<<
>>

НАКАЗ від 31.07.2013 № 476 "Про відомчі заохочувальні відзнаки Державної ветеринарної та фітосанітарної служби України". Мінагрополітики України. 2013

Документ актуальний на 06.04.2018
завантажити документ, актуальний на поточний час

МІНІСТЕРСТВО АГРАРНОЇ ПОЛІТИКИ ТА ПРОДОВОЛЬСТВА УКРАЇНИ

НАКАЗ

31.07.2013  № 476

Зареєстровано в Міністерстві

юстиції України

15 серпня 2013 р.

за № 1410/23942

Про відомчі заохочувальні відзнаки Державної ветеринарної та фітосанітарної служби України

Відповідно до Указу Президента України від 30 травня 2012 року № 365 "Про відомчі заохочувальні відзнаки", підпункту 76 пункту 4 Положення про Міністерство аграрної політики та продовольства України, затвердженого Указом Президента України від 23 квітня 2011 року № 500, НАКАЗУЮ:

1. Встановити такі відомчі заохочувальні відзнаки Державної ветеринарної та фітосанітарної служби України:

Подяку Державної ветеринарної та фітосанітарної служби України;

Почесну грамоту Державної ветеринарної та фітосанітарної служби України;

нагрудний знак Державної ветеринарної та фітосанітарної служби України "Знак Пошани".

2. Затвердити Положення про відомчі заохочувальні відзнаки Державної ветеринарної та фітосанітарної служби України, що додається.

3. Департаменту тваринництва (Гетя А.А.) забезпечити подання цього наказу на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.

4. Визнати таким, що втратив чинність, наказ Державного комітету ветеринарної медицини України від 04 липня 2008 року № 129 "Про встановлення відомчих заохочувальних відзнак Державного комітету ветеринарної медицини України", зареєстрований в Міністерстві юстиції України 15 липня 2008 року за № 641/15332.

5. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

6. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Міністра Давиденка В.М.

Міністр

М.В.

Присяжнюк

ПОГОДЖЕНО:

Заступник голови

Комісії державних нагород та геральдики

Голова Державної ветеринарної

та фітосанітарної служби України

Перший заступник Голови

Спільного представницького органу

сторони роботодавців на національному рівні

Керівник Спільного представницького органу

репрезентативних всеукраїнських

об'єднань профспілок на національному рівні

Ю. Ладний

В.М. Горжеєв

О. Мірошниченко

Ю.М. Кулик


ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства

аграрної політики

та продовольства України

31.07.2013  № 476

Зареєстровано в Міністерстві

юстиції України

15 серпня 2013 р.

за № 1410/23942

ПОЛОЖЕННЯ

про відомчі заохочувальні відзнаки Державної ветеринарної та фітосанітарної служби України

I. Загальні положення

1.1. Відомчі заохочувальні відзнаки Державної ветеринарної та фітосанітарної служби України (далі - відомчі відзнаки) встановлюються з метою відзначення кращих працівників Держветфітослужби України за особисті трудові досягнення у професійній, службовій діяльності, за сумлінну працю, зразкове виконання службових обов’язків, пов’язаних із реалізацією державної політики у галузі ветеринарної медицини, безпечності харчових продуктів, сферах карантину та захисту рослин, охорони прав на сорти рослин, а також з нагоди загальнодержавних та галузевих професійних свят, ювілейних дат тощо.

Ескіз та опис Подяки Державної ветеринарної та фітосанітарної служби України (далі - Подяка) наведено в додатках 1 і 2 до цього Положення.

Ескіз та опис Почесної грамоти Державної ветеринарної та фітосанітарної служби України (далі - Почесна грамота) наведено в додатках 3 і 4 до цього Положення.

Ескіз та опис нагрудного знака Державної ветеринарної та фітосанітарної служби України "Знак Пошани" (далі - Нагрудний знак) наведено в додатках 5 і 6 до цього Положення.

