<<
>>

НАКАЗ від 04.01.2023 № 6 "Про оформлення міжнародних поштових та експрес-відправлень і затвердження Змін до Порядку заповнення митних декларацій за формою єдиного адміністративного документа". Мінфін України. 2023

Документ актуальний на 27.01.2023
завантажити документ, актуальний на поточний час

МІНІСТЕРСТВО ФІНАНСІВ УКРАЇНИ

НАКАЗ

04.01.2023  № 6

Зареєстровано в Міністерстві

юстиції України

10 січня 2023 р.

за № 46/39102

Про оформлення міжнародних поштових та експрес-відправлень і затвердження Змін до Порядку заповнення митних декларацій за формою єдиного адміністративного документа

Відповідно до частини шостої статті 233 та частини першої статті 237 глави 36 розділу VI, частини шостої статті 257 глави 40 розділу VIII Митного кодексу України, Закону України від 25 січня 2022 року № 1999-IX «Про внесення змін до Митного кодексу України щодо оподаткування митними платежами товарів, що переміщуються (пересилаються) у міжнародних поштових відправленнях, міжнародних експрес-відправленнях, та порядку їх декларування», підпункту 5 пункту 4 Положення про Міністерство фінансів України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 20 серпня 2014 року № 375, а також з метою забезпечення швидкого доставлення товарів, що переміщуються (пересилаються) в міжнародних поштових та експрес-відправленнях, громадянам в умовах воєнного стану НАКАЗУЮ:

1. Затвердити такі, що додаються:

Порядок та умови здійснення митного контролю і митного оформлення товарів, що переміщуються (пересилаються) у міжнародних поштових та експрес-відправленнях;

Порядок визначення та обладнання центральних (регіональних) сортувальних станцій;

Порядок заповнення митної декларації М-16;

Порядок заповнення реєстрів (тимчасового та додаткового) міжнародних поштових та експрес-відправлень і внесення змін до таких реєстрів.

2.

Затвердити Зміни до Порядку заповнення митних декларацій за формою єдиного адміністративного документа, затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 30 травня 2012 року № 651, зареєстрованого у Міністерстві юстиції України 14 серпня 2012 року за № 1372/21684 (у редакції наказу Міністерства фінансів України від 23 вересня 2022 року № 296), що додаються.

3. Державній митній службі України забезпечити технічну можливість реалізації вимог цього наказу.

4. Установити, що:

1) митне оформлення товарів, що переміщуються (пересилаються) у міжнародних поштових та експрес-відправленнях, ввезених на митну територію України або перебувають на митній території України під митним контролем, завершується за тими документами і в порядку, які діяли до моменту набрання чинності цим наказом;

2) тимчасово, на період дії воєнного стану та протягом чотирьох місяців після його закінчення, для підприємств, які мають сортувальні станції, що функціонують на день набрання чинності цим наказом:

допускається здійснення митного контролю та митного оформлення товарів, що переміщуються (пересилаються) через митний кордон України в міжнародних експрес-відправленнях, у цих сортувальних станціях;

під час розгляду заяв цих підприємств щодо зміни розташування сортувальної станції або визначення нової сортувальної станції не застосовуються вимоги щодо обладнання центральних (регіональних) сортувальних станцій системами відеоконтролю, а також надання посадовим особам митного органу та Державної митної служби України доступу до таких систем, встановлені Порядком визначення та обладнання центральних (регіональних) сортувальних станцій, затвердженим цим наказом.

Після закінчення терміну, зазначеного в абзаці першому цього підпункту, подальший митний контроль та митне оформлення товарів, що переміщуються (пересилаються) через митний кордон України в міжнародних експрес-відправленнях, здійснюються в цих сортувальних станціях за умови відповідності вимогам, встановленим у Порядку визначення та обладнання центральних (регіональних) сортувальних станцій, затвердженому цим наказом;

3) тимчасово, протягом шести місяців з дня набрання чинності цим наказом:

митний контроль і митне оформлення митних декларацій та інших документів, що використовуються при переміщенні (пересиланні) через митний кордон України і декларуванні міжнародних поштових та експрес-відправлень, можуть здійснюватися в паперовій формі без їх електронних копій;

митні органи приймають реєстри (тимчасові та додаткові) міжнародних поштових та експрес-відправлень для митного оформлення з тим обсягом даних, які наявні в оператора на момент подання цих реєстрів.

5. Визнати такими, що втратили чинність:

наказ Державної митної служби України від 03 вересня 2007 року № 728 «Про затвердження Інструкції з організації митного контролю та митного оформлення міжнародних експрес-відправлень, що переміщуються (пересилаються) через митний кордон України», зареєстрований у Міністерстві юстиції України 21 вересня 2007 року за № 1081/14348;

пункт 2 наказу Державної митної служби України від 24 грудня 2008 року № 1454 «Про внесення змін до деяких наказів Державної митної служби України», зареєстрованого у Міністерстві юстиції України 22 січня 2009 року за № 55/16071;

наказ Державної митної служби України від 18 вересня 2010 року № 1075 «Про внесення змін до наказу Державної митної служби України від 03.09.2007 № 728», зареєстрований у Міністерстві юстиції України 20 жовтня 2010 року за № 947/18242.

6. Департаменту митної політики Міністерства фінансів України в установленому порядку забезпечити:

подання цього наказу на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України;

оприлюднення цього наказу.

7. Цей наказ набирає чинності 18 січня 2023 року, але не раніше дня його офіційного опублікування.

8. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Міністра фінансів України з питань європейської інтеграції Драганчука Ю.О. та Голову Державної митної служби України.

Міністр

С. Марченко

ПОГОДЖЕНО:

В.о. Голови  Державної митної служби України

В. Демченко


ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства

фінансів України

04 січня 2023 року № 6

Зареєстровано в Міністерстві

юстиції України

10 січня 2023 р.

за № 46/39102

ПОРЯДОК ТА УМОВИ

здійснення митного контролю і митного оформлення товарів, що переміщуються (пересилаються) у міжнародних поштових та експрес-відправленнях

I. Загальні положення

1. Ці Порядок та умови, розроблені на підставі частини першої статті 237 глави 36 розділу VI Митного кодексу України (далі - Кодекс), регламентують порядок дій посадових осіб митних органів, операторів поштового зв’язку, експрес-перевізників, декларантів або уповноважених ними осіб під час переміщення депеш, вантажів експрес-перевізника, здійснення митного контролю та митного оформлення товарів, що переміщуються (пересилаються) через митний кордон України в міжнародних поштових та експрес-відправленнях (далі - МПВ та МЕВ) на центральних сортувальних станціях (далі - ЦСС), регіональних сортувальних станціях (далі - РСС) у місцях міжнародного поштового обміну (далі - ММПО) та за місцем розташування (проживання) одержувача чи відправника, а також визначають умови обміну інформацією, у тому числі обміну попередньою інформацією про товари, що переміщуються у відправленнях, між операторами поштового зв’язку, експрес-перевізниками, Держмитслужбою та митними органами під час здійснення митних формальностей.

2. У цих Порядку та умовах терміни вживаються в таких значеннях:

електронна система обліку та зберігання - інформаційна система оператора поштового зв’язку (експрес-перевізника), яка призначена для ведення обліку всіх категорій відправлень, що надходять у ММПО (ЦСС), вивозяться з ММПО (ЦСС), у тому числі перебувають у місцях зберігання, та містить в електронному вигляді відомості про відправлення, які використовують оператор поштового зв’язку, експрес-перевізник, а також митні органи;

МЕВ документарного характеру - належним чином упаковані документи, ділові папери, кореспонденція, а також будь-яка інформація (крім інформації, переміщення якої через митний кордон України заборонено законодавством або на переміщення якої потрібні дозволи відповідних державних органів) на паперових та інших носіях інформації без заявленої вартості таких відправлень;

місце зберігання - обладнане оператором поштового зв’язку чи експрес-перевізником у ММПО (ЦСС/РСС) складське приміщення чи його відгороджена частина, призначене для окремого зберігання відправлень, які перебувають під митним контролем на ММПО (ЦСС/РСС), та недопущення несанкціонованого вилучення товарів у відправленнях з-під митного контролю;

місце здійснення митних формальностей - спеціально облаштовані оператором поштового зв’язку чи експрес-перевізником місця в оглядових залах, окремо визначені для проведення митних формальностей, пов’язаних із здійсненням контролю із застосуванням скануючих систем, або проведення митного огляду відправлень з їх розкриттям;

ММПО - об’єкт поштового зв’язку, що включає визначені приміщення та територію, обладнані оператором поштового зв’язку для здійснення міжнародного поштового обміну МПВ, що приймаються для пересилання за межі України, доставляються в Україну або переміщуються територією України транзитом;

оглядовий зал - приміщення (частина приміщення) ММПО (ЦСС/РСС), яку використовує оператор поштового зв’язку (експрес-перевізник) для пред’явлення документів та товарів, що переміщуються у відправленнях для здійснення їх митного контролю та митного оформлення;

підрозділ аналізу попередньої інформації - підрозділ Держмитслужби або митного органу (у тому числі відмінного від митного органу, в зоні діяльності якого розташовано ММПО чи ЦСС), посадові особи якого здійснюють аналіз, виявлення та оцінку ризиків, розроблення і реалізацію практичних заходів з управління ризиками за попередньою інформацією про товари, що переміщуються (пересилаються) у відправленнях, з прийняттям рішення щодо необхідності проведення відповідних митних формальностей при надходженні відправлень до ММПО (ЦСС);

посадова особа митного органу - посадова особа митного органу, розташованого в пункті пропуску через державний кордон України, митного органу, розташованого в ММПО (ЦСС/РСС), або інша посадова особа митного органу, призначена (залучена) до виконання митних формальностей щодо товарів, що переміщуються (пересилаються) у відправленнях;

система для відстеження МЕВ - інформаційна, телекомунікаційна, інформаційно-телекомунікаційна система експрес-перевізника, яка використовується для відстеження проходження МЕВ протягом усього часу його переміщення від відправника до одержувача.

Для цілей цих Порядку та умов слова «відправлення», «оператор» та «електронний документ» використовуються у таких значеннях:

відправлення - МПВ та/або МЕВ;

електронний документ - тимчасовий реєстр, додатковий реєстр, додатковий реєстр до тимчасового, електронна митна декларація CN22, CN23, електронна митна декларація М-16;

оператор - оператор поштового зв’язку та/або експрес-перевізник.

Інші терміни у цих Порядку та умовах вживаються у значеннях, визначених Кодексом, Законом України «Про поштовий зв’язок», Правилами надання послуг поштового зв’язку, затвердженими постановою Кабінету Міністрів України від 05 березня 2009 року № 270, іншими нормативно-правовими актами законодавства України з питань митної справи.

3. При наданні операторами поштового зв’язку послуг з пересилання МПВ використовуються бланки документів, визначені актами Всесвітнього поштового союзу.

4. При наданні експрес-перевізниками послуг з прискореного перевезення МЕВ використовуються бланки документів, визначені такими експрес-перевізниками.

5. З метою забезпечення здійснення митними органами митного контролю товарів, що переміщуються через митний кордон України, проведення заходів, пов’язаних з виявленням, попередженням та припиненням контрабанди й порушень митних правил, у межах приміщень та на відповідних територіях ММПО (ЦСС/РСС) створюються зони митного контролю у порядку, встановленому законодавством.

6. Форми та обсяги митного контролю товарів, які переміщуються (пересилаються) у відправленнях, обираються автоматизованою системою управління ризиків (далі - АСУР) та/або посадовими особами митного органу за результатами застосування системи управління ризиками (далі - СУР) з урахуванням та дотриманням положень глави 52 розділу XI Кодексу та Порядку здійснення аналізу та оцінки ризиків, розроблення і реалізації заходів з управління ризиками для визначення форм та обсягів митного контролю, затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 31 липня 2015 року № 684, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 21 серпня 2015 року за № 1021/27466 (у редакції наказу Міністерства фінансів України від 22 січня 2021 року № 32) (далі - Порядок № 684).

7. Митному контролю та митному оформленню підлягають усі товари, які переміщуються (пересилаються) через митний кордон України у відправленнях будь-яких видів та категорій.

8. Посадові особи митного органу розпочинають митне оформлення товарів, що переміщуються (пересилаються) у відправленнях, після здійснення їх декларування у встановленому законодавством порядку та подання всіх документів і відомостей, необхідних для здійснення їх митного контролю та оформлення.

9. Для здійснення письмового декларування використовуються митні декларації або документи, що замінюють їх, передбачені Положенням про митні декларації, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 21 травня 2012 року № 450 (далі - Положення про митні декларації).

