Допоможи підроздлам ЗС України, задіяним в обороні Кривого Рогу і Дніпропетровської області!
 <<
>>

НАКАЗ від 30.01.2013 № 36 "Про затвердження Типових штатних розписів та нормативів чисельності працівників Державної воєнізованої гірничорятувальної служби у вугільній промисловості України". Міненерговугілля України. 2013

Документ актуальний на 07.04.2018
завантажити документ, актуальний на поточний час

МІНІСТЕРСТВО ЕНЕРГЕТИКИ ТА ВУГІЛЬНОЇ ПРОМИСЛОВОСТІ УКРАЇНИ

НАКАЗ

30.01.2013  № 36

Зареєстровано в Міністерстві

юстиції України

19 лютого 2013 р.

за № 294/22826

Про затвердження Типових штатних розписів та нормативів чисельності працівників Державної воєнізованої гірничорятувальної служби у вугільній промисловості України

Відповідно до підпункту 2 пункту 4 Положення про Міністерство енергетики та вугільної промисловості України, затвердженого Указом Президента України від 06 квітня 2011 року № 382, пункту 4.26 розділу IV Положення про Державну воєнізовану гірничорятувальну службу у вугільній промисловості України, затвердженого наказом Міністерства енергетики та вугільної промисловості України від 19 жовтня 2012 року № 815, зареєстрованого у Міністерстві юстиції України 07 листопада 2012 року за № 1871/22183, НАКАЗУЮ:

1. Затвердити Типові штатні розписи та нормативи чисельності працівників Державної воєнізованої гірничорятувальної служби у вугільній промисловості України, що додаються.

2. Департаменту промислової безпеки, охорони праці, цивільного та фізичного захисту, трудової та соціальної політики (Онищенко О.М.) забезпечити в установленому порядку подання цього наказу на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.

3. Контроль за виконанням цього наказу покласти на першого заступника Міністра Поповича І.М.

4. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

Міністр

Е. Ставицький

ПОГОДЖЕНО:

Перший заступник Голови

Спільного представницького органу

об'єднань профспілок

Перший заступник Голови

Спільного представницького органу

сторони роботодавців на національному рівні

Заступник Міністра соціальної політики України -

керівник апарату

Перший заступник Голови Профспілки

працівників вугільної промисловості України

Г.В.

Осовий

О. Мірошниченко

В. Коломієць

В.М. Мамченко


ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства енергетики

та вугільної промисловості

України

30.01.2013  № 36

Зареєстровано в Міністерстві

юстиції України

19 лютого 2013 р.

за № 294/22826

ТИПОВІ ШТАТНІ РОЗПИСИ ТА НОРМАТИВИ

чисельності працівників Державної воєнізованої гірничорятувальної служби у вугільній промисловості України

І. Загальні положення

1.1. Типові штатні розписи та нормативи чисельності працівників Державної воєнізованої гірничорятувальної служби у вугільній промисловості України (далі - ДВГРС) включають перелік посад, професій та штатну чисельність працівників, які забезпечують вирішення питань діяльності підрозділів ДВГРС, з урахуванням якісного виконання своїх обов'язків, покладених на працівника за встановленої тривалості робочого дня, дотримання правил техніки безпеки та експлуатації приборів, машин, механізмів тощо. Ці Типові штатні розписи та нормативи чисельності працівників ДВГРС розроблено з метою визначення оптимальної чисельності працівників ДВГРС, обґрунтування цієї чисельності під час складання штатних розписів. Чисельність працівників, не зазначених у цих Типових штатних розписах та нормативах чисельності працівників ДВГРС, встановлюється на основі чинного законодавства, у тому числі галузевих та міжгалузевих нормативно-правових актів з праці, які дозволяють визначити необхідну штатну чисельність працівників.

