Допоможи підроздлам ЗС України, задіяним в обороні Кривого Рогу і Дніпропетровської області!
 <<
>>

НАКАЗ від 06.03.2019 № 358 "Про затвердження Технічного регламенту маркування матеріалів, що використовуються для виготовлення основних складових взуття, яке надходить для продажу споживачу". Мінекономрозвитку України. 2019

Документ актуальний на 10.05.2019
завантажити документ, актуальний на поточний час

МІНІСТЕРСТВО ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ І ТОРГІВЛІ УКРАЇНИ

НАКАЗ

06.03.2019  № 358

Зареєстровано в Міністерстві

юстиції України

02 квітня 2019 р.

за № 336/33307

Про затвердження Технічного регламенту маркування матеріалів, що використовуються для виготовлення основних складових взуття, яке надходить для продажу споживачу

Відповідно до частини другої статті 8 Закону України «Про технічні регламенти та оцінку відповідності», постанови Кабінету Міністрів України від 16 грудня 2015 року № 1057 «Про визначення сфер діяльності, в яких центральні органи виконавчої влади здійснюють функції технічного регулювання» НАКАЗУЮ:

1. Затвердити Технічний регламент маркування матеріалів, що використовуються для виготовлення основних складових взуття, яке надходить для продажу споживачу, що додається.

2. Департаменту технічного регулювання в установленому законодавством порядку забезпечити подання цього наказу на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.

3. Цей наказ набирає чинності одночасно із втратою чинності постанови Кабінету Міністрів України від 09 червня 2011 року № 632 «Про затвердження Технічного регламенту маркування матеріалів, що використовуються для виготовлення основних складових взуття, яке надходить для продажу», але не раніше дня його офіційного опублікування.

4. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Міністра економічного розвитку і торгівлі України Бровченка Ю.П.

Перший

віце-прем’єр-міністр України -

Міністр економічного розвитку

і торгівлі України

С.І.

Кубів

ПОГОДЖЕНО:

Голова Спільного представницького

органу об’єднань профспілок

Виконавчий Віце-президент

Конфедерації роботодавців України

Керівник Секретаріату

Спільного представницького органу

сторони роботодавців на національному рівні

Голова Державної служби України

з питань безпечності харчових продуктів

та захисту споживачів

Голова Державної регуляторної служби України

Г.В. Осовий

О. Мірошниченко

Р. Іллічов

В. Лапа

К. Ляпіна


ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства

економічного розвитку

і торгівлі України

06 березня 2019 року № 358

Зареєстровано в Міністерстві

юстиції України

02 квітня 2019 р.

за № 336/33307

ТЕХНІЧНИЙ РЕГЛАМЕНТ

маркування матеріалів, що використовуються для виготовлення основних складових взуття, яке надходить для продажу споживачу

1. Цей Технічний регламент встановлює вимоги до маркування матеріалів, що використовуються для виготовлення основних складових взуття, яке надходить для продажу споживачу.

Цей Технічний регламент розроблений на основі Директиви 94/11/ЄС Європейського Парламенту та Ради від 23 березня 1994 р. про наближення законів, підзаконних актів та адміністративних положень держав-членів про маркування матеріалів, що використовуються для виготовлення основних складових взуття, що надходить до продажу споживачам.

2. Для цілей цього Технічного регламенту термін «взуття» означає будь-які вироби з підошвами, призначені для носіння на ногах, включаючи складові (матеріал верху взуття, підкладки й устілки, підошви), зазначені у додатку 1 до цього Технічного регламенту, що окремо надходять в обіг.

Інші терміни вживаються у значеннях, наведених у Законах України «Про технічні регламенти та оцінку відповідності», «Про захист прав споживачів», «Про державний ринковий нагляд і контроль нехарчової продукції».

3. Перелік взуття, на яке поширюється дія цього Технічного регламенту, наведений у додатку 2 до цього Технічного регламенту, не є вичерпним.

4. Дія цього Технічного регламенту не поширюється на:

взуття, що було у вжитку (ношене);

взуття, на яке поширюється дія інших технічних регламентів.