Усне декларування відправлень, визначених у частині першій статті 236 глави 36 розділу VI Кодексу, здійснює оператор шляхом заявлення відомостей, необхідних для митного оформлення, та пред’явлення посадовим особам митного органу таких відправлень і товаросупровідних документів до них для здійснення митного контролю.

10. Тимчасовий реєстр, додатковий реєстр, додатковий реєстр до тимчасового та митну декларацію CN22, CN23 подає для митного оформлення виключно оператор.

Митні декларації CN22, CN23 на паперовому носії супроводжуються їх електронними копіями.

11. Митні формальності щодо товарів, для декларування яких використовується митна декларація за формою єдиного адміністративного документа (далі - ЄАД) або письмова заява за формою згідно з додатком 1 до Положення про митні декларації, здійснюються відповідно до Порядку виконання митних формальностей при здійсненні митного оформлення товарів із застосуванням митної декларації на бланку єдиного адміністративного документа, затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 30 травня 2012 року № 631, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 10 серпня 2012 року за № 1360/21672 (далі - Порядок № 631), з урахуванням особливостей, передбачених розділом XII цих Порядку та умов.

Митні формальності щодо товарів, для декларування яких використовуються інші митні декларації або документи, що їх замінюють, передбачені Положенням про митні декларації, здійснюються з дотриманням положень цих Порядку та умов.

12. У разі подання одержувачем митної декларації М-16 у паперовій формі посадова особа митного органу, якій подано цю митну декларацію, створює в електронних інформаційних ресурсах митних органів її електронну копію та здійснює митні формальності, визначені цими Порядком та умовами.

II. Особливості деяких операцій з відправленнями

1. Деякі операції з МПВ

1. Обробку та документальне оформлення депеш і окремих МПВ здійснює оператор поштового зв’язку згідно з актами Всесвітнього поштового союзу та законодавства України у сфері надання послуг поштового зв’язку.

При здійсненні обробки МПВ оператор поштового зв’язку перевіряє наявність попередньої інформації про МПВ, зовнішній стан МПВ (цілісність, наявність супровідних документів тощо), правильність направлення та вагу, а також правильність документального оформлення МПВ і заповнення митної декларації CN22 чи CN23.

2. Під час обробки письмової кореспонденції оператор поштового зв’язку одночасно розподіляє МПВ за видами для обрання відповідної форми декларування, встановленої Кодексом:

поштові листи та листівки, література для сліпих, друковані матеріали, що переміщуються у різних видах письмової кореспонденції,- для усного декларування на підставі товаросупровідних документів;

МПВ письмової кореспонденції, в яких переміщуються товари,- для письмового декларування.

3. МПВ, що відправляються за межі митної території України, приймає оператор поштового зв’язку до пересилання безпосередньо в ММПО або в інших об’єктах поштового зв’язку такого оператора на митній території України.

МПВ, прийняті в інших об’єктах поштового зв’язку України, підлягають доставленню до ММПО разом із супровідними документами.

4. Відомості про одержувача МПВ змінює оператор поштового зв’язку з дотриманням вимог актів Всесвітнього поштового союзу.

Такі зміни допускаються до моменту декларування товарів у МПВ за умови внесення оператором поштового зв’язку відповідної інформації до електронної системи обліку та зберігання.

2. Деякі операції з МЕВ

1. Експрес-перевізники забезпечують внесення та відображення в системі для відстеження МЕВ інформації про місцезнаходження кожного окремого МЕВ протягом усього часу його переміщення від відправника до одержувача.

2. Експрес-перевізник забезпечує оформлення на кожне окреме МЕВ міжнародного транспортного документа (далі - МТД), який є договором на перевезення такого МЕВ, та супроводжує його протягом усього переміщення від відправника до одержувача.

Перелік реквізитів МТД визначається експрес-перевізником самостійно та містить відомості, необхідні для здійснення митного контролю товарів у МЕВ.

Кожне окреме МЕВ може складатись з одного або декількох місць.

3. Формат нумерації відправлень та супровідних документів визначає експрес-перевізник для забезпечення ідентифікації МЕВ. При цьому номер МЕВ відповідає номеру МТД.

4. Операції з розпакування, перепакування, пред’явлення для огляду МЕВ, що ввозяться на митну територію України, їх зберігання до випуску у вільний обіг чи повернення відправникам, а також митні формальності з товарами у МЕВ здійснюються під митним контролем на ЦСС (РСС) експрес-перевізника, який здійснює прискорене перевезення такого МЕВ.

Переміщення МЕВ з ЦСС на РСС та у зворотному напрямку (за необхідності) здійснюється на підставі поданої експрес-перевізником митної декларації за формою ЄАД для внутрішнього транзиту МЕВ.

5. Відомості про одержувача МЕВ можуть бути змінені експрес-перевізником на підставі вимоги відправника такого МЕВ до моменту декларування товарів, що в них переміщуються.

Такі зміни допускаються за умови внесення експрес-перевізником відповідної інформації до електронної системи обліку та зберігання.

Митне оформлення товарів у МЕВ зі зміною відомостей про одержувача МЕВ-підпідприємства на одержувача МЕВ-громадянина здійснюється за умов дотримання вимог частини першої статті 364 глави 53 розділу XII Кодексу.

III. Умови обміну інформацією та застосування системи управління ризиками при аналізі попередньої інформації

1. Інформаційний обмін між Держмитслужбою, іншими митними органами та операторами здійснюється з використанням систем, що забезпечують функціонування електронних інформаційних ресурсів митних органів, із дотриманням вимог законодавства у сферах електронного документообігу, електронних довірчих послуг та захисту інформації.

2. Інформаційна взаємодія здійснюється з дотриманням вимог законів України «Про інформацію», «Про електронні комунікації», «Про захист інформації в інформаційно-комунікаційних системах», «Про електронні довірчі послуги», «Про електронні документи та електронний документообіг», «Про захист персональних даних», а також інших нормативно-правових актів щодо захисту інформації.

Обмін електронними повідомленнями між Держмитслужбою, митними органами та операторами здійснюється відповідно до цих Порядку та умов.

Структура та формат електронних повідомлень, якими Держмитслужба, митні органи та оператори обмінюватимуться під час інформаційної взаємодії, визначаються наказом Держмитслужби, який оприлюднюється на офіційному вебсайті Держмитслужби.

3. З метою забезпечення вибірковості митного контролю, підвищення його ефективності, завчасного обрання форм та обсягів митного контролю, що підлягають застосуванню до товарів, які переміщуються (пересилаються) у відправленнях, митні органи та оператори взаємодіють шляхом обміну попередньою інформацією про товари, що переміщуються у відправленнях, та результатами обробки такої інформації.

Митні органи використовують попередню інформацію з метою аналізу, виявлення та оцінки ризиків, розроблення та реалізації практичних заходів з управління ризиками.

4. Попередня інформація, яку передає оператор у формі електронного повідомлення, містить такі відомості:

1) найменування оператора;

2) код ЄДРПОУ оператора;

3) напрямок переміщення (ввезення/вивезення);

4) номер депеші (при ввезенні МПВ);

5) номер транспортного документа на вантаж експрес-перевізника (при ввезенні МЕВ);

6) вид відправлення (МПВ або МЕВ);

7) унікальний номер відправлення;

8) найменування / власне ім’я, прізвище відправника;

9) адреса відправника;

10) номер телефону відправника (за наявності);

11) код ЄДРПОУ / ІПН / паспортні дані відправника (при вивезенні відправлень - для підприємств) (за наявності);

12) найменування / власне ім’я, прізвище одержувача;

13) адреса одержувача;

14) номер телефону одержувача (за наявності);

15) код ЄДРПОУ / ІПН / паспортні дані одержувача (при ввезенні відправлень - для підприємств-резидентів) (за наявності);

16) країна відправлення;

17) країна призначення;

18) кількість місць (для МЕВ);

19) кількість товарів (кількість найменувань товарів у відправленні);

20) загальна вага (брутто);

21) загальна вартість товарів у відправленні;

22) код валюти загальної вартості товарів у відправленні;

23) сума страхової вартості (за наявності);

24) код валюти страхової вартості (за наявності);

25) по кожному найменуванню товарів:

найменування та звичайний торговельний опис товару;

торговельна марка (за наявності);

вага (за наявності);

код товару (товарна підпозиція - 6 знаків) (за наявності);

виробник (за наявності);

кількість товарів (за наявності);

вартість товарів;

код валюти вартості товарів;

код країна походження (за наявності);

характер угоди (за наявності);

26) комерційні та інші супровідні документи та їх дата (за наявності).

5. При ввезенні відправлень на митну територію України оператор надає попередню інформацію до прибуття депеш (вантажу експрес-перевізника) до митного органу в пункті пропуску.

При вивезенні відправлень за межі митної території України оператор надає попередню інформацію до моменту декларування товарів.

Попередня інформація щодо категорій відправлень, які підлягають усному декларуванню відповідно до частини першої статті 236 глави 36 розділу VI Кодексу не надається.

6. За результатами здійснення контролю із застосуванням СУР, у тому числі АСУР, поданої оператором попередньої інформації про товари, щодо кожного відправлення визначається рівень ризику, а також відповідні йому форми та обсяги митного контролю, які підлягають виконанню посадовими особами митного органу під час митного контролю, а саме:

низький рівень, при якому не встановлюється необхідність здійснення митних формальностей;

середній рівень, при якому встановлюється необхідність здійснення митних формальностей, не пов’язаних із митним оглядом (переоглядом) товарів, що переміщуються;

високий рівень, при якому встановлюється необхідність проведення митних формальностей, які, зокрема, передбачають здійснення митного огляду (переогляду) товарів, що переміщуються у відправленні з розкриттям такого відправлення.

7. Інформація про визначений рівень ризику щодо кожного окремого відправлення, що ввозиться на митну територію України, надається операторам митними органами:

у разі подання оператором поштового зв’язку в пункті пропуску при ввезенні депеш на митну територію України супровідних поштових документів CN37, CN38, CN41 в паперовій формі - після прибуття депеш в ММПО та надання оператором поштового зв’язку митному органу в електронній формі переліку депеш, які прибули в МППО;

у разі подання в пункті пропуску документів контролю доставки в електронній формі (у тому числі супровідних поштових документів CN37, CN38, CN41) - після пропуску депеш або вантажу експрес-перевізника через митний кордон України;

за відсутності попередньої інформації про відправлення в електронній формі - після надання оператором митному органу інформації про товари у відправленні за результатами операцій з сортування та обробки депеш (вантажу експрес-перевізника) в ММПО (ЦСС).

Інформація за результатами здійснення контролю із застосуванням СУР, у тому числі АСУР, щодо визначеного рівня ризику кожного окремого відправлення, що вивозиться за межі митної території України, надається операторам після прийняття до митного оформлення додаткових реєстрів відправлень, призначених до вивезення.

8. З метою підвищення ефективності митного контролю товарів, що ввозяться на митну територію України, та скорочення часу проведення такого контролю безпосередньо в ММПО (ЦСС), до здійснення аналізу, виявлення та оцінки ризиків за попередньою інформацією про відправлення із визначеним АСУР середнім рівнем ризику залучаються підрозділи аналізу попередньої інформації у такому порядку:

1) попередня інформація про відправлення із визначеним АСУР середнім рівнем ризику автоматично з використанням електронних інформаційних ресурсів митних органів надсилається підрозділу аналізу попередньої інформації;

2) підрозділи аналізу попередньої інформації опрацьовують надану операторами попередню інформацію про відправлення та сформований перелік митних формальностей;

3) за результатами опрацювання інформації, зазначеної у підпункті 2 цього пункту, підрозділи аналізу попередньої інформації мають право приймати рішення про зміну рівня ризику щодо кожного окремого відправлення та/або зміну/скасування форм та обсягів митного контролю з переліку митних формальностей;

4) для прийняття рішень, зазначених у підпункті 3 цього пункту, підрозділи аналізу попередньої інформації мають право запитувати в операторів додаткові документи (їх копії) та відомості шляхом надсилання електронного повідомлення;

5) прийняття підрозділом аналізу попередньої інформації рішення щодо доповнення/зміни переліку митних формальностей здійснюється шляхом внесення інформації про визначені форми та обсяги митного контролю в АСУР;

6) підрозділи аналізу попередньої інформації виконють митні формальності щодо перевірки документів та відомостей, визначені у переліку митних формальностей;

7) у разі якщо до пропуску через митний кордон України депеш (вантажу експрес-перевізника), що ввозяться в Україну, інформація про прийняте підрозділом аналізу попередньої інформації рішення не зафіксована в АСУР:

рівень ризику, визначений АСУР, залишається незмінним;

інформація про таке відправлення автоматично знімається в електронних інформаційних ресурсах митних органів з розгляду в підрозділі аналізу попередньої інформації з відміткою про те, що попередня інформація про таке відправлення не була проаналізована.

