Допоможи підроздлам ЗС України, задіяним в обороні Кривого Рогу і Дніпропетровської області!
 
>>

керівника Державного підприємства «Експлуатаційно-майнове управління», що належить до сфери управління Державної служби фінансового моніторингу України. Мінфін України. 2021

Документ актуальний на 24.12.2021
завантажити документ, актуальний на поточний час

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства

фінансів України

15 вересня 2021 року № 506

Зареєстровано в Міністерстві

юстиції України

29 жовтня 2021 р.

за № 1401/37023

УМОВИ, ДИФЕРЕНЦІЙОВАНІ ПОКАЗНИКИ І РОЗМІРИ ПРЕМІЮВАННЯ

керівника Державного підприємства «Експлуатаційно-майнове управління», що належить до сфери управління Державної служби фінансового моніторингу України

1. Керівнику Державного підприємства «Експлуатаційно-майнове управління» (далі - Підприємство), що належить до сфери управління Держфінмоніторингу, виплачується премія за підсумками роботи за:

квартал - у розмірі до трьох місячних посадових окладів керівника Підприємства, який було встановлено у відповідному звітному періоді;

рік - у розмірі до шести місячних посадових окладів керівника Підприємства, який було встановлено у відповідному звітному періоді.

2. Преміювання керівника Підприємства здійснюється за результатами фінансово-господарської діяльності підприємства, відображеними у формах бухгалтерської і статистичної звітності та у звіті про виконання фінансового плану, відповідно до диференційованих показників, визначених додатком 1 до цих Умов.

3. Премія нараховується за підсумками роботи за квартал/рік з урахуванням фактично відпрацьованого часу та розміру посадового окладу керівника на кінець звітного періоду.

4. Премія керівникові Підприємства нараховується після погодження Держфінмоніторингом за звітний період у разі:

виконання умов, передбачених контрактом, належного використання закріпленого за Підприємством державного майна та забезпечення ефективної діяльності відповідно до статуту Підприємства;

виконання наказів і розпоряджень Держфінмоніторингу;

дотримання трудової дисципліни;

своєчасності сплати податків та інших обов’язкових зборів;

відсутності узгоджених штрафних санкцій до Підприємства з боку фіскальних органів;

відсутності простроченої кредиторської заборгованості;

відсутності на Підприємстві випадків травм, каліцтв, поранень з вини Підприємства;

виконання з боку керівника умов трудових контрактів з працівниками Підприємства;

забезпечення виконання вимог, установлених чинним законодавством, з питань управління державним майном, забезпечення режиму секретності, охорони праці, протипожежної безпеки.

5.

Встановити, що у разі невиконання у звітному періоді:

однієї з умов преміювання, визначених пунктом 4 цих Умов,- розрахований відповідно до диференційованих показників, визначених додатком 1 до цих Умов, розмір премії зменшується на 10 відсотків;

двох умов преміювання, визначених пунктом 4 цих Умов,- розрахований відповідно до диференційованих показників, визначених додатком 1 до цих Умов, розмір премії зменшується на 25 відсотків;

трьох умов преміювання, визначених пунктом 4 цих Умов,- розрахований відповідно до диференційованих показників, визначених додатком 1 до цих Умов, розмір премії зменшується на 50 відсотків;

чотирьох і більше умов преміювання, визначених пунктом 4 цих Умов, - премія за звітний квартал та рік не нараховується.

6. Премія керівникові Підприємства не нараховується за звітний період у разі:

незатвердження (непогодження) в установленому законодавством порядку річного фінансового плану Підприємства;

збільшення розміру заборгованості Підприємства з виплати заробітної плати у поточному квартальному або річному звітному періоді порівняно з попереднім аналогічним звітним періодом;

перебування керівника Підприємства на посаді менше половини звітного періоду або звільнення у звітному періоді;

пошкодження з вини Підприємства закріпленого за ним державного майна;

допущення на Підприємстві нещасного випадку зі смертельним наслідком з вини Підприємства.

7. У разі наявності заборгованості Підприємства з виплати заробітної плати у відповідному квартальному або річному звітному періоді розмір премії за такий період повинен становити не більше 20 відсотків максимально дозволеного розміру премії відповідно до пункту 1 цих Умов.

8. Пропозиції щодо преміювання керівника Підприємства за підсумками роботи за звітний період готуються Підприємством та подаються до Держфінмоніторингу за формою згідно з додатком 2 до цих Умов.

