>>

НАКАЗ від 04.08.2021 № 448 "Про затвердження Змін до Інструкції про порядок допуску на територію Міністерства фінансів України". Мінфін України. 2021

Документ актуальний на 04.11.2021
завантажити документ, актуальний на поточний час

МІНІСТЕРСТВО ФІНАНСІВ УКРАЇНИ

НАКАЗ

04.08.2021  № 448

Зареєстровано в Міністерстві

юстиції України

22 вересня 2021 р.

за № 1243/36865

Про затвердження Змін до Інструкції про порядок допуску на територію Міністерства фінансів України

З метою вдосконалення порядку допуску на територію Міністерства фінансів України та відповідно до Положення про Міністерство фінансів України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 20 серпня 2014 року № 375, НАКАЗУЮ:

1. Затвердити Зміни до Інструкції про порядок допуску на територію Міністерства фінансів України, затвердженої наказом Міністерства фінансів України від 25 червня 2018 року № 581, зареєстрованої в Міністерстві юстиції України 25 липня 2018 року № 868/32320, що додаються.

2. Мобілізаційному відділу в установленому порядку забезпечити:

подання цього наказу на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України;

оприлюднення цього наказу.

3. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

4. Контроль за виконанням цього наказу покласти на державного секретаря Самоненка Д.А.

Міністр

С. Марченко

ПОГОДЖЕНО:

Уповноважений Верховної Ради України

з прав людини

Перший заступник Міністра цифрової

трансформації України

Л. Денісова

О. Вискуб

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства

фінансів України

04 серпня 2021 року № 448

Зареєстровано в Міністерстві

юстиції України

22 вересня 2021 р.

за № 1243/36865

ЗМІНИ

до Інструкції про порядок допуску на територію Міністерства фінансів України

1.

У розділі II:

абзац третій пункту 1 викласти в такій редакції:

«Тимчасові електронні картки-перепустки надаються радникам, помічникам Міністра, першого заступника Міністра, заступників Міністра, державного секретаря Мінфіну (далі - радники та помічники) на підставі наказу про призначення; працівникам для здійснення службової діяльності на території Мінфіну на підставі списків, зазначених у пункті 2 цього розділу.»;

пункт 3 викласти в такій редакції:

«3. Для отримання разових електронних карток-перепусток відвідувачі обов’язково пред’являють у Бюро перепусток відображення в електронній формі інформації, що міститься у документах, які можуть пред’являтися (надаватися) особою з використанням мобільного додатка Єдиного державного вебпорталу електронних послуг (Дія) (без додаткового пред’явлення таких документів) або оригінали документів, що посвідчують особу та підтверджують громадянство України, відповідно до статті 13 Закону України «Про Єдиний державний демографічний реєстр та документи, що підтверджують громадянство України, посвідчують особу чи її спеціальний статус», а саме:

паспорт громадянина України;

паспорт громадянина України для виїзду за кордон;

дипломатичний паспорт України;

службовий паспорт України;

посвідчення особи моряка;

посвідчення члена екіпажу;

посвідчення особи на повернення в Україну;

тимчасове посвідчення громадянина України.»;

абзац другий пункту 4 викласти в такій редакції:

«Зазначені замовлення підписують керівники самостійних структурних підрозділів або посадові особи, які виконують їх обов’язки, що погоджуються мобілізаційним підрозділом у день відвідування та завіряються печаткою «Для перепусток № 2».».

2. Пункт 2 розділу III викласти в такій редакції:

«2. Цілодобово у робочі, святкові та вихідні дні з пред’явленням на постах охорони службового посвідчення та обов’язковим використанням електронної картки-перепустки на територію Мінфіну допускаються:

працівники приймалень Міністра, першого заступника Міністра, заступників Міністра, державного секретаря Мінфіну;

керівники самостійних структурних підрозділів та їх заступники;

працівники мобілізаційного підрозділу;

працівники режимно-секретного органу (далі - РСО);

працівники Бюро перепусток;

відвідувачі за окремими списками, які погоджені з мобілізаційним підрозділом та завірені печаткою «Для перепусток № 2».».