1.2. Нормативи чисельності визначають штатну (облікову) чисельність працівників. За окремими посадами, професіями, де чисельність визначається шляхом розрахунків, спочатку визначається необхідна чисельність працівників, яка дозволяє ефективно та якісно виконувати конкретну роботу при забезпеченні необхідних режимів праці і відпочинку; для визначення штатної чисельності використовується коефіцієнт облікового складу Кн, що враховує заплановані невиходи працівників (відпустки, хвороби тощо). Коефіцієнт визначається за формулою

Кннр,

де

Фн

-

корисний (номінальний) фонд робочого часу, що дорівнює кількості робочих днів на рік;

Фр

-

планована кількість робочих днів для окремої посади, професії (групи посад, професій), що визначається кількістю робочих днів на рік (без урахування днів спеціальних тренувань, навчання, відпустки, тимчасової непрацездатності тощо).

Результати обчислень округлюються до цілого числа.

1.3. При складанні штатних розписів спеціалізація назв професій визначається за специфікою виконуваної роботи згідно з чинним законодавством.

1.4. Категорії професіоналів, фахівців, технічних службовців, а також розряди робітників встановлюються залежно від складності виконуваної роботи, рівня кваліфікаційної підготовки, стажу роботи та ділових якостей працівника згідно з чинним законодавством.

1.5. При складанні штатних розписів допускається введення окремих підрозділів (відділів, секторів, дільниць тощо), не передбачених цими Типовими штатними розписами та нормативами чисельності працівників ДВГРС, в межах встановлених нормативів чисельності за професіями.

1.6. Ці Типові штатні розписи та нормативи чисельності працівників ДВГРС є граничними, тому при розробленні штатних розписів конкретних підрозділів ДВГРС з метою вдосконалення управління та зниження витрат на утримання працівників можуть вводитись не всі структурні підрозділи та посади, а лише необхідні. У випадках, коли у штатних розписах відсутні окремі посади, виконання відповідних функцій покладається на працівників відповідно до розподілу обов’язків у цьому структурному підрозділі ДВГРС, затвердженого у встановленому порядку.

1.7. Гранична чисельність працівників контрольно-ревізійного відділу визначається залежно від кількості юридичних осіб, що є у сфері підпорядкування Центрального штабу ДВГРС (далі - ЦШ ДВГРС).

ІІ. Типовий штатний розпис та нормативи чисельності працівників Центрального штабу Державної воєнізованої гірничорятувальної служби у вугільній промисловості України

№ з/п

Найменування структурних підрозділів, посад

Кількість штатних одиниць ЦШ ДВГРС залежно від загальної чисельності працівників ДВГРС

до 5000 осіб

5000 осіб та більше

1

2

3

4

1. Адміністративний апарат

1.1

Начальник ДВГРС

1

1

1.1.1

Перший заступник

начальника ДВГРС

1

1

1.1.2

Заступник начальника ДВГРС

з оперативно-технічної роботи

1-2

1-2

1.1.3

Заступник начальника ДВГРС

з виробничо-профілактичної роботи

1

1

1.1.4

Заступник начальника ДВГРС

з оперативно-медичної роботи

1

1

1.1.5

Заступник начальника ДВГРС

з економіки та фінансів

1

1

1.1.6

Помічник начальника ДВГРС

у зв’язках із засобами масової інформації, роботі з громадськістю та інформаційно-аналітичній роботі

0-1

0-1

2. Оперативно-технічна служба

Відділ аналізу оперативно-технічної діяльності

2.1

Начальник відділу

0-1

1

2.1.1

Заступник начальника відділу

-

0-1

2.1.2

Інженер (районний)

гірничорятувальної служби

1

1-2

2.1.3

Провідний інженер

0-1

1

2.1.4

Інженер

0-1

1

2.1.5

Диспетчер

Розраховується, виходячи з потреби забезпечення цілодобового чергування, по одній особі у зміну

Технічний відділ

2.2

Начальник відділу

1

1

2.2.1

Заступник начальника відділу

0-1

2.2.2

Інженер (районний)

