>>

НАКАЗ від 05.04.2021 № 197 "Про затвердження Положення про відомчі заохочувальні відзнаки Державної аудиторської служби України". Мінфін України. 2021

Документ актуальний на 07.07.2021
завантажити документ, актуальний на поточний час

МІНІСТЕРСТВО ФІНАНСІВ УКРАЇНИ

НАКАЗ

05.04.2021  № 197

Зареєстровано в Міністерстві

юстиції України

04 червня 2021 р.

за № 750/36372

Про затвердження Положення про відомчі заохочувальні відзнаки Державної аудиторської служби України

Відповідно до Положення про відомчі заохочувальні відзнаки, затвердженого Указом Президента України від 30 травня 2012 року № 365/2012, підпункту 5 пункту 4 Положення про Міністерство фінансів України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 20 серпня 2014 року № 375, НАКАЗУЮ:

1. Затвердити Положення про відомчі заохочувальні відзнаки Державної аудиторської служби України, що додається.

2. Визнати таким, що втратив чинність, наказ Міністерства фінансів України від 07 березня 2013 року № 382, «Про затвердження Положення про відомчі заохочувальні відзнаки Державної фінансової інспекції України», зареєстрований у Міністерстві юстиції України 01 квітня 2013 року за № 526/23058.

3. Департаменту роботи з персоналом та організаційного розвитку Міністерства фінансів України в установленому порядку забезпечити:

подання цього наказу на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України;

оприлюднення цього наказу.

4. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

5. Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою та покладаю на Голову Державної аудиторської служби України Пліса Г.В.

Міністр

С. Марченко

ПОГОДЖЕНО:

Голова Державної аудиторської служби України

Голова Професійної спілки працівників

державних установ України

Г.

Пліс

Ю. Піжук


ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства

фінансів України

05 квітня 2021 року № 197

Зареєстровано в Міністерстві

юстиції України

04 червня 2021 р.

за № 750/36372

ПОЛОЖЕННЯ

про відомчі заохочувальні відзнаки Державної аудиторської служби України

I. Загальні положення

1. Державна аудиторська служба України має такі відомчі заохочувальні відзнаки:

Грамота Державної аудиторської служби України (далі - Грамота). Ескіз та опис Грамоти наведено в додатках 1-2 до цього Положення;

Нагрудний знак Державної аудиторської служби України «Знак пошани» (далі - Нагрудний знак). Ескіз, опис Нагрудного знака та ескіз посвідчення до Нагрудного знака наведено в додатках 3-5 до цього Положення.

2. Відомчими заохочувальними відзнаками (далі - відомчі відзнаки) з метою заохочення відзначаються працівники Державної аудиторської служби України, її міжрегіональних територіальних органів та підприємств, установ, організацій, що входять до сфери її управління (далі - підпорядковані організації).

3. Гранична кількість відомчих відзнак, якими можуть бути нагороджені працівники Державної аудиторської служби України, її міжрегіональних територіальних органів та підпорядкованих організацій протягом календарного року, не може перевищувати 50 Нагрудних знаків та 350 Грамот.

II. Підстави для відзначення працівників відомчими відзнаками

1. Нагрудним знаком нагороджуються працівники Держаудитслужби, її міжрегіональних територіальних органів та підпорядкованих організацій за тривалу та бездоганну працю, особистий внесок у розвиток Держаудитслужби, значні трудові досягнення під час виконання покладених на Держаудитслужбу завдань, які мають безперервний стаж роботи в Держаудитслужбі (органах державної контрольно-ревізійної служби, органах державного фінансового контролю), підпорядкованих організаціях не менше п’яти років, раніше заохочувалися Подякою Голови Головного конт-рольно-ревізійного управління України та/або Грамотою Держфінінспекції та/або Грамотою Держаудитслужби, а також працівники Держаудитслужби, її міжрегіональних територіальних органів та її підпорядкованих організацій після виходу на пенсію.