3. У розділі V:

у пункті 1 слова «Генеральний прокурор України;» та «Голова Верховного Суду України;» замінити словами «Генеральний прокурор;» та «Голова Верховного Суду;» відповідно;

абзац перший пункту 4 викласти в такій редакції:

«4. Відвідувачі Мінфіну у робочі дні з 09:00 до 18:00, у передвихідні та передсвяткові дні з 09:00 до 16:45 допускаються на територію Мінфіну з дотриманням вимог, визначених у пункті 4 розділу II цієї Інструкції, та отримують разові електронні картки-перепустки у Бюро перепусток після перевірки документа, що посвідчує особу, внесення імені та прізвища до бази даних інформаційно-пошукової системи Бюро перепусток;

пункт 12 викласти в такій редакції:

«12. На територію Мінфіну не допускаються (навіть за наявності відповідних документів) особи:

з ознаками алкогольного або наркотичного сп’яніння;

з тваринами (крім службових собак правоохоронних органів та собак-поводирів для супроводу осіб з інвалідністю);

з холодною чи вогнепальною зброєю (за винятком співробітників фельд’єгерського зв’язку, осіб які здійснюють охорону посадових осіб відповідно до Закону України «Про державну охорону органів державної влади України та посадових осіб» та працівників банківських установ, які уповноважені здійснювати операції з інкасації коштів);

з вогненебезпечними, вибухонебезпечними та легкозаймистими речовинами (рідинами), засобами підриву, піротехнічними засобами, набоями, боєприпасами всіх видів і зразків (включно з навчальними або імітаційними), газовими балончиками, наркотичними, хімічними, отруйними, їдкими речовинами, речовинами з різким запахом, радіоактивними матеріалами;

з речами великих розмірів: валізи, господарські сумки та пакети великих розмірів (більше ніж 60 × 40 × 20 см), крім випадків, якщо на це надано дозвіл керівництва Мінфіну.».

4. Абзац п’ятий пункту 1 розділу IХ доповнити словами «, спеціальні прилади та засоби для проведення поверхневої перевірки» після слова «зброю».

5. У пункті 2 розділу IX:

абзац другий викласти у такій редакції: «забезпечити виконання завдань, покладених на підрозділ охорони;

після абзацу четвертого доповнити абзацом п’ятим такого змісту: «перевіряти відповідність майна, що ввозиться (вивозиться), вноситься (виноситься) на територію (з території) Мінфіну, зазначеному в перепустці на його ввезення (вивезення), внесення (винесення) (додаток 11).».

Заступник начальника

Мобілізаційного відділу

Ю. Раззорьонов


Публікації документа

 • Офіційний вісник України від 05.10.2021 — 2021 р., № 77, стор. 50, стаття 4867, код акта 107363/2021

= завантажити законодавчий акт, актуальний на поточний час =
| >>

Мінфін України:

 1. НАКАЗ від 13.01.2021 № 7 "Про затвердження Змін до Порядку складання бюджетної звітності розпорядниками та одержувачами бюджетних коштів, звітності фондами загальнообов’язкового державного соціального і пенсійного страхування". Мінфін України. 2021 рікк
 2. НАКАЗ від 15.01.2021 № 12 "Про затвердження Змін до Порядку відкриття та закриття рахунків у національній валюті в органах Державної казначейської служби України". Мінфін України. 2021 рікк
 3. НАКАЗ від 14.01.2021 № 9 "Про затвердження змін до Порядку оформлення і подання скарг платниками податків та їх розгляду контролюючими органами". Мінфін України. 2021 рікк
 4. НАКАЗ від 21.01.2021 № 30 "Про внесення змін до наказу Міністерства фінансів України від 16 червня 2017 року № 586". Мінфін України. 2021 рікк
 5. НАКАЗ від 27.01.2021 № 44 "Про затвердження Змін до Національного положення (стандарту) бухгалтерського обліку в державному секторі 128 «Зобов’язання»". Мінфін України. 2021 рікк
 6. НАКАЗ від 27.01.2021 № 44 "Про затвердження Змін до Національного положення (стандарту) бухгалтерського обліку в державному секторі 128 «Зобов’язання»". Мінфін України. 2021 рікк
 7. допущення транспортних засобів та контейнерів до перевезення товарів під митними пломбами в режимі спільного транзиту. Мінфін України. 2021 рікк
 8. НАКАЗ від 12.02.2021 № 86 "Про затвердження Порядку виконання митних формальностей при застосуванні режиму спільного транзиту з використанням електронної транзитної системи та Порядку допущення транспортних засобів та контейнерів до перевезення товарів під митними пломбами в режимі спільного транзиту". Мінфін України. 2021 рікк
 9. НАКАЗ від 08.02.2021 № 62 "Про затвердження Змін до Порядку обліку платників податків і зборів". Мінфін України. 2021 рікк
 10. НАКАЗ від 12.01.2021 № 4 "Про затвердження форми Розрахунку частини чистого прибутку (доходу), дивідендів на державну частку". Мінфін України. 2021 рікк
 11. НАКАЗ від 01.03.2021 № 131 "Про внесення змін до деяких нормативно-правових актів Міністерства фінансів України". Мінфін України. 2021 рікк
 12. НАКАЗ від 15.02.2021 № 101 "Про внесення змін до наказу Міністерства фінансів України від 08 вересня 2017 року № 755". Мінфін України. 2021 рікк
 13. НАКАЗ від 15.01.2021 № 13 "Про затвердження Змін до Порядку заповнення митної декларації для письмового декларування товарів, що переміщуються через митний кордон України громадянами для особистих, сімейних та інших потреб, не пов’язаних з провадженням підприємницької діяльності". Мінфін України. 2021 рікк
 14. НАКАЗ від 16.02.2021 № 105/57 "Про визнання таким, що втратив чинність, наказу Міністерства фінансів України і Міністерства інфраструктури України від 23 квітня 2015 року № 458/148". Мінфін України. 2021 рікк
 15. НАКАЗ від 14.01.2021 № 8 "Про затвердження Порядку прийняття Державною службою фінансового моніторингу України рішень (доручень) про зупинення фінансових операцій". Мінфін України. 2021 рікк
 16. НАКАЗ від 22.02.2021 № 113/669/5 "Про затвердження Порядку подання Державній службі фінансового моніторингу України відомостей з Державного реєстру актів цивільного стану громадян про смерть фізичних осіб". Мінфін України. 2021 рікк
 17. НАКАЗ від 02.03.2021 № 135 "Про затвердження Порядку проведення телефонної «гарячої лінії» Держаудитслужби та її міжрегіональних територіальних органів". Мінфін України. 2021 рікк
 18. НАКАЗ від 01.03.2021 № 127 "Про внесення змін до наказу Міністерства фінансів України від 11 лютого 2019 року № 60". Мінфін України. 2021 рікк
 19. НАКАЗ від 12.01.2021 № 5 "Про затвердження Порядку ведення податковими органами оперативного обліку податків, зборів, платежів та єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування". Мінфін України. 2021 рікк
 20. НАКАЗ від 02.03.2021 № 139 "Про затвердження Порядку заповнення та видачі митницею сертифіката з перевезення (походження) товару EUR.1 або EUR-MED". Мінфін України. 2021 рікк
- Антимонопольний комітет - Верховний Суд України - Вищий адміністративний суд України - Вищий господарський суд - Вищий спеціалізований суд - Генеральна прокуратура України - ДА електронного урядування - Державіаслужба України - Державні утворення на території України (1917-1920) - Держатомрегулювання - Держаудитслужба України - Держкомтелерадіо України - Держкордонслужба України - Держнаглядохоронпраці України - Держспецзв’язок - Держспоживстандарт України - Держстат України - Держфінпослуг України - ДКА України - Закони України - Законодавство Української РСР - Кабінет Міністрів України - Кодекси України - Конституційний Суд України - МВС України - МЗС України - Міжнародні документи, ратифіковані Верховною Радою України - Міжнародні угоди України - Мін'юст України - Мінагрополітики України - Мінекономрозвитку України - Міненерговугілля України - Мінінфраструктури України - Мінкультури України - Мінмолодьспорт України - Міноборони України - Мінприроди України - Мінрегіон України - Мінсоцполітики України - Мінфін України - МІП - МНС України - МОЗ України - МОН України - МТОТ - Нацдержслужба України - Національне агентство з питань запобігання корупції - Національне антикорупційне бюро України - Національний банк України - Нацком.енергетики - Нацкомфінпослуг - Нацрада телерадіомовлення - НКРЗІ - НКЦПФР - Основний Закон України - Пенсійний фонд України - Постанови Верховної Ради України - Президент України - РНБО України - Розпорядження Голови ВР України - Розпорядження Кабінета Міністрів України - Служба безпеки України - Служба зовнішньої розвідки - Укрдержархів - Управління державної охорони - Фонд гарант.вкладів фізич.осіб - Фонд державного майна - Фонд соцстраху по безробіттю - Фундаментальне законодавство України - Центрвиборчком України -