гірничорятувальної служби

1

1-2

2.2.3

Провідний інженер

0-1

1

2.2.4

Інженер

0-1

0-1

3. Оперативно-медична служба

Оперативно-медичний відділ

3.1

Начальник відділу

1

1

3.1.1

Провідний інженер

1-2

2

3.1.2

Психолог

0-1

0-1

4. Виробничо-профілактична служба

Відділ виробничо-профілактичних робіт

4.1

Начальник відділу

1

1

4.1.1

Інженер (районний)

гірничорятувальної служби

1-3

2-3

4.1.2

Провідний інженер

0-1

1-2

4.1.3

Інженер

0-1

0-1

5. Фінансово-економічна служба

Відділ бухгалтерського обліку

5.1

Головний бухгалтер

1

1

5.1.1

Заступник головного бухгалтера

1

1-2

5.1.2

Провідний бухгалтер

2-4

4-5

5.1.3

Бухгалтер

0-1

1-2

Контрольно-ревізійний відділ

5.2

Начальник відділу

1

1

5.2.1

Провідний бухгалтер-ревізор

1

1-2

Відділ фінансово-економічної політики

5.3

Начальник відділу

1

1

5.3.1

Заступник начальника відділу

1

1

5.3.2

Провідний економіст

3-4

4-5

5.3.3

Економіст

0-1

1-2

Відділ з питань трудових відносин, оплати та нормування праці

5.4

Начальник відділу

1

1

5.4.1

Провідний інженер з організації та нормування праці

1-2

2

5.4.2

Інженер з організації та нормування праці

0-1

1

6. Відділ матеріального та господарського забезпечення

6.1

Начальник відділу

1

1

6.1.1

Заступник начальника відділу

1

1

6.1.2

Інженер (районний)

гірничорятувальної служби

1

1-2

6.1.3

Провідний економіст

1-2

2-3

6.1.4

Провідний інженер

2-3

3-4

6.1.5

Диспетчер автомобільного транспорту

1

1

6.1.6

Завідувач центрального складу

-

1

6.1.7

Завідувач складу

0-1

1

6.1.8

Водій автотранспортних засобів

(спеціального оперативного автомобіля)

1

1

6.1.9

Водій автотранспортних засобів

(спеціального оперативного легкового автомобіля)

8-9

8-9

7. Служба з кадрових і соціальних питань

Відділ кадрів та спеціального обліку

7.1

Начальник відділу

1

1

7.1.1

Старший інспектор з кадрів

1

1

7.1.2

Інспектор з кадрів

0-1

0-1

Відділ соціальних, ремонтних питань та капітального будівництва

7.2

Начальник відділу

1

1

7.2.1

Провідний економіст

1

1

7.2.2

Провідний інженер

1

1-2

7.2.3

Інженер

0-1

1-2

Відділ з контролю виконання та діловодства

7.3

Начальник відділу

1

1

7.3.1

Старший інспектор

1-2

2

7.3.2

Інспектор

0-1

0-1

7.3.3

Архіваріус

0-0,5

0-1

8. Сектор обчислювальної техніки

8.1

Начальник сектору

1

1

8.1.1

Провідний інженер-програміст

1

1

8.1.2

Інженер-програміст

1

9. Юридичний відділ

9.1

Начальник відділу

1

1

9.1.1

Провідний юрисконсульт

1

1

9.1.2

Юрисконсульт

0-1

0-1

10. Відділ охорони праці

10.1

Начальник відділу

0-1

1

10.1.1

Провідний інженер з охорони праці

0-1

1

10.1.2

Інженер з охорони праці

0-1

0-1

ІІІ. Типовий штатний розпис та нормативи чисельності працівників воєнізованого гірничорятувального загону (далі - загін)

№ з/п

Найменування структурних підрозділів, посад

Кількість штатних одиниць ВГРЗ залежно від загальної чисельності працівників ВГРЗ