IV. Ввезення депеш в Україну

1. Митні формальності у пункті пропуску

1. Депеші переміщуються з митного органу, розташованого в пункті пропуску через державний кордон України, у митний орган, у зоні діяльності якого розташовано ММПО, транспортними засобами поштового зв’язку під митним забезпеченням та/або забезпеченням відправника.

2. Переміщення депеш у межах території пункту пропуску здійснюється з дозволу та під контролем посадових осіб митного органу в пункті пропуску на підставі супровідних поштових документів CN37, CN38, CN41.

3. Контроль за доставкою депеш до митниці призначення здійснює митниця відправлення з використанням електронних інформаційних ресурсів митних органів.

4. Відомості, необхідні для здійснення контрою за доставкою депеш, подають до митного органу оператори поштового зв’язку у вигляді електронного повідомлення з використанням інформаційних технологій та з дотриманням вимог законодавства у сферах електронного документообігу, електронних довірчих послуг та захисту.

5. Для контролю за доставкою депеш щодо кожного супровідного поштового документа CN37, CN38, CN41 використовується інформація про:

митницю відправлення (місце митного оформлення згідно з Класифікатором Державної митної служби України, її територіальних органів та їх структурних підрозділів, затвердженим наказом Міністерства фінансів України від 26 листопада 2019 року № 495 (у редакції наказу Міністерства фінансів України від 30 грудня 2020 року № 831) (далі - Класифікатор));

назву оператора поштового зв’язку;

номер CN37 або CN38, або CN41;

номер (номери) депеш;

загальну кількість місць;

загальну вагу депеш;

вид транспорту;

назву перевізника (у разі здійснення перевезення автомобільним транспортом додатково зазначаються прізвище, власне ім’я та по батькові (за наявності), яка прийняла депеші до перевезення);

номер та дату транспортної накладної (за наявності);

номер транспортного засобу, яким депеші буде переміщено до митниці призначення;

митницю призначення (місце митного оформлення згідно з Класифікатором);

дату доставки депеш до митниці призначення;

ідентифікаційні ознаки митного забезпечення, пристроїв та/або інших засобів ідентифікації, застосованих митним органом відправлення;

наявність та реквізити акта про невідповідність товарів відомостям, зазначеним у документах, необхідних для здійснення їх митного контролю, про пошкодження товарів, їх упаковки чи маркування або про їх втрату, форму якого затверджено наказом Міністерства фінансів України від 15 березня 2018 року № 364, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 05 квітня 2018 року за № 421/31873 (далі - Акт про невідповідність);

реквізити акта митного огляду (переогляду) у разі його складання;

відомості щодо протоколу про порушення митних правил (у разі його складання);

раніше надану митним органом відмову у пропуску на митну територію України цих депеш;

номер штампа «Під митним контролем» (далі - штамп ПМК) посадової особи митниці відправлення, яка здійснила митний контроль депеш;

інформацію про пропуск (дату та час перетину кордону).

До електронного повідомлення, зазначеного в пункті 4 цієї глави, оператор поштового зв’язку вносить інформацію, визначену в абзацах другому-дванадцятому, п’ятнадцятому, вісімнадцятому цього пункту. Інформація, визначена абзацами тринадцятим, чотирнадцятим, шістнадцятим, сімнадцятим, дев’ятнадцятим та двадцятим цього пункту, вносить до електронних інформаційних систем митних органів посадовою особою митного органу та/або в автоматичному режимі.

6. Електронні повідомлення автоматично реєструються в електронному журналі реєстрації документів контролю доставки депеш шляхом присвоєння реєстраційного номера, який формується за такою схемою:

де:

1

-

код місця митного оформлення згідно з Класифікатором;

2

-

цифри поточного року;

3

-

шестизначний порядковий номер у порядку зростання згідно з електронним журналом; з початку року нумерація поновлюється.

7. З метою запобігання затримкам транспортних засобів з депешами у пунктах пропуску через державний кордон України оператор поштового зв’язку, який подав до оформлення електронне повідомлення, може завчасно проінформувати особу, яка прийняла/приймає депеші до перевезення, про номер (номери) і дату такого повідомлення (повідомлень).

Якщо депеші, зазначені в електронному повідомленні, не були ввезені на митну територію України протягом 30 днів з дати подання повідомлення, таке повідомлення анулюється в електронних інформаційних ресурсах митних органів автоматично.

8. Переміщення депеш через митний кордон України здійснюється після перевірки посадовою особою митниці відправлення наявності електронного повідомлення в електронних інформаційних ресурсах митних органів.

Перевірка здійснюється шляхом запиту за номером електронного повідомлення та встановлення відповідності інформації, що міститься у поданих супровідних поштових документах CN37, CN38, CN41 та транспортних документах (за наявності), відомостям, заявленим в електронному повідомленні.

9. У разі відсутності електронного повідомлення на момент прибуття товарів у пункт пропуску через державний кордон України посадовій особі митного органу в пункті пропуску подаються паперові примірники супровідних поштових документів CN37, CN38, CN41 для створення цією посадовою особою такого повідомлення в електронних інформаційних ресурсах митних органів.

10. За результатами контролю із застосуванням СУР, у тому числі АСУР, посадова особа митниці відправлення приймає одне та/або декілька з таких рішень:

проведення вагового контролю автотранспортного засобу, який здійснює переміщення депеш або зважування окремих депеш;

здійснення контролю із застосуванням скануючих систем (неінтрузивних технологій контролю);

обов’язкове застосування засобів забезпечення ідентифікації;

проведення митного огляду транспортного засобу з депешами чи окремих депеш (у тому числі для перерахунку та зважування);

пропуск або відмову в пропуску депеш на митну територію України.

11. Рішення про проведення вагового контролю транспортного засобу або зважування окремих депеш приймає посадова особа митного органу, у тому числі у разі встановлення пошкодження забезпечення відправника чи його відсутності, невідповідності у відомостях щодо загальної кількості депеш чи їх ваги, що містяться у супровідних поштових документах (товаро-транспортних документах) та електронному повідомленні фактичним обсягам цих депеш, що переміщується через митний кордон України.

12. Контроль із застосуванням скануючих систем може здійснюватися щодо транспортних засобів поштового зв’язку або щодо окремих депеш у пунктах пропуску через державний кордон України згідно з Порядком виконання митних формальностей із застосуванням скануючих систем, затвердженим наказом Міністерства фінансів України від 18 жовтня 2021 року № 552, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 14 грудня 2021 року за № 1612/37234, в частині, що регламентує порядок використання вантажних скануючих систем.

13. Для забезпечення ідентифікації депеш та транспортних засобів, якими вони переміщуються, можуть застосовуватися засоби, передбачені частинами другою і третьою статті 326 глави 47 розділу XI Кодексу.

14. За результатами застосування СУР (у тому числі з урахуванням результатів вагового контролю та контролю із застосуванням скануючих систем) огляд (переогляд) депеш, транспортних засобів, що здійснюють їх переміщення, посадові особи митних органів у найкоротший термін проводять у пунктах пропуску через державний кордон України у присутності особи, яка прийняла депеші до перевезення.

Митний огляд здійснюють посадові особи митного органу відповідно до вимог статті 338 глави 49 розділу XI Кодексу та Порядку проведення огляду та переогляду товарів, транспортних засобів комерційного призначення, затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 12 грудня 2012 року № 1316, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 26 лютого 2013 року за № 318/22850 (далі - Порядок № 1316).

За результатами огляду (переогляду) складається Акт про проведення огляду (переогляду) товарів, транспортних засобів, ручної поклажі та багажу, форму якого затверджено наказом Міністерства фінансів України від 30 травня 2012 року № 636, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 19 червня 2012 року за № 1004/21316 (далі - Акт огляду).

Митний огляд товарів в окремих МПВ та операції з пред’явлення таких МПВ для огляду проводяться в ММПО відповідно до вимог статті 233 глави 36 розділу VI Кодексу та цих Порядку та умов.

15. У разі виявлення під час вагового контролю автотранспортного засобу невідповідності фактичних відомостей про депеші відомостям, зазначеним в електронному повідомленні та/або супровідних поштових документах CN37, CN38, CN41, або транспортних документах (за наявності) пошкодження депеш, їх упаковки чи маркування, повної чи часткової втрати товарів, оператор поштового зв’язку у присутності посадової особи митниці відправлення складає Акт про невідповідність.

У такому випадку посадова особа митного органу за відсутності ознак порушень митних правил приймає рішення про відмову у пропуску за поданим електронним повідомленням.

Подальший контроль за переміщенням депеш здійснюється на підставі нового електронного повідомлення оператора поштового зв’язку із зазначенням фактичних відомостей.

16. У разі виявлення порушень митних правил посадова особа митниці відправлення невідкладно складає протокол про порушення митних правил у порядку, встановленому законодавством.

Якщо безпосередні предмети порушення митних правил підлягають тимчасовому вилученню за протоколом про порушення митних правил, посадова особа митниці, яка здійснює митні формальності щодо депеш, приймає рішення про відмову у пропуску за поданим електронним повідомленням із зазначенням відповідних причин відмови.

17. Рішення про пропуск депеш або відмову у такому пропуску надсилається оператору поштового зв’язку в електронній формі з використанням систем, що забезпечують функціонування електронних інформаційних ресурсів митних органів, та з дотриманням вимог законодавства у сферах електронного документообігу, електронних довірчих послуг та захисту інформації.

На всіх паперових примірниках супровідних поштових документів CN37, CN38, CN41 та транспортній накладній (за наявності) посадова особа митниці відправлення проставляє відбитки штампа ПМК і повертає їх особі, яка переміщує депеші, та повідомляє про реєстраційний номер документа контролю доставки згідно з електронним журналом реєстрації документів контролю доставки депеш для доставки під митним контролем до митниці призначення.

2. Особливості транзитного переміщення депеш

1. Під час пропуску депеш встановлюється строк транзитного перевезення до митниці призначення залежно від виду транспорту відповідно до статті 95 глави 17 розділу V Кодексу.

Оператор поштового зв’язку доставляє депеші до митниці призначення в межах строку транзитного перевезення, встановленого під час їх пропуску через митний кордон України.

2. Якщо під час транзитного перевезення депеш транспортний засіб не зміг прибути до митниці призначення в установлений строк внаслідок аварії або дії обставин непереборної сили, до строку транзитного перевезення не включається час дії та/або ліквідації наслідків цих обставин за умови документального підтвердження факту аварії або дії обставин непереборної сили та вчасного (до закінчення встановленого строку транзитного перевезення) письмового інформування оператором поштового зв’язку найближчого митного органу про обставини зазначених подій.

Підтвердження факту аварії або дії обставин непереборної сили здійснюється з дотриманням положень розділу VIII Порядку виконання митних формальностей відповідно до заявленого митного режиму, затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 31 травня 2012 року № 657, зареєстрованого у Міністерстві юстиції України 02 жовтня 2012 року за № 1669/21981.

3. Якщо внаслідок аварії чи дії обставин непереборної сили сталася повна чи часткова втрата товарів, оператор поштового зв’язку вживає всіх необхідних заходів для забезпечення збереження частки невтрачених товарів та недопущення будь-якого їх використання.

У таких випадках оператор поштового зв’язку у присутності посадової особи найближчого митного органу складає Акт про невідповідність.

Перевантаження депеш до іншого транспортного засобу здійснюється з дозволу та під контролем митного органу, в зоні діяльності якого вони перебувають.

Перевантаження депеш, які переміщуються залізничними транспортними засобами, на транспортні засоби оператора поштового зв’язку здійснюється з дозволу та під контролем митного органу.

4. Митний орган, до якого звернувся перевізник, протягом цієї самої доби каналами електронного зв’язку інформує митницю відправлення і митницю призначення про обставини події, місцезнаходження товарів та транспортного засобу з наданням копій відповідних документів.

Митниця відправлення вносить відповідну інформацію до електронних інформаційних ресурсів митних органів.

5. Якщо під час транзитного перевезення депеш виникає потреба у заміні водія або у перевантаженні товарів на інший транспортний засіб та якщо таке перевантаження відбувається без порушення митних пломб та інших засобів забезпечення ідентифікації, оператор поштового зв’язку до закінчення строку транзитного переміщення з використанням доступних каналів зв’язку письмово або в електронній формі повідомляє про це митниці призначення.

Повідомлення містить відомості про:

реєстраційний номер згідно з електронним журналом реєстрації документів контролю доставки депеш;

проведену операцію (заміна водія або перевантаження товарів на інший транспортний засіб), її причини та місце, в якому була проведена ця операція;

номер транспортного засобу, яким надалі здійснюється перевезення товарів під митним контролем;

прізвище, власне ім’я та по батькові (за наявності), серію (за наявністю) та номер паспорта водія, який здійснює перевезення депеш надалі.