До Нагрудного знака нагородженому видається посвідчення до нагрудного знака Державної ветеринарної та фітосанітарної служби України "Знак Пошани", ескіз та опис якого наведено в додатках 7 і 8 до цього Положення.

1.2. Відомчими відзнаками нагороджуються працівники апарату Державної ветеринарної та фітосанітарної служби України, її територіальних органів, підприємств, установ та організацій, що належать до сфери управління Держветфітослужби України (далі - працівники).

Подякою відзначаються працівники, безперервний стаж роботи за фахом яких становить не менше двох років, за успіхи в роботі, зразкове виконання посадових обов’язків.

Почесною грамотою відзначаються працівники, безперервний стаж роботи за фахом яких становить не менше п’яти років та які раніше нагороджувалися Подякою або іншими відомчими відзнаками органів державної влади, державних установ, правонаступником яких є Держветфітослужба України, за сумлінну працю, особисті досягнення у професійній, службовій діяльності.

Нагрудний знак є вищою відомчою відзнакою Держветфітослужби України. Ним відзначаються працівники апарату Держветфітослужби України та її територіальних органів, які мають безперервний стаж роботи за фахом не менше десяти років та раніше нагороджувалися Почесною грамотою або іншими відомчими відзнаками органів державної влади, державних установ, правонаступником яких є Держветфітослужба України, за багаторічну бездоганну працю, високий професіоналізм, особистий внесок у виконання завдань, пов’язаних із забезпеченням реалізації державної політики у галузі ветеринарної медицини, безпечності харчових продуктів, сферах карантину та захисту рослин, охорони прав на сорти рослин.

1.3. Нагороджені Нагрудним знаком не можуть бути повторно представлені до цієї нагороди.

Нагородження Почесною грамотою або Подякою проводиться не раніше ніж через два роки після останнього нагородження.

1.4. Особи, зазначені в абзаці першому пункту 1.2 цього розділу, можуть нагороджуватися відповідними відомчими відзнаками також після виходу на пенсію.

1.5. Гранична кількість відомчих відзнак, якими можуть бути відзначені працівники протягом одного календарного року, становить:

Подяк - 600 одиниць;

Почесних грамот - 165 одиниць;

Нагрудних знаків - 200 одиниць.

II. Порядок представлення до нагородження відомчими відзнаками

2.1. Представлення кандидатур до нагородження відомчими відзнаками здійснюється гласно у трудовому колективі, де працює особа, і оформляється відповідним поданням.

2.2. Подання про нагородження відомчими заохочувальними відзнаками (далі - подання) вноситься на ім’я Голови Держветфітослужби України заступниками Голови, керівниками структурних підрозділів апарату, керівниками територіальних органів Держветфітослужби України, керівниками підприємств, установ, організацій, що входять до сфери управління Держветфітослужби України.

2.3. У поданні зазначаються відомості про працівника, представленого до нагородження, рівень виконання ним посадових обов’язків, ділові та професійні якості, трудові досягнення та конкретні заслуги, що стали підставою для порушення клопотання про нагородження. До подання додається біографічна довідка, засвідчена підписом керівника кадрової служби відповідного органу та скріплена печаткою.

Разом з поданням подається нагородний лист для представлення до нагородження відомчими заохочувальними відзнаками Державної ветеринарної та фітосанітарної служби України (додаток 9).

2.4. Подання, які вносяться з нагоди державного, професійного свята, подаються не пізніше ніж за місяць до відповідної дати.

2.5. Рішення про нагородження відомчими відзнаками оформляються відповідним наказом.

III. Порядок вручення відомчих відзнак

3.1. Відомчі відзнаки вручаються в урочистій обстановці Головою Держветфітослужби України або за його дорученням одним із заступників Голови Держветфітослужби України.

Вручення відомчих відзнак доцільно приурочувати до державних та професійних свят, ювілейних дат тощо.

