Допоможи підроздлам ЗС України, задіяним в обороні Кривого Рогу і Дніпропетровської області!
 <<
>>

НАКАЗ від 09.06.2020 № 282 "Про внесення змін до Порядку реєстрації у митному реєстрі об’єктів права інтелектуальної власності, які охороняються відповідно до закону". Мінфін України. 2020

Документ актуальний на 06.07.2020
завантажити документ, актуальний на поточний час

МІНІСТЕРСТВО ФІНАНСІВ УКРАЇНИ

НАКАЗ

09.06.2020  № 282

Зареєстровано в Міністерстві

юстиції України

22 червня 2020 р.

за № 548/34831

Про внесення змін до Порядку реєстрації у митному реєстрі об’єктів права інтелектуальної власності, які охороняються відповідно до закону

Відповідно до частини третьої статті 398 Митного кодексу України, Положення про Міністерство фінансів України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 20 серпня 2014 року № 375, з метою вдосконалення порядку реєстрації у митному реєстрі об’єктів права інтелектуальної власності, які охороняються відповідно до закону, НАКАЗУЮ:

1. Внести зміни до Порядку реєстрації у митному реєстрі об’єктів права інтелектуальної власності, які охороняються відповідно до закону, затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 30 травня 2012 року № 648, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 22 червня 2012 року за № 1034/21346 (далі - Порядок), виклавши його в новій редакції, що додається.

2. Державній митній службі України до 01 липня 2020 року забезпечити:

створення та введення в експлуатацію нового програмно-інформаційного комплексу «Митний реєстр об’єктів права інтелектуальної власності», який забезпечить реалізацію положень Порядку;

створення та введення в експлуатацію на вебресурсі програмно-інформаційного сервісу для правовласників, який забезпечить реалізацію положень Порядку;

доопрацювання відповідних програмно-інформаційних комплексів для реалізації положень Порядку.

3. Державній митній службі України забезпечити на власному вебресурсі інформування правовласників про дату введення в експлуатацію передбачених пунктом 2 цього наказу програмно-інформаційних комплексів та сервісів.

4. Щодо об’єктів прав інтелектуальної власності, зареєстрованих у митному реєстрі об’єктів права інтелектуальної власності, які охороняються відповідно до закону (далі - митний реєстр), до набрання чинності цим наказом, встановити, що:

заходи щодо сприяння захисту прав інтелектуальної власності на такі об’єкти права інтелектуальної власності застосовуються до дати виключення таких об’єктів з митного реєстру;

такі об’єкти виключаються з митного реєстру у випадках, встановлених Порядком;

продовження строку реєстрації таких об’єктів здійснюється шляхом подання заяви про сприяння захисту належних правовласнику майнових прав на об’єкт прав інтелектуальної власності за формою згідно з додатком 1 до Порядку, з дотриманням вимог Порядку.

5.

Департаменту митної політики Міністерства фінансів України в установленому порядку забезпечити:

подання цього наказу на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України;

оприлюднення цього наказу.

6. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

7. Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою та покладаю на тимчасово виконуючого обов’язки Голови Державної митної служби України Муратова І.М.

Міністр

С. Марченко

ПОГОДЖЕНО:

Т.в.о. Голови

Державної регуляторної служби України

В.о. Голови Державної митної служби України

Перший заступник

Міністра цифрової трансформації України

Міністр розвитку економіки,

торгівлі та сільського господарства України

О. Мірошніченко

І. Муратов

О. Вискуб

І. Петрашко


ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства

фінансів України

30 травня 2012 року № 648

(у редакції наказу

Міністерства фінансів України

від 09 червня 2020 року № 282)

Зареєстровано в Міністерстві

юстиції України

22 червня 2020 р.

за № 548/34831

ПОРЯДОК

реєстрації у митному реєстрі об’єктів права інтелектуальної власності, які охороняються відповідно до закону

I. Загальні положення

1. Цей Порядок встановлює порядок реєстрації у митному реєстрі об’єктів прав інтелектуальної власності (далі - ПІВ), які охороняються відповідно до закону, включаючи форму заяви, перелік інформації та документів, які додаються до заяви, порядок подання і розгляду заяви, внесення інформації до митного реєстру та його ведення.

2. У цьому Порядку терміни вживаються у таких значеннях:

заходи сприяння - передбачені частиною першою статті 397 Митного кодексу України (далі - Кодекс) заходи щодо сприяння захисту ПІВ, які застосовуються до товарів, що підозрюються у порушенні ПІВ;

заява про реєстрацію об’єкта ПІВ у митному реєстрі - заява про сприяння захисту належних правовласнику майнових прав на об’єкт ПІВ, яка подається за формою згідно з додатком 1 до цього Порядку, відповідно до статті 398 Кодексу з метою реєстрації такого об’єкта у митному реєстрі;

заява про продовження строку реєстрації об’єкта ПІВ у митному реєстрі - заява про продовження строку реєстрації об’єкта ПІВ у митному реєстрі, яка подається за формою згідно з додатком 2 до цього Порядку, з метою продовження строку реєстрації об’єкта ПІВ у митному реєстрі;

заявник - правовласник, який самостійно або через уповноваженого ним представника у встановленому порядку подає заяву про реєстрацію об’єкта ПІВ у митному реєстрі або про продовження строку реєстрації об’єкта ПІВ у митному реєстрі;

призупинення митного оформлення товарів - призупинення виконання митних формальностей під час здійснення митного оформлення товарів із застосуванням митної декларації або призупинення виконання митних формальностей, які здійснюються щодо товарів без подання митної декларації, яке здійснюється на підставі рішення про призупинення митного оформлення товарів;

СП - структурний підрозділ митного органу, на який згідно з положенням покладено функцію організації застосування заходів сприяння.

Інші терміни в цьому Порядку вживаються у значенні, наведеному у Кодексі та інших нормативно-правових актах.

Організація роботи з документами здійснюється з дотриманням вимог постанови Кабінету Міністрів України від 17 січня 2018 року № 55 «Деякі питання документування управлінської діяльності».

3. Правовласник, який має підстави вважати, що під час переміщення товарів через митний кордон України порушуються чи можуть бути порушені його права на об’єкт ПІВ, має право безоплатно подати до Держмитслужби заяву про реєстрацію об’єкта ПІВ у митному реєстрі.

4. Заява про реєстрацію об’єкта ПІВ у митному реєстрі може бути подана з метою реєстрації у митному реєстрі таких об’єктів ПІВ як об’єкти авторського права і суміжних прав, винаходи, промислові зразки, торговельні марки, географічні зазначення, сорти рослин, компонування напівпровідникових виробів.

5. Дозволяється подання однієї заяви про реєстрацію об’єкта ПІВ у митному реєстрі для реєстрації двох або більше об’єктів ПІВ у митному реєстрі за умови дотримання вимог, передбачених цим Порядком.

6. Реєстрація об’єктів ПІВ у митному реєстрі та ведення митного реєстру передбачає:

реєстрацію заяви та її розгляд;

реєстрацію об’єкта ПІВ у митному реєстрі шляхом внесення до митного реєстру наданої інформації та документів;

надання відмови в реєстрації об’єкта ПІВ у митному реєстрі;

виключення об’єкта ПІВ з митного реєстру;

внесення змін та/або доповнень до інформації та/або документів митного реєстру;

продовження строку реєстрації об’єкта ПІВ у митному реєстрі;

оприлюднення інформації щодо об’єктів ПІВ, зареєстрованих у митному реєстрі.

7. Реєстрація об’єктів ПІВ у митному реєстрі здійснюється на підставі інформації та документів, які надає заявник до СП Держмитслужби.

8. Заявник відповідає за надання ним недостовірної інформації у заяві та доданих до неї документах, у тому числі тих, які надані у відповідь на запит СП Держмитслужби.

