Допоможи підроздлам ЗС України, задіяним в обороні Кривого Рогу і Дніпропетровської області!
 
>>

НАКАЗ від 07.10.2021 № 545/145 "Про затвердження Порядку взаємодії між Державною аудиторською службою України та Національним антикорупційним бюро України з питань проведення, реалізації результатів деяких заходів державного фінансового контролю та залучення спеціаліста". Мінфін України. 2021

Документ актуальний на 06.01.2022
завантажити документ, актуальний на поточний час

МІНІСТЕРСТВО ФІНАНСІВ УКРАЇНИ

НАЦІОНАЛЬНЕ АНТИКОРУПЦІЙНЕ БЮРО УКРАЇНИ

НАКАЗ

07.10.2021  № 545/145

Зареєстровано в Міністерстві

юстиції України

25 листопада 2021 р.

за № 1536/37158

Про затвердження Порядку взаємодії між Державною аудиторською службою України та Національним антикорупційним бюро України з питань проведення, реалізації результатів деяких заходів державного фінансового контролю та залучення спеціаліста

Відповідно до Кримінального процесуального кодексу України, статті 14 Закону України «Про основні засади здійснення державного фінансового контролю в Україні», статті 19-2 Закону України «Про Національне антикорупційне бюро України», підпункту 5 пункту 4 Положення про Міністерство фінансів України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 20 серпня 2014 року № 375, та з метою забезпечення організаційної взаємодії між Державною аудиторською службою України та Національним антикорупційним бюро України НАКАЗУЄМО:

1. Затвердити Порядок взаємодії між Державною аудиторською службою України та Національним антикорупційним бюро України з питань проведення, реалізації результатів деяких заходів державного фінансового контролю та залучення спеціаліста, що додається.

2. Департаменту забезпечення координаційно-моніторингової роботи Міністерства фінансів України забезпечити в установленому порядку:

подання цього наказу на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України;

оприлюднення цього наказу.

3. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

4.

Контроль за виконанням цього наказу покласти на Голову Державної аудиторської служби України Геннадія Пліса та Директора Національного антикорупційного бюро України Артема Ситника.

Міністр фінансів України

С. Марченко

Директор Національного

антикорупційного бюро

України

А. Ситник

ПОГОДЖЕНО:

Заступник Голови

Державної аудиторської служби України

Перший заступник

Міністра цифрової трансформації України

Уповноважений Верховної Ради України

з прав людини

О. Шкуропат

О. Вискуб

Л. Денісова


ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства

фінансів України,

Національного

антикорупційного бюро України

07 жовтня 2021 року № 545/145

Зареєстровано в Міністерстві

юстиції України

25 листопада 2021 р.

за № 1536/37158

ПОРЯДОК

взаємодії між Державною аудиторською службою України та Національним антикорупційним бюро України з питань проведення, реалізації результатів деяких заходів державного фінансового контролю та залучення спеціаліста

I. Загальні положення

1. Цей Порядок спрямований на забезпечення ефективної взаємодії між Держаудитслужбою, її міжрегіональними територіальними органами (далі - орган державного фінансового контролю) та Національним антикорупційним бюро України (далі - Національне бюро) з питань розгляду звернень Національного бюро, призначення та проведення ревізій за ними, передачі Національному бюро матеріалів ревізій, перевірок закупівель зворотного інформування про результати розгляду переданих матеріалів, залучення спеціаліста органу державного фінансового контролю, інших питань, що постають під час виконання органом державного фінансового контролю та Національним бюро покладених на них завдань.

2. Терміни у цьому Порядку вживаються у таких значеннях:

звернення - листи Національного бюро, підрозділу детективів Національного бюро або детектива Національного бюро (далі - суб’єкт звернення) про проведення планової, позапланової виїзної ревізії, передачу матеріалів ревізій, залучення спеціаліста, надіслані до органу державного фінансового контролю;

керівник Національного бюро - Директор Національного бюро, його перший заступник, заступник.

Інші терміни у цьому порядку вживаються у значеннях, наведених у Кримінальному процесуальному кодексі України, Порядку проведення інспектування Державною аудиторською службою, її міжрегіональними територіальними органами, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 20 квітня 2006 року № 550 (далі - Порядок інспектування), Порядку проведення перевірок закупівель Державною аудиторською службою, її міжрегіональними територіальними органами, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 01 серпня 2013 року № 631.

