Допоможи підроздлам ЗС України, задіяним в обороні Кривого Рогу і Дніпропетровської області!
 <<
>>

НАКАЗ 08.11.2011 N 691 "Про затвердження Правил введення в роботу технічно переоснащених або замінених складових частин об'єктів діючих електричних мереж напругою від 0,38 кВ до 110 (150) кВ". Міненерговугілля України. 2011

Документ актуальний на 07.04.2018
завантажити документ, актуальний на поточний час

                                                          

МІНІСТЕРСТВО ЕНЕРГЕТИКИ

ТА ВУГІЛЬНОЇ ПРОМИСЛОВОСТІ УКРАЇНИ

Н А К А З

08.11.2011 N 691

Зареєстровано в Міністерстві

юстиції України

29 листопада 2011 р.

за N 1370/20108

Про затвердження Правил введення

в роботу технічно переоснащених

або замінених складових частин об'єктів

діючих електричних мереж напругою

від 0,38 кВ до 110 (150) кВ

Відповідно до статті 7 Закону України "Про електроенергетику"

( 575/97-ВР ), підпунктів 2, 65 пункту 4 Положення про

Міністерство енергетики та вугільної промисловості України,

затвердженого Указом Президента України від 06.04.2011 N 382

( 382/2011 ), пункту 4 постанови Кабінету Міністрів України

від 13.04.2011 N 461 ( 461-2011-п ) "Питання прийняття в

експлуатацію закінчених будівництвом об'єктів" Н А К А З У Ю:

1. Затвердити Правила введення в роботу технічно

переоснащених або замінених складових частин об'єктів діючих

електричних мереж напругою від 0,38 кВ до 110 (150) кВ, що

додаються.

2. Департаменту електроенергетики (Меженний С.Я.) подати цей

наказ на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України в

установленому порядку.

3. Визнати таким, що втратив чинність, наказ Міністерства

палива та енергетики України від 29.12.2006 N 540 ( v0540558-06 )

"Про затвердження та введення в дію нормативного документа

"Прийняття в експлуатацію закінчених будівництвом об'єктів

електричних мереж напругою від 0,38 кВ до 110 (150) кВ.

Настанова".

4. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного

опублікування.

5. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника

Міністра Чеха С.М.

Міністр Ю.Бойко

ПОГОДЖЕНО:

Голова комісії з реорганізації

Держспоживстандарту України О.В.Пшеничка

Міністр надзвичайних

ситуацій України В.Балога

Міністр регіонального розвитку,

будівництва та житлово-комунального

господарства України А.М.Близнюк

Перший заступник Голови -

Голова ліквідаційної комісії

Державного комітету України

з питань регуляторної політики

та підприємництва Г.М.Яцишина

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства

енергетики та вугільної

промисловості

08.11.2011 N 691

Зареєстровано в Міністерстві

юстиції України

29 листопада 2011 р.

за N 1370/20108

ПРАВИЛА

введення в роботу технічно переоснащених

або замінених складових частин об'єктів

діючих електричних мереж напругою

від 0,38 кв до 110 (150) кв

I. Загальні положення

1.1. Ці Правила визначають процедуру введення в роботу

технічно переоснащених або замінених складових частин об'єктів

діючих місцевих (локальних) та технологічних електричних мереж

напругою від 0,38 кВ до 110 (150) кВ, які були тимчасово виведені

з роботи для модернізації.

1.2. Нові, реконструйовані або капітально відремонтовані

об'єкти електричних мереж приймаються в експлуатацію згідно з

Порядком прийняття в експлуатацію закінчених будівництвом

об'єктів, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України

від 13.04.2011 N 461 ( 461-2011-п ).

1.3. Вимоги цих Правил поширюються на суб'єкти

електроенергетики, електропередавальні організації та суб'єкти

господарювання незалежно від форм власності.

