Допоможи підроздлам ЗС України, задіяним в обороні Кривого Рогу і Дніпропетровської області!
 <<
>>

НАКАЗ від 23.01.2019 № 68 "Про затвердження Інструкції щодо заповнення заяви про отримання повноважень на право здійснення експорту, імпорту товарів військового призначення та товарів, які містять відомості, що становлять державну таємницю". Мінекономрозвитку України. 2019

Документ актуальний на 25.03.2019
завантажити документ, актуальний на поточний час

МІНІСТЕРСТВО ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ І ТОРГІВЛІ УКРАЇНИ

НАКАЗ

23.01.2019  № 68

Зареєстровано в Міністерстві

юстиції України

20 лютого 2019 р.

за № 174/33145

Про затвердження Інструкції щодо заповнення заяви про отримання повноважень на право здійснення експорту, імпорту товарів військового призначення та товарів, які містять відомості, що становлять державну таємницю

Відповідно до статті 13 Закону України «Про державний контроль за міжнародними передачами товарів військового призначення та подвійного використання», пункту 6 Положення про порядок надання суб’єктам господарювання повноважень на право здійснення експорту, імпорту товарів військового призначення та товарів, які містять відомості, що становлять державну таємницю, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 08 червня 1998 року № 838, Положення про Міністерство економічного розвитку і торгівлі України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 20 серпня 2014 року № 459, НАКАЗУЮ:

1. Затвердити Інструкцію щодо заповнення заяви про отримання повноважень на право здійснення експорту, імпорту товарів військового призначення та товарів, які містять відомості, що становлять державну таємницю, що додається.

2. Визнати таким, що втратив чинність, наказ Державної служби експортного контролю України від 08 липня 2005 року № 193 «Про затвердження Інструкції про порядок заповнення заяви про отримання (продовження терміну дії) повноважень на право здійснення експорту, імпорту товарів військового призначення та товарів, які містять відомості, що становлять державну таємницю», зареєстрований у Міністерстві юстиції України 10 жовтня 2005 року за № 1174/11454.

3. Департаменту стратегічного розвитку сектору оборони та безпеки забезпечити подання цього наказу на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України в установленому порядку.

4.

Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

5. Контроль за виконанням цього наказу покласти на Голову Державної служби експортного контролю України.

Перший

віце-прем’єр-міністр України -

Міністр економічного

розвитку і торгівлі України

С.І. Кубів

ПОГОДЖЕНО:

Т.в.о. Голови Державної регуляторної

служби України

Виконуючий обов’язки Голови Державної

служби експортного контролю України

Голова Служби зовнішньої розвідки України

Перший заступник Голови Служби

безпеки України

Т.в.о. Начальника Головного управління

розвідки Міністерства оборони України

генерал-полковник

Міністр оборони України

В.П. Загородній

І.М. Савула

Є. Божок

П. Демчина

В. Бурба

С. Полторак


ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства

економічного розвитку

і торгівлі України

23 січня 2019 року № 68

Зареєстровано в Міністерстві

юстиції України

20 лютого 2019 р.

за № 174/33145

ІНСТРУКЦІЯ

щодо заповнення заяви про отримання повноважень на право здійснення експорту, імпорту товарів військового призначення та товарів, які містять відомості, що становлять державну таємницю

I. Загальні положення

1. Ця Інструкція встановлює єдиний порядок заповнення суб’єктами господарювання (далі - суб’єкт) заяви про отримання повноважень на право здійснення експорту, імпорту товарів військового призначення та товарів, які містять відомості, що становлять державну таємницю (далі - Заява) (додаток), яка подається до Держекспортконтролю відповідно до пункту 6 Положення про порядок надання суб’єктам господарювання повноважень на право здійснення експорту, імпорту товарів військового призначення та товарів, які містять відомості, що становлять державну таємницю, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 08 червня 1998 року № 838 (далі - Положення).