3. Матеріали ревізії, звернення, акти, висновки спеціаліста та інші документи, зазначені у цьому Порядку та створені у формі електронного документа, надсилаються, передаються, одержуються, зберігаються, обробляються, використовуються, знищуються відповідно до Закону України «Про електронні документи та електронний документообіг» та підписуються кваліфікованим електронним підписом відповідно до Закону України «Про електронні довірчі послуги».

II. Порядок призначення та підготовки до проведення ревізії за зверненням

1. Орган державного фінансового контролю проводить планові та позапланові виїзні ревізії за зверненням відповідно до Закону України «Про основні засади здійснення державного фінансового контролю в Україні» (далі - Закон) та Порядку інспектування.

2. Звернення надсилається органу державного фінансового контролю або його відокремленому підрозділу, повноваження якого поширюються на об’єкт контролю відповідно до адміністративно-територіальної юрисдикції.

3. Звернення про проведення планової, позапланової виїзної ревізії складається з урахуванням вимог пункту 28 Порядку інспектування, Типової інструкції з документування управлінської інформації в електронній формі та організації роботи з електронними документами в діловодстві, електронного міжвідомчого обміну та Типової інструкції з діловодства в міністерствах, інших центральних та місцевих органах виконавчої влади, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 17 січня 2018 року № 55.

Найменування об’єкта контролю зазначається відповідно до даних Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань.

4. Звернення про проведення планової, позапланової виїзної ревізії розглядаються керівником органу державного фінансового контролю або його заступником відповідно до розподілу обов’язків, який за результатами розгляду відповідно до пунктів 5-10 цього розділу приймає одне з таких рішень:

провести позапланову виїзну ревізію;

звернутись до Національного бюро для уточнення звернення, якщо воно не містить інформації, передбаченої пунктом 28 Порядку інспектування;

включити проведення планової виїзної ревізії до плану проведення заходів державного фінансового контролю на поточний або наступний плановий період;

провести перевірку питань, зазначених у зверненні, під час ревізії, що запланована або проводиться на дату розгляду такого звернення;

відмовити у проведенні ревізії (за наявності підстав, передбачених законодавством);

Орган державного фінансового контролю повідомляє суб’єкта звернення про прийняте рішення із обґрунтуванням його прийняття.

5. Позапланова виїзна ревізія на об’єкті контролю за зверненням проводиться у разі надання суб’єктом звернення:

для ревізії суб’єктів господарської діяльності незалежно від форми власності, які не віднесені законодавством до підконтрольних установ - рішення суду про дозвіл на проведення позапланової виїзної ревізії, в якому зазначається інформація, визначена у пункті 2 частини чотирнадцятої статті 11 Закону.

для ревізії підконтрольної установи - інформації про факти, що свідчать про порушення підконтрольною установою законів, та рішення суду про дозвіл на проведення позапланової виїзної ревізії, в якому зазначається інформація, визначена у пункті 2 частини чотирнадцятої статті 11 Закону.

6. Суб’єкт звернення у разі отримання рішення суду про дозвіл на проведення позапланової виїзної ревізії не пізніше ніж за п’ять робочих днів до дати початку ревізії, визначеної в цьому рішенні, надає його органу державного фінансового контролю відповідного рівня.

7. Суб’єкт звернення протягом десяти робочих днів з дня виникнення підстави для проведення ревізії письмово узгоджує з органом державного фінансового контролю дату початку ревізії, період і перелік питань, які підлягають перевірці, та програму ревізії.

8. Звернення, що не відповідає вимогам, визначеним у пунктах 3, 5 цього розділу, та/або якщо в ньому та доданих документах порушені питання, які не належать до компетенції органу державного фінансового контролю, підлягає уточненню суб’єктом звернення протягом трьох робочих днів.

9. Орган державного фінансового контролю повідомляє суб’єкту звернення про можливість включення ревізії на підконтрольній установі до плану проведення заходів державного фінансового контролю на наступні планові періоди відповідно до абзацу першого пункту 28 Порядку інспектування та Порядку планування заходів державного фінансового контролю органами державного фінансового контролю, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 08 серпня 2001 року № 955, за умови, що така підконтрольна установа не ревізувалася органом державного фінансового контролю у плановому порядку протягом поточного календарного року.

Ревізії за такими зверненнями можуть включатися до плану проведення заходів державного фінансового контролю органу державного фінансового контролю в порядку черговості їх надходження та залежно від важливості порушених питань.