1.4. У цих Правилах терміни вживаються в такому значенні: електричні мережі - місцеві (локальні) електричні мережі та

технологічні електричні мережі напругою від 0,38 кВ до

110 (150) кВ; об'єкт електричних мереж - трансформаторні підстанції з

напругою від 6 кВ до 150 кВ, розподільчі пункти з напругою

від 6 кВ до 35 кВ, лінії електропередачі (повітряні і кабельні) з

напругою від 0,38 кВ до 110 (150) кВ; складові частини об'єктів діючих електричних мереж -

електрообладнання, електроустаткування, елементи існуючих споруд і

конструкцій, технологічні вузли, агрегати і системи, які

забезпечують нормальне функціонування діючих електричних мереж; технічне переоснащення - комплекс заходів щодо підвищення

пропускної здатності та надійності електричних мереж шляхом

модернізації та заміни застарілих і фізично зношених складових

частин об'єктів діючих електричних мереж. Інші терміни вживаються у значеннях, наведених в Законі

України "Про електроенергетику" ( 575/97-ВР ), Правилах

користування електричною енергією, затверджених постановою

Національної комісії регулювання електроенергетики України

від 31.07.96 N 28 ( z0417-96 ), зареєстрованих в Міністерстві

юстиції України 02.08.96 за N 417/1442 (зі змінами).

II. Процедура введення в роботу

технічно переоснащених або замінених

складових частин діючих електричних мереж

2.1. Технічно переоснащені або замінені складові частини

об'єктів діючих електричних мереж умовно поділяють на дві групи.

2.2. До групи І належать: окреме електроустаткування підстанцій напругою від 6 кВ до

110 (150) кВ і розподільчих пунктів напругою від 6 кВ до 35 кВ

(вимикачі, роз'єднувачі, комірки, силові та вимірювальні

трансформатори, струмообмежувачі, дугогасильні реактори, пристрої,

вводи, портали, кабельні збірки тощо); засоби релейного захисту і автоматики та протиаварійної

автоматики; засоби зв'язку диспетчерського і технологічного керування; засоби комерційного і технічного обліку електроенергії; замінені комплектні та щоглові трансформаторні підстанції

напругою 6/0,4 кВ та 10/0,4 кВ; замінені повітряні і кабельні лінії напругою від 0,38 кВ до

10 кВ; лінійні відгалуження від повітряних ліній напругою до 1000 В

до вводів у будівлі та споруди, які належать юридичним особами і

фізичним особам - підприємцям; замінені кабельні лінії напругою 35 кВ, прокладені по

існуючих трасах, і кабельні лінії напругою 110 (150) кВ,

прокладені в існуючих кабельних спорудах (кабельні тунелі, канали,

шахти, естакади, кабельні галереї тощо); замінені повітряні лінії напругою від 35 кВ до 110 (150) кВ у

межах існуючих трас; повітряні і кабельні лінії, розподільчі пункти та підстанції

напругою до 150 кВ, відновлені при ліквідації наслідків

надзвичайних ситуацій; засоби захисту електроустаткування та споруд від корозії.

2.3. Складові частини групи I вводяться в роботу відповідно

до вимог пункту 2.5 цього розділу.

2.4. До групи II належать відгалуження від повітряних ліній

напругою до 1000 В до вводів у будівлі чи споруди, які належать

населенню, а також до будівельних майданчиків таких об'єктів. Складові частини об'єктів групи II вводять у роботу згідно з

вимогами пункту 2.9 цього розділу.

2.5. Складові частини об'єктів електричних мереж групи І

вводять у роботу після їх технічного переоснащення або заміни в

такій послідовності: перевірка комплектності виконавчої документації та її

відповідності вимогам договорів, технічних умов, чинних

стандартів, норм і правил; перевірка відповідності технічно переоснащених або замінених

складових частин об'єктів електричних мереж вимогам чинних

стандартів, норм і правил; проведення індивідуальних випробувань устаткування і

функціональних випробувань окремих систем; комплексне випробування об'єкта електричних мереж і складання

акта комплексного випробування технічно переоснащених або

замінених складових частин об'єктів електричних мереж згідно з

додатком 1; складання акта приймання-здавання технічно переоснащених або

замінених складових частин об'єктів електричних мереж згідно з

додатком 2.

2.6. Акт приймання-здавання підписують представники: замовника; підрядника; розробника проектної (робочої) документації; електропередавальної організації (якщо вона не є замовником). У разі коли замовник не є електропередавальною організацією,

а об'єкт належить до електроустановок напругою вищою ніж 1000 В

або нижчою ніж 1000 В, що постачають електричну енергію

споживачам, які мають струмоприймачі I категорії та особливої

групи з надійності електропостачання, акт приймання-здавання

такого об'єкта підписують представники територіальних підрозділів

уповноважених законом органів державного енергетичного нагляду та

державного пожежного нагляду.

2.7. Дата затвердження керівником замовника акта

приймання-здавання є датою введення переоснащених або замінених

складових частин об'єкта в постійну роботу.