2. У цій Інструкції терміни вживаються у значеннях, наведених у Законі України «Про державний контроль за міжнародними передачами товарів військового призначення та подвійного використання».

II. Вимоги до оформлення Заяви

1. Заява подається в одному примірнику.

Заява є додатком до листа суб’єкта до Держекспортконтролю щодо отримання повноважень на право здійснення експорту, імпорту товарів військового призначення та товарів, які містять відомості, що становлять державну таємницю (далі - повноваження).

Посилання на відповідний лист суб’єкта вказується у правому верхньому куті Заяви, а реквізити листа зазначаються за допомогою друкувальних засобів або від руки.

У разі якщо Заява подається на підставі пункту 17 Положення, у листі суб’єкта, до якого вона додається, зазначається інформація про конкретні заходи щодо усунення причин, через які повноваження, отримані суб’єктом раніше, було скасовано.

Заява має чотири додатки, які є її невід’ємними частинами.

2. Заява оформлюється державною мовою за допомогою друкувальних засобів на аркушах формату А4.

До Заяви, оформленої на аркушах, додається її електронна версія у форматі Microsoft Word на електронному носії інформації. В електронній версії Заяви мають бути проставлені всі дані, що заповнювалися від руки.

3. Заява має містити дату документа та його реєстраційний індекс відповідно до чинної у суб’єкта системи обліку документів, що заповнюються за допомогою друкувальних засобів або від руки.

4. У тексті Заяви можуть використовуватися загальноприйняті скорочення та абревіатури, дата зазначається цифровим способом (число і місяць проставляються двома парами цифр, розділеними крапкою, рік - чотирма цифрами).

5. Заява та додатки 1-4 до неї підписуються керівником суб’єкта або уповноваженою ним посадовою особою (додатки 1-3 також підписуються посадовою особою, яка відповідає за питання експортного контролю у суб’єкта).

6. Будь-які виправлення у Заяві та додатках до неї не допускаються.

7. Керівник суб'єкта забезпечує достовірність відомостей, що містяться у Заяві та додатках до неї.

III. Порядок заповнення Заяви та додатків до неї

1. У розділі I «Інформація про суб’єкта господарювання» Заяви зазначаються:

1) у пункті 1.1 - позначка (наприклад, «х» або «+») про юридичний статус суб’єкта (юридична особа чи фізична особа - підприємець);

2) у пункті 1.2 - повне та скорочене (за наявності) найменування суб’єкта відповідно до його державної реєстрації в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань (далі - державна реєстрація). Якщо скороченого найменування немає, зазначається «відсутнє»;

3) у пункті 1.3 - повне та скорочене найменування суб’єкта англійською мовою (за наявності) відповідно до його державної реєстрації. Якщо немає повного або скороченого найменування англійською мовою, у відповідних рядках зазначається «відсутнє»;

4) у пункті 1.4:

для юридичної особи - ідентифікаційний код в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань;

для фізичної особи - підприємця - реєстраційний номер облікової картки платника податків або серія (за наявності) та номер паспорта (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовилися від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та офіційно повідомили про це відповідний контролюючий орган і мають відмітку в паспорті);

5) у пункті 1.5 - організаційно-правова форма суб’єкта (тільки для юридичних осіб) відповідно до його державної реєстрації;

6) у пункті 1.6 - кінцевий бенефіціарний власник (контролер), бенефіціари та афілійовані особи (тільки для юридичних осіб);

7) у пункті 1.7 - місцезнаходження суб’єкта (для фізичної особи - підприємця - місце проживання або інша адреса, за якою здійснюється зв’язок з цією особою) відповідно до посвідчення про реєстрацію суб’єкта як суб’єкта здійснення міжнародних передач товарів;

