<<
>>

НАКАЗ від 03.02.2020 № 37/185 "Про затвердження Змін до Порядку перерахування до бюджетів коштів, одержаних від приватизації майна". Мінфін України. 2020

Документ актуальний на 06.03.2020
завантажити документ, актуальний на поточний час

МІНІСТЕРСТВО ФІНАНСІВ УКРАЇНИ
ФОНД ДЕРЖАВНОГО МАЙНА УКРАЇНИ

НАКАЗ

03.02.2020  № 37/185


Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
20 лютого 2020 р.
за № 192/34475

Про затвердження Змін до Порядку перерахування до бюджетів коштів, одержаних від приватизації майна

Відповідно до пункту 4 Положення про Державну казначейську службу України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 15 квітня 2015 року № 215, наказу Міністерства фінансів України від 31 грудня 2013 року № 1203 "Про затвердження Плану рахунків бухгалтерського обліку в державному секторі", зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 25 січня 2014 року за № 161/24938, та у зв'язку з переходом Державної казначейської служби України на нову автоматизовану систему бухгалтерського обліку казначейського виконання державного та місцевих бюджетів за доходами та іншими надходженнями НАКАЗУЄМО:

1. Затвердити Зміни до Порядку перерахування до бюджетів коштів, одержаних від приватизації майна, затвердженого наказом Міністерства фінансів України, Фонду державного майна України від 30 грудня 2015 року № 1271/2065, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 26 січня 2016 року за № 139/28269 (із змінами), що додаються.

2. Департаменту фінансів паливно-енергетичного комплексу та майнових відносин Міністерства фінансів України забезпечити:

подання цього наказу на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України;

оприлюднення цього наказу.

3.

Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

Міністр фінансів України

О. Маркарова

Голова Фонду
державного майна України


Д. Сенниченко

ПОГОДЖЕНО:

Голова Державної казначейської служби УкраїниТ. Слюз


ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства
фінансів України,
Фонду державного
майна України
03 лютого 2020 року № 37/185


Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
20 лютого 2020 р.
за № 192/34475

ЗМІНИ
до Порядку перерахування до бюджетів коштів, одержаних від приватизації майна

1. У пункті 4:

в абзаці першому слова "балансовими рахунками" замінити словом "субрахунками";

в абзаці другому цифри та слова "3718 "Рахунки для обліку коштів від приватизації майна" (далі - рахунки 3718) для обліку" замінити цифрами та словами "3555 "Рахунки для зарахування коштів від приватизації майна" (далі - рахунки 3555) для зарахування";

абзац третій викласти у такій редакції:

"3552 "Депозитні рахунки розпорядників та одержувачів бюджетних коштів" (далі - рахунки 3552):";

після абзацу третього доповнити новим абзацом такого змісту:

"для зарахування надходжень гарантійних внесків від покупців для участі в аукціоні з приватизації державного майна;".

У зв'язку з цим абзац четвертий вважати абзацом п'ятим;

абзац п'ятий викласти у такій редакції:

"для зарахування надходжень гарантійних внесків від покупців для участі в аукціоні з відчуження комунального майна".

2. У пункті 6:

в абзаці першому цифри "3718" замінити цифрами "3555", слова і цифри "балансовими рахунками 3231 "Інші кошти, залучені до загального фонду державного бюджету" (далі - рахунок 3231) та/або 3232 "Інші кошти, залучені до спеціального фонду державного бюджету" (далі - рахунок 3232)" замінити словами та цифрами "субрахунком 3134 "Надходження від запозичень, приватизації та активних операцій державного бюджету" (далі - рахунок 3134)";

в абзаці другому слова "балансовими рахунками" замінити словом "субрахунками".

3. У пункті 7:

в абзаці першому цифри "3718" замінити цифрами "3555", слова "з обліку доходів місцевих бюджетів" виключити, слова та цифри "балансовим рахунком 3151 "Надходження коштів спеціального фонду місцевих бюджетів, які направляються на спеціальні видатки" замінити словами та цифрами "субрахунком 3141 "Надходження до спеціального фонду місцевих бюджетів";

в абзаці другому слова "балансовими рахунками" замінити словом "субрахунками".

4. Пункт 8 викласти у такій редакції:

"8. Фонд та органи приватизації протягом 7 робочих днів з дня затвердження протоколу про переможця аукціону повертає гарантійні внески усіх учасників аукціону, крім переможця аукціону та осіб, яким гарантійний внесок не підлягає поверненню згідно із нормативно-правовими актами, що регулюють порядок продажу об'єктів приватизації на аукціоні.

Гарантійний внесок переможця аукціону та гарантійні внески, які не підлягають поверненню, обліковуються як надходження, безпосередньо пов'язані з процесом приватизації, та зараховуються на рахунки 3555 Фонду чи органів приватизації, відкриті згідно з пунктом 4 цього Порядку, з подальшим перерахуванням до державного чи місцевого бюджету відповідно до пунктів 6, 7 цього Порядку.".

5. В абзаці першому пункту 10 слова "конкурсні гарантії (гарантії)" та "конкурсі (аукціоні)" замінити відповідно словами "гарантійні внески" та "аукціоні".

