Допоможи підроздлам ЗС України, задіяним в обороні Кривого Рогу і Дніпропетровської області!
 <<
>>

НАКАЗ від 24.04.2019 № 730 "Про затвердження Інструкції про порядок і умови поставки, закладення, зберігання і відпуску печей твердопаливних типу "Буржуйка"". Мінекономрозвитку України. 2019

Документ актуальний на 08.08.2019
завантажити документ, актуальний на поточний час

МІНІСТЕРСТВО ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ І ТОРГІВЛІ УКРАЇНИ

НАКАЗ

24.04.2019  № 730

Зареєстровано в Міністерстві

юстиції України

25 червня 2019 р.

за № 664/33635

Про затвердження Інструкції про порядок і умови поставки, закладення, зберігання і відпуску печей твердопаливних типу "Буржуйка"

Відповідно до Закону України "Про державний матеріальний резерв" та пункту 9 Порядку формування, розміщення та проведення операцій з матеріальними цінностями державного резерву, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 08 жовтня 1997 року № 1129, НАКАЗУЮ:

1. Затвердити Інструкцію про порядок і умови поставки, закладення, зберігання і відпуску печей твердопаливних типу "Буржуйка", що додається.

2. Департаменту стратегічного розвитку сектору оборони та безпеки забезпечити подання цього наказу в установленому порядку на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.

3. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

4. Контроль за виконанням цього наказу покласти на Голову Державного агентства резерву України.

Перший

віце-прем'єр-міністр України -

Міністр

С.І. Кубів

ПОГОДЖЕНО:

Голова Державного агентства

резерву України

Голова Державної регуляторної

служби України

В.А. Мосійчук

К. Ляпіна


ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства

економічного розвитку

і торгівлі України

24 квітня 2019 року № 730

Зареєстровано в Міністерстві

юстиції України

25 червня 2019 р.

за № 664/33635

ІНСТРУКЦІЯ

про порядок і умови поставки, закладення, зберігання і відпуску печей твердопаливних типу "Буржуйка"

I.

Загальні положення

1. Ця Інструкція встановлює порядок, вимоги до якості, умови поставки, закладення, зберігання і відпуску печей твердопаливних типу "Буржуйка", призначених для зберігання в державному резерві.

2. Ця Інструкція є обов'язковою до виконання підприємствами, установами та організаціями, що входять до єдиної системи державного резерву (далі - зберігачі), а також підприємствами, які здійснюють постачання матеріальних цінностей (далі - постачальники), згідно з договором про закупівлю за державні кошти (далі - договір) з Держрезервом.

3. На зберігання закладаються печі твердопаливні типу "Буржуйка" (далі - печі) вітчизняного та іноземного виробництва.

4. Якість печей визначається за результатами випробувань згідно з методами, визначеними цією Інструкцією.

5. Документальне оформлення приймання та зберігання печей здійснюється відповідно до Інструкції про оформлення операцій з матеріальними цінностями державного матеріального резерву, затвердженої наказом Мінекономрозвитку від 24 вересня 2012 року № 1042, зареєстрованої у Міністерстві юстиції України 16 листопада 2012 року за № 1925/22237.

6. Український державний науково-дослідний інститут "Ресурс" (далі - УкрНДІ "Ресурс") організовує та координує контролювання якості печей під час поставки, закладення, зберігання і відпуску.

II. Порядок і умови поставки печей до державного резерву

1. Вимоги до пакування печей

1. Печі має бути обгорнуто в пакувальний папір або картон, що забезпечить їх зберігання.

2. Частини печей, що знімаються, має бути обгорнуто в пакувальний папір та вкладено в камеру згоряння.

3. Інструкцію з експлуатації має бути вкладено у водонепроникний пакет або загорнуто в пакувальний папір та вкладено в камеру згоряння.

4. Пакувальні матеріали, що контактують із печами, просочувальні засоби для пакування мають бути дозволені до використання в установленому законодавством порядку.

2. Вимоги до маркування печей

1. Для маркування печей потрібно застосовувати:

1) табличку;

2) етикетку.

2. Табличка кріпиться до печі на видному місці, на поверхні таблички має бути зазначено:

1) найменування і місцезнаходження підприємства-виробника;

2) зображення знака для товарів та послуг підприємства-виробника;

3) умовне позначення печі;

4) порядковий номер печі згідно з нумерацією підприємства виробника;

5) дату випуску (місяць, рік).