2.8. Залежно від призначення складових частин об'єкта групи I

для підготовки до введення їх в роботу замовником створюється

комісія в складі представників: замовника (голова комісії); підрядника; розробника проектної (робочої) документації; підрозділу, який експлуатує об'єкт; служб замовника, які відповідають за охорону праці та пожежну

безпеку. У випадках, передбачених законом, в роботі комісії беруть

участь представники територіальних підрозділів уповноважених

органів державного енергетичного нагляду та державного пожежного

нагляду.

2.9. Складові частини об'єктів електричних мереж групи II

вводяться в роботу таким чином: 2.9.1. Електропередавальна організація, яка видала технічні

умови на приєднання до електричних мереж складової частини об'єкта

групи II, перевіряє: наявність оформленого в установленому порядку проекту

відгалуження, вводу і засобу обліку електричної енергії; відповідність змонтованого відгалуження, вводу і засобу

обліку електричної енергії виданим технічним умовам та вимогам

чинних норм і правил; наявність протоколу випробувань ізоляції відгалуження, вводу

і кіл обліку електричної енергії; наявність протоколу вимірів опору розтікання струму пристрою

заземлення на вводі до об'єктів, які належать населенню (якщо таке

передбачене технічними умовами і проектом). 2.9.2. У разі позитивних результатів перевірок, проведених

згідно з підпунктом 2.9.1 цього пункту, електропередавальна

організація здійснює підключення відгалуження від повітряної лінії

напругою до 1000 В до вводу в будівлю (споруду), яка належить

населенню, у точці, визначеній проектом, згідно з чинними

нормативними документами.

III. Особливості підготовки до введення в роботу

складових частин об'єктів електричних мереж

3.1. Відповідно до вимог ГКД 34.20.507-2003 "Технічна

експлуатація електричних станцій і мереж. Правила" перед введенням

в роботу після технічного переоснащення об'єктів електричних мереж

необхідно виконати: індивідуальні випробування устаткування та функціональні

випробування окремих систем; комплексне випробування устаткування.

3.2. Індивідуальні випробування устаткування та функціональні

випробування окремих систем організовує замовник із залученням

підрядника, налагоджувальної організації і персоналу

електропередавальної організації з обов'язковим виконанням робіт,

перевірок і заходів, проведення яких передбачено ГКД

34.20.507-2003 "Технічна експлуатація електричних станцій і мереж.

Правила", СОУ - НЕЕ 20.302-2007 "Норми випробувань

електрообладнання" та СОУ - НЕЕ 20.304-2009 "Норми випробування

силових кабельних ліній напругою до 500 кВ" перед введенням і під

час введення в роботу об'єктів електромереж. Акти і протоколи

індивідуальних та функціональних випробувань повинні входити до

комплекту виконавчої документації.

3.3. Замовник організовує комплексне випробування об'єкта

електромереж або його складових частин після технічного

переоснащення із залученням представників підрядних та

експлуатаційних організацій.

3.4. Початком комплексного випробування електроустановки

вважається момент підключення її до електричної мережі.

3.5. Під час комплексного випробування перевіряється сумісна

робота основних агрегатів і всього допоміжного устаткування під

навантаженням.

3.6. В електричних мережах комплексне випробування вважається

проведеним за умови нормальної і безперервної роботи під

навантаженням устаткування підстанцій протягом 72 годин, а ліній

електропередачі - протягом 24 годин.

3.7. Після закінчення комплексного випробування складається

акт комплексного випробування технічно переоснащених або замінених

складових частин об'єктів електричних мереж (додаток 1).

IV. Склад документації,

яка повинна бути наявною під час введення

в роботу технічно переоснащених або замінених

складових частин об'єктів

діючих електричних мереж

4.1. Під час введення в роботу технічно переоснащених або

замінених складових частин об'єктів діючих електричних мереж

замовник і підрядник відповідно до ГКД 34.20.507-2003 "Технічна

експлуатація електричних станцій і мереж. Правила", Правил

технічної експлуатації електроустановок споживачів, затверджених

наказом Міністерства палива та енергетики України від 25.07.2006

N 258 ( z1143-06, za143-06, zb143-06 ), зареєстрованих в

Міністерстві юстиції України 25.10.2006 за N 1143/13017, та Правил

пожежної безпеки в Україні, затверджених наказом Міністерства

України з питань надзвичайних ситуацій від 19.10.2004 N 126

( z1410-04 ), зареєстрованих в Міністерстві юстиції України

04.11.2004 за N 1410/10009, забезпечують наявність такої

документації: виконавча документація - комплект робочої документації, за

якою здійснювалися технічне переоснащення або заміна складових

частин об'єкта, з позначками щодо відповідності виконаних робіт

цій документації або внесеним в установленому порядку змінам, з

підписами відповідальних осіб; перелік організацій, які брали участь у виконанні робіт, із