6. Підставою для зняття з контролю транзитного перевезення депеш є внесена посадовою особою митниці призначення до електронних інформаційних ресурсів митних органів відмітка про доставку цих депеш до визначеного митницею місця митного оформлення згідно з Класифікатором.

7. Якщо митниця призначення після закінчення строку доставки депеш не підтвердила факт доставки, митниця відправлення надсилає засобами електронного зв’язку електронний запит до митниці призначення для з’ясування факту доставки/недоставки.

У разі виявлення порушень законодавства на будь-якому етапі здійснення контролю за переміщенням депеш посадова особа митного органу вживає заходів, передбачених законодавством.

3. Митні формальності при надходженні депеш до ММПО

1. Оператор поштового зв’язку (перевізник) доставляє депеші та супровідні поштові документи CN37, CN38, CN41 без будь-якої зміни їх стану у визначене на ММПО місце доставки та забезпечує їх перебування у цьому місці до прибуття посадових осіб митного органу.

Транспортні засоби, якими депеші доставлено до ММПО, розміщуються в зонах митного контролю.

2. Оператор поштового зв’язку, уповноважена ним особа або перевізник подає до митного органу в ММПО примірники супровідних поштових документів CN37, CN38, CN41 та транспортних накладних (за наявності) з відмітками митниці відправлення та відомості про реєстраційний номер згідно з електронним журналом реєстрації документів контролю доставки депеш.

Депеші пред’являються, а супровідні поштові документи на них передаються посадовій особі митного органу у мінімально можливий строк після їх прибуття, а в разі прибуття поза робочим часом, встановленим для митного органу,- у мінімально можливий строк після початку його роботи.

3. Посадова особа митного органу в ММПО:

перевіряє дотримання оператором поштового зв’язку (перевізником) строків доставки депеш з пункту пропуску до митниці призначення;

проставляє відбиток штампа ПМК у поданих супровідних поштових документах та транспортних накладних (за наявності) з відмітками митниці відправлення;

перевіряє цілісність і відповідність забезпечення відправника чи засобів забезпечення ідентифікації, застосованих митницею відправлення щодо транспортних засобів поштового зв’язку;

перевіряє відповідність відомостей, що містяться в супровідних поштових документах CN37, CN38, CN41, відомостям, наявним в електронних інформаційних ресурсах митних органів за реєстраційним номером документа контролю доставки;

за відсутності зауважень підтверджує доставку депеш шляхом внесення відомостей про дату та час прибуття депеш до ММПО;

надає дозвіл на здійснення операцій з розвантаження транспортного засобу, яким доставлено депеші та переміщення їх під митним контролем до визначених місць сортування та обробки;

перевіряє цілісність та відповідність засобів забезпечення ідентифікації, застосованих митницею відправлення щодо окремих депеш чи окремих МПВ (у разі їх застосування);

перевіряє відповідність загальної кількості місць та загальної ваги МПВ даним, що містяться в супровідних поштових документах CN 37, CN 38, CN 41, у документах контролю доставки;

за відсутності зауважень надає дозвіл на проведення операцій із сортування та обробки МПВ.

У разі виявлення ознак, що можуть свідчити про переміщення депеш з порушенням законодавства, посадова особа митного органу вживає заходів, передбачених законодавством.

4. Після виконання дій, передбачених цією главою, супровідні поштові документи та транспортні накладні (за наявності) з відмітками митниці призначення повертаються особі, яка переміщує депеші.

V. Ввезення вантажу експрес-перевізника

1. Для забезпечення проведення аналізу ризиків з метою безпеки та надійності до прибуття вантажу експрес-перевізника на митну територію України до митного органу, розташованого в пункті пропуску через державний кордон України, подається загальна декларація прибуття.

Загальна декларація прибуття подається з дотриманням строків і в порядку, передбаченому законодавством.

2. Вантаж експрес-перевізника переміщується з митного органу, розташованого в пункті пропуску через державний кордон України, у митний орган, у зоні діяльності якого розташовано ЦСС під митним забезпеченням та/або забезпеченням відправника.

3. Пропуск вантажу експрес-перевізника на митну територію України здійснюється відповідно до частини першої статті 94 глави 17 розділу V Кодексу на підставі поданої експрес-перевізником митної декларації за формою ЄАД для внутрішнього транзиту МЕВ, яка одночасно є документом контролю доставки від пункту пропуску через державний кордон України до ЦСС, або митної декларації, передбаченої Конвенцією про процедуру спільного транзит від 20 травня 1987 року, ратифікованої Законом України від 30 серпня 2022 року № 2555-IX «Про приєднання України до Конвенції про процедуру спільного транзиту» (далі - Конвенція про процедуру спільного транзиту).

4. У разі подання експрес-перевізником митної декларації за формою ЄАД для внутрішнього транзиту МЕВ, митні формальності щодо вантажу експрес-перевізника виконуються згідно з Порядком виконання митних формальностей при здійсненні транзитних переміщень, затвердженим наказом Міністерства фінансів України від 09 жовтня 2012 року № 1066, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 19 грудня 2012 року за № 2120/22432 (далі - Порядок № 1066).

У разі подання експрес-перевізником митної декларації, передбаченої Конвенцією про процедуру спільного транзиту, митні формальності щодо вантажу експрес-перевізника виконуються згідно з положеннями Конвенції про процедуру спільного транзиту та нормативно-правовими актами і документами, розробленими та затвердженими для реалізації цієї Конвенції.

VI. Обробка депеш і вантажів експрес-перевізника, сортування МПВ та МЕВ

1. Операції із сортування та обробки відправлень здійснюють працівники ММПО (ЦСС) у спеціально визначених місцях під митним контролем та у присутності посадових осіб митного органу.

2. Обробку вхідних депеш проводить оператор поштового зв’язку з дотриманням послідовності їх розкриття, зумовленої актами Всесвітнього поштового союзу, залежно від виду та категорії відправлень.

Для цього в ММПО визначаються окремі місця для здійснення обробки депеш з письмовою кореспонденцією та посилковою поштою.

3. Обробка вантажів експрес-перевізника здійснюється в порядку, визначеному експрес-перевізником, з урахуванням пріоритетності категорій та видів МЕВ, зумовлених умовами договору на перевезення кожного окремого МЕВ та угоди (угод) з іноземним оператором про обмін МЕВ.

На ЦСС облаштовуються окремі місця для здійснення обробки МЕВ документарного характеру та МЕВ, у яких переміщуються товари, що підлягають письмовому декларуванню.

4. При виконанні операції з сортування та обробки відправлень працівники ММПО (ЦСС):

здійснюють ідентифікацію відправлень та підготовку до подальшого їх декларування у встановленому порядку;

перевіряють правильність документального оформлення відправлень, наявність та відповідність документів, що їх супроводжують, правильність заповнення документів, зовнішній стан мішків та/або відправлень, їх масу, цілісність упаковки чи маркування, наявність пломб та печаток;

формують відомості в електронній системі обліку та зберігання.

Для проведення сортування відправлень, щодо яких відсутні відомості в електронному вигляді, оператор:

формує у своїх інформаційних системах інформацію в електронній формі про кожне таке відправлення;

надає інформацію про відправлення митному органу;

після отримання від митного органу інформації за результатами здійснення контролю із застосуванням СУР, у тому числі АСУР, щодо визначеного рівня ризику кожного окремого відправлення здійснює сортування відправлень.

У разі встановлення невідповідності товарів відомостям, зазначеним у супровідних поштових документах CN37, CN38, CN41, митних деклараціях CN22, CN23, МТД, інших документах, необхідних для здійснення митного контролю товарів, пошкодження товарів, їх упаковки чи маркування або їх втрати, працівник ММПО (ЦСС) у присутності посадової особи митного органу складає Акт про невідповідність.

5. Для автоматичної ідентифікації та обліку відправлень у межах операцій із сортування та обробки, а також при здійсненні інших операцій з відправленнями працівники ММПО (ЦСС) використовують пристрої для зчитування штрих-кодів (інших кодів даних), нанесених на мішки, ярлики, пакування відправлень чи супровідні документи.

6. За результатами сортування та обробки відправлень і формування відомостей в електронній системі обліку та зберігання працівники ММПО (ЦСС) вживають подальших заходів щодо підготовки відправлень для здійснення декларування та подання відповідних документів та відомостей до митного оформлення.

7. МПВ, що переміщуються митною територією України транзитом, відправлення, що помилково потрапили на митну територію України, а також для декларування товарів, у яких використовується митна декларація за формою ЄАД, оператор переміщує до відповідного місця їх зберігання.

8. Рішення щодо подальшого декларування таких товарів приймає особа, уповноважена на декларування після вжиття відповідних заходів, спрямованих на отримання необхідних документів та відомостей від установи обміну країни відправлення, відправника чи одержувача відправлення (уповноважених ними осіб), або прийнятого рішення за результатами проведених заходів офіційного контролю.

Для вжиття подальших заходів щодо отримання документів та відомостей, необхідних для здійснення декларування товарів, у тому числі проведення фізичного огляду товарів (відібрання проб і зразків товарів), оператор вживає заходів щодо розміщення відправлення в місці зберігання.

9. Фізичний огляд товарів здійснюється з дозволу митного органу шляхом внесення до електронних інформаційних ресурсів відповідної відмітки після отримання від оператора, декларанта або уповноваженої ним особи електронного повідомлення про дату та час їх проведення.

У разі відмови у наданні такого дозволу посадова особа митного органу надає обґрунтування причин відмови.

10. Відправлення, щодо яких оператор, декларант або уповноважена ним особа прийняв/прийняла рішення про здійснення їх декларування, оператор переміщує у відповідні місця здійснення митних формальностей, обладнані відповідними технічними та спеціальними засобами митного контролю, необхідними для їх проведення.

11. Відправлення, щодо яких визначено низький та середній рівень ризику, а також ті, які підлягають декларуванню в усній формі на підставі товаросупровідних документів, оператор переміщує до місць в оглядових залах, обладнаних рентгено-телевізійною технікою (скануючими системами стаціонарного/мобільного типу).

Відправлення, щодо яких визначено високий рівень ризику, оператор переміщує до місць в оглядових залах, обладнаних для проведення митного огляду товарів з розкриттям таких відправлень.

VII. Митне оформлення товарів при ввезенні в Україну

1. Реєстрація електронного документа

Після надходження електронного документа до електронних інформаційних ресурсів митних органів в автоматичному режимі здійснюється формато-логічний контроль заповнення відповідних електронних документів шляхом:

перевірки відповідності формату електронних документів встановленим вимогам;

перевірки дотримання порядку заповнення електронних документів;

перевірки наявності фактів не поданих в установлений законодавством строк додаткових реєстрів до тимчасових;

зіставлення реквізитів уповноваженого банку з даними, що містяться в переліку уповноважених банків України (у разі сплати митних платежів);

зіставлення курсу валюти України до іноземної валюти, зазначеного в електронному документі, з офіційним курсом валюти України до іноземної валюти на день подання електронного документа до оформлення;

зіставлення відомостей про нарахування митних платежів з інформацією про наявність та суму коштів авансових платежів (передоплати), внесених декларантом на рахунки, відкриті на ім’я митного органу, як попереднє грошове забезпечення сплати майбутніх митних платежів (у разі сплати митних платежів за додатковим реєстром, митною декларацією CN22, CN23, М-16).

Реєстрація електронного документа здійснюється шляхом:

фіксування дати та часу подання документа до оформлення;

присвоєння реєстраційного номера та внесення його до відповідної графи електронного документа;

унесення поданого електронного документа до електронних інформаційних ресурсів митних органів.

Результати автоматизованої перевірки правильності заповнення даних в електронних документах та/або інформація про їх реєстрацію повертаються декларанту.

2. Перевірка електронного документа

Перевірка електронного документа здійснюється автоматично шляхом:

перевірки дотримання строків подання електронного документа для оформлення;

контролю зіставлення (автоматизованого порівняння) відомостей щодо:

відповідності даних електронного документа з іншими наявними відомостями про товари у відправленнях, у тому числі відомостям у попередній інформації.

3. Прийняття електронного документа для митного оформлення

Прийняття електронного документа для митного оформлення здійснюється шляхом унесення до цього електронного документа відомостей про номер штампа ПМК та про посадову особу митного органу, яка здійснюватиме його оформлення.

У разі подання митних декларацій CN22, CN23, М-16 у паперовій формі прийняття митної декларації здійснюється шляхом проставлення на паперовому примірнику митної декларації відбитка штампа ПМК посадової особи митного органу, яка прийняла митну декларацію для оформлення, та внесення відомостей про номер штампа ПМК до електронної митної декларації відповідного типу.

