<<
>>

НАКАЗ від 06.04.2021 № 200 "Про деякі питання забезпечення сплати митного боргу в режимі спільного транзиту". Мінфін України. 2021

Документ актуальний на 10.06.2021
завантажити документ, актуальний на поточний час

МІНІСТЕРСТВО ФІНАНСІВ УКРАЇНИ

НАКАЗ

06.04.2021  № 200

Зареєстровано в Міністерстві

юстиції України

17 травня 2021 р.

за № 648/36270

Про деякі питання забезпечення сплати митного боргу в режимі спільного транзиту

Відповідно до частин п’ятої, шостої статті 21 глави 1, частини сьомої статті 27 глави 2 розділу III Закону України «Про режим спільного транзиту та запровадження національної електронної транзитної системи», підпункту 5 пункту 4 Положення про Міністерство фінансів України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 20 серпня 2014 року № 375,  НАКАЗУЮ:

1. Затвердити такі, що додаються:

Порядок забезпечення сплати митного боргу в режимі спільного транзиту;

форму загальної фінансової гарантії;

форму індивідуальної гарантії у формі документа фінансового гаранта;

форму сертифіката загальної фінансової гарантії;

форму сертифіката звільнення від гарантії.

2. Державній митній службі України у 30-денний строк доопрацювати відповідне програмне забезпечення для реалізації вимог цього наказу.

3. Департаменту митної політики Міністерства фінансів України в установленому порядку забезпечити:

подання цього наказу на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України;

оприлюднення цього наказу.

4. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

5.

Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою та покладаю на Голову Державної митної служби України Рябікіна П.Б.

Міністр

С. Марченко

ПОГОДЖЕНО:

Перший заступник Міністра цифрової

трансформації України

Голова Державної митної служби України

Голова Державної регуляторної служби України

О. Вискуб

П. Рябікін

О. Кучер


ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства

фінансів України

06 квітня 2021 року № 200

Зареєстровано в Міністерстві

юстиції України

17 травня 2021 р.

за № 648/36270

ПОРЯДОК

забезпечення сплати митного боргу в режимі спільного транзиту

I. Загальні положення

1. Цей Порядок визначає механізм забезпечення сплати митного боргу в режимі спільного транзиту.

2. Для цілей застосування цього Порядку терміни вживаються в такому значенні:

дозвіл на застосування спеціального транзитного спрощення - дозвіл на застосування спеціального транзитного спрощення «загальна фінансова гарантія» або «загальна фінансова гарантія із зменшенням розміру забезпечення базової суми на 50 відсотків», або «загальна фінансова гарантія із зменшенням розміру забезпечення базової суми на 70 відсотків», або «звільнення від гарантії»;

застосування загальної фінансової гарантії або звільнення від гарантії - використання частини базової суми загальної фінансової гарантії або звільнення від гарантії, розрахованої для конкретної операції режиму спільного транзиту та доступної для резервування, для поміщення товарів у режим спільного транзиту;

застосування індивідуальної гарантії - використання індивідуальної гарантії, зареєстрованої митницею гарантії згідно з цим Порядком, для поміщення товарів у режим спільного транзиту;

індивідуальна гарантія - індивідуальна гарантія у формі документа фінансового гаранта;

код доступу - персональний ідентифікаційний код, що використовується для ідентифікації суб’єкта режиму під час застосування фінансової гарантії або звільнення від гарантії з метою запобігання неправомірного використання фінансової гарантії або звільнення від гарантії;

основна процедура - процедура, що використовується для поміщення та випуску товарів у режим спільного транзиту, завершення та зняття з контролю операції режиму спільного транзиту, що здійснюється із застосуванням електронної транзитної системи, електронної системи управління гарантіями та єдиної автоматизованої інформаційної системи митних органів;

Реєстр резервної процедури - програмно-інформаційний комплекс, що передбачає внесення та збереження інформації про поміщення та випуск товарів у режим спільного транзиту, завершення та зняття з контролю операції режиму спільного транзиту, інформації про реєстрацію фінансових гарантій, їх застосування, вивільнення, скасування реєстрації, відкликання, а також іншої інформації про операцію режиму спільного транзиту, що здійснюється із застосуванням резервної процедури;

реєстрація звільнення від гарантії - внесення митницею гарантії в електронну систему управління гарантіями інформації про звільнення від гарантії, що міститься в дозволі на застосування спеціального транзитного спрощення «звільнення від гарантії»;

реєстрація фінансової гарантії - внесення митницею гарантії в електронну систему управління гарантіями інформації про зобов’язання фінансового гаранта виплатити в межах розміру фінансової гарантії на вимогу митного органу суму митного боргу;

резервна процедура - процедура, що використовується для поміщення та випуску товарів у режим спільного транзиту, завершення та зняття з контролю операції режиму спільного транзиту, що здійснюється у разі тимчасової відмови електронної транзитної системи або електронної системи управління гарантіями, або єдиної автоматизованої інформаційної системи митних органів;

територіальна чинність - чинність зобов’язань фінансового гаранта за фінансовою гарантією або чинність дозволу на застосування спеціального транзитного спрощення на митній території країн Європейського Союзу, та/або однієї або декількох інших країн-учасниць Конвенції про процедуру спільного транзиту, та/або України;

фінансова гарантія - індивідуальна гарантія або загальна фінансова гарантія.

Інші терміни у цьому Порядку вживаються у значеннях, визначених Законом України «Про режим спільного транзиту та запровадження національної електронної транзитної системи» (далі - Закон).

3. Внесення коштів як індивідуальної гарантії у формі грошової застави, їх вивільнення, повернення та перерахування до державного бюджету здійснюються відповідно до наказу Міністерства фінансів України від 01 листопада 2017 року № 898 «Про затвердження Порядку обліку та перерахування до державного бюджету митних та інших платежів, які вносяться до/або під час митного оформлення», зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 23 листопада 2017 року за № 1429/31297, та наказу Міністерства фінансів України від 18 липня 2017 року № 643 «Про затвердження Порядку повернення авансових платежів (передоплати) і помилково та/або надміру сплачених сум митних платежів», зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 09 серпня 2017 року за № 976/30844.

4. До приєднання України до Конвенції про процедуру спільного транзиту фінансові гарантії, видані для забезпечення сплати митного боргу відповідно до вимог Закону, є чинними виключно на митній території України.

5. Фінансові гарантії надаються митним органам щодо будь-яких товарів, які поміщуються в режим спільного транзиту, за винятком товарів та транспортних засобів комерційного призначення, визначених статтею 20 Закону.

6. Вид і форму фінансової гарантії суб’єкт режиму обирає самостійно відповідно до видів і форм фінансових гарантій, визначених статтею 19 Закону.

7. Для поміщення товарів у режим спільного транзиту за однією митною декларацією окремого типу застосовується один із видів фінансових гарантій забезпечення сплати митного боргу, крім випадків, передбачених Законом та цим Порядком.

8. Для основної/резервної процедури митницею гарантії є:

митниця відправлення (для індивідуальної гарантії); або

структурний підрозділ апарату Держмитслужби (для загальної фінансової гарантії або звільнення від гарантії).

9. Розмір індивідуальної гарантії, необхідної для поміщення товарів у режим спільного транзиту, а також розмір частини базової суми загальної фінансової гарантії або звільнення від гарантії, що підлягає резервуванню для поміщення товарів у режим спільного транзиту, визначається виходячи з суми митного боргу, що може виникнути щодо товарів, які поміщуються в режим спільного транзиту.

10. Розрахунок суми митного боргу, що може виникнути щодо товарів, які поміщуються в режим спільного транзиту, здійснюється відповідно до розділу II цього Порядку.

11. Скасування реєстрації та відкликання фінансових гарантій здійснюються в порядку, встановленому статтями 22, 23 Закону, з урахуванням особливостей, встановлених главами 4, 5 розділу III цього Порядку.

12. Вивільнення індивідуальних гарантій, базової суми загальної фінансової гарантії або звільнення від гарантії здійснюється в порядку, встановленому статтею 24 Закону, з урахуванням особливостей, встановлених главою 6 розділу III та главою 4 розділу IV цього Порядку.

13. Інформаційна взаємодія між фінансовими гарантами, суб’єктами режиму та митними органами здійснюється в порядку, встановленому статтею 25 Закону.

14. Обмін електронними повідомленнями між митними органами, фінансовими гарантами та суб’єктами режиму здійснюється за допомогою засобів інформаційних, телекомунікаційних, інформаційно-телекомунікаційних систем з дотриманням вимог законодавства у сферах електронного документообігу, електронних довірчих послуг та захисту інформації.

II. Розрахунок суми митного боргу, що може виникнути щодо товарів, які поміщуються в режим спільного транзиту

1. Сума митного боргу, що може виникнути щодо товарів, які поміщуються в режим спільного транзиту, визначається виходячи з суми митних платежів, що підлягають сплаті при випуску таких товарів для вільного обігу на митній території України. При цьому пільги та преференції в оподаткуванні, встановлені законодавством для операцій з ввезення товарів на митну територію України, не враховуються.

2. Сума митного боргу, що може виникнути щодо товарів, які поміщуються в режим спільного транзиту, визначається виходячи з найбільших ставок податків (мито, акцизний податок, податок на додану вартість) для товарів, що класифікуються в одній товарній підпозиції згідно з Українською класифікацією товарів зовнішньоекономічної діяльності (далі - УКТ ЗЕД) разом з товарами, які поміщуються в режим спільного транзиту.

3. Розрахунок суми митного боргу здійснюється виходячи з найбільшої повної ставки ввізного мита, встановленої Законом України «Про Митний тариф України», на рівні товарної підпозиції згідно з УКТ ЗЕД.