3. На етикетці, що прикріплена до пакувального матеріалу, має бути зазначено:

1) найменування підприємства-виробника;

2) зображення знака для товарів та послуг підприємства-виробника;

3) умовне позначення печі;

4) номер договору;

5) масу нетто;

6) масу брутто;

7) номер місця;

8) дату випуску (місяць, рік).

3. Вимоги до транспортування печей

1. Печі транспортують у закритих транспортних засобах: автофургонах, універсальних вагонах або контейнерах відповідно до вимог правил перевезення вантажів на таких видах транспорту.

2. Транспортні засоби мають бути чистими, водонепроникними, не мати виступів, які могли б пошкодити пакування та продукцію.

3. Транспортування на піддонах проводять у сформованих транспортних пакетах згідно з договором із застосуванням сталевої стрічки.

4. Під час транспортування залізничним транспортом печі відвантажують дрібними, малотонажними і повагонними відправками до повної місткості вагону.

5. Допустимо під час перевезення автомобільним транспортом за погодженням із Держрезервом транспортування печей у груповій упаковці. Має бути збережено первинний вигляд і якість продукції, яку перевозять.

III. Порядок і умови закладання печей до державного резерву

1. Організація робіт під час приймання печей

1. Фахівці УкрНДІ "Ресурс" перевіряють печі на відповідність вимогам основних характеристик та властивостей, якісних показників, в акредитованих випробувальних лабораторіях.

2. Закладають печі партіями. За партію вважають кількість продукції одного найменування, що оформлена документом про якість.

3. Кожна партія печей повинна мати супровідні документи згідно з договором.

4. Приймають продукцію до державного резерву фахівці зберігача відповідно до доручень Держрезерву в такому порядку:

1) перевіряють наявність та правильність оформлення супровідних документів на кожну транспортну одиницю відповідно до умов договору, укладеного між постачальником та Держрезервом, згідно з пунктом 3 розділу III цієї Інструкції. Заборонено приймати на зберігання печі, що не мають супровідних документів про якість;

2) перевіряють наявність та цілісність пломб на транспортному засобі, відповідність номерів автомашин номерам, зазначеним у супровідних документах. У разі порушення цілісності пломб на транспортному засобі, невідповідності супровідних документів, маркування транспортної тари вимогам цієї Інструкції вантаж не допускають до подальших випробувань;

3) організовують розвантажувальні роботи;

4) відбирають з першої транспортної поставки в присутності фахівців УкрНДІ "Ресурс" та постачальника зразки печей;

5) перевіряють відповідність, наявність та кількість продукції, заявленої у супровідних документах, згідно з вимогами цієї Інструкції та договором. У разі виявлення розбіжності у кількості складають комерційний акт;

6) відбирають печі від партії методом випадковості для перевірки лінійних розмірів, маси виробу, комплектності на відповідність пакування та маркування згідно з вимогами цієї Інструкції;

7) складають протокол огляду (додаток 1);

8) формують штабелі продукції від кожної поставленої транспортної одиниці.

5. Фахівці зберігача, УкрНДІ "Ресурс" та представник постачальника для контролю якості печей за фізико-механічними і хімічними показниками відбирають від партії методом випадковості зразки з оформленням акта комісійного відбору зразків (додаток 2).

2. Відбирання зразків печей для дослідження

1. Зразки відбирають із першої транспортної поставки в кількості трьох печей для перевірки лінійних розмірів, маси виробу, комплектності відповідності пакування та маркування. Кожен відібраний зразок затверджують підписами та закріплюють на нез'ємній частині (зразок підписують представник зберігача, фахівець УкрНДІ "Ресурс" та постачальник). Відібрані зразки зберігаються у зберігача, УкрНДІ "Ресурс" та постачальника.

2. Для випробувань відбирають печі в кількості не менше ніж три відсотки від партії та проводять контрольне протоплення печей із розрахунку одного повного завантаження палива у кількості одного відсотка від загальної кількості печей для перевірки якості виготовлення, контролю пофарбування та складають протокол огляду згідно з додатком 1 до цієї Інструкції.

3. Після випробування печей проводять додаткові заходи з консервації печей.

4. Відібрані комісією печі направляють до акредитованої випробувальної лабораторії, яку визначає УкрНДІ "Ресурс".