10. Орган державного фінансового контролю відмовляє у проведенні ревізії за наявності хоча б однієї з таких підстав:

у зверненні порушені питання, які були перевірені органом державного фінансового контролю під час раніше проведеної ревізії. У такому разі суб’єкт звернення інформується про реквізити супровідного листа, яким відповідні матеріали ревізії надсилалися до ініціатора ревізії, та прийняте останнім за результатами розгляду цих матеріалів рішення;

рішення суду про дозвіл на проведення позапланової виїзної ревізії надано органу державного фінансового контролю з порушенням строку, визначеного пунктом 6 цього розділу;

рішення суду про дозвіл на проведення позапланової виїзної ревізії не містить інформації, визначеної у пункті 2 частини чотирнадцятої статті 11 Закону;

у зверненні та доданих до нього документах ініційовано проведення позапланової виїзної ревізії підконтрольної установи у тому кварталі, в якому орган державного фінансового контролю вже проводив позапланову виїзну ревізію цієї підконтрольної установи відповідно до статті 11 Закону;

у зверненні та доданих до нього документах ініційовано проведення планової виїзної ревізії підконтрольної установи у тому календарному році, в якому орган державного фінансового контролю вже проводив планову виїзну ревізію цієї підконтрольної установи відповідно до статті 11 Закону;

у зверненні ініційовано проведення планових виїзних ревізій у суб’єктів господарської діяльності незалежно від форми власності, які не віднесені законодавством до підконтрольних установ.

III. Організація проведення ревізій за зверненням

1. За зверненням орган державного фінансового контролю проводить ревізію шляхом документальної та фактичної перевірок, визначених пунктом 16 Порядку інспектування.

Орган державного фінансового контролю не проводить ревізій з питань дотримання законодавства, перевірку дотримання якого віднесено до компетенції інших органів державної влади.

2. Працівники Національного бюро не мають права зобов’язувати посадових осіб органу державного фінансового контролю вчиняти інші ревізійні дії, втручатися в проведення ревізії, вимагати від них надання інформації про результати ревізій у спосіб, що суперечить вимогам законодавства, вчиняти інші дії, не передбачені нормативно-правовими актами, впливати на прийняття рішення посадовими особами органу державного фінансового контролю.

У межах сприяння, визначеного статтею 14 Закону, суб’єкт звернення має право отримувати від посадових осіб органу державного фінансового контролю, які проводять ревізію за зверненням, інформацію щодо організаційних питань її проведення.

3. У разі недопущення посадових осіб органу державного фінансового контролю до проведення ревізії, зустрічної звірки, ненадання необхідних для перевірки документів, інформації, перешкоджання будь-яким іншим чином у їх проведенні, відсутності об’єкта контролю або зустрічної звірки за місцезнаходженням орган державного фінансового контролю невідкладно повідомляє про це суб’єкта звернення шляхом надсилання листа із зазначенням таких фактів, а також телефоном працівника, визначеного контактною особою під час сприяння посадовим особам органу державного фінансового контролю у виконанні їх обов’язків.

4. Орган державного фінансового контролю проводить планові виїзні ревізії за оригіналами документів об’єкта контролю за його місцезнаходженням відповідно до статті 11 Закону та Порядку інспектування.

Засвідчені належним чином копії документів об’єкта контролю, які стосуються його діяльності та надані Національним бюро, враховуються посадовими особами органу державного фінансового контролю в межах повноважень під час проведення ревізій.

5. Документування результатів ревізії та визначення розміру матеріальної шкоди (збитків) здійснюється відповідно до законодавства.

6. У разі неможливості визначення розміру матеріальної шкоди (збитків) орган державного фінансового контролю інформує про це Національне бюро для забезпечення організації проведення експертної оцінки або здійснення інших дій (якщо здійснення таких дій виходить за межі компетенції органу державного фінансового контролю), без яких визначення такого розміру неможливо. Якщо Національним бюро не забезпечено здійснення таких дій, про це вказується в акті ревізії з зазначенням неможливості визначення розміру матеріальної шкоди (збитків).

7. У разі виявлення порушень під час проведення ревізії, перевірки закупівель орган державного фінансового контролю реалізує матеріали ревізії, перевірки закупівель у строки відповідно до Порядку інспектування.

IV. Взаємне інформування

1. Підрозділ Національного бюро відповідного рівня до 1 листопада, 1 лютого, 1 травня і 1 серпня кожного року надсилає (за наявності) органу державного фінансового контролю відповідного рівня та адміністративно-територіальної юрисдикції пропозиції щодо включення до проектів планів проведення заходів державного фінансового контролю та інформацію, передбачену пунктом 3 розділу II цього Порядку.