4. Якщо відповідно до Закону України «Про Митний тариф України» до товарів, що класифікуються в одній товарній підпозиції згідно з УКТ ЗЕД разом з товаром, який поміщується в режим спільного транзиту, повну ставку ввізного мита встановлено як адвалорну, так і специфічну, для визначення найбільшої повної ставки ввізного мита здійснюється перерахунок специфічної ставки мита в адвалорну ставку мита за формулою:

С = (Н × Ст × К) / В ×100 %, де

С

-

адвалорна ставка ввізного мита;

Н

-

кількісні або фізичні характеристики товару, зазначені у митній декларації окремого типу;

Ст

-

специфічна ставка мита в іноземній валюті за одиницю товару;

К

-

офіційний курс валюти України до іноземної валюти, визначений відповідно до статті 3-1 Митного кодексу України;

В

-

вартість товару.

5. Після здійснення перерахунку зі специфічної в адвалорну ставку до розрахунку суми митного боргу включається найбільша з адвалорних ставок.

6. Якщо до товарів, що класифікуються в одній товарній підпозиції згідно з УКТ ЗЕД разом з товаром, який поміщується в режим спільного транзиту, встановлено сезонне мито, сума сезонного мита включається до розрахунку суми митного боргу за найбільшою ставкою.

7. Якщо товари, що класифікуються в одній товарній підпозиції згідно з УКТ ЗЕД разом з товаром, який поміщується в режим спільного транзиту, підпадають під дію рішення Міжвідомчої комісії з міжнародної торгівлі щодо оподаткування антидемпінговим, спеціальним та/або компенсаційним митом, сума такого мита включається до розрахунку суми митного боргу за найбільшою ставкою.

III. Основна процедура

1. Прийняття та реєстрація фінансових гарантій, реєстрація звільнення від гарантії

1. У разі застосування основної процедури фінансова гарантія надається митниці гарантії у формі електронного документа шляхом надсилання фінансовим гарантом електронного повідомлення, що містить набір даних про фінансову гарантію, видану для забезпечення сплати митного боргу.

Набір даних про фінансову гарантію складається з елементів даних, що відповідають даним граф форми індивідуальної гарантії або форми загальної фінансової гарантії у паперовому вигляді, за формами, затвердженими відповідно до Закону.

Перелік, формати та інші вимоги до елементів даних, що використовуються для формування набору даних про фінансову гарантію, встановлює Держмитслужба.

2. Для застосування спеціального транзитного спрощення «загальна фінансова гарантія» або «загальна фінансова гарантія із зменшенням розміру забезпечення базової суми на 50 відсотків», або «загальна фінансова гарантія із зменшенням розміру забезпечення базової суми на 70 відсотків» митниці гарантії надається одна загальна фінансова гарантія.

Розмір загальної фінансової гарантії не може бути меншим, ніж базова сума загальної фінансової гарантії, що підлягає забезпеченню.

Якщо суб’єкт режиму має дозвіл на застосування спеціального транзитного спрощення «загальна фінансова гарантія», розмір загальної фінансової гарантії має бути не меншим, ніж розмір базової суми загальної фінансової гарантії, визначеної у відповідному дозволі.

Якщо суб’єкт режиму має дозвіл на застосування спеціального транзитного спрощення «загальна фінансова гарантія із зменшенням розміру забезпечення базової суми на 50 відсотків», розмір загальної фінансової гарантії має бути не меншим 50 відсотків розміру базової суми загальної фінансової гарантії, визначеної у відповідному дозволі.

Якщо суб’єкт режиму має дозвіл на застосування спеціального транзитного спрощення «загальна фінансова гарантія із зменшенням розміру забезпечення базової суми на 70 відсотків», розмір загальної фінансової гарантії має бути не меншим 30 відсотків розміру базової суми загальної фінансової гарантії, визначеної у відповідному дозволі.

У разі ненадання загальної фінансової гарантії або надання загальної фінансової гарантії на суму, яка є меншою, ніж базова сума загальної фінансової гарантії, що підлягає забезпеченню, суб’єкт режиму, якому надано дозвіл на застосування спеціального транзитного спрощення, не може застосовувати спеціального транзитного спрощення та такої фінансової гарантії для поміщення товарів у режим спільного транзиту.

3. Для цілей підтвердження факту видачі фінансової гарантії така фінансова гарантія надається фінансовим гарантом суб’єкту режиму.

4. Реєстрація фінансової гарантії здійснюється після проведення перевірки інформації, що містить така фінансова гарантія.

Перевірка інформації, що містить фінансова гарантія, включає:

1) перевірку наявності всіх елементів даних, що використовуються для формування набору даних про фінансову гарантію;

2) перевірку відповідності формату даних вимогам до формату даних, встановленим Держмитслужбою;

3) перевірку відомостей про фінансового гаранта, який видав фінансову гарантію, а саме:

чинність реєстрації фінансового гаранта відповідно до Реєстру фінансових гарантів;

відповідність відомостей про найменування, код за ЄДРПОУ та місцезнаходження фінансового гаранта відомостям, що містяться в Реєстрі фінансових гарантів;

4) перевірку відомостей про суб’єкта режиму, якому видано фінансову гарантію, а саме:

відсутність у Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань відомостей про державну реєстрацію припинення суб’єкта режиму;

відповідність відомостей про найменування, код за ЄДРПОУ, місцезнаходження або власне ім’я, прізвище фізичної особи - підприємця, реєстраційний номер облікової картки платника податків / серію (за наявності) та номер паспорта (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків відповідно до закону), місце проживання суб’єкта режиму відомостям, що містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань;

чинність дозволу на застосування спеціального транзитного спрощення - у разі перевірки інформації, що містить загальна фінансова гарантія;

5) перевірку відповідності відомостей про загальну фінансову гарантію відомостям, що містяться у дозволі на застосування спеціального транзитного спрощення.

5. За результатами перевірки, передбаченої пунктом 4 цієї глави, митниця гарантії реєструє фінансову гарантію в електронній системі управління гарантіями або відмовляє в реєстрації фінансової гарантії та надсилає відповідне електронне повідомлення суб’єкту режиму із зазначенням підстав такої відмови.

6. Митниця гарантії відмовляє в реєстрації фінансової гарантії у разі, якщо встановлено, що:

реєстрацію фінансової гарантії скасовано;

фінансовий гарант відкликав фінансову гарантію;

реєстрацію фінансового гаранта призупинено або анульовано;

строк дії фінансової гарантії завершився;

набір даних про фінансову гарантію не містить всіх елементів даних;

формат даних не відповідає встановленим вимогам;

відомості про фінансового гаранта, який видав фінансову гарантію, не відповідають відомостям, що містяться в Реєстрі фінансових гарантів;

у Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань наявні відомості про державну реєстрацію припинення суб’єкта режиму;

відомості про суб’єкта режиму, якому видано фінансову гарантію, не відповідають відомостям, що містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань.

7. Реєстрацію звільнення від гарантії здійснює митниця гарантії шляхом внесення інформації про звільнення від гарантії, що міститься в дозволі на застосування спеціального транзитного спрощення «звільнення від гарантії», в електронну систему управління гарантіями не пізніше, ніж на наступний день після набрання чинності дозволом на застосування спеціального транзитного спрощення «звільнення від гарантії».

8. Під час реєстрації фінансової гарантії або звільнення від гарантії електронна система управління гарантіями присвоює реєстраційний номер гарантії (GRN), що використовується для їх ідентифікації.

9. Реєстраційний номер гарантії (GRN) складається з 24 символів. Алфавітні символи позначаються великими літерами. Структура реєстраційного номера гарантії (GRN):

Поле

Вміст поля

Тип поля

1.

Останні дві цифри року, в якому було зареєстровано фінансову гарантію (РР)

Цифровий 2

2.

Ідентифікатор країни, в якій зареєстровано фінансову гарантію (код альфа-2 згідно з Переліком кодів країн світу для статистичних цілей, затвердженим наказом Державної служби статистики України від 08 січня 2020 року № 32): UA

Алфавітний 2

3.

Унікальний ідентифікатор, присвоєний митницею гарантії, при цьому:

1) перші шість символів використовуються для ідентифікації митниці гарантії;

2) другі шість символів використовуються для ідентифікації унікальної фінансової гарантії.

Алфавітно-цифровий 12

4.

Контрольний символ, який заповнюється значенням, що є контрольною цифрою для полів 1, 2, 3.

Алфавітно-цифровий 1

5.

Ідентифікатор індивідуальної гарантії у формі ваучера (застосовується у разі реєстрації індивідуальної гарантії у формі ваучера).

Для інших типів гарантій заповнюється 0000000.

Алфавітно-цифровий 7

10. Під час реєстрації фінансової гарантії або звільнення від гарантії митниця гарантії вносить в електронну систему управління гарантіями інформацію про код доступу. Код доступу складається з чотирьох алфавітно-цифрових символів.

11. Після реєстрації фінансової гарантії або звільнення від гарантії митниця гарантії повідомляє суб’єкту режиму про реєстрацію фінансової гарантії шляхом надсилання відповідного електронного повідомлення.

Повідомлення про реєстрацію фінансової гарантії або звільнення від гарантії містить таку інформацію:

реєстраційний номер гарантії (GRN);

код доступу.

12. За зверненням суб’єкта режиму, якому надано дозвіл на застосування спеціального транзитного спрощення, митниця гарантії надає додаткові коди доступу.

За зверненням суб’єкта режиму, якому надано дозвіл на застосування спеціального транзитного спрощення, митниця гарантії може змінити код доступу загальної фінансової гарантії або звільнення від гарантії. Інформація про новий код доступу вноситься в електронну систему управління гарантіями.

Код доступу індивідуальної гарантії не може бути змінений.

13. Після реєстрації фінансової гарантії або звільнення від гарантії в електронній системі управління гарантіями така фінансова гарантія або звільнення від гарантії можуть бути застосовані для поміщення товарів у режим спільного транзиту.