4. Оформлення електронного документа

При здійсненні оформлення електронного документа посадова особа митного органу виконує такі митні формальності:

1) перевірку документів та відомостей щодо товарів, що переміщуються у відправленні, поданих оператором, декларантом чи уповноваженою ним особою для митного оформлення;

2) контроль із застосуванням СУР, у тому числі АСУР, за результатами якого:

здійснюється перевірка наявності діючих санкцій, застосованих до особи згідно із законами України та/або міжнародними договорами України, згода на обов’язковість яких надана Верховною Радою України;

здійснюється відбір відправлень, щодо яких не встановлено необхідності здійснення митних формальностей;

приймається рішення щодо необхідності застосуванням скануючих систем або проведення митного огляду товарів з розкриттям відправлення.

Рішення, передбачені абзацами третім та четвертим підпункту 2 цього пункту, оформлюються шляхом проставлення відповідних відміток в електронних інформаційних ресурсах митних органів.

У разі прийняття рішення, передбаченого абзацом четвертим підпункту 2 цього пункту, оператору, декларанту чи уповноваженій ним особі автоматично надсилається повідомлення про необхідність пред’явлення товарів для митного контролю.

5. Застосування багажних/поштових скануючих систем

У разі застосування скануючих систем співробітники ММПО (ЦСС) подають відправлення (в тому числі ті, що підлягають усному декларуванню) на транспортерну стрічку таких систем.

Після сканування посадова особа митного органу досліджує, аналізує та порівнює (у тому числі за допомогою інструментів електронно-інформаційних ресурсів) відомості, заявлені до митного оформлення, з відомостями рентгенівського зображення.

За результатами аналізу зображень, отриманих під час сканування, посадова митного органу приймає одне з таких рішень:

перехід до завершення митних формальностей або

встановлення для відправлення високого рівня ризику.

Високий рівень ризику за результатами сканування встановлюється у таких випадках:

наявність ознак облаштування товарів спеціально виготовленими сховищами (тайниками) або використання інших засобів чи способів, що утруднюють виявлення товарів;

наявність ознак надання одним товарам вигляду інших;

припущення про те, що переміщувані у відправленні товари заборонені або обмежені до такого переміщення згідно із законодавством;

виявлення місць у відправленні, які можуть використовуватися для приховування товарів від митного контролю;

невідповідність даних, отриманих за результатами сканування, даним, що містяться у товаросупровідних та інших документах (відомостях), які подаються для митного контролю (в тому числі виявлення товарів, що підлягають письмовому декларуванню у відправленнях, які було задекларовано усно на підставі товаросупровідних документів);

виявлення інших індикаторів ризику з переліку індикаторів ризиків, що застосовується відповідно до Порядку № 684.

У разі виявлення товарів, що підлягають письмовому декларуванню у відповідних категоріях МПВ письмової кореспонденції, яка не супроводжується уніфікованими бланками актів Всесвітнього поштового союзу, оператор поштового зв’язку забезпечує ідентифікацію таких МПВ шляхом:

формування у своїх інформаційних системах інформації в електронному вигляді про таке відправлення;

присвоєння йому відповідного номера;

надання інформації в електронній формі про відправлення митному органу.

Після отримання від митного органу інформації за результатами здійснення контролю із застосуванням СУР, у тому числі АСУР, щодо визначеного рівня ризику такого відправлення вживає заходів для отримання відомостей, необхідних для подальшого декларування товарів.

Присвоєний оператором поштового зв’язку номер такого МПВ використовується виключно в цілях митного контролю і не призводить до зміни виду та категорії письмової кореспонденції.

Ідентифікація МЕВ документарного характеру з товарами, що підлягають письмовому декларуванню, здійснюється за наявним номером відправлення шляхом зміни експрес-перевізником статусу МЕВ у системі для відстеження МЕВ оператора та надання інформації про таке МЕВ митному органу.

Після отримання від митного органу інформації за результатами здійснення контролю із застосуванням СУР, у тому числі АСУР, щодо визначеного рівня ризику такого відправлення оператор вживає заходів для отримання відомостей, необхідних для подальшого декларування товарів.

6. Митний огляд та інші митні формальності

Митний огляд товарів здійснюють посадові особи митного органу відповідно до вимог Кодексу та Порядку № 1316.

Митний огляд проводиться у спеціально визначених місцях, обладнаних достатньою кількістю технічних засобів (пристроїв для зважування, оглядових столів, обладнання для розпакування/запакування відправлень, комп’ютерної техніки, технічних засобів контролю тощо), у присутності уповноважених представників оператора.

За результатами проведення митного огляду складається Акт огляду.

Для здійснення митного огляду представники оператора подають посадовій особі митного органу відправлення разом із супровідними документами (митними деклараціями CN22, CN23, МТД) та іншими документами, що супроводжують відправлення (за їх наявності).

За результатами митного огляду та аналізу виявлених індикаторів ризику з переліку індикаторів ризику посадові особи митного органу виконують такі митні формальності:

1) перевірку правильності класифікації товарів;

2) перевірку дотримання встановлених до задекларованих товарів заходів нетарифного регулювання (відсутність визначених законодавством заборон щодо переміщення товарів; необхідність надання відповідних документів або відомостей про відмітки у товаросупровідних документах);

3) перевірку вартості товарів.

Перевірка правильності визначення митної вартості товарів, що переміщуються у відправленнях на адресу декларанта (крім громадянина), здійснюється у встановленому законодавством порядку.

При здійсненні контролю заявленої фактурної вартості товарів, що переміщуються на адреси громадян, підлягають перевірці відомості, представлені для визначення їх фактурної вартості, з метою встановлення їх достовірності.

Митний орган з метою здійснення контролю правильності визначення фактурної вартості товарів має право:

упевнюватися в достовірності або точності будь-якої заяви, документа чи розрахунку, поданих для цілей визначення фактурної вартості;

у разі наявності ознак доказів недостовірності заявленої фактурної вартості письмово запитувати від оператора, декларанта або уповноваженої ним особи додаткові документи та відомості, якщо це необхідно для прийняття рішення про визнання заявленої фактурної вартості;

у випадках, встановлених Кодексом, приймати рішення рішення про визначення вартості товарів, що переміщуються (пересилаються) громадянами через митний кордон України, для цілей нарахування митних платежів;

застосовувати інші передбачені Кодексом форми митного контролю.

Під час проведення огляду підлягає з’ясуванню достовірність відомостей, заявлених під час декларування товарів, зокрема щодо фактурної вартості товарів. У разі наявності доказів недостовірності заявленої фактурної вартості товарів, встановлених у результаті проведення митного огляду, посадова особа зазначає встановлені відомості та джерела їх отримання в Акті огляду.

Для цілей цих Порядку та умов ознаками доказів недостовірності заявленої фактурної вартості можуть вважатися:

наявність у документах, що містять відомості про вартість товарів, виправлень, підчищень, затертостей, видимих змін;

наявність у документах, що містять відомості про вартість товарів, арифметичних (орфографічних) помилок при зазначенні сумарної фактурної вартості, при перерахунку сум в іноземній та/або національній валютах, при здійсненні розрахунків (наприклад, знижок тощо);

наявність у документах, що містять відомості про вартість товарів, необґрунтованих знижок та/або зниження ціни товару;

наявність на товарах, що переміщуються (пересилаються), ярликів з ціною товарів, що відрізняється від заявленої фактурної вартості;

наявність касових або товарних чеків, банківських виписок, електронних повідомлень інтернет-магазинів, інших документів, які містять відомості про вартість таких товарів, зокрема інформації з особистого кабінету у разі придбання через інтернет-аукціони, інтернет-сайти тощо (у тому числі серед документів, що супроводжують відправлення або переміщуються у відправленні), з ціною товарів, що відрізняється від заявленої фактурної вартості;

наявність відомостей про рівень вартості ідентичних або подібних (аналогічних) товарів, митне оформлення яких вже здійснено, що відрізняється від заявленої фактурної вартості;

наявність публічної оферти (пропозиції продажу) ідентичного або подібного (аналогічного) товару, розміщеної на офіційних сайтах підприємств-виробників і посередників у мережі «Інтернет» (за торговельною маркою, виробником/дистриб’ютором та іншими даними, що містяться у товаросупровідних документах) у системі роздрібної торгівлі країни експорту, за ціною, що відрізняється від заявленої фактурної вартості.

Під час здійснення аналізу, виявлення та оцінки ризиків використовуються такі джерела інформації:

електронні інформаційні ресурси митних органів;

спеціалізовані видання, які містять інформацію про ціни, сформовані на світовому ринку;

інформація, отримана від Держмитслужби, про ціни на товари та/або сировину, матеріали, комплектуючі, які входять до складу товарів;

інформація, отримана за результатами здійснення митного контролю;

інформація, отримана від державних органів, установ та організацій на запити територіальних органів та/або Держмитслужби;

висновки про якісні та вартісні характеристики товарів, підготовлені спеціалізованими експертними організаціями, що мають відповідні повноваження згідно із законодавством;

інформація отримана з мережі «Інтернет».

При здійсненні контролю заявленої фактурної вартості товарів посадові особи митного органу не використовують цінову інформацію щодо ідентичних або подібних (аналогічних) товарів, вартість яких було попередньо визнано (визначено) на підставі надання індивідуальних, документально підтверджених знижок, або у разі придбання товарів на особливих умовах угоди купівлі-продажу, що впливають на вартість товарів.

Віднесення товарів до ідентичних або подібних (аналогічних) здійснюється з урахуванням критеріїв, встановлених Кодексом.

За наявності ознак доказів недостовірності заявленої фактурної вартості митний орган письмово повідомляє оператора, декларанта чи уповноважену ним особу про необхідність надання додаткових документів чи відомостей, необхідних для підтвердження заявленої фактурної вартості товарів, у тому числі з використанням інформаційних технологій.

Письмове бажання надати додаткові документи чи відомості реалізує оператор, декларант чи уповноважена ним особа шляхом надсилання митному органу електронного повідомлення з використанням електронного підпису чи печатки, що базуються на кваліфікованому сертифікаті відкритого ключа, особи, яка його склала або шляхом вчинення дій. У такому разі перевірка заявленої фактурної вартості товарів проводиться після надання документів чи відомостей.

Строк надання додаткових документів чи відомостей не має перевищувати 10 календарних днів з дня направлення митним органом повідомлення про необхідність їх подання.

У разі отримання письмової відмови від надання додаткових документів та відомостей строк щодо можливості їх надання припиняється.

За результатами аналізу наданих додаткових документів чи відомостей посадова особа митного органу підтверджує заявлену фактурну вартість товарів або приймає письмове рішення про визначення вартості товарів, що переміщуються (пересилаються) громадянами через митний кордон України, для цілей нарахування митних платежів за формою, встановленою Мінфіном;

4) перевірку правильності застосування пільг в оподаткуванні (у разі їх застосування);

5) прийняття рішення щодо необхідності проведення експертних досліджень.

Якщо під час виконання митних формальностей виникає потреба у спеціальних знаннях з різних галузей науки, техніки, мистецтвознавства тощо або у використанні спеціального обладнання і техніки, посадова особа митного органу приймає рішення про призначення експертних досліджень.

Взяття проб (зразків) товарів та операції з такими товарами здійснюють посадові особи митного органу відповідно до вимог Кодексу та в порядку, встановленому законодавством.

Не пізніше наступного робочого дня після проведення дослідження (аналізу, експертизи) спеціалізованим органом з питань експертизи та досліджень Держмитслужби чи його відокремленим підрозділом або після отримання митним органом примірників результатів такого дослідження (аналізу, експертизи) від інших державних органів посадова особа митного органу надсилає оператору, декларанту чи уповноваженій ним особі примірники результатів проведеного дослідження (аналізу, експертизи) проб та зразків товарів в електронній формі або надає паперові примірники результатів досліджень з відміткою про отримання;

6) перевірка наявності задекларованих товарів у митному реєстрі об’єктів права інтелектуальної власності;

7) призупинення митного оформлення.

У разі виявлення товарів, що підозрюються у порушенні прав інтелектуальної власності їх митне оформлення призупиняється у встановленому законодавством порядку.

Митне оформлення нехарчової продукції, що ввозиться на митну територію України для вільного обігу, за результатами документальної перевірки та/або вибіркового обстеження зразків продукції у разі виявлення обставин, визначених частиною першою статті 38 Закону України «Про державний ринковий нагляд і контроль нехарчової продукції», призупиняється у порядку, встановленому постановою Кабінету Міністрів України від 26 грудня 2011 року № 1403 «Про затвердження Порядку здійснення державного контролю нехарчової продукції».

Інформація щодо призупинення митного оформлення та рішення, прийняті за результатами такого призупинення, додатково надсилаються оператору в електронній формі.