3.2. Особі, нагородженій Нагрудним знаком, видається посвідчення встановленого зразка за підписом Голови Держветфітослужби України та скріплене печаткою Держветфітослужби України.

3.3. Про вручення Нагрудного знака складається протокол вручення відомчої відзнаки Державної ветеринарної та фітосанітарної служби України (додаток 10), який зберігається в кадровому структурному підрозділі Держветфітослужби України.

3.4. До особової справи та трудової книжки нагородженого відомчою відзнакою вноситься відповідний запис із зазначенням дати і номера наказу Держветфітослужби України.

IV. Порядок носіння та зберігання Нагрудного знака

4.1. Відомчі відзнаки у вигляді нагрудних знаків носяться з правого боку грудей і розміщуються нижче знаків державних нагород України, іноземних державних нагород. За наявності в особи декількох нагрудних знаків носиться не більше трьох таких знаків.

4.2. У разі втрати відомчої відзнаки дублікат не видається.

Директор

Департаменту тваринництва

А.А. Гетя


Додаток 1

до Положення про відомчі

заохочувальні відзнаки

Державної ветеринарної

та фітосанітарної служби України

(пункт 1.1)

ЕСКІЗ

Подяки Державної ветеринарної та фітосанітарної служби України


Додаток 2

до Положення про відомчі

заохочувальні відзнаки

Державної ветеринарної

та фітосанітарної служби України

(пункт 1.1)

ОПИС

Подяки Державної ветеринарної та фітосанітарної служби України

Бланк відомчої заохочувальної відзнаки Державної ветеринарної та фітосанітарної служби України - Подяки Держветфітослужби України виготовляється на папері формату А4 (210 х 219 мм). Друк повнокольоровий з однієї сторони.

Фон бланка - бежевого кольору.

На всій площині бланка нанесена сітка коричневого кольору. У верхній частині Подяки розташовано зображення елементів емблеми Держветфітослужби України.

Подяка обрамлена орнаментною рамкою коричневого кольору.

Під зображенням емблеми Держветфітослужби України коричневим кольором виконується напис "ДЕРЖАВНА ВЕТЕРИНАРНА ТА ФІТОСАНІТАРНА СЛУЖБА УКРАЇНИ".

Нижче тисненням виконується напис жовтою фольгою - "ПОДЯКА".

У центральній частині бланка Подяки розташовується текст із зазначенням прізвища, імені та по батькові особи, яка нагороджується. Далі - текст, у якому вказується підстава для нагородження.

У нижній частині бланка в одному рядку виконуються написи "Голова", ще нижче - номер та дата наказу про нагородження. Посередині - місце для підпису, який засвідчується печаткою Держветфітослужби України, а праворуч зазначаються ініціали та прізвище керівника.


Додаток 3

до Положення про відомчі

заохочувальні відзнаки

Державної ветеринарної

та фітосанітарної служби України

(пункт 1.1)

ЕСКІЗ

Почесної грамоти Державної ветеринарної та фітосанітарної служби України


Додаток 4

до Положення про відомчі

заохочувальні відзнаки

Державної ветеринарної

та фітосанітарної служби України

(пункт 1.1)

ОПИС

Почесної грамоти Державної ветеринарної та фітосанітарної служби України

Бланк відомчої заохочувальної відзнаки Державної ветеринарної та фітосанітарної служби України - Почесної грамоти Держветфітослужби України виготовляється на крейдованому матовому папері формату А3 (420 х 297 мм). Друк повнокольоровий з обох сторін.

Фон бланка - блакитного кольору. На всій площині бланка нанесена сітка синього кольору.

У верхній лівій частині Почесної грамоти розташовано напис у два рядки синім кольором "ДЕРЖАВНА ВЕТЕРИНАРНА ТА ФІТОСАНІТАРНА СЛУЖБА УКРАЇНИ". Нижче посередині розташовано елементи емблеми Держветфітослужби України.