2. Застосування фінансових гарантій або звільнення від гарантії

1. Застосування фінансових гарантій або звільнення від гарантії здійснюється шляхом зазначення відповідних відомостей у митній декларації окремого типу відповідно до порядку, встановленого законодавством.

2. Митниця відправлення за допомогою електронної системи управління гарантіями та інформаційних систем митних органів під час поміщення товарів у режим спільного транзиту залежно від виду фінансової гарантії перевіряє:

наявність зареєстрованої фінансової гарантії або звільнення від гарантії;

чинність фінансової гарантії;

чинність реєстрації фінансового гаранта відповідно до Реєстру фінансових гарантів;

чинність дозволу на застосування спеціального транзитного спрощення у разі застосування загальної фінансової гарантії або звільнення від гарантії;

відсутність факту застосування індивідуальної гарантії;

достатність суми індивідуальної гарантії та/або достатність частини базової суми загальної фінансової гарантії або звільнення від гарантії, доступної для резервування, для поміщення товарів у режим спільного транзиту;

відповідність відомостей про фінансову гарантію або звільнення від гарантії відомостям, зазначеним у митній декларації окремого типу;

відповідність відомостей про суб’єкта режиму, якому видано індивідуальну гарантію, або про суб’єкта режиму, якому надано дозвіл на застосування спеціального транзитного спрощення, відомостям, зазначеним у митній декларації окремого типу;

територіальну чинність фінансової гарантії або звільнення від гарантії у всіх країнах, що беруть участь в операції режиму спільного транзиту.

3. За результатами перевірки, передбаченої пунктом 2 цієї глави, митниця відправлення дозволяє застосування або відмовляє у застосуванні фінансової гарантії або звільнення від гарантії та надсилає відповідне електронне повідомлення суб’єкту режиму із зазначенням підстав такої відмови.

4. Митниця відправлення відмовляє у застосуванні індивідуальної гарантії у разі, якщо:

реєстрацію індивідуальної гарантії скасовано;

фінансовий гарант відкликав індивідуальну гарантію;

реєстрацію фінансового гаранта призупинено або анульовано;

строк дії індивідуальної гарантії завершився;

в електронній системі управління гарантіями відсутні відомості про зареєстровану індивідуальну гарантію;

індивідуальну гарантію застосовано для поміщення товарів у режим спільного транзиту за іншою митною декларацією окремого типу;

суми індивідуальної гарантії, доступної для резервування, недостатньо для поміщення товарів у режим спільного транзиту;

відомості про індивідуальну гарантію не відповідають відомостям, зазначеним у митній декларації окремого типу;

відомості про суб’єкта режиму, якому видано індивідуальну гарантію, не відповідають відомостям, зазначеним у митній декларації окремого типу;

індивідуальна гарантія діє не у всіх країнах, що беруть участь в операції режиму спільного транзиту (обмеження дії в країнах Європейського Союзу, обмеження дії в інших країнах - учасницях Конвенції про процедуру спільного транзиту).

5. Митниця відправлення відмовляє у застосуванні загальної фінансової гарантії у разі, якщо:

реєстрацію загальної фінансової гарантії скасовано;

фінансовий гарант відкликав загальну фінансову гарантію;

реєстрацію фінансового гаранта призупинено або анульовано;

дію дозволу на застосування спеціального транзитного спрощення «загальна фінансова гарантія» або «загальна фінансова гарантія із зменшенням розміру забезпечення базової суми на 50 відсотків», або «загальна фінансова гарантія із зменшенням розміру забезпечення базової суми на 70 відсотків» зупинено або такий дозвіл анульовано;

строк дії загальної фінансової гарантії завершився;

в електронній системі управління гарантіями відсутні відомості про зареєстровану загальну фінансову гарантію;

частини базової суми загальної фінансової гарантії, доступної для резервування, недостатньо для поміщення товарів у режим спільного транзиту;

відомості про загальну фінансову гарантію не відповідають відомостям, зазначеним у митній декларації окремого типу;

відомості про суб’єкта режиму, якому надано дозвіл на застосування спеціального транзитного спрощення, не відповідають відомостям, зазначеним у митній декларації окремого типу;

загальна фінансова гарантія діє не у всіх країнах, що беруть участь в операції режиму спільного транзиту (обмеження дії в країнах Європейського Союзу, обмеження дії в інших країнах - учасницях Конвенції про процедуру спільного транзиту).

6. Митниця відправлення відмовляє у застосуванні звільнення від гарантії у разі, якщо:

реєстрацію звільнення від гарантії скасовано;

дію дозволу на застосування спеціального транзитного спрощення «звільнення від гарантії» зупинено або такий дозвіл анульовано;

в електронній системі управління гарантіями відсутні відомості про зареєстроване звільнення від гарантії;

частини базової суми звільнення від гарантії, доступної для резервування, недостатньо для поміщення товарів у режим спільного транзиту;

відомості про звільнення від гарантії не відповідають відомостям, зазначеним у митній декларації окремого типу;

відомості про суб’єкта режиму, якому надано дозвіл на застосування спеціального транзитного спрощення, не відповідають відомостям, зазначеним у митній декларації окремого типу;

звільнення від гарантії діє не у всіх країнах, що беруть участь в операції режиму спільного транзиту (обмеження дії в країнах Європейського Союзу, обмеження дії в інших країнах-учасницях Конвенції про процедуру спільного транзиту).

7. У разі недостатності базової суми загальної фінансової гарантії або звільнення від гарантії для поміщення товарів у режим спільного транзиту суб’єкт режиму, якому надано дозвіл на застосування спеціального транзитного спрощення, має право додатково застосувати індивідуальну гарантію на суму, що не покривається базовою сумою загальної фінансової гарантії або звільнення від гарантії.

8. Застосування індивідуальної гарантії одночасно із застосуванням загальної фінансової гарантії або звільнення від гарантії здійснюється залежно від послідовності зазначення суб’єктом режиму в митній декларації окремого типу інформації про фінансову гарантію або звільнення від гарантії.

У разі зазначення суб’єктом режиму в митній декларації окремого типу індивідуальної гарантії основним способом забезпечення сплати митного боргу митниця відправлення спочатку застосовує індивідуальну гарантію, після чого здійснює розрахунок залишку суми, необхідної для поміщення товарів у режим спільного транзиту, та резервує відповідну суму з частини базової суми загальної фінансової гарантії або звільнення від гарантії, доступної для резервування.

У разі зазначення суб’єктом режиму в митній декларації окремого типу загальної фінансової гарантії або звільнення від гарантії основним способом забезпечення сплати митного боргу митниця відправлення спочатку резервує доступну для резервування суму частини базової суми загальної фінансової гарантії або звільнення від гарантії, після чого здійснює розрахунок залишку суми, необхідної для поміщення товарів у режим спільного транзиту, та застосовує індивідуальну гарантію.

9. У разі застосування індивідуальної гарантії одночасно із застосуванням загальної фінансової гарантії або звільнення від гарантії відповідно до пункту 7 цієї глави більше двох разів протягом 365 днів з дня першого такого застосування митниця гарантії рекомендує суб’єкту режиму, якому надано дозвіл на застосування спеціального транзитного спрощення, переглянути розмір базової суми загальної фінансової гарантії або звільнення від гарантії, зазначений у дозволі на застосування спеціального транзитного спрощення.

10. Індивідуальна гарантія вважається застосованою після випуску товарів у режим спільного транзиту.

Загальна фінансова гарантія або звільнення від гарантії вважаються застосованими після резервування частини базової суми загальної фінансової гарантії або звільнення від гарантії та випуску товарів у режим спільного транзиту.

3. Зміна відомостей про загальну фінансову гарантію або звільнення від гарантії

1. Зміну відомостей про загальну фінансову гарантію або звільнення від гарантії здійснює митниця гарантії шляхом внесення інформації в електронну систему управління гарантіями.

2. Підставою зміни відомостей про загальну фінансову гарантію є:

1) зміна відомостей, що містяться в дозволі на застосування спеціального транзитного спрощення, щодо:

розміру базової суми;

відсотка забезпечення базової суми;

валюти;

територіальної чинності;

2) зміна відомостей, що містяться в Реєстрі фінансових гарантів, щодо:

місцезнаходження;

контактної інформації фінансового гаранта;

інформації про представництва фінансового гаранта в інших країнах - учасницях Конвенції про процедуру спільного транзиту.

3. У разі змін, передбачених підпунктом 1 пункту 2 цієї глави, митниця гарантії перевіряє достатність розміру зареєстрованої загальної фінансової гарантії для забезпечення базової суми загальної фінансової гарантії з урахуванням відповідних змін.

Якщо митницею гарантії встановлено, що у разі внесення відповідних змін розміру зареєстрованої загальної фінансової гарантії буде недостатньо, такі зміни можуть бути внесені лише після отримання митницею гарантії додаткового або нового зобов’язання фінансового гаранта.

4. Зміна відомостей про загальну фінансову гарантію здійснюється шляхом:

оновлення інформації про зареєстровану загальну фінансову гарантію; або

заміни зареєстрованої загальної фінансової гарантії новою загальною фінансовою гарантією.

5. Зміну відомостей про загальну фінансову гарантію у випадку, визначеному підпунктом 1 пункту 2 цієї глави, митниця гарантії здійснює шляхом оновлення інформації про зареєстровану загальну фінансову гарантію після отримання:

1) електронного повідомлення структурного підрозділу апарату Держмитслужби, на який покладено здійснення моніторингу відповідності підприємств умовам для надання дозволу на застосування спеціального транзитного спрощення, у разі:

зменшення розміру базової суми;

зміни відсотка забезпечення базової суми;

обмеження територіальної чинності;

2) електронного повідомлення фінансового гаранта, який видав зареєстровану фінансову гарантію, яке містить набір даних про додаткове зобов’язання фінансового гаранта для забезпечення базової суми загальної фінансової гарантії з урахуванням відповідних змін, у разі:

збільшення розміру базової суми;

розширення територіальної чинності.

