Допоможи підроздлам ЗС України, задіяним в обороні Кривого Рогу і Дніпропетровської області!
 <<
>>

НАКАЗ від 27.02.2019 № 329 "Про затвердження форми заяви на одержання висновку щодо продовження граничних строків розрахунків за окремими операціями з експорту та імпорту товарів, установлених Національним банком, та Інструкції щодо її заповнення, форми висновку щодо продовження граничних строків розрахунків за окремими операціями з експорту та імпорту товарів, установлених Національним банком". Мінекономрозвитку України. 2019

Документ актуальний на 18.03.2019
завантажити документ, актуальний на поточний час

МІНІСТЕРСТВО ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ І ТОРГІВЛІ УКРАЇНИ

НАКАЗ

27.02.2019  № 329

Зареєстровано в Міністерстві

юстиції України

04 березня 2019 р.

за № 218/33189

Про затвердження форми заяви на одержання висновку щодо продовження граничних строків розрахунків за окремими операціями з експорту та імпорту товарів, установлених Національним банком, та Інструкції щодо її заповнення, форми висновку щодо продовження граничних строків розрахунків за окремими операціями з експорту та імпорту товарів, установлених Національним банком

Відповідно до частини четвертої статті 13 Закону України «Про валюту і валютні операції», пунктів 3 і 7 Порядку видачі висновку щодо продовження граничних строків розрахунків за окремими операціями з експорту та імпорту товарів, установлених Національним банком, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 13 лютого 2019 року № 104, пункту 185 Положення про Міністерство економічного розвитку і торгівлі України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 20 серпня 2014 року № 459, НАКАЗУЮ:

1. Затвердити такі, що додаються:

форму заяви на одержання висновку щодо продовження граничних строків розрахунків за окремими операціями з експорту та імпорту товарів, установлених Національним банком;

Інструкцію щодо заповнення форми заяви на одержання висновку щодо продовження граничних строків розрахунків за окремими операціями з експорту та імпорту товарів, установлених Національним банком;

форму висновку щодо продовження граничних строків розрахунків за окремими операціями з експорту та імпорту товарів, установлених Національним банком.

2.

Визнати таким, що втратив чинність, наказ Міністерства економіки України від 18 січня 2008 року № 15 «Про затвердження Положення про порядок видачі висновків щодо продовження строків розрахунків за зовнішньоекономічними операціями», зареєстрований у Міністерстві юстиції України 09 лютого 2008 року за № 115/14806 (із змінами).

3. Департаменту регулювання зовнішньоекономічної діяльності в установленому законодавством порядку забезпечити подання цього наказу на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.

4. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

5. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Міністра економічного розвитку і торгівлі України Тітарчука М.І.

Перший

віце-прем’єр-міністр України -

Міністр економічного розвитку

і торгівлі України

С.І. Кубів

ПОГОДЖЕНО:

Голова Державної регуляторної служби України

К. Ляпіна


ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства

економічного розвитку

і торгівлі України

27 лютого 2019 року № 329

ЗАЯВА

на одержання висновку щодо продовження граничних строків розрахунків за окремими операціями з експорту та імпорту товарів, установлених Національним банком

Резидент:

1. Найменування резидента

2. Код згідно з ЄДРПОУ (номер згідно з ДРФО*)

3. Місцезнаходження резидента

4. Телефон, електронна адреса*

Банківські реквізити резидента:

5. Рахунок

6. Банк

7. Місцезнаходження банку

Нерезидент:

8. Найменування нерезидента

9. Місцезнаходження нерезидента

Банківські реквізити нерезидента:

10. Рахунок*

11. Банк*

12. Місцезнаходження банку*

Дані про контракт:

13. Номер*

14. Дата

15. Загальна сума контракту

16. Валюта контракту

17. Перелік додатків (специфікацій), додаткових угод*

Опис документів, що підтверджують здійснення зовнішньоекономічної операції:

18. Документ

19. Дата документа

Стан виконання зовнішньоекономічного договору (контракту) на момент звернення із зазначенням суми заборгованості:

20.

Обґрунтоване пояснення щодо необхідності продовження встановленого строку розрахунків за зовнішньоекономічними операціями на певний період:

21.

Зовнішньоекономічні операції, що потребують продовження:

22. Сума

23. Валюта

24. Завершення продовження

Попередні продовження строків розрахунків за цими операціями:

25. Номер висновку*

26. Дата висновку*

27. Уповноважена особа заявника: П. І. Б., посада, дата, підпис.

