<<
>>

НАКАЗ від 13.02.2015 № 67 "Про затвердження форм інформації щодо сплати податків суб’єктами природних монополій та суб’єктами господарювання, які є платниками рентної плати за користування надрами; інформації щодо суб’єктів господарювання, які мають податковий борг, та порядку їх оприлюднення". Мінфін України. 2015

Документ актуальний на 17.11.2016
завантажити документ, актуальний на поточний час

МІНІСТЕРСТВО ФІНАНСІВ УКРАЇНИ

НАКАЗ

13.02.2015  № 67


Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
26 лютого 2015 р.
за № 223/26668

Про затвердження форм інформації щодо сплати податків суб’єктами природних монополій та суб’єктами господарювання, які є платниками рентної плати за користування надрами; інформації щодо суб’єктів господарювання, які мають податковий борг, та порядку їх оприлюднення

{Із змінами, внесеними згідно з Наказами Міністерства фінансів
№ 1203 від 28.12.2015
№ 848 від 24.10.2018}

Відповідно до пункту 35.4 статті 35 розділу І Податкового кодексу України та Положення про Міністерство фінансів України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 20 серпня 2014 року № 375, НАКАЗУЮ:

1. Затвердити такі, що додаються:

форму інформації щодо сплати податків суб’єктами природних монополій та суб’єктами господарювання, які є платниками рентної плати за користування надрами;

форму інформації щодо суб’єктів господарювання, які мають податковий борг;

Порядок формування і оприлюднення інформації щодо сплати податків суб’єктами природних монополій та суб’єктами господарювання, які є платниками рентної плати за користування надрами, та інформації щодо суб’єктів господарювання, які мають податковий борг.

2. Департаменту податкової, митної політики та методології бухгалтерського обліку Міністерства фінансів України (Чмерук М.О.), Департаменту погашення заборгованостей Державної фіскальної служби України (Тарасенко В.О.), Координаційно-моніторинговому департаменту Державної фіскальної служби України (Макляк М.В.) в установленому порядку забезпечити:

подання цього наказу на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України;

оприлюднення цього наказу.

3.

Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

4. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Міністра фінансів України Фудашкіна Д.О. та Голову Державної фіскальної служби України Білоуса І.О.

Міністр

Н. ЯреськоЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства
фінансів України
13.02.2015 № 67

ІНФОРМАЦІЯ
щодо сплати податків суб’єктами природних монополій та суб’єктами господарювання, які є платниками рентної плати за користування надрами

(станом на 01 число кожного місяця)

№ з/п

Найменування (прізвище, ім’я, по батькові) суб’єкта господарювання (юридична особа або фізична особа - підприємець)

Код за ЄДРПОУ

Код платежу

Назва платежу

Сплата, тис. грн

А

В

С

1

2

3

Суб’єкти природних монополій

УСЬОГО по суб’єкту


УСЬОГО по суб’єктах природних монополій
Суб’єкти господарювання, які є платниками рентної плати за користування надрами

УСЬОГО по суб’єкту


УСЬОГО по суб’єктах господарювання, які є платниками рентної плати за користування надрами
Директор Департаменту
податкової, митної політики
та методології
бухгалтерського обліку
М.О. ЧмерукЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства
фінансів України
13.02.2015 № 67
(у редакції наказу
Міністерства фінансів України
від 24 жовтня 2018 року № 848)

ІНФОРМАЦІЯ
щодо суб’єктів господарювання, які мають податковий борг
(станом на 01 число кожного місяця)

№ з/п

Найменування (прізвище, ім’я, по батькові) суб’єкта господарювання (юридична або фізична особа - підприємець)

Код за ЄДРПОУ

Прізвище, ім’я, по батькові керівника суб’єкта господарювання

Найменування територіального органу Державної фіскальної служби України

Прізвище, ім’я, по батькові керівника територіального органу Державної фіскальної служби України

Загальна сума податкового боргу суб’єкта господарювання, тис. грн

державний бюджет

місцевий бюджет

1
2{Форма в редакції Наказів Міністерства фінансів № 1203 від 28.12.2015, № 848 від 24.10.2018}

Директор Департаменту
податкової, митної політики
та методології
бухгалтерського обліку
М.О. ЧмерукЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства
фінансів України
13.02.2015 № 67


Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
26 лютого 2015 р.
за № 223/26668

ПОРЯДОК
формування і оприлюднення інформації щодо сплати податків суб’єктами природних монополій та суб’єктами господарювання, які є платниками рентної плати за користування надрами, та інформації щодо суб’єктів господарювання, які мають податковий борг

1. Цей Порядок розроблено відповідно до пункту 35.4 статті 35 розділу І Податкового кодексу України та Положення про Міністерство фінансів України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 20 серпня 2014 року № 375.