8) у пункті 1.8 - номер посвідчення про реєстрацію суб'єкта господарювання як суб'єкта здійснення міжнародних передач товарів, виданого Держекспортконтролем, та дата(и) і номер(и) роз’яснення (роз’яснень) про особливості здійснення таких передач (далі - роз’яснення Держекспортконтролю), що стосується(ються) товарів, зазначених у додатках 1-3 до Заяви. Кількість підпунктів цього пункту суб'єкт визначає самостійно залежно від кількості роз’яснень Держекспортконтролю, які необхідно зазначити;

9) у пункті 1.9 - номер свідоцтва про державну атестацію системи внутрішньофірмового експортного контролю, створеної суб’єктом, та дата його оформлення;

10) у пункті 1.10 - позначка (наприклад, «х» або «+») про те, чи бере (брав протягом попередніх трьох років) суб’єкт участь у виконанні державного оборонного замовлення;

11) у пункті 1.11 - позначка (наприклад, «х» або «+») про наявність (відсутність) у суб'єкта дилерських договорів з іноземним виробником (виробниками) товарів за відповідними позиціями, імпорт яких передбачається здійснювати. У разі наявності таких договорів зазначаються дати їх укладання та номери. Копії договорів додаються до Заяви. Кількість підпунктів цього пункту суб'єкт визначає самостійно залежно від кількості договорів;

12) у пункті 1.12 - позначка (наприклад, «х» або «+») про те, чи бере (брав протягом попередніх трьох років) суб’єкт участь у реалізації міжнародних договорів, у тому числі про виробничу кооперацію. У разі наявності таких договорів зазначаються дати їх укладання та номери, сторони договору, експортер, кінцеві споживачі, номенклатура товарів, кількість товарів (обсяги надання послуг) в частині участі суб’єкта у договорі. Кількість підпунктів цього пункту суб'єкт визначає самостійно залежно від кількості договорів;

13) у пункті 1.13 - суми кредиторської та дебіторської заборгованостей (у тому числі прострочених) суб’єкта станом на дату подання заяви. У разі відсутності тієї чи іншої заборгованості зазначається «відсутня»;

14) у пункті 1.14 - позначка (наприклад, «х» або «+») про те, чи має суб’єкт виробничі потужності та науково-технічний потенціал для власного виробництва товарів (груп товарів), зазначених у розділі I «Експорт» додатків 1–3 до Заяви. Якщо такі є, наводяться основні відомості, у тому числі загальний опис власних виробничих потужностей та науково-технічного потенціалу, відомості про наявні основні фонди, місце розташування виробничих потужностей, кількість працівників основного виробництва та інженерно-технічного складу, прогнозні обсяги виробництва на наступний рік;

15) у пункті 1.15 - позначка (наприклад, «х» або «+») про те, чи притягувався суб’єкт (його посадові особи) до відповідальності за порушення вимог законодавства у сфері зовнішньоекономічної діяльності, у сфері державного експортного контролю, митних правил, у сфері захисту державної таємниці. Якщо притягувався(лися), наводяться основні відомості про вид стягнення, найменування органу(ів), що призначив(ли) такі стягнення, дата притягнення до відповідальності.

2. У розділі II «Відомості про посадових осіб, які відповідають за питання експортного контролю суб’єкта господарювання» Заяви зазначаються прізвища, імена, по батькові (у разі наявності) посадових осіб суб’єкта, які відповідають за питання експортного контролю, їх посади, контактні номери телефонів, факсів та електронні адреси для зв’язку з ними.

3. У розділі III «Відомості про керівника суб’єкта господарювання та посадових осіб, уповноважених ним, які мають право підписувати документи для подання до Держекспортконтролю» Заяви зазначаються прізвища, імена, по батькові (у разі наявності) керівника суб’єкта та посадових осіб, уповноважених ним, а також зазначаються їх посади, номери телефонів, факсів та електронні адреси для зв’язку з ними. Кожна посадова особа, яка має право підписувати документи для подання до Держекспортконтролю, надає зразок свого підпису.