5. Результати випробувань печей надають постачальнику, зберігачу та УкрНДІ "Ресурс".

6. Строк приймання печей та лабораторних випробувань становить не більше ніж 11 робочих днів з моменту відбору зразків.

7. На підставі протоколів огляду та лабораторних випробувань робиться висновок про відповідність печей установленим вимогам і приймається рішення щодо закладення їх на зберігання до державного резерву.

3. Документальне оформлення операцій під час закладення печей

1. Під час отримання результатів відповідності печей вимогам цієї Інструкції та договору, фахівці зберігача оформлюють приймальний акт за формою Р-11 (далі - приймальний акт) із зазначенням:

1) постачальника;

2) отримувача;

3) найменування продукції;

4) кількості;

5) ціни;

6) висновку про якісний стан печей;

7) виду тари;

8) номера залізничних (транспортних) накладних, номера вагона (контейнера) та автомобіля.

2. Оформлений належним чином приймальний акт разом із завіреними копіями супровідних документів про якість, протоколами огляду зберігач супровідним листом надає постачальнику.

3. У разі отримання незадовільних результатів хоча б з одного показника печі не приймаються, а повертаються постачальнику для їх заміни.

4. Постачальник має право на оскарження цього рішення. У цьому разі потрібно проводити повторні лабораторні випробування печей, відібраних із цієї ж партії фахівцями зберігача, УкрНДІ "Ресурс" та постачальника.

Під час проведення повторних лабораторних випробувань усі печі цієї партії розміщують окремо від уже прийнятих та оформлюють акт їх тимчасового зберігання.

Списання зразків печей проводять на підставі акта комісійного відбору зразків.

5. Після отримання від постачальника приймального акта разом із завіреними копіями супровідних документів на цю партію печей та оригіналами протоколів лабораторних випробувань, фахівці УкрНДІ "Ресурс" повинні перевірити комплектність та правильність оформлення отриманих супровідних документів.

6. У разі належного оформлення всіх необхідних документів керівник УкрНДІ "Ресурс" уносить відмітку до приймального акта щодо відповідності якості поставлених печей вимогам цієї Інструкції і договору та підписує його.

7. УкрНДІ "Ресурс" разом із супровідним листом надає Держрезерву приймальні акти.

IV. Порядок і умови зберігання печей у державному резерві

1. Організація перевірки якості та кількості печей під час зберігання

1. У процесі зберігання печей, контроль за їх якісними та кількісними показниками здійснюють фахівці зберігача. Контроль за процесом зберігання печей здійснює начальник дільниці зберігача або його заступник.

2. Під час зберігання печей контролюють:

1) справність обладнання, утримання та використання складських приміщень;

2) підтримання у складських приміщеннях умов, які послаблюють вплив навколишнього природного середовища;

3) проведення періодичних перевірок стану, умов та місця зберігання;

4) зовнішній стан упаковки та самих печей.

Результати перевірки вносять до журналу обліку технічного стану (додаток 3).

3. Систематично проводять зовнішній огляд пакувальних місць печей з метою виявлення зволоження та інших пошкоджень. У період випадання атмосферних опадів такі огляди потрібно проводити щодня. Одночасно перевіряють технічний та санітарний стан складських приміщень.

4. Зберігач у разі виявлення печей з ознаками корозії та механічних пошкоджень, дефектів виробничого характеру, вилучає їх із загального штабелю, складає в окремий тимчасовий штабель та доповідає про це Держрезерву для прийняття відповідних рішень.

5. Періодичний контроль якості печей проводить УкрНДІ "Ресурс" згідно з графіком, затвердженим Держрезервом.

6. У разі встановлення візуальним спостереженням відхилення зовнішнього стану печей, фахівці зберігача та УкрНДІ "Ресурс" проводять перевірку показників якості печей в акредитованих випробувальних лабораторіях.

7. У разі отримання незадовільних результатів хоча б з одного показника негайно повідомляють про це Держрезерв та постачальника для прийняття відповідних рішень.

8. Постачальник має право на оскарження результатів випробувань. У цьому разі представники УкрНДІ "Ресурс", постачальника та зберігача повинні провести повторні лабораторні дослідження подвоєного обсягу вибірки з цієї самої партії.

9. Якщо в результаті повторних лабораторних випробувань отримано незадовільні результати, про це негайно повідомляють Держрезерв та постачальника для вжиття заходів щодо заміни печей.

