ від домовилися про таке: "про взаєморозуміння між Міністерством аграрної політики та продовольства України та Міністерством з питань зміни клімату та захисту навколишнього середовища Об’єднаних Арабських Еміратів щодо співробітництва у сфері сільського господарства та безпечності харчових продуктів". Мінагрополітики України. 2019 рікк
 11. НАКАЗ від 19.02.2019 № 66 "Про внесення зміни до Порядку роботи «гарячої лінії» Державної служби України з питань геодезії, картографії та кадастру". Мінагрополітики України. 2019 рікк
 12. НАКАЗ від 27.03.2019 № 160 "Про внесення змін до наказу Міністерства аграрної політики та продовольства України від 18 квітня 2017 року № 228". Мінагрополітики України. 2019 рікк
 13. НАКАЗ від 13.03.2019 № 133 "Про внесення змін до Порядку роботи «гарячої» телефонної лінії Державного агентства рибного господарства України". Мінагрополітики України. 2019 рікк
 14. НАКАЗ від 18.03.2019 № 140 "Про внесення змін до Типового табеля забезпечення постачання суден флоту рибної промисловості". Мінагрополітики України. 2019 рікк
 15. НАКАЗ від 28.03.2019 № 163 "Про затвердження Змін до Порядку ідентифікації та реєстрації великої рогатої худоби та Порядку оформлення і видачі паспорта великої рогатої худоби". Мінагрополітики України. 2019 рікк
 16. НАКАЗ від 19.03.2019 № 143 "Про затвердження Порядку підтвердження спеціальних знань інспектора з органічного виробництва та/або обігу органічної продукції у сфері органічного виробництва". Мінагрополітики України. 2019 рікк
 17. НАКАЗ від 08.04.2019 № 180 "Про внесення змін до Порядку організації та проведення особистого прийому громадян у Державній службі України з питань геодезії, картографії та кадастру та її територіальних органах". Мінагрополітики України. 2019 рікк
 18. НАКАЗ від 05.04.2019 № 177 "Про затвердження типової форми договору (декларації) про створення сімейного фермерського господарства". Мінагрополітики України. 2019 рікк
 19. НАКАЗ від 01.04.2019 № 170 "Про затвердження уніфікованих форм актів, що складаються за результатами проведення планових (позапланових) заходів державного нагляду (контролю) у сферах насінництва та розсадництва, охорони прав на сорти рослин". Мінагрополітики України. 2019 рікк
 20. НАКАЗ від 14.03.2019 № 138 "Про внесення змін до Положення про Головне управління Державної служби України з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів в області, в місті Києві". Мінагрополітики України. 2019 рікк
- Антимонопольний комітет - Верховний Суд України - Вищий адміністративний суд України - Вищий господарський суд - Вищий спеціалізований суд - Генеральна прокуратура України - ДА електронного урядування - Державіаслужба України - Державні утворення на території України (1917-1920) - Держатомрегулювання - Держаудитслужба України - Держкомтелерадіо України - Держкордонслужба України - Держнаглядохоронпраці України - Держспецзв’язок - Держспоживстандарт України - Держстат України - Держфінпослуг України - ДКА України - Закони України - Законодавство Української РСР - Кабінет Міністрів України - Кодекси України - Конституційний Суд України - МВС України - МЗС України - Міжнародні документи, ратифіковані Верховною Радою України - Міжнародні угоди України - Мін'юст України - Мінагрополітики України - Мінекономрозвитку України - Міненерговугілля України - Мінінфраструктури України - Мінкультури України - Мінмолодьспорт України - Міноборони України - Мінприроди України - Мінрегіон України - Мінсоцполітики України - Мінфін України - МІП - МНС України - МОЗ України - МОН України - МТОТ - Нацдержслужба України - Національне агентство з питань запобігання корупції - Національне антикорупційне бюро України - Національний банк України - Нацком.енергетики - Нацкомфінпослуг - Нацрада телерадіомовлення - НКРЗІ - НКЦПФР - Основний Закон України - Пенсійний фонд України - Постанови Верховної Ради України - Президент України - РНБО України - Розпорядження Голови ВР України - Розпорядження Кабінета Міністрів України - Служба безпеки України - Служба зовнішньої розвідки - Укрдержархів - Управління державної охорони - Фонд гарант.вкладів фізич.осіб - Фонд державного майна - Фонд соцстраху по безробіттю - Фундаментальне законодавство України - Центрвиборчком України -