9. Реєстрація об’єктів ПІВ у митному реєстрі здійснюється з використанням програмно-інформаційного комплексу «Митний реєстр об’єктів права інтелектуальної власності» Єдиної автоматизованої інформаційної системи Держмитслужби (далі - ПІК «Митний реєстр»).

10. Інформація про об’єкти ПІВ, зареєстровані в митному реєстрі, доводиться до митних органів через Єдину автоматизовану інформаційну систему Держмитслужби.

11. Після реєстрації об’єкта ПІВ у митному реєстрі митні органи на підставі даних такого реєстру застосовують заходи сприяння та інші дії, передбачені законодавством.

II. Подання та розгляд заяви про реєстрацію об’єкта ПІВ у митному реєстрі, заяви про продовження строку реєстрації об’єкта ПІВ у митному реєстрі, внесення інформації до митного реєстру та його ведення

1. Для реєстрації об’єкта ПІВ у митному реєстрі заявник подає до Держмитслужби заяву про реєстрацію об’єкта ПІВ у митному реєстрі у паперовій формі або у вигляді сканованої копії засобами електронного зв’язку або в електронній формі за допомогою засобів інформаційно-телекомунікаційних систем Держмитслужби з дотриманням вимог законодавства у сферах захисту інформації, електронних довірчих послуг та електронного документообігу.

2. До заяви про реєстрацію об’єкта ПІВ у митному реєстрі додаються такі документи:

1) копія документа, який підтверджує реєстрацію в Україні ПІВ, або копія документа, який підтверджує дію в Україні правової охорони ПІВ на об’єкт, що має міжнародну реєстрацію, та засвідчує майнові права на об’єкт ПІВ у відповідного правовласника (далі - охоронний документ);

2) належним чином оформлена довіреність або її завірена копія у разі, коли заявником є уповноважений правовласником представник, який подає таку заяву від імені правовласника;

3) опис об’єкта ПІВ, опис та фотографічне зображення кожного окремого виду оригінальних товарів, що містять такий об’єкт ПІВ та щодо яких подана заява про реєстрацію об’єкта ПІВ у митному реєстрі, для цілей ідентифікації митними органами товарів, що містять такий об’єкт ПІВ;

4) опис методу ідентифікації наявності об’єкта ПІВ у кожному окремому товарі, щодо якого подана заява про реєстрацію об’єкта ПІВ у митному реєстрі,- у разі якщо для реєстрації у митному реєстрі подається винахід, промисловий зразок, сорт рослин або компонування напівпровідникових виробів;

5) фотографічне зображення товарів, що підозрюються у порушенні ПІВ, контрафактних, піратських товарів тощо (за наявності).

За бажанням заявник може додати до заяви про реєстрацію об’єкта ПІВ у митному реєстрі зразки оригінальних товарів та/або товарів, що підозрюються у порушенні ПІВ, контрафактних, піратських товарів тощо.

У разі якщо заява про реєстрацію об’єкта ПІВ у митному реєстрі подається щодо об’єкта ПІВ, майнові права на який належать особі - резиденту України, та виробником оригінальних товарів, що містять такий об’єкт, є нерезидент, розташований за межами України, заявник має разом із заявою про реєстрацію об’єкта ПІВ у митному реєстрі подати копії документів, на підставі яких такий виробник товарів використовує об’єкт ПІВ, майнові права на який належать особі - резиденту України.

3. Для реєстрації торговельної марки у митному реєстрі заява про реєстрацію об’єкта ПІВ у митному реєстрі подається щодо товарів, які відповідають класам товарів згідно з Міжнародною класифікацією товарів і послуг, зазначених в поданому охоронному документі на таку торговельну марку.

4. Заява про реєстрацію об’єкта ПІВ у митному реєстрі, подана у паперовій формі або у вигляді сканованої копії засобами електронного зв’язку, реєструється відповідно до вимог інструкції з діловодства у Держмитслужбі.

Після реєстрації така заява не пізніше наступного робочого дня передається до СП Держмитслужби для її розгляду.

5. У разі подання заяви про реєстрацію об’єкта ПІВ у митному реєстрі у паперовій формі така заява подається у двох примірниках (примірник для митного органу та примірник для правовласника), а оригінали документів або засвідчені в установленому порядку їх копії подаються разом з електронними (сканованими) копіями таких заяви та документів.

6. Заява про реєстрацію об’єкта ПІВ у митному реєстрі, подана в електронній формі за допомогою засобів інформаційно-телекомунікаційних систем Держмитслужби з дотриманням вимог законодавства у сферах захисту інформації, електронних довірчих послуг та електронного документообігу, автоматично реєструється у ПІК «Митний реєстр» у разі позитивного результату проведення форматологічної перевірки правильності заповнення граф заяви.

7. У разі виявлення некоректно заповненої графи електронної форми заяви заявнику повідомляється про характер виявленої помилки та про порядок її виправлення шляхом інформаційного повідомлення.

8. У разі подання заяви про реєстрацію об’єкта ПІВ у митному реєстрі в електронній формі за допомогою засобів інформаційно-телекомунікаційних систем Держмитслужби з дотриманням вимог законодавства у сферах захисту інформації, електронних довірчих послуг та електронного документообігу електронна форма заяви та електронні (скановані) копії документів, подання яких передбачено пунктом 2 цього розділу, засвідчуються накладенням кваліфікованого електронного підпису заявника.

9. Після реєстрації у ПІК «Митний реєстр» заяви про реєстрацію об’єкта ПІВ у митному реєстрі, поданої в електронній формі за допомогою засобів інформаційно-телекомунікаційних систем Держмитслужби з дотриманням вимог законодавства у сферах захисту інформації, електронних довірчих послуг та електронного документообігу, заявнику направляється повідомлення з датою та номером, за яким зареєстровано його заяву.

10. Після реєстрації заяви про реєстрацію об’єкта ПІВ у митному реєстрі СП Держмитслужби здійснює її розгляд, що передбачає:

перевірку наявності у заявника правових підстав для подання заяви та необхідного обсягу прав для здійснення дій, пов’язаних із захистом майнових прав на об’єкт ПІВ;

перевірку дотримання порядку заповнення граф заяви, наявності документів, подання яких передбачено пунктом 2 цього розділу;

перевірку наявності всіх примірників заяви, електронних (сканованих) копій такої заяви та доданих до неї документів;

перевірку інформації, зазначеної у заяві та/або поданих документах, у тому числі з використанням міжнародних та національних відкритих баз даних та інформаційних ресурсів Держмитслужби;

перевірку наявності характерних (типових) ознак товарів, які можуть бути ідентифіковані митними органами під час митного контролю і митного оформлення товарів;

оцінку можливості ідентифікації об’єкта ПІВ у товарі посадовою особою митного органу методами, запропонованими заявником, під час митного контролю і митного оформлення товарів.

11. У разі виникнення сумнівів щодо дійсності документа, який подається разом із заявою про реєстрацію об’єкта ПІВ у митному реєстрі, чи достовірності відомостей, що в ньому містяться, СП Держмитслужби може звернутися до органу, підприємства, установи, організації, що видав такий документ, із запитом про проведення його перевірки або надання додаткових відомостей.

При цьому строк розгляду такої заяви не призупиняється.

12. Якщо під час розгляду заяви про реєстрацію об’єкта ПІВ у митному реєстрі до СП Держмитслужби надійшло звернення заявника про відкликання такої заяви, її розгляд припиняється.

При цьому повідомлення заявнику про припинення розгляду його заяви СП Держмитслужби не надсилає.