4. У додатках 1-3 до Заяви зазначаються:

1) у графі 1 - порядкові номери товарів (груп товарів), зазначених у розділах I «Експорт» та II «Імпорт», окремо для кожного розділу;

2) у графі 2 розділів I «Експорт» та (або) II «Імпорт» - повне(ий) (без скорочень) найменування (опис) товару (груп товарів), експорт та (або) імпорт яких має намір здійснювати суб'єкт. Зазначені відомості мають відповідати найменуванню (опису) товару (груп товарів), наведеному у роз’ясненнях Держекспортконтролю, зазначених у пункті 1.8 розділу I Заяви.

У разі якщо суб'єкт не заповнює графу 2 для розділу I «Експорт» та (або) розділу II «Імпорт» будь-якого додатка, він зазначає у цій графі «не планується» та наступні графи відповідного розділу не заповнює.

У разі якщо суб'єкт має намір отримати повноваження на право здійснення експорту послуг з авіаперевезень товарів військового призначення, у графі 2 розділу I «Експорт» зазначається «послуги з авіаперевезень товарів військового призначення» та наступні графи цього розділу не заповнюються;

3) у графі 3 - код(и) товару (груп товарів) згідно з УКТЗЕД;

4) у графі 4 додатка 1 - позиція за списком товарів військового призначення, наведеним у додатку до Порядку здійснення державного контролю за міжнародними передачами товарів військового призначення, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 20 листопада 2003 року № 1807, відповідно до роз’яснень Держекспортконтролю, зазначених у пункті 1.8 розділу I Заяви;

5) у графі 4 додатка 2 - позиція за Єдиним списком товарів подвійного використання, наведеним у додатку до Порядку здійснення державного контролю за міжнародними передачами товарів подвійного використання, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 28 січня 2004 року № 86, відповідно до роз’яснень Держекспортконтролю, зазначених у пункті 1.8 розділу I Заяви;

6) у графах 5, 6 додатків 1, 2, а також графах 4, 5 додатка 3:

у розділі I «Експорт» - позначка (наприклад, «х» або «+») про те, чи належить товар, зазначений у графі 2 відповідного додатка, до товару власного виробництва суб’єкта;

у розділі II «Імпорт» - позначка (наприклад, «х» або «+») про те, чи належить товар, зазначений у графі 2 відповідного додатка, до товару для власного виробництва суб’єкта;

7) у графах 7, 8 додатка 1 - позначка (наприклад, «х» або «+») про те, чи належить товар, зазначений у графі 2 цього додатка, до товару військового призначення, який містить відомості, що становлять державну таємницю.

5. У додатку 4 до Заяви наведено пам’ятку щодо зобов’язань суб'єкта господарювання дотримуватися вимог законодавства в галузі державного експортного контролю (далі - Пам’ятка), у якій викладено зобов’язання суб’єкта щодо дотримання вимог законодавства в галузі державного експортного контролю після отримання ним повноважень.

У разі зміни керівника суб’єкта Пам’ятку підписує новопризначений керівник, після чого суб'єкт надсилає її листом до Держекспортконтролю.

Директор департаменту

стратегічного розвитку

сектору оборони та безпеки

А.П. Тивончук


Додаток

до Інструкції щодо заповнення заяви

про отримання повноважень

на право здійснення експорту, імпорту

товарів військового призначення

та товарів, які містять відомості,

що становлять державну таємницю

(пункт 1 розділу I)

ЗАЯВА

про отримання повноважень на право здійснення експорту, імпорту товарів військового призначення та товарів, які містять відомості, що становлять державну таємницю

Додаток 1

до заяви про отримання повноважень

на право здійснення експорту, імпорту

товарів військового призначення

та товарів, які містять відомості,

що становлять державну таємницю

від ____.____.20___ № _________

ПЕРЕЛІК

товарів військового призначення (у тому числі, які містять відомості, що становлять державну таємницю), експорт та (або) імпорт яких має намір здійснювати суб’єкт господарювання