2. Грамотою нагороджуються працівники Держаудитслужби, її міжрегіональних територіальних органів та її підпорядкованих організацій за зразкове виконання трудових обов’язків, виявлену ініціативу, творчий підхід, високу результативність і продуктивність праці за наявності безперервного стажу роботи в Держаудитслужбі (органах державної контрольно-ревізійної служби, органах державного фінансового контролю), підпорядкованих організаціях не менше двох років, а також працівники Держаудитслужби, її міжрегіональних територіальних органів та її підпорядкованих організацій після виходу на пенсію.

3. Нагородження відомчими відзнаками працівників Держаудитслужби, її міжрегіональних територіальних органів та її підпорядкованих організацій, яким вручено державну нагороду, Почесну грамоту або Грамоту Верховної Ради України, Почесну грамоту Кабінету Міністрів України, заохочувальну відзнаку Прем’єр-міністра України, відомчі відзнаки Міністерства фінансів України та Держаудитслужби, можливе не раніше ніж через рік після останнього нагородження, за винятком працівників, які досягли граничного віку перебування на державній службі і виходять на пенсію.

4. Нагороджені Нагрудним знаком, а також нагрудним знаком «Почесний працівник державної контрольно-ревізійної служби в Україні» та нагрудним знаком Державної фінансової інспекції України «Знак пошани» не можуть бути повторно представлені до зазначеної відомчої відзнаки.

Повторне нагородження Грамотою можливе не раніше ніж через два роки після останнього нагородження, за винятком працівників, які досягли граничного віку перебування на державній службі і виходять на пенсію.

III. Порядок представлення, розгляд матеріалів та прийняття рішення про відзначення

1. Подання про відзначення вносять на ім’я Голови Держаудитслужби заступники Голови Держаудитслужби, керівники самостійних структурних підрозділів Держаудитслужби, міжрегіональних територіальних органів Держаудитслужби і підпорядкованих організацій.

2. У поданні містяться характеристика трудової діяльності та трудові досягнення працівника за час роботи у Держаудитслужбі, що стали підставою для порушення клопотання про нагородження. До подання додається біографічна довідка працівника, якого висувають до нагородження, установленого зразка.

Подання щодо відзначення працівників апарату Держаудитслужби попередньо погоджуються зі службою управління персоналом Держаудитслужби, у частині відповідності підстав для відзначення відомчими відзнаками.

Подання щодо нагородження особи вноситься зазвичай не пізніше ніж за місяць до відповідної дати нагородження.

3. Рішення про нагородження відомчою відзнакою або відмову приймає Голова Держаудитслужби.

4. Відзначення відомчою відзнакою проводиться наказом Голови Держаудитслужби.

IV. Порядок вручення відомчих відзнак

1. Відомчі відзнаки вручає в урочистій обстановці Голова Держаудитслужби або за його дорученням один із його заступників, керівник міжрегіонального територіального органу Держаудитслужби, керівник підпорядкованої організації (за місцем роботи нагородженого працівника).

Вручення відомчих відзнак доцільно приурочувати до загальнодержавних свят, ювілейних дат тощо.

2. Нагородженому працівнику видається Нагрудний знак з посвідченням до нього або Грамота за підписом Голови Держаудитслужби, які скріплені гербовою печаткою Держаудитслужби. Служба управління персоналом Держаудитслужби готує текст Грамоти та оформляє посвідчення до Нагрудного знака.

3. Про вручення Нагрудного знака складається протокол за формою згідно з додатком 6 до цього Положення, який зберігається у службі управління персоналом Держаудитслужби.

4. Облік і реєстрацію нагороджень відомчими відзнаками веде служба управління персоналом Держаудитслужби.

5. В особовій справі та трудовій книжці нагородженого працівника служба управління персоналом органу, в якому працює нагороджений, здійснює відповідний запис із зазначенням дати і номера наказу.