Керівник Національного бюро, його органу досудового розслідування під час вирішення питання щодо потреби проведення органом державного фінансового контролю ревізії, за умови, якщо обставини дають змогу уникнути проведення позапланової виїзної ревізії, звертається до органу державного фінансового контролю з пропозицією включити до програми планової виїзної ревізії питання, які належать до компетенції органу державного фінансового контролю.

2. Орган державного фінансового контролю до початку проведення планової виїзної ревізії листом інформує Національне бюро з метою отримання від нього додаткової інформації щодо об’єкта контролю та підтвердження інформації, наведеної у зверненні щодо підрозділу Національного бюро, номера телефону, посади і прізвища, ім’я по батькові (за наявності) його працівника, який буде відповідальним за сприяння посадовим особам органу державного фінансового контролю у виконанні їх обов’язків.

3. Посадова особа органу державного фінансового контролю, визначена абзацом першим пункту 4 розділу II цього Порядку, та керівник Національного бюро визначають структурні підрозділи або працівників, відповідальних за вирішення оперативних питань взаємодії, які не потребують вирішення на їх рівні.

4. Після проведення ревізії за зверненням матеріали ревізії не пізніше десяти робочих днів з дня реєстрації акта ревізії, а у разі надходження заперечень (зауважень) до нього - не пізніше трьох робочих днів після надання висновків на такі заперечення (зауваження), передаються до Національного бюро.

5. Орган державного фінансового контролю протягом десяти робочих днів після реєстрації акта ревізії, перевірки закупівель, а у разі надходження заперечень (зауважень) до нього - протягом трьох робочих днів після надання висновків на такі заперечення (зауваження), надсилає Національному бюро супровідний лист, яким передаються матеріали ревізії, перевірки закупівель та картка-повідомлення, в якій Національне бюро має зазначити про прийняте ним рішення щодо результатів розгляду цих матеріалів (додаток 1).

6. Під час передачі матеріалів ревізій, перевірки закупівель в супровідному листі до Національного бюро зазначається:

повне найменування об’єкта контролю та його органу управління;

коли, ким, на якій підставі і за який період проводилися ревізія;

встановлені факти основних порушень законодавства (структурна одиниця, вид нормативно-правового акта, його автор (не зазначається для законів), дата, номер, повне найменування), розмір матеріальної шкоди (збитків) та посадові (службові) особи, внаслідок дій або бездіяльності яких допущено порушення законодавства та завдано матеріальної шкоди (збитків);

яких заходів для усунення порушень законодавства та відшкодування матеріальної шкоди (збитків) ужито органом державного фінансового контролю та керівництвом об’єкта контролю.

7. Матеріали ревізій, перевірки закупівель, які передаються до Національного бюро, мають містити такі документи:

примірник акта ревізії з копіями додатків (завірених належним чином), на які є посилання в ньому та які засвідчують факт порушення;

заперечення (зауваження) об’єкта контролю до акта ревізії та висновки до них органу державного фінансового контролю;

опис документів із зазначенням їх реквізитів, що додаються до супровідного листа.

8. Матеріали ревізії, перевірки закупівель, які передаються Національному бюро, формуються у справу. Якщо справа оформлена у паперовій формі та перевищує 250 аркушів, вона поділяється на томи, що за обсягом не мають перевищувати 250 аркушів кожен. Нумерація аркушів здійснюється у межах кожної справи окремо. До матеріалів ревізії, перевірки закупівель складаються загальний опис та описи до кожної справи окремо. В описі зазначається: порядковий номер, номер, дата, назва документа (короткий зміст), номери аркушів, а також загальна кількість матеріалів і аркушів цифрами і літерами. Опис підписує посадова особа органу державного фінансового контролю із зазначенням дати його складання. Нумерація аркушів опису здійснюється окремо.

9. У разі надходження звернення про передачу матеріалів ревізій, перевірки закупівель які проводилися за зверненням іншого правоохоронного органу або були йому передані відповідно до законодавства, орган державного фінансового контролю звертається листом до такого правоохоронного органу за дозволом на розголошення відомостей досудового розслідування.

