Допоможи підроздлам ЗС України, задіяним в обороні Кривого Рогу і Дніпропетровської області!
 <<
>>

НАКАЗ від 07.09.2017 № 746/759 "Про затвердження Порядку взаємодії інформаційних систем Державної фіскальної служби України та Державної прикордонної служби України щодо обміну інформацією, необхідною для забезпечення контролю при переміщенні осіб та транспортних засобів через державний (митний) кордон України та адміністративний кордон вільної економічної зони "Крим"". Мінфін України. 2017

Документ актуальний на 25.11.2017
завантажити документ, актуальний на поточний час

МІНІСТЕРСТВО ФІНАНСІВ УКРАЇНИ

МІНІСТЕРСТВО ВНУТРІШНІХ СПРАВ УКРАЇНИ

НАКАЗ

07.09.2017  № 746/759

Зареєстровано в Міністерстві

юстиції України

02 жовтня 2017 р.

за № 1207/31075

Про затвердження Порядку взаємодії інформаційних систем Державної фіскальної служби України та Державної прикордонної служби України щодо обміну інформацією, необхідною для забезпечення контролю при переміщенні осіб та транспортних засобів через державний (митний) кордон України та адміністративний кордон вільної економічної зони "Крим"

{Із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства фінансів

№ 549/477 від 06.06.2018}

Відповідно до частини другої статті 374 Митного кодексу України, підпункту 5 пункту 4 Положення про Міністерство фінансів України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 20 серпня 2014 року № 375, підпункту 18 пункту 4, пункту 8 Положення про Міністерство внутрішніх справ України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 28 жовтня 2015 року № 878, з метою посилення контролю при переміщенні осіб та транспортних засобів через державний (митний) кордон України та адміністративний кордон вільної економічної зони "Крим" у контрольних пунктах в’їзду-виїзду та удосконалення інформаційної взаємодії між Державною фіскальною службою України та Державною прикордонною службою України НАКАЗУЄМО:

1. Затвердити Порядок взаємодії інформаційних систем Державної фіскальної служби України та Державної прикордонної служби України щодо обміну інформацією, необхідною для забезпечення контролю при переміщенні осіб та транспортних засобів через державний (митний) кордон України та адміністративний кордон вільної економічної зони "Крим", що додається.

2.

Державній фіскальній службі України та Державній прикордонній службі України з дня набрання чинності цим наказом забезпечити:

розробку програмного забезпечення відповідно до цього наказу протягом шести місяців;

реалізацію пілотного проекту щодо взаємодії інформаційних систем у пунктах пропуску через державний кордон для автомобільного сполучення "Нові Яриловичі" та "Краківець" протягом 2017 року.

3. Департаменту моніторингу баз даних та верифікації виплат Міністерства фінансів України забезпечити:

подання цього наказу на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України у встановленому порядку;

оприлюднення цього наказу.

4. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

5. Контроль за виконанням цього наказу покласти на Міністра фінансів України Данилюка О.О. та заступника Міністра внутрішніх справ України Трояна В.А.

Міністр фінансів України

О. Данилюк

Міністр внутрішніх

справ України

А. Аваков

ПОГОДЖЕНО:

В.о. Голови державної фіскальної служби України

Голова  Державної прикордонної службиУкраїни

М.В. Продан

В. Назаренко

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства

фінансів України,

Міністерства внутрішніх

справ України

07.09.2017 № 746/759

Зареєстровано в Міністерстві

юстиції України

02 жовтня 2017 р.

за № 1207/31075

ПОРЯДОК

взаємодії інформаційних систем Державної фіскальної служби України та Державної прикордонної служби України щодо обміну інформацією, необхідною для забезпечення контролю при переміщенні осіб та транспортних засобів через державний (митний) кордон України та адміністративний кордон вільної економічної зони "Крим"

