Допоможи підроздлам ЗС України, задіяним в обороні Кривого Рогу і Дніпропетровської області!
 <<
>>

НАКАЗ від 20.06.2019 № 1040 "Про внесення змін до наказу Міністерства економічного розвитку і торгівлі України від 13 квітня 2017 року № 566". Мінекономрозвитку України. 2019

Документ актуальний на 12.08.2019
завантажити документ, актуальний на поточний час

МІНІСТЕРСТВО ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ І ТОРГІВЛІ УКРАЇНИ

НАКАЗ

20.06.2019  № 1040

Зареєстровано в Міністерстві

юстиції України

15 липня 2019 р.

за № 781/33752

Про внесення змін до наказу Міністерства економічного розвитку і торгівлі України від 13 квітня 2017 року № 566

Відповідно до Порядку використання коштів, передбачених у державному бюджеті для часткової компенсації вартості сільськогосподарської техніки та обладнання, спеціальних вагонів для перевезення зерна, обладнання для виробництва біоетанолу та електроенергії з біомаси, що закуплені у вітчизняних виробників, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 1 березня 2017 року № 130, та постанови Кабінету Міністрів України від 30 січня 2019 року № 123 "Про внесення змін до постанов Кабінету Міністрів України від 8 лютого 2017 р. № 77 і від 1 березня 2017 р. № 130", з метою приведення нормативно-правового акта Міністерства економічного розвитку і торгівлі України у відповідність до законодавства України НАКАЗУЮ:

1. Унести до наказу Міністерства економічного розвитку і торгівлі України від 13 квітня 2017 року № 566 "Про затвердження Положення про комісію з формування переліку вітчизняної техніки та обладнання для агропромислового комплексу, вартість яких частково компенсується за рахунок коштів державного бюджету", зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 20 квітня 2017 року за № 521/30389, такі зміни:

1) заголовок наказу викласти в такій редакції:

"Про затвердження Положення про комісію з формування переліку вітчизняної техніки та обладнання для агропромислового комплексу, спеціальних вагонів для перевезення зерна, обладнання для виробництва біоетанолу та електроенергії з біомаси, що закуплені у вітчизняних виробників, вартість яких частково компенсується за рахунок коштів державного бюджету";

2) пункт 1 викласти в такій редакції:

"1.

Затвердити Положення про комісію з формування переліку вітчизняної техніки та обладнання для агропромислового комплексу, спеціальних вагонів для перевезення зерна, обладнання для виробництва біоетанолу та електроенергії з біомаси, що закуплені у вітчизняних виробників, вартість яких частково компенсується за рахунок коштів державного бюджету, що додається.".

2. Затвердити Зміни до Положення про комісію з формування переліку вітчизняної техніки та обладнання для агропромислового комплексу, вартість яких частково компенсується за рахунок коштів державного бюджету, затвердженого наказом Міністерства економічного розвитку і торгівлі України від 13 квітня 2017 року № 566, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 20 квітня 2017 року за № 521/30389 (у редакції наказу Міністерства економічного розвитку і торгівлі України від 16 березня 2018 року № 371), що додаються.

3. Департаменту промислової політики (Черних О.О.) у встановленому законодавством порядку подати цей наказ на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.

4. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

5. Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою.

Перший

віце-прем'єр-міністр України -

Міністр економічного

розвитку і торгівлі України

С.І. Кубів

ПОГОДЖЕНО:

Заступник Міністра аграрної політики

та продовольства України

В. Топчій

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства

економічного розвитку

і торгівлі України

20 червня 2019 року № 1040

Зареєстровано в Міністерстві

юстиції України

15 липня 2019 р.

за № 781/33752

ЗМІНИ

до Положення про комісію з формування переліку вітчизняної техніки та обладнання для агропромислового комплексу, вартість яких частково компенсується за рахунок коштів державного бюджету

1. Заголовок Положення викласти в такій редакції:

"ПОЛОЖЕННЯ

про комісію з формування переліку вітчизняної техніки та обладнання для агропромислового комплексу, спеціальних вагонів для перевезення зерна, обладнання для виробництва біоетанолу та електроенергії з біомаси, що закуплені у вітчизняних виробників, вартість яких частково компенсується за рахунок коштів державного бюджету".