Додаток 2

до заяви про отримання повноважень

на право здійснення експорту, імпорту

товарів військового призначення

та товарів, які містять відомості,

що становлять державну таємницю

від ____.____.20___ № _________

ПЕРЕЛІК

товарів подвійного використання, які містять відомості, що становлять державну таємницю, експорт та (або) імпорт яких має намір здійснювати суб’єкт господарювання

Додаток 3

до заяви про отримання повноважень

на право здійснення експорту, імпорту

товарів військового призначення

та товарів, які містять відомості,

що становлять державну таємницю

від ____.____.20___ № _________

ПЕРЕЛІК

товарів, які містять відомості, що становлять державну таємницю, та які не включені до списків товарів, що підлягають державному експортному контролю, але щодо яких застосовуються процедури державного експортного контролю відповідно до статті 10 Закону України «Про державний контроль за міжнародними передачами товарів військового призначення та подвійного використання»


Додаток 4

до заяви про отримання повноважень

на право здійснення експорту, імпорту

товарів військового призначення

та товарів, які містять відомості,

що становлять державну таємницю

від ____.____.20___ № _________

ПАМ’ЯТКА

щодо зобов’язань суб'єкта господарювання дотримуватися вимог законодавства в галузі державного експортного контролю

1. Відповідно до Закону України «Про державний контроль за міжнародними передачами товарів військового призначення та подвійного використання» (далі - Закон), інших законодавчих актів, актів Президента України, Кабінету Міністрів України та інших нормативно-правових актів у галузі державного експортного контролю суб’єкт здійснення міжнародних передач товарів, який отримав повноваження на право здійснення експорту, імпорту товарів військового призначення та товарів, які містять відомості, що становлять державну таємницю, зобов’язаний:

1) виконувати вимоги зазначених актів;

2) укладати зовнішньоекономічні договори (контракти) стосовно міжнародних передач товарів відповідно до законодавства з урахуванням вимог щодо здійснення таких передач, установлених Кабінетом Міністрів України (стаття 17 Закону);

3) відмовлятися від укладання зовнішньоекономічних договорів (контрактів) стосовно міжнародних передач будь-яких товарів або взяття участі у їх виконанні в будь-який інший спосіб, ніж це передбачено Законом, якщо стане відомо, що такі товари можуть бути використані іноземною державою або іноземним суб’єктом господарської діяльності з метою створення зброї масового знищення чи засобів її доставки (стаття 17 Закону);

4) відмовлятися від виконання зовнішньоекономічного договору (контракту) стосовно здійснення міжнародної передачі будь-якого товару, якщо стало відомо, що товар буде використано в інших цілях або іншим кінцевим споживачем, ніж це було визначено в такому договорі (контракті) чи пов’язаних з ним документах, на підставі яких отримано дозвіл, висновок або міжнародний імпортний сертифікат (стаття 17 Закону);

5) надавати до Держекспортконтролю повну та достовірну інформацію про відоме кінцеве використання товарів, міжнародну передачу яких планується здійснити, а також оригінали документів про гарантії, які підтверджують використання товарів виключно в заявлених суб’єктом або кінцевим споживачем цілях (стаття 19 Закону);

6) вживати заходів для проведення перевірки доставки та кінцевого використання заявлених товарів у разі їх експорту і надавати про це інформацію до Держекспортконтролю, а також сприяти уповноваженим на це державним органам України в проведенні ними таких перевірок (стаття 19 Закону);

7) подавати до Держекспортконтролю письмові звіти про підсумки проведення переговорів, зазначених у статті 18 Закону, а також про фактично здійснені експорт та імпорт товарів, визначених у дозволах чи міжнародних імпортних сертифікатах, та про використання зазначених товарів у заявлених цілях (стаття 22 Закону);