13. У разі якщо після реєстрації заяви про реєстрацію об’єкта ПІВ у митному реєстрі встановлено, що до неї не додано всіх документів, передбачених пунктом 2 цього розділу, та/або зазначено неповну інформацію у відповідних графах такої заяви, та/або є зауваження до доданих документів, СП Держмитслужби надсилає заявнику запит із зазначенням документів та/або інформації, які необхідно надати, відкоригувати або доповнити.

14. Заявник надає СП Держмитслужби відповідь на запит, передбачений пунктом 13 цього розділу, у строк не пізніше 10 робочих днів з дня отримання такого запиту.

15. Датою отримання запиту заявником вважається день, коли СП Держмитслужби такий запит надіслано засобами електронного зв’язку на адресу, зазначену ним у поданій заяві про реєстрацію об’єкта ПІВ у митному реєстрі, або електронним повідомленням - у разі подання заяви про реєстрацію об’єкта ПІВ у митному реєстрі в електронній формі за допомогою засобів інформаційно-телекомунікаційних систем Держмитслужби з дотриманням вимог законодавства у сферах захисту інформації, електронних довірчих послуг та електронного документообігу.

16. У разі надіслання запиту відповідно до пункту 13 цього розділу строк розгляду заяви про реєстрацію об’єкта ПІВ у митному реєстрі призупиняється з дня направлення такого запиту заявнику і поновлюється з дня отримання СП Держмитслужби відповіді на запит.

17. За результатами розгляду заяви про реєстрацію об’єкта ПІВ у митному реєстрі, доданих до неї документів, а також документів та/або інформації, наданих заявником у відповідь на запит СП Держмитслужби:

здійснюється реєстрація об’єкта ПІВ у митному реєстрі або

надається відмова в реєстрації об’єкта ПІВ у митному реєстрі.

18. За результатами розгляду заяви про реєстрацію об’єкта ПІВ у митному реєстрі, поданої для реєстрації у митному реєстрі двох або більше об’єктів ПІВ, може бути зареєстровано окремий(і) об’єкт(и) ПІВ, щодо якого (яких) подано таку заяву.

У такому разі СП Держмитслужби надає заявнику перелік об’єктів ПІВ, зареєстрованих у митному реєстрі.

19. Реєстрація об’єкта ПІВ у митному реєстрі або надання відмови у реєстрації об’єкта ПІВ у митному реєстрі здійснюється у строк не більше 30 робочих днів з дати:

реєстрації такої заяви відповідно до вимог інструкції з діловодства у Держмитслужбі - у разі подання заяви у паперовій формі або у вигляді сканованої копії засобами електронного зв’язку; або

автоматичної реєстрації такої заяви в ПІК «Митний реєстр» - у разі подання заяви в електронній формі за допомогою засобів інформаційно-телекомунікаційних систем Держмитслужби з дотриманням вимог законодавства у сферах захисту інформації, електронних довірчих послуг та електронного документообігу.

20. У разі подання заяви про реєстрацію об’єкта ПІВ у митному реєстрі у паперовій формі або у вигляді сканованої копії засобами електронного зв’язку інформація про реєстрацію об’єкта ПІВ у митному реєстрі або надання відмови у реєстрації об’єкта ПІВ у митному реєстрі зазначається у двох примірниках такої заяви, один з яких надсилається заявнику разом із електронним носієм (якщо такий надавався).

21. У разі реєстрації об’єкта ПІВ у митному реєстрі посадова особа СП Держмитслужби вносить до ПІК «Митний реєстр» інформацію із заяви, електронні (скановані) копії документів, додані до заяви, у тому числі інформацію та/або документи, надані у відповідь на запит СП Держмитслужби, або забезпечує збереження у ПІК «Митний реєстр» такої інформації та документів, поданих заявником в електронній формі за допомогою засобів інформаційно-телекомунікаційних систем Держмитслужби з дотриманням вимог законодавства у сферах захисту інформації, електронних довірчих послуг та електронного документообігу.

22. Реєстрація об’єкта ПІВ у митному реєстрі вважається завершеною після внесення або збереження у ПІК «Митний реєстр» поданої заявником інформації та електронних (сканованих) копій документів, які підтверджують дотримання ним вимог цього Порядку.

23. Про завершення реєстрації об’єкта ПІВ у митному реєстрі посадова особа СП Держмитслужби робить у ПІК «Митний реєстр» відповідну відмітку, фіксує дату та порядковий номер такої реєстрації.

24. Після завершення реєстрації об’єкта ПІВ у митному реєстрі інформація та електронні (скановані) копії документів щодо зареєстрованого об’єкта ПІВ автоматично доводяться до митних органів відповідно до пункту 10 розділу І цього Порядку та є доступними для використання посадовими особами митних органів.

25. Після завершення реєстрації об’єкта ПІВ у митному реєстрі внесення змін та/або доповнення інформації та/або документів щодо зареєстрованого об’єкта ПІВ здійснюється відповідно до пунктів 32 та 33 цього розділу.

26. Строк реєстрації об’єкта ПІВ у митному реєстрі визначається з урахуванням строку, зазначеного у заяві про реєстрацію об’єкта ПІВ у митному реєстрі, але такий строк не може перевищувати 1 року з дня реєстрації об’єкта ПІВ у митному реєстрі.

27. Строк реєстрації об’єкта ПІВ у митному реєстрі обчислюється з 00:00 дня, наступного за днем завершення реєстрації об’єкта ПІВ у митному реєстрі.

28. У разі подання однієї заяви про реєстрацію об’єкта ПІВ у митному реєстрі для реєстрації двох або більше об’єктів ПІВ у митному реєстрі визначається один загальний строк реєстрації для всіх об’єктів ПІВ.

29. Про реєстрацію об’єкта ПІВ у митному реєстрі СП Держмитслужби не пізніше наступного робочого дня з дня завершення реєстрації об’єкта ПІВ у митному реєстрі повідомляє заявника із зазначенням дати реєстрації об’єкта ПІВ, його порядкового номера в митному реєстрі та строку, на який здійснено реєстрацію об’єкта ПІВ, шляхом направлення йому:

одного примірника заяви про реєстрацію об’єкта ПІВ у митному реєстрі - у разі подання заяви у паперовій формі або у вигляді сканованої копії засобами електронного зв’язку; або

електронного повідомлення - у разі подання заяви в електронній формі за допомогою засобів інформаційно-телекомунікаційних систем Держмитслужби з дотриманням вимог законодавства у сферах захисту інформації, електронних довірчих послуг та електронного документообігу.

30. Відмова в реєстрації об’єкта ПІВ у митному реєстрі надається у разі:

1) відсутності у правовласника правових підстав для подання заяви про реєстрацію об’єкта ПІВ у митному реєстрі та/або необхідного обсягу прав для здійснення дій, пов’язаних із захистом майнових прав на об’єкт ПІВ;

2) недотримання форми заяви про реєстрацію об’єкта ПІВ у митному реєстрі;

3) виявлення СП Держмитслужби недостовірної та/або неповної інформації та/або невідповідності інформації, що міститься у заяві про реєстрацію об’єкта ПІВ у митному реєстрі, доданих до неї документах, у тому числі інформації та/або документів, наданих у відповідь на запит СП Держмитслужби;

4) ненадання документів та/або інформації, подання яких передбачено пунктом 2 цього розділу, у тому числі у відповідь на запит СП Держмитслужби;

5) неможливості ідентифікації наявності об’єкта ПІВ у товарі посадовою особою митного органу методами, запропонованими заявником, під час митного контролю і митного оформлення товарів;

6) відсутності характерних (типових) ознак оригінальних товарів, які можуть бути ідентифіковані митними органами під час митного контролю і митного оформлення товарів;

7) невідповідності товарів, які містять торговельну марку та щодо яких подано заяву про реєстрацію об’єкта ПІВ у митному реєстрі, класам товарів згідно з Міжнародною класифікацією товарів і послуг, зазначених в охоронному документі на таку торговельну марку,- у разі подання такої заяви про реєстрацію торговельної марки у митному реєстрі;

8) наявності щодо цього об’єкта ПІВ невідшкодованих витрат, пов’язаних із зберіганням товарів, митне оформлення яких призупинено відповідно до статей 399, 400 і 401-1 Кодексу.