10. Контроль за кількісним зберіганням печей проводять постійно, із нанесенням усіх змін про наявність товару з цього штабеля у штабельний ярлик та книгу складського обліку.

11. Інвентаризацію печей проводять один раз на рік згідно з Положенням про інвентаризацію активів та зобов'язань, затвердженим наказом Міністерства фінансів України від 02 вересня 2014 року № 879, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 30 жовтня 2014 року за № 1365/26142 (зі змінами).

12. Якщо під час зберігання печей виявлено невідповідності якісних показників (ознаки механічних пошкоджень, наявність корозії, дефектів виробничого характеру), зберігач складає акт бракування печей твердопаливних типу "Буржуйка" (додаток 4), про що повідомляються постачальник та Держрезерв.

2. Умови зберігання печей

1. Складські приміщення, призначені для довгострокового зберігання печей, мають відповідати вимогам нормативно-правових актів, що регламентують відносини у сфері будівництва та пожежної безпеки під час експлуатації будівель та споруд.

2. Печі потрібно зберігати в сухих та провітрюваних приміщеннях, в умовах, що запобігають забрудненню, механічним пошкодженням та дії сонячних променів.

Димохідні труби для печей дозволено зберігати в окремих штабелях.

3. Для забезпечення провітрювання складські приміщення має бути обладнано ґратчастими дверима та продухами. Продухи мають бути обладнані металевими ґратами та зачинятися зсередини.

4. У разі наявності вікон у складських приміщеннях їх має бути закладено цеглою.

5. Закриті складські приміщення, призначені для довготривалого зберігання печей, мають відповідати нормативно-правовим актам у сфері пожежної безпеки та бути обладнані блискавкозахистом, автоматичними установками пожежогасіння та пожежної сигналізації, внутрішнім водогоном із пожежними кранами та забезпечені засобами пожежогасіння (вогнегасниками) та пожежними щитами.

6. Засоби зв'язку та сигналізації мають постійно перебувати в технічно справному стані.

7. До початку завантаження складські приміщення мають бути відремонтовані та підготовлені до приймання печей. Особливу увагу приділяють справності даху, підлоги та щільності припасування дверей.

8. Готовність складських приміщень до приймання печей перевіряє комісія, склад якої визначається та затверджується керівником зберігача і оформлюється актом.

9. Контроль за відносною вологістю повітря, температурним режимом здійснюється відповідними засобами вимірювальної техніки, що встановлюються на рівні нижнього ряду пакувальних місць із печами та віддалені від дверей і продухів.

10. Обов'язково потрібно підтримувати температуру складських приміщень не вище ніж 35° C, вологість не нижче ніж 30 % та не вище ніж 70 %.

11. Для запобігання випаданню конденсату не допускається різкого коливання температури, відносної вологості зовнішнього та складського повітря.

12. Зберігання печей не сумісно з кислотами, лугами, іншими хімічно-активними речовинами, паливно-мастильними речовинами тощо.

13. У складських приміщеннях не дозволено зберігання обладнання, матеріалів, інвентарю та інших сторонніх предметів, а також не дозволено зберігання особистих речей працівників зберігача.

14. Печі, які надійшли на зберігання, складають у штабелі за датами (роками) виготовлення та партіями надходження від постачальників.

15. На кожний укладений штабель заводять штабельний ярлик, у якому зазначають:

1) дату виготовлення продукції;

2) найменування продукції;

3) найменування підприємства-виробника;

4) кількість місць;

5) кількість одиниць продукції;

6) номер документа про якість і місце його зберігання.

16. Штабельний ярлик прикріплюється на стелажі на видному місці.

17. Штабель має бути стійким, що досягається прокладенням між кожним рядом печей повздовжніх та поперечних чистих та сухих дощок (рейок).

18. Печі формують у порядку, що забезпечує стійке положення та їх надійне утримання вантажопідйомними пристроями.

19. Пакувальні місця печей укладають на сухі чисті підтоварники або піддони на відстані не менше ніж 0,2 метра від підлоги згідно зі заздалегідь розробленою схемою розміщення.

20. Параметри штабелів визначаються розмірами та конструкцією складу, розташуванням дверей та колон згідно зі схемами розміщення, які має бути розроблено для кожного відповідального зберігача. Висота штабеля становить не більше ніж 1,5 метра.