І. Загальні положення

1. Цей Порядок розроблено з метою посилення контролю за переміщенням осіб та транспортних засобів через державний (митний) кордон України та удосконалення взаємодії інформаційних систем Державної фіскальної служби України та Державної прикордонної служби України (далі - Держприкордонслужба) щодо обміну інформацією, необхідною для здійснення митного та прикордонного контролю за переміщенням осіб та транспортних засобів у пунктах пропуску через державний (митний) кордон України та адміністративний кордон вільної економічної зони "Крим" (далі - ВЕЗ "Крим") у контрольних пунктах в’їзду-виїзду, відповідно до підпункту 19-1.1.27 пункту 19-1.1 статті 19-1, підпункту 191.2.3 пункту 191.2 статті 191 та підпункту 196.1.18 пункту 196.1 статті 196 Податкового кодексу України, частини другої статті 374 та пункту 15 частини другої статті 544 Митного кодексу України, статті 3 та пункту 6 статті 19 Закону України "Про Державну прикордонну службу України", Законів України "Про прикордонний контроль", "Про створення вільної економічної зони "Крим" та про особливості здійснення економічної діяльності на тимчасово окупованій території України", "Про оперативно-розшукову діяльність", "Про захист персональних даних", підпункту 37 пункту 4 Положення про Державну фіскальну службу України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 21 травня 2014 року № 236, пункту 8 Положення про Адміністрацію Державної прикордонної служби України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 16 жовтня 2014 року № 533.

{Пункт 1 розділу I із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства фінансів № 549/477 від 06.06.2018}

2. Терміни в цьому Порядку вживаються у значеннях, наведених у Податковому кодексі України, Митному кодексі України, Законах України "Про Державну прикордонну службу України", "Про прикордонний контроль", "Про інформацію".

3. До інформаційної взаємодії залучені інформаційні системи:

Держприкордонслужби - інформаційно-телекомунікаційна система прикордонного контролю "Гарт-1";

ДФС - Єдина автоматизована інформаційна система ДФС;

інтегрована міжвідомча інформаційно-телекомунікаційна система щодо контролю осіб, транспортних засобів та вантажів, які перетинають державний кордон (система "Аркан").

4. Суб’єктами інформаційного обміну відповідно до цього Порядку є:

ДФС, Адміністрація Держприкордонслужби, органи охорони державного кордону, регіональні управління Держприкордонслужби, митниці, у тому числі структурні підрозділи територіальних органів ДФС та Держприкордонслужби, які безпосередньо здійснюють митний та прикордонний контроль у пунктах пропуску через державний кордон України, та контрольні пункти в’їзду-виїзду на адміністративному кордоні ВЕЗ "Крим".

5. Взаємодія інформаційних систем ДФС та Держприкордонслужби здійснюється на двох рівнях:

перший рівень - територіальний (митниці та їх структурні підрозділи, структурні підрозділи Держприкордонслужби, які безпосередньо здійснюють митний та прикордонний контроль у пунктах пропуску через державний (митний) кордон України, та контрольні пункти в’їзду-виїзду на адміністративному кордоні ВЕЗ "Крим");

другий рівень - центральний (ДФС, митниці, Адміністрація Держприкордонслужби, регіональні управління Держприкордонслужби, органи охорони державного кордону).

6. Структура та формати даних, що передаються та приймаються в порядку інформаційної взаємодії, строк їх передачі, процедури взаємодії інформаційних систем та порядок внесення змін до них, форми журналів обліку запитів та відповідей визначаються спільно ДФС та Адміністрацією Держприкордонслужби і оформлюються окремими протоколами, підготовленими відповідно до цього Порядку.

7. Суб’єкти інформаційного обміну є відповідальними за своєчасну та в повному обсязі передачу достовірної інформації у межах компетенції згідно із законодавством.

ІІ. Вимоги щодо організації інформаційної взаємодії

1. Взаємодія інформаційних систем суб’єктів інформаційного обміну здійснюється в електронному вигляді на центральному та територіальному рівнях шляхом:

обміну інформацією у режимі реального часу;

подання суб’єктами інформаційного обміну запитів на отримання інформації (у разі відсутності можливості обміну інформацією у режимі реального часу).

2. У разі виникнення обставин, які унеможливлюють виконання положень цього Порядку, суб’єкти інформаційного обміну зобов’язані невідкладно інформувати про це один одного.

3. Перевірка отриманої інформації щодо відповідності встановленим формату і структурі, повноти заповнення обов’язкових полів здійснюється за допомогою відповідного програмного забезпечення.