2. Інформація щодо сплати податків суб’єктами природних монополій та суб’єктами господарювання, які є платниками рентної плати за користування надрами, та інформація щодо суб’єктів господарювання, які мають податковий борг, складаються на підставі інформації баз даних Державної фіскальної служби України.

3. Інформація щодо сплати податків суб’єктами природних монополій та суб’єктами господарювання, які є платниками рентної плати за користування надрами, складається з:

найменування (прізвища, імені, по батькові) суб’єкта господарювання (юридична особа або фізична особа - підприємець);

коду за ЄДРПОУ;

сум сплати податків від суб’єктів природних монополій у розрізі суб’єктів та податків;

сум сплати податків від суб’єктів господарювання, які є платниками рентної плати за користування надрами, у розрізі суб’єктів та податків.

4. Інформація щодо суб'єктів господарювання, які мають податковий борг, складається з:

найменування (прізвища, імені, по батькові) суб'єкта господарювання (юридична особа або фізична особа - підприємець);

коду за ЄДРПОУ;

{Пункт 4 доповнено новим абзацом третім згідно з Наказом Міністерства фінансів № 848 від 24.10.2018}

прізвища, імені, по батькові керівника суб'єкта господарювання;

найменування територіального органу Державної фіскальної служби України;

прізвища, імені, по батькові керівника територіального органу Державної фіскальної служби України;

загальної суми податкового боргу суб'єкта господарювання в розрізі платежів та сум: державний бюджет, місцевий бюджет.

{Пункт 4 в редакції Наказу Міністерства фінансів № 1203 від 28.12.2015}

5. Формування та оприлюднення інформації щодо сплати податків суб’єктами природних монополій та суб’єктами господарювання, які є платниками рентної плати за користування надрами, та інформації щодо суб’єктів господарювання, які мають податковий борг, здійснює Державна фіскальна служба України щомісяця не пізніше 10 числа місяця, що настає за звітним. Інформація оприлюднюється на офіційному веб-порталі Державної фіскальної служби України.

Директор Департаменту
податкової, митної політики
та методології
бухгалтерського обліку
М.О. Чмерук


Публікації документа

 • Офіційний вісник України від 24.03.2015 — 2015 р., № 21, стор. 248, стаття 593, код акта 76011/2015

= завантажити законодавчий акт, актуальний на поточний час =
<< | >>

Мінфін України:

 1. НАКАЗ від 29.01.2020 № 30 "Про затвердження Змін до Положення про реєстрацію платників податку на додану вартість". Мінфін України. 2020 рікк
 2. НАКАЗ від 03.02.2020 № 37/185 "Про затвердження Змін до Порядку перерахування до бюджетів коштів, одержаних від приватизації майна". Мінфін України. 2020 рікк
 3. НАКАЗ від 13.02.2020 № 60 "Про внесення змін до Порядку проведення цільових аукціонів з продажу майна платника податків, яке перебуває у податковій заставі". Мінфін України. 2020 рікк
 4. НАКАЗ від 13.02.2020 № 59 "Про внесення змін до наказу Міністерства фінансів України від 13 лютого 2015 року № 67". Мінфін України. 2020 рікк
 5. НАКАЗ від 22.01.2020 № 20 "Про затвердження Положення про Комісію з атестації". Мінфін України. 2020 рікк
 6. НАКАЗ від 13.04.2020 № 155 "Про затвердження Змін до Інструкції про службові відрядження в межах України та за кордон". Мінфін України. 2020 рікк
 7. НАКАЗ від 21.04.2020 № 167 "Про визнання таким, що втратив чинність, наказу Міністерства фінансів України від 04 січня 2018 року № 1". Мінфін України. 2020 рікк
 8. НАКАЗ від 21.04.2020 № 166 "Про особливості складання паспортів бюджетних програм у період карантину". Мінфін України. 2020 рікк
 9. НАКАЗ від 23.04.2020 № 172 "Про внесення змін до Порядку ведення Реєстру аудиторів та суб’єктів аудиторської діяльності". Мінфін України. 2020 рікк
 10. НАКАЗ від 23.04.2020 № 172 "Про внесення змін до Порядку ведення Реєстру аудиторів та суб’єктів аудиторської діяльності". Мінфін України. 2020 рікк
 11. НАКАЗ від 06.05.2020 № 192 "Про визнання таким, що втратив чинність, наказу Міністерства фінансів України від 01 грудня 2010 року № 1489". Мінфін України. 2020 рікк
 12. НАКАЗ від 04.05.2020 № 185 "Про визнання таким, що втратив чинність, наказу Державної митної служби України від 14 лютого 2011 року № 103". Мінфін України. 2020 рікк
 13. НАКАЗ від 28.01.2019 № 37 "Про внесення змін до пункту 19 Порядку розгляду Міністерством фінансів України справ про порушення вимог законодавства, що регулює діяльність у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення, і застосування санкцій". Мінфін України. 2019 рікк
 14. НАКАЗ від 11.01.2019 № 7 "Про затвердження Змін до Порядку казначейського обслуговування місцевих бюджетів". Мінфін України. 2019 рікк
 15. НАКАЗ від 08.02.2019 № 52 "Про внесення змін до Національного положення (стандарту) бухгалтерського обліку у державному секторі 103 «Фінансова звітність за сегментами»". Мінфін України. 2019 рікк
 16. НАКАЗ від 01.02.2019 № 41 "Про затвердження Порядку організації та проведення особистого прийому громадян посадовими особами Державної казначейської служби України". Мінфін України. 2019 рікк
 17. НАКАЗ від 21.02.2019 № 77 "Про внесення змін до Порядку здійснення Міністерством фінансів України оцінки функціонування системи внутрішнього аудиту". Мінфін України. 2019 рікк
 18. НАКАЗ від 22.02.2019 № 80 "Про затвердження Змін до Порядку повернення авансових платежів (передоплати) і помилково та/або надміру сплачених сум митних платежів". Мінфін України. 2019 рікк
 19. НАКАЗ від 12.03.2019 № 106 "Про внесення змін до Порядку казначейського обслуговування доходів та інших надходжень державного бюджету". Мінфін України. 2019 рікк
 20. НАКАЗ від 04.03.2019 № 96 "Про внесення змін до деяких наказів Міністерства фінансів України". Мінфін України. 2019 рікк
- Антимонопольний комітет - Верховний Суд України - Вищий адміністративний суд України - Вищий господарський суд - Вищий спеціалізований суд - Генеральна прокуратура України - ДА електронного урядування - Державіаслужба України - Державні утворення на території України (1917-1920) - Держатомрегулювання - Держаудитслужба України - Держкомтелерадіо України - Держкордонслужба України - Держнаглядохоронпраці України - Держспецзв’язок - Держспоживстандарт України - Держстат України - Держфінпослуг України - ДКА України - Закони України - Законодавство Української РСР - Кабінет Міністрів України - Кодекси України - Конституційний Суд України - МВС України - МЗС України - Міжнародні документи, ратифіковані Верховною Радою України - Міжнародні угоди України - Мін'юст України - Мінагрополітики України - Мінекономрозвитку України - Міненерговугілля України - Мінінфраструктури України - Мінкультури України - Мінмолодьспорт України - Міноборони України - Мінприроди України - Мінрегіон України - Мінсоцполітики України - Мінфін України - МІП - МНС України - МОЗ України - МОН України - МТОТ - Нацдержслужба України - Національне агентство з питань запобігання корупції - Національне антикорупційне бюро України - Національний банк України - Нацком.енергетики - Нацкомфінпослуг - Нацрада телерадіомовлення - НКРЗІ - НКЦПФР - Основний Закон України - Пенсійний фонд України - Постанови Верховної Ради України - Президент України - РНБО України - Розпорядження Голови ВР України - Розпорядження Кабінета Міністрів України - Служба безпеки України - Служба зовнішньої розвідки - Укрдержархів - Управління державної охорони - Фонд гарант.вкладів фізич.осіб - Фонд державного майна - Фонд соцстраху по безробіттю - Фундаментальне законодавство України - Центрвиборчком України -