6. Зміну відомостей про загальну фінансову гарантію у випадку, визначеному підпунктом 1 пункту 2 цієї глави, митниця гарантії здійснює шляхом заміни зареєстрованої загальної фінансової гарантії новою загальною фінансовою гарантією після отримання електронного повідомлення фінансового гаранта, яке містить набір даних про нову загальну фінансову гарантію з урахуванням відповідних змін, зазначених у підпункті 1 пункту 2 цієї глави.

Митниця гарантії приймає рішення про скасування реєстрації зареєстрованої фінансової гарантії, що набирає чинності на наступний робочий день з дня прийняття такого рішення. У день набрання чинності рішенням про скасування реєстрації зареєстрованої фінансової гарантії митниця гарантії реєструє нову загальну фінансову гарантію в порядку, визначеному главою 1 цього розділу.

7. Зміну відомостей про загальну фінансову гарантію у випадку, визначеному підпунктом 2 пункту 2 цієї глави, митниця гарантії здійснює шляхом оновлення інформації про зареєстровану загальну фінансову гарантію протягом трьох робочих днів з дня внесення відповідних змін до Реєстру фінансових гарантів.

8. Зміна відомостей про звільнення від гарантії здійснюється у разі зміни відомостей, що містяться в дозволі на застосування спеціального транзитного спрощення, щодо:

розміру базової суми;

валюти;

територіальної чинності.

9. Зміну відомостей про звільнення від гарантії митниця гарантії здійснює шляхом оновлення інформації про звільнення від гарантії після отримання електронного повідомлення структурного підрозділу апарату Держмитслужби, на який покладено здійснення моніторингу відповідності підприємств умовам для надання дозволу на застосування спеціального транзитного спрощення, щодо відповідних змін.

10. У випадках, визначених підпунктом 1 пункту 2 та пунктом 8 цієї глави, після внесення відповідних змін використання попередньо виданих сертифікатів загальної фінансової гарантії або звільнення від гарантії забороняється. Повернення попередньо виданих сертифікатів здійснюється відповідно до глави 6 розділу IV цього Порядку.

За зверненням суб’єкта режиму, якому надано дозвіл на застосування спеціального транзитного спрощення, митниця гарантії видає один або декілька нових сертифікатів загальної фінансової гарантії або звільнення від гарантії.

11. Митниця гарантії повідомляє суб’єкта режиму, якому надано дозвіл на застосування спеціального транзитного спрощення, та у разі зміни відомостей про загальну фінансову гарантію - фінансового гаранта про зміни, внесені в електронну систему управління гарантіями.

4. Скасування реєстрації фінансових гарантій або звільнення від гарантії

1. У разі прийняття рішення про скасування реєстрації фінансової гарантії митниця гарантії невідкладно:

вносить в електронну систему управління гарантіями інформацію про скасування реєстрації фінансової гарантії із зазначенням дати набрання чинності рішенням про скасування реєстрації фінансової гарантії;

надсилає фінансовому гаранту та суб’єкту режиму, якому видано фінансову гарантію, відповідне електронне повідомлення.

2. Зобов’язання фінансового гаранта за фінансовою гарантією щодо товарів, випущених у режим спільного транзиту, на момент набрання чинності рішенням про скасування реєстрації відповідної фінансової гарантії продовжують бути чинними та підлягають виконанню до моменту погашення митного боргу відповідно до статті 52 Закону або до вивільнення фінансової гарантії відповідно до статті 24 Закону.

3. Після зняття з контролю всіх операцій режиму спільного транзиту, щодо яких застосовано фінансову гарантію, зобов’язання фінансового гаранта за такою фінансовою гарантією припиняються.

4. Митниця гарантії невідкладно, але не пізніше ніж на наступний робочий день після зняття з контролю всіх операцій режиму спільного транзиту, щодо яких застосовано фінансову гарантію, повідомляє фінансового гаранта про припинення зобов’язань за наданою фінансовою гарантією шляхом надсилання відповідного електронного повідомлення.

5. Скасування реєстрації звільнення від гарантії митниця гарантії здійснює шляхом внесення інформації про скасування реєстрації звільнення від гарантії в електронну систему управління гарантіями невідкладно після набрання чинності рішенням про зупинення дії або анулювання дозволу на застосування спеціального транзитного спрощення «звільнення від гарантії».

Митниця гарантії невідкладно надсилає суб’єкту режиму, якому надано дозвіл на застосування спеціального транзитного спрощення, відповідне електронне повідомлення.

5. Відкликання фінансових гарантій

1. У разі отримання митницею гарантії повідомлення фінансового гаранта про відкликання фінансової гарантії митниця гарантії невідкладно, але не пізніше ніж на наступний робочий день з дня отримання такого повідомлення:

вносить в електронну систему управління гарантіями інформацію про відкликання фінансової гарантії із зазначенням дати набрання чинності рішенням про відкликання фінансової гарантії;

надсилає фінансовому гаранту та суб’єкту режиму, якому видано фінансову гарантію, відповідне електронне повідомлення.

2. Зобов’язання фінансового гаранта за фінансовою гарантією щодо товарів, випущених у режим спільного транзиту, на момент набрання чинності рішенням про відкликання відповідної фінансової гарантії продовжують бути чинними та підлягають виконанню до моменту погашення митного боргу відповідно до статті 52 Закону або до вивільнення фінансової гарантії відповідно до статті 24 Закону.

3. Після зняття з контролю всіх операцій режиму спільного транзиту, щодо яких застосовано фінансову гарантію, зобов’язання фінансового гаранта за такою фінансовою гарантією припиняються.

4. Митниця гарантії невідкладно, але не пізніше ніж на наступний робочий день після зняття з контролю всіх операцій режиму спільного транзиту, щодо яких застосовано фінансову гарантію, повідомляє фінансового гаранта про припинення зобов’язань за наданою фінансовою гарантією шляхом надсилання відповідного електронного повідомлення.

6. Вивільнення індивідуальної гарантії, базової суми загальної фінансової гарантії або звільнення від гарантії

1. Після зняття з контролю операції режиму спільного транзиту митниця відправлення невідкладно надсилає митниці гарантії відповідне електронне повідомлення.

2. Після отримання митницею гарантії повідомлення митниці відправлення про зняття з контролю операції режиму спільного транзиту митниця гарантії невідкладно, але не пізніше двох годин з моменту отримання такого повідомлення:

вносить в електронну систему управління гарантіями інформацію про вивільнення індивідуальної гарантії або про вивільнення зарезервованої частини базової суми загальної фінансової гарантії або звільнення від гарантії;

надсилає суб’єкту режиму, якому видано фінансову гарантію, або суб’єкту режиму, якому надано дозвіл на застосування спеціального транзитного спрощення, відповідне електронне повідомлення;

у разі вивільнення індивідуальної гарантії надсилає фінансовому гаранту відповідне електронне повідомлення.

3. Після вивільнення зарезервованої частини базової суми загальної фінансової гарантії або звільнення від гарантії така частина базової суми зараховується до доступної частини базової загальної фінансової гарантії або звільнення від гарантії та може бути повторно використана для поміщення товарів у режим спільного транзиту.

7. Облік фінансових гарантій, облік резервування та вивільнення базової суми загальної фінансової гарантії або звільнення від гарантії

1. Облік індивідуальних гарантій здійснює митниця гарантії.

2. Облік резервування та вивільнення базової суми загальної фінансової гарантії або звільнення від гарантії здійснюють митниця гарантії та суб’єкт режиму, якому надано дозвіл на застосування спеціального транзитного спрощення.

3. Облік індивідуальних гарантій, облік резервування та вивільнення базової суми загальної фінансової гарантії або звільнення від гарантії здійснює митниця гарантії за допомогою електронної системи управління гарантіями шляхом автоматичного запису інформації про застосування та вивільнення індивідуальної гарантії, резервування та вивільнення базової суми загальної фінансової гарантії або звільнення від гарантії.

4. У разі застосування індивідуальної гарантії, резервування базової суми загальної фінансової гарантії або звільнення від гарантії електронна система управління гарантіями здійснює автоматичний запис такої інформації:

1) для індивідуальної гарантії:

реєстраційного номера (MRN) митної декларації окремого типу;

дати митної декларації окремого типу;

суми митного боргу, що може виникнути щодо товарів, які поміщуються в режим спільного транзиту;

2) для загальної фінансової гарантії або звільнення від гарантії:

реєстраційного номера (MRN) митної декларації окремого типу;

дати митної декларації окремого типу;

суми митного боргу, що може виникнути щодо товарів, які поміщуються в режим спільного транзиту;

поточного стану базової суми загальної фінансової гарантії або звільнення від гарантії.

5. У разі вивільнення індивідуальної гарантії або вивільнення зарезервованої частини базової суми загальної фінансової гарантії або звільнення від гарантії електронна система управління гарантіями здійснює автоматичний запис такої інформації:

1) для індивідуальної гарантії:

реєстраційного номера митної декларації окремого типу (MRN);

дати зняття з контролю операції режиму спільного транзиту;

2) для загальної фінансової гарантії або звільнення від гарантії:

реєстраційного номера митної декларації окремого типу (MRN);

дати зняття з контролю операції режиму спільного транзиту;

поточного стану базової суми загальної фінансової гарантії або звільнення від гарантії.

6. Облік резервування та вивільнення базової суми загальної фінансової гарантії або звільнення від гарантії здійснює суб’єкт режиму, якому надано дозвіл на застосування спеціального транзитного спрощення, шляхом:

обліку кожної митної декларації окремого типу, поданої для поміщення товарів у режим спільного транзиту;

обліку суми митного боргу, що може виникнути щодо товарів, які поміщуються в режим спільного транзиту, за кожною митною декларацією окремого типу;

розрахунку поточного стану базової суми загальної фінансової гарантії або звільнення від гарантії.