ІІІ. Дані, що передаються до інформаційних систем

1. Інформація, яка передається підрозділами Держприкордонслужби/Адміністрацією Держприкордонслужби до митниць та їх структурних підрозділів/ ФС на першому/другому рівнях:

{Абзац перший пункту 1 розділу III із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства фінансів № 549/477 від 06.06.2018}

відомості про транспортні засоби, які перетинають державний кордон України та/або адміністративний кордон ВЕЗ "Крим" (державний реєстраційний номер, державна належність, тип, марка, номер кузова транспортного засобу (за наявності), кількість пасажирів (за наявності));

відомості про фізичних осіб, які перетинають державний кордон України та/або адміністративний кордон ВЕЗ "Крим" (громадянство, прізвище, ім’я, стать, серія, номер паспортного документа, дата та час останнього перетину державного кордону для в’їзду в Україну/виїзду з України).

{Абзац третій пункту 1 розділу III із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства фінансів № 549/477 від 06.06.2018}

2. Інформація, яка передається митницями та їх структурними підрозділами/ДФС до підрозділів Держприкордонслужби/Адміністрації Держприкордонслужби на першому/другому рівнях:

інформація про транспортні засоби, що перетинають митний кордон України та/або адміністративний кордон ВЕЗ "Крим" (державний реєстраційний номер, державна належність, тип, марка, номер кузова транспортного засобу (за наявності));

інформація про фізичних осіб, які перетинають митний кордон України та/або адміністративний кордон ВЕЗ "Крим" (прізвище, ім’я, по батькові (за наявності), серія (за наявності), номер паспортного документа);

відомості щодо уповноважених економічних операторів, які відповідно до митного законодавства можуть використовувати спеціально визначені смуги руху в автомобільних пунктах пропуску через митний кордон України (найменування уповноваженого економічного оператора (УЕО), код за ЄДРПОУ, вид сертифіката УЕО, відомості про спрощені митні процедури щодо переміщення УЕО через митний кордон України).

IV. Захист інформації при інформаційній взаємодії

1. При інформаційній взаємодії згідно з цим Порядком суб’єкти інформаційного обміну впроваджують організаційно-технічні заходи, які забезпечують захист інформації з обмеженим доступом, що передається.

2. Для захисту інформації застосовуються засоби технічного та криптографічного захисту інформації, що мають сертифікат відповідності або позитивний експертний висновок за результатами державної експертизи у сфері криптографічного захисту інформації.

3. Обробка інформації здійснюється виключно з метою виконання суб’єктами інформаційного обміну повноважень відповідно до законодавства.

4. Передача інформації третій стороні забороняється, якщо інше не передбачено законом.

5. Не підлягає передачі інформація, яка становить державну таємницю, а також службова інформація, матеріальним носіям якої у суб’єктів інформаційного обміну надається гриф обмеження доступу "Для службового користування".

Директор Департаменту

моніторингу баз даних

та верифікації виплат

Міністерства фінансів України

Д.М. Серебрянський

Директор Департаменту

формування політики

щодо підконтрольних

Міністрові органів влади

та моніторингу Міністерства

внутрішніх справ України

В.Є. Боднар


Публікації документа

 • Офіційний вісник України від 31.10.2017 — 2017 р., № 85, стор. 30, стаття 2585, код акта 87783/2017

= завантажити законодавчий акт, актуальний на поточний час =
<< | >>

Мінфін України:

 1. НАКАЗ від 13.01.2021 № 7 "Про затвердження Змін до Порядку складання бюджетної звітності розпорядниками та одержувачами бюджетних коштів, звітності фондами загальнообов’язкового державного соціального і пенсійного страхування". Мінфін України. 2021 рікк
 2. НАКАЗ від 15.01.2021 № 12 "Про затвердження Змін до Порядку відкриття та закриття рахунків у національній валюті в органах Державної казначейської служби України". Мінфін України. 2021 рікк
 3. НАКАЗ від 14.01.2021 № 9 "Про затвердження змін до Порядку оформлення і подання скарг платниками податків та їх розгляду контролюючими органами". Мінфін України. 2021 рікк
 4. НАКАЗ від 21.01.2021 № 30 "Про внесення змін до наказу Міністерства фінансів України від 16 червня 2017 року № 586". Мінфін України. 2021 рікк
 5. НАКАЗ від 27.01.2021 № 44 "Про затвердження Змін до Національного положення (стандарту) бухгалтерського обліку в державному секторі 128 «Зобов’язання»". Мінфін України. 2021 рікк
 6. НАКАЗ від 27.01.2021 № 44 "Про затвердження Змін до Національного положення (стандарту) бухгалтерського обліку в державному секторі 128 «Зобов’язання»". Мінфін України. 2021 рікк
 7. НАКАЗ від 29.01.2020 № 30 "Про затвердження Змін до Положення про реєстрацію платників податку на додану вартість". Мінфін України. 2020 рікк
 8. НАКАЗ від 03.02.2020 № 37/185 "Про затвердження Змін до Порядку перерахування до бюджетів коштів, одержаних від приватизації майна". Мінфін України. 2020 рікк
 9. НАКАЗ від 13.02.2020 № 60 "Про внесення змін до Порядку проведення цільових аукціонів з продажу майна платника податків, яке перебуває у податковій заставі". Мінфін України. 2020 рікк
 10. НАКАЗ від 13.02.2020 № 59 "Про внесення змін до наказу Міністерства фінансів України від 13 лютого 2015 року № 67". Мінфін України. 2020 рікк
 11. НАКАЗ від 22.01.2020 № 20 "Про затвердження Положення про Комісію з атестації". Мінфін України. 2020 рікк
 12. НАКАЗ від 13.04.2020 № 155 "Про затвердження Змін до Інструкції про службові відрядження в межах України та за кордон". Мінфін України. 2020 рікк
 13. НАКАЗ від 21.04.2020 № 167 "Про визнання таким, що втратив чинність, наказу Міністерства фінансів України від 04 січня 2018 року № 1". Мінфін України. 2020 рікк
 14. НАКАЗ від 21.04.2020 № 166 "Про особливості складання паспортів бюджетних програм у період карантину". Мінфін України. 2020 рікк
 15. НАКАЗ від 23.04.2020 № 172 "Про внесення змін до Порядку ведення Реєстру аудиторів та суб’єктів аудиторської діяльності". Мінфін України. 2020 рікк
 16. НАКАЗ від 23.04.2020 № 172 "Про внесення змін до Порядку ведення Реєстру аудиторів та суб’єктів аудиторської діяльності". Мінфін України. 2020 рікк
 17. НАКАЗ від 06.05.2020 № 192 "Про визнання таким, що втратив чинність, наказу Міністерства фінансів України від 01 грудня 2010 року № 1489". Мінфін України. 2020 рікк
 18. НАКАЗ від 04.05.2020 № 185 "Про визнання таким, що втратив чинність, наказу Державної митної служби України від 14 лютого 2011 року № 103". Мінфін України. 2020 рікк
 19. НАКАЗ від 25.05.2020 № 239 "Про внесення змін до Порядку казначейського обслуговування доходів та інших надходжень державного бюджету". Мінфін України. 2020 рікк
 20. НАКАЗ від 29.05.2020 № 244 "Про затвердження Змін до деяких нормативно-правових актів Міністерства фінансів України". Мінфін України. 2020 рікк
- Антимонопольний комітет - Верховний Суд України - Вищий адміністративний суд України - Вищий господарський суд - Вищий спеціалізований суд - Генеральна прокуратура України - ДА електронного урядування - Державіаслужба України - Державні утворення на території України (1917-1920) - Держатомрегулювання - Держаудитслужба України - Держкомтелерадіо України - Держкордонслужба України - Держнаглядохоронпраці України - Держспецзв’язок - Держспоживстандарт України - Держстат України - Держфінпослуг України - ДКА України - Закони України - Законодавство Української РСР - Кабінет Міністрів України - Кодекси України - Конституційний Суд України - МВС України - МЗС України - Міжнародні документи, ратифіковані Верховною Радою України - Міжнародні угоди України - Мін'юст України - Мінагрополітики України - Мінекономрозвитку України - Міненерговугілля України - Мінінфраструктури України - Мінкультури України - Мінмолодьспорт України - Міноборони України - Мінприроди України - Мінрегіон України - Мінсоцполітики України - Мінфін України - МІП - МНС України - МОЗ України - МОН України - МТОТ - Нацдержслужба України - Національне агентство з питань запобігання корупції - Національне антикорупційне бюро України - Національний банк України - Нацком.енергетики - Нацкомфінпослуг - Нацрада телерадіомовлення - НКРЗІ - НКЦПФР - Основний Закон України - Пенсійний фонд України - Постанови Верховної Ради України - Президент України - РНБО України - Розпорядження Голови ВР України - Розпорядження Кабінета Міністрів України - Служба безпеки України - Служба зовнішньої розвідки - Укрдержархів - Управління державної охорони - Фонд гарант.вкладів фізич.осіб - Фонд державного майна - Фонд соцстраху по безробіттю - Фундаментальне законодавство України - Центрвиборчком України -