7. Складання протоколу про порушення митних правил

Про кожний випадок виявлення порушення митних правил при здійсненні митних формальностей щодо товарів, що переміщуються (пересилаються) у відправленнях, посадова особа митного органу, яка виявила таке порушення, невідкладно складає протокол про порушення митних правил у встановленому законодавством порядку.

Про факт складання протоколу про порушення митних правил митний орган повідомляє оператора, декларанта чи уповноважену ним особу шляхом надсилання йому/їй електронного повідомлення.

8. Завершення митних формальностей

Під час завершення митного оформлення посадові особи митного органу виконують такі митні формальності:

1) перевірку відомостей про результати виконання митних формальностей, визначених за результатами аналізу та оцінки ризиків із застосуванням СУР, у тому числі АСУР;

2) перевірку правильності нарахування митних платежів на товари, що є об’єктами оподаткування (за тимчасовим реєстром, додатковим реєстром, електронною митною декларацією М-16);

3) нарахування митних платежів на товари, що є об’єктами оподаткування (за митною декларацією CN22, CN23, митною декларацією М-16 в паперовій формі), шляхом внесення відомостей до відповідних граф електронного примірника відповідної митної декларації;

4) перевірку наявності суми коштів авансових платежів (передоплати), внесених платником податків згідно зі статтею 299 Кодексу на рахунки, відкриті на ім’я митного органу, як попереднє грошове забезпечення сплати майбутніх митних платежів та справляння митних платежів за товари, що є об’єктами оподаткування (за додатковим реєстром та митними деклараціями CN22, CN23, М-16);

5) внесення до електронного документа відмітки про завершення митного оформлення та відомостей про номер особистої номерної печатки (далі - ОНП) посадової особи митного органу, яка завершила митне оформлення.

Інформація про завершення митного оформлення надсилається оператору, декларанту чи уповноваженій ним особі в електронній формі.

У разі подання митних декларацій CN22, CN23, М-16 митному органу у паперовій формі завершення митного оформлення здійснюється шляхом внесення до електронного примірника митної декларації інформації про номер ОНП та безпосереднього проставлення відбитка ОНП посадової особи, яка здійснила митне оформлення цієї митної декларації, на всіх паперових примірниках митних декларацій.

VIII. Особливості митного оформлення додаткових реєстрів до тимчасових

1. Додатковий реєстр (додаткові реєстри) подає оператор митному органу в ММПО (ЦСС) за кожним відправленням у тимчасовому реєстрі у строк не більше 30 днів з дати оформлення тимчасового реєстру.

Контроль за своєчасністю подання додаткових реєстрів до тимчасових здійснює митний орган у ММПО (ЦСС) в автоматичному режимі.

2. Якщо протягом строку, відведеного для подання додаткового реєстру до тимчасового, відправлення з товарами, задекларованими за тимчасовим реєстром, повертаються відправнику, відомості щодо такого повернення оператор вносить до додаткового реєстру.

3. Якщо за тимчасовим реєстром на товари, що переміщуються у МПВ (МЕВ), нараховано митні платежі та такі товари протягом строку для подання додаткового реєстру вивезено за межі митної території України для повернення відправнику, митне оформлення додаткового реєстру до тимчасового з внесеними відомостями щодо такого повернення припиняє зобов’язання оператора зі сплати митних платежів за товари, що переміщуються у таких МПВ (МЕВ).

4. Після надходження електронного документа до електронних інформаційних ресурсів митних органів здійснюються такі митні формальності, у тому числі в автоматичному режимі:

1) формато-логічний контроль заповнення додаткового реєстру:

перевірка відповідності формату електронного документа встановленим вимогам;

перевірка правильності заповнення електронного документа;

зіставлення відомостей про нарахування митних платежів з інформацією про наявність та суму коштів авансових платежів (передоплати), внесених декларантом на рахунки, відкриті на ім’я митного органу, як попереднє грошове забезпечення сплати майбутніх митних платежів.

Інформація про результати перевірки направляється оператору в електронній формі;

2) реєстрація електронного документа:

фіксування дати та часу подання документа до оформлення;

присвоєння реєстраційного номера та внесення його до відповідної графи електронного документа;

унесення поданого електронного документа до бази даних митного органу;

3) перевірка електронного документа:

перевірка дотримання строків подання електронного документа до оформлення;

контроль зіставлення (автоматизоване порівняння) даних додаткового реєстру з попередньо поданим тимчасовим реєстром;

4) прийняття електронного документа до митного оформлення здійснюється шляхом унесення відомостей про номер штампа ПМК та відомостей щодо посадової особи митного органу до електронного документа;

5) перевірка правильності нарахування митних платежів за додатковим реєстром;

6) справляння митних платежів (у разі їх сплати);

7) завершення митного оформлення шляхом внесення до електронного документа відмітки про завершення митного оформлення та номера ОНП посадової особи митного органу, яка завершила митне оформлення.

5. Порушення оператором зобов’язання подати у встановлений строк додатковий реєстр (додаткові реєстри) до тимчасового реєстру за кожним відправленням та сплатити митні платежі за товари, що є об’єктами оподаткування та задекларовані за таким тимчасовим реєстром, є підставою для відмови у прийнятті до митного оформлення нових тимчасових реєстрів до моменту виконання оператором такого зобов’язання.

IX. Митне оформлення товарів при вивезенні з України

1. Для прискорення виконання митних формальностей оператори створюють можливості для відправників самостійного заповнення необхідних для відправки документів, зокрема митної декларації CN22, CN23, МТД, митної декларації М-16.

Відомості з електронних документів оператор використовує для надання митному органу попередньої інформації про відправлення та для декларування товарів.

2. За результатами здійснення операцій із сортування та обробки, а також надання попередньої інформації про відправлення працівники ММПО (ЦСС) вживають подальших заходів щодо підготовки відправлень для здійснення декларування та подання відповідних документів і відомостей до митного оформлення.

3. Митне оформлення товарів у відправленнях, призначених для вивезення, здійснюють посадові особи митного органу після їх декларування у порядку, передбаченому розділом VII цих Порядку та умов, з урахуванням таких особливостей стосовно окремих етапів митного оформлення, зазначених у пунктах 4-8 цього розділу.

4. Реєстрація електронного документа

Після надходження електронного документа до електронних інформаційних ресурсів митних органів в автоматичному режимі здійснюється формато-логічний контроль заповнення відповідних електронних документів шляхом:

перевірки відповідності формату додаткового реєстру встановленим вимогам;

перевірки правильності його заповнення.

5. Перевірка електронного документа

Перевірка електронного документа здійснюється шляхом:

контролю зіставлення (автоматизоване порівняння) даних електронного документа, у тому числі з попередньо наданою оператором інформацією про відправлення;

контролю із застосуванням СУР, зокрема автоматизованого, неавтоматизованого та комбінованого контролю (при цьому перевага надається автоматизованому контролю із застосуванням СУР).

6. Прийняття електронного документа для митного оформлення

Після прийняття електронного документа до митного оформлення оператору надсилається інформація про прийняття документа до оформлення та інформація щодо визначеного рівня ризику кожного окремого відправлення за результатами здійснення контролю із застосуванням СУР для подальшого здійснення відповідних митних формальностей.

7. Оформлення електронного документа та митний огляд

Для пред’явлення товарів митному органу оператор переміщує відправлення до відповідних місць здійснення митних формальностей в ММПО (ЦСС), а саме:

відправлення, щодо яких визначено низький та середній рівень ризику, а також ті, що підлягають декларуванню в усній формі на підставі товаросупровідних документів, спрямовуються до місць в оглядових залах, обладнаних рентгено-телевізійною технікою (скануючими системами стаціонарного/мобільного типу);

відправлення, щодо яких визначено високий рівень ризику,- до місць в оглядових залах, обладнаних відповідним чином для проведення митного огляду товарів з розкриттям таких відправлень.

Митні формальності щодо товарів, які призначені для вивезення і не є об’єктами оподаткування митними платежами, посадові особи митного органу здійснюють у порядку, передбаченому пунктом 6 розділу VII цих Порядку та умов, крім підпунктів 3, 4 пункту 6 розділу VII цих Порядку та умов.

Митні формальності щодо товарів, які призначені для вивезення і є об’єктами оподаткування митними платежами, посадові особи митного органу здійснюють у порядку, передбаченому пунктом 6 розділу VII цих Порядку та умов.

8. Завершення митних формальностей.

Під час завершення митного оформлення посадова особа митного органу вносить до електронного документа відмітки про завершення митного оформлення та номер ОНП посадової особи митного органу, яка завершила митне оформлення, що свідчить про надання митним органом дозволу оператору на проведення подальшого формування депеш або вантажів експрес-перевізника, призначених для вивезення за межі митної території України.

Інформація про завершення митного оформлення надсилається оператору в електронній формі.

Х. Формування депеш, призначених для вивезення та направлення таких депеш за призначенням

1. Митні формальності в ММПО

1. МПВ, призначені для вивезення, формує оператор поштового зв’язку в депеші у порядку, визначеному актами Всесвітнього поштового союзу та законодавством України з питань надання послуг поштового зв’язку.

Операції з формування депеш проводяться під митним контролем у присутності посадової особи митного органу.

2. Депеші формуються із МПВ, митне оформлення яких завершено.

При формуванні депеш з МПВ, призначеними для вивезення, з МПВ, що переміщуються митною територією України транзитом, поштовою тарою, що підлягає поверненню, МПВ, що помилково потрапили на митну територію України чи досилаються або повертаються відправнику, оператор поштового зв’язку вносить відповідні відомості до електронної системи обліку та зберігання.

3. Сформовані депеші оператор поштового зв’язку завантажує до транспортних засобів поштового зв’язку, якими буде здійснено їх переміщення до митного органу, розташованого в пункті пропуску через державний кордон України.

4. Для здійснення контролю доставки депеш від ММПО до пункту пропуску через державний кордон України використовуються супровідні поштові документи CN37, CN38, CN41.

5. Відомості, необхідні для здійснення контрою за доставкою депеш, подають до митного органу оператори поштового зв’язку в електронній формі у вигляді електронного повідомлення з дотриманням вимог законодавства у сферах електронного документообігу, електронних довірчих послуг та захисту інформації.

6. Для здійснення митних формальностей щодо сформованих депеш оператор поштового зв’язку передає посадовій особі митного органу паперові примірники супровідних поштових документів CN37, CN38, CN41 та відомості щодо номера електронного повідомлення оператора.

7. Для контролю за доставкою використовується інформація про:

митницю відправлення (місце митного оформлення згідно з Класифікатором);

назву оператора поштового зв’язку;

номер CN37 або CN38, або CN41;

номер (номери) депеш;

МПВ, які входять до складу депеш та задекларовані за митною декларацією за формою ЄАД (із зазначенням реквізитів такої митної декларації);

загальну кількість місць;

загальну вагу депеш;

вид транспорту;

назву перевізника (у разі здійснення перевезення автомобільним транспортом додатково зазначаються прізвище, власне ім’я та по батькові (за наявності) особи, яка прийняла депеші до перевезення);

номер та дату транспортної накладної (за наявності);

номер транспортного засобу, яким депеші буде переміщено до митниці призначення;

митницю призначення (місце митного оформлення згідно з Класифікатором);

дату доставки депеш до митниці призначення;

ідентифікаційні ознаки митного забезпечення, пристроїв та/або інших засобів ідентифікації, застосованих митним органом відправлення;

номер штампа ПМК посадової особи митниці відправлення, яка здійснила митний контроль депеш;

дату та час завершення оформлення документа в митниці відправлення;

дату та час прибуття депеш до митниці призначення;

дату та час завершення оформлення документа в митниці призначення.

інформацію про дату фактичного вивезення.

До електронного повідомлення, зазначеного в пункті 5 цієї глави, оператор поштового зв’язку вносить інформацію, визначену в абзацах другому-тринадцятому цього пункту. Іншу інформацію вносить до електронних інформаційних ресурсів митних органів посадова особа відповідного митного органу та/або в автоматичному режимі.

8. Перевірку електронного повідомлення здійснює посадова особа митного органу шляхом запиту за номером електронного повідомлення оператора та встановлення відповідності інформації, що міститься у поданих супровідних поштових документах CN37, CN38, CN41 та транспортних документах (за наявності), відомостям, заявленим в електронному повідомленні.

9. Реєстрація документа контролю доставки депеш в електронних інформаційних ресурсах митних органів здійснюється у порядку, передбаченому пунктом 6 глави 1 розділу IV цих Порядку та умов.

10. Інформація про оформлення посадовою особою митного органу в ММПО документа контролю доставки депеш надсилається оператору поштового зв’язку в електронній формі.

На всіх паперових примірниках супровідних поштових документів CN 37, CN 38, CN 41 посадова особа митниці відправлення проставляє відбитки штампа ПМК та повертає їх особі, яка переміщує депеші, та повідомляє про реєстраційний номер згідно з електронним журналом реєстрації документів контролю доставки депеш для доставки під митним контролем до митниці призначення.