IV. Резервна процедура

1. Застосування резервної процедури

1. Резервна процедура застосовується у випадках, передбачених частиною третьою статті 3 Закону. Застосування резервної процедури можливе за умови підтвердження відповідним підрозділом апарату Держмитслужби тимчасової відмови електронної транзитної системи або електронної системи управління гарантіями, або єдиної автоматизованої інформаційної системи митних органів та після узгодження застосування резервної процедури митницею відправлення.

2. Операції режиму спільного транзиту, розпочаті за основною процедурою, мають бути завершені із застосуванням електронної транзитної системи та електронної системи управління гарантіями.

Операції режиму спільного транзиту, розпочаті за резервною процедурою, мають бути завершені відповідно до положень, що регулюють застосування резервної процедури.

3. Не допускається застосування фінансових гарантій або звільнення від гарантії щодо однієї операції режиму спільного транзиту одночасно із застосуванням основної процедури та резервної процедури.

4. У разі якщо індивідуальна гарантія була зареєстрована митницею гарантії за основною процедурою, така індивідуальна гарантія не може бути зареєстрована за резервною процедурою.

5. Для цілей обліку операцій режиму спільного транзиту та недопущення неправомірного застосування фінансових гарантій або звільнення від гарантії при резервній процедурі посадові особи митних органів вносять інформацію про фінансові гарантії або звільнення від гарантії в Реєстр резервної процедури.

6. Після усунення причин застосування резервної процедури (відновлення роботи електронної транзитної системи або електронної системи управління гарантіями, або єдиної автоматизованої інформаційної системи митних органів) інформація з Реєстру резервної процедури вноситься до єдиної автоматизованої інформаційної системи митних органів.

2. Прийняття та реєстрація індивідуальної гарантії

1. У разі застосування резервної процедури індивідуальна гарантія надається митниці відправлення шляхом подання суб’єктом режиму оригіналу індивідуальної гарантії у паперовому вигляді.

2. Для цілей застосування резервної процедури фінансовий гарант видає суб’єкту режиму індивідуальні гарантії у паперовому вигляді за формою, затвердженою відповідно до Закону.

3. Реєстрація індивідуальної гарантії здійснюється після проведення перевірки інформації, що містить така індивідуальна гарантія.

Перевірка інформації, що містить індивідуальна гарантія, включає:

1) перевірку чинності індивідуальної гарантії;

2) перевірку правильності та повноти заповнення бланку індивідуальної гарантії;

3) перевірку відомостей про фінансового гаранта, який видав індивідуальну гарантію, а саме:

чинність реєстрації фінансового гаранта відповідно до Реєстру фінансових гарантів;

відповідність відомостей про найменування, код за ЄДРПОУ, місцезнаходження фінансового гаранта відомостям, що містяться в Реєстрі фінансових гарантів;

4) перевірку відомостей про суб’єкта режиму, якому видано індивідуальну гарантію, а саме:

відсутність у Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань відомостей про державну реєстрацію припинення суб’єкта режиму;

відповідність відомостей про найменування, код за ЄДРПОУ, місцезнаходження або власне ім’я, прізвище фізичної особи - підприємця, реєстраційний номер облікової картки платника податків / серію (за наявності) та номер паспорта (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків відповідно до закону), місце проживання суб’єкта режиму відомостям, що містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань;

4. За результатами перевірки, передбаченої пунктом 3 цієї глави, митниця відправлення реєструє індивідуальну гарантію шляхом внесення запису про таку індивідуальну гарантію в Реєстр резервної процедури або відмовляє у реєстрації індивідуальної гарантії.

5. Митниця відправлення відмовляє в реєстрації індивідуальної гарантії у разі, якщо:

реєстрацію індивідуальної гарантії скасовано;

фінансовий гарант відкликав індивідуальну гарантію;

реєстрацію фінансового гаранта призупинено або анульовано;

строк дії індивідуальної гарантії завершився;

бланк індивідуальної гарантії складено не за встановленою формою або оформлено з порушенням встановлених вимог до його заповнення;

відомості про фінансового гаранта, який видав індивідуальну гарантію, не відповідають відомостям, що містяться в Реєстрі фінансових гарантів;

у Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань наявні відомості про державну реєстрацію припинення суб’єкта режиму;

відомості про суб’єкта режиму, якому видано індивідуальну гарантію, не відповідають відомостям, що містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань.

6. Під час реєстрації індивідуальної гарантії митниця відправлення присвоює реєстраційний номер індивідуальної гарантії для резервної процедури (GRN-BCP), що використовується для її ідентифікації.

7. Реєстраційний номер індивідуальної гарантії для резервної процедури (GRN-BCP) складається з 16 символів. Алфавітні символи позначаються великими літерами. Структура реєстраційного номера індивідуальної гарантії для резервної процедури (GRN-BCP):

Поле

Вміст поля

Тип поля

1.

Останні дві цифри року, в якому було зареєстровано індивідуальну гарантію (РР)

Цифровий 2

2.

Ідентифікатор країни, в якій зареєстровано індивідуальну гарантію (код альфа-2 згідно з Переліком кодів країн світу для статистичних цілей, затвердженим наказом Державної служби статистики України від 08 січня 2020 року № 32): UA

Алфавітний 2

3.

Унікальний ідентифікатор, присвоєний митницею відправлення, при цьому:

1) перші шість символів використовуються для ідентифікації митниці відправлення;

2) другі шість символів використовуються для ідентифікації унікальної індивідуальної гарантії.

Алфавітно-цифровий 12

8. Після реєстрації індивідуальної гарантії митниця відправлення заповнює відповідні графи бланку індивідуальної гарантії та повертає її суб’єкту режиму, який надав таку індивідуальну гарантію для поміщення товарів у режим спільного транзиту.

3. Застосування фінансових гарантій або звільнення від гарантії

1. Застосування фінансових гарантій або звільнення від гарантії при резервній процедурі здійснюється шляхом зазначення відповідних відомостей у митній декларації окремого типу відповідно до порядку, встановленого законодавством, та подання разом із митною декларацією окремого типу на паперовому носії:

оригіналу індивідуальної гарантії; або

оригіналу сертифіката загальної фінансової гарантії; або

оригіналу сертифіката звільнення від гарантії.

2. Митниця відправлення під час поміщення товарів у режим спільного транзиту перевіряє:

автентичність оригіналу індивідуальної гарантії або оригіналу сертифіката загальної фінансової гарантії, або оригіналу сертифіката звільнення від гарантії;

чинність індивідуальної гарантії, сертифіката загальної фінансової гарантії або оригіналу сертифіката звільнення від гарантії;

чинність реєстрації фінансового гаранта відповідно до Реєстру фінансових гарантів;

чинність дозволу на застосування спеціального транзитного спрощення у разі застосування загальної фінансової гарантії або звільнення від гарантії;

відсутність факту застосування індивідуальної гарантії;

достатність суми індивідуальної гарантії або достатність базової суми загальної фінансової гарантії, або звільнення від гарантії для поміщення товарів у режим спільного транзиту;

відповідність відомостей про фінансову гарантію або звільнення від гарантії, зазначених в оригіналі наданої індивідуальної гарантії, або в оригіналі наданого сертифіката загальної фінансової гарантії, або сертифіката звільнення від гарантії, відомостям, зазначеним у графі 52 митної декларації окремого типу, або відомостям, зазначеним у відповідних графах митної декларації окремого типу на паперовому носії за формою транзитного супровідного документа;

відповідність відомостей про суб’єкта режиму, якому видано індивідуальну гарантію або сертифікат загальної фінансової гарантії, або сертифікат звільнення від гарантії, відомостям, зазначеним у графі 50 митної декларації окремого типу, або відомостям, зазначеним у відповідних графах митної декларації окремого типу на паперовому носії за формою транзитного супровідного документа;

територіальну чинність індивідуальної гарантії або сертифіката загальної фінансової гарантії, або сертифіката звільнення від гарантії у всіх країнах, що беруть участь в операції режиму спільного транзиту;

відповідність підпису особи, яка надала сертифікат загальної фінансової гарантії або сертифікат звільнення від гарантії, зазначеного у графі 50 митної декларації окремого типу або в транзитному супровідному документі, підпису, зазначеному на зворотному боці сертифіката загальної фінансової гарантії або сертифіката звільнення від гарантії;

відповідність інформації про особу, зазначеної на зворотному боці сертифіката загальної фінансової гарантії або сертифіката звільнення від гарантії, інформації про особу, зазначеній у документах, що посвідчують таку особу.

3. За результатами перевірки, передбаченої пунктом 2 цієї глави, митниця відправлення дозволяє або відмовляє у застосуванні фінансової гарантії або звільнення від гарантії.

4. Митниця відправлення відмовляє у застосуванні індивідуальної гарантії у разі, якщо:

реєстрацію індивідуальної гарантії скасовано;

фінансовий гарант відкликав індивідуальну гарантію;

реєстрацію фінансового гаранта призупинено або анульовано;

строк дії індивідуальної гарантії завершився;

оригінал індивідуальної гарантії містить ознаки підроблення;

у Реєстрі резервної процедури відсутні відомості про зареєстровану індивідуальну гарантію;

індивідуальна гарантія вже була застосована для поміщення товарів у режим спільного транзиту за іншою митною декларацією окремого типу;

суми індивідуальної гарантії, доступної для резервування, недостатньо для поміщення товарів у режим спільного транзиту;

відомості про фінансову гарантію, зазначені в оригіналі наданої індивідуальної гарантії, не відповідають відомостям, зазначеним у графі 52 митної декларації окремого типу, або відомостям, зазначеним у відповідних графах митної декларації окремого типу на паперовому носії за формою транзитного супровідного документа;

відомості про суб’єкта режиму, якому видано індивідуальну гарантію, не відповідають відомостям, зазначеним у графі 50 митної декларації окремого типу, або відомостям, зазначеним у відповідних графах митної декларації окремого типу на паперовому носії за формою транзитного супровідного документа;

індивідуальна гарантія діє не у всіх країнах, що беруть участь в операції режиму спільного транзиту (обмеження дії в країнах Європейського Союзу, обмеження дії в інших країнах-учасницях Конвенції про процедуру спільного транзиту).