5. Інформація про складові взуття зазначається на маркуванні відповідно до пункту 9 цього Технічного регламенту.

На маркуванні обов’язковою є інформація про три основні складові взуття згідно з додатком 1 до цього Технічного регламенту, а саме:

матеріал верху;

підкладка й устілка;

підошва.

Складові взуття позначаються відповідно до пункту 9 цього Технічного регламенту у вигляді піктограм або текстових позначень конкретних матеріалів, які зазначено у додатку 1 до цього Технічного регламенту.

Визначення матеріалів верху взуття проводиться відповідно до абзацу першого пункту 9 та додатка 1 до цього Технічного регламенту без урахування аксесуарів або елементів, що їх укріплюють (деталі зі шкіри, ремені для закріплення на щиколотці, прикраси, застібки, язички, блочки або аналогічні елементи).

Визначення матеріалу підошви має здійснюватися залежно від обсягу використаних матеріалів відповідно до пункту 9 цього Технічного регламенту.

6. Введення в обіг взуття здійснюється за умови його маркування згідно з вимогами цього Технічного регламенту та відповідності іншому законодавству України, що до нього застосовується.

7. У разі невідповідності маркування взуття, яке введене в обіг, вимогам цього Технічного регламенту органи державного ринкового нагляду вживають обмежувальних (корегувальних) заходів відповідно до Закону України «Про державний ринковий нагляд і контроль нехарчової продукції».

8. Введене в обіг взуття, що відповідає вимогам цього Технічного регламенту щодо маркування та відповідним положенням законодавства України, що до нього застосовується, не може бути заборонено або обмежено.

9. На маркуванні має зазначатись інформація про матеріал відповідно до додатка 1 до цього Технічного регламенту, який становить не менше 80 відсотків площі верху взуття, підкладки та устілки, а також 80 відсотків об’єму зовнішньої підошви. Якщо немає жодного матеріалу, частка якого б перевищувала 80 відсотків, інформацію належить подавати про два основні матеріали, з яких виготовлено взуття.

Інформація про матеріал має наноситись на взуття. Виробник або його уповноважений представник може обрати визначені у додатку 1 до цього Технічного регламенту текстові позначення або піктограми.

Маркування згідно з цим Технічним регламентом включає нанесення передбаченої інформації не менш як на одну напівпару з пари взуття. Маркування здійснюється шляхом тиснення, приклеювання, гофрування або прикріплення ярлика.

Маркування має бути видимим, добре закріпленим та доступним, а розміри піктограм достатніми для зручності розуміння інформації, зазначеної на маркуванні. Маркування має бути зрозумілим для споживача і не вводити його в оману.

Виробник або його уповноважений представник забезпечують маркування взуття і достовірність зазначеної на ньому інформації. Якщо виробник не є резидентом України (та у разі відсутності уповноваженого представника), цей обов’язок покладається на особу, яка вводить в обіг взуття на ринку України. Продавець має переконатися, що взуття, яке він продає, містить маркування, передбачене цим Технічним регламентом.

10. За потреби маркування взуття, здійснене згідно з цим Технічним регламентом, може супроводжуватися нанесенням додаткових текстових позначень.

Директор департаменту

технічного регулювання

Міністерства економічного

розвитку і торгівлі України

Л.М. Віткін

Додаток 1

до Технічного регламенту

маркування матеріалів,

що використовуються

для виготовлення основних

складових взуття, яке надходить

для продажу споживачу

(пункт 2)

1. Визначення і відповідні піктограми чи текстові позначення щодо складових взуття

Складові взуття

Піктограми

Текстові позначення

Верх - зовнішня частина

структурного елемента, що прикріплюється до підошви

верх взуття

Підкладка й устілка -

верхня частина взуття

та устілка, що формують

внутрішню поверхню взуття

підкладка і устілка

Підошва - зовнішня деталь

низу взуття, що підлягає

абразивному зносу

та прикріплена до верху взуття

підошва

2. Визначення матеріалів та відповідні піктограми

Піктограми щодо матеріалів наносять на маркування поряд з піктограмами, що стосуються трьох складових взуття, відповідно до пункту 9 Технічного регламенту маркування матеріалів, що використовуються для виготовлення основних складових взуття, яке надходить для продажу споживачу, та пункту 1 цього додатка.