У разі якщо правоохоронний орган, зазначений в абзаці першому цього пункту, попередив про обов’язок не розголошувати відомості досудового розслідування або не надав відповіді протягом строку зазначеного у листі органу державного фінансового контролю, орган державного фінансового контролю повідомляє Національному бюро найменування правоохоронного органу, до якого були передані, зазначені в абзаці першому цього пункту матеріали ревізії, та реквізити супровідного листа до них.

10. Лист органу державного фінансового контролю щодо передачі матеріалів ревізії, яка була включена до плану проведення заходів державного фінансового контролю не за зверненням, перевірки закупівель розглядаються Національним бюро у порядку, установленому Кримінальним процесуальним кодексом України щодо розгляду повідомлення про вчинене кримінальне правопорушення.

11. Національне бюро за матеріалами ревізії, перевірки закупівель, отриманими від органу державного фінансового контролю або пересланими йому іншим правоохоронним органом, здійснює їх розгляд та приймає у строки і в порядку, визначених законодавством, процесуальне рішення.

Інформацію про прийняте рішення за результатами розгляду переданих матеріалів ревізії, перевірки закупівель, разом із дозволом на розголошення відомостей досудового розслідування, що стали відомі посадовій особі органу державного фінансового контролю унаслідок проведення планової, позапланової виїзної ревізії, або попередженням про обов’язок не розголошувати такі відомості Національне бюро надсилає органу державного фінансового контролю, що проводив ревізію, протягом десяти робочих днів з дня прийняття такого рішення. Інформація надсилається у формі картки-повідомлення (додаток 1).

Національне бюро самостійно виготовляє картку-повідомлення та надсилає у разі пересилання йому матеріалів ревізії, перевірки закупівель від іншого правоохоронного органу без такої картки-повідомлення.

У разі відсутності підстав для прийняття відповідного рішення Національне бюро повертає матеріали ревізії, перевірки закупівель органу державного фінансового контролю протягом десяти робочих днів з моменту їх надходження. Матеріали ревізії, перевірки закупівель надіслані Національному бюро у формі електронного, документа не повертаються.

12. Орган державного фінансового контролю вправі повідомляти керівника Національного бюро вищого рівня про випадки нереагування (несвоєчасного реагування) Національного бюро на звернення органу державного фінансового контролю, а також про випадки ненадсилання (несвоєчасного надсилання) органу державного фінансового контролю інформації щодо прийнятих рішень за результатами розгляду переданих їм матеріалів ревізій.

13. У разі оскарження об’єктом контролю у судовому порядку результатів ревізії, яка проводилася за зверненням, орган державного фінансового контролю протягом п’яти робочих днів після отримання ухвали суду про відкриття провадження в адміністративній справі надсилає копію такої ухвали з додатками до Національного бюро.

V. Звірки результатів розгляду матеріалів ревізій, перевірки закупівель

1. Орган державного фінансового контролю не рідше ніж один раз на квартал (до десятого числа місяця, наступного за звітним) проводить із Національним бюро звірки результатів розгляду переданих їм матеріалів ревізій, перевірки закупівель, про які в органах державного фінансового контролю немає інформації щодо вручення особі повідомлення про підозру у вчиненні кримінального правопорушення або закриття кримінального провадження. Для цього органом державного фінансового контролю складається проєкт акта звірки (додаток 2) та надсилається до Національного бюро.

За матеріалами ревізій, перевірки закупівель, проведених для забезпечення розслідування під час розпочатого кримінального провадження, звірки не проводяться.

2. Заповнений Національним бюро та підписаний відповідальним керівником підрозділу Національного бюро акт звірки протягом десяти робочих днів з дня надходження проєкту акта звірки повертається органу державного фінансового контролю. Національне бюро зазначає в акті звірки про процесуальне рішення, прийняте ним на момент заповнення акта звірки.

Якщо протягом десяти робочих днів Національне бюро не повернуло органу державного фінансового контролю заповнений та підписаний акт звірки, орган державного фінансового контролю вправі повідомити про це керівника Національного бюро вищого рівня з метою вжиття відповідних заходів для негайного повернення акта звірки та попередження таких випадків надалі.

3. У міру інформування Національним бюро про прийняті рішення за матеріалами ревізій, перевірки закупівель переданими органом державного фінансового контролю, орган державного фінансового контролю робить відповідні відмітки в обліку розглянутих Національним бюро матеріалів ревізій, перевірки закупівель.

VI. Залучення Національним бюро посадової особи органу державного фінансового контролю як спеціаліста

1. Посадова особа органу державного фінансового контролю може залучатися у кримінальному провадженні Національним бюро як спеціаліст, з питань, що належать до посадових обов’язків такої посадової особи (далі - спеціаліст). Права та обов’язки спеціаліста визначаються Кримінальним процесуальним кодексом України.