31. Про відмову в реєстрації об’єкта ПІВ у митному реєстрі або у разі реєстрації окремого (окремих) об’єкта(ів) ПІВ у митному реєстрі (у разі подання однієї заяви про реєстрацію об’єкта ПІВ у митному реєстрі для реєстрації у митному реєстрі двох або більше об’єктів ПІВ) СП Держмитслужби повідомляє письмово (паперовим або електронним документом) заявника із вмотивованим обґрунтуванням причин такої відмови або реєстрації не всіх об’єктів ПІВ, поданих у одній заяві про реєстрацію об’єкта ПІВ у митному реєстрі.

32. Після реєстрації об’єкта ПІВ у митному реєстрі заявник зобов’язаний повідомляти СП Держмитслужби про:

1) будь-які зміни та/або доповнення до інформації щодо зареєстрованого об’єкта ПІВ, а також у поданих разом із заявою документах, внесених до митного реєстру;

2) доповнення до інформації митного реєстру щодо ознак оригінальних товарів, подання яких передбачено графами 10, 11, 12 та 15 заяви про реєстрацію об’єкта ПІВ у митному реєстрі та які відсутні у митному реєстрі щодо зареєстрованого об’єкта ПІВ, у тому числі у разі, якщо після призупинення митного оформлення товарів правовласник повідомив, що вважає такі товари оригінальними, та надав згоду на поновлення їх митного оформлення.

33. Повідомлення про зміни та/або доповнення, передбачені підпунктами 1, 2 пункту 32 цього розділу, заявник надсилає невідкладно, але не пізніше ніж протягом 10 робочих днів з дня, коли такі зміни та/або доповнення відбулися, або з дня надання згоди на поновлення митного оформлення оригінальних товарів.

Такі повідомлення у довільній формі разом з поданням відповідних копій документів (за потреби) надсилаються до СП Держмитслужби у паперовій формі або у вигляді сканованої копії засобами електронного зв’язку або в електронній формі за допомогою засобів інформаційно-телекомунікаційних систем Держмитслужби з дотриманням вимог законодавства у сферах захисту інформації, електронних довірчих послуг та електронного документообігу.

34. Після отримання інформації та/або документів відповідно до пунктів 32, 33 цього розділу СП Держмитслужби невідкладно, але не пізніше ніж на наступний робочий день, вносить таку інформацію та/або документи до митного реєстру.

35. Відмова у внесенні змін та/або доповнень до інформації щодо зареєстрованого об’єкта ПІВ надається у разі:

1) відсутності у заявника правових підстав для подання змін та/або доповнень до інформації щодо зареєстрованого об’єкта ПІВ та/або необхідного обсягу прав для здійснення дій, пов’язаних із захистом майнових прав на об’єкт ПІВ;

2) виявлення СП Держмитслужби недостовірної та/або неповної інформації та/або невідповідності інформації у поданих змінах та/або доповненнях до інформації щодо зареєстрованого об’єкта ПІВ;

3) неможливості ідентифікації наявності об’єкта ПІВ у товарі посадовою особою митного органу методами, запропонованими заявником, під час митного контролю і митного оформлення товарів;

4) відсутності характерних (типових) ознак оригінальних товарів, які можуть бути ідентифіковані митними органами під час митного контролю і митного оформлення товарів;

5) невідповідності товарів, які містять торговельну марку та щодо яких подані зміни та/або доповнення до інформації щодо зареєстрованого об’єкта ПІВ, класам товарів згідно з Міжнародною класифікацією товарів і послуг, зазначених в охоронному документі на таку торговельну марку,- у разі подання змін / або доповнень до інформації щодо зареєстрованої торговельної марки.

36. Про відмову у внесенні змін та/або доповнень до інформації щодо зареєстрованого об’єкта ПІВ із вмотивованим обґрунтуванням причин такої відмови СП Держмитслужби повідомляє заявника листом у паперовій формі або у вигляді сканованої копії засобами електронного зв’язку або в електронній формі за допомогою засобів інформаційно-телекомунікаційних систем Держмитслужби з дотриманням вимог законодавства у сферах захисту інформації, електронних довірчих послуг та електронного документообігу.

37. Строк реєстрації об’єкта ПІВ у митному реєстрі може бути продовжений на підставі заяви про продовження строку реєстрації об’єкта ПІВ у митному реєстрі.

Така заява подається заявником та має бути зареєстрована у порядку, передбаченому пунктом 4 або пунктом 6 цього розділу, не пізніше ніж за 30 робочих днів до закінчення строку реєстрації такого об’єкта ПІВ у митному реєстрі.

38. У разі якщо заяву про продовження строку реєстрації об’єкта ПІВ у митному реєстрі зареєстровано пізніше ніж за 30 робочих днів до закінчення строку реєстрації такого об’єкта ПІВ у митному реєстрі, СП Держмитслужби відмовляє у її розгляді, про що повідомляє письмово (паперовим або електронним документом) заявника у строк не пізніше 10 робочих днів з дня отримання такої заяви.

39. Строк реєстрації об’єкта ПІВ у митному реєстрі продовжується на строк, зазначений у заяві про продовження строку реєстрації об’єкта ПІВ у митному реєстрі, але не більше ніж 1 рік, та обчислюється з 00:00 дня, наступного за днем закінчення строку реєстрації об’єкта ПІВ у митному реєстрі.

40. За результатами розгляду заяви про продовження строку реєстрації об’єкта ПІВ у митному реєстрі у строк не більше 30 робочих днів з дня реєстрації такої заяви:

здійснюється продовження строку реєстрації об’єкта ПІВ у митному реєстрі або

надається відмова у продовженні строку реєстрації об’єкта ПІВ у митному реєстрі.

41. Відмова у продовженні строку реєстрації об’єкта ПІВ у митному реєстрі надається у разі:

відсутності у заявника правових підстав для подання заяви про продовження строку реєстрації об’єкта ПІВ у митному реєстрі та/або необхідного обсягу прав для здійснення дій, пов’язаних із захистом майнових прав на об’єкт ПІВ;

наявності щодо цього об’єкта ПІВ невідшкодованих витрат, пов’язаних із зберіганням товарів, митне оформлення яких призупинено відповідно до статей 399, 400 і 401-1 Кодексу.

42. У разі якщо під час розгляду заяви про продовження строку реєстрації об’єкта ПІВ у митному реєстрі СП Держмитслужби виявлено підстави для виключення об’єкта ПІВ з митного реєстру, передбачені пунктом 44 цього розділу, такий об’єкт ПІВ виключається з митного реєстру.

43. Про продовження строку реєстрації об’єкта ПІВ у митному реєстрі СП Держмитслужби не пізніше наступного робочого дня повідомляє заявника листом у паперовій формі або у вигляді сканованої копії засобами електронного зв’язку або в електронній формі за допомогою засобів інформаційно-телекомунікаційних систем Держмитслужби з дотриманням вимог законодавства у сферах захисту інформації, електронних довірчих послуг та електронного документообігу.