5. Митниця відправлення відмовляє у застосуванні загальної фінансової гарантії у разі, якщо:

реєстрацію загальної фінансової гарантії скасовано;

фінансовий гарант відкликав загальну фінансову гарантію;

реєстрацію фінансового гаранта призупинено або анульовано;

дію дозволу на застосування спеціального транзитного спрощення «загальна фінансова гарантія» або «загальна фінансова гарантія із зменшенням розміру забезпечення базової суми на 50 відсотків», або «загальна фінансова гарантія із зменшенням розміру забезпечення базової суми на 70 відсотків» зупинено або такий дозвіл анульовано;

строк дії загальної фінансової гарантії завершився;

оригінал сертифіката загальної фінансової гарантії містить ознаки підроблення;

строк дії сертифіката загальної фінансової гарантії завершився;

сертифікат загальної фінансової гарантії визнано недійсним;

частини базової суми загальної фінансової гарантії, доступної для резервування, недостатньо для поміщення товарів у режим спільного транзиту;

відомості про загальну фінансову гарантію, зазначені в оригіналі наданого сертифіката загальної фінансової гарантії, не відповідають відомостям, зазначеним у графі 52 митної декларації окремого типу, або відомостям, зазначеним у відповідних графах митної декларації окремого типу на паперовому носії за формою транзитного супровідного документа;

відомості про суб’єкта режиму, якому видано сертифікат загальної фінансової гарантії, не відповідають відомостям, зазначеним у графі 50 митної декларації окремого типу, або відомостям, зазначеним у відповідних графах митної декларації окремого типу на паперовому носії за формою транзитного супровідного документа;

сертифікат загальної фінансової гарантії діє не у всіх країнах, що беруть участь в операції режиму спільного транзиту (обмеження дії в країнах Європейського Союзу, обмеження дії в інших країнах-учасницях Конвенції про процедуру спільного транзиту);

підпис особи, яка надала сертифікат загальної фінансової гарантії, зазначений у графі 50 митної декларації окремого типу або в транзитному супровідному документі, не відповідає підпису, зазначеному на зворотному боці сертифіката загальної фінансової гарантії;

інформація про особу, зазначена на зворотному боці сертифіката загальної фінансової гарантії, не відповідає інформації про особу, зазначеній у документах, що посвідчують таку особу.

6. Митниця відправлення відмовляє у застосуванні звільнення від гарантії у разі, якщо:

реєстрацію звільнення від гарантії скасовано;

дію дозволу на застосування спеціального транзитного спрощення «звільнення від гарантії» зупинено або такий дозвіл анульовано;

оригінал сертифіката звільнення від гарантії містить ознаки підроблення;

строк дії сертифіката звільнення від гарантії завершився;

сертифікат звільнення від гарантії визнано недійсним;

частини базової суми звільнення від гарантії, доступної для резервування, недостатньо для поміщення товарів у режим спільного транзиту;

відомості про звільнення від гарантії, зазначені в оригіналі сертифіката звільнення від гарантії, не відповідають відомостям, зазначеним у графі 52 митної декларації окремого типу, або відомостям, зазначеним у відповідних графах митної декларації окремого типу на паперовому носії за формою транзитного супровідного документа;

відомості про суб’єкта режиму, якому видано сертифікат звільнення від гарантії, не відповідають відомостям, зазначеним у графі 50 митної декларації окремого типу, або відомостям, зазначеним у відповідних графах митної декларації окремого типу на паперовому носії за формою транзитного супровідного документа;

сертифікат звільнення від гарантії діє не у всіх країнах, що беруть участь в операції режиму спільного транзиту (обмеження дії в країнах Європейського Союзу, обмеження дії в інших країнах-учасницях Конвенції про процедуру спільного транзиту);

підпис особи, яка надала сертифікат звільнення від гарантії, зазначений у графі 50 митної декларації окремого типу або в транзитному супровідному документі, не відповідає підпису, зазначеному на зворотному боці сертифіката звільнення від гарантії;

інформація про особу, зазначена на зворотному боці сертифіката звільнення від гарантії, не відповідає інформації про особу, зазначеній у документах, що посвідчують таку особу.

7. Якщо митниця відправлення дозволила застосування фінансової гарантії або звільнення від гарантії, митниця відправлення перед випуском товарів у режим спільного транзиту вносить інформацію про таке застосування в Реєстр резервної процедури.

8. У разі застосування індивідуальної гарантії митниця відправлення заповнює відповідні графи бланка індивідуальної гарантії та зберігає оригінал такої індивідуальної гарантії разом із примірником митної декларації окремого типу або примірником транзитного супровідного документа протягом 1 095 днів.

9. У разі застосування загальної фінансової гарантії або звільнення від гарантії митниця відправлення виготовляє копію сертифіката загальної фінансової гарантії або сертифіката звільнення від гарантії, яку зберігає митниця відправлення разом із примірником митної декларації окремого типу або примірником транзитного супровідного документа протягом 1 095 днів.

Після випуску товарів у режим спільного транзиту митниця відправлення повертає суб’єкту режиму, якому надано дозвіл на застосування спеціального транзитного спрощення, оригінал сертифіката загальної фінансової гарантії або сертифіката звільнення від гарантії.

4. Вивільнення індивідуальної гарантії, базової суми загальної фінансової гарантії або звільнення від гарантії

1. Митниця відправлення вивільняє індивідуальну гарантію або зарезервовану частину базової суми загальної фінансової гарантії, або звільнення від гарантії після отримання підтвердження щодо:

1) зняття з контролю операції режиму спільного транзиту; або

2) завершення будь-якої з таких митних процедур:

поміщення товарів, попередньо випущених у режим спільного транзиту, в митний режим зі сплатою митних платежів або наданням гарантії як забезпечення їх сплати;

поміщення товарів, попередньо випущених у режим спільного транзиту, в митний режим знищення або руйнування або в митний режим відмови на користь держави;

надання гарантії як забезпечення сплати митних платежів при поміщенні товарів на склад тимчасового зберігання;

підтвердження вивезення товарів за межі митної території України.

2. Підтвердження завершення митних процедур, зазначених у підпункті 2 пункту 1 цієї глави, здійснює митниця відправлення на підставі наданих альтернативних доказів належного завершення режиму спільного транзиту та після проведення перевірки такої інформації з метою підтвердження її точності та достовірності відповідно до частини четвертої статті 16 Закону.

3. Після зняття з контролю операції режиму спільного транзиту або після отримання повідомлення про підтвердження завершення митних процедур, зазначених у підпункті 2 пункту 1 цієї глави, митниця відправлення невідкладно, але не пізніше двох годин:

вносить у Реєстр резервної процедури інформацію про вивільнення індивідуальної гарантії або про вивільнення зарезервованої частини базової суми загальної фінансової гарантії або звільнення від гарантії;

надсилає суб’єкту режиму, якому видано фінансову гарантію, або суб’єкту режиму, якому надано дозвіл на застосування спеціального транзитного спрощення, відповідне повідомлення;

у разі вивільнення індивідуальної гарантії надсилає фінансовому гаранту відповідне повідомлення.

4. Після вивільнення зарезервованої частини базової суми загальної фінансової гарантії або звільнення від гарантії така частина базової суми зараховується до доступної частини базової загальної фінансової гарантії або звільнення від гарантії та може бути повторно використана для поміщення товарів у режим спільного транзиту.

5. Облік фінансових гарантій, облік резервування та вивільнення базової суми загальної фінансової гарантії або звільнення від гарантії

1. Облік індивідуальних гарантій здійснює митниця відправлення.

2. Облік резервування та вивільнення базової суми загальної фінансової гарантії або звільнення від гарантії здійснюють митниця відправлення та суб’єкт режиму, якому надано дозвіл на застосування спеціального транзитного спрощення.

3. Облік індивідуальних гарантій, облік резервування та вивільнення базової суми загальної фінансової гарантії або звільнення від гарантії здійснює митниця відправлення за допомогою Реєстру резервної процедури.

4. Під час реєстрації індивідуальної гарантії в Реєстр резервної процедури здійснюється запис такої інформації:

реєстраційного номера індивідуальної гарантії для резервної процедури (GRN-BCP);

найменування, коду за ЄДРПОУ фінансового гаранта, який видав індивідуальну гарантію;

найменування, коду за ЄДРПОУ або власного імені, прізвища фізичної особи - підприємця, реєстраційного номера облікової картки платника податків / серії (за наявності) та номера паспорта (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків відповідно до закону) суб’єкта режиму, на користь якого видано індивідуальну гарантію;

розміру індивідуальної гарантії.