зазначенням видів виконаних ними робіт і прізвищ

інженерно-технічних працівників, безпосередньо відповідальних за

їх виконання; сертифікати, технічні паспорти або інші документи виробів з

технічними характеристиками, які засвідчують якість обладнання,

матеріалів, конструкцій і виробів, використаних під час робіт; для

продукції іноземного походження повинні бути сертифікати

відповідності або свідоцтва про визнання відповідності, оформлені

в установленому законом порядку; комплект інструкцій з експлуатації устаткування і споруд,

експлуатаційних схем, програм випробувань і перевірок

устаткування; акти та протоколи вимірювання опору заземлень; акти випробування устаткування, що забезпечують електро-,

вибухо- та пожежобезпеку; акти на закриття прихованих робіт та додатково акти огляду

прихованих робіт з улаштування заземлень; журнали нагляду за дотриманням вимог з пожежної безпеки; відомість узгоджених суб'єктами господарювання в

установленому порядку відхилень від затвердженої робочої

документації.

4.2. Для повітряних ліній, крім документації, зазначеної в

пункті 4.1 цього розділу, повинні бути наявні: журнали влаштування фундаментів опор; журнали монтажу опор; журнали монтажу заземлень; журнали всіх видів з'єднань проводів (у тому числі зварних) і

грозозахисних тросів; журнали монтажу проводів і грозозахисних тросів у анкерних

прогонах; журнали монтажу натяжних і ремонтних затискачів проводів і

грозозахисних тросів; акти огляду перетинів з інженерними спорудами і природними

перешкодами та вимірювання габаритів; перелік устаткування та матеріалів експлуатаційного запасу; протоколи перевірки та випробування вентильних розрядників,

акти і протоколи вимірювання опору фазної і міжфазної ізоляції,

опору повторних заземлень і опору петлі "фаза-нуль" для повітряних

ліній напругою 0,38 кВ; протоколи перевірки симетричності електричної ємності окремих

фаз повітряної лінії.

4.3. Для кабельних ліній, крім документації, зазначеної в

пункті 4.1 цього розділу, повинні бути наявні: журнал робіт з монтажу кабелів і кабельних муфт; акти вимірювання опору ізоляції, а для одножильних кабелів -

також акт вимірювання струморозподілу; акти індивідуального випробування підвищеною випрямленою

напругою; акти визначення цілості жил кабелів та їх фазування, а для

ліній напругою від 35 кВ до 110 (150) кВ, крім того, визначення

активного опору та робочої електричної ємності жил кабелів; акти приймання пристроїв анодно-катодного захисту для

кабельних ліній напругою від 6 кВ до 35 кВ.

4.4. Для підстанцій та приміщень і споруд, необхідних для їх

нормальної роботи, крім документації, зазначеної в пункті 4.1

цього розділу, повинні бути наявні: журнал монтажу трансформаторів; кабельний журнал силових і контрольних кабелів; журнал улаштування фундаментів під устаткування підстанції,

будівлі, споруди; журнал монтажу устаткування підстанції; журнали монтажу заземлень устаткування і споруд; журнал усіх видів з'єднань проводів і шин; акти улаштування дренажів, маслоприймачів, масловідводів і

маслонакопичувачів; акти проведення комплексного випробування установки пожежної

автоматики та приймання установки в експлуатацію; перелік обладнання та матеріалів експлуатаційного

призначення.

4.5. Для пристроїв релейного захисту і автоматики та

протиаварійної автоматики, які вводять у роботу, крім

документації, зазначеної в пункті 4.1 цього розділу, повинні бути

наявні: виконавчі робочі схеми: принципові та структурні

(технологічні алгоритми функціонування), монтажні та

принципово-монтажні; програмне забезпечення для керування мікропроцесорними

пристроями релейного захисту і автоматики та їх обслуговування у

вигляді програм на відповідних носіях інформації; паспорти-протоколи налагодження пристроїв релейного захисту і

автоматики, протиаварійної автоматики та щитів оперативного

струму; проектні схеми вторинних з'єднань пристроїв релейного захисту

і автоматики та протиаварійної автоматики з позначками щодо

відповідності цих схем виконаним вторинним з'єднанням пристроїв

релейного захисту і автоматики та протиаварійної автоматики і

внесеними в ці схеми змінами, виконаними особами, які провадили

пусконалагоджувальні роботи щодо пристроїв релейного захисту і

автоматики та протиаварійної автоматики; програми виведення в перевірку (введення в роботу) складних

пристроїв релейного захисту і автоматики із зазначенням

послідовності, способу і місця від'єднання (приєднання) їх кіл від

пристроїв релейного захисту і автоматики, які залишилися в роботі,

кіл керування устаткуванням і кіл струму та напруги.