Визначення матеріалів

Піктограма

Текстові позначення

Шкіра - загальний термін, який використовується для шкур тварин, що мають оригінальну дублену структуру волокон, яка запобігає їх псуванню (шерсть або волосяний покрив при цьому може бути видаленим або ні).

Шкіра також виготовляється зі шкур, які попередньо піддавались двоїнню

або були розділені на шари у будь-який спосіб до або після дублення. Якщо дублена шкура розщеплюється механічним та/або хімічним способом на волокнисті частини, маленькі шматочки або порошки і потім в комбінації або без із в’яжучими речовинами виготовляється у вигляді листів або інших форм, такі листи або форми не можуть називатися шкірою.

Якщо шкіра має покриття на лицьовій поверхні, що нанесено або приклеєно, такий шар має бути не товщим за 0,15 мм.

Покриття шкіри має здійснюватись без порушень вимог, визначених законодавством, у тому числі Конвенцією про міжнародну торгівлю видами дикої фауни і флори, що перебувають під загрозою зникнення, підписаною 03 березня 1973 року в м. Вашингтоні, до якої Україна приєдналася відповідно до Закону України від 14 травня 1999 року № 662-XIV.

Термін «шкіра з натуральною лицьовою поверхнею» може бути використаний як додаткове текстове позначення, передбачене пунктом 10 Технічного регламенту маркування матеріалів, що використовуються для виготовлення основних складових взуття, яке надходить для продажу споживачу, та застосовуватися до шкіри з натуральною лицьовою поверхнею, яка має видалений епідерміс, але не піддавалась обробці на таких операціях, як шліфування, заглажування, двоїння

шкіра

Шкіра з покриттям - шкіра, що має на лицьовій поверхні нанесене покриття, товщина якого не перевищує третьої частини товщини шкіри і є більшою за 0,15 мм

шкіра з покриттям

Натуральний текстильний та синтетичний матеріал або нетканий текстильний матеріал (текстиль) - означає всі матеріали, на які поширюється дія постанови Кабінету Міністрів України від 14 січня 2009 року № 13 «Про затвердження Технічного регламенту щодо назв текстильних волокон і маркування текстильних виробів»

натуральний текстильний, синтетичний або нетканий текстильний матеріал

Інші матеріали

інші матеріали


Додаток 2

до Технічного регламенту

маркування матеріалів,

що використовуються

для виготовлення основних

складових взуття, яке надходить

для продажу споживачу

(пункт 3)

ПЕРЕЛІК

взуття, на яке поширюється дія Технічного регламенту маркування матеріалів, що використовуються для виготовлення основних складових взуття, яке надходить для продажу споживачу

Взуття залежно від виду може мати різні конструктивні ознаки, що визначаються ступенем закритості ноги деталями верху взуття, починаючи з відкритих туфель (босоніжок), верхня частина яких може складатися лише з ремінців та стрічок, що можуть зніматися, і закінчуючи чоботами із завищеними халявами, верх яких закриває гомілку та стегно, а саме:

взуття без підборів або на високих підборах, призначене для звичайного використання у приміщенні або на вулиці;

черевики, босоніжки, чоботи до коліна та до стегна;

сандалії різних видів, еспадрильї (полотняне взуття, підошва якого вироблена з використанням плетених рослинних матеріалів), взуття для тенісу, бігу та інших видів спорту, пляжні сандалі та інші види взуття для дозвілля;

спеціальне спортивне взуття, призначене для активних видів спорту, що має засоби для кріплення шипів, зубців, фіксаторів, затискачів, пряжок тощо, а також взуття для катання на ковзанах, лижні черевики та взуття для бігових лиж, взуття для занять боротьбою, боксом та велоспортом. Також до спеціального спортивного взуття включається інше комбіноване взуття, скріплене разом взуття та ковзани (льодові та роликові) та інші види взуття;

тапочки для танців;

взуття суцільнолите - взуття, виготовлене, зокрема, способом лиття гуми або пластмаси, за винятком одноразового взуття з неміцних матеріалів (паперу, пластмасової плівки тощо, без підошов);

калоші, що надягаються на інше взуття, які в деяких випадках не мають п’яти;

одноразове взуття з прикріпленими підошвами;

ортопедичне взуття.