Директор Департаменту

фінансово-економічного

планування, аналізу

та майнових відносин

В. Якубівський

Додаток 1

до Умов, диференційованих

показників і розмірів преміювання

керівника Державного підприємства

«Експлуатаційно-майнове

управління», що належить

до сфери управління Державної

служби фінансового моніторингу України

(пункт 2 цих Умов)

ДИФЕРЕНЦІЙОВАНІ ПОКАЗНИКИ І РОЗМІРИ ПРЕМІЮВАННЯ

керівника Державного підприємства «Експлуатаційно-майнове управління», що належить до сфери управління Державної служби фінансового моніторингу України

Диференційовані показники преміювання за підсумками роботи за квартал/рік

Розмір преміювання

Показник

Значення показника (бал)

Соціально-економічні показники

Максимальна сума балів - 12

1. Відсутність / темпи зміни суми заборгованості з виплати заробітної плати у відсотках до попереднього кварталу/року

За підсумками роботи за квартал: від 9,5 до 12 балів(включно) - до трьох місячних посадових окладів;

від 6,5 до 9 балів (включно) - до двох місячних посадових окладів;

від 3 до 6 балів (включно) - до одного місячного посадового окладу;

до 3 балів - премія не нараховується

0 % (відсутня заборгованість)

2

до 100 %*

1*

100 і більше відсотків**

0**

2. Своєчасність з нарахування (утримання) та сплати (перерахування) до бюджету податків і зборів:

своєчасне нарахування (утримання) та сплата (перерахування) до бюджету податків і зборів;

1

заборгованість або несвоєчасне нарахування (утримання) та сплата (перерахування) до бюджету податків і зборів

0

Виконання показників фінансового плану у звітному періоді

3. Чистий дохід

100 і більше відсотків

1

менше 100 відсотків

0

4. Чистий прибуток

100 і більше відсотків

1

менше 100 відсотків

0

5. Відрахування частини чистого прибутку до державного бюджету

За підсумками роботи за рік:

від 9,5 до 12 балів(включно) - до шести місячних посадових окладів;

від 6,5 до 9 балів (включно) - до чотирьох місячних посадових окладів;

від 3 до 6 балів (включно) - до двох місячних посадових окладів;

до 3 балів - премія не нараховується

100 і більше відсотків

1

менше 100 відсотків

0

6. Капітальні інвестиції

100 і більше відсотків

1

менше 100 відсотків

0

7. Коефіцієнт покриття на кінець звітного періоду

1

1

< 1

0

8. Коефіцієнт фінансової стійкості на кінець звітного періоду

1

1

< 1

0

Виконання умов контракту у звітному періоді

9. Виконання робіт / надання послуг згідно з укладеними договорами

в установлені терміни та належної якості

1,5

з порушенням встановлених термінів і не в повному обсязі не з вини підприємства

0,5

з порушенням встановлених термінів і не в повному обсязі з вини підприємства

0

10. Укладення договорів з підприємствами, організаціями і установами, які забезпечують водопостачання, теплопостачання, постачання електричної та теплової енергії, здійснюють ремонт та технічне обслуговування ліфтів та безпосередньо надають інші послуги, необхідні для забезпечення використання нерухомого майна, яке знаходиться на балансі підприємства

в установлені терміни та належної якості

1

з порушенням встановлених термінів

і не в повному обсязі не з вини підприємства

0,5

з порушенням встановлених термінів і не в повному обсязі з вини підприємства

0

11. Виявлення порушень за результатами проведення перевірок (аудитів) фінансово-господарської діяльності Підприємства порушень:

що не призвели до фінансових та/або майнових збитків, недоїмок за платежами до бюджету, сплати штрафів

0,5

що призвели до фінансових та/або майнових збитків, недоїмок за платежами до бюджету, сплати штрафів

0

__________

  * за наявності цього показника розмір премії за рік повинен становити не більше 20 відсотків максимального розміру премії, визначеного цими Умовами.

** за наявності цього показника премія не нараховується.


Додаток 2

до Умов, диференційованих

показників і розмірів преміювання

керівника Державного підприємства

«Експлуатаційно-майнове

управління», що належить

до сфери управління Державної

служби фінансового моніторингу України

(пункт 8 цих Умов)

ПРОПОЗИЦІЇ

щодо преміювання керівника Державного підприємства «Експлуатаційно-майнове управління», що належить до сфери управління Державної служби фінансового моніторингу України за підсумками роботи за ___________ квартал/рік

Показник

Фактичне значення показника за звітний період

Бал/відсоток, що відповідає фактичному значенню показника за звітний період

І. Диференційовані показники преміювання

Соціально-економічні показники

1. Відсутність / темпи зміни суми заборгованості з виплати заробітної плати у відсотках до попереднього кварталу/року*

2. Своєчасність з нарахування (утримання) та сплати (перерахування) до бюджету податків і зборів