__________

* За наявності.

Директор

департаменту регулювання

зовнішньоекономічної

діяльності

С.Б. Звягінцев

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства

економічного розвитку

і торгівлі України

27 лютого 2019 року № 329

Зареєстровано в Міністерстві

юстиції України

04 березня 2019 р.

за № 218/33189

ІНСТРУКЦІЯ

щодо заповнення форми заяви на одержання висновку щодо продовження граничних строків розрахунків за окремими операціями з експорту та імпорту товарів, установлених Національним банком

1. Ця Інструкція встановлює порядок заповнення резидентами форми заяви на одержання висновку щодо продовження граничних строків розрахунків за окремими операціями з експорту та імпорту товарів, установлених Національним банком (далі - заява).

2. Заява заповнюється резидентом українською мовою в електронній формі (у разі подання документів через Єдиний державний портал адміністративних послуг) або від руки розбірливо друкованими літерами чорним або синім чорнилом (у реквізитах 8-13, 17, 18 заповнюється мовою, визначеною згідно із зовнішньоекономічним договором (контрактом)).

3. Заява містить такі відомості:

реквізит 1 - зазначається повне та скорочене (за наявності) найменування юридичної особи/фізичної особи - підприємця - резидента, що подає заяву;

реквізит 2 - зазначається ідентифікаційний код юридичної особи в Єдиному державному реєстрі підприємств і організацій України, реєстраційний номер облікової картки платника податків або серія та номер паспорта (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовилися від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків, повідомили про це відповідний контролюючий орган і мають відмітку в паспорті про право здійснювати платежі за серією та номером паспорта);

реквізит 3 - зазначається місцезнаходження резидента;

реквізит 4 - зазначається номер телефону, адреса електронної пошти (за наявності) у довільній формі;

реквізит 5 - зазначається номер рахунку резидента, через який здійснюється зовнішньоекономічна операція за зовнішньоекономічним договором (контрактом) у банківській установі;

реквізит 6 - зазначається повне найменування банківської установи та скорочене (за наявності), через яку здійснюється зовнішньоекономічна операція за зовнішньоекономічним договором (контрактом);

реквізит 7 - зазначається місцезнаходження банківської установи, через яку здійснюється зовнішньоекономічна операція за зовнішньоекономічним договором (контрактом);

реквізит 8 - зазначається найменування нерезидента, що є контрагентом згідно з зовнішньоекономічним договором (контрактом);

реквізит 9 - зазначається місцезнаходження нерезидента;

реквізит 10 - зазначається номер рахунку нерезидента у банківській установі (за наявності);

реквізит 11 - зазначається найменування банківської установи (за наявності);

реквізит 12 - зазначається місцезнаходження банку (за наявності);

реквізит 13 - зазначається номер зовнішньоекономічного договору (контракту) (за наявності);

реквізит 14 - зазначається дата укладання зовнішньоекономічного договору (контракту);

реквізит 15 - зазначається загальна сума зовнішньоекономічного договору (контракту);

реквізит 16 - зазначається валюта контракту;

реквізит 17 - зазначається перелік усіх специфікацій, додатків, додаткових угод та інших документів, які є невід’ємними частинами договору (контракту);

реквізит 18 - зазначається документ, що підтверджує здійснення операції з експорту (імпорту) товарів;

реквізит 19 - зазначається дата документа, що підтверджує здійснення операції з експорту (імпорту) товарів;

реквізит 20 - зазначається актуальна інформація в довільній формі щодо здійснених розрахунків відповідно до положень зовнішньоекономічного договору (контракту);

реквізит 21 - зазначаються в довільній формі підстави продовження граничних строків розрахунків за окремими операціями з експорту та імпорту товарів, установлених Національним банком;

реквізит 22 - зазначається цифрами сума операції в іноземній валюті, що потребує продовження граничного строку розрахунку;

реквізит 23 - зазначається валюта зовнішньоекономічної операції;

реквізит 24 - зазначається дата завершення зовнішньоекономічної операції;

