<<
>>

НАКАЗ від 03.02.2020 № 37/185 "Про затвердження Змін до Порядку перерахування до бюджетів коштів, одержаних від приватизації майна". Мінфін України. 2020

Документ актуальний на 06.03.2020
завантажити документ, актуальний на поточний час

МІНІСТЕРСТВО ФІНАНСІВ УКРАЇНИ

ФОНД ДЕРЖАВНОГО МАЙНА УКРАЇНИ

НАКАЗ

03.02.2020  № 37/185

Зареєстровано в Міністерстві

юстиції України

20 лютого 2020 р.

за № 192/34475

Про затвердження Змін до Порядку перерахування до бюджетів коштів, одержаних від приватизації майна

Відповідно до пункту 4 Положення про Державну казначейську службу України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 15 квітня 2015 року № 215, наказу Міністерства фінансів України від 31 грудня 2013 року № 1203 "Про затвердження Плану рахунків бухгалтерського обліку в державному секторі", зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 25 січня 2014 року за № 161/24938, та у зв'язку з переходом Державної казначейської служби України на нову автоматизовану систему бухгалтерського обліку казначейського виконання державного та місцевих бюджетів за доходами та іншими надходженнями НАКАЗУЄМО:

1. Затвердити Зміни до Порядку перерахування до бюджетів коштів, одержаних від приватизації майна, затвердженого наказом Міністерства фінансів України, Фонду державного майна України від 30 грудня 2015 року № 1271/2065, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 26 січня 2016 року за № 139/28269 (із змінами), що додаються.

2. Департаменту фінансів паливно-енергетичного комплексу та майнових відносин Міністерства фінансів України забезпечити:

подання цього наказу на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України;

оприлюднення цього наказу.

3. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

Міністр фінансів України

О. Маркарова

Голова Фонду

державного майна України

Д.

Сенниченко

ПОГОДЖЕНО:

Голова Державної казначейської служби України

Т. Слюз

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства

фінансів України,

Фонду державного

майна України

03 лютого 2020 року № 37/185

Зареєстровано в Міністерстві

юстиції України

20 лютого 2020 р.

за № 192/34475

ЗМІНИ

до Порядку перерахування до бюджетів коштів, одержаних від приватизації майна

1. У пункті 4:

в абзаці першому слова "балансовими рахунками" замінити словом "субрахунками";

в абзаці другому цифри та слова "3718 "Рахунки для обліку коштів від приватизації майна" (далі - рахунки 3718) для обліку" замінити цифрами та словами "3555 "Рахунки для зарахування коштів від приватизації майна" (далі - рахунки 3555) для зарахування";

абзац третій викласти у такій редакції:

"3552 "Депозитні рахунки розпорядників та одержувачів бюджетних коштів" (далі - рахунки 3552):";

після абзацу третього доповнити новим абзацом такого змісту:

"для зарахування надходжень гарантійних внесків від покупців для участі в аукціоні з приватизації державного майна;".

У зв'язку з цим абзац четвертий вважати абзацом п'ятим;

абзац п'ятий викласти у такій редакції:

"для зарахування надходжень гарантійних внесків від покупців для участі в аукціоні з відчуження комунального майна".

2. У пункті 6:

в абзаці першому цифри "3718" замінити цифрами "3555", слова і цифри "балансовими рахунками 3231 "Інші кошти, залучені до загального фонду державного бюджету" (далі - рахунок 3231) та/або 3232 "Інші кошти, залучені до спеціального фонду державного бюджету" (далі - рахунок 3232)" замінити словами та цифрами "субрахунком 3134 "Надходження від запозичень, приватизації та активних операцій державного бюджету" (далі - рахунок 3134)";

в абзаці другому слова "балансовими рахунками" замінити словом "субрахунками".