2. Підставами для звернення до органу державного фінансового контролю про залучення спеціаліста є норми Кримінального процесуального кодексу України, Законів України «Про організаційно-правові основи боротьби з організованою злочинністю», «Про Національне антикорупційне бюро України».

3. Національне бюро узгоджує з керівником структурного підрозділу органу державного фінансового контролю, відповідальним за вирішення оперативних питань взаємодії, орієнтовну дату залучення спеціаліста, після чого готує відповідне звернення.

4. Звернення про залучення спеціаліста надсилається листом Національного бюро та має містити:

обґрунтування потреби залучення спеціаліста - суть питань, що можуть свідчити про порушення об’єктом перевірки законодавства, контроль за додержанням якого віднесено до компетенції органу державного фінансового контролю;

узгоджену відповідно до пункту 3 цього розділу дату, з якої потрібно здійснити залучення спеціаліста, та на який строк;

повне найменування об’єкта контролю, його місцезнаходження, дані про організаційно-правову форму, код ЄДРПОУ;

повний перелік питань, щодо яких має бути надано висновок спеціаліста, та період, за який вони перевіряються;

перелік документів, які потрібно перевірити.

5. Протягом трьох робочих днів з дня надходження звернення про залучення спеціаліста орган державного фінансового контролю приймає одне з таких рішень:

залучити спеціаліста;

звернутись до Національного бюро для уточнення звернення, якщо воно не містить інформації, передбаченої пунктом 4 цього розділу, або інформація є некоректною.

відмовити у залученні спеціаліста для участі у перевірці підконтрольної установи, стосовно якої заплановано проведення ревізії у тому самому кварталі, в якому надійшло звернення, або стосовно якої проводиться ревізія, та розглянути питання щодо внесення змін до програми ревізії;

відмовити у залученні спеціаліста, якщо у зверненні порушені питання, перевірка яких не належить до компетенції органу державного фінансового контролю;

відмовити у залученні спеціаліста, якщо у зверненні порушено питання, які були перевірені органом державного фінансового контролю під час раніше проведеної ревізії за аналогічний період.

6. Залучення спеціаліста може здійснюватися на строк до п’ятнадцяти робочих днів. За зверненням цей строк може бути продовжений на строк, визначений керівником органу державного фінансового контролю або його заступником, необхідний для завершення перевірки порушених питань.

7. Національне бюро, яким залучено спеціаліста, забезпечує йому місце для роботи, надання необхідних для перевірки документів, створення умов для зберігання документів, можливість користуватися зв’язком, комп’ютерною технікою, оплачує проїзд, а також добові в разі переїзду до іншого населеного пункту.

Працівникам Національного бюро забороняється втручатися у дії спеціаліста, вимагати від нього надання інформації про результати участі спеціаліста у спосіб, що суперечить вимогам законодавства та цього Порядку, вчиняти інші дії, не передбачені нормативно-правовими актами, будь-як інакше впливати на прийняття рішення спеціаліста.

8. Спеціаліст фіксує факти порушення законодавства у сфері закупівель, з питань використання і збереження фінансових ресурсів, необоротних та інших активів, правильності визначення потреби в бюджетних коштах та взяття зобов’язань, стану і достовірності бухгалтерського обліку і фінансової звітності, визначає розмір матеріальної шкоди (збитків) та посадових (службових) осіб, внаслідок дій або бездіяльності яких допущено порушення законодавства та завдано матеріальної шкоди (збитків).

9. Результати залучення спеціаліста оформляються висновком спеціаліста, що має відповідати вимогам до висновку експерта, визначеними статтею 102 Кримінального процесуального кодексу України.

Висновок заповнюється в двох примірниках, один примірник орган державного фінансового контролю надсилає Національному бюро, другий примірник висновку спеціаліста залишається в органі державного фінансового контролю. Інформація, зазначена у висновку спеціаліста є відомостями досудового розслідування, її розголошення здійснюється відповідно до вимог встановлених статтею 222 Кримінального процесуального кодексу України.

10. На запит органу державного фінансового контролю Національне бюро надсилає інформацію про прийняте рішення за результатами розгляду висновку спеціаліста, разом із дозволом на розголошення відомостей досудового розслідування, що стали відомі спеціалісту, або попередженням про обов’язок не розголошувати такі відомості.