4.6. Для засобів диспетчерського і технологічного керування,

які вводять у роботу, крім документів, визначених в пункті 4.1

цього розділу, повинні бути наявні: протоколи вимірювання фізичних параметрів кабелів; протоколи монтажу кабелів; виконавчі робочі схеми: принципові, структурні та монтажні; протоколи випробувань і вимірювань; кабельний журнал; технічна документація виробника засобів диспетчерського і

технологічного керування: технічний опис, інструкції з

експлуатації, принципові та монтажні схеми; програмне забезпечення для систем з мікропроцесорними

пристроями на оптичних носіях інформації, програмне забезпечення з

діагностики обладнання та інструкції з їх застосування.

4.7. Для автоматизованих систем обліку електроенергії, які

вводять у роботу, крім документів, визначених в пункті 4.1 цього

розділу, повинні бути наявні: свідоцтва про державну метрологічну атестацію та повірку

вимірювальних комплексів відповідно до чинних нормативних

документів; паспорти-протоколи вимірювальних комплексів; акти та протоколи випробувань вимірювальних комплексів та

автоматизованих систем обліку електроенергії з визначенням

допустимих похибок вимірювань електричної енергії для різних

рівнів систем обліку.

4.8. Перелік документації, яка має бути наявна під час

введення в роботу переоснащених або замінених складових частин

діючих об'єктів, уточнюється замовником і підрядником у конкретних

випадках залежно від обсягів виконаних робіт та робочої

документації.

4.9. Наявність зазначеної в пунктах 4.1-4.7 цього розділу

документації забезпечують замовник і підрядник відповідно до вимог

чинних нормативних документів, умов договорів на підрядні роботи і

поставку устаткування.

4.10. Уся документація з введення в роботу технічно

переоснащених або замінених складових частин об'єкта повинна

зберігатись у суб'єкта господарювання, що є власником цього

об'єкта, протягом усього терміну експлуатації об'єкта.

Директор

Департаменту електроенергетики С.Я.Меженний

Додаток 1

до Правил введення в роботу

технічно переоснащених

або замінених складових

частин об'єктів діючих

електричних мереж напругою

від 0,38 кв до 110 (150) кв

АКТ

комплексного випробування

технічно переоснащених або замінених

складових частин об'єктів електричних мереж

м. _____________ "___" __________ 20__ року

Комісія, утворена ___________________________________________

(найменування та реквізити розпорядчого

документа,

_________________________________________________________________

згідно з яким створено комісію, найменування замовника)

_________________________________________________________________

у складі:

голови комісії _________________________________________________;

(посада, прізвище, ім'я, по батькові)

членів комісії(1): ________________________________________________________________;

(посада, найменування суб'єкта господарювання, прізвище,

ім'я, по батькові)

________________________________________________________________;

(посада, найменування суб'єкта господарювання, прізвище,

ім'я, по батькові)

________________________________________________________________;

(посада, найменування суб'єкта господарювання, прізвище,

ім'я, по батькові)

________________________________________________________________;

(посада, найменування суб'єкта господарювання, прізвище,

ім'я, по батькові)

________________________________________________________________,

(посада, найменування суб'єкта господарювання, прізвище,

ім'я, по батькові)

ВСТАНОВИЛА:

1. Устаткування _____________________________________________ ________________________________________________________________,

(перелік устаткування та його коротка характеристика)

змонтоване в ___________________________________________________,

(найменування будівлі, споруди, підстанції)

яке входить до складу ___________________________________________ _________________________________________________________________ ________________________________________________________________,

(найменування підприємства, об'єкта, частини об'єкта)

змонтоване відповідно до затвердженої робочої документації з

дотриманням вимог чинних стандартів та інших нормативних

документів і пройшло необхідні індивідуальні та функціональні

випробування (перелік протоколів додається).