11. Транзитне переміщення депеш здійснюється відповідно до вимог глав 1, 2 розділу IV цих Порядку та умов.

2. Митні формальності у пункті пропуску при вивезенні з митної території України

1. При надходженні депеш до митного органу, розташованого в пункті пропуску через державний кордон України, посадова особа цього митного органу:

перевіряє цілісність та відповідність засобів забезпечення ідентифікації, застосованих митницею відправлення;

перевіряє відповідність депеш супровідним поштовим документам та відомостям, зазначеним у документі контролю доставки;

повідомляє митницю відправлення про доставку депеш до митниці призначення шляхом внесення до електронних інформаційних ресурсів інформації про прибуття.

2. За відсутності зауважень або ознак порушень митних правил посадова особа митного органу приймає рішення про пропуск депеш через митний кордон України, проставляє на всіх примірниках супровідних поштових документів CN 37, CN 38, CN 41 та транспортних документах (за наявності) відбиток ОНП і завершує митне оформлення документа доставки шляхом внесення відповідних відомостей до електронних інформаційних ресурсів митних органів.

3. Супровідні поштові документи CN 37, CN 38, CN 41 з відбитком ОНП повертаються особі, яка переміщує депеші.

4. Рішення про пропуск депеш або відмову у такому пропуску надсилається оператору поштового зв’язку електронним повідомленням із використанням електронного підпису чи печатки, що базуються на кваліфікованому сертифікаті відкритого ключа, особи, яка його склала.

5. Після вивезення за межі митної території України МПВ, товари у яких задекларовані з використанням транзитної митної декларації за формою ЄАД, посадова особа митного органу в пункті пропуску вносить до електронних інформаційних ресурсів митних органів інформацію про дату фактичного вивезення таких товарів.

XI. Вивезення вантажів експрес-перевізника

1. Вантаж експрес-перевізника формує експрес-перевізник із МЕВ, митне оформлення товарів у яких завершено, та/або МЕВ, що помилково ввезені на митну територію України, та/або МЕВ, що підлягають поверненню відправнику.

Операції з формування вантажу експрес-перевізника проводяться під митним контролем у присутності посадової особи митного органу.

2. Сформований вантаж експрес-перевізника завантажує експрес-перевізник до транспортних засобів, якими буде здійснено їх переміщення до митного органу, розташованого в пункті пропуску через державний кордон України.

3. Переміщення вантажу експрес-перевізника від ЦСС до пункту пропуску через державний кордон України здійснюється з накладанням засобів забезпечення ідентифікації.

4. Для здійснення контролю за доставкою вантажу експрес-перевізника від ЦСС до пункту пропуску через державний кордон України використовується митна декларація за формою ЄАД для внутрішнього транзиту МЕВ або митна декларація, передбачена Конвенцією про процедуру спільного транзиту, з урахуванням положень пункту 4 розділу V цих Порядку та умов.

XII. Особливості митного оформлення за місцем розташування (проживання) одержувача або відправника

1. Митниця, у зоні діяльності якої розташовується (проживає) одержувач або відправник, здійснює митне оформлення товарів у МПВ (МЕВ, які переміщуються (пересилаються) на митну територію України або призначені для вивезення за межі митної території України та декларування яких декларант (крім оператора) здійснює з використанням митної декларації за формою ЄАД або письмової заяви за формою згідно з додатком 1 до Положення про митні декларації.

2. Для здійснення митного оформлення товарів у відправленні за місцем розташування (проживання) одержувача або відправника декларант повідомляє оператора про намір здійснити таке митне оформлення.

У разі вивезення товарів за межі митної території України повідомлення оператора про намір здійснити митне оформлення за місцем розташування (проживання) відправника декларант надає оператору під час передачі відправлення для пересилання.

3. Для забезпечення виконання вимог частини шостої статті 233 глави 36 розділу VI Кодексу щодо здійснення в ММПО (ЦСС) операцій з відправленнями (розпакування, перепакування, пред’явлення для огляду, у тому числі при здійсненні заходів офіційного контролю тощо) та їх зберігання до випуску у вільний обіг чи повернення відправникам під митним контролем, такі відправлення на момент здійснення їх декларування мають перебувати у відповідних місцях зберігання безпосередньо в ММПО (ЦСС).

Відправлення, щодо яких оператору надано повідомлення про намір здійснити митне оформлення за місцем розташування (проживання) відправника, оператор переміщує до місць зберігання з подальшим інформуванням декларанта про можливість декларування за місцем розташування (проживання) відправника.

4. У разі ввезення товарів у МЕВ на митну територію України операції, зазначені у пункті 3 цього розділу, можуть здійснюватись у РСС відповідного експрес-перевізника після здійснення транзитного переміщення МЕВ під митним контролем від ЦСС до РСС на підставі митної декларації за формою ЄАД для внутрішнього транзиту МЕВ та згідно з Порядком № 1066.

5. На відправлення, що фактично розміщені в місці зберігання в ММПО (ЦСС чи РСС), оператор надає декларанту електронні копії супровідних поштових документів, митних декларацій CN22, CN23, МТД, транспортних накладних та інших документів, що супроводжують відправлення (за наявності), для подальшого здійснення декларування товарів.

6. Відповідно до частини третьої статті 247 глави 39 розділу VIII Кодексу окремі митні формальності щодо товарів, які оформлюються за місцем розташування (проживання) одержувача або відправника, виконують посадові особи іншого митного органу, ніж митний орган, якому пред’явлено товари, згідно з Порядком № 631 з урахуванням таких особливостей:

1) митні формальності, передбачені пунктами 4.6, 4.8 розділу IV Порядку № 631, виконують посадові особи митного органу, в зоні діяльності якого знаходиться ММПО (ЦСС чи РСС), за запитом посадової особи митного органу за місцем розташування (проживання) одержувача або відправника, якому подано митну декларацію.

Відповідна інформація вноситься до електронних інформаційних ресурсів митних органів та в автоматичному режимі передається до митного органу в ММПО (ЦСС чи РСС).

Інші митні формальності виконують посадові особи митного органу за місцем розташування (проживання) одержувача або відправника, якому подано митну декларацію;

2) після отримання від митного органу, якому подано митну декларацію, інформації про необхідність пред’явлення товарів для митного огляду декларант інформує про це оператора.

Посадова особа митного органу, якій доручено проводити огляд, інформує оператора про необхідність проведення операцій з відправленням, яке розміщено на зберігання в місцях зберігання, шляхом надсилання електронного повідомлення не пізніше ніж 10 хвилин з моменту отримання запиту на проведення огляду.

Оператор переміщує відправлення з місця зберігання під митним контролем до спеціально визначених місць у ММПО (ЦСС чи РСС), обладнаних достатньою кількістю технічних засобів (пристроїв для зважування, оглядових столів, обладнання для розпакування/запакування, комп’ютерної техніки, технічних засобів митного контролю тощо), призначених для проведення митного огляду з розкриттям.

Оператор пред’являє посадовій особі митного органу для здійснення митного огляду відправлення разом із супровідними поштовими документами (митними деклараціями CN22, CN23), МТД та іншими документами, що супроводжують відправлення (за їх наявності).

За результатами проведення митного огляду дані Акта огляду передаються в електронній формі для подальшого виконання митних формальностей митним органом за місцем розташування (проживання) одержувача або відправника.

Після проведення митного огляду товарів відправлення повертається до місця зберігання.

7. Інформація про завершення митного оформлення та реквізити оформленого документа, зазначеного у пункту 1 цього розділу, автоматично формується в електронних інформаційних ресурсах митних органів та невідкладно надається оператору.

XIII. Особливості оформлення рішення митного органу про відмову при виконанні митних формальностей

1. У всіх передбачених Кодексом та цим Порядком випадках митний орган приймає відповідне рішення про відмову.

2. Рішення про відмову у прийнятті для оформлення електронного документа оформлює посадова особа митного органу шляхом оформлення в системах, що забезпечують функціонування електронних інформаційних ресурсів митних органів, картки відмови у прийнятті митної декларації або митному оформленні, випуску чи пропуску товарів, транспортних засобів комерційного призначення за формою, наведеною в додатку 2 до Порядку № 631.

Митний орган відмовляє у прийнятті електронного документа, якщо такий електронний документ:

не містить усіх відомостей, необхідних для митного оформлення;

не містить установлених законодавством обов’язкових реквізитів;

подано з порушенням інших вимог, встановлених Кодексом.

В усіх інших випадках рішення про відмову (зокрема в митному оформленні, випуску чи пропуску товарів, депеш, вантажів експрес-перевізника, транспортних засобів комерційного призначення) оформлює посадова особа митного органу шляхом заповнення відповідних відомостей у системах, що забезпечують функціонування електронних інформаційних ресурсів митних органів.

3. У рішенні про відмову зазначаються причини відмови, наводяться вичерпні роз’яснення вимог, виконання яких забезпечує можливість митного оформлення, випуску чи пропуску товарів, депеш, вантажів експрес-перевізника, транспортних засобів комерційного призначення, а також зазначається інформація про порядок оскарження рішення про відмову.

4. Рішення про відмову разом з документами, які стали підставою для такої відмови (у випадку їх складання), надсилається оператору, декларанту чи уповноваженій ним особі в електронній формі.

У разі подання митної декларації М-16 у паперовій формі посадова особа митного органу, яка прийняла рішення про відмову, роздруковує відповідне рішення у двох примірниках, проставляє на ньому особистий підпис і відбиток ОНП та один примірник рішення на паперовому носії невідкладно разом з документами, які стали підставою для такої відмови (у випадку їх складання), вручає оператору, декларанту чи уповноваженій ним особі під його особистий підпис у другому примірнику рішення.

Другий примірник рішення про відмову на паперовому носії з підписом про отримання разом з документами, які стали підставою для такої відмови (у випадку їх складання), залишаються на зберіганні в митному органі.

6. Реєстраційний номер електронного документа, за яким було прийнято рішення про відмову, не може бути присвоєний іншому електронному документу.

XIV. Облік відправлень, зберігання відправлень під митним контролем

1. Оператор здійснює облік усіх категорій та видів відправлень, що ввозяться на митну територію України, приймаються для вивезення за межі митної території України чи призначені для переміщення територією України транзитом, шляхом внесення відомостей про відправлення в електронну систему обліку та зберігання.

2. У цілях митного контролю електронна система обліку та зберігання оператора має містити таку інформацію про кожне відправлення:

напрямок переміщення (ввезення/вивезення);

дата надходження відправлення до ММПО (ЦСС/РСС);

номер депеші (для МПВ) або номер транспортного документа на вантаж експрес-перевізника (для МЕВ);

вид відправлення (МПВ або МЕВ);

унікальний номер відправлення;

найменування / прізвище, власне ім’я відправника;

адреса відправника;

найменування / прізвище, власне ім’я одержувача;

адреса одержувача;

країна відправлення;

країна призначення;

кількість місць (для МЕВ);

найменування та звичайний торговельний опис товару;

загальна вага (брутто);

загальна вартість товарів у відправленні;

код валюти загальної вартості товарів у відправленні;

дата розміщення відправлення у місці зберігання (у разі розміщення);

дата видачі з місця зберігання;

підстави видачі з місця зберігання;

номер митної декларації або документа, що її замінює, за якою здійснено митне оформлення товарів у відправленні;

дата повернення відправлення відправнику (у разі повернення);

дата випуску відправлення з ММПО (ЦСС/РСС).

У разі зміни зазначених відомостей в електронній системі обліку та зберігання оператор автоматично надсилає змінену інформацію митному органу.

Перелік інших відомостей, що вносяться до електронної системи обліку та зберігання, формат даних, порядок внесення відомостей та осіб, відповідальних за ведення та супроводження електронної системи обліку та зберігання, оператор визначає самостійно.

3. Відправлення, не випущені в день їх надходження на ММПО (ЦСС/РСС), розміщуються у місці зберігання.

4. Обов’язковому розміщенню у місці зберігання підлягають:

відправлення, помилково ввезені на митну територію України;

відправлення, що переміщуються митною територією транзитом;

відправлення, для декларування яких використовується митна декларація за формою єдиного адміністративного документа;

відправлення, щодо яких отримано повідомлення про здійснення митного оформлення за місцем розташування (проживання) одержувача (відправника).

5. Строк зберігання МЕВ експрес-перевізником під митним контролем починається з дати надходження цих МЕВ до ЦСС і закінчується датою завершення митного оформлення товарів у цих МЕВ (МЕВ, що ввозяться на митну територію України) або датою фактичного вивезення МЕВ за межі митної території України (МЕВ, що вивозяться за межі України, чи МЕВ, що повертаються відправнику).