2. Пункт 1 викласти в такій редакції:

"1. Це Положення визначає порядок організації та діяльності комісії з формування переліку вітчизняної техніки та обладнання для агропромислового комплексу, спеціальних вагонів для перевезення зерна, обладнання для виробництва біоетанолу та електроенергії з біомаси, що закуплені у вітчизняних виробників, вартість яких частково компенсується за рахунок коштів державного бюджету (далі - комісія), що утворюється при Міністерстві економічного розвитку і торгівлі України.".

3. Пункт 3 викласти в такій редакції:

"3. Головним завданням комісії є формування переліку вітчизняної техніки та обладнання для агропромислового комплексу, спеціальних вагонів для перевезення зерна, обладнання для виробництва біоетанолу та електроенергії з біомаси, що закуплені у вітчизняних виробників, вартість яких частково компенсується за рахунок коштів державного бюджету (далі - перелік).".

4. Пункти 5, 6 викласти в такій редакції:

"5. Перелік формується за результатами розгляду комісією поданих заявок заводів-виробників щодо включення до переліку вітчизняної техніки та обладнання для агропромислового комплексу, спеціальних вагонів для перевезення зерна, обладнання для виробництва біоетанолу та електроенергії з біомаси, що закуплені у вітчизняних виробників, вартість яких частково компенсується за рахунок коштів державного бюджету (додаток 1) (далі - заявки заводів-виробників щодо включення), та документів щодо включення, які подаються до комісії з формування переліку вітчизняної техніки та обладнання для агропромислового комплексу, спеціальних вагонів для перевезення зерна, обладнання для виробництва біоетанолу та електроенергії з біомаси, що закуплені у вітчизняних виробників, вартість яких частково компенсується за рахунок коштів державного бюджету (додаток 2) (далі - документи щодо включення, які подаються до комісії), та за результатами перевірки комісією ступеня локалізації виробництва техніки та обладнання для агропромислового комплексу (далі - техніка та обладнання), спеціальних вагонів для перевезення зерна (далі - вагони), обладнання для виробництва біоетанолу та електроенергії з біомаси (далі - устатковання).

6. Щорічне підтвердження відповідності техніки та обладнання, вагонів, устатковання, включених до переліку у попередні роки, критеріям поточного року, визначеним у пунктах 5, 7 Порядку використання коштів, передбачених у державному бюджеті для часткової компенсації вартості сільськогосподарської техніки та обладнання, спеціальних вагонів для перевезення зерна, обладнання для виробництва біоетанолу та електроенергії з біомаси, що закуплені у вітчизняних виробників, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 01 березня 2017 року № 130 (із змінами) (далі - Порядок), здійснюється за результатами розгляду комісією поданих заявок заводів-виробників стосовно щорічного підтвердження відповідності техніки та обладнання, вагонів, устатковання, включених до переліку вітчизняної техніки та обладнання для агропромислового комплексу, спеціальних вагонів для перевезення зерна, обладнання для виробництва біоетанолу та електроенергії з біомаси, що закуплені у вітчизняних виробників, вартість яких частково компенсується за рахунок коштів державного бюджету, у попередні роки, критеріям поточного року (додаток 3) (далі - заявки заводів-виробників стосовно щорічного підтвердження відповідності) та документів на щорічне підтвердження відповідності техніки та обладнання, вагонів, устатковання, включених до переліку у попередні роки, які подаються до комісії з формування переліку вітчизняної техніки та обладнання для агропромислового комплексу, спеціальних вагонів для перевезення зерна, обладнання для виробництва біоетанолу та електроенергії з біомаси, що закуплені у вітчизняних виробників, вартість яких частково компенсується за рахунок коштів державного бюджету (додаток 4) (далі - документи на щорічне підтвердження), за результатами перевірки комісією ступеня локалізації виробництва техніки та обладнання, вагонів, устатковання.".

5. Абзац другий пункту 7 викласти в такій редакції:

"Заявки на щорічне підтвердження відповідності техніки та обладнання, вагонів, устатковання, що закуплені у вітчизняних виробників, включених до переліку за попередні роки, критеріям поточного року, визначеним у пунктах 5, 7 Порядку, подаються комісії щороку з 01 січня по 30 квітня.".

6. У пункті 9:

1) абзац перший викласти в такій редакції:

"9. Комісія приймає рішення про включення техніки та обладнання, вагонів, устатковання, що закуплені у вітчизняних виробників, до переліку в разі відповідності заводів-виробників таким критеріям:";

2) підпункт 3 після слів "техніку та обладнання" доповнити словами ", вагони, устатковання";

3) підпункти 4 - 6 після слів "техніки та обладнання" доповнити словами ", вагонів, устатковання".