V. Порядок носіння нагрудного знака та зберігання відомчих відзнак

1. Нагрудний знак носять з правого боку грудей і за наявності державних нагород України, іноземних державних нагород розміщують нижче них.

2. Відомчі відзнаки зберігаються у нагородженого працівника. У разі втрати відомчої відзнаки її дублікат не видається.

Директор Департаменту

роботи з персоналом

та організаційного розвитку

Д. Сивоконь


Додаток 1

до Положення про відомчі

заохочувальні відзнаки Державної

аудиторської служби України

(пункт 1 розділу I)

ЕСКІЗ

Грамоти Державної аудиторської служби України

(зовнішній бік)

(внутрішній бік)


Додаток 2

до Положення про відомчі

заохочувальні відзнаки Державної

аудиторської служби України

(пункт 1 розділу I)

ОПИС

Грамоти Державної аудиторської служби України

Відомча заохочувальна відзнака - Грамота Державної аудиторської служби України (далі - Грамота) виготовляється з паперу і має форму прямокутника розміром 297 × 420 мм, складеного симетрично в один згин.

Лицьовий бік Грамоти - це площина світло-оливкового кольору (Pantone DE 304-5 C), умовно поділена по лінії згину на дві півплощини, кожна з яких окантована рамкою жовтого кольору (Pantone DE 7-1 C), утвореною ланцюжками графічного зображення рослинного візерунка.

Ліва півплощина - без будь-яких написів чи зображень.

На правій півплощині по центру зверху на бланку Грамоти розміщено зображення малого Державного Герба України. Нижче розміщено напис жовтого кольору (Pantone DE 7-1 C) «ДЕРЖАВНА АУДИТОРСЬКА СЛУЖБА УКРАЇНИ», під ним по центру - напис такого самого кольору «ГРАМОТА».

Внутрішній бік Грамоти - це площина світло-оливкового кольору (Pantone DE 304-5 C), окантована рамкою жовтого кольору (Pantone DE 7-1 C), утвореною ланцюжками графічного зображення рослинного візерунка.

У верхній частині лівого внутрішнього боку Грамоти розміщено у два рядки напис «ДЕРЖАВНА АУДИТОРСЬКА СЛУЖБА УКРАЇНИ», виконаний літерами жовтого кольору (Pantone DE 7-1 C), нижче по центру - кольорове графічне зображення емблеми Державної аудиторської служби України.

У верхній частині правого внутрішнього боку Грамоти розміщується напис «ГРАМОТА», виконаний літерами жовтого кольору (Pantone DE 7-1 C), нижче по центру - напис чорного кольору «За зразкове виконання трудових обов’язків, виявлену ініціативу, творчий підхід, високу результативність і продуктивність праці», під яким - напис чорного кольору «НАГОРОДЖУЄТЬСЯ». Нижче від написів передбачено місце для написання посади, прізвища, імені та по батькові (за наявності) нагородженого.

Грамота скріплюється підписом Голови Державної аудиторської служби України та гербовою печаткою.

У нижній частині площини правого боку Грамоти зліва розміщуються написи для зазначення дати нагородження та номера наказу про нагородження.


Додаток 3

до Положення про відомчі

заохочувальні відзнаки Державної

аудиторської служби України

(пункт 1 розділу I)

ЕСКІЗ

нагрудного знака Державної аудиторської служби України «Знак пошани»

Масштаб 2 : 1


Додаток 4

до Положення про відомчі

заохочувальні відзнаки Державної

аудиторської служби України

(пункт 1 розділу I)

ОПИС

нагрудного знака Державної аудиторської служби України «Знак пошани»

Відомча заохочувальна відзнака - нагрудний знак Державної аудиторської служби України «Знак пошани» (далі - Нагрудний знак) виготовляється із металу і має форму восьмикутної зірки біло-жовтого кольору (білий - Pantone DE 325-6 C, жовтий - Pantone DE 7-1 C) з пучками розбіжних променів темнішого біло-жовтого кольору (білий - Pantone DE 325-3 C, жовтий - Pantone DE 7-2 C), що йдуть від центру,- символу ідеалів високих прагнень.