Для продовження строку зберігання МЕВ під митним контролем відповідно до статті 233 глави 36 розділу VI Кодексу експрес-перевізник (його повірений), декларант або уповноважена ним особа подає митному органу за місцезнаходженням МЕВ заяву (в електронній або паперовій формі) з обґрунтуванням обставин, які обумовлюють необхідність такого продовження.

За результатами розгляду заяви митний орган надає дозвіл на продовження строку зберігання МЕВ або надає відмову (у письмовій формі) із зазначенням причин і підстав для такої відмови.

Інформацію про продовження строку зберігання МЕВ під митним контролем експрес-перевізник вносить до електронної системи обліку та зберігання МЕВ на ЦСС.

Контроль за дотриманням експрес-перевізником строків зберігання МЕВ під митним контролем здійснює митний орган, у зоні діяльності якого розташовано ЦСС.

6. На запит посадової особи митного органу щодо окремого відправлення оператор надає інформацію, наявну в електронній системі обліку та зберігання, з урахуванням запитуваних даних.

7. У разі потреби посадові особи митного органу мають право проводити огляд територій та приміщень ММПО чи ЦСС/РСС (місць зберігання), де знаходяться товари, що підлягають митному контролю, у визначеному Кодексом порядку.

8. Митні органи здійснюють облік відправлень в електронній формі на підставі інформації, яку надають оператори під час переміщення депеш, вантажів експрес-перевізників, МПВ, МЕВ, за результатами здійснення митного контролю та митного оформлення депеш, вантажів експрес-перевізника, товарів у відправленнях з використанням систем, що забезпечують функціонування електронних інформаційних ресурсів митних органів.

XV. Прикінцеві положення

1. Для здійснення митного контролю та митного оформлення товарів, що переміщуються через митний кордон, оператори забезпечують дотримання таких умов:

1) оператор поштового зв’язку:

приймає, обробляє та відправляє МПВ, депеші з дотриманням вимог актів Всесвітнього поштового союзу та законодавства України з питань надання послуг поштового зв’язку;

вживає заходів для інформування користувачів послуг поштового зв’язку про порядок виконання митних формальностей щодо товарів, що переміщуються (пересилаються) у МПВ;

для пришвидшення процедур митного контролю та оформлення товарів у МПВ, зокрема, перевіряє дотримання відправниками МПВ вимог щодо заповнення митних декларацій CN22, CN23 у повному обсязі;

2) експрес-перевізник:

здійснює прискорене перевезення МЕВ на виконання угоди (угод) з іноземним оператором;

забезпечує оформлення МТД при замовленні послуг з прискореного пересилання МЕВ;

використовує інформаційні, телекомунікаційні та інформаційно-телекомунікаційні системи для відстеження проходження МЕВ протягом усього часу його переміщення від відправника до одержувача;

протягом строку зберігання МЕВ під митним контролем або після його закінчення у випадках, передбачених законодавством, здійснює повернення МЕВ відправникові або передає таке МЕВ на склад митного органу;

3) оператор:

забезпечує надання митним органам інформації в електронній формі (в тому числі попередньої) про відправлення та товари, що в них переміщуються (пересилаються);

забезпечує автоматичний обмін з митним органом відомостями електронної системи обліку та зберігання;

забезпечує достатню кількість осіб, уповноважених на декларування митним органам товарів, що переміщуються у відправленнях;

здійснює декларування товарів, що переміщуються (пересилаються) у відправленнях, у випадках та у строки, передбачені законодавством;

пред’являє безпосередньо в ММПО (ЦСС/РСС) (у тому числі на вимогу митних органів) товари, що переміщуються (пересилаються) у відправленнях, надає всі необхідні документи та відомості для здійснення їх митного контролю та оформлення;

у випадках та у строки, встановлені законодавством, сплачує митні платежі за товари, що є об’єктами оподаткування митними платежами;

не використовує кошти, отримані від громадян у рахунок сплати митних платежів за товари, які є об’єктом оподаткування при ввезенні (пересиланні) на митну територію України, на будь-які інші цілі, крім сплати таких митних платежів;

забезпечує визначення в оглядових залах в ММПО (ЦСС/РСС) місць для проведення митного огляду із застосуванням скануючих систем або проведення митного огляду відправлень з розкриттям таких відправлень; обладнання таких місць скануючими системами стаціонарного/мобільного типу, а також достатньою кількістю технічних засобів (пристроїв для зважування, оглядових столів, обладнання для розпакування/запакування відправлень, комп’ютерної техніки, технічних засобів контролю тощо);

здійснює в ММПО (ЦСС/РСС) операції з обробки депеш (вантажів експрес-перевізника), сортування відправлень, інші операції з ними (розпакування, перепакування, пред’явлення для огляду, у тому числі при здійсненні заходів офіційного контролю, тощо), а також зберігання відправлень під митним контролем до випуску або їх в обраний митний режим чи повернення відправникам;

забезпечує повернення відправлень відправникам у випадках та у строки, встановлені законодавством.

2. Для пришвидшення обміну інформацією з митними органами будь-які документи, необхідні для здійснення митного контролю та оформлення товарів (рахунки, касові (товарні) чеки, банківські виписки, повідомлення з інтернет-магазинів, документи щодо країни походження товарів, сертифікати, ліцензії тощо), які відправник чи одержувач бажає надати для митного контролю та оформлення товарів, можуть бути надані оператору шляхом надсилання до його інформаційних систем у будь-який зручний спосіб (розміщуватись в особистих електронних кабінетах, передаватись електронними повідомленнями тощо).

3. За наявності розбіжностей між електронними відомостями, наданими операторами у вигляді попередньої інформації про товари, що переміщуються (пересилаються) у відправленнях, та відомостями, що містяться в паперових примірниках транспортних накладних або документів, встановлених актами Всесвітнього поштового союзу, вірними вважаються відомості, внесені до паперових примірників відповідних документів.

4. Звернення користувачів послуг, які надають оператори поштового зв’язку та експрес-перевізники, щодо матеріальних претензій, розшуку та місцезнаходження відправлень, порядку і строків їх пересилання розглядають оператори.

Звернення з питань, пов’язаних з виконанням митних формальностей щодо товарів у відправленнях, митні органи розглядають з дотриманням вимог законодавства України з питань митної справи.

5. У разі набрання чинності судовим рішенням про повернення митним органом одержувачу МПВ (МЕВ) надміру сплаченої суми митних платежів за товари, задекларовані шляхом подання реєстрів міжнародних поштових та експрес-відправлень (тимчасового та/або додаткового), одержувач МПВ (МЕВ) звертається до оператора щодо необхідності подання оператором митному органу заяви відповідно до розділу III Порядку повернення авансових платежів (передоплати) і помилково та/або надміру сплачених сум митних платежів, затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 18 липня 2017 року № 643 зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 09 серпня 2017 року за № 976/30844 (у редакції наказу Міністерства фінансів України від 25 жовтня 2019 року № 454).

Про здійснення повернення коштів одержувачу МПВ (МЕВ) оператор інформує митний орган в електронній формі.

Директор Департаменту

митної політики

О. Москаленко


Публікації документа

 • Офіційний вісник України від 18.01.2023 — 2023 р., № 4, стор. 548, стаття 389, код акта 116162/2023

= завантажити законодавчий акт, актуальний на поточний час =
<< | >>

Мінфін України:

 1. НАКАЗ від 04.01.2023 № 5 "Про внесення змін до наказу Міністерства фінансів України ". Мінфін України. 2023 рікк
 2. НАКАЗ від 13.01.2023 № 23 "Про внесення змін до наказу Міністерства фінансів України від 04 січня 2023 року № 6". Мінфін України. 2023 рікк
 3. до. Мінфін України. 2023 рікк
 4. заповнення реєстрів (тимчасового та додаткового) міжнародних поштових та експрес-відправлень і внесення змін до таких реєстрів. Мінфін України. 2023 рікк
 5. заповнення митної декларації М-16. Мінфін України. 2023 рікк
 6. визначення та обладнання центральних (регіональних) сортувальних станцій. Мінфін України. 2023 рікк
 7. НАКАЗ від 02.01.2023 № 1 "Про внесення змін до наказу Міністерства фінансів України від 13 грудня 2022 року № 430". Мінфін України. 2023 рікк
 8. НАКАЗ від 31.01.2022 № 42 "Про визнання таким, що втратив чинність, наказу Міністерства фінансів України від 27 квітня 2015 року № 464". Мінфін України. 2022 рікк
 9. НАКАЗ від 17.03.2022 № 99 "Про затвердження форми Заяви про перехід юридичної особи на оподаткування як резидента Дія Сіті - платника податку на особливих умовах або відмову від такого оподаткування та Порядку подання та розгляду такої Заяви". Мінфін України. 2022 рікк
 10. НАКАЗ від 18.02.2022 № 85 "Про внесення змін до наказу Міністерства фінансів України від 28 січня 2022 року № 40". Мінфін України. 2022 рікк
 11. НАКАЗ від 28.01.2022 № 40 "Про внесення змін до наказу Міністерства фінансів України від 10 жовтня 2005 року № 683". Мінфін України. 2022 рікк
 12. НАКАЗ від 09.02.2022 № 56/83 "Про затвердження Порядку обміну інформацією між Міністерством фінансів України та Міністерством соціальної політики України для здійснення верифікації та моніторингу державних виплат". Мінфін України. 2022 рікк
 13. НАКАЗ від 08.02.2022 № 55 "Про затвердження Змін до Порядку заповнення митних декларацій на бланку єдиного адміністративного документа". Мінфін України. 2022 рікк
 14. НАКАЗ від 10.02.2022 № 58 "Про затвердження Змін до форми Податкової декларації з податку на прибуток підприємств та визнання такими, що втратили чинність, деяких наказів". Мінфін України. 2022 рікк
 15. НАКАЗ від 10.02.2022 № 59 "Про внесення змін до наказу Міністерства фінансів України від 23 листопада 2020 року № 723". Мінфін України. 2022 рікк
 16. НАКАЗ від 17.03.2022 № 100 "Про внесення зміни до пункту 4 наказу Міністерства фінансів України від 08 лютого 2022 року № 55". Мінфін України. 2022 рікк
 17. НАКАЗ від 15.02.2022 № 79 "Про затвердження Змін до форми Податкової декларації з рентної плати". Мінфін України. 2022 рікк
 18. НАКАЗ від 21.02.2022 № 86 "Про внесення змін у додаток 1 до Порядку надіслання контролюючими органами податкових повідомлень-рішень платникам податків". Мінфін України. 2022 рікк
 19. НАКАЗ від 16.02.2022 № 80/88 "Про затвердження Порядку надання Державною службою України з питань геодезії, картографії та кадастру інформації з Державного земельного кадастру про земельні ділянки Міністерству фінансів України". Мінфін України. 2022 рікк
 20. НАКАЗ від 23.02.2022 № 90 "Про затвердження Порядку проведення стажування громадян з числа молоді, які не перебувають на посадах державної служби, в апараті Державної митної служби України та її територіальних органах". Мінфін України. 2022 рікк
- Антимонопольний комітет - Верховний Суд України - Вищий адміністративний суд України - Вищий господарський суд - Вищий спеціалізований суд - Генеральна прокуратура України - ДА електронного урядування - Державіаслужба України - Державні утворення на території України (1917-1920) - Держатомрегулювання - Держаудитслужба України - Держкомтелерадіо України - Держкордонслужба України - Держнаглядохоронпраці України - Держспецзв’язок - Держспоживстандарт України - Держстат України - Держфінпослуг України - ДКА України - Закони України - Законодавство Української РСР - Кабінет Міністрів України - Кодекси України - Конституційний Суд України - МВС України - МЗС України - Міжнародні документи, ратифіковані Верховною Радою України - Міжнародні угоди України - Мін'юст України - Мінагрополітики України - Мінекономрозвитку України - Міненерговугілля України - Мінінфраструктури України - Мінкультури України - Мінмолодьспорт України - Міноборони України - Мінприроди України - Мінрегіон України - Мінсоцполітики України - Мінфін України - МІП - МНС України - МОЗ України - МОН України - МТОТ - Нацдержслужба України - Національне агентство з питань запобігання корупції - Національне антикорупційне бюро України - Національний банк України - Нацком.енергетики - Нацкомфінпослуг - Нацрада телерадіомовлення - НКРЗІ - НКЦПФР - Основний Закон України - Пенсійний фонд України - Постанови Верховної Ради України - Президент України - РНБО України - Розпорядження Голови ВР України - Розпорядження Кабінета Міністрів України - Служба безпеки України - Служба зовнішньої розвідки - Укрдержархів - Управління державної охорони - Фонд гарант.вкладів фізич.осіб - Фонд державного майна - Фонд соцстраху по безробіттю - Фундаментальне законодавство України - Центрвиборчком України -