5. У разі застосування індивідуальної гарантії, резервування базової суми загальної фінансової гарантії або звільнення від гарантії в Реєстр резервної процедури здійснюється запис такої інформації:

1) для індивідуальної гарантії:

реєстраційного номера митної декларації окремого типу;

дати митної декларації окремого типу;

суми митного боргу, що може виникнути щодо товарів, які поміщуються в режим спільного транзиту;

2) для загальної фінансової гарантії:

номера сертифіката загальної фінансової гарантії;

найменування, коду за ЄДРПОУ фінансового гаранта, який видав загальну фінансову гарантію;

найменування, коду за ЄДРПОУ або власного імені, прізвища фізичної особи - підприємця, реєстраційного номера облікової картки платника податків / серії (за наявності) та номера паспорта (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків відповідно до закону) суб’єкта режиму, якому надано дозвіл на застосування спеціального транзитного спрощення;

розміру базової суми загальної фінансової гарантії;

реєстраційного номера митної декларації окремого типу;

дати митної декларації окремого типу;

суми митного боргу, що може виникнути щодо товарів, які поміщуються в режим спільного транзиту;

поточного стану базової суми загальної фінансової гарантії;

3) для звільнення від гарантії:

номера сертифіката звільнення від гарантії;

найменування, коду за ЄДРПОУ або власного імені, прізвища фізичної особи - підприємця, реєстраційного номера облікової картки платника податків / серії (за наявності) та номера паспорта (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків відповідно до закону) суб’єкта режиму, якому надано дозвіл на застосування спеціального транзитного спрощення;

розміру базової суми звільнення від гарантії;

реєстраційного номера митної декларації окремого типу;

дати митної декларації окремого типу;

суми митного боргу, що може виникнути щодо товарів, які поміщуються в режим спільного транзиту;

поточного стану базової суми звільнення від гарантії.

6. У разі вивільнення індивідуальної гарантії або вивільнення зарезервованої частини базової суми загальної фінансової гарантії або звільнення від гарантії в Реєстр резервної процедури здійснюється запис такої інформації:

1) для індивідуальної гарантії:

реєстраційного номера митної декларації окремого типу;

дати зняття з контролю операції режиму спільного транзиту;

2) для загальної фінансової гарантії:

реєстраційного номера митної декларації окремого типу;

дати зняття з контролю операції режиму спільного транзиту;

поточного стану базової суми загальної фінансової гарантії;

3) для звільнення від гарантії:

реєстраційного номера митної декларації окремого типу;

дати зняття з контролю операції режиму спільного транзиту;

поточного стану базової суми звільнення від гарантії.

7. Облік резервування та вивільнення базової суми загальної фінансової гарантії або звільнення від гарантії здійснює суб’єкт режиму, якому надано дозвіл на застосування спеціального транзитного спрощення, шляхом:

обліку кожної митної декларації окремого типу, поданої для поміщення товарів у режим спільного транзиту у разі застосування резервної процедури;

обліку суми митного боргу, що може виникнути щодо товарів, які поміщуються в режим спільного транзиту, за кожною митною декларацією окремого типу, поданою у разі застосування резервної процедури;

розрахунку поточного стану базової суми загальної фінансової гарантії або звільнення від гарантії.

8. Суб’єкт режиму, якому надано дозвіл на застосування спеціального транзитного спрощення, при поміщенні товарів у режим спільного транзиту зобов’язаний не допускати випадків перевищення розміру базової суми загальної фінансової гарантії або звільнення від гарантії.

У разі встановлення факту перевищення розміру базової суми загальної фінансової гарантії або звільнення від гарантії суб’єкт режиму, якому надано дозвіл на застосування спеціального транзитного спрощення, зобов’язаний повідомити митницю відправлення про таке перевищення.

У разі встановлення факту неповідомлення суб’єктом режиму, якому надано дозвіл на застосування спеціального транзитного спрощення, про перевищення розміру базової суми загальної фінансової гарантії або звільнення від гарантії митниця відправлення повідомляє Держмитслужбу про недотримання умов дозволу на застосування спеціального транзитного спрощення.

6. Бланки сертифікатів загальної фінансової гарантії та звільнення від гарантії

1. Для цілей застосування резервної процедури за зверненням суб’єкта режиму, якому надано дозвіл на застосування спеціального транзитного спрощення, митниця гарантії видає один або декілька сертифікатів загальної фінансової гарантії або звільнення від гарантії за формами, затвердженими відповідно до Закону.

2. Бланки сертифікатів загальної фінансової гарантії або звільнення від гарантії використовуються виключно у разі застосування резервної процедури.

3. Строк дії сертифіката загальної фінансової гарантії повинен дорівнювати строку дії загальної фінансової гарантії, наданої для забезпечення базової суми такої фінансової гарантії, але не більше двох років.

Строк дії сертифіката звільнення від гарантії становить два роки.

Строк дії сертифіката загальної фінансової гарантії або звільнення від гарантії за зверненням суб’єкта режиму, якому надано дозвіл на застосування спеціального транзитного спрощення, може бути продовжений митницею гарантії на один додатковий строк, що не перевищує двох років.

4. Бланки сертифікатів загальної фінансової гарантії та звільнення від гарантії виготовляються поліграфічним способом та заповнюються українською мовою за допомогою комп’ютера.

Бланки сертифікатів загальної фінансової гарантії та звільнення від гарантії друкуються з лицьової та зворотної сторони аркуша, на аркушах білого паперу формату А5 (210 мм на 148 мм), щільністю не менше ніж 100 грамів на квадратний метр.

З метою захисту бланків сертифікатів загальної фінансової гарантії та звільнення від гарантії від підробок сертифікати мають фоновий малюнок гільоші з обох сторін.

Фон бланків сертифікатів загальної фінансової гарантії має зелений колір. Фон бланків сертифікатів звільнення від гарантії має світло-блакитний колір.

Поля граф та текст бланків сертифіката загальної фінансової гарантії, звільнення від гарантії мають чорний колір.

Бланки сертифікатів загальної фінансової гарантії та звільнення від гарантії мають серійні номери.

5. Кожен сертифікат загальної фінансової гарантії та звільнення від гарантії містить:

1) дату терміну дії сертифіката (графа 1);

2) номер (графа 2).

Митниця гарантії присвоює номер сертифікатам загальної фінансової гарантії та звільнення від гарантії, що складається з 26 символів, при чому:

перші 24 символи - реєстраційний номер гарантії (GRN);

другі 2 символи - порядковий номер сертифіката загальної фінансової гарантії або звільнення від гарантії.

Алфавітні символи позначаються великими літерами. Перші 24 символи та другі 2 символи мають бути розділені знаком «/»;

3) відомості про суб’єкта режиму, якому надано дозвіл на застосування спеціального транзитного спрощення (графа 3).

Для юридичної особи зазначаються: найменування, код за ЄДРПОУ, відомості про місцезнаходження; для фізичної особи - підприємця - власне ім’я, прізвище, місце проживання (країна, поштовий індекс, адреса), реєстраційний номер облікової картки платника податків, серія (за наявності) та номер паспорта (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків відповідно до закону);

4) відомості про митницю гарантії (графа 5 сертифіката загальної фінансової гарантії, графа 4 сертифіката звільнення від гарантії).

Зазначаються найменування та код митниці гарантії;

5) базову суму та код валюти (графа 6 сертифіката загальної фінансової гарантії, графа 5 сертифіката звільнення від гарантії).

Зазначається базова сума загальної фінансової гарантії цифрами та словами.

Код валюти зазначається у вигляді літерного коду валюти відповідно до Переліку кодів валют для статистичних цілей, затвердженого наказом Державної служби статистики України від 08 січня 2020 року № 33;

6) територіальну чинність (графа 7 сертифіката загальної фінансової гарантії, графа 6 сертифіката звільнення від гарантії).

Зазначається територіальна чинність загальної фінансової гарантії або звільнення від гарантії шляхом закреслення країн, на території яких загальна фінансова гарантія або звільнення від гарантії не діє;

7) особливі відмітки (графа 8 сертифіката загальної фінансової гарантії, графа 7 сертифіката звільнення від гарантії).

Зазначаються найменування та код митниці відправлення у разі, якщо суб’єкт режиму визначив конкретну митницю відправлення для подачі митних декларацій;

8) відомості про видачу сертифіката загальної фінансової гарантії або звільнення від гарантії, дату терміну дії у разі продовження терміну його дії (графа 9 сертифіката загальної фінансової гарантії, графа 8 сертифіката звільнення від гарантії).

У правому полі графи зазначаються місце (назва країни) і дата складання (внесення запису), підпис, власне ім’я, прізвище посадової особи митниці гарантії, яка внесла запис, та проставляється відбиток особистої номерної печатки цієї посадової особи.

У разі продовження терміну дії сертифіката загальної фінансової гарантії або звільнення від гарантії у лівому полі графи зазначаються дата терміну дії сертифіката загальної фінансової гарантії або звільнення від гарантії, місце (назва країни) і дата складання (внесення запису), підпис, власне ім’я, прізвище посадової особи митниці гарантії, яка внесла запис, та проставляється відбиток особистої номерної печатки цієї посадової особи;

9) відомості про осіб, уповноважених підписувати митні декларації (графа 10 сертифіката загальної фінансової гарантії, графа 9 сертифіката звільнення від гарантії).

Після видачі сертифіката загальної фінансової гарантії або звільнення від гарантії суб’єкт режиму, якому надано дозвіл на застосування спеціального транзитного спрощення, в будь-який час протягом терміну дії сертифіката може визначити одну або декілька осіб, уповноважених підписувати митні декларації, інформація та зразки підписів яких зазначаються у відповідній графі сертифіката.

У разі зміни інформації про осіб, уповноважених підписувати митні декларації, відповідні зміни вносить суб’єкт режиму, якому надано дозвіл на застосування спеціального транзитного спрощення, шляхом заповнення та закреслення відповідних полів граф сертифіката;

10) власне ім’я, прізвище, зразок підпису уповноваженої особи (графа 11 сертифіката загальної фінансової гарантії, графа 10 сертифіката звільнення від гарантії).

Зазначаються власне ім’я, прізвище, зразок підпису особи, уповноваженої підписувати митні декларації;

11) підпис суб’єкта режиму, якому надано дозвіл на застосування спеціального транзитного спрощення (графа 12 сертифіката загальної фінансової гарантії, графа 11 сертифіката звільнення від гарантії).

Зазначається підпис суб’єкта режиму, якому надано дозвіл на застосування спеціального транзитного спрощення.