У правій верхній частині Почесної грамоти тисненням виконаний напис жовтою фольгою "ПОЧЕСНА ГРАМОТА", ще нижче виконується напис синім кольором "НАГОРОДЖУЄТЬСЯ".

Почесна грамота обрамлена орнаментною рамкою жовтого кольору.

У правій центральній частині бланка Почесної грамоти розташовується текст із зазначенням прізвища, імені та по батькові особи, яка нагороджується.

Далі - текст, у якому вказується підстава для нагородження.

У нижній частині бланка в одному рядку виконуються написи "Голова", ще нижче - номер та дата наказу про нагородження. Посередині - місце для підпису, який засвідчується печаткою Держветфітослужби України, а праворуч зазначаються ініціали та прізвище керівника.


Додаток 5

до Положення про відомчі

заохочувальні відзнаки

Державної ветеринарної

та фітосанітарної служби України

(пункт 1.1)

ЕСКІЗ

нагрудного знака Державної ветеринарної та фітосанітарної служби України "Знак Пошани"


Додаток 6

до Положення про відомчі

заохочувальні відзнаки

Державної ветеринарної

та фітосанітарної служби України

(пункт 1.1)

ОПИС

нагрудного знака Державної ветеринарної та фітосанітарної служби України "Знак Пошани"

Відомча заохочувальна відзнака Державної ветеринарної та фітосанітарної служби України - нагрудний знак "Знак Пошани" має форму рівностороннього хреста синього кольору в жовтому обрамленні із жовтими пружками, накладеного на лавровий вінок.

Посередині хреста - круглий медальйон білого кольору з елементами емблеми Державної ветеринарної та фітосанітарної служби України. Медальйон обрамлено двома лавровими гілками, нижче яких по колу на голубому фоні розміщено напис жовтими літерами "ЗНАК ПОШАНИ".

Зворотний бік нагрудного знака плоский, має напис "ДЕРЖАВНА ВЕТЕРИНАРНА ТА ФІТОСАНІТАРНА СЛУЖБА УКРАЇНИ", порядковий номер та застібку для кріплення до одягу.

Розмір відзнаки: 45х45 мм.

Усі зображення і написи рельєфні.


Додаток 7

до Положення про відомчі

заохочувальні відзнаки

Державної ветеринарної

та фітосанітарної служби України

(пункт 1.1)

ЕСКІЗ

посвідчення до нагрудного знака Державної ветеринарної та фітосанітарної служби України "Знак Пошани"


Додаток 8

до Положення про відомчі

заохочувальні відзнаки

Державної ветеринарної

та фітосанітарної служби України

(пункт 1.1)

ОПИС

посвідчення до нагрудного знака Державної ветеринарної та фітосанітарної служби України "Знак Пошани"

Посвідчення являє собою прямокутник розміром 75 мм х 110 мм, виготовлений із твердого картону в обкладинці синього кольору, складеного на згин у вигляді книжки.

На обкладинці посвідчення розташовується зображення малого Державного Герба України, під яким виконується напис великими друкованими літерами ювілейною фольгою жовтого кольору "ПОСВІДЧЕННЯ".

Внутрішня площина посвідчення у розгорнутому вигляді виконується з паперу блакитного кольору.

У лівій верхній частині внутрішньої площини посвідчення посередині розміщується напис у два рядки чорного кольору великими друкованими літерами "ДЕРЖАВНА ВЕТЕРИНАРНА ТА ФІТОСАНІТАРНА СЛУЖБА УКРАЇНИ" .

У центрі лівої частини внутрішньої площини посвідчення розміщено художнє зображення нагрудного знака Державної ветеринарної та фітосанітарної служби України "Знак Пошани".

Нижче під цим зображенням, посередині лівої частини внутрішньої площини посвідчення, розміщується в один рядок напис чорного кольору "№ ____".