до 400 осіб

400-550 осіб

більше 550 осіб

1

2

3

4

5

1. Адміністративний апарат

1.1

Командир загону

1

1

1

1.1.1

Перший заступник командира загону

1

1

1

1.1.2

Провідний інженер з охорони праці

-

-

1

1.1.3

Інженер з охорони праці

0-1

0-1

1

1.1.4

Інженер з безпеки руху

0-1

0-1

1

1.1.5

Інженер (з цивільної оборони)

0-1

0-1

1

1.1.6

Юрисконсульт

1

1

1-2

1.1.7

Старший інспектор

0-1

1

1-2

Відділ бухгалтерського обліку

1.1.8

Головний бухгалтер

1

1

1

1.1.8.1

Заступник головного бухгалтера

1

1

1-2

1.1.8.2

Провідний бухгалтер

1-2

1-2

2-3

1.1.8.3

Бухгалтер

2

3-4

6-7

Відділ економіки, планування, організації праці та заробітної плати

1.1.9

Начальник відділу

1

1

1

1.1.9.1

Провідний інженер з організації та нормування праці

-

0-1

0-17

1.1.9.2

Інженер з організації та нормування праці

1

1

1

1.1.9.3

Провідний економіст з фінансової роботи

-

-

1

1.1.9.4

Економіст з фінансової роботи

0-1

0-1

1-2

Відділ кадрів

1.1.10

Начальник відділу

1

1

1

1.1.10.1

Старший інспектор з кадрів

-

0-1

1

1.1.10.2

Інспектор з кадрів

1

0-1

1

1.1.11

Провідний інженер-програміст

1

1

1

1.1.11.1

Інженер-програміст (або оператор ЕОМ)

0-1

1

1-2

2. Оперативна служба

2.1

Заступник командира загону

1-2

1-2

2-3

2.1.1

Помічник командира загону

Визначається згідно з кількістю взводів, по одному на взвод

2.1.2

Командир взводу

Розраховується залежно від кількості взводів, виходячи із загальної чисельності керівного складу взводу, який залучається до цілодобового чергування, - не менше однієї особи у зміну в кожному взводі

2.1.3

Командир відділення

Визначається кількістю відділень, по одному на відділення

2.1.4

Водій автотранспортних засобів (спеціального оперативного автомобіля)

Визначається кількістю відділень, по одній особі на відділення, а також кількістю спеціальних оперативних автомобілів та режиму їх роботи, по одній особі у зміну на кожний автомобіль

2.1.5

Водій автотранспортних засобів (спеціального оперативного легкового автомобіля)

Розраховується залежно від кількості спеціальних оперативних легкових автомобілів та режиму їх роботи, по одній особі у зміну на кожний автомобіль

Оперативний відділ

2.1.6

Помічник командира загону

1

1

1

2.1.6.1

Командир взводу

Розраховується, виходячи з загальної чисельності відділу, що залучається до цілодобового чергування, - по одній особі у зміну

2.1.6.2

Інженер

0-1

0-1

0-1

Міжрегіональна оперативна служба швидкого реагування (МОСШР)

2.1.7

Заступник командира загону

1

2.1.7.1

Помічник командира загону

Розраховується, виходячи з потреби забезпечення цілодобового чергування 2 осіб у зміну

2.1.7.2

Командир взводу

1-2

Обслуговування складної гірничорятувальної техніки

На одну одиницю техніки:

2.1.8

Помічник командира загону

1

2.1.8.1

Командир взводу

Розраховується, виходячи із загальної чисельності командного складу з обслуговування складної техніки, що залучається до цілодобового чергування, - по одній особі у зміну

2.1.8.2

Механік

1

2.1.8.3

Водій автотранспортних засобів

(спеціального оперативного автомобіля)

Розраховується залежно від кількості спеціальних оперативних автомобілів та режиму їх роботи, по одній особі у зміну на кожний автомобіль

3. Оперативно-медична служба

3.1

Заступник командира загону

1

1

1

3.1.1

Помічник командира загону

(з реанімаційно-протишокової групи)

1

1

1

3.1.2

Помічник командира взводу

(з психології критичних станів)