44. Об’єкт ПІВ виключається з митного реєстру:

за заявою правовласника;

за рішенням суду;

у разі закінчення або дострокового припинення строку правової охорони об’єкта ПІВ, зареєстрованого у митному реєстрі;

у разі часткової або повної передачі іншій особі прав на зареєстрований у митному реєстрі об’єкт ПІВ, що впливає на правові підстави реєстрації об’єкта ПІВ у митному реєстрі, у тому числі наявність необхідного обсягу прав для здійснення дій, пов’язаних із захистом майнових прав на такий об’єкт ПІВ;

у разі закінчення строку реєстрації об’єкта ПІВ у митному реєстрі;

у разі виявлення недостовірної та/або неповної інформації та/або невідповідності інформації, що була внесена до митного реєстру на підставі інформації та/або документів, наданих заявником у заяві про реєстрацію об’єкта ПІВ у митному реєстрі, доданих до неї документах, у тому числі інформації та/або документів, наданих у відповідь на запит СП Держмитслужби, а також наданих шляхом внесення змін та/або доповнень до інформації щодо зареєстрованого об’єкта ПІВ та/або заяви про продовження строку реєстрації об’єкта ПІВ у митному реєстрі;

у разі систематичного (три та більше разів протягом року) ненадання СП Держмитслужби інформації та/або документів відповідно до пункту 32 цього розділу;

у разі наявності щодо цього об’єкта ПІВ невідшкодованих витрат, пов’язаних із зберіганням товарів, митне оформлення яких призупинено відповідно до статей 399, 400 і 401-1 Кодексу;

у разі систематичного (три та більше разів протягом року) ненадання відповідей на повідомлення митних органів, надіслані відповідно до частини третьої статті 399 та/або частини сьомої статті 401-1 Кодексу;

у разі використання правовласником інформації, отриманої ним від митних органів, у цілях, не пов’язаних із застосуванням заходів сприяння.

45. Про відмову у продовженні строку реєстрації об’єкта ПІВ у митному реєстрі або виключення об’єкта ПІВ з митного реєстру СП Держмитслужби повідомляє письмово (паперовим або електронним документом) заявника із вмотивованим обґрунтуванням причин такої відмови або виключення.

III. Порядок заповнення граф заяви про реєстрацію об’єкта ПІВ у митному реєстрі, заяви про продовження строку реєстрації об’єкта ПІВ у митному реєстрі

1. Заява про реєстрацію об’єкта ПІВ у митному реєстрі та заява про продовження строку реєстрації об’єкта ПІВ у митному реєстрі (далі - заяви) заповнюються українською мовою.

Якщо будь-яке оригінальне написання найменування об’єкта ПІВ виконується мовою, в якій використовується латинський алфавіт, таке найменування зазначається латинськими літерами.

2. У заявах не допускаються виправлення, підчищення або закреслення.

3. У разі якщо графа заяви позначена позначкою «(*)», поля цієї графи, які також позначені позначкою «(*)», є обов’язковими для заповнення заявником.

У разі якщо графа заяви не позначена позначкою «(*)», рішення про її заповнення приймає заявник. У разі прийняття такого рішення всі поля цієї графи, позначені позначкою «(*)», є обов’язковими для заповнення заявником.

4. У разі якщо у графі міститься декілька полів, позначених позначкою «(+)», обов’язковим для заповнення є хоча б одне з цих полів.

5. Графи та поля з позначкою «для службового використання» заявник не заповнює.

6. У разі подання заяви у паперовій формі заявник після назви заяви шляхом проставляння відмітки «х» у відповідній клітинці графи зазначає, що цей примірник є примірником для митного органу або примірником для правовласника.

7. У разі якщо для зазначення інформації у графі заяви недостатньо місця, така інформація зазначається у додатку до відповідної графи.

У додатку така інформація зазначається відповідно до структури полів відповідної графи.

8. Графу «для службового користування», яку не пронумеровано, заповнює посадова особа СП Держмитслужби шляхом зазначення дати реєстрації та реєстраційного номера відповідної заяви, поданої у паперовій формі або у вигляді сканованої копії засобами електронного зв’язку.

9. Графи та поля заяви про реєстрацію об’єкта ПІВ у митному реєстрі заповнюються з дотриманням таких вимог:

1) у графі 1 зазначаються відомості про заявника:

повне найменування юридичної особи або прізвище, власне ім’я фізичної особи / фізичної особи - підприємця;

місцезнаходження юридичної особи або місце проживання фізичної особи / фізичної особи - підприємця (країна, поштовий індекс, адреса);

код за ЄДРПОУ / реєстраційний номер облікової картки платника податків / серія (за наявності) та номер паспорта (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків відповідно до закону, та для нерезидентів);

контактний номер телефону, номер факсу, адреса електронної пошти, адреса вебсайту в мережі Інтернет.

У разі якщо заява про реєстрацію об’єкта ПІВ у митному реєстрі подається через уповноваженого правовласником представника, у графі 1 зазначаються відомості про правовласника, а у графі 3 - відомості про його представника;

2) у графі 2 шляхом проставляння відмітки «x» у відповідній клітинці зазначається мета подання заяви, зокрема для реєстрації об’єкта ПІВ у митному реєстрі (відповідно до статті 398 Кодексу) або для продовження призупинення митного оформлення товарів (відповідно до статті 400 Кодексу);

3) графа 3 заповнюється у разі, якщо правовласник подає заяву через уповноваженого ним представника.

У цій графі зазначаються такі відомості про представника:

прізвище, власне ім’я;

реєстраційний номер облікової картки платника податків - фізичної особи або серія (за наявності) та номер паспорта (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків відповідно до закону, та для нерезидентів);

адреса для листування (країна, поштовий індекс, адреса);

контактний номер телефону, номер факсу, адреса електронної пошти;

4) у графі 4 зазначаються вид (види) об’єкта (об’єктів) ПІВ, щодо якого (яких) подається заява, шляхом проставляння відмітки «Х» у відповідній клітинці;

5) у графі 5 зазначаються відомості про фізичну особу, уповноважену щодо взаємодії з митними органами з питань, пов’язаних зі сприянням захисту належних правовласнику майнових прав на об’єкт ПІВ, щодо якого подається заява.

У цій графі зазначаються такі відомості:

прізвище, власне ім’я;

адреса для листування (країна, поштовий індекс, адреса);

контактний номер телефону, номер факсу, адреса електронної пошти.

За потреби визначення більше однієї особи, уповноваженої щодо взаємодії з митними органами з питань, пов’язаних зі сприянням захисту належних правовласнику майнових прав на об’єкт ПІВ, до заяви подається додаток з відповідними відомостями про таких осіб;

6) у графі 6 зазначаються відомості про фізичну особу, уповноважену з питань ідентифікації оригінальних товарів та товарів, що підозрюються у порушенні ПІВ, які містять об’єкт ПІВ, щодо якого подається заява.

Ця графа заповнюється у разі, якщо особа, уповноважена з питань ідентифікації товарів, відрізняється від особи, уповноваженої правовласником щодо взаємодії з митними органами з питань, пов’язаних зі сприянням захисту належних правовласнику майнових прав на об’єкт ПІВ, щодо якого подається заява.

У разі незаповнення графи вважається, що особою, уповноваженою з питань ідентифікації товарів, є особа, зазначена у графі 5.

У цій графі зазначаються такі відомості:

прізвище, власне ім’я;

адреса для листування (країна, поштовий індекс, адреса);

контактний номер телефону, номер факсу, адреса електронної пошти.