реквізит 25 - зазначається номер попереднього висновку щодо продовження граничних строків розрахунків за окремими операціями з експорту та імпорту товарів, установлених Національним банком, що надавались резиденту за цією операцією (за наявності такого висновку) (у разі продовження строків розрахунків, установлених у висновках щодо продовження строків розрахунків за зовнішньоекономічними операціями, виданих відповідно до Порядку продовження строків розрахунків за зовнішньоекономічними операціями, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 29 грудня 2007 року № 1409, зазначається номер такого висновку);

реквізит 26 - зазначається дата попереднього висновку щодо продовження граничних строків розрахунків за окремими операціями з експорту та імпорту товарів, установлених Національним банком, що надавались резиденту за цією операцією (за наявності такого висновку) (у разі продовження строків розрахунків, установлених у висновках щодо продовження строків розрахунків за зовнішньоекономічними операціями, виданих відповідно до Порядку продовження строків розрахунків за зовнішньоекономічними операціями, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 29 грудня 2007 року № 1409, зазначається номер такого висновку);

реквізит 27 - зазначаються прізвище, ім’я, по батькові керівника резидента, який підписав заяву, його посада (для юридичних осіб), дата, підпис.

Директор

департаменту регулювання

зовнішньоекономічної

діяльності

С.Б. Звягінцев

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства

економічного розвитку

і торгівлі України

27 лютого 2019 року № 329

ВИСНОВОК

щодо продовження граничних строків розрахунків за окремими операціями з експорту та імпорту товарів, установлених Національним банком

Директор

департаменту регулювання

зовнішньоекономічної

діяльності

С.Б. Звягінцев


Документи та файли

Сигнальний документ — f482258n81.doc

Публікації документа

 • Офіційний вісник України від 12.03.2019 — 2019 р., № 20, стор. 194, стаття 704, код акта 93702/2019

= завантажити законодавчий акт, актуальний на поточний час =
<< | >>

Мінекономрозвитку України:

 1. НАКАЗ від 29.01.2019 № 96 "Про затвердження уніфікованої форми акта, складеного за результатами проведення планового (позапланового) заходу державного нагляду (контролю) щодо дотримання суб’єктом господарювання вимог законодавства у сфері інтелектуальної власності, та форми припису щодо усунення порушень, виявлених під час проведення планового (позапланового) заходу державного нагляду (контролю) щодо дотримання суб’єктом господарювання вимог законодавства у сфері інтелектуальної власності". Мінекономрозвитку України. 2019 рікк
 2. НАКАЗ від 23.01.2019 № 68 "Про затвердження Інструкції щодо заповнення заяви про отримання повноважень на право здійснення експорту, імпорту товарів військового призначення та товарів, які містять відомості, що становлять державну таємницю". Мінекономрозвитку України. 2019 рікк
 3. НАКАЗ від 04.02.2019 № 149/44 "Про затвердження Порядку інформаційної взаємодії між електронною системою закупівель, єдиним веб-порталом використання публічних коштів та інформаційною системою Державної казначейської служби України". Мінекономрозвитку України. 2019 рікк
 4. НАКАЗ від 22.02.2019 № 302 "Про визнання такими, що втратили чинність, деяких наказів Міністерства статистики України". Мінекономрозвитку України. 2019 рікк
 5. НАКАЗ від 13.02.2019 № 217 "Про затвердження Інструкції з оформлення державними інспекторами з питань інтелектуальної власності Міністерства економічного розвитку і торгівлі України матеріалів про адміністративні правопорушення". Мінекономрозвитку України. 2019 рікк
 6. НАКАЗ від 11.03.2019 № 380 "Про визнання таким, що втратив чинність, наказу Державного агентства України з інвестицій та розвитку від 23 листопада 2010 року № 122". Мінекономрозвитку України. 2019 рікк
 7. НАКАЗ від 06.03.2019 № 358 "Про затвердження Технічного регламенту маркування матеріалів, що використовуються для виготовлення основних складових взуття, яке надходить для продажу споживачу". Мінекономрозвитку України. 2019 рікк
 8. НАКАЗ від 19.02.2019 № 263 "Про затвердження Регламенту Апеляційної палати Міністерства економічного розвитку і торгівлі України". Мінекономрозвитку України. 2019 рікк
 9. НАКАЗ від 21.03.2019 № 463 "Про внесення змін до наказу Міністерства економічного розвитку і торгівлі України від 22 березня 2016 року № 490". Мінекономрозвитку України. 2019 рікк
 10. НАКАЗ від 24.05.2019 № 898 "Про внесення змін до Порядку визначення предмета закупівлі". Мінекономрозвитку України. 2019 рікк
 11. НАКАЗ від 03.05.2019 № 770 "Про визнання таким, що втратив чинність, наказу Державного комітету України з питань технічного регулювання та споживчої політики від 28 жовтня 2010 року № 487". Мінекономрозвитку України. 2019 рікк
 12. НАКАЗ від 17.04.2019 № 647 "Про затвердження форми звіту телерадіоорганізацій". Мінекономрозвитку України. 2019 рікк
 13. НАКАЗ від 13.05.2019 № 825/453/1455/5 "Про затвердження Змін до Порядку передачі нерухомого майна у власність творчим спілкам". Мінекономрозвитку України. 2019 рікк
 14. НАКАЗ від 07.05.2019 № 790 "Про внесення змін до Порядку визначення предмета закупівлі". Мінекономрозвитку України. 2019 рікк
 15. НАКАЗ від 16.04.2019 № 642 "Про внесення змін до наказу Міністерства економічного розвитку і торгівлі України від 08.02.2016 № 193". Мінекономрозвитку України. 2019 рікк
 16. НАКАЗ від 19.04.2019 № 667 "Про затвердження типових форм документів у сфері державного ринкового нагляду і державного контролю продукції". Мінекономрозвитку України. 2019 рікк
 17. НАКАЗ від 13.05.2019 № 823/191/153 "Про визнання таким, що втратив чинність, наказу Міністерства економіки України, Міністерства фінансів України, Міністерства статистики України від 18 квітня 1996 року № 49/76/117". Мінекономрозвитку України. 2019 рікк
 18. НАКАЗ від 03.04.2019 № 552 "Про затвердження Порядку проведення Міністерством економічного розвитку і торгівлі України перевірок суб’єктів первинного фінансового моніторингу". Мінекономрозвитку України. 2019 рікк
 19. НАКАЗ від 15.05.2019 № 851 "Про затвердження уніфікованої форми акта, складеного за результатами здійснення планової (позапланової) перевірки призначеного органу з оцінки відповідності чи визнаної незалежної організації щодо відповідності вимогам до призначених органів з оцінки відповідності чи визнаних незалежних організацій і виконання ними своїх обов’язків, установлених Законом України «Про технічні регламенти та оцінку відповідності» та відповідними технічними регламентами". Мінекономрозвитку України. 2019 рікк
 20. НАКАЗ від 19.04.2019 № 676 "Про затвердження Порядку ведення реєстру програм секторальної бюджетної підтримки Європейського Союзу". Мінекономрозвитку України. 2019 рікк
- Антимонопольний комітет - Верховний Суд України - Вищий адміністративний суд України - Вищий господарський суд - Вищий спеціалізований суд - Генеральна прокуратура України - ДА електронного урядування - Державіаслужба України - Державні утворення на території України (1917-1920) - Держатомрегулювання - Держаудитслужба України - Держкомтелерадіо України - Держкордонслужба України - Держнаглядохоронпраці України - Держспецзв’язок - Держспоживстандарт України - Держстат України - Держфінпослуг України - ДКА України - Закони України - Законодавство Української РСР - Кабінет Міністрів України - Кодекси України - Конституційний Суд України - МВС України - МЗС України - Міжнародні документи, ратифіковані Верховною Радою України - Міжнародні угоди України - Мін'юст України - Мінагрополітики України - Мінекономрозвитку України - Міненерговугілля України - Мінінфраструктури України - Мінкультури України - Мінмолодьспорт України - Міноборони України - Мінприроди України - Мінрегіон України - Мінсоцполітики України - Мінфін України - МІП - МНС України - МОЗ України - МОН України - МТОТ - Нацдержслужба України - Національне агентство з питань запобігання корупції - Національне антикорупційне бюро України - Національний банк України - Нацком.енергетики - Нацкомфінпослуг - Нацрада телерадіомовлення - НКРЗІ - НКЦПФР - Основний Закон України - Пенсійний фонд України - Постанови Верховної Ради України - Президент України - РНБО України - Розпорядження Голови ВР України - Розпорядження Кабінета Міністрів України - Служба безпеки України - Служба зовнішньої розвідки - Укрдержархів - Управління державної охорони - Фонд гарант.вкладів фізич.осіб - Фонд державного майна - Фонд соцстраху по безробіттю - Фундаментальне законодавство України - Центрвиборчком України -