0-1

0-1

0-1

3.1.3

Помічник командира взводу

Розраховується залежно від кількості реанімаційно-протишокових груп (РПГ), виходячи з потреби забезпечення цілодобового чергування 1-2 особи у зміну в кожній РПГ. Чисельність медичного персоналу взводів становить 1-6 осіб у кожному взводі залежно від наявності РПГ, виходячи з потреби забезпечення цілодобового чергування у кожному взводі

4. Виробничо-профілактична служба

4.1

Заступник командира загону

1

1

1

4.1.1

Помічник командира загону, командир взводу, помічник командира взводу

Загальна чисельність визначається шляхом розрахунку згідно з положенням, що регламентує виконання робіт із запобігання виникненню та мінімізації наслідків надзвичайних ситуацій

4.1.2

Провідний інженер

0-1

0-1

1

4.1.3

Інженер

1

1-2

1-2

5. Служба депресійних, газових та теплових зйомок

5.1

Помічник командира загону

1

1

1

5.1.1

Командир взводу, помічник командира взводу

Загальна чисельність визначається залежно від обсягів робіт, а також, виходячи з потреби забезпечення цілодобового чергування 2 осіб у зміну згідно з розрахунком

5.1.2

Інженер (технік)

1-2

1-3

2-3

6. Спеціалізована газоаналітична лабораторія

6.1

Завідувач лабораторії

1

1

1

6.1.1

Старший лаборант

Визначається кількістю відділень спеціалізованої газоаналітичної лабораторії, що знаходяться у взводах, по одній особі на кожне відділення

6.1.2

Лаборант

Загальна чисельність лаборантів та старших лаборантів визначається залежно від обсягів робіт, а також виходячи з потреби забезпечення цілодобового чергування однієї особи у зміну згідно з розрахунком

6.1.3

Інженер

0-1

0-1

0-1

7. Учбовий навчально-оперативний центр

7.1

Перший заступник командира загону - керівник учбового навчально-оперативного центру

1

7.1.1

Помічник командира загону - заступник керівника учбового навчально-оперативного центру

1

7.1.2

Командир взводу (основний склад)

до 5

залежно від навчального навантаження, а також режиму роботи, виходячи з потреби забезпечення чергування по одній особі у зміну

7.1.3

Командир взводу (допоміжний склад)

4-9

залежно від навчального навантаження

7.1.4

Провідний інженер з підготовки кадрів

2

7.1.5

Інженер з підготовки кадрів

2-3

7.1.6

Інженер-програміст

1-2

7.1.7

Бібліотекар

0,5-1

Навчально-тренувальний полігон

7.1.8

Провідний інженер

1

7.1.8.1

Механік

1-2

7.1.8.2

Слюсар-ремонтник

1

7.1.8.3

Слюсар-електрик з ремонту електроустаткування

1-2

7.1.9

Водій автотранспортних засобів (спеціального оперативного автомобіля)

Розраховується залежно від кількості спеціальних оперативних автомобілів та режиму їх роботи, по одній особі у зміну на кожний автомобіль

7.1.10

Водій автотранспортних засобів (спеціального оперативного легкового автомобіля)

Розраховується залежно від кількості спеціальних оперативних легкових автомобілів та режиму їх роботи, по одній особі у зміну на кожний автомобіль

8. Служба технічного забезпечення

Дільниця автотранспорту

8.1

Помічник командира загону (з автотранспорту)

-

-

0-1

8.1.1

Начальник колони (автомобільної)

0-1

0-1

-

8.1.2

Механік

0-1

0-1

1

8.1.3

Інженер

-

-

0-1

8.1.4

Диспетчер автомобільного транспорту

0-1

0-1

1

Відділ зв'язку

8.2

Інженер (майстер, технік)

0-1

1

1-2

8.2.1

Телефоніст місцевого телефонного зв'язку

Розраховується, виходячи із потреби забезпечення цілодобового чергування по одній особі у зміну:

мінімально - на ВГРЗ;