21. Проходи між штабелями мають бути 0,5 метра, уздовж стін (конструкцій, що виступають) - від 0,5 метра до 0,7 метра. Відстань між верхнім та суцільним перекриттям має бути не менше ніж 1 метр, між верхнім рядом штабелю та електроосвітлювальними приладами - не менше ніж 0,5 метра.

22. Ширина проїздів установлюється залежно від марки електронавантажувача, що застосовується під час вантажно-розвантажувальних та складських операцій.

23. Проїзди і проходи мають бути завжди вільними.

3. Правила поводження з печами під час зберігання

1. У процесі зберігання печей потрібно прибирати складські приміщення не рідше ніж один раз на місяць.

2. Особливо ретельно треба прибирати (очищати від сміття та пилу) кути, опалювальні прилади, простір за радіаторами, балки, теплофікаційні канали, вузькі проходи і простір під штабелями.

3. У теплу пору року потрібно проводити вологе протирання конструкцій усередині складських приміщень дезинфікуючим розчином. Також проводити вологе прибирання підлоги.

4. Прибирання (підмітання підлоги і видалення бруду) у сховищах під час вантажно-розвантажувальних робіт треба проводити не рідше ніж один раз на день. Сховища та виробничі приміщення не повинні бути засмічені мотлохом і сторонніми предметами.

4. Проведення запобіжних та знищувальних заходів

1. Запобіжні заходи від ушкодження гризунами:

1) постійно контролювати стан підлоги та стін у частині виявлення утворення нір та щілин;

2) для виявлення/знищення гризунів використовувати загальнодоступні засоби - мишоловки, пастки для щурів та мишей.

2. У разі виявлення нір та щілин:

1) закладати та заливати в нори (щілини) пахучі речовини (дьоготь, карболову кислоту) та інші засоби;

2) негайно виконати дератизацію із залученням фахівців.

3. Під час зберігання печей потрібно виконувати такі запобіжні заходи від ушкодження деревними жучками/метеликами:

1) постійно контролювати стан дерев'яних конструкцій складських приміщень та столярних виробів, стан піддонів:

2) замінювати дерев'яні піддони, на яких з'явились ушкодження деревними жучками/метеликами.

4. Запобіжні заходи від ушкодження плісеневими і гнильними грибками:

1) постійно контролювати стан поверхонь підлоги і стін у кутах складських приміщень, поверхонь підлоги під стелажами і шафами та за ними;

2) провітрювати приміщення, дотримуватися оптимальної вологості та захищати приміщення від потрапляння вологи ззовні.

5. У разі виявлення місць із наявністю характерного запаху, або у яких виявлено ураження плісеневими і гнильними грибками, їх необхідно піддати обробленню. Під час оброблення уражену грибком частину деревини, штукатурки потрібно видалити, неуражені дерев'яні частини, що залишилися, та місця на стінах із видаленою штукатуркою (особливо ті, що прилягають до ураженої частини) слід покрити (обробити) антисептиками, що мають антибактеріальну і протигрибкову дію, згідно з інструкцією щодо їх використання.

6. Після проведення запобіжних та знищувальних заходів зберігач складає акт проведення запобіжних та знищувальних заходів (додаток 5) копію якого надає до УкрНДІ "Ресурс".

V. Відпуск печей

1. Відпуск печей проводять за розпорядженням (нарядом) Держрезерву.

2. Перед відпуском печей зберігач проводить перевірку їх якості згідно з вимогами цієї Інструкції.

3. Документальне оформлення відпуску печей проводиться відповідно до Інструкції про оформлення операцій з матеріальними цінностями державного матеріального резерву, затвердженої наказом Міністерства економічного розвитку і торгівлі України від 24 вересня 2012 року № 1042, зареєстрованої у Міністерстві юстиції України 16 листопада 2012 року за № 1925/22237.