8) якщо суб’єкта повідомлено Держекспортконтролем або йому стане відомо іншим шляхом про можливість повного чи часткового використання будь-яких товарів, що передбачаються для експорту або тимчасового вивезення до інших держав, для розроблення, виробництва, складання, випробування, ремонту, технічного обслуговування, модифікації, модернізації, експлуатації, управління, зберігання, виявлення, ідентифікації, або для розповсюдження зброї масового знищення чи засобів її доставки, або для військового кінцевого використання у державах, стосовно яких резолюціями Ради Безпеки Організації Об’єднаних Націй, інших міжнародних організацій, членом яких є Україна, чи національним законодавством установлене повне або часткове ембарго на постачання товарів військового призначення, суб’єкт зобов’язаний звернутися до Держекспортконтролю для отримання дозволу на право здійснення експорту чи тимчасового вивезення цих товарів незалежно від того, зазначені вони у списках чи ні (стаття 10 Закону);

9) подавати до Служби безпеки України та Служби зовнішньої розвідки України не пізніше ніж у 15-денний термін звіти про підсумки переговорів з іноземними партнерами з питань військово-технічного співробітництва незалежно від того, завершилися такі переговори укладенням зовнішньоекономічних договорів (контрактів) чи ні, а також інформувати Службу безпеки України та Службу зовнішньої розвідки України про будь-які інші контакти з іноземними юридичними або фізичними особами з питань передач товарів військового призначення;

10) не допускати порушень міжнародних зобов’язань України щодо нерозповсюдження зброї масового знищення та засобів її доставки, а також щодо міжнародних передач звичайних озброєнь і товарів подвійного використання;

11) не допускати дій, внаслідок яких може бути заподіяна шкода політичним або економічним інтересам України, її національній безпеці або обороні;

12) координувати свою діяльність в іноземних державах з дипломатичними представництвами України в цих державах у порядку, визначеному Міністерством закордонних справ України;

13) вживати заходів до недопущення реекспорту або передачі до третіх держав товарів військового призначення, які були експортовані з України, без згоди на це експортера та Держекспортконтролю, а у разі виявлення таких фактів - негайно інформувати про них Держекспортконтроль, Службу безпеки України та Службу зовнішньої розвідки України;

14) забезпечувати виконання визначених Держекспортконтролем умов контролю та підтвердження доставки товарів військового призначення кінцевому споживачеві;

15) здійснювати маркетинг ринку збуту і встановлювати зовнішні ціни на товари військового призначення за погодженням з уповноваженим суб’єктом господарювання з управління об’єктами державної власності в оборонно-промисловому комплексі з метою уникнення недобросовісної конкуренції;

16) погоджувати з Мінекономрозвитку, Службою безпеки України, Службою зовнішньої розвідки України укладення договорів про надання послуг з представництва інтересів суб’єктів господарювання, яким у встановленому порядку надані повноваження, у спеціалізованих тендерах і на міжнародних виставках, із сприяння укладенню та (чи) виконанню зовнішньоекономічних договорів (контрактів) про міжнародні передачі товарів військового призначення з метою просування зазначених товарів на зовнішньому ринку;

17) подавати не пізніше ніж у місячний строк Держекспортконтролю відомості про зміни організаційно-правової форми підприємства (установи, організації), складу засновників та кадрові зміни в його керівництві, а також подавати йому звіти про здійснені міжнародні передачі товарів військового призначення та подвійного використання у терміни і за встановленою формою відповідно до чинного законодавства;

18) надавати Держекспортконтролю документи для отримання висновків та дозволів на право здійснення міжнародних передач товарів військового призначення;

19) сприяти органам державної влади та розвідувальним органам у провадженні ними передбаченої законодавством діяльності у сфері державного експортного контролю.

2. У разі зміни керівника суб’єкта господарювання цей суб'єкт зобов’язаний подати до Держекспортконтролю цю Пам’ятку за підписом новопризначеного керівника.