максимально - на кожну станцію

9. Господарська служба

9.1

Провідний інженер

1

1

1

9.1.1

Інженер (майстер)

1-2

1-2

1-2

9.1.2

Технік

0-1

0-1

1-2

9.1.3

Завідувач центрального складу

1

1

1

9.1.4

Завідувач складу

Визначається з розрахунку 1 особа на склад (що має одне або декілька приміщень)

9.1.5

Завідувач господарства

0-1

0-1

0-1

Директор Департаменту

промислової безпеки,

охорони праці, цивільного

та фізичного захисту,

трудової та соціальної політики

О. Онищенко


Публікації документа

 • Офіційний вісник України від 12.03.2013 — 2013 р., № 17, стор. 147, стаття 600, код акта 66048/2013

= завантажити законодавчий акт, актуальний на поточний час =
<< | >>

Міненерговугілля України:

 1. НАКАЗ від 20.03.2019 № 125 "Про визнання таким, що втратив чинність, наказу Міністерства енергетики та вугільної промисловості України від 24 листопада 2014 року № 824". Міненерговугілля України. 2019 рікк
 2. НАКАЗ від 22.04.2019 № 176 "Про затвердження Методики оцінювання роботи із забезпечення прав осіб з інвалідністю в Міністерстві енергетики та вугільної промисловості України, на підприємствах, в установах, організаціях та об’єднаннях, що належать до сфери його управління, у господарських товариствах, щодо яких Міністерство енергетики та вугільної промисловості України здійснює управління корпоративними правами держави, та у Державній інспекції енергетичного нагляду України". Міненерговугілля України. 2019 рікк
 3. НАКАЗ від 23.01.2019 № 28 "Про затвердження Положення про Комісію з виведення з експлуатації магістральних трубопроводів нафти, газу та продуктів їхньої переробки". Міненерговугілля України. 2019 рікк
 4. НАКАЗ від 07.05.2019 № 200 "Про визнання таким, що втратив чинність, наказу Міністерства палива та енергетики України від 28 жовтня 2009 року № 570". Міненерговугілля України. 2019 рікк
 5. НАКАЗ 26.11.2012 N 925 "Про внесення змін до Порядку організації проведення вимірів електричного навантаження в режимний день". Міненерговугілля України. 2018 рікк
 6. МЕМОРАНДУМ про взаєморозуміння між Міністерством енергетики та вугільної промисловості України та Міністерством енергетики Литовської Республіки стосовно стратегічної співпраці у сфері енергетики. Міненерговугілля України. 2018 рікк
 7. НАКАЗ від 30.01.2018 № 77 "Про затвердження Правил виконання оперативних перемикань в електроустановках". Міненерговугілля України. 2018 рікк
 8. НАКАЗ від 19.02.2018 № 123/289 "Про визнання таким, що втратив чинність, наказу Міністерства енергетики та вугільної промисловості України, Міністерства фінансів України від 03 серпня 2015 року № 493/688". Міненерговугілля України. 2018 рікк
 9. НАКАЗ від 06.02.2018 № 87 "Про затвердження Методики обчислення плати за перетікання реактивної електроенергії". Міненерговугілля України. 2018 рікк
 10. НАКАЗ від 26.03.2018 № 184 "Про затвердження Порядку стажування громадян з числа молоді в апараті Міністерства енергетики та вугільної промисловості України". Міненерговугілля України. 2018 рікк
 11. УГОДА II УДЕЦ від Сторони домовились про таке: "Угода між Міністерством енергетики та вугільної промисловості України та Міністерством закордонних справ Королівства Данія про продовження співробітництва у сфері розвитку та діяльності Українсько-данського енергетичного центру". Міненерговугілля України. 2018 рікк
 12. МЕМОРАНДУМ про співробітництво між Міністерством енергетики та вугільної промисловості України та Міністерством економіки та інфраструктури Республіки Молдова про спільні дії, спрямовані на забезпечення євроінтеграційних процесів по досягненню можливості синхронної роботи енергосистем України та Республіки Молдова з ENTSO-E Дата підписання: 12.04.2018 Дата набрання чинності для України: 12.04.2018. Міненерговугілля України. 2018 рікк