Директор
Департаменту фінансів
паливно-енергетичного
комплексу та майнових
відносин
Міністерства фінансів України


О. Дьяченко

Директор Департаменту
фінансового забезпечення
та бухгалтерського обліку
Фонду державного
майна України

О. Гладун


Публікації документа

 • Офіційний вісник України від 06.03.2020 — 2020 р., № 18, стор. 199, стаття 725, код акта 98201/2020

= завантажити законодавчий акт, актуальний на поточний час =
<< | >>

Мінфін України:

 1. НАКАЗ від 29.01.2020 № 30 "Про затвердження Змін до Положення про реєстрацію платників податку на додану вартість". Мінфін України. 2020 рікк
 2. НАКАЗ від 13.02.2020 № 60 "Про внесення змін до Порядку проведення цільових аукціонів з продажу майна платника податків, яке перебуває у податковій заставі". Мінфін України. 2020 рікк
 3. НАКАЗ від 13.02.2020 № 59 "Про внесення змін до наказу Міністерства фінансів України від 13 лютого 2015 року № 67". Мінфін України. 2020 рікк
 4. НАКАЗ від 22.01.2020 № 20 "Про затвердження Положення про Комісію з атестації". Мінфін України. 2020 рікк
 5. НАКАЗ від 13.04.2020 № 155 "Про затвердження Змін до Інструкції про службові відрядження в межах України та за кордон". Мінфін України. 2020 рікк
 6. НАКАЗ від 21.04.2020 № 167 "Про визнання таким, що втратив чинність, наказу Міністерства фінансів України від 04 січня 2018 року № 1". Мінфін України. 2020 рікк
 7. НАКАЗ від 21.04.2020 № 166 "Про особливості складання паспортів бюджетних програм у період карантину". Мінфін України. 2020 рікк
 8. НАКАЗ від 28.01.2019 № 37 "Про внесення змін до пункту 19 Порядку розгляду Міністерством фінансів України справ про порушення вимог законодавства, що регулює діяльність у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення, і застосування санкцій". Мінфін України. 2019 рікк
 9. НАКАЗ від 11.01.2019 № 7 "Про затвердження Змін до Порядку казначейського обслуговування місцевих бюджетів". Мінфін України. 2019 рікк
 10. НАКАЗ від 08.02.2019 № 52 "Про внесення змін до Національного положення (стандарту) бухгалтерського обліку у державному секторі 103 «Фінансова звітність за сегментами»". Мінфін України. 2019 рікк
 11. НАКАЗ від 01.02.2019 № 41 "Про затвердження Порядку організації та проведення особистого прийому громадян посадовими особами Державної казначейської служби України". Мінфін України. 2019 рікк
 12. НАКАЗ від 21.02.2019 № 77 "Про внесення змін до Порядку здійснення Міністерством фінансів України оцінки функціонування системи внутрішнього аудиту". Мінфін України. 2019 рікк
 13. НАКАЗ від 22.02.2019 № 80 "Про затвердження Змін до Порядку повернення авансових платежів (передоплати) і помилково та/або надміру сплачених сум митних платежів". Мінфін України. 2019 рікк
 14. НАКАЗ від 12.03.2019 № 106 "Про внесення змін до Порядку казначейського обслуговування доходів та інших надходжень державного бюджету". Мінфін України. 2019 рікк
 15. НАКАЗ від 04.03.2019 № 96 "Про внесення змін до деяких наказів Міністерства фінансів України". Мінфін України. 2019 рікк
 16. НАКАЗ від 04.03.2019 № 97 "Про визнання таким, що втратив чинність, наказу Державної податкової адміністрації України, Державного казначейства України від 03 лютого 2011 року № 68/23". Мінфін України. 2019 рікк
 17. НАКАЗ від 03.04.2019 № 135 "Про затвердження Змін до Положення про рух коштів єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування". Мінфін України. 2019 рікк
 18. НАКАЗ від 28.03.2019 № 126 "Про внесення змін до наказу Міністерства фінансів України від 30 листопада 2012 року № 1246". Мінфін України. 2019 рікк
 19. до. Мінфін України. 2019 рікк
 20. ведення реєстру центрів сервісного обслуговування реєстраторів розрахункових операцій. Мінфін України. 2019 рікк
- Антимонопольний комітет - Верховний Суд України - Вищий адміністративний суд України - Вищий господарський суд - Вищий спеціалізований суд - Генеральна прокуратура України - ДА електронного урядування - Державіаслужба України - Державні утворення на території України (1917-1920) - Держатомрегулювання - Держаудитслужба України - Держкомтелерадіо України - Держкордонслужба України - Держнаглядохоронпраці України - Держспецзв’язок - Держспоживстандарт України - Держстат України - Держфінпослуг України - ДКА України - Закони України - Законодавство Української РСР - Кабінет Міністрів України - Кодекси України - Конституційний Суд України - МВС України - МЗС України - Міжнародні документи, ратифіковані Верховною Радою України - Міжнародні угоди України - Мін'юст України - Мінагрополітики України - Мінекономрозвитку України - Міненерговугілля України - Мінінфраструктури України - Мінкультури України - Мінмолодьспорт України - Міноборони України - Мінприроди України - Мінрегіон України - Мінсоцполітики України - Мінфін України - МІП - МНС України - МОЗ України - МОН України - МТОТ - Нацдержслужба України - Національне агентство з питань запобігання корупції - Національне антикорупційне бюро України - Національний банк України - Нацком.енергетики - Нацкомфінпослуг - Нацрада телерадіомовлення - НКРЗІ - НКЦПФР - Основний Закон України - Пенсійний фонд України - Постанови Верховної Ради України - Президент України - РНБО України - Розпорядження Голови ВР України - Розпорядження Кабінета Міністрів України - Служба безпеки України - Служба зовнішньої розвідки - Укрдержархів - Управління державної охорони - Фонд гарант.вкладів фізич.осіб - Фонд державного майна - Фонд соцстраху по безробіттю - Фундаментальне законодавство України - Центрвиборчком України -