Якщо суб’єкт режиму, якому надано дозвіл на застосування спеціального транзитного спрощення, є юридичною особою, зазначаються власне ім’я, прізвище, підпис та посада уповноваженої особи.

6. Сертифікат загальної фінансової гарантії містить відомості про фінансового гаранта (графа 4 сертифіката загальної фінансової гарантії).

Зазначаються найменування, код за ЄДРПОУ, відомості про місцезнаходження фінансового гаранта, який надав загальну фінансову гарантію.

7. Не допускається внесення змін, доповнень чи видалення інформації у графах сертифікатів загальної фінансової гарантії та звільнення від гарантії, що містять відомості про дату терміну дії сертифіката, номер сертифіката, суб’єкта режиму, якому надано дозвіл на застосування спеціального транзитного спрощення, митницю гарантії, базову суму та код валюти, територіальну чинність, фінансового гаранта (для сертифіката загальної фінансової гарантії), особливі відмітки.

8. У разі відкликання або скасування реєстрації загальної фінансової гарантії, зміни відомостей про загальну фінансову гарантію або звільнення від гарантії, у випадках, визначених підпунктом 1 пункту 2 та пунктом 8 глави 3 розділу III цього Порядку, а також у разі закінчення строку дії сертифіката загальної фінансової гарантії або звільнення від гарантії суб’єкт режиму, якому надано дозвіл на застосування спеціального транзитного спрощення, зобов’язаний протягом десяти робочих днів повернути всі попередньо видані сертифікати загальної фінансової гарантії або звільнення від гарантії митниці гарантії. Повернення сертифікатів здійснюється за описом.

9. У разі втрати сертифіката загальної фінансової гарантії або звільнення від гарантії суб’єкт режиму, якому надано дозвіл на застосування спеціального транзитного спрощення, зобов’язаний повідомити митницю гарантії про таку втрату.

10. У разі встановлення ознак підроблення сертифіката загальної фінансової гарантії або звільнення від гарантії такий сертифікат вилучається митницею відправлення, яка повідомляє митницю гарантії про таке вилучення.

11. Митниця гарантії невідкладно, але не пізніше ніж на наступний робочий день після виникнення обставин, передбачених пунктами 8-10 цієї глави:

приймає рішення про визнання сертифіката загальної фінансової гарантії або звільнення від гарантії недійсним;

вносить у Реєстр резервної процедури інформацію про визнання сертифіката загальної фінансової гарантії або звільнення від гарантії недійсним;

надсилає суб’єкту режиму, якому надано дозвіл на застосування спеціального транзитного спрощення, відповідне повідомлення.

Директор Департаменту

митної політики

О. Москаленко


ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства

фінансів України

06 квітня 2021 року № 200

ЗАГАЛЬНА ФІНАНСОВА ГАРАНТІЯ

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства

фінансів України

06 квітня 2021 року № 200

ІНДИВІДУАЛЬНА ГАРАНТІЯ

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства

фінансів України

06 квітня 2021 року № 200

ТС31 СЕРТИФІКАТ ЗАГАЛЬНОЇ ФІНАНСОВОЇ ГАРАНТІЇ

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства

фінансів України

06 квітня 2021 року № 200

ТС33 СЕРТИФІКАТ ЗВІЛЬНЕННЯ ВІД ГАРАНТІЇ


Документи та файли

Сигнальний документ — f506290n473.docx
Сигнальний документ — f506290n474.docx
Сигнальний документ — f506290n475.docx
Сигнальний документ — f506290n476.docx

Публікації документа

 • Офіційний вісник України від 28.05.2021 — 2021 р., № 40, стор. 189, стаття 2431, код акта 104932/2021

= завантажити законодавчий акт, актуальний на поточний час =
<< | >>

Мінфін України:

 1. НАКАЗ від 13.01.2021 № 7 "Про затвердження Змін до Порядку складання бюджетної звітності розпорядниками та одержувачами бюджетних коштів, звітності фондами загальнообов’язкового державного соціального і пенсійного страхування". Мінфін України. 2021 рікк
 2. НАКАЗ від 15.01.2021 № 12 "Про затвердження Змін до Порядку відкриття та закриття рахунків у національній валюті в органах Державної казначейської служби України". Мінфін України. 2021 рікк
 3. НАКАЗ від 14.01.2021 № 9 "Про затвердження змін до Порядку оформлення і подання скарг платниками податків та їх розгляду контролюючими органами". Мінфін України. 2021 рікк
 4. НАКАЗ від 21.01.2021 № 30 "Про внесення змін до наказу Міністерства фінансів України від 16 червня 2017 року № 586". Мінфін України. 2021 рікк
 5. НАКАЗ від 27.01.2021 № 44 "Про затвердження Змін до Національного положення (стандарту) бухгалтерського обліку в державному секторі 128 «Зобов’язання»". Мінфін України. 2021 рікк
 6. НАКАЗ від 27.01.2021 № 44 "Про затвердження Змін до Національного положення (стандарту) бухгалтерського обліку в державному секторі 128 «Зобов’язання»". Мінфін України. 2021 рікк
 7. допущення транспортних засобів та контейнерів до перевезення товарів під митними пломбами в режимі спільного транзиту. Мінфін України. 2021 рікк
 8. НАКАЗ від 12.02.2021 № 86 "Про затвердження Порядку виконання митних формальностей при застосуванні режиму спільного транзиту з використанням електронної транзитної системи та Порядку допущення транспортних засобів та контейнерів до перевезення товарів під митними пломбами в режимі спільного транзиту". Мінфін України. 2021 рікк
 9. НАКАЗ від 08.02.2021 № 62 "Про затвердження Змін до Порядку обліку платників податків і зборів". Мінфін України. 2021 рікк
 10. НАКАЗ від 12.01.2021 № 4 "Про затвердження форми Розрахунку частини чистого прибутку (доходу), дивідендів на державну частку". Мінфін України. 2021 рікк
 11. НАКАЗ від 01.03.2021 № 131 "Про внесення змін до деяких нормативно-правових актів Міністерства фінансів України". Мінфін України. 2021 рікк
 12. НАКАЗ від 15.02.2021 № 101 "Про внесення змін до наказу Міністерства фінансів України від 08 вересня 2017 року № 755". Мінфін України. 2021 рікк
 13. НАКАЗ від 15.01.2021 № 13 "Про затвердження Змін до Порядку заповнення митної декларації для письмового декларування товарів, що переміщуються через митний кордон України громадянами для особистих, сімейних та інших потреб, не пов’язаних з провадженням підприємницької діяльності". Мінфін України. 2021 рікк
 14. НАКАЗ від 16.02.2021 № 105/57 "Про визнання таким, що втратив чинність, наказу Міністерства фінансів України і Міністерства інфраструктури України від 23 квітня 2015 року № 458/148". Мінфін України. 2021 рікк
 15. НАКАЗ від 14.01.2021 № 8 "Про затвердження Порядку прийняття Державною службою фінансового моніторингу України рішень (доручень) про зупинення фінансових операцій". Мінфін України. 2021 рікк
 16. НАКАЗ від 22.02.2021 № 113/669/5 "Про затвердження Порядку подання Державній службі фінансового моніторингу України відомостей з Державного реєстру актів цивільного стану громадян про смерть фізичних осіб". Мінфін України. 2021 рікк
 17. НАКАЗ від 02.03.2021 № 135 "Про затвердження Порядку проведення телефонної «гарячої лінії» Держаудитслужби та її міжрегіональних територіальних органів". Мінфін України. 2021 рікк
 18. НАКАЗ від 01.03.2021 № 127 "Про внесення змін до наказу Міністерства фінансів України від 11 лютого 2019 року № 60". Мінфін України. 2021 рікк
 19. НАКАЗ від 12.01.2021 № 5 "Про затвердження Порядку ведення податковими органами оперативного обліку податків, зборів, платежів та єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування". Мінфін України. 2021 рікк
 20. НАКАЗ від 02.03.2021 № 139 "Про затвердження Порядку заповнення та видачі митницею сертифіката з перевезення (походження) товару EUR.1 або EUR-MED". Мінфін України. 2021 рікк
- Антимонопольний комітет - Верховний Суд України - Вищий адміністративний суд України - Вищий господарський суд - Вищий спеціалізований суд - Генеральна прокуратура України - ДА електронного урядування - Державіаслужба України - Державні утворення на території України (1917-1920) - Держатомрегулювання - Держаудитслужба України - Держкомтелерадіо України - Держкордонслужба України - Держнаглядохоронпраці України - Держспецзв’язок - Держспоживстандарт України - Держстат України - Держфінпослуг України - ДКА України - Закони України - Законодавство Української РСР - Кабінет Міністрів України - Кодекси України - Конституційний Суд України - МВС України - МЗС України - Міжнародні документи, ратифіковані Верховною Радою України - Міжнародні угоди України - Мін'юст України - Мінагрополітики України - Мінекономрозвитку України - Міненерговугілля України - Мінінфраструктури України - Мінкультури України - Мінмолодьспорт України - Міноборони України - Мінприроди України - Мінрегіон України - Мінсоцполітики України - Мінфін України - МІП - МНС України - МОЗ України - МОН України - МТОТ - Нацдержслужба України - Національне агентство з питань запобігання корупції - Національне антикорупційне бюро України - Національний банк України - Нацком.енергетики - Нацкомфінпослуг - Нацрада телерадіомовлення - НКРЗІ - НКЦПФР - Основний Закон України - Пенсійний фонд України - Постанови Верховної Ради України - Президент України - РНБО України - Розпорядження Голови ВР України - Розпорядження Кабінета Міністрів України - Служба безпеки України - Служба зовнішньої розвідки - Укрдержархів - Управління державної охорони - Фонд гарант.вкладів фізич.осіб - Фонд державного майна - Фонд соцстраху по безробіттю - Фундаментальне законодавство України - Центрвиборчком України -