Публікації документа

 • Офіційний вісник України від 19.04.2019 — 2019 р., № 30, стор. 529, стаття 1092, код акта 94112/2019

= завантажити законодавчий акт, актуальний на поточний час =
<< | >>

Мінекономрозвитку України:

 1. НАКАЗ від 27.02.2019 № 329 "Про затвердження форми заяви на одержання висновку щодо продовження граничних строків розрахунків за окремими операціями з експорту та імпорту товарів, установлених Національним банком, та Інструкції щодо її заповнення, форми висновку щодо продовження граничних строків розрахунків за окремими операціями з експорту та імпорту товарів, установлених Національним банком". Мінекономрозвитку України. 2019 рікк
 2. НАКАЗ від 29.01.2019 № 96 "Про затвердження уніфікованої форми акта, складеного за результатами проведення планового (позапланового) заходу державного нагляду (контролю) щодо дотримання суб’єктом господарювання вимог законодавства у сфері інтелектуальної власності, та форми припису щодо усунення порушень, виявлених під час проведення планового (позапланового) заходу державного нагляду (контролю) щодо дотримання суб’єктом господарювання вимог законодавства у сфері інтелектуальної власності". Мінекономрозвитку України. 2019 рікк
 3. НАКАЗ від 23.01.2019 № 68 "Про затвердження Інструкції щодо заповнення заяви про отримання повноважень на право здійснення експорту, імпорту товарів військового призначення та товарів, які містять відомості, що становлять державну таємницю". Мінекономрозвитку України. 2019 рікк
 4. НАКАЗ від 04.02.2019 № 149/44 "Про затвердження Порядку інформаційної взаємодії між електронною системою закупівель, єдиним веб-порталом використання публічних коштів та інформаційною системою Державної казначейської служби України". Мінекономрозвитку України. 2019 рікк
 5. НАКАЗ від 22.02.2019 № 302 "Про визнання такими, що втратили чинність, деяких наказів Міністерства статистики України". Мінекономрозвитку України. 2019 рікк
 6. НАКАЗ від 13.02.2019 № 217 "Про затвердження Інструкції з оформлення державними інспекторами з питань інтелектуальної власності Міністерства економічного розвитку і торгівлі України матеріалів про адміністративні правопорушення". Мінекономрозвитку України. 2019 рікк
 7. НАКАЗ від 11.03.2019 № 380 "Про визнання таким, що втратив чинність, наказу Державного агентства України з інвестицій та розвитку від 23 листопада 2010 року № 122". Мінекономрозвитку України. 2019 рікк
 8. НАКАЗ від 19.02.2019 № 263 "Про затвердження Регламенту Апеляційної палати Міністерства економічного розвитку і торгівлі України". Мінекономрозвитку України. 2019 рікк
 9. НАКАЗ від 21.03.2019 № 463 "Про внесення змін до наказу Міністерства економічного розвитку і торгівлі України від 22 березня 2016 року № 490". Мінекономрозвитку України. 2019 рікк
 10. НАКАЗ від 24.05.2019 № 898 "Про внесення змін до Порядку визначення предмета закупівлі". Мінекономрозвитку України. 2019 рікк
 11. НАКАЗ від 03.05.2019 № 770 "Про визнання таким, що втратив чинність, наказу Державного комітету України з питань технічного регулювання та споживчої політики від 28 жовтня 2010 року № 487". Мінекономрозвитку України. 2019 рікк
 12. НАКАЗ від 17.04.2019 № 647 "Про затвердження форми звіту телерадіоорганізацій". Мінекономрозвитку України. 2019 рікк
 13. НАКАЗ від 13.05.2019 № 825/453/1455/5 "Про затвердження Змін до Порядку передачі нерухомого майна у власність творчим спілкам". Мінекономрозвитку України. 2019 рікк