2. Згідно з ГКД 34.20.507-2003 "Технічна експлуатація

електричних станцій і мереж. Правила" устаткування з ___ год.

"___" _______ 20__ року по ___ год. "___" ________ 20__ року

пройшло комплексне випробування.

3. Дефекти виготовлення і монтажу устаткування (за

необхідності вказуються в додатку до акта), які виявлені в

процесі комплексного випробування, а також недоробки ____________ ____________________________.

(усунено/не усунено)

4. Комісією перевірено виконання при монтуванні, налагодженні

та випробуваннях електроустаткування вимог відповідних

стандартів, правил улаштування електроустановок, правил охорони

праці і промислової санітарії, правил вибухо- і пожежобезпеки,

вказівок заводів-виробників, інструкцій з монтажу устаткування.

Рішення комісії:

Устаткування ________________________________________________

(найменування об'єкта)

пройшло комплексне випробування і готове до введення в дію.

Голова комісії __________________________________

(підпис, ініціали, прізвище, дата)

Члени комісії: __________________________________

(підпис, ініціали, прізвище, дата)

__________________________________

(підпис, ініціали, прізвище, дата)

__________________________________

(підпис, ініціали, прізвище, дата)

__________________________________

(підпис, ініціали, прізвище, дата)

_______________

(1) Відповідно до пункту 2.8 Правил введення в роботу технічно

переоснащених або замінених складових частин об'єктів діючих

електричних мереж напругою від 0,38 кВ до 110 (150) кВ,

затверджених наказом Міністерства енергетики та вугільної

промисловості від 08.11.2011 N 691.

Додаток 2

до Правил введення в роботу

технічно переоснащених

або замінених складових

частин об'єктів діючих

електричних мереж напругою

від 0,38 кв до 110 (150) кв

ЗАТВЕРДЖЕНО __________________________

(керівник замовника)

"___" ____________ 20__ року

АКТ

приймання-здавання технічно переоснащених

або замінених складових частин

об'єктів електричних мереж

м. ___________ N _______ "___" ___________ 20__ року

_________________________________________________________________

(найменування об'єкта, характер робіт:

_________________________________________________________________

технічне переоснащення, заміна складових частин)

_________________________________________________________________

(місцезнаходження об'єкта)

1. Технічне переоснащення (заміну складових частин)

здійснював підрядник ____________________________________________ ________________________________________________________________,

(найменування)

який виконав ____________________________________________________

(зазначаються види робіт)

________________________________________________________________.

2. Робоча документація на переоснащення об'єкта чи заміну

складових частин розроблена проектною організацією ______________

(найменування)

________________________________________________________________,

яка виконала роботи з підготовки ________________________________

(назви розділів робочої

документації)

_________________________________________________________________ ________________________________________________________________,

3. Робочу документацію затверджено

_________________________________________________________________ _________________________________________________________________

(назва, дата і номер розпорядчого документа замовника)

4. Роботи виконано в період:

_____________________________ ________________________________

(початок робіт - місяць, рік) (закінчення робіт - місяць, рік)

5. Об'єкт чи його складова частина після технічного

переоснащення має такі основні показники ________________________ _________________________________________________________________ _________________________________________________________________

(потужність, протяжність тощо)

6. На об'єкті виконані згідно з відповідними державними

будівельними нормами всі роботи, передбачені робочою

документацією, обладнання пройшло комплексне випробування (акт

додається).

7. Заходи з охорони праці, забезпечення вибухобезпеки,

пожежної безпеки, охорони навколишнього природнього середовища і

антисейсмічні заходи, передбачені робочою документацією, ________

___________________________________________.

(виконані в повному обсязі/не виконані)

Характеристика заходів додається до цього акта.

8. Перелік видів робіт, строки виконання яких перенесені

через несприятливі погодні умови і які буде виконано:

------------------------------------------------------------------ |Перелік робіт|Строки виконання| Виконавець |Підпис керівника| | | |(прізвище, ім'я,| | | | | по батькові | | | | | керівника | | | | | суб'єкта | | | | |господарювання) | | |-------------+----------------+----------------+----------------| | | | | | ------------------------------------------------------------------

9. Інвестиційна вартість за затвердженою проектною

документацією: усього _________ тис.грн, у тому числі витрати,

пов'язані з будівельно-монтажними роботами, ___________ тис.грн,

витрати, пов'язані з придбанням машин, обладнання та інвентарю, ________________ тис.грн.