7. Пункт 11 викласти в такій редакції:

"11. Рішення комісії щодо включення техніки та обладнання, вагонів, устатковання до переліку або їх виключення затверджується протоколом засідання комісії після перевірки ступеня локалізації виробництва техніки та обладнання, вагонів, устатковання, використання заводами-виробниками на території України основних технологічних операцій та за умови відповідності критеріям, визначеним у пункті 9 цього Положення.".

8. Пункти 12, 13 після слів "техніки та обладнання" доповнити словами ", вагонів, устатковання".

9. У додатках до Положення:

1) у додатку 1:

відмітку викласти в такій редакції:

"Додаток 1

до Положення про комісію

з формування переліку вітчизняної

техніки та обладнання

для агропромислового комплексу,

спеціальних вагонів для перевезення

зерна, обладнання для виробництва

біоетанолу та електроенергії з біомаси,

що закуплені у вітчизняних виробників,

вартість яких частково компенсується

за рахунок коштів державного бюджету

(пункт 5)";

назву викласти в такій редакції:

"ЗАЯВКА

заводу-виробника щодо включення до переліку вітчизняної техніки та обладнання для агропромислового комплексу, спеціальних вагонів для перевезення зерна, обладнання для виробництва біоетанолу та електроенергії з біомаси, що закуплені у вітчизняних виробників, вартість яких частково компенсується за рахунок коштів державного бюджету";

текст заявки після слів "техніки та обладнання" доповнити словами ", вагонів, устатковання";

2) у додатку 2:

відмітку викласти в такій редакції:

"Додаток 2

до Положення про комісію

з формування переліку вітчизняної

техніки та обладнання

для агропромислового комплексу,

спеціальних вагонів для перевезення

зерна, обладнання для виробництва

біоетанолу та електроенергії з біомаси,

що закуплені у вітчизняних виробників,

вартість яких частково компенсується

за рахунок коштів державного бюджету

(пункт 5)";

назву викласти в такій редакції:

"ПЕРЕЛІК

документів щодо включення, які подаються до комісії з формування переліку вітчизняної техніки та обладнання для агропромислового комплексу, спеціальних вагонів для перевезення зерна, обладнання для виробництва біоетанолу та електроенергії з біомаси, що закуплені у вітчизняних виробників, вартість яких частково компенсується за рахунок коштів державного бюджету";

пункт 8 викласти в такій редакції:

"8. Довідка про конструкторсько-технологічну документацію та/або зареєстроване право інтелектуальної власності на техніку та обладнання, вагони, устатковання, які пропонується внести до переліку вітчизняної техніки та обладнання для агропромислового комплексу, спеціальних вагонів для перевезення зерна, обладнання для виробництва біоетанолу та електроенергії з біомаси, що закуплені у вітчизняних виробників, зазначена в балансі вартість яких частково компенсується за рахунок коштів державного бюджету.";

пункти 9, 11 після слів "техніки та обладнання" доповнити словами ", вагонів, устатковання";

3) у додатку 3:

відмітку викласти в такій редакції:

"Додаток 3

до Положення про комісію

з формування переліку вітчизняної

техніки та обладнання

для агропромислового комплексу,

спеціальних вагонів для перевезення

зерна, обладнання для виробництва

біоетанолу та електроенергії з біомаси,

що закуплені у вітчизняних виробників,

вартість яких частково компенсується

за рахунок коштів державного бюджету

(пункт 6)";

назву викласти в такій редакції:

"ЗАЯВКА

заводу-виробника стосовно щорічного підтвердження відповідності техніки та обладнання, вагонів, устатковання, включених до переліку вітчизняної техніки та обладнання для агропромислового комплексу, спеціальних вагонів для перевезення зерна, обладнання для виробництва біоетанолу та електроенергії з біомаси, що закуплені у вітчизняних виробників, вартість яких частково компенсується за рахунок коштів державного бюджету, у попередні роки, критеріям поточного року";

текст заявки після слів "техніки та обладнання" доповнити словами ", вагонів, устатковання";

4) у додатку 4:

відмітку викласти в такій редакції:

"Додаток 4

до Положення про комісію

з формування переліку вітчизняної

техніки та обладнання

для агропромислового комплексу,

спеціальних вагонів для перевезення

зерна, обладнання для виробництва

біоетанолу та електроенергії з біомаси,

що закуплені у вітчизняних виробників,

вартість яких частково компенсується

за рахунок коштів державного бюджету

(пункт 6)";