 13. НАКАЗ від 10.05.2018 № 250 "Про визнання таким, що втратив чинність, наказу Державної акціонерної холдингової компанії «Укргаз» від 30 липня 1997 року № 35". Міненерговугілля України. 2018 рікк
 14. НАКАЗ від 12.07.2018 № 377 "Про затвердження Типового технічного завдання на проведення аудиту технічного стану теплоелектроцентралі". Міненерговугілля України. 2018 рікк
 15. НАКАЗ від 10.08.2018 № 413 "Про затвердження Умов, критеріїв, диференційованих показників та розмірів преміювання керівників підприємств, заснованих на державній власності, та об’єднань державних підприємств, що належать до сфери управління Міненерговугілля, акціонерних товариств, створених у процесі приватизації (корпоратизації) державних підприємств, та акціонерних товариств, щодо яких Міненерговугілля здійснює управління корпоративними правами держави". Міненерговугілля України. 2018 рікк
 16. НАКАЗ від 27.08.2018 № 448 "Про затвердження Правил про безпеку постачання електричної енергії". Міненерговугілля України. 2018 рікк
 17. НАКАЗ від 26.10.2018 № 539 "Про затвердження Порядку формування прогнозного балансу електричної енергії об’єднаної енергетичної системи України на розрахунковий рік". Міненерговугілля України. 2018 рікк
 18. НАКАЗ від 11.01.2017 № 7 "Про затвердження Змін до Правил технічної експлуатації електроустановок споживачів". Міненерговугілля України. 2017 рікк
 19. НАКАЗ від 11.01.2017 № 10 "Про визнання таким, що втратив чинність, наказу Міністерства енергетики та електрифікації України від 09 вересня 1996 року № 157". Міненерговугілля України. 2017 рікк
 20. НАКАЗ від 13.01.2017 № 31 "Про затвердження Змін до Порядку організації проведення вимірів електричного навантаження в режимний день". Міненерговугілля України. 2017 рікк
- Антимонопольний комітет - Верховний Суд України - Вищий адміністративний суд України - Вищий господарський суд - Вищий спеціалізований суд - Генеральна прокуратура України - ДА електронного урядування - Державіаслужба України - Державні утворення на території України (1917-1920) - Держатомрегулювання - Держаудитслужба України - Держкомтелерадіо України - Держкордонслужба України - Держнаглядохоронпраці України - Держспецзв’язок - Держспоживстандарт України - Держстат України - Держфінпослуг України - ДКА України - Закони України - Законодавство Української РСР - Кабінет Міністрів України - Кодекси України - Конституційний Суд України - МВС України - МЗС України - Міжнародні документи, ратифіковані Верховною Радою України - Міжнародні угоди України - Мін'юст України - Мінагрополітики України - Мінекономрозвитку України - Міненерговугілля України - Мінінфраструктури України - Мінкультури України - Мінмолодьспорт України - Міноборони України - Мінприроди України - Мінрегіон України - Мінсоцполітики України - Мінфін України - МІП - МНС України - МОЗ України - МОН України - МТОТ - Нацдержслужба України - Національне агентство з питань запобігання корупції - Національне антикорупційне бюро України - Національний банк України - Нацком.енергетики - Нацкомфінпослуг - Нацрада телерадіомовлення - НКРЗІ - НКЦПФР - Основний Закон України - Пенсійний фонд України - Постанови Верховної Ради України - Президент України - РНБО України - Розпорядження Голови ВР України - Розпорядження Кабінета Міністрів України - Служба безпеки України - Служба зовнішньої розвідки - Укрдержархів - Управління державної охорони - Фонд гарант.вкладів фізич.осіб - Фонд державного майна - Фонд соцстраху по безробіттю - Фундаментальне законодавство України - Центрвиборчком України -