Виконання показників фінансового плану у звітному періоді

3. Чистий дохід

4. Чистий прибуток

5. Відрахування частини чистого прибутку до державного бюджету

6. Капітальні інвестиції

7. Коефіцієнт покриття на кінець звітного періоду

8. Коефіцієнт фінансової стійкості на кінець звітного періоду

Виконання умов контракту у звітному періоді

9. Виконання робіт / надання послуг згідно з укладеними договорами

10. Укладення договорів з підприємствами, організаціями і установами, які забезпечують водопостачання, теплопостачання, постачання електричної та теплової енергії, здійснюють ремонт та технічне обслуговування ліфтів та безпосередньо надають інші послуги, необхідні для забезпечення використання нерухомого майна, яке знаходиться на балансі підприємства

11. Виявлення порушень за результатами проведення перевірок (аудитів) фінансово-господарської діяльності підприємства порушень:

Загальна сума балів за розділом І

×

Розмір преміювання з урахуванням диференційованих показників за звітний період, кратність до посадового окладу керівника

ІІ. Виконання встановлених умов преміювання

1. Виконання умов, передбачених контрактом, належного використання закріпленого за підприємством державного майна та забезпечення ефективної діяльності відповідно до Статуту

виконане/невиконане

×

2. Виконання наказів і розпоряджень Держфінмоніторингу

виконане/невиконане

3. Дотримання трудової дисципліни

виконане/невиконане

4. Своєчасності сплати податків та інших обов’язкових зборів

виконане/невиконане

5. Відсутності узгоджених штрафних санкцій до підприємства з боку фіскальних органів

виконане/невиконане

6. Відсутності простроченої кредиторської заборгованості

виконане/невиконане

7. Відсутності на підприємстві випадків травм, каліцтв, поранень з вини підприємства

виконане/невиконане

8. Виконання з боку керівника умов трудових контрактів з працівниками підприємства

виконане/невиконане

9. Забезпечення виконання вимог, установлених

чинним законодавством, з питань управління державним майном, забезпечення режиму секретності, охорони праці,

протипожежної безпеки

виконане/невиконане

Загальна кількість невиконаних умов та відсоток, на який скорочується премія, розрахована відповідно до умов розділу ІІ

Розмір преміювання з урахуванням диференційованих показників за звітний період та виконання встановлених умов преміювання (визначається шляхом множення посадового окладу керівника підприємства на показник кратності до посадового окладу керівника відповідно до розділу I та зменшення отриманої в результаті множення суми на відсоток відповідно до розділу II)

Розмір, грн

Розрахунок:

__________

* При фактичному значенні зазначеного показника до 100 % - розмір премії за рік повинен становити не більше 20 відсотків максимального розміру премії, визначеного цими Умовами; при фактичному значенні зазначеного показника 100 і більше відсотків - премія не нараховується.

Керівник Державного підприємства

«Експлуатаційно-майнове

управління»

__________

(підпис)

______________________________

(Прізвище, ім’я, по батькові (за наявності))

Начальник Управління планування,

виконання бюджету,

бухгалтерського обліку

та роботи з персоналом -

Головний бухгалтер

__________

(підпис)

______________________________

(Прізвище, ім’я, по батькові (за наявності))


Публікації документа

 • Офіційний вісник України від 23.11.2021 — 2021 р., № 89, стор. 143, стаття 5778, код акта 108272/2021

= завантажити законодавчий акт, актуальний на поточний час =
| >>

Мінфін України:

 1. НАКАЗ від 13.01.2021 № 7 "Про затвердження Змін до Порядку складання бюджетної звітності розпорядниками та одержувачами бюджетних коштів, звітності фондами загальнообов’язкового державного соціального і пенсійного страхування". Мінфін України. 2021 рікк
 2. НАКАЗ від 15.01.2021 № 12 "Про затвердження Змін до Порядку відкриття та закриття рахунків у національній валюті в органах Державної казначейської служби України". Мінфін України. 2021 рікк
 3. НАКАЗ від 14.01.2021 № 9 "Про затвердження змін до Порядку оформлення і подання скарг платниками податків та їх розгляду контролюючими органами". Мінфін України. 2021 рікк
 4. НАКАЗ від 21.01.2021 № 30 "Про внесення змін до наказу Міністерства фінансів України від 16 червня 2017 року № 586". Мінфін України. 2021 рікк
 5. НАКАЗ від 27.01.2021 № 44 "Про затвердження Змін до Національного положення (стандарту) бухгалтерського обліку в державному секторі 128 «Зобов’язання»". Мінфін України. 2021 рікк
 6. НАКАЗ від 27.01.2021 № 44 "Про затвердження Змін до Національного положення (стандарту) бухгалтерського обліку в державному секторі 128 «Зобов’язання»". Мінфін України. 2021 рікк
 7. допущення транспортних засобів та контейнерів до перевезення товарів під митними пломбами в режимі спільного транзиту. Мінфін України. 2021 рікк
 8. НАКАЗ від 12.02.2021 № 86 "Про затвердження Порядку виконання митних формальностей при застосуванні режиму спільного транзиту з використанням електронної транзитної системи та Порядку допущення транспортних засобів та контейнерів до перевезення товарів під митними пломбами в режимі спільного транзиту". Мінфін України. 2021 рікк
 9. НАКАЗ від 08.02.2021 № 62 "Про затвердження Змін до Порядку обліку платників податків і зборів". Мінфін України. 2021 рікк
 10. НАКАЗ від 12.01.2021 № 4 "Про затвердження форми Розрахунку частини чистого прибутку (доходу), дивідендів на державну частку". Мінфін України. 2021 рікк
 11. НАКАЗ від 01.03.2021 № 131 "Про внесення змін до деяких нормативно-правових актів Міністерства фінансів України". Мінфін України. 2021 рікк
 12. НАКАЗ від 15.02.2021 № 101 "Про внесення змін до наказу Міністерства фінансів України від 08 вересня 2017 року № 755". Мінфін України. 2021 рікк
 13. НАКАЗ від 15.01.2021 № 13 "Про затвердження Змін до Порядку заповнення митної декларації для письмового декларування товарів, що переміщуються через митний кордон України громадянами для особистих, сімейних та інших потреб, не пов’язаних з провадженням підприємницької діяльності". Мінфін України. 2021 рікк
 14. НАКАЗ від 16.02.2021 № 105/57 "Про визнання таким, що втратив чинність, наказу Міністерства фінансів України і Міністерства інфраструктури України від 23 квітня 2015 року № 458/148". Мінфін України. 2021 рікк
 15. НАКАЗ від 14.01.2021 № 8 "Про затвердження Порядку прийняття Державною службою фінансового моніторингу України рішень (доручень) про зупинення фінансових операцій". Мінфін України. 2021 рікк
 16. НАКАЗ від 22.02.2021 № 113/669/5 "Про затвердження Порядку подання Державній службі фінансового моніторингу України відомостей з Державного реєстру актів цивільного стану громадян про смерть фізичних осіб". Мінфін України. 2021 рікк
 17. НАКАЗ від 02.03.2021 № 135 "Про затвердження Порядку проведення телефонної «гарячої лінії» Держаудитслужби та її міжрегіональних територіальних органів". Мінфін України. 2021 рікк
 18. НАКАЗ від 01.03.2021 № 127 "Про внесення змін до наказу Міністерства фінансів України від 11 лютого 2019 року № 60". Мінфін України. 2021 рікк
 19. НАКАЗ від 12.01.2021 № 5 "Про затвердження Порядку ведення податковими органами оперативного обліку податків, зборів, платежів та єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування". Мінфін України. 2021 рікк
 20. НАКАЗ від 02.03.2021 № 139 "Про затвердження Порядку заповнення та видачі митницею сертифіката з перевезення (походження) товару EUR.1 або EUR-MED". Мінфін України. 2021 рікк
- Антимонопольний комітет - Верховний Суд України - Вищий адміністративний суд України - Вищий господарський суд - Вищий спеціалізований суд - Генеральна прокуратура України - ДА електронного урядування - Державіаслужба України - Державні утворення на території України (1917-1920) - Держатомрегулювання - Держаудитслужба України - Держкомтелерадіо України - Держкордонслужба України - Держнаглядохоронпраці України - Держспецзв’язок - Держспоживстандарт України - Держстат України - Держфінпослуг України - ДКА України - Закони України - Законодавство Української РСР - Кабінет Міністрів України - Кодекси України - Конституційний Суд України - МВС України - МЗС України - Міжнародні документи, ратифіковані Верховною Радою України - Міжнародні угоди України - Мін'юст України - Мінагрополітики України - Мінекономрозвитку України - Міненерговугілля України - Мінінфраструктури України - Мінкультури України - Мінмолодьспорт України - Міноборони України - Мінприроди України - Мінрегіон України - Мінсоцполітики України - Мінфін України - МІП - МНС України - МОЗ України - МОН України - МТОТ - Нацдержслужба України - Національне агентство з питань запобігання корупції - Національне антикорупційне бюро України - Національний банк України - Нацком.енергетики - Нацкомфінпослуг - Нацрада телерадіомовлення - НКРЗІ - НКЦПФР - Основний Закон України - Пенсійний фонд України - Постанови Верховної Ради України - Президент України - РНБО України - Розпорядження Голови ВР України - Розпорядження Кабінета Міністрів України - Служба безпеки України - Служба зовнішньої розвідки - Укрдержархів - Управління державної охорони - Фонд гарант.вкладів фізич.осіб - Фонд державного майна - Фонд соцстраху по безробіттю - Фундаментальне законодавство України - Центрвиборчком України -