назву викласти в такій редакції:

"ПЕРЕЛІК

документів на щорічне підтвердження відповідності техніки та обладнання, вагонів, устатковання, включених до переліку у попередні роки, які подаються до комісії з формування переліку вітчизняної техніки та обладнання для агропромислового комплексу, спеціальних вагонів для перевезення зерна, обладнання для виробництва біоетанолу та електроенергії з біомаси, що закуплені у вітчизняних виробників, вартість яких частково компенсується за рахунок коштів державного бюджету";

пункт 5 викласти в такій редакції:

"5. Довідка про конструкторсько-технологічну документацію та/або зареєстроване право інтелектуальної власності на техніку та обладнання, вагони, устатковання, які пропонується внести до переліку вітчизняної техніки та обладнання для агропромислового комплексу, спеціальних вагонів для перевезення зерна, обладнання для виробництва біоетанолу та енергії з біомаси, що закуплені у вітчизняних виробників, зазначена в балансі вартість яких частково компенсується за рахунок коштів державного бюджету.";

пункти 6, 8 після слів "техніки та обладнання" доповнити словами ", вагонів, устатковання".

Директор департаменту

промислової політики

О.О. Черних


Публікації документа

 • Урядовий кур'єр від 07.08.2019 — № 149
 • Офіційний вісник України від 09.08.2019 — 2019 р., № 60, стор. 104, стаття 2090, код акта 95389/2019

= завантажити законодавчий акт, актуальний на поточний час =
<< | >>

Мінекономрозвитку України:

 1. НАКАЗ від 27.02.2019 № 329 "Про затвердження форми заяви на одержання висновку щодо продовження граничних строків розрахунків за окремими операціями з експорту та імпорту товарів, установлених Національним банком, та Інструкції щодо її заповнення, форми висновку щодо продовження граничних строків розрахунків за окремими операціями з експорту та імпорту товарів, установлених Національним банком". Мінекономрозвитку України. 2019 рікк
 2. НАКАЗ від 29.01.2019 № 96 "Про затвердження уніфікованої форми акта, складеного за результатами проведення планового (позапланового) заходу державного нагляду (контролю) щодо дотримання суб’єктом господарювання вимог законодавства у сфері інтелектуальної власності, та форми припису щодо усунення порушень, виявлених під час проведення планового (позапланового) заходу державного нагляду (контролю) щодо дотримання суб’єктом господарювання вимог законодавства у сфері інтелектуальної власності". Мінекономрозвитку України. 2019 рікк
 3. НАКАЗ від 23.01.2019 № 68 "Про затвердження Інструкції щодо заповнення заяви про отримання повноважень на право здійснення експорту, імпорту товарів військового призначення та товарів, які містять відомості, що становлять державну таємницю". Мінекономрозвитку України. 2019 рікк
 4. НАКАЗ від 04.02.2019 № 149/44 "Про затвердження Порядку інформаційної взаємодії між електронною системою закупівель, єдиним веб-порталом використання публічних коштів та інформаційною системою Державної казначейської служби України". Мінекономрозвитку України. 2019 рікк
 5. НАКАЗ від 22.02.2019 № 302 "Про визнання такими, що втратили чинність, деяких наказів Міністерства статистики України". Мінекономрозвитку України. 2019 рікк
 6. НАКАЗ від 13.02.2019 № 217 "Про затвердження Інструкції з оформлення державними інспекторами з питань інтелектуальної власності Міністерства економічного розвитку і торгівлі України матеріалів про адміністративні правопорушення". Мінекономрозвитку України. 2019 рікк
 7. НАКАЗ від 11.03.2019 № 380 "Про визнання таким, що втратив чинність, наказу Державного агентства України з інвестицій та розвитку від 23 листопада 2010 року № 122". Мінекономрозвитку України. 2019 рікк
 8. НАКАЗ від 06.03.2019 № 358 "Про затвердження Технічного регламенту маркування матеріалів, що використовуються для виготовлення основних складових взуття, яке надходить для продажу споживачу". Мінекономрозвитку України. 2019 рікк
 9. НАКАЗ від 19.02.2019 № 263 "Про затвердження Регламенту Апеляційної палати Міністерства економічного розвитку і торгівлі України". Мінекономрозвитку України. 2019 рікк
 10. НАКАЗ від 21.03.2019 № 463 "Про внесення змін до наказу Міністерства економічного розвитку і торгівлі України від 22 березня 2016 року № 490". Мінекономрозвитку України. 2019 рікк
 11. НАКАЗ від 24.05.2019 № 898 "Про внесення змін до Порядку визначення предмета закупівлі". Мінекономрозвитку України. 2019 рікк
 12. НАКАЗ від 03.05.2019 № 770 "Про визнання таким, що втратив чинність, наказу Державного комітету України з питань технічного регулювання та споживчої політики від 28 жовтня 2010 року № 487". Мінекономрозвитку України. 2019 рікк
 13. НАКАЗ від 17.04.2019 № 647 "Про затвердження форми звіту телерадіоорганізацій". Мінекономрозвитку України. 2019 рікк
 14. НАКАЗ від 13.05.2019 № 825/453/1455/5 "Про затвердження Змін до Порядку передачі нерухомого майна у власність творчим спілкам". Мінекономрозвитку України. 2019 рікк
 15. НАКАЗ від 07.05.2019 № 790 "Про внесення змін до Порядку визначення предмета закупівлі". Мінекономрозвитку України. 2019 рікк
 16. НАКАЗ від 16.04.2019 № 642 "Про внесення змін до наказу Міністерства економічного розвитку і торгівлі України від 08.02.2016 № 193". Мінекономрозвитку України. 2019 рікк
 17. НАКАЗ від 19.04.2019 № 667 "Про затвердження типових форм документів у сфері державного ринкового нагляду і державного контролю продукції". Мінекономрозвитку України. 2019 рікк
 18. НАКАЗ від 13.05.2019 № 823/191/153 "Про визнання таким, що втратив чинність, наказу Міністерства економіки України, Міністерства фінансів України, Міністерства статистики України від 18 квітня 1996 року № 49/76/117". Мінекономрозвитку України. 2019 рікк
 19. НАКАЗ від 03.04.2019 № 552 "Про затвердження Порядку проведення Міністерством економічного розвитку і торгівлі України перевірок суб’єктів первинного фінансового моніторингу". Мінекономрозвитку України. 2019 рікк
 20. НАКАЗ від 15.05.2019 № 851 "Про затвердження уніфікованої форми акта, складеного за результатами здійснення планової (позапланової) перевірки призначеного органу з оцінки відповідності чи визнаної незалежної організації щодо відповідності вимогам до призначених органів з оцінки відповідності чи визнаних незалежних організацій і виконання ними своїх обов’язків, установлених Законом України «Про технічні регламенти та оцінку відповідності» та відповідними технічними регламентами". Мінекономрозвитку України. 2019 рікк
- Антимонопольний комітет - Верховний Суд України - Вищий адміністративний суд України - Вищий господарський суд - Вищий спеціалізований суд - Генеральна прокуратура України - ДА електронного урядування - Державіаслужба України - Державні утворення на території України (1917-1920) - Держатомрегулювання - Держаудитслужба України - Держкомтелерадіо України - Держкордонслужба України - Держнаглядохоронпраці України - Держспецзв’язок - Держспоживстандарт України - Держстат України - Держфінпослуг України - ДКА України - Закони України - Законодавство Української РСР - Кабінет Міністрів України - Кодекси України - Конституційний Суд України - МВС України - МЗС України - Міжнародні документи, ратифіковані Верховною Радою України - Міжнародні угоди України - Мін'юст України - Мінагрополітики України - Мінекономрозвитку України - Міненерговугілля України - Мінінфраструктури України - Мінкультури України - Мінмолодьспорт України - Міноборони України - Мінприроди України - Мінрегіон України - Мінсоцполітики України - Мінфін України - МІП - МНС України - МОЗ України - МОН України - МТОТ - Нацдержслужба України - Національне агентство з питань запобігання корупції - Національне антикорупційне бюро України - Національний банк України - Нацком.енергетики - Нацкомфінпослуг - Нацрада телерадіомовлення - НКРЗІ - НКЦПФР - Основний Закон України - Пенсійний фонд України - Постанови Верховної Ради України - Президент України - РНБО України - Розпорядження Голови ВР України - Розпорядження Кабінета Міністрів України - Служба безпеки України - Служба зовнішньої розвідки - Укрдержархів - Управління державної охорони - Фонд гарант.вкладів фізич.осіб - Фонд державного майна - Фонд соцстраху по безробіттю - Фундаментальне законодавство України - Центрвиборчком України -