За потреби визначення більше однієї особи, уповноваженої з питань ідентифікації товарів, до заяви подається додаток з відповідними відомостями про таких осіб;

7) у графі 7 зазначаються відомості про об’єкт (об’єкти) ПІВ, щодо якого (яких) подається заява, а саме де:

«№» - заповнюється порядковий номер об’єкта ПІВ, щодо якого подається заява;

«Об’єкт ПІВ» - вид об’єкта ПІВ (шляхом зазначення відповідної абревіатури об’єкта ПІВ у дужках з графи 4 заяви), його назва (за охоронним документом);

«Реєстраційний номер» - найменування та реєстраційний номер охоронного документу;

«Дата реєстрації» - дата реєстрації об’єкта ПІВ за поданим охоронним документом;

«Дата закінчення строку реєстрації» - дата закінчення строку реєстрації об’єкта ПІВ за поданим охоронним документом;

«Товари, які містять об’єкт ПІВ» - зазначаються вид (види) товарів (наприклад, одяг, взуття, іграшки, мобільні телефони, автомобільні запчастини, лікарські засоби тощо), які містять об’єкт ПІВ, щодо якого подається заява, та щодо яких заявник має підстави вважати, що під час їх переміщення через митний кордон України порушуються чи можуть бути порушені його ПІВ.

За потреби використання додаткових рядків для зазначення відповідних відомостей використовується додаток.

Також у графі 7 зазначається строк, на який заявник бажає зареєструвати об’єкт ПІВ у митному реєстрі, шляхом проставляння відмітки «х» у відповідній клітинці (6 місяців або 1 рік) або зазначенням іншого строку у відповідному полі графи;

8) графа 8 заповнюється у разі, якщо заявник бажає, щоб заходи сприяння або інші дії, передбачені законодавством, не застосовувалися щодо певної мінімальної кількості або вартості товарів.

У такому разі у цій графі заявник зазначає мінімальну кількість товарів у штуках або в іншій одиниці вимірювання (наприклад, 1 шт., 2 пари, 3 літри тощо) або мінімальну фактурну вартість у Євро таких товарів, щодо яких заходи сприяння або інші дії, передбачені законодавством, не будуть застосовуватися;

9) графа 9 заповнюється у разі, якщо заявник бажає, щоб застосовувалися заходи щодо призупинення митного оформлення та знищення невеликих партій товарів, що переміщуються (пересилаються) через митний кордон України у міжнародних поштових та експрес-відправленнях, відповідно до статті 401-1 Кодексу та надає згоду на це.

Про таку згоду та ознайомлення з вимогами та обов’язками, передбаченими статтею 401-1 Кодексу, заявник зазначає шляхом проставляння відмітки «х» у відповідних клітинках графи 9;

10) у графах 10-16 зазначаються відомості про оригінальні товари, які містять об’єкт ПІВ, щодо якого подається заява.

Такі відомості можуть бути віднесені заявником до інформації з обмеженим доступом шляхом проставляння відмітки «х» у клітинці «обмежений доступ» у графах 10-16.

За потреби використання додаткових рядків для зазначення відповідних відомостей у графах 10-16 використовуються додатки із проставленням відповідної нумерації, які додаються до заяви.

У графі 10 зазначаються:

порядковий номер об’єкта ПІВ;

опис оригінальних товарів, які містять такий об’єкт ПІВ;

їх артикул (за наявності та за бажанням);

модель (за наявності та за бажанням);

код товару згідно з УКТЗЕД (на рівні товарної підкатегорії (десять знаків)).

Таку інформацію разом із фотографічним зображенням заявник надає щодо кожного окремого виду товарів;

11) у графі 11 зазначається опис характерних (типових) ознак, що містяться безпосередньо на оригінальних товарах, у тому числі маркування, етикетки, захисні елементи, голограми, ярлики, штрих-коди; при цьому зазначаються місця розміщення таких характерних (типових) ознак на товарах та надається їх фотографічне зображення;

12) у графі 12 зазначається інформація про виробника (виробників) оригінальних товарів: найменування виробника, його місцезнаходження (країна, адреса);

13) у графі 13 зазначається інформація про учасників зовнішньоекономічної діяльності, які здійснюють операції з оригінальними товарами: імпортери (одержувачі), експортери (відправники), перевізники тощо.

Інформація щодо кожного учасника зовнішньоекономічної діяльності зазначається окремо:

роль (наприклад, імпортер, експортер тощо);

повне найменування юридичної особи або прізвище, власне ім’я фізичної особи / фізичної особи - підприємця; місцезнаходження юридичної особи або місце проживання фізичної особи / фізичної особи - підприємця (країна, поштовий індекс, адреса);

код за ЄДРПОУ / реєстраційний номер облікової картки платника податків / серія (за наявності) та номер паспорта (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків відповідно до закону, та для нерезидентів), або номер EORI (для економічних операторів, які мають номер EORI);

14) у графі 14 зазначається інформація про митне оформлення оригінальних товарів та їх дистрибуцію:

пункти пропуску через митний кордон України, через які здійснюється переміщення оригінальних товарів, та митні органи, які здійснюють митне оформлення таких товарів;

країни відправлення оригінальних товарів, спосіб їх перевезення (автомобільний, повітряний, морський, залізничний тощо), транспортні маршрути;

місця зберігання оригінальних товарів, місця їх відправки, розвантаження, складування тощо;

15) у графі 15 зазначається інформація про пакування оригінальних товарів:

найменування виду та коду упаковки (відповідно до Класифікатора видів упаковок, затвердженого центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері фінансів);

характерні (типові) ознаки упаковки (наприклад, маркування, етикетки, захисні елементи, голограми, ярлики, штрих-коди), при цьому зазначаються місця розміщення таких характерних ознак на упаковці;

особливості дизайну упаковки (колір, форма), у тому числі її фотографічне зображення (за наявності);

кількість одиниць товару на пакувальну одиницю;

16) у графі 16 зазначається інформація про документи, що супроводжують оригінальні товари: брошури, інструкції з використання, гарантійні документи, специфікації, сертифікати тощо, а також їх характерні особливості (мова, шрифт, колір, якість поліграфії тощо);

17) у графах 17-24 зазначається інформація про товари, що підозрюються у порушенні ПІВ, контрафактні, піратські товари тощо.

Заявник надає відому йому інформацію про вищезазначені товари, що містять об’єкт ПІВ, щодо якого подається заява.

Заявник може віднести таку інформацію до інформації з обмеженим доступом шляхом проставляння відмітки «х» у клітинці «обмежений доступ» у графах 17-24.

За потреби використання додаткових рядків для зазначення відповідної інформації у графах 17-24 заявник зазначає таку інформацію за структурою полів відповідної графи у додатках, що додаються до заяви.

У графі 17 зазначаються порядковий номер об’єкта ПІВ та опис товарів, що підозрюються у порушенні ПІВ, контрафактних, піратських товарів та містять об’єкт ПІВ, щодо якого подається заява, їх код товару згідно з УКТЗЕД та вартість.

Заявник надає таку інформацію разом із фотографічним зображенням щодо кожного окремого виду товарів;

18) у графі 18 зазначається опис характерних (типових) ознак, що містяться безпосередньо на товарах, що підозрюються у порушенні ПІВ, контрафактних, піратських товарах, у тому числі маркування, етикетки, захисні елементи, голограми, ярлики, штрих-коди; при цьому зазначаються місця розміщення таких характерних (типових) ознак на товарах та надається їх фотографічне зображення (за наявності);

19) у графі 19 зазначається інформація про виробника товарів, що підозрюються у порушенні ПІВ, контрафактних, піратських товарів: найменування виробника, його місцезнаходження (країна, адреса);

20) у графі 20 зазначається інформація про учасників зовнішньоекономічної діяльності, які здійснюють операції з товарами, що підозрюються у порушенні ПІВ, контрафактними, піратськими товарами: імпортери (одержувачі), експортери (відправники), перевізники тощо.