У правій частині внутрішньої площини посвідчення вгорі вносяться відомості щодо прізвища, ім’я, по батькові працівника, нижче зазначається літерами чорного кольору: "наказом Держветфітослужби України від "___"_______20_р. №_____".

Під цим написом посередині літерами чорного кольору в одному рядку виконується напис "НАГОРОДЖЕНО", у другому - "відомчою заохочувальною", у третьому - "відзнакою - нагрудним знаком", у четвертому - літерами червоного кольору напис "Знак Пошани".

Нижче розміщено напис "Голова ___________" для підпису, під цим написом - літери М.П. - місце для печатки.


Додаток 9

до Положення про відомчі

заохочувальні відзнаки

Державної ветеринарної

та фітосанітарної служби України

(пункт 2.3)

НАГОРОДНИЙ ЛИСТ

для представлення до нагородження відомчими заохочувальними відзнаками Державної ветеринарної та фітосанітарної служби України

Додаток 10

до Положення про відомчі

заохочувальні відзнаки

Державної ветеринарної

та фітосанітарної служби України

(пункт 3.3)

ПРОТОКОЛ

вручення відомчої відзнаки Державної ветеринарної та фітосанітарної служби України


Документи та файли

Сигнальний документ — f405526n121.doc
Сигнальний документ — f405526n122.doc

Публікації документа

 • Офіційний вісник України від 03.09.2013 — 2013 р., № 65, стор. 45, стаття 2365, код акта 68403/2013

= завантажити законодавчий акт, актуальний на поточний час =
<< | >>

Мінагрополітики України:

 1. НАКАЗ від 14.02.2019 № 57 "Про затвердження квот добування водних біоресурсів загальнодержавного значення в Азовському морі із затоками у 2019 році". Мінагрополітики України. 2019 рікк
 2. НАКАЗ від 14.02.2019 № 56 "Про затвердження лімітів та прогнозів допустимого спеціального використання водних біоресурсів загальнодержавного значення в Азовському морі із затоками на 2019 рік". Мінагрополітики України. 2019 рікк
 3. з ведення племінного обліку у птахівництві. Мінагрополітики України. 2019 рікк
 4. НАКАЗ від 22.01.2019 № 17 "Про затвердження Інструкції з бонітування птиці, Інструкції з ведення племінного обліку у птахівництві та зразків форм племінного обліку". Мінагрополітики України. 2019 рікк
 5. НАКАЗ від 05.02.2019 № 34 "Про затвердження Методів відбору зразків для визначення максимально допустимих рівнів нітратів у деяких харчових продуктах для цілей державного контролю". Мінагрополітики України. 2019 рікк
 6. НАКАЗ від 12.03.2019 № 119 "Про затвердження Режиму рибальства в басейні Азовського моря з усіма затоками, гирлами та лиманами у 2019 році ". Мінагрополітики України. 2019 рікк
 7. НАКАЗ від 19.03.2019 № 141 "Про внесення змін до наказу Міністерства аграрної політики та продовольства України від 20 березня 2018 року № 148". Мінагрополітики України. 2019 рікк
 8. НАКАЗ від 15.02.2019 № 60 "Про внесення змін до наказу Міністерства аграрної політики та продовольства України від 20 березня 2018 року № 149". Мінагрополітики України. 2019 рікк
 9. НАКАЗ від 22.02.2019 № 67 "Про затвердження державного логотипа для органічної продукції". Мінагрополітики України. 2019 рікк
 10. МЕМОРАНДУМ від домовилися про таке: "про взаєморозуміння між Міністерством аграрної політики та продовольства України та Міністерством з питань зміни клімату та захисту навколишнього середовища Об’єднаних Арабських Еміратів щодо співробітництва у сфері сільського господарства та безпечності харчових продуктів". Мінагрополітики України. 2019 рікк
 11. НАКАЗ від 19.02.2019 № 66 "Про внесення зміни до Порядку роботи «гарячої лінії» Державної служби України з питань геодезії, картографії та кадастру". Мінагрополітики України. 2019 рікк
 12. НАКАЗ від 27.03.2019 № 160 "Про внесення змін до наказу Міністерства аграрної політики та продовольства України від 18 квітня 2017 року № 228". Мінагрополітики України. 2019 рікк
 13. НАКАЗ від 13.03.2019 № 133 "Про внесення змін до Порядку роботи «гарячої» телефонної лінії Державного агентства рибного господарства України". Мінагрополітики України. 2019 рікк
 14. НАКАЗ від 18.03.2019 № 140 "Про внесення змін до Типового табеля забезпечення постачання суден флоту рибної промисловості". Мінагрополітики України. 2019 рікк
 15. НАКАЗ від 28.03.2019 № 163 "Про затвердження Змін до Порядку ідентифікації та реєстрації великої рогатої худоби та Порядку оформлення і видачі паспорта великої рогатої худоби". Мінагрополітики України. 2019 рікк
 16. НАКАЗ від 19.03.2019 № 143 "Про затвердження Порядку підтвердження спеціальних знань інспектора з органічного виробництва та/або обігу органічної продукції у сфері органічного виробництва". Мінагрополітики України. 2019 рікк
 17. НАКАЗ від 08.04.2019 № 180 "Про внесення змін до Порядку організації та проведення особистого прийому громадян у Державній службі України з питань геодезії, картографії та кадастру та її територіальних органах". Мінагрополітики України. 2019 рікк
 18. НАКАЗ від 05.04.2019 № 177 "Про затвердження типової форми договору (декларації) про створення сімейного фермерського господарства". Мінагрополітики України. 2019 рікк
 19. НАКАЗ від 01.04.2019 № 170 "Про затвердження уніфікованих форм актів, що складаються за результатами проведення планових (позапланових) заходів державного нагляду (контролю) у сферах насінництва та розсадництва, охорони прав на сорти рослин". Мінагрополітики України. 2019 рікк
 20. НАКАЗ від 14.03.2019 № 138 "Про внесення змін до Положення про Головне управління Державної служби України з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів в області, в місті Києві". Мінагрополітики України. 2019 рікк
- Антимонопольний комітет - Верховний Суд України - Вищий адміністративний суд України - Вищий господарський суд - Вищий спеціалізований суд - Генеральна прокуратура України - ДА електронного урядування - Державіаслужба України - Державні утворення на території України (1917-1920) - Держатомрегулювання - Держаудитслужба України - Держкомтелерадіо України - Держкордонслужба України - Держнаглядохоронпраці України - Держспецзв’язок - Держспоживстандарт України - Держстат України - Держфінпослуг України - ДКА України - Закони України - Законодавство Української РСР - Кабінет Міністрів України - Кодекси України - Конституційний Суд України - МВС України - МЗС України - Міжнародні документи, ратифіковані Верховною Радою України - Міжнародні угоди України - Мін'юст України - Мінагрополітики України - Мінекономрозвитку України - Міненерговугілля України - Мінінфраструктури України - Мінкультури України - Мінмолодьспорт України - Міноборони України - Мінприроди України - Мінрегіон України - Мінсоцполітики України - Мінфін України - МІП - МНС України - МОЗ України - МОН України - МТОТ - Нацдержслужба України - Національне агентство з питань запобігання корупції - Національне антикорупційне бюро України - Національний банк України - Нацком.енергетики - Нацкомфінпослуг - Нацрада телерадіомовлення - НКРЗІ - НКЦПФР - Основний Закон України - Пенсійний фонд України - Постанови Верховної Ради України - Президент України - РНБО України - Розпорядження Голови ВР України - Розпорядження Кабінета Міністрів України - Служба безпеки України - Служба зовнішньої розвідки - Укрдержархів - Управління державної охорони - Фонд гарант.вкладів фізич.осіб - Фонд державного майна - Фонд соцстраху по безробіттю - Фундаментальне законодавство України - Центрвиборчком України -