11. У разі якщо до початку участі спеціаліста у кримінальному провадженні Національне бюро прийняло рішення про недоцільність його залучення або якщо під час досудового розслідування Національне бюро не вбачає потреби в продовженні участі такого спеціаліста, Національне бюро інформує орган державного фінансового контролю протягом одного робочого дня з моменту виникнення відповідних обставин. У такому разі висновок спеціаліста не складається або на письмову вимогу Національного бюро складається в обсязі фактично досліджених спеціалістом питань.

12. Діяльність спеціаліста, не є заходом державного фінансового контролю. За матеріалами такої діяльності вимоги щодо усунення виявлених порушень законодавства з питань збереження і використання державної власності та фінансів орган державного фінансового контролю не надсилає, заходів щодо стягнення в судовому порядку коштів або припинення бюджетного фінансування і кредитування не вживає, протоколів про адміністративне правопорушення не складає, заходів впливу за порушення бюджетного законодавства не застосовує.

13. Спеціаліст не має права брати участі в кримінальному провадженні, якщо він проводив ревізію, перевірку тощо, матеріали яких використовуються у цьому провадженні, та відводиться за підставами, передбаченими частиною першою статті 77 Кримінального процесуального кодексу України, з тим обмеженням, що його попередня участь у цьому кримінальному провадженні як спеціаліста, не може бути підставою для відводу.

Директор

Департаменту забезпечення

координаційно-моніторингової

роботи

Міністерства фінансів України

Ю. Конюшенко

Керівник

Юридичного управління

Національного

антикорупційного бюро

України

І. Ярчак

Додаток 1

до Порядку взаємодії

між Держаудитслужбою

та Національним антикорупційним

бюро України з питань проведення,

реалізації результатів деяких заходів

державного фінансового контролю

та залучення спеціаліста

(пункти 5, 11 розділу IV)

КАРТКА-ПОВІДОМЛЕННЯ

Додаток 2

до Порядку взаємодії

між Держаудитслужбою

та Національним антикорупційним

бюро України з питань проведення,

реалізації результатів деяких заходів

державного фінансового контролю

та залучення спеціаліста

(пункт 1 розділу V)

АКТ

звірки за матеріалами ревізій, перевірки закупівель


Документи та файли

Сигнальний документ — f512651n129.docx
Сигнальний документ — f512651n130.docx

Публікації документа

 • Офіційний вісник України від 07.12.2021 — 2021 р., № 93, стор. 46, стаття 6033, код акта 108539/2021

= завантажити законодавчий акт, актуальний на поточний час =
| >>

Мінфін України:

 1. НАКАЗ від 13.01.2021 № 7 "Про затвердження Змін до Порядку складання бюджетної звітності розпорядниками та одержувачами бюджетних коштів, звітності фондами загальнообов’язкового державного соціального і пенсійного страхування". Мінфін України. 2021 рікк
 2. НАКАЗ від 15.01.2021 № 12 "Про затвердження Змін до Порядку відкриття та закриття рахунків у національній валюті в органах Державної казначейської служби України". Мінфін України. 2021 рікк
 3. НАКАЗ від 14.01.2021 № 9 "Про затвердження змін до Порядку оформлення і подання скарг платниками податків та їх розгляду контролюючими органами". Мінфін України. 2021 рікк
 4. НАКАЗ від 21.01.2021 № 30 "Про внесення змін до наказу Міністерства фінансів України від 16 червня 2017 року № 586". Мінфін України. 2021 рікк
 5. НАКАЗ від 27.01.2021 № 44 "Про затвердження Змін до Національного положення (стандарту) бухгалтерського обліку в державному секторі 128 «Зобов’язання»". Мінфін України. 2021 рікк
 6. НАКАЗ від 27.01.2021 № 44 "Про затвердження Змін до Національного положення (стандарту) бухгалтерського обліку в державному секторі 128 «Зобов’язання»". Мінфін України. 2021 рікк
 7. допущення транспортних засобів та контейнерів до перевезення товарів під митними пломбами в режимі спільного транзиту. Мінфін України. 2021 рікк
 8. НАКАЗ від 12.02.2021 № 86 "Про затвердження Порядку виконання митних формальностей при застосуванні режиму спільного транзиту з використанням електронної транзитної системи та Порядку допущення транспортних засобів та контейнерів до перевезення товарів під митними пломбами в режимі спільного транзиту". Мінфін України. 2021 рікк
 9. НАКАЗ від 08.02.2021 № 62 "Про затвердження Змін до Порядку обліку платників податків і зборів". Мінфін України. 2021 рікк
 10. НАКАЗ від 12.01.2021 № 4 "Про затвердження форми Розрахунку частини чистого прибутку (доходу), дивідендів на державну частку". Мінфін України. 2021 рікк
 11. НАКАЗ від 01.03.2021 № 131 "Про внесення змін до деяких нормативно-правових актів Міністерства фінансів України". Мінфін України. 2021 рікк
 12. НАКАЗ від 15.02.2021 № 101 "Про внесення змін до наказу Міністерства фінансів України від 08 вересня 2017 року № 755". Мінфін України. 2021 рікк
 13. НАКАЗ від 15.01.2021 № 13 "Про затвердження Змін до Порядку заповнення митної декларації для письмового декларування товарів, що переміщуються через митний кордон України громадянами для особистих, сімейних та інших потреб, не пов’язаних з провадженням підприємницької діяльності". Мінфін України. 2021 рікк
 14. НАКАЗ від 16.02.2021 № 105/57 "Про визнання таким, що втратив чинність, наказу Міністерства фінансів України і Міністерства інфраструктури України від 23 квітня 2015 року № 458/148". Мінфін України. 2021 рікк
 15. НАКАЗ від 14.01.2021 № 8 "Про затвердження Порядку прийняття Державною службою фінансового моніторингу України рішень (доручень) про зупинення фінансових операцій". Мінфін України. 2021 рікк
 16. НАКАЗ від 22.02.2021 № 113/669/5 "Про затвердження Порядку подання Державній службі фінансового моніторингу України відомостей з Державного реєстру актів цивільного стану громадян про смерть фізичних осіб". Мінфін України. 2021 рікк
 17. НАКАЗ від 02.03.2021 № 135 "Про затвердження Порядку проведення телефонної «гарячої лінії» Держаудитслужби та її міжрегіональних територіальних органів". Мінфін України. 2021 рікк
 18. НАКАЗ від 01.03.2021 № 127 "Про внесення змін до наказу Міністерства фінансів України від 11 лютого 2019 року № 60". Мінфін України. 2021 рікк
 19. НАКАЗ від 12.01.2021 № 5 "Про затвердження Порядку ведення податковими органами оперативного обліку податків, зборів, платежів та єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування". Мінфін України. 2021 рікк
 20. НАКАЗ від 02.03.2021 № 139 "Про затвердження Порядку заповнення та видачі митницею сертифіката з перевезення (походження) товару EUR.1 або EUR-MED". Мінфін України. 2021 рікк
- Антимонопольний комітет - Верховний Суд України - Вищий адміністративний суд України - Вищий господарський суд - Вищий спеціалізований суд - Генеральна прокуратура України - ДА електронного урядування - Державіаслужба України - Державні утворення на території України (1917-1920) - Держатомрегулювання - Держаудитслужба України - Держкомтелерадіо України - Держкордонслужба України - Держнаглядохоронпраці України - Держспецзв’язок - Держспоживстандарт України - Держстат України - Держфінпослуг України - ДКА України - Закони України - Законодавство Української РСР - Кабінет Міністрів України - Кодекси України - Конституційний Суд України - МВС України - МЗС України - Міжнародні документи, ратифіковані Верховною Радою України - Міжнародні угоди України - Мін'юст України - Мінагрополітики України - Мінекономрозвитку України - Міненерговугілля України - Мінінфраструктури України - Мінкультури України - Мінмолодьспорт України - Міноборони України - Мінприроди України - Мінрегіон України - Мінсоцполітики України - Мінфін України - МІП - МНС України - МОЗ України - МОН України - МТОТ - Нацдержслужба України - Національне агентство з питань запобігання корупції - Національне антикорупційне бюро України - Національний банк України - Нацком.енергетики - Нацкомфінпослуг - Нацрада телерадіомовлення - НКРЗІ - НКЦПФР - Основний Закон України - Пенсійний фонд України - Постанови Верховної Ради України - Президент України - РНБО України - Розпорядження Голови ВР України - Розпорядження Кабінета Міністрів України - Служба безпеки України - Служба зовнішньої розвідки - Укрдержархів - Управління державної охорони - Фонд гарант.вкладів фізич.осіб - Фонд державного майна - Фонд соцстраху по безробіттю - Фундаментальне законодавство України - Центрвиборчком України -