3. У пункті 7:

в абзаці першому цифри "3718" замінити цифрами "3555", слова "з обліку доходів місцевих бюджетів" виключити, слова та цифри "балансовим рахунком 3151 "Надходження коштів спеціального фонду місцевих бюджетів, які направляються на спеціальні видатки" замінити словами та цифрами "субрахунком 3141 "Надходження до спеціального фонду місцевих бюджетів";

в абзаці другому слова "балансовими рахунками" замінити словом "субрахунками".

4. Пункт 8 викласти у такій редакції:

"8. Фонд та органи приватизації протягом 7 робочих днів з дня затвердження протоколу про переможця аукціону повертає гарантійні внески усіх учасників аукціону, крім переможця аукціону та осіб, яким гарантійний внесок не підлягає поверненню згідно із нормативно-правовими актами, що регулюють порядок продажу об'єктів приватизації на аукціоні.

Гарантійний внесок переможця аукціону та гарантійні внески, які не підлягають поверненню, обліковуються як надходження, безпосередньо пов'язані з процесом приватизації, та зараховуються на рахунки 3555 Фонду чи органів приватизації, відкриті згідно з пунктом 4 цього Порядку, з подальшим перерахуванням до державного чи місцевого бюджету відповідно до пунктів 6, 7 цього Порядку.".

5. В абзаці першому пункту 10 слова "конкурсні гарантії (гарантії)" та "конкурсі (аукціоні)" замінити відповідно словами "гарантійні внески" та "аукціоні".

Директор

Департаменту фінансів

паливно-енергетичного

комплексу та майнових

відносин

Міністерства фінансів України

О. Дьяченко

Директор Департаменту

фінансового забезпечення

та бухгалтерського обліку

Фонду державного

майна України

О. Гладун


Публікації документа

 • Офіційний вісник України від 06.03.2020 — 2020 р., № 18, стор. 199, стаття 725, код акта 98201/2020

= завантажити законодавчий акт, актуальний на поточний час =
<< | >>

Мінфін України:

 1. НАКАЗ від 13.01.2021 № 7 "Про затвердження Змін до Порядку складання бюджетної звітності розпорядниками та одержувачами бюджетних коштів, звітності фондами загальнообов’язкового державного соціального і пенсійного страхування". Мінфін України. 2021 рікк
 2. НАКАЗ від 15.01.2021 № 12 "Про затвердження Змін до Порядку відкриття та закриття рахунків у національній валюті в органах Державної казначейської служби України". Мінфін України. 2021 рікк
 3. НАКАЗ від 14.01.2021 № 9 "Про затвердження змін до Порядку оформлення і подання скарг платниками податків та їх розгляду контролюючими органами". Мінфін України. 2021 рікк
 4. НАКАЗ від 29.01.2020 № 30 "Про затвердження Змін до Положення про реєстрацію платників податку на додану вартість". Мінфін України. 2020 рікк
 5. НАКАЗ від 13.02.2020 № 60 "Про внесення змін до Порядку проведення цільових аукціонів з продажу майна платника податків, яке перебуває у податковій заставі". Мінфін України. 2020 рікк
 6. НАКАЗ від 13.02.2020 № 59 "Про внесення змін до наказу Міністерства фінансів України від 13 лютого 2015 року № 67". Мінфін України. 2020 рікк
 7. НАКАЗ від 22.01.2020 № 20 "Про затвердження Положення про Комісію з атестації". Мінфін України. 2020 рікк
 8. НАКАЗ від 13.04.2020 № 155 "Про затвердження Змін до Інструкції про службові відрядження в межах України та за кордон". Мінфін України. 2020 рікк
 9. НАКАЗ від 21.04.2020 № 167 "Про визнання таким, що втратив чинність, наказу Міністерства фінансів України від 04 січня 2018 року № 1". Мінфін України. 2020 рікк
 10. НАКАЗ від 21.04.2020 № 166 "Про особливості складання паспортів бюджетних програм у період карантину". Мінфін України. 2020 рікк
 11. НАКАЗ від 23.04.2020 № 172 "Про внесення змін до Порядку ведення Реєстру аудиторів та суб’єктів аудиторської діяльності". Мінфін України. 2020 рікк
 12. НАКАЗ від 23.04.2020 № 172 "Про внесення змін до Порядку ведення Реєстру аудиторів та суб’єктів аудиторської діяльності". Мінфін України. 2020 рікк
 13. НАКАЗ від 06.05.2020 № 192 "Про визнання таким, що втратив чинність, наказу Міністерства фінансів України від 01 грудня 2010 року № 1489". Мінфін України. 2020 рікк
 14. НАКАЗ від 04.05.2020 № 185 "Про визнання таким, що втратив чинність, наказу Державної митної служби України від 14 лютого 2011 року № 103". Мінфін України. 2020 рікк
 15. НАКАЗ від 25.05.2020 № 239 "Про внесення змін до Порядку казначейського обслуговування доходів та інших надходжень державного бюджету". Мінфін України. 2020 рікк
 16. НАКАЗ від 29.05.2020 № 244 "Про затвердження Змін до деяких нормативно-правових актів Міністерства фінансів України". Мінфін України. 2020 рікк
 17. НАКАЗ від 26.05.2020 № 241 "Про затвердження Змін до додатка до Порядку заповнення та подання податковими агентами Податкового розрахунку сум доходу, нарахованого (сплаченого) на користь фізичних осіб, і сум утриманого з них податку". Мінфін України. 2020 рікк
 18. НАКАЗ від 18.05.2020 № 216 "Про затвердження Змін до Порядку казначейського обслуговування місцевих бюджетів". Мінфін України. 2020 рікк
 19. НАКАЗ від 14.05.2020 № 209 "Про внесення зміни до Переліку місць митного контролю товарів, що переміщуються трубопровідним транспортом та лініями електропередачі". Мінфін України. 2020 рікк
 20. НАКАЗ від 09.06.2020 № 282 "Про внесення змін до Порядку реєстрації у митному реєстрі об’єктів права інтелектуальної власності, які охороняються відповідно до закону". Мінфін України. 2020 рікк
- Антимонопольний комітет - Верховний Суд України - Вищий адміністративний суд України - Вищий господарський суд - Вищий спеціалізований суд - Генеральна прокуратура України - ДА електронного урядування - Державіаслужба України - Державні утворення на території України (1917-1920) - Держатомрегулювання - Держаудитслужба України - Держкомтелерадіо України - Держкордонслужба України - Держнаглядохоронпраці України - Держспецзв’язок - Держспоживстандарт України - Держстат України - Держфінпослуг України - ДКА України - Закони України - Законодавство Української РСР - Кабінет Міністрів України - Кодекси України - Конституційний Суд України - МВС України - МЗС України - Міжнародні документи, ратифіковані Верховною Радою України - Міжнародні угоди України - Мін'юст України - Мінагрополітики України - Мінекономрозвитку України - Міненерговугілля України - Мінінфраструктури України - Мінкультури України - Мінмолодьспорт України - Міноборони України - Мінприроди України - Мінрегіон України - Мінсоцполітики України - Мінфін України - МІП - МНС України - МОЗ України - МОН України - МТОТ - Нацдержслужба України - Національне агентство з питань запобігання корупції - Національне антикорупційне бюро України - Національний банк України - Нацком.енергетики - Нацкомфінпослуг - Нацрада телерадіомовлення - НКРЗІ - НКЦПФР - Основний Закон України - Пенсійний фонд України - Постанови Верховної Ради України - Президент України - РНБО України - Розпорядження Голови ВР України - Розпорядження Кабінета Міністрів України - Служба безпеки України - Служба зовнішньої розвідки - Укрдержархів - Управління державної охорони - Фонд гарант.вкладів фізич.осіб - Фонд державного майна - Фонд соцстраху по безробіттю - Фундаментальне законодавство України - Центрвиборчком України -