 14. НАКАЗ від 07.05.2019 № 790 "Про внесення змін до Порядку визначення предмета закупівлі". Мінекономрозвитку України. 2019 рікк
 15. НАКАЗ від 16.04.2019 № 642 "Про внесення змін до наказу Міністерства економічного розвитку і торгівлі України від 08.02.2016 № 193". Мінекономрозвитку України. 2019 рікк
 16. НАКАЗ від 19.04.2019 № 667 "Про затвердження типових форм документів у сфері державного ринкового нагляду і державного контролю продукції". Мінекономрозвитку України. 2019 рікк
 17. НАКАЗ від 13.05.2019 № 823/191/153 "Про визнання таким, що втратив чинність, наказу Міністерства економіки України, Міністерства фінансів України, Міністерства статистики України від 18 квітня 1996 року № 49/76/117". Мінекономрозвитку України. 2019 рікк
 18. НАКАЗ від 03.04.2019 № 552 "Про затвердження Порядку проведення Міністерством економічного розвитку і торгівлі України перевірок суб’єктів первинного фінансового моніторингу". Мінекономрозвитку України. 2019 рікк
 19. НАКАЗ від 15.05.2019 № 851 "Про затвердження уніфікованої форми акта, складеного за результатами здійснення планової (позапланової) перевірки призначеного органу з оцінки відповідності чи визнаної незалежної організації щодо відповідності вимогам до призначених органів з оцінки відповідності чи визнаних незалежних організацій і виконання ними своїх обов’язків, установлених Законом України «Про технічні регламенти та оцінку відповідності» та відповідними технічними регламентами". Мінекономрозвитку України. 2019 рікк
 20. НАКАЗ від 19.04.2019 № 676 "Про затвердження Порядку ведення реєстру програм секторальної бюджетної підтримки Європейського Союзу". Мінекономрозвитку України. 2019 рікк
- Антимонопольний комітет - Верховний Суд України - Вищий адміністративний суд України - Вищий господарський суд - Вищий спеціалізований суд - Генеральна прокуратура України - ДА електронного урядування - Державіаслужба України - Державні утворення на території України (1917-1920) - Держатомрегулювання - Держаудитслужба України - Держкомтелерадіо України - Держкордонслужба України - Держнаглядохоронпраці України - Держспецзв’язок - Держспоживстандарт України - Держстат України - Держфінпослуг України - ДКА України - Закони України - Законодавство Української РСР - Кабінет Міністрів України - Кодекси України - Конституційний Суд України - МВС України - МЗС України - Міжнародні документи, ратифіковані Верховною Радою України - Міжнародні угоди України - Мін'юст України - Мінагрополітики України - Мінекономрозвитку України - Міненерговугілля України - Мінінфраструктури України - Мінкультури України - Мінмолодьспорт України - Міноборони України - Мінприроди України - Мінрегіон України - Мінсоцполітики України - Мінфін України - МІП - МНС України - МОЗ України - МОН України - МТОТ - Нацдержслужба України - Національне агентство з питань запобігання корупції - Національне антикорупційне бюро України - Національний банк України - Нацком.енергетики - Нацкомфінпослуг - Нацрада телерадіомовлення - НКРЗІ - НКЦПФР - Основний Закон України - Пенсійний фонд України - Постанови Верховної Ради України - Президент України - РНБО України - Розпорядження Голови ВР України - Розпорядження Кабінета Міністрів України - Служба безпеки України - Служба зовнішньої розвідки - Укрдержархів - Управління державної охорони - Фонд гарант.вкладів фізич.осіб - Фонд державного майна - Фонд соцстраху по безробіттю - Фундаментальне законодавство України - Центрвиборчком України -