Ознайомлений:

_______________________________________________

(посада керівника суб’єкта  господарювання)

__________________

(підпис)

____________________________

(ініціали, прізвище)

_____._____.20___ р.


Документи та файли

Сигнальний документ — f482472n109.doc
Сигнальний документ — f482472n110.doc
Сигнальний документ — f482472n111.doc
Сигнальний документ — f482472n112.doc

Публікації документа

 • Офіційний вісник України від 15.03.2019 — 2019 р., № 21, стор. 249, стаття 740, код акта 93692/2019

= завантажити законодавчий акт, актуальний на поточний час =
<< | >>

Мінекономрозвитку України:

 1. НАКАЗ від 27.02.2019 № 329 "Про затвердження форми заяви на одержання висновку щодо продовження граничних строків розрахунків за окремими операціями з експорту та імпорту товарів, установлених Національним банком, та Інструкції щодо її заповнення, форми висновку щодо продовження граничних строків розрахунків за окремими операціями з експорту та імпорту товарів, установлених Національним банком". Мінекономрозвитку України. 2019 рікк
 2. НАКАЗ від 29.01.2019 № 96 "Про затвердження уніфікованої форми акта, складеного за результатами проведення планового (позапланового) заходу державного нагляду (контролю) щодо дотримання суб’єктом господарювання вимог законодавства у сфері інтелектуальної власності, та форми припису щодо усунення порушень, виявлених під час проведення планового (позапланового) заходу державного нагляду (контролю) щодо дотримання суб’єктом господарювання вимог законодавства у сфері інтелектуальної власності". Мінекономрозвитку України. 2019 рікк
 3. НАКАЗ від 04.02.2019 № 149/44 "Про затвердження Порядку інформаційної взаємодії між електронною системою закупівель, єдиним веб-порталом використання публічних коштів та інформаційною системою Державної казначейської служби України". Мінекономрозвитку України. 2019 рікк
 4. НАКАЗ від 22.02.2019 № 302 "Про визнання такими, що втратили чинність, деяких наказів Міністерства статистики України". Мінекономрозвитку України. 2019 рікк
 5. НАКАЗ від 13.02.2019 № 217 "Про затвердження Інструкції з оформлення державними інспекторами з питань інтелектуальної власності Міністерства економічного розвитку і торгівлі України матеріалів про адміністративні правопорушення". Мінекономрозвитку України. 2019 рікк
 6. НАКАЗ від 11.03.2019 № 380 "Про визнання таким, що втратив чинність, наказу Державного агентства України з інвестицій та розвитку від 23 листопада 2010 року № 122". Мінекономрозвитку України. 2019 рікк
 7. НАКАЗ від 06.03.2019 № 358 "Про затвердження Технічного регламенту маркування матеріалів, що використовуються для виготовлення основних складових взуття, яке надходить для продажу споживачу". Мінекономрозвитку України. 2019 рікк
 8. НАКАЗ від 19.02.2019 № 263 "Про затвердження Регламенту Апеляційної палати Міністерства економічного розвитку і торгівлі України". Мінекономрозвитку України. 2019 рікк
 9. НАКАЗ від 21.03.2019 № 463 "Про внесення змін до наказу Міністерства економічного розвитку і торгівлі України від 22 березня 2016 року № 490". Мінекономрозвитку України. 2019 рікк
 10. НАКАЗ від 24.05.2019 № 898 "Про внесення змін до Порядку визначення предмета закупівлі". Мінекономрозвитку України. 2019 рікк
 11. НАКАЗ від 03.05.2019 № 770 "Про визнання таким, що втратив чинність, наказу Державного комітету України з питань технічного регулювання та споживчої політики від 28 жовтня 2010 року № 487". Мінекономрозвитку України. 2019 рікк
 12. НАКАЗ від 17.04.2019 № 647 "Про затвердження форми звіту телерадіоорганізацій". Мінекономрозвитку України. 2019 рікк