Інформація щодо кожного учасника зовнішньоекономічної діяльності зазначається окремо:

роль (наприклад, імпортер, експортер тощо);

повне найменування юридичної особи або прізвище, власне ім’я фізичної особи / фізичної особи - підприємця; місцезнаходження юридичної особи або місце проживання фізичної особи / фізичної особи - підприємця (країна, поштовий індекс, адреса);

код за ЄДРПОУ / реєстраційний номер облікової картки платника податків / серія (за наявності) та номер паспорта (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків відповідно до закону, та для нерезидентів), або номер EORI (для економічних операторів, які мають номер EORI);

21) у графі 21 зазначається інформація про митне оформлення товарів, що підозрюються у порушенні ПІВ, контрафактних, піратських товарів та їх дистрибуцію:

пункти пропуску через митний кордон України, через які здійснюється переміщення товарів, що підозрюються у порушенні ПІВ, контрафактних, піратських товарів та митні органи, які здійснюють митне оформлення таких товарів;

країни відправлення товарів, що підозрюються у порушенні ПІВ, контрафактних, піратських товарів, спосіб їх перевезення (автомобільний, повітряний, морський, залізничний тощо), транспортні маршрути;

місця зберігання товарів, що підозрюються у порушенні ПІВ, контрафактних, піратських товарів, місця їх відправки, розвантаження, складування тощо;

22) у графі 22 зазначається інформація про пакування товарів, що підозрюються у порушенні ПІВ, контрафактних, піратських товарів:

найменування виду та код упаковки (відповідно до Класифікатора видів упаковок, затвердженого центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері фінансів);

характерні (типові) ознаки упаковки (наприклад, маркування, етикетки, захисні елементи, голограми, ярлики, штрих-коди), при цьому зазначаються місця розміщення таких характерних (типових) ознак на упаковці;

особливості дизайну упаковки (колір, форма), у тому числі її фотографічне зображення (за наявності);

кількість одиниць товару на пакувальну одиницю;

23) у графі 23 зазначається інформація про документи, що можуть супроводжувати товари, що підозрюються у порушенні ПІВ, контрафактні, піратські товари: брошури, інструкції з використання, гарантійні документи, специфікації, сертифікати тощо, а також їх характерні особливості (мова, шрифт, колір, якість поліграфії тощо);

24) у графі 24 заявник може надати будь-яку додаткову інформацію про товари, що підозрюються у порушенні ПІВ, контрафактні, піратські товари, у тому числі більш детальну інформацію щодо поставок таких товарів, їх реалізації на території України та осіб, причетних до їх переміщення через митний кордон України, тощо;

25) графа 25 містить зобов’язання, яке заявник бере на себе шляхом проставлення власноручного підпису у графі 26 у разі подання заяви у паперовій формі або у вигляді сканованої копії засобами електронного зв’язку або накладенням кваліфікованого електронного підпису - у разі подання заяви в електронній формі за допомогою засобів інформаційно-телекомунікаційних систем Держмитслужби з дотриманням вимог законодавства у сферах захисту інформації, електронних довірчих послуг та електронного документообігу.

До графи 25 не допускається внесення змін, доповнень або застережень;

26) у графі 26 заявник зазначає дату, прізвище, власне ім’я та проставляє свій підпис (власноручний підпис - у разі подання заяви у паперовій формі або у вигляді сканованої копії засобами електронного зв’язку або кваліфікований електронний підпис - у разі подання заяви в електронній формі за допомогою засобів інформаційно-телекомунікаційних систем Держмитслужби з дотриманням вимог законодавства у сферах захисту інформації, електронних довірчих послуг та електронного документообігу);

27) у графі 27 зазначається інформація:

про реєстрацію об’єкта (об’єктів) ПІВ у митному реєстрі шляхом проставляння відмітки «х» у відповідній клітинці графи, зазначення дати, підпису, прізвища, власного ім’я посадової особи та строку закінчення реєстрації об’єкта (об’єктів) ПІВ; або

про відмову в реєстрації об’єкта (об’єктів) ПІВ у митному реєстрі шляхом проставляння відмітки «х» у відповідній клітинці графи, зазначення дати, підпису, прізвища, власного ім’я посадової особи або

про прийняття або неприйняття заяви про сприяння захисту прав на об’єкт ПІВ відповідно до статті 400 Митного кодексу України шляхом проставляння відмітки «х» у відповідній клітинці графи, зазначення дати, підпису, прізвища, власного ім’я посадової особи.

10. Графи та поля заяви про продовження строку реєстрації об’єкта ПІВ у митному реєстрі заповнюються з дотриманням таких вимог:

1) у графі 1 зазначаються відомості про заявника:

повне найменування юридичної особи або прізвище, власне ім’я фізичної особи / фізичної особи - підприємця;

місцезнаходження юридичної особи або місце проживання фізичної особи / фізичної особи - підприємця (країна, поштовий індекс, адреса);

код за ЄДРПОУ / реєстраційний номер облікової картки платника податків / серія (за наявності) та номер паспорта (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків відповідно до закону, та для нерезидентів);

контактний номер телефону, номер факсу, адреса електронної пошти, адреса вебсайту в мережі Інтернет.

У разі якщо заява про продовження строку реєстрації об’єкта ПІВ у митному реєстрі подається через уповноваженого правовласником представника, у графі 1 зазначаються відомості про правовласника, а у графі 2 - відомості про його представника;

2) графа 2 заповнюється у разі, якщо правовласник подає заяву через уповноваженого ним представника.

У цій графі зазначаються такі відомості про представника:

прізвище, власне ім’я;

реєстраційний номер облікової картки платника податків - фізичної особи або серія (за наявності) та номер паспорта (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків відповідно до закону, та для нерезидентів);

адреса для листування (країна, поштовий індекс, адреса);

контактний номер телефону, номер факсу, адреса електронної пошти;

3) у графі 3 зазначається строк, на який заявник бажає продовжити реєстрацію об’єкта(ів) ПІВ у митному реєстрі, шляхом проставляння відмітки «х» у відповідній клітинці (6 місяців або 1 рік) або зазначенням іншого строку у відповідному полі графи.

Також у цій графі шляхом проставляння відмітки «х» у відповідній клітинці заявник:

зазначає про відсутність будь-яких змін та/або доповнень до інформації митного реєстру щодо зареєстрованого(них) об’єкта(ів) ПІВ; або

повідомляє про наявність змін та/або доповнень до такої інформації та надає її у додатку;

4) у графі 4 заявник зазначає дату, прізвище, власне ім’я та проставляє свій підпис (власноручний підпис - у разі подання заяви у паперовій формі або у вигляді сканованої копії засобами електронного зв’язку або кваліфікований електронний підпис - у разі подання заяви в електронній формі за допомогою засобів інформаційно-телекомунікаційних систем Держмитслужби з дотриманням вимог законодавства у сферах захисту інформації, електронних довірчих послуг та електронного документообігу);

5) у графі 5 зазначається інформація:

про продовження строку реєстрації об’єкта (об’єктів) ПІВ у митному реєстрі або про продовження строку реєстрації окремих об’єктів ПІВ, зазначення дати, підпису, прізвища, власного ім’я посадової особи та строку закінчення реєстрації об’єкта (об’єктів) ПІВ; або

про відмову у продовженні строку реєстрації об’єкта (об’єктів) ПІВ у митному реєстрі шляхом проставляння відмітки «х» у відповідній клітинці графи, зазначення дати, підпису, прізвища, власного ім’я посадової особи.

IV. Оприлюднення інформації з митного реєстру

1. Держмитслужба забезпечує оприлюднення інформації щодо об’єктів ПІВ, зареєстрованих у митному реєстрі, та щотижневе оновлення такої інформації на своєму офіційному сайті.