Посередині Нагрудного знака нанесено емблему Державної аудиторської служби України у вигляді щита із зображеними на ньому ключем та двома старокиївськими гривнями, над яким нанесено малий Державний Герб України.

Щит обрамлений лавровим вінком округлої форми, що символізує славу за життя.

Нижче під щитом на стрічці білого кольору (Pantone DE 1-9 C) розміщується напис «Знак пошани».

Усі зображення та написи опуклі, рельєфні, жовтого кольору (Pantone DE 6-2 C).

Розмір зірки між протилежними кінцями променів - 45 мм.


Додаток 5

до Положення про відомчі

заохочувальні відзнаки Державної

аудиторської служби України

(пункт 1 розділу I)

ЕСКІЗ

посвідчення до нагрудного знака Державної аудиторської служби України «Знак пошани»

(зовнішній бік)

(внутрішній бік)


Додаток 6

до Положення про відомчі

заохочувальні відзнаки Державної

аудиторської служби України

(пункт 3 розділу IV)

ПРОТОКОЛ

про вручення нагрудного знака Державної аудиторської служби України «Знак пошани»


Документи та файли

Сигнальний документ — f506974n103.docx

Публікації документа

 • Офіційний вісник України від 18.06.2021 — 2021 р., № 46, стор. 254, стаття 2904, код акта 105379/2021

= завантажити законодавчий акт, актуальний на поточний час =
| >>

Мінфін України:

 1. НАКАЗ від 13.01.2021 № 7 "Про затвердження Змін до Порядку складання бюджетної звітності розпорядниками та одержувачами бюджетних коштів, звітності фондами загальнообов’язкового державного соціального і пенсійного страхування". Мінфін України. 2021 рікк
 2. НАКАЗ від 15.01.2021 № 12 "Про затвердження Змін до Порядку відкриття та закриття рахунків у національній валюті в органах Державної казначейської служби України". Мінфін України. 2021 рікк
 3. НАКАЗ від 14.01.2021 № 9 "Про затвердження змін до Порядку оформлення і подання скарг платниками податків та їх розгляду контролюючими органами". Мінфін України. 2021 рікк
 4. НАКАЗ від 21.01.2021 № 30 "Про внесення змін до наказу Міністерства фінансів України від 16 червня 2017 року № 586". Мінфін України. 2021 рікк
 5. НАКАЗ від 27.01.2021 № 44 "Про затвердження Змін до Національного положення (стандарту) бухгалтерського обліку в державному секторі 128 «Зобов’язання»". Мінфін України. 2021 рікк
 6. НАКАЗ від 27.01.2021 № 44 "Про затвердження Змін до Національного положення (стандарту) бухгалтерського обліку в державному секторі 128 «Зобов’язання»". Мінфін України. 2021 рікк
 7. допущення транспортних засобів та контейнерів до перевезення товарів під митними пломбами в режимі спільного транзиту. Мінфін України. 2021 рікк
 8. НАКАЗ від 12.02.2021 № 86 "Про затвердження Порядку виконання митних формальностей при застосуванні режиму спільного транзиту з використанням електронної транзитної системи та Порядку допущення транспортних засобів та контейнерів до перевезення товарів під митними пломбами в режимі спільного транзиту". Мінфін України. 2021 рікк
 9. НАКАЗ від 08.02.2021 № 62 "Про затвердження Змін до Порядку обліку платників податків і зборів". Мінфін України. 2021 рікк
 10. НАКАЗ від 12.01.2021 № 4 "Про затвердження форми Розрахунку частини чистого прибутку (доходу), дивідендів на державну частку". Мінфін України. 2021 рікк
 11. НАКАЗ від 01.03.2021 № 131 "Про внесення змін до деяких нормативно-правових актів Міністерства фінансів України". Мінфін України. 2021 рікк
 12. НАКАЗ від 15.02.2021 № 101 "Про внесення змін до наказу Міністерства фінансів України від 08 вересня 2017 року № 755". Мінфін України. 2021 рікк
 13. НАКАЗ від 15.01.2021 № 13 "Про затвердження Змін до Порядку заповнення митної декларації для письмового декларування товарів, що переміщуються через митний кордон України громадянами для особистих, сімейних та інших потреб, не пов’язаних з провадженням підприємницької діяльності". Мінфін України. 2021 рікк
 14. НАКАЗ від 16.02.2021 № 105/57 "Про визнання таким, що втратив чинність, наказу Міністерства фінансів України і Міністерства інфраструктури України від 23 квітня 2015 року № 458/148". Мінфін України. 2021 рікк
 15. НАКАЗ від 14.01.2021 № 8 "Про затвердження Порядку прийняття Державною службою фінансового моніторингу України рішень (доручень) про зупинення фінансових операцій". Мінфін України. 2021 рікк
 16. НАКАЗ від 22.02.2021 № 113/669/5 "Про затвердження Порядку подання Державній службі фінансового моніторингу України відомостей з Державного реєстру актів цивільного стану громадян про смерть фізичних осіб". Мінфін України. 2021 рікк
 17. НАКАЗ від 02.03.2021 № 135 "Про затвердження Порядку проведення телефонної «гарячої лінії» Держаудитслужби та її міжрегіональних територіальних органів". Мінфін України. 2021 рікк
 18. НАКАЗ від 01.03.2021 № 127 "Про внесення змін до наказу Міністерства фінансів України від 11 лютого 2019 року № 60". Мінфін України. 2021 рікк
 19. НАКАЗ від 12.01.2021 № 5 "Про затвердження Порядку ведення податковими органами оперативного обліку податків, зборів, платежів та єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування". Мінфін України. 2021 рікк
 20. НАКАЗ від 02.03.2021 № 139 "Про затвердження Порядку заповнення та видачі митницею сертифіката з перевезення (походження) товару EUR.1 або EUR-MED". Мінфін України. 2021 рікк
- Антимонопольний комітет - Верховний Суд України - Вищий адміністративний суд України - Вищий господарський суд - Вищий спеціалізований суд - Генеральна прокуратура України - ДА електронного урядування - Державіаслужба України - Державні утворення на території України (1917-1920) - Держатомрегулювання - Держаудитслужба України - Держкомтелерадіо України - Держкордонслужба України - Держнаглядохоронпраці України - Держспецзв’язок - Держспоживстандарт України - Держстат України - Держфінпослуг України - ДКА України - Закони України - Законодавство Української РСР - Кабінет Міністрів України - Кодекси України - Конституційний Суд України - МВС України - МЗС України - Міжнародні документи, ратифіковані Верховною Радою України - Міжнародні угоди України - Мін'юст України - Мінагрополітики України - Мінекономрозвитку України - Міненерговугілля України - Мінінфраструктури України - Мінкультури України - Мінмолодьспорт України - Міноборони України - Мінприроди України - Мінрегіон України - Мінсоцполітики України - Мінфін України - МІП - МНС України - МОЗ України - МОН України - МТОТ - Нацдержслужба України - Національне агентство з питань запобігання корупції - Національне антикорупційне бюро України - Національний банк України - Нацком.енергетики - Нацкомфінпослуг - Нацрада телерадіомовлення - НКРЗІ - НКЦПФР - Основний Закон України - Пенсійний фонд України - Постанови Верховної Ради України - Президент України - РНБО України - Розпорядження Голови ВР України - Розпорядження Кабінета Міністрів України - Служба безпеки України - Служба зовнішньої розвідки - Укрдержархів - Управління державної охорони - Фонд гарант.вкладів фізич.осіб - Фонд державного майна - Фонд соцстраху по безробіттю - Фундаментальне законодавство України - Центрвиборчком України -