10. Вартість основних фондів, які приймаються в роботу,

_____________ тис.грн, у тому числі: витрати, пов'язані з

будівельно-монтажними роботами, ___________ тис.грн, витрати,

пов'язані з придбанням обладнання та інвентарю, ________ тис.грн.

Технічно переоснащений об'єкт або замінена складова частина

мереж ___________________________________________________________

(найменування згідно з технічною документацією)

відповідає вимогам чинних стандартів, норм, Правил улаштування

електроустановок, правил охорони праці і промислової санітарії,

правил вибухо- і пожежобезпеки, вказівок заводів-виробників,

інструкцій з монтажу устаткування і готовий до введення в дію(1).

__________________ ______________ ________________________

(посада) (підпис) М.П. (прізвище, ім'я

та по батькові)

__________________ ______________ ________________________

(посада) (підпис) М.П. (прізвище, ім'я

та по батькові)

__________________ ______________ ________________________

(посада) (підпис) М.П. (прізвище, ім'я

та по батькові)

__________________ ______________ ________________________

(посада) (підпис) М.П. (прізвище, ім'я

та по батькові)

__________________ ______________ ________________________

(посада) (підпис) М.П. (прізвище, ім'я

та по батькові)

__________________ ______________ ________________________

(посада) (підпис) М.П. (прізвище, ім'я

та по батькові)

_______________

(1) Акт приймання-здавання підписують особи, визначені пунктом

2.6 Правил введення в роботу технічно переоснащених або

замінених складових частин об'єктів діючих електричних мереж

напругою від 0,38 кВ до 110 (150) кВ, затверджених наказом

Міністерства енергетики та вугільної промисловості від

08.11.2011 N 691.


Публікації документа

 • Офіційний вісник України від 16.12.2011 — 2011 р., № 95, стор. 306, стаття 3489, код акта 59443/2011

= завантажити законодавчий акт, актуальний на поточний час =
<< | >>

Міненерговугілля України:

 1. НАКАЗ від 20.03.2019 № 125 "Про визнання таким, що втратив чинність, наказу Міністерства енергетики та вугільної промисловості України від 24 листопада 2014 року № 824". Міненерговугілля України. 2019 рікк
 2. НАКАЗ від 22.04.2019 № 176 "Про затвердження Методики оцінювання роботи із забезпечення прав осіб з інвалідністю в Міністерстві енергетики та вугільної промисловості України, на підприємствах, в установах, організаціях та об’єднаннях, що належать до сфери його управління, у господарських товариствах, щодо яких Міністерство енергетики та вугільної промисловості України здійснює управління корпоративними правами держави, та у Державній інспекції енергетичного нагляду України". Міненерговугілля України. 2019 рікк
 3. НАКАЗ від 23.01.2019 № 28 "Про затвердження Положення про Комісію з виведення з експлуатації магістральних трубопроводів нафти, газу та продуктів їхньої переробки". Міненерговугілля України. 2019 рікк
 4. НАКАЗ від 07.05.2019 № 200 "Про визнання таким, що втратив чинність, наказу Міністерства палива та енергетики України від 28 жовтня 2009 року № 570". Міненерговугілля України. 2019 рікк
 5. НАКАЗ 26.11.2012 N 925 "Про внесення змін до Порядку організації проведення вимірів електричного навантаження в режимний день". Міненерговугілля України. 2018 рікк
 6. МЕМОРАНДУМ про взаєморозуміння між Міністерством енергетики та вугільної промисловості України та Міністерством енергетики Литовської Республіки стосовно стратегічної співпраці у сфері енергетики. Міненерговугілля України. 2018 рікк
 7. НАКАЗ від 30.01.2018 № 77 "Про затвердження Правил виконання оперативних перемикань в електроустановках". Міненерговугілля України. 2018 рікк
 8. НАКАЗ від 19.02.2018 № 123/289 "Про визнання таким, що втратив чинність, наказу Міністерства енергетики та вугільної промисловості України, Міністерства фінансів України від 03 серпня 2015 року № 493/688". Міненерговугілля України. 2018 рікк
 9. НАКАЗ від 06.02.2018 № 87 "Про затвердження Методики обчислення плати за перетікання реактивної електроенергії". Міненерговугілля України. 2018 рікк
 10. НАКАЗ від 26.03.2018 № 184 "Про затвердження Порядку стажування громадян з числа молоді в апараті Міністерства енергетики та вугільної промисловості України". Міненерговугілля України. 2018 рікк
 11. УГОДА II УДЕЦ від Сторони домовились про таке: "Угода між Міністерством енергетики та вугільної промисловості України та Міністерством закордонних справ Королівства Данія про продовження співробітництва у сфері розвитку та діяльності Українсько-данського енергетичного центру". Міненерговугілля України. 2018 рікк
 12. МЕМОРАНДУМ про співробітництво між Міністерством енергетики та вугільної промисловості України та Міністерством економіки та інфраструктури Республіки Молдова про спільні дії, спрямовані на забезпечення євроінтеграційних процесів по досягненню можливості синхронної роботи енергосистем України та Республіки Молдова з ENTSO-E Дата підписання: 12.04.2018 Дата набрання чинності для України: 12.04.2018. Міненерговугілля України. 2018 рікк
 13. НАКАЗ від 10.05.2018 № 250 "Про визнання таким, що втратив чинність, наказу Державної акціонерної холдингової компанії «Укргаз» від 30 липня 1997 року № 35". Міненерговугілля України. 2018 рікк
 14. НАКАЗ від 12.07.2018 № 377 "Про затвердження Типового технічного завдання на проведення аудиту технічного стану теплоелектроцентралі". Міненерговугілля України. 2018 рікк
 15. НАКАЗ від 10.08.2018 № 413 "Про затвердження Умов, критеріїв, диференційованих показників та розмірів преміювання керівників підприємств, заснованих на державній власності, та об’єднань державних підприємств, що належать до сфери управління Міненерговугілля, акціонерних товариств, створених у процесі приватизації (корпоратизації) державних підприємств, та акціонерних товариств, щодо яких Міненерговугілля здійснює управління корпоративними правами держави". Міненерговугілля України. 2018 рікк
 16. НАКАЗ від 27.08.2018 № 448 "Про затвердження Правил про безпеку постачання електричної енергії". Міненерговугілля України. 2018 рікк
 17. НАКАЗ від 26.10.2018 № 539 "Про затвердження Порядку формування прогнозного балансу електричної енергії об’єднаної енергетичної системи України на розрахунковий рік". Міненерговугілля України. 2018 рікк
 18. НАКАЗ від 11.01.2017 № 7 "Про затвердження Змін до Правил технічної експлуатації електроустановок споживачів". Міненерговугілля України. 2017 рікк
 19. НАКАЗ від 11.01.2017 № 10 "Про визнання таким, що втратив чинність, наказу Міністерства енергетики та електрифікації України від 09 вересня 1996 року № 157". Міненерговугілля України. 2017 рікк
 20. НАКАЗ від 13.01.2017 № 31 "Про затвердження Змін до Порядку організації проведення вимірів електричного навантаження в режимний день". Міненерговугілля України. 2017 рікк
- Антимонопольний комітет - Верховний Суд України - Вищий адміністративний суд України - Вищий господарський суд - Вищий спеціалізований суд - Генеральна прокуратура України - ДА електронного урядування - Державіаслужба України - Державні утворення на території України (1917-1920) - Держатомрегулювання - Держаудитслужба України - Держкомтелерадіо України - Держкордонслужба України - Держнаглядохоронпраці України - Держспецзв’язок - Держспоживстандарт України - Держстат України - Держфінпослуг України - ДКА України - Закони України - Законодавство Української РСР - Кабінет Міністрів України - Кодекси України - Конституційний Суд України - МВС України - МЗС України - Міжнародні документи, ратифіковані Верховною Радою України - Міжнародні угоди України - Мін'юст України - Мінагрополітики України - Мінекономрозвитку України - Міненерговугілля України - Мінінфраструктури України - Мінкультури України - Мінмолодьспорт України - Міноборони України - Мінприроди України - Мінрегіон України - Мінсоцполітики України - Мінфін України - МІП - МНС України - МОЗ України - МОН України - МТОТ - Нацдержслужба України - Національне агентство з питань запобігання корупції - Національне антикорупційне бюро України - Національний банк України - Нацком.енергетики - Нацкомфінпослуг - Нацрада телерадіомовлення - НКРЗІ - НКЦПФР - Основний Закон України - Пенсійний фонд України - Постанови Верховної Ради України - Президент України - РНБО України - Розпорядження Голови ВР України - Розпорядження Кабінета Міністрів України - Служба безпеки України - Служба зовнішньої розвідки - Укрдержархів - Управління державної охорони - Фонд гарант.вкладів фізич.осіб - Фонд державного майна - Фонд соцстраху по безробіттю - Фундаментальне законодавство України - Центрвиборчком України -