Директор департаменту

стратегічного розвитку

сектору оборони та безпеки

А.П. Тивончук


Додаток 1

до Інструкції про порядок і умови

поставки, закладення, зберігання

і відпуску печей твердопаливних

типу "Буржуйка"

(підпункт 7 пункту 4 глави 1 розділу III)

ПРОТОКОЛ

огляду

Додаток 2

до Інструкції про порядок і умови

поставки, закладення, зберігання

і відпуску печей твердопаливних

типу "Буржуйка"

(пункт 5 глави 1 розділу III)

АКТ

комісійного відбору зразків


Додаток 3

до Інструкції про порядок і умови

поставки, закладення, зберігання

і відпуску печей твердопаливних

типу "Буржуйка"

(пункт 2 глави 1 розділу IV)

ЖУРНАЛ

обліку технічного стану

№ з/п

Дата огляду

Номер складу та штабелю

Результати огляду

Прізвище, ім'я, по батькові, посада та підпис особи, яка проводила огляд

Вжиті заходи з усунення недоліків, дата усунення. Підпис відповідального виконавця

Додаток 4

до Інструкції про порядок і умови

поставки, закладення, зберігання

і відпуску печей твердопаливних

типу "Буржуйка"

(пункт 12 глави 1 розділу IV)

АКТ

бракування печей твердопаливних типу "Буржуйка"

Додаток 5

до Інструкції про порядок і умови

поставки, закладення, зберігання

і відпуску печей твердопаливних

типу "Буржуйка"

(пункт 6 глави 4 розділу  IV)

АКТ

проведення запобіжних та знищувальних заходів


Документи та файли

Сигнальний документ — f486666n188.doc
Сигнальний документ — f486666n189.doc
Сигнальний документ — f486666n190.doc
Сигнальний документ — f486666n191.doc

Публікації документа

 • Офіційний вісник України від 19.07.2019 — 2019 р., № 54, стор. 233, стаття 1900, код акта 95127/2019

= завантажити законодавчий акт, актуальний на поточний час =
<< | >>

Мінекономрозвитку України:

 1. НАКАЗ від 27.02.2019 № 329 "Про затвердження форми заяви на одержання висновку щодо продовження граничних строків розрахунків за окремими операціями з експорту та імпорту товарів, установлених Національним банком, та Інструкції щодо її заповнення, форми висновку щодо продовження граничних строків розрахунків за окремими операціями з експорту та імпорту товарів, установлених Національним банком". Мінекономрозвитку України. 2019 рікк
 2. НАКАЗ від 29.01.2019 № 96 "Про затвердження уніфікованої форми акта, складеного за результатами проведення планового (позапланового) заходу державного нагляду (контролю) щодо дотримання суб’єктом господарювання вимог законодавства у сфері інтелектуальної власності, та форми припису щодо усунення порушень, виявлених під час проведення планового (позапланового) заходу державного нагляду (контролю) щодо дотримання суб’єктом господарювання вимог законодавства у сфері інтелектуальної власності". Мінекономрозвитку України. 2019 рікк
 3. НАКАЗ від 23.01.2019 № 68 "Про затвердження Інструкції щодо заповнення заяви про отримання повноважень на право здійснення експорту, імпорту товарів військового призначення та товарів, які містять відомості, що становлять державну таємницю". Мінекономрозвитку України. 2019 рікк
 4. НАКАЗ від 04.02.2019 № 149/44 "Про затвердження Порядку інформаційної взаємодії між електронною системою закупівель, єдиним веб-порталом використання публічних коштів та інформаційною системою Державної казначейської служби України". Мінекономрозвитку України. 2019 рікк
 5. НАКАЗ від 22.02.2019 № 302 "Про визнання такими, що втратили чинність, деяких наказів Міністерства статистики України". Мінекономрозвитку України. 2019 рікк
 6. НАКАЗ від 13.02.2019 № 217 "Про затвердження Інструкції з оформлення державними інспекторами з питань інтелектуальної власності Міністерства економічного розвитку і торгівлі України матеріалів про адміністративні правопорушення". Мінекономрозвитку України. 2019 рікк
 7. НАКАЗ від 11.03.2019 № 380 "Про визнання таким, що втратив чинність, наказу Державного агентства України з інвестицій та розвитку від 23 листопада 2010 року № 122". Мінекономрозвитку України. 2019 рікк
 8. НАКАЗ від 06.03.2019 № 358 "Про затвердження Технічного регламенту маркування матеріалів, що використовуються для виготовлення основних складових взуття, яке надходить для продажу споживачу". Мінекономрозвитку України. 2019 рікк
 9. НАКАЗ від 19.02.2019 № 263 "Про затвердження Регламенту Апеляційної палати Міністерства економічного розвитку і торгівлі України". Мінекономрозвитку України. 2019 рікк
 10. НАКАЗ від 21.03.2019 № 463 "Про внесення змін до наказу Міністерства економічного розвитку і торгівлі України від 22 березня 2016 року № 490". Мінекономрозвитку України. 2019 рікк
 11. НАКАЗ від 24.05.2019 № 898 "Про внесення змін до Порядку визначення предмета закупівлі". Мінекономрозвитку України. 2019 рікк
 12. НАКАЗ від 03.05.2019 № 770 "Про визнання таким, що втратив чинність, наказу Державного комітету України з питань технічного регулювання та споживчої політики від 28 жовтня 2010 року № 487". Мінекономрозвитку України. 2019 рікк
 13. НАКАЗ від 17.04.2019 № 647 "Про затвердження форми звіту телерадіоорганізацій". Мінекономрозвитку України. 2019 рікк
 14. НАКАЗ від 13.05.2019 № 825/453/1455/5 "Про затвердження Змін до Порядку передачі нерухомого майна у власність творчим спілкам". Мінекономрозвитку України. 2019 рікк
 15. НАКАЗ від 07.05.2019 № 790 "Про внесення змін до Порядку визначення предмета закупівлі". Мінекономрозвитку України. 2019 рікк
 16. НАКАЗ від 16.04.2019 № 642 "Про внесення змін до наказу Міністерства економічного розвитку і торгівлі України від 08.02.2016 № 193". Мінекономрозвитку України. 2019 рікк
 17. НАКАЗ від 19.04.2019 № 667 "Про затвердження типових форм документів у сфері державного ринкового нагляду і державного контролю продукції". Мінекономрозвитку України. 2019 рікк
 18. НАКАЗ від 13.05.2019 № 823/191/153 "Про визнання таким, що втратив чинність, наказу Міністерства економіки України, Міністерства фінансів України, Міністерства статистики України від 18 квітня 1996 року № 49/76/117". Мінекономрозвитку України. 2019 рікк
 19. НАКАЗ від 03.04.2019 № 552 "Про затвердження Порядку проведення Міністерством економічного розвитку і торгівлі України перевірок суб’єктів первинного фінансового моніторингу". Мінекономрозвитку України. 2019 рікк
 20. НАКАЗ від 15.05.2019 № 851 "Про затвердження уніфікованої форми акта, складеного за результатами здійснення планової (позапланової) перевірки призначеного органу з оцінки відповідності чи визнаної незалежної організації щодо відповідності вимогам до призначених органів з оцінки відповідності чи визнаних незалежних організацій і виконання ними своїх обов’язків, установлених Законом України «Про технічні регламенти та оцінку відповідності» та відповідними технічними регламентами". Мінекономрозвитку України. 2019 рікк
- Антимонопольний комітет - Верховний Суд України - Вищий адміністративний суд України - Вищий господарський суд - Вищий спеціалізований суд - Генеральна прокуратура України - ДА електронного урядування - Державіаслужба України - Державні утворення на території України (1917-1920) - Держатомрегулювання - Держаудитслужба України - Держкомтелерадіо України - Держкордонслужба України - Держнаглядохоронпраці України - Держспецзв’язок - Держспоживстандарт України - Держстат України - Держфінпослуг України - ДКА України - Закони України - Законодавство Української РСР - Кабінет Міністрів України - Кодекси України - Конституційний Суд України - МВС України - МЗС України - Міжнародні документи, ратифіковані Верховною Радою України - Міжнародні угоди України - Мін'юст України - Мінагрополітики України - Мінекономрозвитку України - Міненерговугілля України - Мінінфраструктури України - Мінкультури України - Мінмолодьспорт України - Міноборони України - Мінприроди України - Мінрегіон України - Мінсоцполітики України - Мінфін України - МІП - МНС України - МОЗ України - МОН України - МТОТ - Нацдержслужба України - Національне агентство з питань запобігання корупції - Національне антикорупційне бюро України - Національний банк України - Нацком.енергетики - Нацкомфінпослуг - Нацрада телерадіомовлення - НКРЗІ - НКЦПФР - Основний Закон України - Пенсійний фонд України - Постанови Верховної Ради України - Президент України - РНБО України - Розпорядження Голови ВР України - Розпорядження Кабінета Міністрів України - Служба безпеки України - Служба зовнішньої розвідки - Укрдержархів - Управління державної охорони - Фонд гарант.вкладів фізич.осіб - Фонд державного майна - Фонд соцстраху по безробіттю - Фундаментальне законодавство України - Центрвиборчком України -