2. Оприлюдненню підлягає така інформація:

1) найменування об’єкта ПІВ за охоронним документом;

2) порядковий номер у митному реєстрі;

3) дата реєстрації об’єкта ПІВ у митному реєстрі;

4) дата закінчення строку реєстрації об’єкта ПІВ у митному реєстрі;

5) назва та реквізити охоронного документа;

6) найменування або прізвище, власне ім’я правовласника;

7) вид (види) товарів, які містять об’єкт ПІВ;

8) прізвище, власне ім’я особи, уповноваженої правовласником щодо взаємодії з митними органами з питань, пов’язаних зі сприянням захисту майнових прав на об’єкт ПІВ, її контактний номер телефону та адреса електронної пошти.

Директор Департаменту

митної політики

О. Москаленко

Додаток 1

до Порядку реєстрації у митному

реєстрі об’єктів права інтелектуальної

власності, які охороняються відповідно

до закону

(абзац третій пункту 2 розділу I)

ЗАЯВА

про сприяння захисту належних правовласнику майнових прав на об’єкт права інтелектуальної власності

Додаток 2

до Порядку реєстрації у митному

реєстрі об’єктів права інтелектуальної

власності, які охороняються відповідно

до закону

(абзац четвертий пункту 2 розділу I)

ЗАЯВА

про продовження строку реєстрації об’єкта права інтелектуальної власності у митному реєстрі об’єктів права інтелектуальної власності, які охороняються відповідно до закону


Документи та файли

Сигнальний документ — f496213n304.doc / zip
Сигнальний документ — f496213n305.doc

Публікації документа

 • Офіційний вісник України від 30.06.2020 — 2020 р., № 50, стор. 78, стаття 1579, код акта 99639/2020

= завантажити законодавчий акт, актуальний на поточний час =
<< | >>

Мінфін України:

 1. НАКАЗ від 13.01.2021 № 7 "Про затвердження Змін до Порядку складання бюджетної звітності розпорядниками та одержувачами бюджетних коштів, звітності фондами загальнообов’язкового державного соціального і пенсійного страхування". Мінфін України. 2021 рікк
 2. НАКАЗ від 15.01.2021 № 12 "Про затвердження Змін до Порядку відкриття та закриття рахунків у національній валюті в органах Державної казначейської служби України". Мінфін України. 2021 рікк
 3. НАКАЗ від 14.01.2021 № 9 "Про затвердження змін до Порядку оформлення і подання скарг платниками податків та їх розгляду контролюючими органами". Мінфін України. 2021 рікк
 4. НАКАЗ від 21.01.2021 № 30 "Про внесення змін до наказу Міністерства фінансів України від 16 червня 2017 року № 586". Мінфін України. 2021 рікк
 5. НАКАЗ від 27.01.2021 № 44 "Про затвердження Змін до Національного положення (стандарту) бухгалтерського обліку в державному секторі 128 «Зобов’язання»". Мінфін України. 2021 рікк
 6. НАКАЗ від 27.01.2021 № 44 "Про затвердження Змін до Національного положення (стандарту) бухгалтерського обліку в державному секторі 128 «Зобов’язання»". Мінфін України. 2021 рікк
 7. допущення транспортних засобів та контейнерів до перевезення товарів під митними пломбами в режимі спільного транзиту. Мінфін України. 2021 рікк
 8. НАКАЗ від 12.02.2021 № 86 "Про затвердження Порядку виконання митних формальностей при застосуванні режиму спільного транзиту з використанням електронної транзитної системи та Порядку допущення транспортних засобів та контейнерів до перевезення товарів під митними пломбами в режимі спільного транзиту". Мінфін України. 2021 рікк
 9. НАКАЗ від 08.02.2021 № 62 "Про затвердження Змін до Порядку обліку платників податків і зборів". Мінфін України. 2021 рікк
 10. НАКАЗ від 12.01.2021 № 4 "Про затвердження форми Розрахунку частини чистого прибутку (доходу), дивідендів на державну частку". Мінфін України. 2021 рікк
 11. НАКАЗ від 01.03.2021 № 131 "Про внесення змін до деяких нормативно-правових актів Міністерства фінансів України". Мінфін України. 2021 рікк
 12. НАКАЗ від 15.02.2021 № 101 "Про внесення змін до наказу Міністерства фінансів України від 08 вересня 2017 року № 755". Мінфін України. 2021 рікк
 13. НАКАЗ від 15.01.2021 № 13 "Про затвердження Змін до Порядку заповнення митної декларації для письмового декларування товарів, що переміщуються через митний кордон України громадянами для особистих, сімейних та інших потреб, не пов’язаних з провадженням підприємницької діяльності". Мінфін України. 2021 рікк
 14. НАКАЗ від 16.02.2021 № 105/57 "Про визнання таким, що втратив чинність, наказу Міністерства фінансів України і Міністерства інфраструктури України від 23 квітня 2015 року № 458/148". Мінфін України. 2021 рікк
 15. НАКАЗ від 14.01.2021 № 8 "Про затвердження Порядку прийняття Державною службою фінансового моніторингу України рішень (доручень) про зупинення фінансових операцій". Мінфін України. 2021 рікк
 16. НАКАЗ від 22.02.2021 № 113/669/5 "Про затвердження Порядку подання Державній службі фінансового моніторингу України відомостей з Державного реєстру актів цивільного стану громадян про смерть фізичних осіб". Мінфін України. 2021 рікк
 17. НАКАЗ від 02.03.2021 № 135 "Про затвердження Порядку проведення телефонної «гарячої лінії» Держаудитслужби та її міжрегіональних територіальних органів". Мінфін України. 2021 рікк
 18. НАКАЗ від 01.03.2021 № 127 "Про внесення змін до наказу Міністерства фінансів України від 11 лютого 2019 року № 60". Мінфін України. 2021 рікк
 19. НАКАЗ від 12.01.2021 № 5 "Про затвердження Порядку ведення податковими органами оперативного обліку податків, зборів, платежів та єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування". Мінфін України. 2021 рікк
 20. НАКАЗ від 02.03.2021 № 139 "Про затвердження Порядку заповнення та видачі митницею сертифіката з перевезення (походження) товару EUR.1 або EUR-MED". Мінфін України. 2021 рікк
- Антимонопольний комітет - Верховний Суд України - Вищий адміністративний суд України - Вищий господарський суд - Вищий спеціалізований суд - Генеральна прокуратура України - ДА електронного урядування - Державіаслужба України - Державні утворення на території України (1917-1920) - Держатомрегулювання - Держаудитслужба України - Держкомтелерадіо України - Держкордонслужба України - Держнаглядохоронпраці України - Держспецзв’язок - Держспоживстандарт України - Держстат України - Держфінпослуг України - ДКА України - Закони України - Законодавство Української РСР - Кабінет Міністрів України - Кодекси України - Конституційний Суд України - МВС України - МЗС України - Міжнародні документи, ратифіковані Верховною Радою України - Міжнародні угоди України - Мін'юст України - Мінагрополітики України - Мінекономрозвитку України - Міненерговугілля України - Мінінфраструктури України - Мінкультури України - Мінмолодьспорт України - Міноборони України - Мінприроди України - Мінрегіон України - Мінсоцполітики України - Мінфін України - МІП - МНС України - МОЗ України - МОН України - МТОТ - Нацдержслужба України - Національне агентство з питань запобігання корупції - Національне антикорупційне бюро України - Національний банк України - Нацком.енергетики - Нацкомфінпослуг - Нацрада телерадіомовлення - НКРЗІ - НКЦПФР - Основний Закон України - Пенсійний фонд України - Постанови Верховної Ради України - Президент України - РНБО України - Розпорядження Голови ВР України - Розпорядження Кабінета Міністрів України - Служба безпеки України - Служба зовнішньої розвідки - Укрдержархів - Управління державної охорони - Фонд гарант.вкладів фізич.осіб - Фонд державного майна - Фонд соцстраху по безробіттю - Фундаментальне законодавство України - Центрвиборчком України -