 13. НАКАЗ від 13.05.2019 № 825/453/1455/5 "Про затвердження Змін до Порядку передачі нерухомого майна у власність творчим спілкам". Мінекономрозвитку України. 2019 рікк
 14. НАКАЗ від 07.05.2019 № 790 "Про внесення змін до Порядку визначення предмета закупівлі". Мінекономрозвитку України. 2019 рікк
 15. НАКАЗ від 16.04.2019 № 642 "Про внесення змін до наказу Міністерства економічного розвитку і торгівлі України від 08.02.2016 № 193". Мінекономрозвитку України. 2019 рікк
 16. НАКАЗ від 19.04.2019 № 667 "Про затвердження типових форм документів у сфері державного ринкового нагляду і державного контролю продукції". Мінекономрозвитку України. 2019 рікк
 17. НАКАЗ від 13.05.2019 № 823/191/153 "Про визнання таким, що втратив чинність, наказу Міністерства економіки України, Міністерства фінансів України, Міністерства статистики України від 18 квітня 1996 року № 49/76/117". Мінекономрозвитку України. 2019 рікк
 18. НАКАЗ від 03.04.2019 № 552 "Про затвердження Порядку проведення Міністерством економічного розвитку і торгівлі України перевірок суб’єктів первинного фінансового моніторингу". Мінекономрозвитку України. 2019 рікк
 19. НАКАЗ від 15.05.2019 № 851 "Про затвердження уніфікованої форми акта, складеного за результатами здійснення планової (позапланової) перевірки призначеного органу з оцінки відповідності чи визнаної незалежної організації щодо відповідності вимогам до призначених органів з оцінки відповідності чи визнаних незалежних організацій і виконання ними своїх обов’язків, установлених Законом України «Про технічні регламенти та оцінку відповідності» та відповідними технічними регламентами". Мінекономрозвитку України. 2019 рікк
 20. НАКАЗ від 19.04.2019 № 676 "Про затвердження Порядку ведення реєстру програм секторальної бюджетної підтримки Європейського Союзу". Мінекономрозвитку України. 2019 рікк
- Антимонопольний комітет - Верховний Суд України - Вищий адміністративний суд України - Вищий господарський суд - Вищий спеціалізований суд - Генеральна прокуратура України - ДА електронного урядування - Державіаслужба України - Державні утворення на території України (1917-1920) - Держатомрегулювання - Держаудитслужба України - Держкомтелерадіо України - Держкордонслужба України - Держнаглядохоронпраці України - Держспецзв’язок - Держспоживстандарт України - Держстат України - Держфінпослуг України - ДКА України - Закони України - Законодавство Української РСР - Кабінет Міністрів України - Кодекси України - Конституційний Суд України - МВС України - МЗС України - Міжнародні документи, ратифіковані Верховною Радою України - Міжнародні угоди України - Мін'юст України - Мінагрополітики України - Мінекономрозвитку України - Міненерговугілля України - Мінінфраструктури України - Мінкультури України - Мінмолодьспорт України - Міноборони України - Мінприроди України - Мінрегіон України - Мінсоцполітики України - Мінфін України - МІП - МНС України - МОЗ України - МОН України - МТОТ - Нацдержслужба України - Національне агентство з питань запобігання корупції - Національне антикорупційне бюро України - Національний банк України - Нацком.енергетики - Нацкомфінпослуг - Нацрада телерадіомовлення - НКРЗІ - НКЦПФР - Основний Закон України - Пенсійний фонд України - Постанови Верховної Ради України - Президент України - РНБО України - Розпорядження Голови ВР України - Розпорядження Кабінета Міністрів України - Служба безпеки України - Служба зовнішньої розвідки - Укрдержархів - Управління державної охорони - Фонд гарант.вкладів фізич.осіб - Фонд державного майна - Фонд соцстраху по безробіттю - Фундаментальне законодавство України - Центрвиборчком України -